Aktualności

Aktualności

„Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło.” Jr 7, 23

18. kwietnia 2021, III Niedziela Wielkanocna

„Módlcie się, drogie dzieci i miejcie więcej zaufania do Mnie, bo jestem tutaj, aby wam pomóc i poprowadzić was Nową Drogą, ku Nowemu Życiu. Dlatego, Moje drogie dzieci, słuchajcie i żyjcie tym, co wam mówię, bo jest to dla was ważne, żebyście pamiętali o tym wszystkim, kiedy nie będę już z wami. ” (25. października 1992)

CZYTANIA: Dz 3, 13-15. 17-19 | Ps 4, 2. 4-9 | 1 J 2, 1-5a | Łk 24, 35-48   liturgia dnia

PATRONI:  Święty Galdin, arcybiskup i kardynał z Medyolanu; Św. Euletery, biskup, jego matka Ancya, Kryspin, Ekspedyt, Gagus, męczennicy; Św. Perfekt, kapłan-męczennik; Św. Franciszek-Regis Clet, męczennik ze zgromadzenia misjonarzy Św. Wincentego a Paulo; Święty Apoloniusz,  senator, męczennik; Św. Koreb, męczennik; Św. Kalorecus, męczennik; Św. Wenustyan, męczennik; Św. Prymytywa, męczenniczka; Św. Elpidiusz, męczennik w Melitenie, w Armenii; Święty Ryszard Pampuri, zakonnik; Św. Amideusz z Florencyi, zakonnik; Św. Nikus, pustelnik; Św. Laserian; Św. Galdinus; Św. Idesbald; Święci Eleutheriusz i Anthia; Św. Aya, księżniczka belgijska; Bł. Wikterp, biskup z Augsburga; Błogosławiona Maria od Wcielenia Bożego, Karmelitka; Bł. Sabina Pertelli, zakonnica

Podpisz Petycję do Premiera o Intronizację Jezusa Chrystusa!

„Tylko ten jest wolny, kto na wysokość wstępuje bez uciech, a schodzi z niej bez żalu.” Bolesław Prus
„Moja najukochańsza córko, to z miłości proszę wszystkie dzieci Boże, aby przygotowały się na to, że staną się świadkami znaków, jakie wkrótce zostaną objawione z Niebios. Znaki zostaną przestawione światu w różny sposób, aby obudzić dzieci Boże. Wielu będzie próbowało zaprzeczyć tym znakom i odrzucić je jako przesądy istniejące tylko w wyobraźni wierzących.” 23.09.2012, 20:00

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Dz 3, 13-15. 17-19)

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Piotr powiedział do ludu:

„Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.

Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”.

...

1. czytanie (Dz 3, 13-15. 17-19)

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Piotr powiedział do ludu:

„Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.

Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”.

Psalm (Ps 4, 2. 4-9)

Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże,
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.

Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego,
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę,
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.

Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie

2. czytanie (1 J 2, 1-5a)

Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

Najmilsi:

Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca — Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Aklamacja (Por. Łk 24, 32)

Alleluja, alleluja, alleluja

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 24, 35-48)

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”.

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich.

Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.

I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

Ostatnie Przesłanie Heleny

av

08.04.2021 r. czwartek, godz. 15:00

ZAPRAWDĘ, ZAPRAWDĘ POWIADAM WAM, ŻE SYN CZŁOWIECZY NIEDŁUGO PRZYJDZIE, ABY WAS SĄDZIĆ

DZIECKO DROGIE! JA CI MÓWIŁEM JUŻ OD MOMENTU, KIEDY PRZYLECIAŁ SAMOLOT Z MASKAMI Z CHIN, ABYŚ ICH NIE KUPOWAŁA. NAPISAŁAŚ O TYM NA BLOGU W DYSKUSJI JUŻ DAWNO, A TY SAMA NIE POSŁUCHAŁAŚ, LECZ WCIĄŻ JE NOSIŁAŚ. DZIECI! JA DO WAS MÓWIĘ, A WY MNIE NIE SŁUCHACIE, LECZ RZĄDZICIE SIĘ SWOIMI PRAWAMI. DLATEGO OSTRZEGAM WAS, ŻE TE MASKI SĄ NIEBEZPIECZNE, I GDY BĘDĄ JE WAM ROZDAWAĆ ZA DARMO, TO ICH NIE PRZYJMUJCIE, BO BĘDZIECIE CHOROWAĆ OD NICH. POSŁUŻĄ SIĘ NAWET MOIMI KAPŁANAMI W ŚWIĄTYNIACH, ABY JE ROZPROWADZAĆ WŚRÓD MOICH CHRZEŚCIJAN. NIE PRZYJMUJCIE ICH. 

DROGIE DZIECKO! TEN SEN, KTÓRY MIAŁAŚ W NOCY Z SOBOTY NA NIEDZIELĘ WIELKIEJ NOCY, MIAŁ CI JESZCZE RAZ POKAZAĆ, O

...

08.04.2021 r. czwartek, godz. 15:00

ZAPRAWDĘ, ZAPRAWDĘ POWIADAM WAM, ŻE SYN CZŁOWIECZY NIEDŁUGO PRZYJDZIE, ABY WAS SĄDZIĆ

DZIECKO DROGIE! JA CI MÓWIŁEM JUŻ OD MOMENTU, KIEDY PRZYLECIAŁ SAMOLOT Z MASKAMI Z CHIN, ABYŚ ICH NIE KUPOWAŁA. NAPISAŁAŚ O TYM NA BLOGU W DYSKUSJI JUŻ DAWNO, A TY SAMA NIE POSŁUCHAŁAŚ, LECZ WCIĄŻ JE NOSIŁAŚ. DZIECI! JA DO WAS MÓWIĘ, A WY MNIE NIE SŁUCHACIE, LECZ RZĄDZICIE SIĘ SWOIMI PRAWAMI. DLATEGO OSTRZEGAM WAS, ŻE TE MASKI SĄ NIEBEZPIECZNE, I GDY BĘDĄ JE WAM ROZDAWAĆ ZA DARMO, TO ICH NIE PRZYJMUJCIE, BO BĘDZIECIE CHOROWAĆ OD NICH. POSŁUŻĄ SIĘ NAWET MOIMI KAPŁANAMI W ŚWIĄTYNIACH, ABY JE ROZPROWADZAĆ WŚRÓD MOICH CHRZEŚCIJAN. NIE PRZYJMUJCIE ICH. 

DROGIE DZIECKO! TEN SEN, KTÓRY MIAŁAŚ W NOCY Z SOBOTY NA NIEDZIELĘ WIELKIEJ NOCY, MIAŁ CI JESZCZE RAZ POKAZAĆ, O CO TWOJEMU JEZUSOWI CHODZI W KOŚCIELE ŚWIĘTYM, CO MNIE BARDZO BOLI. WE ŚNIE BYŁAŚ W KOŚCIELE, GDZIE JEST OBECNY PROBOSZCZ I JEGO POPRZEDNIK W STARSZYM WIEKU. GDY W TEJ WIZJI ZBLIŻYŁAŚ SIĘ DO KOMUNII ŚWIĘTEJ, PRZED TOBĄ POJAWIŁEM SIĘ W RĘKACH DWÓCH TYCH KAPŁANÓW. KAPŁAN PROBOSZCZ EMERYTOWANY PODSZEDŁ DO CIEBIE Z KIELICHEM Z HOSTIAMI ŚWIĘTYMI, A OBECNY PROBOSZCZ Z PATENĄ, NA KTÓREJ LEŻAŁY OKRUSZKI MOJEGO ŚWIĘTEGO CIAŁA. PODAŁ CI JĄ, A TY  WSZYSTKIE TE OKRUSZKI WYLIZAŁAŚ JĘZYKIEM Z PATENY. GDY JE PRZYJĘŁAŚ, POWIEDZIAŁAŚ: „ALEŻ PROSZĘ PROBOSZCZA, TO TE OKRUSZKI NALEŻAŁY DO KSIĘDZA, ABY ZGARNĄŁ Z PATENY DO KIELICHA I ZANIÓSŁ W OFIERZE PRZED TRON BOGA OJCA”. POSŁUŻYŁEM SIĘ W TEJ WIZJI, DROGIE DZIECKO, TOBĄ, ABY POKAZAĆ, ŻE W TYM I WIELU INNYCH [KOŚCIOŁACH] BRAKUJE ODPOWIEDNIEJ CZCI  MOJEGO ŚWIĘTEGO CIAŁA. NIE MA JUŻ PRAWIE PATEN, A MOJE MAŁE CZĄSTKI CIAŁA SPADAJĄ NA POSADZKĘ, I WY NIEŚWIADOMIE JE DEPCZECIE.  MOI KAPŁANI! ZWRACAM SIĘ DO WAS, ABYŚCIE SZANOWALI KAŻDY MÓJ MAŁY OKRUSZEK CIAŁA, BO GDY PRZYJDĘ WAS SĄDZIĆ, TO WAS Z TEGO SUROWO ROZLICZĘ. A PRZYJDĘ JUŻ NIEDŁUGO, I TO JA WAS BĘDĘ SĄDZIŁ Z TEGO, JAK MNIE PONIŻACIE W NAJŚWIĘTSZEJ OFIERZE EUCHARYSTII. MÓJ LUD BOŻY NIE JEST ZA TO ODPOWIEDZIALNY I BARDZIEJ MARTWIĄ SIĘ I WYNAGRADZAJĄ MI ZA TE POPEŁNIONE GRZECHY ŚWIĘTOKRADZTWA KAPŁANÓW.

PODCZAS ADORACJI WSKAZAŁEM CI ZNOWU EWANGELIĘ MOJEGO UMIŁOWANEGO UCZNIA ŚW. JANA: "Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał." (J 5.22-23) TAK, DZIECI, TO NIE BÓG OJCIEC BĘDZIE WAS SĄDZIŁ, LECZ JA W JEGO IMIĘ, BO MNIE DO WAS POSŁAŁ, ABYŚCIE OTRZYMALI NAGRODĘ ŻYCIA WIECZNEGO. JA DZIAŁAM W JEGO IMIENIU, BO BÓG OJCIEC I JA, SYN BOŻY, STANOWIMY JEDNO. ZSTĄPIĘ NA OBŁOKU NIEBIESKIM, JAK MNIE ZOBACZYŁAŚ, I WTEDY WSTANĄ Z MARTWYCH LUDZIE, KTÓRZY ODESZLI OD POCZĄTKU ŚWIATA. JEDNI WSTANĄ NA WIECZNE ZMARTWYCHWSTANIE, A INNI NA WIECZNE POTĘPIENIE. ZBLIŻA SIĘ ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, I DLATEGO POKAZAŁEM CI SIĘ NA TWARZY MARYI JAKO JEZUS MIŁOSIERNY. CHCIAŁBYM, ABY INNI TO ZOBACZYLI, ALE SZATAN UTRUDNIA TOBIE TEGO POKAZANIE. FATIMA SIĘ WYPEŁNIA NA WASZYCH OCZACH, DLATEGO TEŻ ZOBACZYŁAŚ MNIE NA TWARZY MOJEJ NAJŚWIĘTSZEJ MATKI BOŻEJ Z FATIMY. POKAZAŁEM TOBIE SIEBIE PÓŹNO WIECZOREM 4.KWIETNIA NA OK 3 GODZINY PRZED MOIM PRAWDZIWYM DNIEM ZMARTWYCHWSTANIA. PAMIĘTAJCIE DZIECI, ZE TERAZ MOJE MIŁOSIERDZIE PRZYJDZIE POWTÓRNIE DO WAS PRZEZ MARYJĘ – MATKĘ MOJĄ, DLATEGO JEST TO ZJEDNOCZENIE NASZYCH TWARZY NA TYM ZDJĘCIU. 

NIEKTÓRZY MOI WYZNAWCY UWAŻAJĄ, ŻE MARYJA JEST ZBYT WYWYŻSZANA W WIERZE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. NIC BARDZIEJ BŁĘDNEGO: GDYBY NIE ONA, NIE BYŁOBY MNIE PRZECIEŻ WŚRÓD WAS. TO NIEWIASTA, KTÓRA PRZYJĘŁA MÓJ KRZYŻ, PRZYNIESIE WAM ZWYCIĘSTWO NAD SZATANEM. NIE MA CHRZEŚCIJAŃSTWA BEZ NIEWIASTY – MOJEJ MATKI, BO JEST WASZĄ MATKĄ, MATKĄ BOGA I MATKĄ KOŚCIOŁA. W KOŚCIELE ZAJMUJE BARDZO WAŻNE MIEJSCE, I NIE MOŻECIE JEJ POMIJAĆ W WASZYCH WSPÓLNOTACH MODLITEWNYCH TWIERDZĄC, ŻE ONA JEST PONAD MNĄ. MOJA MATKA MA UDZIAŁ W WASZYM ZBAWIENIU, I NIGDY JEJ NIE OBRAŻAJCIE. KTO OBRAŻA MATKĘ MOJĄ, OBRAŻA DUCHA ŚWIĘTEGO I SKAZUJE SIĘ NA WIECZNE POTĘPIENIE,  BO TO, CO ZOSTAŁO ZRODZONE Z NIEJ, POCHODZI WŁAŚNIE OD DUCHA ŚWIĘTEGO. GRZECH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU JEST TYM, CO GOTUJE WAM POTĘPIENIE WIECZNE.

JA, JEZUS, BARDZO CIERPIĘ W POLSKIM KOŚCIELE GDY WIDZĘ KAPŁANÓW, KTÓRZY NIE CHCĄ WAS WPUŚCIĆ DO ŚWIĄTYŃ. A JA MÓWIĘ IM: NIE ZABRANIAJCIE DZIECIOM MOIM PRZYCHODZIĆ DO MNIE, BO WOLA BOGA OJCA JEST INNA, NIŻ WASZE SZATAŃSKIE POMYSŁY. LUDZIE ZAWSZE UMIERALI I BĘDĄ UMIERAĆ, ALE GDY TAK POSTĘPUJECIE Z WASZYMI OWCAMI, SKAZUJECIE SIĘ NA ŚMIEĆ WIECZNĄ I MĘKI PIEKIELNE. TO SĄ MOJE ŚWIĄTYNIE, A NIE WASZE - WY JESTEŚCIE TYLKO NAJEMNIKAMI, KTÓRZY NIE ROZUMIEJĄ MOCY CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO. OTWÓRZCIE BRAMY KOŚCIOŁÓW NA CAŁYM ŚWIECIE I NIE SKAZUJCIE SIĘ NA POTĘPIENIE WIECZNE. TERAZ DOPROWADZĘ DO OCZYSZCZENIA MOJEGO KOŚCIOŁA Z NAJEMNIKÓW DIABŁA, WYKLUCZĘ ICH I POZOSTAWIĘ TYLKO ZIARNO PSZENICZNE POCHODZĄCE ODE MNIE. POZOSTALI  PÓJDĄ PRECZ Z MOJEGO PRZYBYTKU NA WIECZNE POTĘPIENIE. JESZCZE TYLKO CHWILA, GDY TO SIĘ WYPEŁNI.

KOCHANE MOJE DZIECI! NIE BÓJCIE SIĘ, NIE LĘKAJCIE SIĘ, ALE PROSZĘ - SŁUCHAJCIE SWOJEGO JEZUSA, KTÓRY PRZEZ TO DZIECKO PRZYGOTOWUJE WAS, POLACY, DO MOJEGO POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA. DZIĘKUJCIE BOGU, ŻE KTOŚ JESZCZE CHCE BYĆ MOIM NARZĘDZIEM, ABY WAM TO PRZEKAZAĆ, CO WAS CZEKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE. BŁOGOSŁAWIĘ WAM, MOJE DZIECI! TRZYMAJCIE W RĘKACH RÓŻANIEC ŚWIĘTY I SZANUJCIE MARYJĘ – MOJĄ MATKĘ. ZAPRAWDĘ, ZAPRAWDĘ POWIADAM WAM: NIE MINIE TO POKOLENIE, A WYPEŁNI SIĘ DO KOŃCA APOKALIPSA. CZUWAJCIE WIĘC, BO NIE ZNACIE DNIA ANI GODZINY, A TA GODZINA WŁAŚNIE NADCHODZI.  

JEZUS DEPTANY W OKRUCHACH HOSTII ŚWIĘTEJ

 

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona! 

Dodaj komentarz

Módlmy się

av
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa...
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa Miłosierdzia

O moja droga Matko Zbawienia, poproś swojego Syna, Jezusa Chrystusa,
aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich ...) podczas Ostrzeżenia
oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną przed twoim Synem.
Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców
Życia Wiecznego.
Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna,
aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.


O OBRONĘ WIARY

Matko Boża, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, Módl się, abyśmy pozostali wierni Prawdziwemu Słowu Bożemu w każdym czasie. Przygotuj nas do obrony wiary, by utrzymać Prawdę i odrzucić herezje. Chroń wszystkie swoje dzieci w trudnych czasach i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy będą od nas wymagać odrzucenia Prawdy i wyrzeczenia się twojego Syna. Módl się, Święta Matko Boża, aby została nam udzielona Boża Interwencja byśmy pozostali chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013