Apokalipsa
  • Medziugorje
  • Guadalupe
  • Żywy Płomień
  • Księga Prawdy

Apokalipsa 2020-24?

„Koniec Świata” 21.12.2012r. oczywiście nie nastąpił. (Co w cale nie znaczy, że w ogóle nic poważnego nam na razie nie grozi.) Data kończąca istnienie tego świata została w Niebie już ustalona. Nie może być ona podana nikomu na ziemi. Nie mniej jednak, istnieje duże prawdopodobieństwo (ok. 80%), że wielokrotnie zapowiadane zarówno przez dawnych jak i współczesnych proroków (katolickich i prawosławnych) wydarzenia nastąpią już niebawem (mniej więcej od 2020 do 2024):

Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona, Polska nie zginie o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod Prawo Jego Miłości. Inaczej nie ostoi się.