statystyki

Statystyki

(Stan na 31.03.2018 r.)

RAZEM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I II III
Visits per Day
- średnio 2 367 98 355 352 820 2 466 3 062 3 290 3 448 2 336
- maximum 7 982 651 3 047 7 982 4 716 4 716 4 505 4 346
Total Visits 1 804 925 35 808 127 954 126 722 295 208 948 285 270 948 101 980 96 549 72 419
Państw 166+ 93 61+ 122 112 131 83 65 57 61

Dane, dotyczące państw, nie są pełne. Nie wszystkie wejścia są zlokalizowane („not set”). Niektóre zlokalizowane jako "European country" (4008 w 2013 r.) W ogóle nie mam danych od I do X 2014. Zlokalizowane zaś wejścia dają następujący obraz:

Zdecydowanym liderem jest Polska – ponad 75% wszystkich wejść (379 928 zlokalizowanych). Na miejscu drugim – USA (50 994 zarejestrowanych wejść);

Ponad 1 000 wejść (od 18 201 do 1 047) mają: Germany, United Kingdom, Russia, Canada, Italy, Netherlands, Sweden, France, Austria, Ireland, Ukraine, Czechia, Switzerland, Norway, Kenya, Australia, Belgium oraz Lithuania (18 państw);

Ponad 100 wejść (od 646 do 107): Belarus, Spain, Denmark, Brazil, Kuwait, South Korea, China, Slovakia, Japan, Romania, Bulgaria, Hungary, Israel, Croatia, Greece, Portugal, Kyrgyzstan, Finland, Bosnia-Herzegovina, Peru, Luxembourg, Kazakhstan, India, Philippines i Iceland (25 państw);

Od 100 do 11 wejść mają: South Africa, Moldova, Turkey, Mexico, Slovenia, Latvia, United Arab Emirates, Serbia, Jersey, Colombia, Bangladesh, Puerto Rico, New Caledonia, Indonesia, Argentina, Saudi Arabia, New Zealand, Cyprus, Malta, Estonia, Jordan, Egypt, Macedonia, Thailand, Maldives, Syria, Malaysia, Georgia, Taiwan, Martinique, Vietnam, Ecuador, Sudan, Algeria, Singapore, Hong Kong, Uruguay, Iran, Yemen, Venezuela, Morocco, Uzbekistan, Armenia, Chile, Nigeria, Iraq, Montenegro, Vatican City State, Azerbaidjan i Mauritius (50 państw);

Po kilka wejść (od 9 do 2) mają: Tunisia, Ivory Coast (Cote D'Ivoire), Bolivia, Mozambique, Ethiopia, Turkmenistan, Uganda, Costa Rica, Lebanon, Qatar, Angola, Cambodia, Kosovo, Dominican Republic, Albania, Liechtenstein, Palestine, Chad, Paraguay, Honduras, Nicaragua, Guinea, Zambia, Tajikistan, Nepal, Pakistan, Ghana, Panama, Cameroon, Libya, Jamaica, Bahrain, Tanzania, Zimbabwe, U.S. Virgin Islands, Namibia, Sri Lanka, Rwanda, El Salvador, Afghanistan, Madagascar, Botswana, Seychelles, Myanmar (Burma), Papua New Guinea, Togo i Oman (47 państw);

Po jednym wejściu mają: Mongolia, Andorra, Guernsey, Monaco, Cape Verde, Gabon, Gibraltar, Brunei, Laos, St. Lucia, Macau, Guatemala, Djibouti, Haiti, Bahamas, Congo, Barbados, Mali, Gambia, Curaçao, Malawi, Réunion, Fiji i Benin (24 państwa).

(Nazwy oraz jurysdykcje podaję tak, jak otrzymałem od Operatora usług.)