statystyki

Statystyki

(Stan na 30.09.2018 r.)

RAZEM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I II III IV V VI VII VIII IX
Visits per Day
- średnio 1 027 98 355 352 820 2 466 2 364 3 290 3 448 2 336 1 892 2 453 1 932 1 964 1 843 1 599
- maximum 7 982 651 3 047 7 982 4 716 4 716 4 505 4 346 2 746 4 050 3 519 2 850 2 749 2 306
Total Visits 2 161 670 35 808 127 954 126 722 295 208 948 285 627 693 101 980 96 549 72 419 56 766 76 034 57 968 60 882 57 132 47 963
Państw 170+ 93 61+ 122 112 131 127 65 57 61 65 67 55 59 97 51

Dane, dotyczące państw, nie są pełne. Nie wszystkie wejścia są zlokalizowane („not set”). Niektóre zlokalizowane jako "European country" (4008 w 2013 r.) W ogóle nie mam danych od I do X 2014. Zlokalizowane zaś wejścia dają następujący obraz:

Zdecydowanym liderem jest Polska – ponad 75% wszystkich wejść (417 361 zlokalizowanych). Na miejscu drugim – USA (52 564 zarejestrowanych wejść);

Ponad 1 000 wejść (od 19 719 do 1 102) mają: Germany, United Kingdom, Russia, Canada, Italy, France, Netherlands, Sweden, Austria, Ireland, Ukraine, Norway, Czechia, Switzerland, Kenya, Australia, Belgium, oraz Lithuania (18 państw);

Ponad 100 wejść (od 707 do 113): Belarus, Brazil, Spain, Denmark, China, Kuwait, South Korea, Slovakia, Japan, Romania, Peru, Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary, Israel, Portugal, Kyrgyzstan, India, Finland, Bosnia-Herzegovina, Philippines, Luxembourg, Kazakhstan, Iceland, i South Africa (26 państw);

Od 99 do 11 wejść mają: Mexico, Turkey, Moldova, Slovenia, Latvia, United Arab Emirates, Indonesia, Serbia, Jersey, Colombia, Argentina, New Caledonia, Bangladesh, Puerto Rico, Saudi Arabia, New Zealand, Malaysia, Thailand, Cyprus, Malta, Estonia, Egypt, Jordan, Macedonia, Syria, Maldives, Georgia, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Ecuador, Martinique, Vietnam, Algeria, Sudan, Uruguay, Iran, Chile, Armenia, Uzbekistan, Yemen, Morocco, Venezuela, Iraq, Nigeria, Montenegro, Angola, Azerbaidjan, Mauritius, Vatican City State, Ivory Coast (Cote D'Ivoire), Bolivia, Mozambique, i Qatar (54 państwa);

Po kilka wejść (od 10 do 2) mają: Tunisia, Turkmenistan, Paraguay, Ethiopia, Uganda, Costa Rica, Lebanon, Tajikistan, Palestine, Nepal, Dominican Republic, Rwanda, Albania, Oman, Kosovo, Ghana, Liechtenstein, Cambodia, Honduras, Chad, Nicaragua, Panama, Cameroon, Guinea, Zambia, Pakistan, Libya, Madagascar, Jamaica, Namibia, Bahrain, Tanzania, Guatemala, Benin, Zimbabwe, Monaco, Cape Verde, U.S. Virgin Islands, Brunei, Sri Lanka, Barbados, El Salvador, Afghanistan, Réunion, Botswana, Seychelles, Myanmar (Burma), Papua New Guinea, i Togo (49 państw);

Po jednym wejściu mają: Mongolia, Andorra, Guernsey, Gabon, Gibraltar, Laos, St. Lucia, Macau, Djibouti, Haiti, Bahamas, Congo, Mali, Gambia, Curaçao, Malawi, Fiji, Mauritania, Suriname, Trinidad & Tobago, i Belize (21 państw).

(Nazwy oraz jurysdykcje podaję tak, jak otrzymałem od Operatora usług.)