Historia

Komentarze

Dodaj komentarz
Ci, którzy nazywają się Żydami a nimi nie są, tworzą synagogę Szatana. Czyli Polscy (i nie tylko) Chazarowie, z pokolenia Idumejczyków.


https://www.facebook.com/photo/?fbid=4761586460524005&set=a.567973316552028
Ci, którzy nazywają się Żydami a nimi nie są, tworzą synagogę Szatana. Czyli Polscy (i nie tylko) Chazarowie, z pokolenia Idumejczyków.


https://www.facebook.com/photo/?fbid=4761586460524005&set=a.567973316552028
90% obywateli Izraela to Chazarowie, którzy nie mają nic wspólnego z biblijnym Izraelem (3 miliony mówi po rosyjsku). Także polsko-języczni "żydzi" to Chazarowie udający Żydów. Na tym właśnie polega oszustwo lucyfera i jego tzw. "narodu wybranego".

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
Cierpią na tym Polacy, prawdziwi Żydzi i inne nacje. Język jidysz to język chazarski a nie hebrajski, bliski językowi germanów. Chazarowie to bandyckie plemię azjatyckie spod gór Kaukazu, okolic Gruzji, które wyznaje jako swego boga lucyfera. Biblia, List do Kościoła w Smyrnie (Ap 2:9): Ci co nazywają się żydami a nimi nie są, stanowią synagogę szatana. Nie ma czegoś takiego...
90% obywateli Izraela to Chazarowie, którzy nie mają nic wspólnego z biblijnym Izraelem (3 miliony mówi po rosyjsku). Także polsko-języczni "żydzi" to Chazarowie udający Żydów. Na tym właśnie polega oszustwo lucyfera i jego tzw. "narodu wybranego".

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Cierpią na tym Polacy, prawdziwi Żydzi i inne nacje. Język jidysz to język chazarski a nie hebrajski, bliski językowi germanów. Chazarowie to bandyckie plemię azjatyckie spod gór Kaukazu, okolic Gruzji, które wyznaje jako swego boga lucyfera. Biblia, List do Kościoła w Smyrnie (Ap 2:9): Ci co nazywają się żydami a nimi nie są, stanowią synagogę szatana. Nie ma czegoś takiego jak antysemityzm, gdyż Ci co nazywają siebie żydami nimi nie są. Plemię azjatyckie, o cechach mongoloidalnych, niezwykle agresywne i butne. Nasienie Kaina i Ezawa.
Gwiazda Dawida, również jest szwindlem na skalę światową. Wielu badaczy biblijnych, historyków łączy gwiazdę istniejącą na fladze państwa żydowskiego z bożkiem remfana.
Biblia tak pisze na ten temat:
„Obnosiliście raczej namiot Molocha i gwiazdę bożka Remfana, wyobrażenia, które zrobiliście, aby im cześć oddawać. Przesiedlę was za to poza Babilon” – Dzieje 7:41-43.
Dla lepszej orientacji podaję daty roczne niektórych ważnych wydarzeń biblijnych ☺️

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Stworzenia człowieka: 4000 lat przed Chrystusem, w roku 1-szym
Narodziny pierwszego kapłana Enosza, który był wnukiem Adama: w roku 236 AH (po stworzeniu człowieka)
Narodziny Noego: w 1057 AH
Potop: w 1657 AH
Przymierze z Noem po opuszczeniu Arki: w 1658 AH
Powołanie Abrahama: w 2084 AH
Wyjście Izraelitów z Egiptu: w 2538 AH
Wejście do Kanaanu: w 2578 AH
Ukończenie Świątyni Salomona: w 3025 AH
Zniszczenie Świątyni Salomona: w 3447 AH
Narodziny Jezusa Chrystusa: w 4000 AH
Ukrzyżowanie, Zmartwychwstanie, wstąpienie do Nieba Jezusa oraz początek Kościoła: w 4034 AH
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi: w 4055 AH
Zniszczenie drugiej Świątyni przez wojska Rzymu, co zapowiedział Jezus: w 4070 AH
Dla lepszej orientacji podaję daty roczne niektórych ważnych wydarzeń biblijnych ☺️

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Stworzenia człowieka: 4000 lat przed Chrystusem, w roku 1-szym
Narodziny pierwszego kapłana Enosza, który był wnukiem Adama: w roku 236 AH (po stworzeniu człowieka)
Narodziny Noego: w 1057 AH
Potop: w 1657 AH
Przymierze z Noem po opuszczeniu Arki: w 1658 AH
Powołanie Abrahama: w 2084 AH
Wyjście Izraelitów z Egiptu: w 2538 AH
Wejście do Kanaanu: w 2578 AH
Ukończenie Świątyni Salomona: w 3025 AH
Zniszczenie Świątyni Salomona: w 3447 AH
Narodziny Jezusa Chrystusa: w 4000 AH
Ukrzyżowanie, Zmartwychwstanie, wstąpienie do Nieba Jezusa oraz początek Kościoła: w 4034 AH
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi: w 4055 AH
Zniszczenie drugiej Świątyni przez wojska Rzymu, co zapowiedział Jezus: w 4070 AH
Sekta Chabad powstała w XVIII wieku w środowisku lubawiczewskich chasydów w miasteczku Liubawicze na Smoleńszczyźnie. Kieruje sektą lubawiczewski rabin i kierownictwo sekty jest przekazywane dziedzicznie (34, 04:15). Chabad kontroluje amerykańskim Systemem Rezerwy Federalnej, zorganizowanym w 1913 roku przez kilka prywatnych, żydowskich banków, a także kontroluje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (33, 23:00). W 1989 roku w sekcie Chabad było 20 tysięcy członków (35, 22:00).

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
W skład Chabadu wchodzą nie tylko najbogatsi ludzie świata. Członkiem Chabadu był także rabin doktor Naftali Berg (zmarły w 1994 roku), którego...
Sekta Chabad powstała w XVIII wieku w środowisku lubawiczewskich chasydów w miasteczku Liubawicze na Smoleńszczyźnie. Kieruje sektą lubawiczewski rabin i kierownictwo sekty jest przekazywane dziedzicznie (34, 04:15). Chabad kontroluje amerykańskim Systemem Rezerwy Federalnej, zorganizowanym w 1913 roku przez kilka prywatnych, żydowskich banków, a także kontroluje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (33, 23:00). W 1989 roku w sekcie Chabad było 20 tysięcy członków (35, 22:00).

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


W skład Chabadu wchodzą nie tylko najbogatsi ludzie świata. Członkiem Chabadu był także rabin doktor Naftali Berg (zmarły w 1994 roku), którego chabadnicy nazywali „nasza super broń” lub „duma Chabadu” (24,19:00), – dyrektor Departamentu Badań Naukowych w Sekretariacie Obrony USA, to on właśnie był mózgowym centrum Pentagonu, opracował system HAARP, który jest kompleksem broni klimatycznej, geofizycznej i psychotronicznej (/24,12:00, 22:00/, /25,06:00/). HAARP został stworzony w celu kontroli ludzkiego umysłu, stosowany był przez Amerykanów w Iraku (25,06:00,19:00). Siódmego lubawiczewskiego rabina Menachema Mendela Schneersona doktor Berg uważał za swego ojca duchowego i radził się go w wielu kwestiach (24,12:00).Chabad organizował systematyczne niszczenie ZSRR poczynając od lat 60-tych (34, 15:00, 22:30).. Nielegalny, przestępczy biznes i awaria Czarnobylskiej elektrowni atomowej- to dzieło ich rąk (37, 22:30). Morderstwo Kennedy’ego zorganizował Chabad po wydaniu Dekretu Prezydenckiego Nr 11110 z 4 czerwca 1963 roku mówiącego o tym, że dolary powinno emitować Ministerstwo Finansów zgodnie z Konstytucją USA, a nie Rezerwa Federalna (32, 2:00). Wewnątrz samej sekty panują stosunki homoseksualne, na określonym poziomie hierarchii są wykorzystywane jako obowiązkowy rytuał (32, 10:00). Sekta stosuje satanistyczno-kabalistyczny rytuał „Pulsa denura” („cios ogniem”) w celu likwidacji niewygodnych przywódców politycznych (33, 05:00, 11:45). Za jego pomocą zostali zabici I.W.Stalin (33, 02:00), premierzy Izraela Rabin i Szaron (33, 14:00). „Pulsa denura” czytana jest rzadko, kilka razy na sto lat i zwykle na Żydów i na posiadających krew żydowską (33,14:00, 22:00). Rytuał ten był zastosowany także przeciwko Eduardowi Hodosowi, o czym powiedział mu szef ukraińskiej bezpieki (SBU) (tamże). Na Ukrainie członkami wspólnoty chabadzkiej są: główny rabin Ukrainy Asman (26,17:00), biznesmeni: Igor Kołomojskij, Wadim Rabinowicz, Giennadij Bogolubow, Wiktor Pinczuk (37, 8:00), Aleksandr Feldman (/40/, /30,09:00/). Eduard Hodos nazywa PrivatBank bankiem chabadzkim (37, 12:30).
W swojej działalności Chabad stosuje również prowokacje. Tak więc, wydanie w Charkowie książki Hitlera „Mein Kampf” było sponsorowane przez chabadnika Aleksandra Feldmana (40; 43, 12:00). Usunięto z niej wszystko, co dotyczyło ludobójstwa Słowian, a pozostawiono tylko tematykę ludobójstwa Żydów (Holocaust) (41, 02:00).
Chabad jest autorem obecnego kryzysu finansowego (33, 29:00).. Świat „kroczy ku nowemu porządkowi światowemu, który w swoim czasie był przepowiedziany w Protokołach mędrców Syjonu” (35, 13:00). Kryzys finansowy – to „precyzyjnie omówiony scenariusz” – jeden z tych, który powinien być realizowany w procesie przekształcania świata (35, 12:20). „Ten kryzys finansowy popchnął cały świat po równi pochyłej. Jest to początek przebudowy świata” (33, 32:00). Celem przebudowy świata, organizowanej przez Chabad jest wprowadzenie do świata Antychrysta. Szef sekty, Lubawiczewski Rebe, rabin Menachem Mendel Schneerson, zwracając się do chabadników, powiedział: „Czyńcie wszystko, co tylko możecie, aby sprowadzić na ten świat sprawiedliwego zbawcę i to natychmiast”(36, 15:00). W ukraińskim czasopiśmie chabadzkim „Od serca do serca”, nr 50 z 2004 roku, napisano: „Cała praca została zakończona. Moshiah (Mesjasz – tj. Antychryst – dod. autora artykułu) już tu jest, trzeba tylko otworzyć oczy, żeby to zobaczyć” (36, 22:00). Złota, 700-kilogramowa menora, odlana w Izraelu ze złota, z inicjatywy i ze środków mieszkańca Ukrainy, Wadima Rabinowicza, jest zwiastunem Trzeciej Świątyni (która będzie zbudowana na miejscu, gdzie nauczał Zbawiciel i gdzie dzisiaj stoi Meczet Omara i w której będzie koronowany Antychryst – uwaga autora art.).Po 1991 roku, kiedy Rebe został sparaliżowany, Chabad podjął decyzję, żeby go klonować (36, 24:30). Eduard Hodos przypuszcza, że młody człowiek, w którym zawarte jest DNA Lubawiczewskiego Rebe Schneersona, rzeczywiście istnieje (tamże).
W październiku-listopadzie 1991 roku na zaproszenie szefa Chabadu Rebe rabina Schneersona, Eduard Hodos jako szef liberalnej wspólnoty żydowskiej, przez ponad miesiąc obcował z przedstawicielami Chabadu w Nowym Jorku, był wtajemniczony w ich plany przebudowy świata, a 1 listopada na prośbę Lubawiczewskiego Rebe Schneersona spotykał się z członkiem sekty Chabad, senatorem USA Josephem Liebermannem. Joseph Liebermann powiedział mu, że Związkowi Sowieckiemu pozostało 2 miesiące istnienia, a Stanom Zjednoczonym Ameryki – 20 lat (34,22:35). Rebe mówił, że Liebermann – to przyszły prezydent USA (34,26:00). Eduard Hodos: „Liebermann jest zakulisowym prezydentem przy wielu prezydentach USA (34,01:20). Chabad stoi za plecami wielu prezydentów USA”

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
crucifix0026
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0013
noc0014
noc0015
noc0016
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013