Wielkie Ostrzeżenie
(Oświetlenie Sumień)

Komentarze

Dodaj komentarz
Wydaje się zgodne z tym, co było powiedziane przez mistyków takich jak Alicja Lenczewska czy ojciec Czesław Klimuszko
Wydaje się zgodne z tym, co było powiedziane przez mistyków takich jak Alicja Lenczewska czy ojciec Czesław Klimuszko
Colle del Buon Pastore (Wzgórze Dobrego Pasterza)
Carbonia 07-07-2021

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Krzyż na niebie będzie ostatnią szansą, jaką wam dam przed Ostrzeżeniem, ostatnim znakiem, a potem rozpocznie się wielki ucisk. Czekajcie na Mnie z czystym sercem. Obejmijcie Moją świętą Ewangelię, radujcie się Moim rychłym powrotem na ziemię.
Moje maleństwa, niebo otwiera się przed wami, dźwięk ostatniej trąby właśnie rozbrzmiewa! Wsłuchajcie się w dźwięki z nieba… teraz je usłyszycie, są to dźwięki przygotowania do zstąpienia Ducha Świętego. Moje umiłowane stworzenia, dzień jest bliski, wielki grzmot będzie odczuwalny na całej ziemi, nadejdzie jak...
Colle del Buon Pastore (Wzgórze Dobrego Pasterza)
Carbonia 07-07-2021

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Krzyż na niebie będzie ostatnią szansą, jaką wam dam przed Ostrzeżeniem, ostatnim znakiem, a potem rozpocznie się wielki ucisk. Czekajcie na Mnie z czystym sercem. Obejmijcie Moją świętą Ewangelię, radujcie się Moim rychłym powrotem na ziemię.
Moje maleństwa, niebo otwiera się przed wami, dźwięk ostatniej trąby właśnie rozbrzmiewa! Wsłuchajcie się w dźwięki z nieba… teraz je usłyszycie, są to dźwięki przygotowania do zstąpienia Ducha Świętego.
Moje umiłowane stworzenia, dzień jest bliski, wielki grzmot będzie odczuwalny na całej ziemi, nadejdzie jak trzęsienie ziemi… będzie to wołanie bólu Ojca, który zainterweniuje w Swoim gniewie, aby ukarać to niedowierzające, przewrotne Człowieczeństwo, Człowieczeństwo, które postanowiło zwrócić swoje serce do wroga i pójść za nim, wyrzekając się swego Boga Stwórcy.
Moje dzieci, przemawiam do was, którzy są tu obecni, tak jak przemawiam do Moich dzieci na świecie, do wszystkich tych, którzy słuchają Mojego Słowa, do wszystkich tych dzieci, które czekają na usłyszenie głosu nieba, aby móc podążać za nim.
Moje dzieci, prowadzone przez Ducha Świętego odniesiecie zwycięstwo, Trójca Najświętsza ogarnie was, uczyni z was nowych, świętych ludzi, którzy ostatecznie i całkowicie będą należeć do swego Boga Stwórcy… będą obrazem i podobieństwem tego Boga, który ich stworzył i umiłował od początku.
Oczekuję powrotu tak wielu serc… niech powrócą do Ojca! Moje dzieci, ból Najświętszej Dziewicy i Przenajświętszej Trójcy jest nieskończony, poprzez utratę dusz będziecie mogli zrozumieć ten ból tylko wtedy, gdy zostaniecie otoczeni Duchem Świętym.
Módlcie się intensywnie, och ludzie, módlcie się z sercem oddanym Miłości. Proście z pragnieniem miłości Boga Ojca, proście o Jego wcześniejszy powrót.
Pokażcie siebie jako ludzi wielkiej wartości, głosząc świętą Ewangelię Jezusa i pozostając wierni Prawdziwemu Magisterium Kościoła.
Brońcie prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa, unikajcie brudu, który szaleje dzisiaj w fałszywym kościele, kościele, który nie należy do Jezusa Chrystusa, ale do Szatana!
Jestem zasmucony z powodu waszej głupoty, o ludzie, znaleźliście się w szambie, nie możecie powstać, bo szatan nałożył ślepotę na wasze oczy i zatwardziałość w wasze serca, przygotował was do spalenia w ogniu Gehenny.
Zrobiłem wszystko, aby móc was podnieść ku Sobie, wzywałem was i wzywałem z powrotem, błagałem o wasze nawrócenie! Umarłem na krzyżu za was, Moje dzieci, dla waszego zbawienia, ale nie wszyscy zrozumieliście miłość tego Boga, tego Ojca, który pragnie odzyskać swoje dzieci, aby radowały się wiecznie w swoim świecie, świecie stworzonym ze słodyczy, miłości i radości, świecie, w którym niczego nie zabraknie, w którym Życie ogarnie was pięknem Stworzenia, wszystkim, co należy do Boga.
Wy, Moje dzieci, zostaliście stworzeni, by się radować, by być wiecznymi w Wieczności, ale nic nie zrozumieliście, jesteście ludźmi o twardym karku, staliście się łatwym łupem dla szatana, oddaliście się jemu, on was zwodził i ciągnie was ze sobą do piekła.
Doszliście do bolesnej godziny, Moje dzieci, jeśli teraz nie będziecie pokutować, nie będę już mógł wam pomóc.
Wszystko się dokonało! Powtarzałem to wam kilkakrotnie w Moich orędziach! … Wszystko się dokonało! Oznacza to, że nie ma już czasu! Nie bądźcie głupi, nawróćcie się! Otwórzcie swoje serce „teraz” dla Mnie, aby powrócić do waszego Boga po wasze zbawienie... Chcę was ocalić, Moje dzieci! …Kocham was! …Jesteście Moimi dziećmi! Stworzyłem was, kocham Moje stworzenia! … Należycie do Mnie, ale nie chcecie Mnie, odrzucacie Mnie, preferując kogo moje dzieci ??? Nadal nie rozumiecie! Nie rozumiecie! Nie rozumiecie Moje dzieci!
W Moim Sercu bije tak wiele miłości do was, ale wy odrzucacie Mnie, nie mogę was zbawić, jeśli nie pragniecie powrotu do Mnie, przytulcie Mnie do siebie, zrozumcie, że Jestem dla was Jedyną Piękną Rzeczą, jedynym zbawieniem, jedynym Bogiem aby czcić! Nie ma innych bogów, wszystko jest fałszywe… wszystko jest obłudne! Kiedy zdacie sobie z tego sprawę, nie będę już w stanie wam pomóc, ponieważ dokonaliście już swoich wyborów:… zostaliście stworzeni wolnymi i jesteście wolni w swoich wyborach, lecz ból Ojca pozostaje nieskończony.
Ponownie spróbuję sprowadzić was z powrotem do Mnie w Moim wielkim Miłosierdziu, kiedy Chwalebnym Krzyżem przywołam was z powrotem do Mnie. Wybierzcie Mnie Moje dzieci, nie zgubcie się, krzyż na niebie będzie ostatnią szansą, którą wam dam przed ostrzeżeniem... ostatnim znakiem, a potem będzie wielki ucisk.
Kocham was, błagam, jesteście moi... jesteście dziećmi Bożymi! Pokutujcie szybko, zróbcie to teraz! Wyrzeknijcie się Szatana „teraz”, wróćcie do Mnie, zanim nadejdzie czas końca.
Naprzód! Wkrótce, Chwalebny Krzyż będzie znakiem zbawienia. Obejmijcie ten krzyż, proście o przebaczenie za wasze grzechy, kochajcie Mnie, Moje dzieci, kochajcie Mnie... abyście przez wasze zbawienie powrócili do Mnie.
Trójca Przenajświętsza błogosławi was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen, Amen, Amen, Amen!
Myślę, że nieprzypadkowo mnóstwo orędzi teraz dotyczy Ostrzeżenia. To już naprawdę niedługo
Myślę, że nieprzypadkowo mnóstwo orędzi teraz dotyczy Ostrzeżenia. To już naprawdę niedługo
14 CZERWCA 2021 - PRZESŁANIE DO ENOCHA
WEZWANIE JEZUSA Z NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU DO SWOJEGO LUDU WIERNEGO

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Niech Mój Pokój będzie z wami, Moje umiłowane dzieci. Wkrótce ukażą się wielkie zjawiska na niebie, które oznajmią wam bliskość Mojego Ostrzeżenia; znaki, które was ostrzegają, że musicie być przygotowani na przyjście tak wielkiego dnia. Mój Chwalebny Krzyż przez okres siedmiu dni i nocy będzie jaśnieć na niebie; wszyscy ci, którzy padną na twarz i będą się modlić z wiarą do Mego Chwalebnego Krzyża, otrzymają uzdrowienie ciała i...
14 CZERWCA 2021 - PRZESŁANIE DO ENOCHA
WEZWANIE JEZUSA Z NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU DO SWOJEGO LUDU WIERNEGO

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Niech Mój Pokój będzie z wami, Moje umiłowane dzieci.

Wkrótce ukażą się wielkie zjawiska na niebie, które oznajmią wam bliskość Mojego Ostrzeżenia; znaki, które was ostrzegają, że musicie być przygotowani na przyjście tak wielkiego dnia. Mój Chwalebny Krzyż przez okres siedmiu dni i nocy będzie jaśnieć na niebie; wszyscy ci, którzy padną na twarz i będą się modlić z wiarą do Mego Chwalebnego Krzyża, otrzymają uzdrowienie ciała i duszy. Po tym jak minie siedem dni i nocy, Krzyż zniknie, by ustąpić miejsca Mojemu Ostrzeżeniu. Biegnijcie, biegnijcie, by uporządkować konto [waszego sumienia], gdyż dzień Mego Ostrzeżenia się zbliża! Dzień wielki i chwalebny, w którym zostaniecie [jakby] przeniesieni do Wieczności i [tam] osądzeni, gdzie wasza dusza, zależnie od swojego stanu i postępowania, zostanie zaniesiona do nieba, czyśćca lub piekła.

W wieczności całe wasze życie zostanie wam pokazane od samego momentu, w którym [zaczęliście posiadać] używanie rozumu; wszystko zostanie osądzone, aż po wasze bezużyteczne słowa i złe decyzje, którymi wpłynęliście [negatywnie] na waszych braci, na stworzenie i [którymi naruszyliście] Kodeks Miłości, który rządzi Wszechświatem. To dlatego, dzieci Moje, proszę was, żebyście się modlili, pościli i czynili pokutę za wasze grzechy i żebyście wynagradzali za te grzechy śmiertelne, które zostały wyznane, ale nie odpokutowane, abyście, gdy wejdziecie w Wieczność, nie musieli cierpieć oczyszczającego ognia Trzeciego Czyśćca [wg objawień prywatnych danych przez dusze czyśćcowe chodzi o poziom najniższy, najbardziej zbliżony do Piekła – przyp. tłum.], ani ognia piekielnego, który płonie i nie gaśnie. Wiele dusz, które żyją na tym świecie w grzechu śmiertelnym, nie zniosą [tego] przejścia w Wieczność i potępią się na wieki.

Och, grzeszna ludzkości, przemyślcie to na nowo i powróćcie do Boga najszybciej jak się da; zostawcie swoje zmartwienia i światowe troski; zobaczcie, że nadchodzi dzień Mojego Ostrzeżenia, a ogromna większość dusz jest w ciężkim grzechu, albo oddalona ode Mnie! Owce zagubione, na co czekacie, by pojednać się z Bogiem i z waszymi braćmi? Moje Przebudzenie Sumień puka do drzwi, i wasza dusza ryzykuje, że potępi się na wieki. Głupcy! Nie chcę waszej śmierci; Moim pragnieniem jest, ażebyście żałowali [za grzechy] ze szczerego serca, zanim przyjdzie Ostrzeżenie, aby wasze przejście w Wieczność nie było waszą śmiercią, ani waszym najgorszym koszmarem.

Czekam więc na was, synowie marnotrwani, w ciszy Moich Tabernakulów; Pośpieszcie się!, żebyście zdążyli się wykąpać i oczyścić w zdroju przebaczenia i miłosierdzia; i w ten sposób wasze przejście w Wieczność będzie łatwiejsze do zniesienia, i nie będziecie ryzykować wiecznego potępienia.

Pokój Mój wam zostawiam, Pokój Mój wam daję. Żałujcie za grzechy i nawróćcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Boże.

Wasz Mistrz, Jezus Eucharystyczny

Dajcie poznać, dzieci Moje, [te] orędzie zbawienia całej ludzkości.
Jednak jak dla mnie to zbyt wolno trwa. Ja już dzisiaj zazdroszczę umarłym, bo mają za sobą to wariactwo. Dzisiaj spotkałam dawno nie widzianą znajomą i ta radośnie pochwaliła się, że przyjęła już drugą szczepionkę trzymając jednocześnie dystans na szerokość chodnika. Do przychodni nie mogłam wejść a jedynie pani doktor wyszła do mnie, I tak na każdym kroku głupota, głupota i jeszcze raz głupota. Normalność na ten świat już nie wróci. Nie ma takich szans . Dlatego oby to wszystko jak najszybciej się wypełniło,
Jednak jak dla mnie to zbyt wolno trwa. Ja już dzisiaj zazdroszczę umarłym, bo mają za sobą to wariactwo. Dzisiaj spotkałam dawno nie widzianą znajomą i ta radośnie pochwaliła się, że przyjęła już drugą szczepionkę trzymając jednocześnie dystans na szerokość chodnika. Do przychodni nie mogłam wejść a jedynie pani doktor wyszła do mnie, I tak na każdym kroku głupota, głupota i jeszcze raz głupota. Normalność na ten świat już nie wróci. Nie ma takich szans . Dlatego oby to wszystko jak najszybciej się wypełniło,
Tesko, wszystko wypełnia się na naszych oczach. Myślę, że dobrze zrobi Ci oparcie się tylko na uznanych orędziach polskich, bo one dają dużo merytorycznego spokoju - ja tak zrobiłam i pomogło. Czas oczyszczenia jest konieczny. Nie ma co przejmować się ludźmi, którzy radują się szczepionką - my czekamy, robimy swoje. Pan wkroczy w najbardziej odpowiednim momencie. Nie martw się, proszę.
Tesko, wszystko wypełnia się na naszych oczach. Myślę, że dobrze zrobi Ci oparcie się tylko na uznanych orędziach polskich, bo one dają dużo merytorycznego spokoju - ja tak zrobiłam i pomogło. Czas oczyszczenia jest konieczny. Nie ma co przejmować się ludźmi, którzy radują się szczepionką - my czekamy, robimy swoje. Pan wkroczy w najbardziej odpowiednim momencie. Nie martw się, proszę.

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013