Wielkie Ostrzeżenie
(Oświetlenie Sumień)

Komentarze

Dodaj komentarz
„Oświecenie Sumień” - ta najbardziej pilna wiadomość odnosi się do mistycznego wydarzenia, które wkrótce odbędzie się na świecie. Wydarzenie nazwane przez Jezusa Chrystusa (w wielu różnych prywatnych objawieniach w ostatnich latach) jako Ostrzeżenie. Dane będzie światu jako Największy Akt Bożego Miłosierdzia.

OŚWIECENIE SUMIENIA ​To cudowny Dar osobistego spotkania każdej duszy z Bogiem, poprzedzi i pomoże przygotować ludzi na Powrót Jezusa Chrystusa. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie, także dzieci w odpowiednim wieku. Będzie to tak silne przeżycie, że nikt nie będzie mógł go zignorować. Wszyscy, nawet ateiści, przekonają się, że Bóg istnieje. Każdemu objawią się jego grzechy tak, jak pojawiają się one w oczach Boga. Dar ten będzie zachęcać...
„Oświecenie Sumień” - ta najbardziej pilna wiadomość odnosi się do mistycznego wydarzenia, które wkrótce odbędzie się na świecie. Wydarzenie nazwane przez Jezusa Chrystusa (w wielu różnych prywatnych objawieniach w ostatnich latach) jako Ostrzeżenie. Dane będzie światu jako Największy Akt Bożego Miłosierdzia.

OŚWIECENIE SUMIENIA
​To cudowny Dar osobistego spotkania każdej duszy z Bogiem, poprzedzi i pomoże przygotować ludzi na Powrót Jezusa Chrystusa. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie, także dzieci w odpowiednim wieku. Będzie to tak silne przeżycie, że nikt nie będzie mógł go zignorować. Wszyscy, nawet ateiści, przekonają się, że Bóg istnieje. Każdemu objawią się jego grzechy tak, jak pojawiają się one w oczach Boga. Dar ten będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i poproszenia Boga o przebaczenie. W tych burzliwych latach będzie również inspirować wiele nawróceń, zanim Jezus Chrystus powróci jako Sprawiedliwy Sędzia.
DLACZEGO NASTĄPI OŚWIECENIE SUMIEŃ
Aby udowodnić całemu światu, że Bóg istnieje.
Aby przyprowadzić każdego ponownie do Jezusa i na drogę Prawdy.
Aby poprzez nawrócenia zahamować na świecie wpływ grzechu i zła.
Aby pomóc uratować nas, zanim nasza dusza zostanie osądzona, przez danie nam szansy poprawy i błagania o przebaczenie za popełnione przez nas grzechy.
Aby nawrócić niewierzących, którzy nie mieliby szans na zbawienie bez tego Wielkiego Aktu Miłosierdzia.
Aby umocnić wiarę wśród wierzących.
CO POPRZEDZI OŚWIECENIE SUMIEŃ
Dwie komety zderzą się na niebie.
Ludzie będą spodziewać się, że to wywoła katastrofy większe niż trzęsienia ziemi, ale tak nie będzie. Będzie to znak, że wkrótce spotkamy Jezusa.
Niebo stanie się czerwone i zobaczymy Wielki Krzyż na niebie, Znak do przygotowania się.
Ateiści powiedzą, że jest to globalne złudzenie. Naukowcy będą szukać logicznego wyjaśnienia, ale takiego nie będzie.
Będzie to spektakularne zjawisko, ale nie wyrządzi nam żadnej szkody, ponieważ będzie Aktem Miłości i Miłosierdzia pochodzącym od Jezusa.
CO SIĘ WYDARZY PODCZAS OŚWIECENIA SUMIEŃ
Każdy powyżej odpowiedniego wieku dozna osobistego mistycznego spotkania z Jezusem Chrystusem. Będzie to jak dzień naszego sądu szczegółowego po śmierci, tylko że tym razem jeszcze nie będzie wyroku skazującego. Zamiast niego dostaniemy szansę, aby poprosić o przebaczenie.
Zostaną nam pokazane wszystkie nasze grzechy i sprawi to, że poczujemy ogromny smutek i wstyd.
Niektórzy poczują tak wielkie obrzydzenie i doznają takiego wstrząsu, gdy ich grzechy zostaną im ukazane, że umrą zanim wykorzystają okazję prośby o przebaczenie.
Każdy zobaczy stan swej duszy przed Bogiem - co dobrego i co złego uczynił w swym życiu.
Wielu ludzi upadnie i będzie płakać łzami ulgi, łzami radości i szczęścia, łzami zdumienia i miłości.
Nareszcie stanie się możliwe życie nowym życiem, gdy będziemy znali pełną Prawdę.
CO NALEŻY UCZYNIĆ PRZED OŚWIECENIEM SUMIEŃ
​Jezus prosi teraz każdego, by modlić się za te dusze, które będą w stanie w grzechu śmiertelnego, i które być może umrą od wstrząsu Ostrzeżenia i Oświecenia Sumienia. Każdy musi się teraz przygotować.
Jezus prosi, abyśmy wszyscy już teraz, czyli jeszcze przed Oświetleniem, przygotowali się duchowo i skorzystali z możliwości spowiedzi, pokuty i prośby o przebaczenie naszych grzechów.
*Materiał został opracowany przez Bożego kapłana.
Bardzo ważne informacje dla Polaków!
Zadania przed Prześwietleniem sumień:
Spowiedź, najlepiej z całego życia.
Jeśli nie zdążymy się wyspowiadać na czas to pozostaje odmówić modlitwę wyrzeczenia się złych duchów podaną przez księdza, która w ostateczności może ją w pewnym stopniu zastąpić.
Modlić się za Namaszczonego.
Modlić się za nawrócenie grzeszników, którzy w czasie Prześwietlenia sumień będą nieprzygotowani wedle Bożej Woli.
Znać i śpiewać odpowiednie hymny religijne, gdy pojawi się Krzyż na niebie.
Wcześniej uświadamiać innych, aby się nawracali i spowiadali.
Być w łasce uświęcającej, gdy pojawi się krzyż (ale i wcześniej), bo możemy już nie zdążyć się wyspowiadać na czas.
Liczyć i ufać Miłosierdziu Bożemu.
Dobrze będzie jak oddacie się Trójcy Świętej przez Maryję jako Boży niewolnik. Wystarczy raz odmówić tę modlitwę, a Trójca Święta to zapamięta na zawsze. Niestety już nie zdążycie się oddać Jezusowi przez 33 dni wg. Ludwika de Montfort, więc pozostaje wam ten jednorazowy akt oddania się podany Żywemu Płomieniowi. Modlitwy są do pobrania w dziale z plikami.


https://przymierze-milosci.weebly.com/modlitwy-i-pliki.html?fbclid=IwAR1HsT6i84Y1jc0oMjuqzRIFX2QtJRRd7Ue4hN8HiQcFf4CkgUhBjoWViVI
http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html
PRZYGOTUJ SIĘ DO MOJEGO OJCA, PONIEWAŻ TWOJA PASA NA WIECZÓR JEST PRZYJDŹCA!

GRUDZIEŃ 07 2018 1: 45 P.M.

 PILNE WEZWANIE SAN MIGUELA ARCÁNGELA DO LUDU BOŻEGO. WIADOMOŚĆ DLA ENOCHA

KOGO JAK BÓG? NIE JEDEN JAK BÓG!

DAJ CHWAŁĘ NA NAJWYŻSZĄ, PONIEWAŻ WIELKA JEST JEGO MIŁOSIERDZIEM.

Bracia, niebo nigdy niestrudzenie...
http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html
PRZYGOTUJ SIĘ DO MOJEGO OJCA, PONIEWAŻ TWOJA PASA NA WIECZÓR JEST PRZYJDŹCA!

GRUDZIEŃ 07 2018 1: 45 P.M.

 PILNE WEZWANIE SAN MIGUELA ARCÁNGELA DO LUDU BOŻEGO. WIADOMOŚĆ DLA ENOCHA

KOGO JAK BÓG? NIE JEDEN JAK BÓG!

DAJ CHWAŁĘ NA NAJWYŻSZĄ, PONIEWAŻ WIELKA JEST JEGO MIŁOSIERDZIEM.

Bracia, niebo nigdy niestrudzenie objawia się ludziom, wielkie manifestacje zachodzą w niebie i na ziemi, czekając, aż ta ludzkość powróci do Miłości Boga i nie będzie musiała znać swojej sprawiedliwości. Kara za bezbożne narody zbliża się i nadal łamią Święte Nakazy i uchwalają prawa przeciwko naturze. Bezbożne narody, wkrótce poznacie sprawiedliwy gniew Boga, który zostanie rozładowany na was z całą waszą sprawiedliwością!

Grzech tej ludzkości, braci, przekroczył wszelkie granice; krew niewinnych, których codziennie mordujecie, wołają o sprawiedliwość, grzechy przeciwko naturze, które zatwierdzają wasze prawodawcy i gubernatorzy, są obelgami miłości Boga i wołają o sprawiedliwość. Wyzysk i niesprawiedliwość waszych przywódców wobec Ludu Bożego również wzywają do sprawiedliwości; wszystko to, wraz z łamaniem Świętych Wskazań, jest tym, co uwolni sprawiedliwy gniew Boga przeciwko wam bezbożnym narodom. Mój Ojciec ukarze cię surowo i wiele z tych grzesznych narodów zostanie wymazanych z powierzchni ziemi.

Bracia, nadejście Ostrzeżenia zostało przyspieszone przez istniejące zło i grzech; przygotujcie się na Lud Boży, ponieważ nadchodzi wasze przejście przez wieczność. Miliony dusz zostaną utracone wraz z pojawieniem się Ostrzeżenia, ponieważ nie są przygotowane; Wielu jest w grzechu śmiertelnym i nie oprze się przejściu na wieki. Niebo jest już przygotowane na przyjmowanie dusz; Sąd Najwyższy jest gotowy, a Balans Boskiej Sprawiedliwości czeka na zważenie dzieł tej niewdzięcznej ludzkości

Biedni z tych, którzy jeszcze nie budzą się ze swego duchowego letargu, ponieważ zamierzają spać na ostrzeżenie, a kiedy się obudzą, będzie już za późno! Przebudzenie sumień jest rzeczywistością braci; Ostrzeżenie nie jest wynalazkiem ani historią stworzoną, aby was zastraszyć; Jest to ostatnia okazja, którą Bóg wam da, abyście mogli pogodzić się z Nim, zostawić grzech, a tym samym cieszyć się jutro radością życia wiecznego.

Bracia, wszyscy synami Bożymi po ogłoszeniu mają pieczęć krwi Baranka boski, że będzie odróżnić w tym światowej stado kontradyktoryjności czole. Wiele dusz w grzechu śmiertelnym, z powodu swojej niegodziwości i ciężkości grzechów, nie będzie opierać się Ostrzeżeniu i będzie zgubione na wieki. Będą inne dusze, które będąc w grzechu śmiertelnym, będą miały sposobność powrotu, ponieważ ich grzechy nie są obleczone w tak wiele zła. Dusze te będą musiały zobowiązać się przed Sądem Najwyższym do opuszczenia grzechu i powrotu do Boga. Wszyscy, którzy są w grzechu śmiertelnym, wraz z letnim sercem, gdy pojawi się Ostrzeżenie, zostaną zabrani do piekła. Dusze, które mają możliwość powrotu, ale zmiana cud i nadal grzeszyć, ojciec usunięte z powierzchni ziemi, a być wrzuconym do ognia wiecznego.

Dusze, które będą miały możliwość zmiany, nie będą oznaczone Pieczęcią Krwi Baranka. Wyróżnicie ich od trzody przeciwnika, ponieważ będą duchowo związani swoimi grzechami. Gdy staną się pieczęcią na ich czołach, pojawią się i znikną ich łańcuchy grzechu. Pamiętajcie, że cały Lud Boży, po Ostrzeżeniu, będzie miał dary i charyzmaty, których potrzebują do wielkiej duchowej bitwy. Dzięki tym podziękowaniom będziesz mógł odróżnić, kto jest od Boga, a kto nie. Łatwo rozpoznasz stado przeciwnika z powodu jego ciemności, bluźnierstwa i nienawiści do Boga. Ciemność ich oczu i ich monstrualny wygląd uwolnią ich; Jest to pieczęć, dzięki której przyjdą na ten świat.

Przygotujcie więc stado Mojego Ojca, ponieważ nadchodzi wasze przejście przez wieczność. Trwać w łasce Bożej, czujność i czujność, tak że kiedy Mistrz dotykowy do drzwi swojej duszy, być może uda się znaleźć obudzić i iść z Nim, do wieczności. Niech Pokój Najwyższego pozostanie w sercach ludzi dobrej woli.

Kto lubi Boga? Nikt nie jak Bóg!

Twój Brat i Serwer, Miguel Arcángel
WYSYŁAJCIE DO SWOICH KAPŁANÓW!
KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY - LIST DO KAPŁANÓW

http://armiajezusachrystusa.pl/
wp-content/uploads/2017/07/list.do_.-kaplanow.pdf

ARMIA JEZUSA CHRYSTUSA

http://armiajezusachrystusa.pl/
WYSYŁAJCIE DO SWOICH KAPŁANÓW!
KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY - LIST DO KAPŁANÓW

http://armiajezusachrystusa.pl/
wp-content/uploads/2017/07/list.do_.-kaplanow.pdf

ARMIA JEZUSA CHRYSTUSA

http://armiajezusachrystusa.pl/
Grzech aborcji jest grzechem śmiertelnym — i ci, na których ciąży odpowiedzialność za ten grzech, będą płonąć w ogniu piekła przez wieczność

http://ostrzezenie.net/wordpress/2013/05/05/grzech-aborcji-jest-grzechem-smiertelnym-i-ci-na-ktorych-ciazy-odpowiedzialnosc-za-ten-grzech-beda-plonac-w-ogniu-piekla-przez-wiecznosc/Bóg Ojciec: Wiem, że plan dotyczący aborcji wszędzie na świecie jest kontrolowany

http://ostrzezenie.net/wordpress/2013/07/13/bog-ojciec-wiem-ze-plan-dotyczacy-aborcji-wszedzie-na-swiecie-jest-kontrolowany/Bóg Ojciec: Wiem, że plan dotyczący aborcji wszędzie na świecie jest kontrolowany

http://ostrzezenie.net/wordpress/2013/07/13/bog-ojciec-wiem-ze-plan-dotyczacy-aborcji-wszedzie-na-swiecie-jest-kontrolowany/
Grzech aborcji jest grzechem śmiertelnym — i ci, na których ciąży odpowiedzialność za ten grzech, będą płonąć w ogniu piekła przez wieczność

http://ostrzezenie.net/wordpress/2013/05/05/grzech-aborcji-jest-grzechem-smiertelnym-i-ci-na-ktorych-ciazy-odpowiedzialnosc-za-ten-grzech-beda-plonac-w-ogniu-piekla-przez-wiecznosc/Bóg Ojciec: Wiem, że plan dotyczący aborcji wszędzie na świecie jest kontrolowany

http://ostrzezenie.net/wordpress/2013/07/13/bog-ojciec-wiem-ze-plan-dotyczacy-aborcji-wszedzie-na-swiecie-jest-kontrolowany/Bóg Ojciec: Wiem, że plan dotyczący aborcji wszędzie na świecie jest kontrolowany

http://ostrzezenie.net/wordpress/2013/07/13/bog-ojciec-wiem-ze-plan-dotyczacy-aborcji-wszedzie-na-swiecie-jest-kontrolowany/
Wprowadzą miliony katolików w poważny błąd, a Moje Kościoły utracą swoją Świętość

Moje Proroctwa, które tobie, Moja córko, zostały przekazane, zaczęły się prawdziwie i na dobre wypełniać. Oszuści przejęli od wnętrza kontrolę i będą zwodzić świat, by ten uwierzył, że nowa doktryna — doktryna, w której zostaną dokonane zmiany w stosunku do obecnej Świętej Doktryny, ugruntowanej przez Boga — może zostać zmodyfikowana, aby dopasować się do życia wszystkich ludzi oraz do wszystkich religii. Strzeżcie się słowa „ekumeniczny” czy też jakichkolwiek prób, by przywłaszczyć sobie Mój Kościół na Ziemi i go obedrzeć z jego Boskości.
Ten, kto manipuluje Liturgią, nie jest Moim autentycznym sługą, a jednak tak się...
Wprowadzą miliony katolików w poważny błąd, a Moje Kościoły utracą swoją Świętość

Moje Proroctwa, które tobie, Moja córko, zostały przekazane, zaczęły się prawdziwie i na dobre wypełniać. Oszuści przejęli od wnętrza kontrolę i będą zwodzić świat, by ten uwierzył, że nowa doktryna — doktryna, w której zostaną dokonane zmiany w stosunku do obecnej Świętej Doktryny, ugruntowanej przez Boga — może zostać zmodyfikowana, aby dopasować się do życia wszystkich ludzi oraz do wszystkich religii. Strzeżcie się słowa „ekumeniczny” czy też jakichkolwiek prób, by przywłaszczyć sobie Mój Kościół na Ziemi i go obedrzeć z jego Boskości.
Ten, kto manipuluje Liturgią, nie jest Moim autentycznym sługą, a jednak tak się dokładnie stanie. A jak postąpią Moi wyświęceni słudzy? Pochylą oni swoje głowy, wzniosą swoje ramiona w chwalebnym uwielbieniu dla nowej, fałszywej doktryny i wyprą się Wszystkiego, co Ja dałem światu. Ich miłość co spraw doczesnych, ich pragnienie, aby być podziwianym, oraz ich wyniosłe ambicje ogołocą ich z ich ślubów. Staną się zdrajcami i obrócą się do Mnie plecami. Wprowadzą miliony katolików w poważny błąd, a Moje Kościoły utracą swoją Świętość. Zaraz potem, gdy rdzeń Mojego Kościoła ulegnie profanacji, zgromadzą wszystkie inne wyznania chrześcijańskie i stworzą nowe sekty ekumeniczne, aby dokonać publicznego oświadczenia, przeczącemu istnieniu piekła. Następnie, opacznie, w kierunku dokładnie przeciwstawiającym się Prawdzie, wszystkim wyznawcom zostanie powiedziane, że to, co brane jest za grzech, zależy od punktu widzenia danej osoby, i dlatego też grzechu, ze względu na istnienie grzechu pierworodnego, nie można uniknąć. Z tego powodu się wam powie, że grzech nie jest niczym, o co należałoby się martwić. Sam grzech zostanie na nowo zdefiniowany. A kiedy to się stanie, zamrze wszelkie poczucie moralności. Kiedy zaś moralności nie bierze się już na poważnie, wtedy grzech staje się nieokiełzany. Grzech się będzie szerzył, nasilał, aż do upadku społeczeństwa, a ci, którzy pozostaną wierni Mojemu Kościołowi — Prawdziwemu Kościołowi — staną się świadkami tej ohydy.
więcej: http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/04/04/wprowadza-miliony-katolikow-w-powazny-blad-a-moje-koscioly-utraca-swoja-swietosc/

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013