statystyki

Statystyki

(Stan na 30.11.2018 r.)

RAZEM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 XI
Visits per Day
- średnio 1 047 98 355 352 820 2 466 2 258 1 720
- maximum 7 982 651 3 047 7 982 4 716 1 972
Total Visits 2 266 596 35 808 127 954 126 722 295 208 948 285 732 619 51 607
Państw 170+ 93 61+ 122 112 131 129 51

Dane, dotyczące państw, nie są pełne. Nie wszystkie wejścia są zlokalizowane („not set”). Niektóre zlokalizowane jako "European country" (4008 w 2013 r.) W ogóle nie mam danych od I do X 2014. Zlokalizowane zaś wejścia dają następujący obraz:

Zdecydowanym liderem jest Polska – ponad 75% wszystkich wejść (430 118 zlokalizowanych). Na miejscu drugim – USA (53 096 zarejestrowanych wejść);

Ponad 1 000 wejść (od 20 251 do 1 115) mają: Germany, United Kingdom, Russia, Canada, Italy, France, Netherlands, Sweden, Austria, Ireland, Ukraine, Norway, Czechia, Switzerland, Australia, Kenya, Belgium, oraz Lithuania (18 państw);

Ponad 100 wejść (od 718 do 102): Belarus, Brazil, Spain, Denmark, China, Kuwait, Slovakia, South Korea, Japan, Romania, Bulgaria, Peru, Croatia, Greece, India, Hungary, Israel, Portugal, Kyrgyzstan, Bosnia-Herzegovina, Finland, Philippines, Luxembourg, Kazakhstan, Iceland, South Africa, Mexico, United Arab Emirates, i Latvia (29 państw);

Od 100 do 11 wejść mają: Turkey, Moldova, Slovenia, Serbia, Indonesia, Jersey, Colombia, Argentina, New Caledonia, Bangladesh, Puerto Rico, Iraq, Saudi Arabia, New Zealand, Malaysia, Thailand, Cyprus, Malta, Estonia, Egypt, Jordan, Macedonia, Syria, Maldives, Georgia, Taiwan, Hong Kong, Yemen, Singapore, Ecuador, Martinique, Vietnam, Algeria, Sudan, Chile, Uruguay, Iran, Venezuela, Armenia, Uzbekistan, Morocco, Nigeria, Montenegro, Angola, Azerbaidjan, Bolivia, Ivory Coast (Cote D'Ivoire), Mauritius, Vatican City State, Mozambique, i Qatar (51 państw);

Po kilka wejść (od 10 do 2) mają: Tunisia, Turkmenistan, Tajikistan, Paraguay, Ethiopia, Uganda, Costa Rica, Lebanon, Palestine, Nepal, Dominican Republic, Rwanda, Albania, Oman, Kosovo, Ghana, Liechtenstein, Cambodia, Honduras, Chad, Bahrain, Nicaragua, Panama, Cameroon, Madagascar, Guinea, Zambia, Pakistan, Tanzania, Libya, Jamaica, Namibia, Guatemala, Benin, Zimbabwe, Monaco, Cape Verde, Gabon, U.S. Virgin Islands, Brunei, Sri Lanka, Barbados, El Salvador, Afghanistan, Réunion, Botswana, Seychelles, Myanmar (Burma), Papua New Guinea, i Togo (50 państw);

Po jednym wejściu mają: Mongolia, Andorra, Guernsey, Gibraltar, Laos, St. Lucia, Macau, Djibouti, Haiti, Bahamas, Congo, Mali, Gambia, Curaçao, Malawi, Fiji, Mauritania, Suriname, Trinidad & Tobago, i Belize (20 państw).

(Nazwy oraz jurysdykcje podaję tak, jak otrzymałem od Operatora usług.)