Salwador

13.01.2013

„Jesteś w tym kraju, od wielu lat podzielonym, zranionym, dotkniętym krwawą i okrutną wojną domową. Właśnie dziś dałam mu drogocenne dobro pokoju. Ten świat nie zna pokoju, ponieważ nie przyjmuje Jezusa. Dlatego Moja matczyna rola polega na otwieraniu serc wszystkich Moich dzieci, aby przyjęły przychodzącego Pana. Dopiero wtedy pokój – tak wzywany i oczekiwany – będzie mógł przyjść na świat. Zapomnijcie o krwawej przeszłości. Niech zamkną się głębokie rany tych bolesnych czasów oczyszczenia i wielkiego ucisku, ponieważ wasze wybawienie jest bliskie. Niech wielka będzie wasza nadzieja. Tryumf Mojego Niepokalanego Serca jest bliski. Pociesza Mnie odpowiedź miłości i modlitwy, jaką otrzymuję w tym narodzie od małych, biednych, słabych, pokornych, prostych. W sercu i w życiu Moich małych dzieci już się rozpoczął tryumf Mojego Niepokalanego Serca. Tryumf ten będzie postępował nadal w coraz silniejszy sposób.

W tym czasie wielkiego odstępstwa ubodzy w duchu otrzymują od waszej Niebieskiej Mamy nieocenioną łaskę ciągłego trwania w wierze i pójścia z uległością za całą autentyczną prawdą Ewangelii. Napełniam ubogich dobrem miłości i dobroci. Ileż niegodziwości jest dziś pośród bogaczy! Jakże wielki egoizm szerzy się pomiędzy tymi, którzy szukają jedynie dobrobytu i pragną budować społeczeństwo wzniesione na jak największym posiadaniu dóbr materialnych. Ubodzy otrzymują ode Mnie wielki dar oderwania się od dóbr materialnych i zdania się w życiu na dobroć Bożej Opatrzności; dar umiejętności dzielenia się z innymi niewielkimi dobrami, które posiadają, dar przyjmowania wszystkich z dobrocią sług Pana. Napełniam biednych dobrem szczególnego upodobania przez Pana. Pan patrzy na biednych z taką samą życzliwością, jaką otaczał Mnie – Swoją najmniejszą i najbiedniejszą służebnicę. Duch Święty udziela się ubogim z niewyczerpaną obfitością, ponieważ jedynie dzięki ubogim Trójca Przenajświętsza może otrzymać uwielbienie i Swoją najdoskonalszą chwałę.

W tym narodzie – w którym Mojemu Przeciwnikowi udało się zwieść bardzo wiele Moich dzieci niebezpiecznym błędem teologii wyzwolenia – formuję Mój zastęp złożony z wszystkich tych biednych i małych dzieci. Działam tu z mocą, aby zatryumfować w sercach i duszach. Jestem tu szczególnie kochana i otaczana czcią. Rozciągam nad tym narodem pełnię Mojej matczynej pomocy i Mojej niepokalanej opieki.

Niestety, wasz naród powrócił do pogaństwa. Został zdominowany siłami zła i masonerii. Stał się ofiarą materializmu i nadmiernego poszukiwania przyjemności. Każde przykazanie Prawa Pańskiego jest coraz bardziej gwałcone. W sposób podstępny i zgubny dokonuje się zamachu na dar życia. Szerzy się przemoc i nienawiść, a nieczystość rozwija się jak trucizna, prowadząc do śmierci serc i dusz.” Dlatego musi być gruntownie oczyszczony.

Źródła informacji