statystyki

Statystyki

(Stan na 31.07.2018 r.)

RAZEM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I II III IV V VI VII
Visits per Day
- średnio 2 810 98 355 352 820 2 466 2 531 3 290 3 448 2 336 1 892 2 453 1 932 1 964
- maximum 7 982 651 3 047 7 982 4 716 4 716 4 505 4 346 2 746 4 050 3 519 2 850
Total Visits 2 056 575 35 808 127 954 126 722 295 208 948 285 522 598 101 980 96 549 72 419 56 766 76 034 57 968 60 882
Państw 167+ 93 61+ 122 112 131 106 65 57 61 65 67 55 59

Dane, dotyczące państw, nie są pełne. Nie wszystkie wejścia są zlokalizowane („not set”). Niektóre zlokalizowane jako "European country" (4008 w 2013 r.) W ogóle nie mam danych od I do X 2014. Zlokalizowane zaś wejścia dają następujący obraz:

Zdecydowanym liderem jest Polska – ponad 75% wszystkich wejść (406 153 zlokalizowanych). Na miejscu drugim – USA (52 101 zarejestrowanych wejść);

Ponad 1 000 wejść (od 19 299 do 1 091) mają: Germany, United Kingdom, Russia, Canada, Italy, Netherlands, France, Sweden, Austria, Ireland, Ukraine, Czechia, Norway, Switzerland, Kenya, Australia, Belgium, oraz Lithuania (18 państw);

Ponad 100 wejść (od 698 do 102): Belarus, Spain, Denmark, Brazil, Kuwait, China, South Korea, Slovakia, Japan, Romania, Bulgaria, Peru, Hungary, Israel, Croatia, Greece, Portugal, Kyrgyzstan, Finland, Bosnia-Herzegovina, Luxembourg, Kazakhstan, Philippines, India, Iceland, i South Africa (26 państw);

Od 93 do 11 wejść mają: Turkey, Moldova, Mexico, Slovenia, Latvia, United Arab Emirates, Serbia, Jersey, New Caledonia, Indonesia, Colombia, Bangladesh, Puerto Rico, Argentina, Saudi Arabia, New Zealand, Cyprus, Malta, Estonia, Jordan, Egypt, Macedonia, Thailand, Maldives, Malaysia, Georgia, Syria, Taiwan, Martinique, Vietnam, Ecuador, Singapore, Hong Kong, Sudan, Algeria, Uruguay, Iran, Uzbekistan, Armenia, Yemen, Morocco, Venezuela, Chile, Nigeria, Iraq, Azerbaidjan, Montenegro, Vatican City State, i Mauritius (49 państw);

Po kilka wejść (od 10 do 2) mają: Turkmenistan, Qatar, Tunisia, Ivory Coast (Cote D'Ivoire), Bolivia, Mozambique, Ethiopia, Lebanon, Rwanda, Uganda, Costa Rica, Tajikistan, Paraguay, Albania, Liechtenstein, Angola, Palestine, Cambodia, Kosovo, Dominican Republic, Ghana, Honduras, Oman, Chad, Nicaragua, Guinea, Zambia, Nepal, Pakistan, Panama, Cameroon, Libya, Jamaica, Namibia, Bahrain, Tanzania, Guatemala, Zimbabwe, Monaco, Cape Verde, U.S. Virgin Islands, Sri Lanka, Barbados, El Salvador, Afghanistan, Madagascar, Botswana, Seychelles, Myanmar (Burma), Papua New Guinea, Togo, i Benin (52 państwa);

Po jednym wejściu mają: Mongolia, Andorra, Guernsey, Gabon, Gibraltar, Brunei, Laos, St. Lucia, Macau, Djibouti, Haiti, Bahamas, Congo, Mali, Gambia, Curaçao, Malawi, Réunion, Fiji, i Mauritania (20 państw).

(Nazwy oraz jurysdykcje podaję tak, jak otrzymałem od Operatora usług.)