Aktualności

Aktualności

„Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.” Mt 7, 6

24. czerwca 2017, Sobota
Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość Narodzenia Świętego  Jana  Chrzciciela

„Wykorzystajcie ten czas i proście Boga o łaskę uzdrowienia swego serca, byście sercem patrzyli na Boga i człowieka. W szczególny sposób módlcie się za tych, którzy nie poznali Miłości Bożej i swoim życiem dajcie świadectwo, tak by również oni poznali Boga i Jego Nieskończoną Miłość.” (25. lutego 2000 r.)

CZYTANIA:
Wieczorna Msza wigilijna: Jr 1, 4-10 | Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 | 1 P 1, 8-12 | Łk 1, 5-17
Msza w dzień: Iz 49, 1-6 | Ps 139 (138), 1-3. 13-14ab. 14c-15 | Dz 13, 22-26 | Łk 1, 57-66. 80   liturgia dnia

PATRONI:  Św. Rumold, biskup i męczennik; Św. Simplicjusz, biskup z Autun; Św. Teodulf, biskup i opat z Lobbes; Św. Faustus, męczennik; Św. Fryzyusz, męczennik; Św. Rogat, męczennik; Św. Gerazym, wyznawca; Św. Bartłomiej, Benedyktyn i pustelnik; (Św. Bartłomiej z Farne;) Św. Jowan, pustelnik czeski; Św. Geranus, pokutnik i pustelnik; Św. Eryk, mnich; Św. Ralph z Bourges; Bł. Gerhoh, prepozyt z Reichersberg

„Starajcie się, słodkie dzieci, co dzień chodzić na Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe i Msze Święte. Kochane dzieci światłości, chcę i pragnę wam powiedzieć, że uczestniczenie w nabożeństwach majowych i czerwcowych, przed wystawionym Moim Eucharystycznym Synem, daje krocie łask i duże wzmocnienie ducha, każdemu, kto w nich uczestniczy. Te łaski w tym czasie są wzmacniane 100-krotnie. Szatan czyni teraz wszystko, aby odwieść ludzi od uczestniczenia w tych nabożeństwach.”

DZIEŃ III Nowenny do Krwi Chrystusa

APEL do wszystkich, komu leży na sercu rychła Intronizacja Chrystusa na Króla Polski

„Kara jest także rodzajem lekarstwa.” Arystoteles
„Szatan do realizacji swojego planu chce użyć rąk masonerii, która poprzez poczynania swoich ludzi antagonizuje szereg grup etnicznych przeciw sobie. Największe realne zagrożenie tworzy islam. Nie zawahają się użycia broni masowego rażenia, oraz innych, podobnych i jeszcze gorszych destrukcyjnych broni.” 23 sierpnia 2014 r.

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

Msza wigilii

1. czytanie (Jr 1, 4-10)

Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znalem cię

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Za czasów Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię prorokiem dla narodów».

I rzekłem: «Ach, Panie, Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!»

Pan zaś odpowiedział mi: «Nie mów: „Jestem młodzieńcem”, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić», mówi Pan.

I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: «Oto kładę moje słowa w twoje

...

Msza wigilii

1. czytanie (Jr 1, 4-10)

Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znalem cię

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Za czasów Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię prorokiem dla narodów».

I rzekłem: «Ach, Panie, Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!»

Pan zaś odpowiedział mi: «Nie mów: „Jestem młodzieńcem”, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić», mówi Pan.

I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: «Oto kładę moje słowa w twoje usta. Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził».

Psalm (Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 6b))

Od łona matki Pan mym opiekunem

W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, *
nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.

Od łona matki Pan mym opiekunem

Bądź dla mnie skałą schronienia *
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. *
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.

Od łona matki Pan mym opiekunem

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, *
od łona matki moim opiekunem.

Od łona matki Pan mym opiekunem

Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość *
i przez cały dzień Twoją pomoc.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

Od łona matki Pan mym opiekunem

2. czytanie (1 P 1, 8-12)

Prorocy głosili zbawienie

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:

Wy, choć nie widzieliście Jezusa Chrystusa, miłujecie Go; teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzicie; a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz.

Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy, ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie.

Aklamacja (J 1, 7; Łk 1, 17)

Alleluja, alleluja, alleluja

Jan przyszedł świadczyć o światłości,
aby przygotować Panu lud doskonały.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 1, 5-17)

Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.

Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.

Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały».

Msza w dzień

1. czytanie (Iz 49, 1-6)

Zbawienie dotrze aż do krańców ziemi

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Posłuchajcie mnie, wyspy; ludy najdalsze, uważajcie: Pan mnie powołał już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie.

I rzekł mi: „Tyś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię”. Ja zaś mówiłem: „Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego”. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą.

A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: „To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”.

Psalm (Ps 139 (138), 1-3. 13-14ab. 14c-15 (R.: por. 14a))

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył

Przenikasz i znasz mnie, Panie, *
Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
Z daleka przenikasz moje myśli, †
przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę *
i znasz moje wszystkie drogi.

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył

Ty bowiem utworzyłeś moje wnętrze, *
i utkałeś mnie w łonie mej matki.
Sławię Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył, *
godne podziwu są Twoje dzieła.

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył

I duszę moją znasz do głębi. *
Nie tajna Ci istota,
kiedy w ukryciu nabierałem kształtów, *
utkany we wnętrzu ziemi.

Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył

2. czytanie (Dz 13, 22-26)

Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Paweł powiedział:

«Bóg dał ojcom naszym Dawida na króla, o którym też dał świadectwo w słowach: „Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę”. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu.

A pod koniec swojej działalności Jan mówił: „Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach”.

Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu».

Aklamacja (Łk 1, 76)

Alleluja, alleluja, alleluja

Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogę.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 1, 57-66. 80)

Narodzenie się Jana

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza.

Jednakże matka jego odpowiedziała: «Nie, lecz ma otrzymać imię Jan».

Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać.

On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Orędzie Żywego Płomienia
z dn. 15 czerwca 2017 r.

av

Przekaz nr 752

Boże Ciało – uroczystość

Jezus Chrystus:

Jam Jest Jezus Chrystus, Syn Boży, Druga Osoba Trójcy Świętej. Pragnę was kochać, pragnę was zbawić, lecz jeszcze zbyt wielu się Mi wyrywa. Kocham was, dziś jest Święto Mojego Umęczonego, ale Świętego Bożego Ciała.

Oczekuję od ludzi Kościoła nawrócenia się i opamiętania. To ze Mnie zawsze płynęła siła i moc Kościoła Świętego, z żywej, ale realnej Mojej Obecności w Najświętszym Sakramencie. Tak bardzo pragnę waszej Miłości, lecz tylko tej prawdziwej, która płynie wprost z waszego serca. Nie życzę sobie czczych deklaracji, z których nic nie wynika. Jak bardzo Mnie brzydzi wasza podwójna moralność. Jestem jedyną Prawdą i brzydzi Mnie wszystko to, co nią nie jest. Nie chcę mieć do czynienia z waszą podwójną

...

Przekaz nr 752

Boże Ciało – uroczystość

Jezus Chrystus:

Jam Jest Jezus Chrystus, Syn Boży, Druga Osoba Trójcy Świętej. Pragnę was kochać, pragnę was zbawić, lecz jeszcze zbyt wielu się Mi wyrywa. Kocham was, dziś jest Święto Mojego Umęczonego, ale Świętego Bożego Ciała.

Oczekuję od ludzi Kościoła nawrócenia się i opamiętania. To ze Mnie zawsze płynęła siła i moc Kościoła Świętego, z żywej, ale realnej Mojej Obecności w Najświętszym Sakramencie. Tak bardzo pragnę waszej Miłości, lecz tylko tej prawdziwej, która płynie wprost z waszego serca. Nie życzę sobie czczych deklaracji, z których nic nie wynika. Jak bardzo Mnie brzydzi wasza podwójna moralność. Jestem jedyną Prawdą i brzydzi Mnie wszystko to, co nią nie jest. Nie chcę mieć do czynienia z waszą podwójną moralnością, chcę waszej jednoznacznej, zdecydowanej postawy. Chcę bardziej czynów, niż pustych słów deklaracji, z których nic nie wynika.

Otwórzcie swoje serca i umysły pozwalając w nich działać Duchowi Świętemu. Nie polegajcie już od tej pory na sobie i swoich wątłych siłach, bo z natury jesteście słabi i nędzni. Pragnę, aby wasze serca same skierowały się w Moją stronę. Nikogo nie chcę do niczego przymuszać, jednak chcę waszej Miłości i zaangażowania, lecz takiego z głębi waszego serca, te inne jest niewiele warte.

Wasza modlitwa, o ile nie płynie z głębi waszego serca, jest modlitwą jałową. Co uczynić, by każda modlitwa miała wartość? Chcąc to uzyskać, zawsze należy ją łączyć z ofiarą. Modlitwy czytane z książeczek, także są cenne, lecz pamiętajcie, że nie zależy mi na ich ilości, ale jakości. Nie słucham tego, co wypowiadacie w swoim bezsensownym wielomówstwie, jeżeli serce modlącego się jest daleko od tego, co usta wypowiadają. Nie znoszę jakiejkolwiek hipokryzji, bo jest ona formą kłamstwa, którego się brzydzę. Kto z was ma skłonności, by mówić co innego, myśleć co innego, a czynić jeszcze co innego? Im bardziej kto komplikuje sobie życie, im bardziej się miota bez sensu, tym większy daje dostęp do swojej duszy demonom.

Kto pragnie zbliżyć się do Stwórcy, niechaj wszystko maksymalnie uprości. Jako Bóg wszystko wiem i wszystko rozumiem, bo to wynika z Mojej Bożej Natury. Wolę prostotę, bo ona pozwala działać bez przeszkód, jest mało wymagająca i opiera się wprost na Bożej Miłości.

Niechaj żaden człowiek nie boi się swojego Boga, nie ma takiego powodu, a wszelki strach wzbudza w człowieku jedynie zły duch – demon, to on jest od początku ojcem wszelkiego kłamstwa. Chcąc się wyciszyć i uspokoić, uciszcie swoje rozbrykane emocje, bo one są wam barierą, która wam zawadza. Nie dopuszczajcie do tego, aby w głowie powstał kiedykolwiek chaos, na tym korzysta tylko demon. Niektórzy mają duży problem z wyciszeniem się. Jest to krzyż szczególny. Zawsze darowujcie wszelkie wasze krzyże Bogu do dyspozycji przez Niepokalaną Moją Mamę. Proście jednakże Boga o dar, łaskę głębokiego wyciszenia się, a otrzymacie to, bo to nie sprzeciwia się Woli Bożej. Czasem przyjdzie wam zaczekać na realizację waszej prośby, lecz wówczas nigdy nie okazujcie swojej niecierpliwości, lecz dalej o nią proście, do tej pory, aż ją otrzymacie.

Żywy Płomieniu o nic się nie martw bo jesteś pod Moją stałą opieką. Niczym się nie zniechęcaj, chociaż powodów do tego nie braknie. Zawsze bierz pod uwagę wszelkie wskazówki, które otrzymujesz, niczego nie zaniedbuj i dbaj nawet o drobne detale. Słuchaj wszelkich natchnień, uważaj, bo rozliczę cię z nich, zwłaszcza z tych, które celowo pominąłeś.

Bądź stale pogodnego usposobienia, nikogo nie zajmuj sobą lecz i nie odmawiaj, gdy ktoś ci niesie pomoc i Boże Błogosławieństwo. Bądź wyrozumiały, usuń całkowicie poczucie osobistej dumy. Chcę twojej nieustannej gotowości do wszelkich poświęceń, nawet do życia włącznie, co nie oznacza, że masz nim szafować w sposób nieuporządkowany. Pomagaj każdemu w czym tylko możesz i zdołasz, nie bój się wysilać i pomagać nawet w trudnych kwestiach.

Widząc twój trud i wysiłek, zawsze pomogę ci we wszystkim. Unikaj za wszelką cenę świadomych, celowych upadków. Nikogo nie drażnij, ani nie dokuczaj, nawet synowi, pamiętaj, że i ty tego nie lubisz. Błogosławię ci.

Kochane dzieci światłości miłe Mojemu Świętemu Sercu. Nie zniechęcajcie się trudnościami które napotykacie. Są one i będą, ale na was działają tak dlatego, by was umocnić i zahartować. Upodobnijcie się we wszystkim do Mnie i do Mojej Świętej Mamy. Skopiowanie sposobu bycia, mowy i zachowań naszych, wyjdzie wam tylko na dobre.

Przypominam wam, abyście dbały i właściwie wykonywały wasze obowiązki stanu. Za celowe ich zaniedbanie i sprzeniewierzenie, czekać was będzie ciężkie oczyszczanie w czyśćcu. Nadszedł czas gruntownego oczyszczenia każdej osoby. Ten okres dziejów jest czasem wielkich cierpień i krzyży, czasem do granic wytrzymałości tych którzy je niosą. Proszę was o to, abyście wytrzymali napór cierpień, bo dzięki wam i waszym bezinteresownym ofiarom mogę ratować od ostatecznego upadku tych, którzy sami by nie dali rady z takiego upadku się podnieść, by kroczyć za Bogiem dalej.

Bardzo miłe są Mi ofiary ludzi, którzy oddają Mi dobrowolnie swoje cierpienia. Kocham was o dziatki miłością szczególną (dusze ofiary, żertwy, itp.). Obiecuję każdej takiej duszy ofiarnej krocie Moich Łask. Obiecuję łagodne potraktowanie ich na ich Sądzie Bożym. Obiecuję, że każda taka osoba zapewni sobie, bliższej i dalszej rodzinie zbawienie, że nikt z nich nie będzie potępionym. Obiecuję wam, że gdy będziecie prosić za innych, zwłaszcza, gdy oddawać będziecie wszystko i wszystkich Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu do Jego Świętej dyspozycji przez Niepokalaną Moją Mamę, uprosicie każdą Łaskę Bożą, która jest zgodna z Wolą i Myślą Bożą.

Darowuję wam coraz większe, potężniejsze naczynia, którymi czerpać możecie wszelkie zdroje Łaski Bożej. Nie czyńcie dysonansu w żadnej dziedzinie, bo to nie licuje z drogą dzieci Bożych.

Polacy, potrzebna jest wasza wielka modlitwa i ofiara! Kto może, niech modli się i pości według intencji Trójcy Świętej przez Niepokalaną, w której to intencji mieści się intencja „o Boże prowadzenie i Dary Ducha Świętego dla Episkopatu Polski”.  Są ludzie którzy dążą za wszelką cenę do zniszczenia waszego kraju, waszej Ojczyzny. Chcą oni, aby i tu u was, jak jest na zachodzie Europy męczono się z islamem. W prawie wszystkich krajach Europy ludność zdecydowała, aby kroczyć dalej beze Mnie. Mają wolną wolę, a Ja ją szanuję.

Od tej pory w całej Europie nasilać się będą ataki ludzi islamu. Świat, w tym Europa spłynie obficie krwią, bo ci co służą islamowi, są głęboko opętani, niektórzy z nich tym mocniej, że oddali się dobrowolnie ojcu kłamstwa, złemu duchowi, szatanowi.

Niektórzy decydenci kościelni i samorządowi podejmują sami decyzje, aby za wszelką cenę sprowadzić tych ludzi do Polski. Wraz z ich przybyciem rozpocznie się w Polsce wielki terror jakiego jeszcze nie było. Islamscy bojownicy będą profanować masowo kościoły, zwłaszcza te, w których codziennie jest profanowane Moje Święte Eucharystyczne Serce, a czynią to przez niegodne, grzeszne przyjmowanie Mnie (na stojąco, do ręki, bez spowiedzi).

Nie pomagają Moje prośby, ani żadne upominania. Biskupi i kapłani sami desakralizują i profanują świętość Najświętszego Sakramentu. Jeżeli wpuścicie islamistów do Polski, spowodujecie zanikanie uczęszczania ludzi do kościołów, zwłaszcza tych ludzi, którzy do kościoła przychodzą dla oka innych, a nie z potrzeby serca, a takich jest większość.

Licznie przybywający islamiści mordować będą ludzi będących w kościele. Strach i terror spowodują, że prawie nikt nie będzie chciał iść do kościoła, by nie zginąć. Będzie wielu, którzy użyją siły przeciw islamistom, poleje się wiele krwi w licznych miejscach w Polsce. Jeżeli się nie opamiętacie, jeżeli nie posłuchacie wołania swojego Boga, okupicie to bardzo słono, ceną przelanej własnej krwi.

Nie zniechęcajcie się o dziatki, proście Trójcę Świętą o pomoc, o ratunek, a pomoc ta będzie wam udzielona, a to co wam zagraża nie musi się zrealizować.

Masoneria zaplanowała, aby islam wojujący zaatakował ludzi w całej Europie, a także w Polsce. Na wielu obszarach kościół na świecie zejdzie do katakumb, silnie prześladowany. W tym zagrożonym dla życia i zdrowia czasie, coraz liczniej będą występować z kapłaństwa kapłani i biskupi, wybierając tym samym życie lżejsze, mniej niebezpieczne.

Siła demonów wzrośnie, bo to jest czas ich największego działania. Nie zniechęcajcie się, ale nabierzcie ducha. To wszystko musi się wydarzyć, aby oczyścić Mój Kościół Święty. Dobre i wierne Mi dzieci Boże, wskazywać będą drogę zagubionym. Kapłani i biskupi zreflektują się widząc odwagę ludzi świeckich. Najwierniejsi kapłani i biskupi zostaną i będą nawoływać do nawrócenia się i opamiętania oraz do gorliwej modlitwy i ofiary.

Kocham was niezmiernie o Moje kochane, słodkie, umiłowane dzieci światłości. Z Miłością przytulam was do wnętrza Mojego Serca i umacniam was w tym dniu Moim Specjalnym, Bożym Błogosławieństwem. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego. † Amen. †††

Kocham was pomimo waszych wad i ułomności. Co jeszcze mam uczynić, aby pociągnąć was do zbawienia? Czy na tyle Mnie kochacie, aby Mnie posłuchać? Zaufajcie Mi do końca, Jam zwyciężył piekło, świat, to ostatnie chwile panowania złego ducha. Kto Mi jednak zaufa? Ja mimo wszystko was bardzo mocno kocham

Jezus

Dodaj komentarz

17. NOWENNA POMPEJAŃSKA ZA OJCZYZNĘ

av
Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Polski, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 1 lipca do 23 sierpnia). Nie ma żadnych ograniczeń w przyjmowaniu tajemnic do rozważania. Może to być 1, 2, 3, 5 dziesiątek, a nawet cały różaniec.

Poprzednie 16 Nowenn nie pozostały bez skutku: wygranie wyborów przez patriotów 24 maja i 25 października 2015 ( i choć wybrańcy nie zawsze stali na wysokości zadania, ale i tak są zdecydowanie lepsze od POprzedników) oraz rozpoczęcie Aktu Intronizacji w Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, odnośnie którego Pan Jezus powiedział: Przyjmę intronizację od waszego Narodu, którą zaproponowali wasi biskupi... Gdy nastąpią w swoim czasie w Narodzie i hierarchii...
Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Polski, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 1 lipca do 23 sierpnia). Nie ma żadnych ograniczeń w przyjmowaniu tajemnic do rozważania. Może to być 1, 2, 3, 5 dziesiątek, a nawet cały różaniec.

Poprzednie 16 Nowenn nie pozostały bez skutku: wygranie wyborów przez patriotów 24 maja i 25 października 2015 ( i choć wybrańcy nie zawsze stali na wysokości zadania, ale i tak są zdecydowanie lepsze od POprzedników) oraz rozpoczęcie Aktu Intronizacji w Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, odnośnie którego Pan Jezus powiedział: Przyjmę intronizację od waszego Narodu, którą zaproponowali wasi biskupi... Gdy nastąpią w swoim czasie w Narodzie i hierarchii stosowne zmiany, których oczekuję, wówczas powtórzycie Intronizację, ulepszając Ją o brakujące szczegóły. (Przekaz z dn. 25.10.2016)

A więc INTENCJA tej Nowenny jest następująca:

O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

Pragnę, by Moja Intronizacja odbyła się w Sanktuarium Jasnogórskim obok Mojej Najdroższej Matki – Królowej waszej Ojczyzny... Jam, Jezus Chrystus, wam to przekazuję z wielkiej Miłości do waszego Narodu, że Moje miejsce jest razem z Moją Matką, która stała pod Krzyżem i Mnie porodziła z Ducha Świętego. (Przesłanie z dn. 16.09.2016)

oraz dostosowanie praw państwowych do Praw Bożych: Pragnę, aby rządzący Polską wycofali złe ustawy, które krzywdzą ludzi, począwszy od dzieci niewinnie zabijanych w aborcjach, po zabijanych przez użycie śmiercionośnych szczepionek. Polacy, we wszystkim bądźcie solidni i uczciwi. Dokonajcie uwłaszczenia wszystkiego tego, co zostało wyprzedane. Ustanówcie dobre prawa, takie, które nikogo nie krzywdzą. Uporządkujcie wszelkie podstawy prawne bytu narodowego, by były zgodne z Bożym duchem. Wykonanie tego będzie ważne i przydatne w niedługim czasie. Bądźcie konsekwentni w zaprowadzaniu dobrych zmian. (Przekaz z dn. 25.02.2017)

Zgłaszać się można na mail msybirak@gmail.com lub na tym Forum.


Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Przed rozpoczęciem Różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

(Dotyczy to wszystkich uczestników Nowenny.)

Przez 27 dni: od 1 do 27 lipca 2017 odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni: od 28 lipca do 23 sierpnia 2017 odmawiamy część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

„Modlitwy końcowe” obowiązkowo odmawiają osoby, które rozważają Piątą Tajemnicę w każdej części Różańca. Reszta też może je odmawiać, ale – nieobowiązkowo.

Niezależnie od modlitw końcowych, wszyscy kończymy Różaniec trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

Przypominam, że osoby, które rozważają Pierwszą Tajemnice Radosną, na początku, jak zwykle, odmawiają Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo).

Można również odmawiać następującą modlitwę:

Ojcze Niebieski, błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania - wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my - dzieci Twoje - błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski, przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

Najlepiej odmawiać tę modlitwę o godz. 21:37 („godzina JP II”), tj. wszyscy jednocześnie, co da tej modlitwie dodatkową moc.

„PROSZĘ, NIE PRZERYWAJCIE TEJ NOWENNY, PODYKTOWANEJ WAM PRZEZ MOJĄ MATEŃKĘ – TO JEST JEJ MISJA WSPÓŁODKUPICIELKI I POCIESZYCIELKI NA CZASY OSTATECZNE.”
Nowenna Nr 17.30

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Małgorzata Gosia

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Sławomir W.
Cud w Kanie Galilejskiej – Ela Br
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Aleksandra Mt
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Grażyna G.
Ustanowienie Eucharystii – Maria Nd

Część trzecia — Tajemnice Bolesne
...
Nowenna Nr 17.30

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
– Małgorzata Gosia

Część druga — Tajemnice Światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – Sławomir W.
Cud w Kanie Galilejskiej – Ela Br
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia – Aleksandra Mt
Przemienienie Pańskie na górze Tabor – Grażyna G.
Ustanowienie Eucharystii – Maria Nd

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Anna Ml
Biczowanie Pana Jezusa – Elżbieta Cz
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa –
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię –
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa –

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Bogusława M.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Urszula Cp
Zesłanie Ducha Świętego – Małgorzata Nw
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Danuta Agata B.
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Elżbieta Ks
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna.
Proszę o przydzielenie IV Tajemnicy Różańca - Dźwiganie Krzyża na Kalwarię.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna.
Proszę o przydzielenie IV Tajemnicy Różańca - Dźwiganie Krzyża na Kalwarię.
Zatrzymaj szerzenie się wojny

O Mój Słodki Jezu, ukróć wojny, które niszczą ludzkość.
Ustrzeż niewinnych od cierpienia.
Chroń dusze, które próbują wnosić prawdziwy pokój.
Otwórz serca tych, których dotknęło spowodowane wojną cierpienie.
Chroń młodych i wrażliwych.
Uratuj wszystkie dusze, których życie zostało zniszczone wojną.
Umocnij nas wszystkich, drogi Jezu – tych, którzy modlą się za dusze
wszystkich Bożych dzieci – i obdarz nas Łaską, aby znieść cierpienia,
które mogą zostać nam zadane w czasie tych wojennych konfliktów.
Błagamy Cię, zatrzymaj szerzenie się wojny i doprowadź dusze do Najświętszej Ostoi Twojego Serca.
Amen.
...
Zatrzymaj szerzenie się wojny

O Mój Słodki Jezu, ukróć wojny, które niszczą ludzkość.
Ustrzeż niewinnych od cierpienia.
Chroń dusze, które próbują wnosić prawdziwy pokój.
Otwórz serca tych, których dotknęło spowodowane wojną cierpienie.
Chroń młodych i wrażliwych.
Uratuj wszystkie dusze, których życie zostało zniszczone wojną.
Umocnij nas wszystkich, drogi Jezu – tych, którzy modlą się za dusze
wszystkich Bożych dzieci – i obdarz nas Łaską, aby znieść cierpienia,
które mogą zostać nam zadane w czasie tych wojennych konfliktów.
Błagamy Cię, zatrzymaj szerzenie się wojny i doprowadź dusze do Najświętszej Ostoi Twojego Serca.
Amen.

Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia

O Drogi, Słodki Jezu, błagam o Miłosierdzie dla dusz z mojej rodziny (tu wymień ich imiona). Ofiaruję Ci moje cierpienia, moje utrapienia i moje modlitwy, aby zbawić ich dusze od ducha ciemności. Nie dopuść, aby którekolwiek z Twoich dzieci zaparło się Ciebie albo odrzuciło Twoją Dłoń Miłosierdzia. Otwórz ich serca, splatając je z Twoim Najświętszym Sercem, aby mogli zabiegać o przebaczenie, konieczne do ich zbawienia od ognia piekielnego. Daj im szansę zadośćuczynienia, aby mogli zostać nawróceni promieniami Twojego Bożego Miłosierdzia. Amen.

Zjednocz, Jezu, wszystkie rodziny podczas Ostrzeżenia, aby mogły otrzymać wieczne zbawienie.
Modlę się, aby wszystkie rodziny trwały w jedności z Tobą, Jezu,
i aby mogły odziedziczyć Twój Nowy Raj na Ziemi. Amen.

O Dar Ochrony dla dzieci

Musicie odmawiać tę Modlitwę raz w tygodniu, przed Moim obrazem, waszej ukochanej Matki i pobłogosławić siebie wodą święconą przed jej odmawianiem.

O Matko Boga, Matko Zbawienia, proszę, abyś poświęciła dusze tych dzieci (wymień je tutaj...) i ofiarowała je twojemu umiłowanemu Synowi. Módl się, aby Jezus, przez Moc Swojej Najdroższej Krwi, okrył i ochronił te małe dusze, wszelkiego rodzaju ochroną przed złem. Proszę Cię, droga Matko, abyś chroniła moją rodzinę w czasach wielkich trudności i aby Twój Syn spojrzał łaskawie na moją prośbę zjednoczenia mojej rodziny w jedno z Chrystusem i dał nam Zbawienie Wieczne. Amen.

Wielkie Miłosierdzie i Błogosławieństwa zostaną okazane każdemu dziecku i młodemu człowiekowi, którego imię będzie Mi przedstawione, bym poświęciła je Mojemu Synowi.

Godzina Ducha Świętego

av
O dar Ducha Świętego

O przyjdź, Duchu Święty, wylej dar miłości, mądrości i wiedzy na moją pokorną duszę. Napełnij mnie światłem prawdy, abym mógł odróżnić prawdę Bożą od kłamstw rozpowszechnianych przez szatana i jego demony.

Pomóż mi uchwycić pochodnię i nieść płomień zrozumienia do tych, których spotykam. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
O dar Ducha Świętego

O przyjdź, Duchu Święty, wylej dar miłości, mądrości i wiedzy na moją pokorną duszę. Napełnij mnie światłem prawdy, abym mógł odróżnić prawdę Bożą od kłamstw rozpowszechnianych przez szatana i jego demony.

Pomóż mi uchwycić pochodnię i nieść płomień zrozumienia do tych, których spotykam. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0006
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0029
bible0030
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0017
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0021
crucifix0022
crucifix0023
goleb0006
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0012
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0013
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0002
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013