statystyki

Statystyki

(Stan na 31.02.2019 r.)

RAZEM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 III
Visits per Day
- średnio 1 086 98 355 352 820 2 466 2 229 1 793 1 937
- maximum 7 982 651 3 047 7 982 4 716 2 196 1 921
Total Visits 2 484 418 35 808 127 954 126 722 295 208 948 285 789 075 161 366 60 058
Państw 173 93 >61 122 112 131 133 78 53

Dane, dotyczące państw, nie są pełne. Nie wszystkie wejścia są zlokalizowane („not set”). Niektóre zlokalizowane jako "European country" (4008 w 2013 r.) W ogóle nie mam danych od I do X 2014. Zlokalizowane zaś wejścia dają następujący obraz:

Zdecydowanym liderem jest Polska – ponad 75% wszystkich wejść (459 388 zlokalizowanych). Na miejscu drugim – USA (54 890 zarejestrowanych wejść);

Ponad 1 000 wejść (od 21 501 do 1 174) mają: Germany, United Kingdom, Russia, Canada, Italy, France, Netherlands, Sweden, Austria, Ireland, Ukraine, Norway, Czechia, Switzerland, Australia, Belgium, Kenya, oraz Lithuania (18 państw);

Ponad 100 wejść (od 755 do 101): Belarus, Spain, Brazil, Denmark, China, Slovakia, Kuwait, South Korea, Japan, Romania, Bulgaria, Peru, India, Greece, Croatia, Hungary, Israel, Portugal, Bosnia-Herzegovina, Kyrgyzstan, Finland, Philippines, Luxembourg, Kazakhstan, Iceland, South Africa, Mexico, Slovenia, United Arab Emirates, Latvia, i Turkey, (31 państw);

Od 94 do 11 wejść mają: Moldova, Serbia, Indonesia, Colombia, Argentina, Jersey, New Caledonia, Bangladesh, Puerto Rico, Iraq, Saudi Arabia, Malaysia, Thailand, New Zealand, Cyprus, Estonia, Malta, Jordan, Egypt, Hong Kong, Macedonia, Georgia, Syria, Maldives, Taiwan, Ecuador, Yemen, Vietnam, Singapore, Martinique, Algeria, Sudan, Uruguay, Chile, Iran, Venezuela, Armenia, Uzbekistan, Morocco, Montenegro, Nigeria, Angola, Azerbaidjan, Bolivia, Ivory Coast (Cote D'Ivoire), Mauritius, Oman, Vatican City State, Mozambique, i Qatar (50 państw);

Po kilka wejść (od 10 do 2) mają: Tunisia, Lebanon, Turkmenistan, Tajikistan, Dominican Republic, Rwanda, Palestine, Paraguay, Albania, Liechtenstein, Ethiopia, Uganda, Costa Rica, Kosovo, Nepal, Panama, Madagascar, Bahrain, Ghana, Cambodia, Tanzania, Honduras, Chad, Nicaragua, Cameroon, Guinea, Zambia, Pakistan, Libya, Myanmar (Burma), Jamaica, Cape Verde, Namibia, Sri Lanka, Guatemala, Benin, Guernsey, Zimbabwe, Monaco, Gabon, U.S. Virgin Islands, Brunei, Barbados, El Salvador, Afghanistan, Réunion, Botswana, Seychelles, Papua New Guinea, Togo, i Suriname (51 państw);

Po jednym wejściu mają: Mongolia, Andorra, Gibraltar, Laos, St. Lucia, Macau, Djibouti, Haiti, Bahamas, Congo, Mali, Gambia, Curaçao, Malawi, Fiji, Mauritania, Trinidad & Tobago, Belize, St. Martin, Central African Republic, i Equatorial Guinea. (21 państw).

Realna zaś liczba wejść z wielu krajów musi być przynajmniej podwojona od „zlokalizowanych”, biorąc pod uwagę ogólną liczbę zarejestrowanych wejść.

(Nazwy oraz jurysdykcje podaję tak, jak otrzymałem od Operatora usług.)