statystyki

Statystyki

(Stan na 31.12.2017 r.)

RAZEM 2013 2014 2015 2016 2017 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Visits per Day
- średnio 2 096 98 355 352 820 2 549 1 307 1 785 2 263 2 433 2 359 2 531 2 448 2 467 2 833 3 445 3 327 3 923
- maximum 651 3 047 7 982 2 168 3 163 3 476 3 352 3 230 3 458 5 739 3 688 7 982 6 543 4 308 7 198
Total Visits 1 533 977 35 808 127 954 126 722 295 208 948 285 40 510 49 989 70 163 72 997 73 124 75 920 75 902 76 480 84 977 106 808 99 798 121 617
Państw 165+ 93 61+ 122 112 131 66 58 62 68 58 49 62 60 78 58 58 66

Dane, dotyczące państw, nie są pełne. Nie wszystkie wejścia są zlokalizowane („not set”). Niektóre zlokalizowane jako "European country" (4008 w 2013 r.) W ogóle nie mam danych od I do X 2014. Zlokalizowane zaś wejścia dają następujący obraz:

Zdecydowanym liderem jest Polska – ponad 75% wszystkich wejść (356 591 zlokalizowanych). Na miejscu drugim – USA (50 120 zarejestrowanych wejść);

Ponad 1 000 wejść (od 17 246 do 1 008) mają: Germany, United Kingdom, Russia, Canada, Italy, Netherlands, Sweden, France, Austria, Ireland, Ukraine, Czechia, Kenya, Switzerland, Norway, Australia, Belgium oraz Lithuania (18 państw);

Ponad 100 wejść (od 610 do 106): Belarus, Spain, Denmark, Kuwait, Brazil, South Korea, China, Slovakia, Japan, Romania, Bulgaria, Israel, Croatia, Portugal, Greece, Kyrgyzstan, Hungary, Bosnia-Herzegovina, Finland, Luxembourg, Kazakhstan, India, Peru i Philippines (24 państwa);

Od 98 do 10 wejść mają: South Africa, Iceland, Moldova, Turkey, Mexico, Slovenia, United Arab Emirates, Latvia, Colombia, Serbia, Jersey, Puerto Rico, Bangladesh, Indonesia, Argentina, Saudi Arabia, New Caledonia, New Zealand, Cyprus, Malta, Jordan, Estonia, Macedonia, Maldives, Egypt, Thailand, Syria, Malaysia, Taiwan, Georgia, Martinique, Vietnam, Ecuador, Sudan, Algeria, Singapore, Uruguay, Iran, Hong Kong, Yemen, Venezuela, Morocco, Armenia, Uzbekistan, Iraq, Chile, Nigeria, Montenegro, Vatican City State, Azerbaidjan i Mauritius (51 państw);

Po kilka wejść (od 9 do 2) mają: Bolivia, Mozambique, Tunisia, Ethiopia, Turkmenistan, Ivory Coast, Uganda, Costa Rica, Lebanon, Angola, Kosovo, Qatar, Chad, Paraguay, Dominican Republic, Honduras, Nicaragua, Guinea, Zambia, Tajikistan, Cambodia, Nepal, Pakistan, Panama, Cameroon, Albania, Libya, Jamaica, Palestine, Bahrain, Tanzania, Liechtenstein, Zimbabwe, U.S. Virgin Islands, Namibia, Ghana, Sri Lanka, Rwanda, El Salvador, Afghanistan, Madagascar, Botswana, Seychelles, Papua New Guinea i Togo (45 państwa);

Po jednym wejściu mają: Mongolia, Andorra, Guernsey, Monaco, Cape Verde, Gabon, Gibraltar, Brunei, Laos, St. Lucia, Macau, Guatemala, Djibouti, Haiti, Bahamas, Congo, Barbados, Mali, Gambia, Curaçao, Malawi, Réunion, Myanmar (Burma), Fiji i Oman (25 państw).

(Nazwy oraz jurysdykcje podaję tak, jak otrzymałem od Operatora usług.)