Świadectwa

Komentarze

Dodaj komentarz
Komunia na rękę – ponowne krzyżowanie Chrystusa, gorsza od aborcji "Katów, którzy rozdzierają Moje Ciało, nie jest ani dziesięciu, ani dwudziestu. Jest bardzo wiele dłoni, które zadają ból Mojemu Ciału przyjmując Komunię Świętą na rękę - świętokradzkie dzieło szatana" Catalina Rivas "Męka Pańska" „Wszystko zostało przystosowane do profanacji i świętokradztwa, a moi sług to nie obchodzi, żyją z tym wygodnie. Świeccy udzielają Komunii św. I nadejdzie dzień, kiedy Święta Ofiara Krzyża również zostanie zdegradowana w taki sposób, że nie pozwolą Mi zstąpić do Hostii. " Z książki „Dajcie mi pić” Komunia na rękę jest prawdziwą profanacją Najświętszego Sakramentu. Normą Kościoła katolickiego pozostaje...
Komunia na rękę – ponowne krzyżowanie Chrystusa, gorsza od aborcji

"Katów, którzy rozdzierają Moje Ciało, nie jest ani dziesięciu, ani dwudziestu. Jest bardzo wiele dłoni, które zadają ból Mojemu Ciału przyjmując Komunię Świętą na rękę - świętokradzkie dzieło szatana" Catalina Rivas "Męka Pańska" „Wszystko zostało przystosowane do profanacji i świętokradztwa, a moi sług to nie obchodzi, żyją z tym wygodnie. Świeccy udzielają Komunii św. I nadejdzie dzień, kiedy Święta Ofiara Krzyża również zostanie zdegradowana w taki sposób, że nie pozwolą Mi zstąpić do Hostii. " Z książki „Dajcie mi pić” Komunia na rękę jest prawdziwą profanacją Najświętszego Sakramentu. Normą Kościoła katolickiego pozostaje przyjmowanie Komunii do ust. Jedyną przyjemną drogą do Boga jest przyjmowanie Komunii Św. na kolanach i do ust, i wyłącznie z rąk kapłana. Franciszek z Asyżu: „Tylko oni (kapłani), mogą Go podawać, a inni nie.” (List 2a do wszystkich wiernych, 3.5). Jan Paweł II: Nie mogę popierać Komunii do ręki, i nie mogę jej też polecać… Kapłan ponosi główną odpowiedzialność jako sługa Najświętszej Eucharystii i wszystkich Świętych Form. "Dotykanie konsekrowanych postaci ... ich własnymi rękoma jest właśnie przywilejem wyświęconych [kapłanów]" Dusze czyśćcowe do Marii Simmy ; grzech, za który muszą najbardziej cierpieć, jest spowodowany przyjęciem Komunii św. Maria wyjaśnia: w normalnych warunkach tylko konsekrowane ręce kapłanów mogą rozdawać Komunię. Z wyjątkiem „nadzwyczajnych okoliczności”. „Nadzwyczajne” nie odnosi się do różnicy między wiernymi, którzy muszą czekać dwie minuty zamiast dziesięciu na przyjęcie Komunii. (Dziś świeccy lub księża spieszą się na wszystko) Pewnego dnia kobieta, która rozdawała Komunię, namawiała inne kobiety, aby robiły to samo, zmarła. Przed pogrzebem trumna była otwarta dla rodziny i przyjaciół, aby oddać ostatnią cześć. Następnie została zamknięta. Jednak bliski krewny spóźnił się i poprosił księdza o otwarcie jej, aby móc pożegnać się ze zmarłym. Kapłan podniósł pokrywę trumny i zajrzał do środka. Kilku widziało, że ręce kobiety poczerniały. Ten znak, zarówno dla mnie, jak i dla pozostałych, był Bożym potwierdzeniem, że nieświęcone ręce nie mogą rozdawać Jezusa podczas Komunii”. Maria Simma uwolniła od czyśćca 40 do 50 księży i biskupów, w większości za popieranie komunii na rękę lub za inne rodzaje braku szacunku. Nazywa Komunię na ręce „dziełem diabła”. Wielu jest tam, z powodu braku posłuszeństwa Ojcu Świętemu, braku miłości do Mszy Świętej, braku miłości do modlitwy i postu, nie czytając brewiarza, i powtarzam, za Komunię na rękę ...” Dusze czyśćcowe powiedziały mi, że żaden papież nie wspierał Komunii na rękę, obrzędu, który był promowany przez grupę kardynałów i biskupów. Wszyscy papieże doskonale wiedzieli, że Komunia na rękę jest przeciwna czci Najświętszego z Najświętszych. "... Znam bardzo dobrą kobietę, która w to wątpiła i po prostu poprosiła samego Jezusa, aby dał jej wyraźny sygnał, aby mogła to wyjaśnić. Jezus to zrobił! Następnym razem, gdy kapłan przyszedł, aby udzielić Komunii, położył Eucharystię na jej dłoni. Gdy tylko to zrobił, Hostia podniosła się z jej ręki, podniosła się i zniknęła w powietrzu. Ten mały cud był również widziany przez kilku świadków ...” (podczas egzorcyzmów zarządzonych przez miejscowego biskupa) diabeł został zmuszony do powiedzenia prawdy: „Tego (konsekrowanej hostii) nie należy umieszczać w ręce. Księża muszą mieć odwagę, ludzie świeccy nie powinni rozdawać. Podczas podziału tej rzeczy (Komunii Świętej), trzeba klęczeć. z rozkazu tego jednego (wskazując figurą Matki, który był w pobliżu) Komunii do ręki musi zostać zniesione, ponieważ jest to dzieło szatana. Biskup musi zabronić Komunii w ręku, jeśli może to zrobić ... Ks. Kardynał Stefan Wyszyński wielokrotnie zwracając się do duchowieństwa przestrzegał, aby nie odważyli się podawać Komunii Św. na stojąco czy do ręki, szczególnie często wpajał to nowo wyświęconym kapłanom.
Sam twierdził, że nigdy nie dopuści, aby Komunia Św. była podawana na stojąco i do ręki a tym bardziej przez „szafarzy” świeckich, gdyż doskonale już wiedział, jakie negatywne skutki
przyniosło to na Zachodzie. Dlatego przed śmiercią zwrócił się do biskupów, aby nie wzorowali się na Zachodzie i nie wprowadzali tych praktyk w Polsce. Prałat Juan Rodolfo Laise, biskup argentyński, stwierdza: „Znam historię Komunii na rękę, została potajemnie przywrócona, rozpowszechniona na podstawie dwuznaczności i potwierdzona przez niezachwiane nieposłuszeństwo ... (Ojcu Świętemu), przez narzucając przez ponad dwadzieścia siedem lat nadużycia, którego Papież nie chciał autoryzować, ponieważ uważał to za niebezpieczne dla dobra Kościoła, aż w końcu udało im się rozpowszechnić to prawie na całym świecie”. Jezus do Giuliany Crescio, „Nie chcę być wzięty w wasze ręce. Nie chcę być wzięty w wasze ręce! Chleb, ale dla waszej duszy. Dałem Apostołom chleb, nie jesteście kapłanami, nie możecie Mnie dotknąć! " Św. Brygida Szwecji „Spójrz, moja córko, zostawiłem moim kapłanom pięć darów ... a piąty to przywilej dotykania rękoma Mojego Najświętszego Ciała”. „Dzieci Mojego Serca, pokój Pański niech będzie z wami wszystkimi. Moje maluchy, wiele bluźnierstw popełnia się w (braku czci do) Najświętszej Eucharystii. Mój Syn jest znieważany w Jego Boskości przez nieczyste i niegodne ręce Moich świeckich dzieci. Jako matka Syna Bożego i Matki ludzkości, proszę Moje umiłowane dzieci, aby położyli kres tej obrzydliwości! Nigdy więcej nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, nigdy więcej Komunii na rękę! Ciało i Krew mojego Syna są znieważane przez wielu świeckich, którzy powierzają sobie zadania, które należą tylko do kapłanów i innych konsekrowanych..., takich jak: papież, kardynałowie i biskupi. Żadna ręka, która nie została konsekrowana przez kapłaństwo urzędowe, nie może dotknąć Mojego Syna ...

Poniżej wyjaśnienie teologiczne ks. Prof. Tadeusza Guza:
NEW AGE I OD ZNIEWOLENIA DO WOLNOŚCI
NEW AGE I OD ZNIEWOLENIA DO WOLNOŚCI
Kolumbia świadectwo dla świata
Kolumbia świadectwo dla świata
Ks. prof. Waldemar Chrostowski: OBECNI ŻYDZI NIE SĄ NASZYMI STARSZYMI BRAĆMI W WIERZE. "Współczesny judaizm, czyli judaizm rabiniczny bądź talmudyczny, jest traktowany przez większość chrześcijan, co gorsza przez wielu teologów chrześcijańskich, jako religia Starego Testamentu. Sądzą oni, że współczesna religia żydowska jest kontynuacją religii biblijnego Izraela. W związku z tym twierdzą, że stanowi proste przedłużenie wiary i pobożności Starego Testamentu, co sprzyja traktowaniu chrześcijaństwa jako swoistej na nim narośli. Tymczasem, o czym doskonale wiedzą Żydzi, a często nie chcą wiedzieć teologowie chrześcijańscy, współczesny judaizm nie jest zwyczajną kontynuacją religii biblijnego Izraela! Na jej glebie wyrosły dwie religie: ta, która uznała Jezusa za Mesjasza, czyli...
Ks. prof. Waldemar Chrostowski: OBECNI ŻYDZI NIE SĄ NASZYMI STARSZYMI BRAĆMI W WIERZE.
"Współczesny judaizm, czyli judaizm rabiniczny bądź talmudyczny, jest traktowany przez większość chrześcijan, co gorsza przez wielu teologów chrześcijańskich, jako religia Starego Testamentu. Sądzą oni, że współczesna religia żydowska jest kontynuacją religii biblijnego Izraela. W związku z tym twierdzą, że stanowi proste przedłużenie wiary i pobożności Starego Testamentu, co sprzyja traktowaniu chrześcijaństwa jako swoistej na nim narośli. Tymczasem, o czym doskonale wiedzą Żydzi, a często nie chcą wiedzieć teologowie chrześcijańscy, współczesny judaizm nie jest zwyczajną kontynuacją religii biblijnego Izraela! Na jej glebie wyrosły dwie religie: ta, która uznała Jezusa za Mesjasza, czyli chrześcijaństwo, oraz ta, która tego nie uczyniła i w dużej mierze ukształtowała się w konfrontacji z chrześcijaństwem, czyli judaizm rabiniczny. Dość paradoksalnie judaizm rabiniczny okrzepł i rozwinął się już po zaistnieniu chrześcijaństwa, a także w opozycji do niego. Ten paradoks historyczny ma ogromne konsekwencje teologiczne. Obie religie polegają na Starym Testamencie i w równym stopniu nie mogą się bez niego obyć! Dziedzictwo biblijnego Izraela to nie tylko dziedzictwo żydowskie, lecz w najpełniejszym tego słowa znaczeniu także dziedzictwo chrześcijańskie. Bezwarunkowe uwypuklanie „starszeństwa” wyznawców judaizmu prowadzi do zupełnego wydziedziczenia wyznawców Chrystusa z tej życiodajnej gleby, jaką również dla nas stanowi Stary Testament."
Tygodnik Idziemy nr 43/2009

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
ariol0023
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0025
crucifix0026
crucifix0028
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
kwiat0013
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0013
noc0015
noc0016
noc0017
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013