statystyki

Statystyki

(Stan na 30.04.2018 r.)

RAZEM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I II III IV
Visits per Day
- średnio 2 543 98 355 352 820 2 466 2 777 3 290 3 448 2 336 1 892
- maximum 7 982 651 3 047 7 982 4 716 4 716 4 505 4 346 2 746
Total Visits 1 861 691 35 808 127 954 126 722 295 208 948 285 327 714 101 980 96 549 72 419 56 766
Państw 167+ 93 61+ 122 112 131 91 65 57 61 65

Dane, dotyczące państw, nie są pełne. Nie wszystkie wejścia są zlokalizowane („not set”). Niektóre zlokalizowane jako "European country" (4008 w 2013 r.) W ogóle nie mam danych od I do X 2014. Zlokalizowane zaś wejścia dają następujący obraz:

Zdecydowanym liderem jest Polska – ponad 75% wszystkich wejść (386 319 zlokalizowanych). Na miejscu drugim – USA (51 264 zarejestrowanych wejść);

Ponad 1 000 wejść (od 18 433 do 1 056) mają: Germany, United Kingdom, Russia, Canada, Italy, Netherlands, Sweden, France, Austria, Ireland, Ukraine, Czechia, Switzerland, Norway, Kenya, Australia, Belgium oraz Lithuania (18 państw);

Ponad 100 wejść (od 666 do 102): Belarus, Spain, Denmark, Brazil, Kuwait, South Korea, China, Slovakia, Japan, Romania, Bulgaria, Hungary, Israel, Croatia, Greece, Portugal, Kyrgyzstan, Peru, Finland, Bosnia-Herzegovina, Luxembourg, Kazakhstan, India, Iceland, Philippines i South Africa (26 państw);

Od 89 do 11 wejść mają: Moldova, Turkey, Mexico, Slovenia, Latvia, United Arab Emirates, Serbia, Jersey, Colombia, Bangladesh, New Caledonia, Indonesia, Puerto Rico, Saudi Arabia, Argentina, New Zealand, Cyprus, Malta, Estonia, Jordan, Egypt, Macedonia, Maldives, Thailand, Syria, Malaysia, Georgia, Taiwan, Martinique, Vietnam, Ecuador, Sudan, Hong Kong, Algeria, Singapore, Uruguay, Iran, Yemen, Venezuela, Uzbekistan, Morocco, Armenia, Chile, Nigeria, Iraq, Montenegro, Vatican City State, Azerbaidjan i Mauritius (49 państw);

Po kilka wejść (od 10 do 2) mają: Qatar, Tunisia, Ivory Coast (Cote D'Ivoire), Bolivia, Turkmenistan, Mozambique, Ethiopia, Uganda, Costa Rica, Lebanon, Liechtenstein, Angola, Cambodia, Kosovo, Dominican Republic, Albania, Tajikistan, Palestine, Chad, Paraguay, Honduras, Nicaragua, Guinea, Zambia, Nepal, Pakistan, Ghana, Panama, Cameroon, Libya, Jamaica, Bahrain, Tanzania, Rwanda, Oman, Zimbabwe, U.S. Virgin Islands, Namibia, Sri Lanka, El Salvador, Afghanistan, Madagascar, Botswana, Seychelles, Myanmar (Burma), Papua New Guinea, Togo i Benin (48 państw);

Po jednym wejściu mają: Mongolia, Andorra, Guernsey, Monaco, Cape Verde, Gabon, Gibraltar, Brunei, Laos, St. Lucia, Macau, Guatemala, Djibouti, Haiti, Bahamas, Congo, Barbados, Mali, Gambia, Curaçao, Malawi, Réunion, Fiji i Mauritania (24 państwa).

(Nazwy oraz jurysdykcje podaję tak, jak otrzymałem od Operatora usług.)