Nowa Era

Komentarze

Dodaj komentarz
Tak, jak Mój Syn zmartwychwstał trzeciego dnia, tak też objawi się On w trzecim dniu, po trzech dniach ciemności, przy swoim Powtórnym Przyjściu. Pragnę, abyście byli świadomi tych trzech dni ciemności i się ich nie bali. Tylko poświęcone świece zapewnią jedyne światło, na które przyzwalam, aby tym, którzy Mnie kochają, dać możność widzenia i oczekiwania z radością Powrotu Mojego Syna.
....
Toteż nie będziecie przygotowywani do Wiecznego Zbawienia. Nie wspomną o tym, jak ważne jest podążanie Moją drogą do Mojego Ojca ani też nie będzie dyskusji o znaczeniu Świętych Sakramentów. Zamiast tego, będą wam mówili o znaczeniu zadbania o potrzeby i dobro innych, co zostanie wykorzystane jako substytut Uwielbiania Mnie.
.....
Jest tylko jedna droga do Boga, a prowadzi ona przeze Mnie,...
Tak, jak Mój Syn zmartwychwstał trzeciego dnia, tak też objawi się On w trzecim dniu, po trzech dniach ciemności, przy swoim Powtórnym Przyjściu. Pragnę, abyście byli świadomi tych trzech dni ciemności i się ich nie bali. Tylko poświęcone świece zapewnią jedyne światło, na które przyzwalam, aby tym, którzy Mnie kochają, dać możność widzenia i oczekiwania z radością Powrotu Mojego Syna.
....
Toteż nie będziecie przygotowywani do Wiecznego Zbawienia. Nie wspomną o tym, jak ważne jest podążanie Moją drogą do Mojego Ojca ani też nie będzie dyskusji o znaczeniu Świętych Sakramentów. Zamiast tego, będą wam mówili o znaczeniu zadbania o potrzeby i dobro innych, co zostanie wykorzystane jako substytut Uwielbiania Mnie.
.....
Jest tylko jedna droga do Boga, a prowadzi ona przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnej innej drogi.
....
Moja szczerze umiłowana córko, Moje Zmartwychwstanie miało swój powód. Ono nie zaistniało po prostu po to, by udowodnić Moją Boskość tym, którzy nie przyjęli tego, Kim Ja Jestem. Do tego czasu, dusze, które zmarły nie mogły wejść do Nieba. Musiały czekać. Lecz gdy tylko Moje Zmartwychwstanie miało miejsce, dostali oni nowe Życie w Moim Królestwie. Moje Zmartwychwstanie przyniosło Życie Wieczne dla dusz, i dlatego śmierć już przestała mieć władzę nad ludźmi.

Moje Zmartwychwstanie stanie się oczywiste przy Moim Powtórnym Przyjściu, gdyż wtedy te wszystkie dusze, które umarły we Mnie i dla Mnie, również zostaną wskrzeszone z martwych i będą miały Życie Wieczne. Powstaną oni w ciele i duszy, w doskonałej jedności z Wolą Boga i będą żyli w Moim Nowym Królestwie, kiedy stara Ziemia i Niebiosa znikną, a pojawi się Nowy Świat. Mój Nowy Raj będzie światem bez końca - jak to przepowiedziano. Ci wszyscy, którzy kochają Boga i którzy przyjmują Moją Miłosierną Dłoń, wejdą do Mojego Chwalebnego Królestwa. To była Obietnica, jaką złożyłem, kiedy oddałem Moje ziemskie Ciało na śmierć, aby dać wam wszystkich Życie Wieczne. Nie zapominajcie, że Bóg zawsze daje to, co obiecuje. To, co Bóg przepowiedział wszystkim Jego prorokom wypełni się, gdyż On nie mówi jednego, a myśli coś innego.

Kiedy Bóg powiedział Janowi, że świat podzieli się w ostatnich dniach i Jego Świątynia zostanie zniszczona, nie kłamał. Rządy tych, którzy chcą zniszczyć Słowo Boże rozpoczęły się i czas na te wszystkie proroctwa, przepowiedziane Danielowi i Janowi, jest już nad wami. Moja Obietnica przyjścia i oddzielenia owiec od kozłów ma się urzeczywistnić. Człowiek otrzyma pomoc wszelkiego rodzaju poprzez Interwencję z Nieba i mnóstwo okazji do dokonania ostatecznego wyboru. Albo pójdzie on za Mną albo zostanie w tyle.
....
Do was, z tego pokolenia, mówię to. Ci, którzy są ze Mną, nie doznają śmierci - nawet śmierci ciała
26.06.2012, 20:00 – Nowy Raj: Otrzymacie ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się

Moja szczerze umiłowana córko, Nowy Raj został właśnie ukończony, w pełnej chwale, gotowy na przyjęcie wszystkich dzieci Bożych na ziemi.

Zostanie on ukazany w całej swojej chwale, tak jak Raj stworzony przez Mojego Ojca Przedwiecznego dla Jego dzieci na początku.

Jak radośnie aniołowie śpiewają, gdyż czas odsłonięcia tej wielkiej wspaniałości dla niedowierzającego świata jest bardzo bliski.

Zostanie ona przedstawiona przeze Mnie, kiedy Nowe Jeruzalem...
26.06.2012, 20:00 – Nowy Raj: Otrzymacie ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się

Moja szczerze umiłowana córko, Nowy Raj został właśnie ukończony, w pełnej chwale, gotowy na przyjęcie wszystkich dzieci Bożych na ziemi.

Zostanie on ukazany w całej swojej chwale, tak jak Raj stworzony przez Mojego Ojca Przedwiecznego dla Jego dzieci na początku.

Jak radośnie aniołowie śpiewają, gdyż czas odsłonięcia tej wielkiej wspaniałości dla niedowierzającego świata jest bardzo bliski.

Zostanie ona przedstawiona przeze Mnie, kiedy Nowe Jeruzalem zstąpi na ziemię na sygnał Mojego Powtórnego Przyjścia.

Tobie, Moja córko, będzie powiedziane, abyś to ogłosiła, zaraz przed tym, zanim dam się poznać.

Tylko ci, którzy przyjmują Mnie jako Mesjasza, będą mogli wejść przez jego wspaniałe bramy.

Każde wezwanie z Nieba, aż do dźwięku ostatniej trąby, będzie czynione w tym celu, aby dotrzeć do wszystkich, którzy nadal będą odrzucać Mój wielki Dar.

Wtedy będzie już za późno dla tych biednych dusz. Będą one poza zasięgiem pomocy po tym, gdy Moje Miłosierdzie zostanie odrzucone Mi w Twarz, jako ostateczne wyrzeczenie się.

Teraz liczy się tylko to, aby ostrzec wszystkich, którzy są w niebezpieczeństwie utraty swoich dusz na rzecz szatana.

Zbierzcie Moich wyznawców. Zachęćcie ich łagodnie do przyłączenia się do Mojego stada. Nigdy nie rezygnujcie z waszych modlitw, aby ich uratować.

O, Moi kochani wyznawcy, gdybyście mogli zobaczyć Nowy Raj, kiedy Niebo i Ziemia połączą się w jedno, upadlibyście na kolana i płakalibyście z radości i ulgi.

Wy, którzy boicie się czasów ostatecznych, gdy ziemia, jak wiecie zmieni się, musicie pozwolić Mi uwolnić was od waszych lęków.

Zabierzecie ze sobą swoje rodziny i wszyscy będą się radować w czystej, pełnej miłości i harmonii.

Otrzymacie ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się.

Wszyscy będziecie mieć własne mieszkanie pośród traw, drzew, gór, rzek, strumieni i kwiatów otaczających was w całym swym chwalebnym pięknie.

Zwierzęta będą oswojone i będą żyły w pokoju i harmonii ze wszystkimi dziećmi Bożymi.

Zobaczycie jak wasze dzieci się pobierają, mają dzieci i wszyscy będą świadkami cudu rodzin powstałych z martwych.

To zmartwychwstanie nie będzie podobne do żadnej innej radości, którą można sobie wyobrazić.

Zostaniecie ponownie połączeni z tymi, których kochacie, a którzy odeszli z tego życia i poszli do Nieba.

Będą narody, łącznie dwanaście, wszystkie oznaczone przez dwanaście gwiazd w koronie na Głowie Mojej Matki Niepokalanej, wszystkie będą Mi podlegać wraz z Moimi Apostołami i Prorokami.

To jest Moje Królestwo, obiecane przez Mojego Ojca, od czasu, gdy stworzył On Raj na Ziemi. Każdy, kto je odrzuci, zginie.

Módlcie się za wszystkie dzieci Boże o czyste dusze, aby umożliwić im powrót do domu, Królestwa Mojego Ojca na Ziemi, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Wasz Jezus

http://paruzja.info/pl/oredzia-przeglad/18-czerwiec-2012/203-26-06-2012-20-00-nowy-raj-otrzymacie-ciala-czyste-niezniszczalne-wolne-od-chorob-smierci-fizycznej-i-starzenia-sie
Życie przyszłe
sobota, 11 grudnia 2010 roku, godz. 9.15

Moja szczerze umiłowana córko, jesteś już gotowa, by iść naprzód i podjąć dalej zadanie skończenia Mojej świętej Księgi Prawdy. Ty, Moja córko, przechodzisz oczyszczenie, niezbędne, byś otrzymała siłę do tego Dzieła.

Moje dzieci, tak zamknięte w tym świecie, złożonym z dwóch części, nie zdają sobie sprawy, że wkrótce wszystko będzie jednym. Te dwie części obejmują smutek i radość. Smutek istnieje w tym świecie w taki sposób, że powoduje poważne zamieszanie i rozpacz. Jest to smutek niepodobny do jakiegokolwiek innego od uformowania ziemi.

Smutek, który jest dzisiaj odczuwany, wynika ze straty, która się dokonała, ponieważ rzeczy materialne zostały zabrane. Jest i tęsknota za pokojem w umyśle, ciele i duszy. To może się stać tylko poprzez pokorę, przyjęcie Mojego Ojca Przedwiecznego i miłość do Niego. Jest także radość. Uśmiecham się z Miłością, gdy Moje dzieci się śmieją, uśmiechają się i cieszą się sobą wzajemnie. Jest to Dar ode Mnie. Śmiech i radość są ważnym Darem dla...
Życie przyszłe
sobota, 11 grudnia 2010 roku, godz. 9.15

Moja szczerze umiłowana córko, jesteś już gotowa, by iść naprzód i podjąć dalej zadanie skończenia Mojej świętej Księgi Prawdy. Ty, Moja córko, przechodzisz oczyszczenie, niezbędne, byś otrzymała siłę do tego Dzieła.

Moje dzieci, tak zamknięte w tym świecie, złożonym z dwóch części, nie zdają sobie sprawy, że wkrótce wszystko będzie jednym. Te dwie części obejmują smutek i radość. Smutek istnieje w tym świecie w taki sposób, że powoduje poważne zamieszanie i rozpacz. Jest to smutek niepodobny do jakiegokolwiek innego od uformowania ziemi.

Smutek, który jest dzisiaj odczuwany, wynika ze straty, która się dokonała, ponieważ rzeczy materialne zostały zabrane. Jest i tęsknota za pokojem w umyśle, ciele i duszy. To może się stać tylko poprzez pokorę, przyjęcie Mojego Ojca Przedwiecznego i miłość do Niego. Jest także radość. Uśmiecham się z Miłością, gdy Moje dzieci się śmieją, uśmiechają się i cieszą się sobą wzajemnie. Jest to Dar ode Mnie. Śmiech i radość są ważnym Darem dla ludzkości, gdy są czyste i nie powstają kosztem innych.

Moje dzieci małej wiary, trudno jest się zatrzymać, wiem to, i powiedzieć: odwracam się ku Bogu. Tak wielu z was jest nieświadomych, Kim jest Ojciec Przedwieczny. Niewielu rozumie, że On czuwa nad nimi każdego dnia ich życia – nad każdym jednym z nich. On się uśmiecha, śmieje się i doświadcza wielkiego poczucia radości, kiedy Jego dzieci są szczęśliwe. Nie może jednak patrzeć przychylnie na tych, których radość lub to, co uważają za radość, jest osiągnięte bez miłości w ich sercach.

Ja, wasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, kocham też was wszystkich, Moje dzieci. Tak, Ja Jestem Jedno z Moim Ojcem Przedwiecznym. Uśmiecham się do was wszystkich i mam nadzieję, że do Mnie wrócicie.

Przyjdźcie do Mnie, Moje dzieci, jako jedno, i idźcie ku Mnie z otwartym sercem.

U wielu z Moich dzieci te Orędzia, które odnoszą się do Mojego Powtórnego Przyjścia na ziemię, budzą lęk w sercach. Nie trzeba się lękać. Będzie to moment absolutnej radości, Chwały i czystego szczęścia. Ponieważ was wszystkich, którzy zwracacie swoje serca z powrotem do Mnie, będę trzymał w Ramionach i będę płakał Łzami radości.

Wierzący, proszę, proszę, módlcie się za tych, którzy nie wierzą lub którzy zgubili swoją drogę. Farmer, który wypasa swoje stado, zawsze nieustępliwie będzie się starał odnaleźć te, które się zgubiły. Słodycz zwycięstwa, którą odczuwa, kiedy wracają do jego zagrody, podobna jest do tego uczucia, które mam, gdy Moje zaginione dzieci wracają do Mnie.

Dzieci, nawet w chwilach radości i śmiechu na ziemi, proszę, pamiętajcie o jednej rzeczy. To jest tylko przebłysk czystego szczęścia i radości, które będą istnieć na Nowej Ziemi, gdy wyłoni się utracony Raj. Kiedy to nastąpi, lud wybrany, ci, którzy prowadzą dobre życie, wierzą w swojego Stwórcę, połączą się z umarłymi, którzy zmartwychwstaną; ci ludzie, przyjaciele i rodziny, którzy odeszli z tego życia, dołączą do Mnie w tej nowej chwalebnej wieczności. Pamiętajcie, dzieci, ważne jest, aby nie przyjmować tej Ziemi jako czegoś, co się z pewnością należy. I nie myślcie, że wszystko macie pod kontrolą, ponieważ nie macie. Gdy dalej jesteście pochłaniani przez obietnice, rozczarowania, radości i cuda, pamiętajcie, to jest tylko miejsce tymczasowe, etap przejściowy, zanim wejdziecie do Królestwa Mojego Ojca – Nowego Nieba i Ziemi, które staną się jednym.

Jedno ostatnie wezwanie, Moje dzieci – módlcie się do Mnie swoimi własnymi słowami. Proście Mnie, bym was prowadził. Proście Mnie, bym pokazał wam miłość i Prawdę w sposób, który ma sens. Nie trzymajcie głów schowanych w piasku, inaczej nie będziecie się cieszyć Chwałą Nowej Ziemi.
Pusta droga do nicości

Dzieci, które szydzą i wypierają się Mnie, powiedzą wam, że nie ma życia po tym życiu. Pozwólcie mi zapewnić was, oni nie tylko pozbawiają się dostępu do Raju, ale zamiast tego wybierają pustą drogę do nicości. W niektórych przypadkach podążają za oszustwem zwodziciela – złego – który porusza się tak cicho i ze śmiertelną sprawnością, że oni, nie wierząc, że on istnieje, ślepo za nim podążają, trzymając go za rękę, przez bramy piekielne.
Moje cierpienie w ogrodzie Getsemani

Kiedy Moi wierzący widzą tych ludzi arogancko pyszniących się i chlubiących się swoim ateizmem, odczuwają straszne cierpienie. Oni, którzy podjęli Mój Krzyż, odczuwają konanie, które cierpiałem, podczas Mojego czasu w ogrodzie Getsemani. Wiedziałem tam – chociaż ochoczo złożyłem ostateczną Ofiarę, kiedy przyjąłem śmierć jako środek, by dać Moim dzieciom szansę zdobycia miejsca w Królestwie Mojego Ojca – wiedziałem bardzo dobrze, że nie uczyni to różnicy dla niektórych z Moich dzieci. To była najgorsza agonia i to ona sprawiła, że pociłem się Krwią. Trwoga, którą czułem o te zagubione dusze, wciąż istnieje we Mnie dzisiaj.

Ci z was, którzy pytają – jeśli jesteś Bogiem lub jesteś Jezusem Chrystusem, to z pewnością możesz uczynić wszystko? Moja odpowiedź brzmi, że oczywiście, z wyjątkiem jednej rzeczy. Nie mogę ingerować w waszą wolną wolę, daną ludzkości. Do Moich dzieci będzie należało dokonanie tego ich ostatecznego wyboru według ich własnej wolnej woli.

Wasz kochający Chrystus
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus


http://jezusdoludzkosci.pl/2010-12-11-09-15-zycie-przyszle
Tak Kochani! jesteśmy w dniach ostatnich ale do powrotu Pana Jezusa jeszcze trochę trzeba poczekać, do 1000 letniego Królowania. Ale ten czas jest bardzo bliski z punktu widzenia ludzkiego. Bardzo bliski i do nawrócenia natychmiastowy.
Tak Kochani! jesteśmy w dniach ostatnich ale do powrotu Pana Jezusa jeszcze trochę trzeba poczekać, do 1000 letniego Królowania. Ale ten czas jest bardzo bliski z punktu widzenia ludzkiego. Bardzo bliski i do nawrócenia natychmiastowy.
Wg mnie do końca czasów wg Daniela: " czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu." Czekamy na 1000letnie Królowanie" Ale to 1000lat to symboliczne. 1000lat jak jeden dzień a jeden dzień jak 1000lat. Tak Tadeuszu!!! A to jest blisko. Pozdrawiam.
Wg mnie do końca czasów wg Daniela: " czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu." Czekamy na 1000letnie Królowanie" Ale to 1000lat to symboliczne. 1000lat jak jeden dzień a jeden dzień jak 1000lat. Tak Tadeuszu!!! A to jest blisko. Pozdrawiam.
Było już wiele dyskusji na temat 1000 letniego królestwa.
Myślę, że to będzie dokładnie 1000 lat. Ale do końca nie jestem pewny.
Było już wiele dyskusji na temat 1000 letniego królestwa.
Myślę, że to będzie dokładnie 1000 lat. Ale do końca nie jestem pewny.

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
ariol0023
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0025
crucifix0026
crucifix0028
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
kwiat0013
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0013
noc0015
noc0016
noc0017
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013