Wielkie Ostrzeżenie
(Oświetlenie Sumień)

Komentarze

Dodaj komentarz
PRZYGOTUJCIE SIĘ TERAZ NA WIELKIE OSTRZEŻENIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Kelly Bowring, dr. teologii, USA

Jezus chce, abyśmy powiedzieli światu już teraz, że to nieuchronne boskie wydarzenie Ostrzeżenia Sumień jest udzielane przez Boga, aby nas zbawić. Po prostu wiedząc i akceptując, że to wydarzenie będzie miało miejsce, a nawet może mieć miejsce, możemy je przetrwać. Nie lękajcie się.
Wielu ludziom dzisiaj trudno jest szukać i przyjąć Boże miłosierdzie. Bóg to rozumie, więc wkrótce Jezus objawi w globalnym cudzie miłosierdzia, za pomocą dwóch znaków – jednego zewnętrznego i jednego wewnętrznego. Przygotujcie się. Cały świat wkrótce zobaczy, że boskie proroctwa zawarte w Księdze Apokalipsy dotyczą nas, w...
PRZYGOTUJCIE SIĘ TERAZ NA WIELKIE OSTRZEŻENIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Kelly Bowring, dr. teologii, USA

Jezus chce, abyśmy powiedzieli światu już teraz, że to nieuchronne boskie wydarzenie Ostrzeżenia Sumień jest udzielane przez Boga, aby nas zbawić. Po prostu wiedząc i akceptując, że to wydarzenie będzie miało miejsce, a nawet może mieć miejsce, możemy je przetrwać. Nie lękajcie się.
Wielu ludziom dzisiaj trudno jest szukać i przyjąć Boże miłosierdzie. Bóg to rozumie, więc wkrótce Jezus objawi w globalnym cudzie miłosierdzia, za pomocą dwóch znaków – jednego zewnętrznego i jednego wewnętrznego. Przygotujcie się.
Cały świat wkrótce zobaczy, że boskie proroctwa zawarte w Księdze Apokalipsy dotyczą nas, w tym pokoleniu. Wszystkie proroctwa z La Salette, Fatimy i Garabandal, a także przepowiedziane w Dzienniczku św. Faustyny, spełnią się teraz w ciągu najbliższych miesięcy i lat. Ale nie ma się czego bać, ponieważ nadchodzące wydarzenie Wielkiego Ostrzeżenia będzie największym darem, jaki Bóg da dziś ludzkości, aby 1) ocalić cały świat od piekła; 2) zwalczyć przepowiadaną obecnie Wielką Apostazję w Kościele; 3) udaremnić program Nowego Porządku Świata i nadchodzące najwyższe religijne oszustwo antychrysta (Katechizm nr 675); 4) bezpośrednio przygotować świat na Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa; i wreszcie 5) poprowadzić świat w stronę nowego ziemskiego Raju, Nowego Boskiego Królestwa i tysiącletniej Ery Pokoju.
WIELKIE OSTRZEŻENIE JEST NIEUCHRONNE!
Dziś, właśnie teraz, stoimy u progu eksplozji, największego cudownego wydarzenia w historii, które spowoduje, że Miłosierdzie Boże wyleje się na cały świat i w jednej chwili na każdego człowieka na ziemi, które, kiedy nastąpi to bardzo, bardzo wkrótce, ale dopiero wtedy, gdy sytuacja będzie najgorsza, na zawsze zmieni oblicze ziemi i przekieruje ludzkość. Ważne jest, abyście wy i wasi bliscy wiedzieli, że Bóg chce, abyście wiedzieli o tym wydarzeniu już teraz, zanim ono nastąpi. Przez św. Faustynę Jezus najdobitniej wyraził, na czym polega Jego dar Wielkiego Ostrzeżenia Miłosierdzia:
„ZANIM PRZYJDĘ JAKO SPRAWIEDLIWY SĘDZIA, PRZYJDĘ NAJPIERW JAKO KRÓL MIŁOSIERDZIA”. WYPATRUJCIE ZNAKÓW, KTÓRE BÓG WYŚLE PRZED WIELKIM OSTRZEŻENIEM!
Zgodnie z Bożym proroctwem, gdy zbliża się Wielkie Ostrzeżenie, Bóg objawi szereg znaków wskazujących na jego nadejście, w tym:
1. W przyrodzie będą pojawiać się znaki wirujące i pulsujące na Słońcu oraz niezwykłe zjawiska pogodowe.
2. Gdy wkrótce nastąpi Ostrzeżenie, ludzie zobaczą na niebie dwa obiekty o nadprzyrodzonym źródle – pojawiające się jak dwa słońca, jak dwie gwiazdy, jak dwie komety – które zderzą się w ramach wydarzenia nadprzyrodzonego i powstanie wielkie czerwone niebo jako rezultat.
3. Wtedy na niebie pojawi się Krzyż Jezusa, widziany przez wszystkich na całym świecie i nikt nie będzie mógł powiedzieć, że tego nie zauważył, a następnie z otworów, w których zostały przybite ręce i stopy Zbawiciela pojawią się wielkie światła, które będą oświetlać ziemię przez pewien czas.
4. Wtedy niebo się rozstąpi i ukaże ogień, płomienie i promienie Miłosierdzia Jezusa, które obejmą całą ziemię.
5. Wtedy ziemia doświadczy wielkiego wstrząsu, podobnego do trzęsienia ziemi; nie fizycznego trzęsienia ziemi, ale duchowego.
6. W końcu, po usłyszeniu odgłosu grzmotu, nad ziemią nastanie całkowity spokój i na około 15 minut zapadnie wielka ogólnoświatowa cisza.
7. Wtedy nastąpi wewnętrzny mini-sąd, oświecenie sumienia. Żaden dźwięk nie będzie słyszalny poza Głosem Jezusa w duszy każdego człowieka (powyżej wieku rozumu tj. 7 roku życia), gdzie objawi On każdej osobie stan jego duszy, tak jakby umarł i był sądzony przez Bożą sprawiedliwość w prawdzie i przeznaczeniu do Nieba lub Piekła. Ale wszyscy otrzymają drugą szansę. Niektórzy będą się już radować się łaską Bożą, inni będą zszokowani i zasmuceni swoimi grzechami, a niektórzy nawet umrą z powodu szoku, zanim będą mieli szansę odpokutować. I to właśnie ci ludzie potrzebują teraz naszych modlitw!
PRZYGOTUJCIE SIĘ TERAZ NA WIELKIE OSTRZEŻENIE! CZAS JEST KRÓTKI!
Wielkie Ostrzeżenie jest już blisko! Każdy musi się przygotować już teraz, jakby to było jutro. Jezus prosi, aby wszyscy, którzy dowiedzą się o tym nadchodzącym boskim wydarzeniu, prosili Go o Jego miłosierdzie i przebaczenie grzechów przed Wielkim Ostrzeżeniem. Przygotujcie się teraz i pilnie rozpowszechniajcie to przesłanie. Codziennie dziękujcie Bogu za Jego miłosierdzie! „Jezu, ufamy Tobie i Twojemu miłosierdziu! Bądź dla nas miłosierny!”
Chrystus powiedział bowiem, konsekrując po raz pierwszy Ciało i Krew swoją, że to Krew „KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.".

Nowe włoskie wydanie mówi, że krew Jezusa została przelana „per tutti” – „za wszystkich” a nie „per molti", co oznacza „za wielu".

Nowe słowa konsekracji wina mają więc brzmieć: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która ZA WAS I ZA WSZYSTKICH będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Zmiana słów...
Chrystus powiedział bowiem, konsekrując po raz pierwszy Ciało i Krew swoją, że to Krew „KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.".

Nowe włoskie wydanie mówi, że krew Jezusa została przelana „per tutti” – „za wszystkich” a nie „per molti", co oznacza „za wielu".

Nowe słowa konsekracji wina mają więc brzmieć: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która ZA WAS I ZA WSZYSTKICH będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Zmiana słów konsekracji wina powoduje, że to nabożeństwo, które będzie się odbywać według tej nowej książeczki zwanej mszałem, nie będzie Mszą Świętą. Od dawna pojawiają się głosy duchownych twierdzące, że zmienione tłumaczenie, niezgodne z Tradycją i Ewangelią, może oznaczać, a według części z pewnością oznacza nieważność Konsekracji.
"SPODZIEWANE ZDARZENIA PRZED OSTRZEŻENIEM MOGĄ WYSTĄPIĆ W CIĄGU KILKU DNI." Pan Jezus do Luz de Maria 21/09/21
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Nie mi wyznaczyć czas wydarzeń ale skoro Nasz Pan ostrzega w taki sposób, wydaje mi się, że warto takie ostrzeżenie wziąć sobie do serca.. tym bardziej, że scenariusz wydarzeń jest bardziej realny niż mogłoby się wydawać. Kiedy do tego tak alarmującego przesłania dodamy orędzie Matki Bożej z 29/08/21 "Jako Matka zapraszam was do trwania [fizycznie] tam, gdzie każdy z was się znajduje; jedynie ci, którzy żyją blisko wybrzeży muszą wycofać się od wybrzeży [w głąb lądu]. Morza wtargną na ląd(1), a niektóre z nich ukrywają w swoim wnętrzu podwodne góry, które w pewnym momencie wyjdą na powierzchnię.(...) Jest konieczne, abyście poświęcili się Memu Sercu, aby wstawiało się za...
"SPODZIEWANE ZDARZENIA PRZED OSTRZEŻENIEM MOGĄ WYSTĄPIĆ W CIĄGU KILKU DNI." Pan Jezus do Luz de Maria 21/09/21
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Nie mi wyznaczyć czas wydarzeń ale skoro Nasz Pan ostrzega w taki sposób, wydaje mi się, że warto takie ostrzeżenie wziąć sobie do serca.. tym bardziej, że scenariusz wydarzeń jest bardziej realny niż mogłoby się wydawać.
Kiedy do tego tak alarmującego przesłania dodamy orędzie Matki Bożej z 29/08/21 "Jako Matka zapraszam was do trwania [fizycznie] tam, gdzie każdy z was się znajduje; jedynie ci, którzy żyją blisko wybrzeży muszą wycofać się od wybrzeży [w głąb lądu]. Morza wtargną na ląd(1), a niektóre z nich ukrywają w swoim wnętrzu podwodne góry, które w pewnym momencie wyjdą na powierzchnię.(...) Jest konieczne, abyście poświęcili się Memu Sercu, aby wstawiało się za wami. To pilne, żebyście poświęcili się Memu Sercu, nie zwlekajcie. Przygotujcie [akty] poświęcenia się na miesiąc wrzesień, przed miesiącem poświęconym Różańcowi Świętem" rysuje się bardzo prawdopodobny scenariusz wydarzeń..
1. Wulkan który może doprowadzić do niewyobrażalnej katastrofy jest aktualnie aktywny

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=355198442783206&id=100048791601269

.. nie zapominając o wulkanach, które się aktywowały równocześnie
2. Wojska są w pełni gotowe żeby zaatakować i doprowadzić do podobnej sytuacji:
Luz de Maria 25/09/2020 "św. Michał Archanioł pozwolił mi [zobaczyć] tę wizję: Morze podnosi się, wzburzone przez siłę, która nie pochodzi z natury, ale jest wywołana przez samego człowieka*; to rodzaj fali, która przechodzi pod dnem morskim, i idzie naprzód wstrząsając wszystkim, i w miarę jak postępuje naprzód, [jej] siła wzrasta, i następuje silne poruszenie, które zmienia pewne uskoki tektoniczne, jako skutek testów nuklearnych. Widzę po chwili powierzchnię i drogi. Budynki i domy poruszają się z dużą siłą; niektóre się zawalają; jest chwila hałasu, a potem wstrząsająca cisza, potem z kolei narzekania ludzi."
Luz de Maria 06/04/2021"Wielkie mocarstwa stają się uczestnikami konfrontacji, która zakończy się trzecią wojną światową, dlatego pokój osobisty jest tak potrzebny, abyście mogli coś zmienić, będąc stworzeniami, które są nosicielami Boskiej Miłości. Obszary przybrzeżne ucierpią z powodu podnoszenia się wody na lądzie."
- Rosja w świetle Fatimy - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=237873477849037&id=100048791601269
- Czy będzie wojna - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=343615800608137&id=100048791601269
-Broń Rosji. Atomowe tsunami - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=236104434692608&id=100048791601269
- wizyta w kolebce komunizmu -https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=329417778694606&id=100048791601269
Oraz słowa Pana Jezusa z 21/09/21 "komunizm jest gotowy, by zaatakować ludzkość i zanurzyć was w wojnie"
Obydwa te zdarzenia (oddzielnie lub wspólnie)mogą doprowadzić do stanu w jakim może wystąpić "Ostrzeżenie" oraz naturalnie doprowadzą do załamania ekonomicznego, głodu, masakry na niespotykaną skalę itp itd.
Jeżeli chodzi o samo Ostrzeżenie zapraszam do przeczytania posta na temat okoliczności jego wystąpienia - post z 6 marca 2021
Ostrzeżenie: okoliczności. Trzęsienie ziemi, przysłonięte niebo.
❌Nauczanie Kościoła i Biblia
Mt 24, 29-30 " Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie ZNAK Syna Człowieczego*, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą."
Przypis z Biblii Tysiąclecia Mt 24,30 - "Znak Syna Człowieczego" - będzie nim albo sam Chrystus objawiający się w triumfie Kościoła, jako wywyższony przez Boga, wyposażony w potęgę i chwałę, albo krzyż (według Ojców greckich). "Będą narzekać... niebieskich": Za 12,10nn; Dn 7,13n. Św. Faustyna Cytat z "Dzienniczka" nr 83 "Napisz to: Nim przyjdę...
Ostrzeżenie: okoliczności. Trzęsienie ziemi, przysłonięte niebo.
❌Nauczanie Kościoła i Biblia
Mt 24, 29-30 " Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie ZNAK Syna Człowieczego*, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą."
Przypis z Biblii Tysiąclecia Mt 24,30 - "Znak Syna Człowieczego" - będzie nim albo sam Chrystus objawiający się w triumfie Kościoła, jako wywyższony przez Boga, wyposażony w potęgę i chwałę, albo krzyż (według Ojców greckich). "Będą narzekać... niebieskich": Za 12,10nn; Dn 7,13n.
Św. Faustyna Cytat z "Dzienniczka" nr 83 "Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela,[będą] wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym."
Ap 6, 12 -17 " I ujrzałem: gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce. Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone. A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik, i wolny ukryli się do jaskiń i górskich skał. I mówią do gór i do skał: «Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka, bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż zdoła się ostać?»
❌Współczesne orędzia:
Luz de Maria 04/03/2021 Archanioł Michał(1) :
"Ludzkość znajduje się na skraju chaosu; Ziemia [jest] zagrożona przez różne ciała pochodzące z Kosmosu, które wywierają wpływ na klimat, wulkany, płyty tektoniczne, na ciała ludzi i zwierząt. Ci, którzy żyli [dotąd] w bogactwie i bezpieczeństwie finansowym, w tej chwili zaczęli doświadczać kruchości gospodarki, tego, jak Ziemia jest łatwa do zniszczenia. Patrzycie na Słońce, jak wysyła swoje światło, jaśniejąc na firmamencie; to Słońce jest wstrząsane tak, jak całe Stworzenie, i wysyła burze magnetyczne i koronalne wyrzuty masy w swoich erupcjach. Gwiazda Słońce się zmieni i doświadczycie tego, co dzieje się przed zmianą, jak w tym momencie. Pole magnetyczne Ziemi słabnie, aż komunikacja i sieci elektryczne zostaną unicestwione, jednocześnie przez bardzo silną erupcję wulkaniczną. (...)
Ludu Boży, nie mówcie: „jest piękny dzień”, bo widzicie, jak Słońce świeci; nie mówicie: „są chmury”, bo nie widzicie, jak Słońce świeci. Słońce zostanie przysłonięte przez wielką erupcję wulkaniczną. Przygotujcie się! I nie zapominajcie, że zostaniecie zbadani, poprzez akt Miłosierdzia Bożego, którym jest Wielkie Ostrzeżenie. "
Gisella Cardia, Trevignano Romano 26/05/2020:
"Wkrótce, bardzo szybko, nadejdzie oświecenie [Ostrzeżenie], które wprowadzi cię w stan ekstazy, który będzie trwał około 15 minut; oto niebo stanie się ognistoczerwone; wtedy usłyszysz bardzo głośny ryk, ale nie bój się, ponieważ będzie to ogłoszenie, że Syn Boży ma nadejść. Moje ukochane dzieci, to są czasy, kiedy Antychryst ma zamiar wejść. "
Enoch, 03/03/2021 orędzie Matki Bożej:
"Przygotujcie się na przyjście Ostrzeżenia, ponieważ jest blisko, bliżej niż myślicie. Me Serce Matki-Wspomożycielki cierpi widząc, że ogromna większość ludzkości nie jest przygotowana; to wielkie wydarzenie zmieni całkowicie pojęcie, jakie wielu ma o życiu duchowym i o istnieniu Jedynego Prawdziwego Boga Trójjedynego. Ludzkość będzie pozostawać w ekstazie, która potrwa od 15 do 20 minut waszego czasu ziemskiego, w którym [to czasie] zostanie wam pokazany stan, w którym znajduje się wasza dusza względem Boga i waszych braci. Każdy śmiertelnik zostanie osądzony, jedynie Moje maleńkie dzieci, które nie posiadają używania rozumu, będą wyjatkiem; wszystko zostanie osądzone, aż po wasze bezużyteczne słowa [por. Mt 12, 36]. Jakiż smutek czuję jako Matka ludzkości, widząc, że wiele dusz nie powróci [do Boga] i umrze na wieczność z powodu ciężkości swych grzechów. To dlatego właśnie, dzieci, proszę was, żebyście byli przygotowani duchowo i w Bożej łasce, abyście mogli się ostać w tej próbie; próbie, która otworzy wam zrozumienie i poznanie istnienia wieczności i Boga, i która was przygotuje, abyście mogli stawić czoła, powracając, ostatniej bitwie o waszą wolność.(...) Mój Nieprzyjaciel, dzieci, jest już gotowy, by się ujawnić, brakuje tylko, by nastąpiło Ostrzeżenie i Cud, aby dał się poznać ludzkości*; biedne są te z [Moich] dzieci, które będą dalej trwać w grzechu i oddaleniu od Boga, kiedy Antychryst się ukaże, bo nie znajdą więcej Miłosierdzia. Domy Mego Syna zostaną zamknięte na stałe, i codzienny kult, Msza Święta, zostanie zawieszony. Co wówczas będzie z wami, dzieci zbuntowane? Jeśli się nie obudzicie dzięki Ostrzeżeniu i Cudowi, wasza dusza zatraci się na wieczność."
*Oś czasu opracowana w oparciu o nauczanie Ojców Kościołą, Naukę Kościoła, Pismo Święte oraz orędzia przez Marka Malletta również pokazuje ostrzeżenie przed rządami Antychrysta.

https://www.countdowntothekingdom.com/pl/O%C5%9B-czasu/

Więcej na temat Ostrzeżenia:

https://www.vicona.pl/.../ostrzezenie-najwiekszy-akt...

(1) https://www.facebook.com/104076181285038/posts/329711758721478/
Twój czas w Objawieniu nadszedł
Nasz Pan Jezus do Jennifer 20 lipca 2023 r.

Moje dziecko, wszelkie uzdrowienie przychodzi przez Eucharystię. Kiedy Moje dzieci spożywają Mnie i padają przede Mną na twarz w adoracji, są okryte płaszczem Mojej miłości. Ci, którzy poddają się Woli Bożej i pokładają ufność w miłosierdziu Moim, zobaczą, że żadne zło nie może jej przeniknąć. Moje dziecko, temu światu brakuje miłości. Zbyt wielu zaprzecza kochaniu innych ze strachu przed odrzuceniem, a jednak mówię wam, że jestem największym odbiorcą odrzucenia, ponieważ jestem Jezusem. Ten świat się rozpada i wielu zaczyna dostrzegać zło, które jest przed nimi. Ostrzegam Moje dzieci: nie dajcie się nabrać na obietnice...
Twój czas w Objawieniu nadszedł
Nasz Pan Jezus do Jennifer 20 lipca 2023 r.

Moje dziecko, wszelkie uzdrowienie przychodzi przez Eucharystię. Kiedy Moje dzieci spożywają Mnie i padają przede Mną na twarz w adoracji, są okryte płaszczem Mojej miłości. Ci, którzy poddają się Woli Bożej i pokładają ufność w miłosierdziu Moim, zobaczą, że żadne zło nie może jej przeniknąć.
Moje dziecko, temu światu brakuje miłości. Zbyt wielu zaprzecza kochaniu innych ze strachu przed odrzuceniem, a jednak mówię wam, że jestem największym odbiorcą odrzucenia, ponieważ jestem Jezusem. Ten świat się rozpada i wielu zaczyna dostrzegać zło, które jest przed nimi. Ostrzegam Moje dzieci: nie dajcie się nabrać na obietnice szatana, bo jego pułapka to wieczna ciemność z wiecznymi konsekwencjami. Przyjdźcie żyć w Moim świetle i obejmijcie jedyne źródło pokoju, ponieważ Ja jestem Księciem Pokoju. Niech bezbożni potkną się o własną niegodziwość, bo powiadam wam, że wszystkie kłamstwa prowadzą z powrotem do prawdy. Nadszedł czas, aby Moje dzieci żyły Orędziem Ewangelii, ponieważ nadszedł wasz czas Apokalipsy. Linia podziału została wytyczona i letni nie otrzymają wiecznej nagrody. Nie można naprawdę iść do przodu, jeśli zawsze ze strachu ogląda się za siebie. Tym, którzy mówią, że są gotowi, by ta ziemia zakołysała się i zadrżała, brakuje wiary, by całkowicie poddać się Bożej opatrzności. Ludzkość stara się usunąć Mnie ze wszystkiego, a jednak powiadam wam, że świat nie może istnieć bez Mojej obecności. Każde źródło, które pozwala żyć Mojemu ludowi, zawiera Mój obraz i podobieństwo. Ci, którzy odrzucają Mnie i starają się zmienić Moje stworzenie, Mój plan, przypieczętowali swój osąd.
Moje dziecko, błagam ludzkość, aby obudziła się do tej godziny, ponieważ nie mogę już dłużej powstrzymywać sprawiedliwej ręki Mojego ojca. Zniewagi wobec Moich maluczkich pogrążyły świat w wielkiej ciemności. Mówię Moim dzieciom, aby patrzyły na horyzont, ponieważ godzina Wielkiego Ostrzeżenia jest na każdym progu. Czas, kiedy cała ziemia pogrąży się w ciemności i jedynym światłem będzie to, z którym przychodzę. Głusi, ślepi, chromi – gdyż nie będzie żadnej przeszkody dla Mojego światła przenikającego dusze Mojego ludu. Wszystko na ziemi zatrzyma się, bo nawet najmniejsze stworzenia rozpoznają czas Mojego nawiedzenia. Wiatr ucichnie, ocean będzie bez fal, a ludzkość ogarnie cisza. Miejcie się na baczności, Moje dzieci i nie dajcie się rozproszyć drogami tego świata, bo Ja jestem Jezus i Moje miłosierdzie i sprawiedliwość zwyciężą.
Oświecenie sumień nadchodzi! Tak Będzie wyglądało!
(ks. Gobbi, Objawienia w Garbandal)
Oświecenie sumień nadchodzi! Tak Będzie wyglądało!
(ks. Gobbi, Objawienia w Garbandal)

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
ariol0023
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0025
crucifix0026
crucifix0027
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
kwiat0013
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0013
noc0015
noc0016
noc0017
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013