Dobre rady

Komentarze

Dodaj komentarz
Anioły

„Każdy człowiek ma swojego opiekuna, Anioła Stróża, on równoważy działanie szatana, pilnuje, aby ten nie szachrował, nie oszukiwał. Aniołowie są pośrednikami pomiędzy człowiekiem, a Bogiem. One przenoszą natchnienia Boże, ochraniają swojego podopiecznego tak, by żaden demon nie działał fizycznie na człowieka... https://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ks/anioly.html "...A DZIECI ZASZCZEPIONE, KTÓRE NIEROZWAŻNIE PRZYJĘŁY SZCZEPIONKI Z TĄ ZARAZĄ, MUSZĄ...
Anioły

„Każdy człowiek ma swojego opiekuna, Anioła Stróża, on równoważy działanie szatana, pilnuje, aby ten nie szachrował, nie oszukiwał. Aniołowie są pośrednikami pomiędzy człowiekiem, a Bogiem. One przenoszą natchnienia Boże, ochraniają swojego podopiecznego tak, by żaden demon nie działał fizycznie na człowieka... https://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ks/anioly.html"...A DZIECI ZASZCZEPIONE, KTÓRE NIEROZWAŻNIE PRZYJĘŁY SZCZEPIONKI Z TĄ ZARAZĄ, MUSZĄ PROSIĆ BOGA OJCA W TRÓJCY ŚW. JEDYNEGO O JAK NAJSZYBSZE WYRUGOWANIE TEJ TRUCIZNY Z WASZEGO ORGANIZMU. MUSICIE ODMAWIAĆ CODZIENNIE LITANIĘ DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA I PRZED MODLITWĄ WYMIENIAĆ TĄ INTENCJĘ, ABY TA TRUCIZNA ZOSTAŁA USUNIĘTA W SPOSÓB CUDOWNY Z WASZEGO ORGANIZMU. PO LITANII ODMAWIAJCIE, DZIECI, DZIESIĄTKĘ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO "CUD W KANIE GALILEJSKIEJ", PROSZĄC O TEN WIELKI DAR DLA WASZEGO ZDROWIA. STOSUJCIE RÓWNIEŻ WODĘ EGZORCYZMOWANĄ, ŚWIĘCONĄ I OLEJEK DOBREGO SAMARYTANINA, JAK WAM PRZEKAZAŁEM WCZEŚNIEJ..." (Przesłanie Jezusa do Małgorzaty z dnia 27 maja 2022 r.)


https://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ak/Olej-Dobrego-Samarytanina.html
Dziesięć sposobów na przygotowanie się na szczęśliwą i świętą śmierć

Najważniejszym momentem w naszym życiu jest moment naszej śmierci. Zdeterminuje on o naszym losie na całą wieczność. Albo zostaniemy zbawieni, albo potępieni. Albo będziemy z Bogiem na całą wieczność, albo będziemy zgubieni na całą wieczność. Najlepszym sposobem dla nas wszystkich na świętą śmierć jest przygotowanie się na świętą i szczęśliwą śmierć już teraz i aż do śmierci. Miejmy nadzieję, że te krótkie, ale przejmujące dziesięć drogowskazów pomoże wam podjąć właściwe decyzje, tak aby w chwili śmierci Pan Jezus był waszym Zbawicielem, czekającym, aby otworzyć wieczne bramy Nieba, aby was przyjąć!...
Dziesięć sposobów na przygotowanie się na szczęśliwą i świętą śmierć

Najważniejszym momentem w naszym życiu jest moment naszej śmierci. Zdeterminuje on o naszym losie na całą wieczność. Albo zostaniemy zbawieni, albo potępieni. Albo będziemy z Bogiem na całą wieczność, albo będziemy zgubieni na całą wieczność. Najlepszym sposobem dla nas wszystkich na świętą śmierć jest przygotowanie się na świętą i szczęśliwą śmierć już teraz i aż do śmierci. Miejmy nadzieję, że te krótkie, ale przejmujące dziesięć drogowskazów pomoże wam podjąć właściwe decyzje, tak aby w chwili śmierci Pan Jezus był waszym Zbawicielem, czekającym, aby otworzyć wieczne bramy Nieba, aby was przyjąć!

1. Żyjcie każdym dniem.
Żyjcie każdym dniem swojego życia tak, jakby był ostatnim; rzeczywiście mogłoby tak być. Jezus ostrzega nas: „Przyjdzie jak złodziej w nocy”. Bądźcie przygotowani!

2. Nie dla grzechu, tak dla Boga!
Grzech prowadzi do smutku, zniewolenia i śmierci. Wyrzeknijmy się za wszelką cenę grzechu i zwróćmy się do Boga, który daje życie. Jezus powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”.

3. Róbcie to, co robicie.
Jest to kluczowa koncepcja świętych. Oznacza to życie Sakramentem Teraźniejszości i zawsze starać się wypełniać swoje obowiązki i zobowiązania z najlepszymi intencjami – czyli na cześć i chwałę Boga!

4. Upadek? Powstańcie ponownie!
Jeśli popadniecie w grzech, a stanie się to dlatego, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, natychmiast powstańcie. Nigdy nie odkładajcie swojego nawrócenia na jutro; raczej natychmiast przystąpcie do nawrócenia — zanim zajdzie słońce!

5. Miłość.
Zawsze dążcie do największej ze wszystkich cnót: miłości! Jezus wyraźnie mówi nam, które z przykazań jest największe i jest to podwójne przykazanie: kochać Boga całym sercem, umysłem, duszą i siłami. Ale druga część to intensywna miłość do bliźniego, tak jak kochamy samych siebie. Odnosząc się do świętej śmierci, św. Jan od Krzyża uczy nas: „W zmierzchu naszego istnienia będziemy sądzeni z miłości”. Dążmy do bardziej intensywnej i płomiennej miłości każdego dnia! Jak Dziewica Maryja umierajmy z miłości!

6. Zaprowadźcie innych do Nieba.
Czcigodny Arcybiskup Fulton Sheen udziela nam wspaniałych rad, jak dostać się do Nieba. „Jeśli chcesz dostać się do Nieba, zabierz ze sobą kogoś do Nieba”. Jezus mówi: „Po owocach ich poznacie”. Naszym pragnieniem powinno być kochanie tego, co kocha Bóg, a Bóg kocha zbawienie nieśmiertelnych dusz. Miejmy nadzieję, że stanie się tak dzięki naszemu żarliwemu i wszechogarniającemu pragnieniu!

7. Myślcie o Niebie!
Ogromną wartością w osiągnięciu świętej i szczęśliwej śmierci jest ciągła myśl o zdobyciu Nieba, ale także medytacja nad tym, czym właściwie jest Niebo! Święty Paweł daje nam zaledwie namiastkę tych inspirujących słów: „Ani oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.
Zróbcie to! Myślcie o najszczęśliwszych dwóch godzinach swojego życia, pomnóżcie to razy milion, a następnie dodajcie do tego wieczność – co oznacza na zawsze i na wieki wieków. Macie zaledwie przedsmak lub zaledwie przebłysk chwały Nieba, która na was czeka!

8. Powiedzcie Jezusowi, czego pragniecie.
Z głębi serca porozmawiajcie z Jezusem i wyraźcie Mu największe pragnienie swego serca, a jest ono następujące: chcecie wzrastać w miłości do Niego każdego dnia, ale chcecie kochać Go w Niebie przez całą wieczność. Powiedzcie to Jezusowi, ale przypominajcie Mu o tym każdego dnia. Poproście swojego Anioła Stróża, by przyszedł wam z pomocą!

9. Czyściec i cierpienie.
Dlaczego nie poprosicie Pana Jezusa, aby dał wam czyściec tutaj, kiedy jesteście na ziemi? Prawdziwe jest powiedzenie: „Zapłać teraz lub zapłać później!” Rzeczywiście o wiele lepiej jest płacić tutaj, będąc na ziemi niż płacić w płomieniach czyśćca po naszej śmierci.
Jak to może stać się rzeczywistością? To proste, ale jednocześnie trudne. Wszyscy musimy cierpieć na wiele sposobów: fizycznie, emocjonalnie, ekonomicznie (wielu z nas), społecznie i duchowo. Dlaczego nie ofiarować swojego cierpienia za nawrócenie grzeszników, oczyszczenie dusz w czyśćcu, ale także, aby to cierpienie na ziemi służyło za wasz czyściec na ziemi, abyście mogli szybko pójść do Nieba? Wielu z nas nigdy o tym nie myślało, ale Bóg nie chce, żebyśmy poszli do czyśćca; raczej chce, żebyśmy szli prosto i bezpośrednio do Nieba, bez przerwy!
Bądźmy szczerzy, Niebo jest zamknięte nie z powodu złej woli Boga, ale z powodu naszej własnej pychy, egoizmu, egoizmu i oporu wobec Bożej łaski. Dlaczego nie błagać, by odpowiadać na Boże łaski i zaakceptować swoje cierpienia w tym życiu, aby zjednoczyć się z Bogiem natychmiast po śmierci, co oznacza życie wieczne!

10. Maryja: Królowa Świętych i Aniołów.
Wszyscy święci zgadzają się co do tej duchowej maksymy: „Maryja jest najszybszą, najpewniejszą i najskuteczniejszą drogą do Jezusa i do Nieba”. Dlaczego nie zwrócić się już teraz do Maryi i błagać o łaskę pójścia do Nieba. Zapytajcie w modlitwie Maryję, jaka jest główna przeszkoda w waszym życiu, która blokuje wam swobodny dostęp do Jezusa i Nieba. Następnie uproście Matkę Bożą łaskę pokonania tej przeszkody lub duchowego objazdu na autostradzie do Nieba.
To jest GRZECH, Który Prowadzi MILIONY Chrześcijan Do PIEKŁA! ŚW. TERESA.
ZOBACZ PÓKI MASZ CZAS...
To jest GRZECH, Który Prowadzi MILIONY Chrześcijan Do PIEKŁA! ŚW. TERESA.
ZOBACZ PÓKI MASZ CZAS...
Rady Sw. Moniki dla rodziców dzieci trudnych


https://cojak.net.pl/up/Rady-sw.Moniki.pdf
Rady Sw. Moniki dla rodziców dzieci trudnych


https://cojak.net.pl/up/Rady-sw.Moniki.pdf
Jak przygotować się na nadchodzącą wojnę. Poradnik przetrwania dla Katolików ks. G. Bliźniak
Jak przygotować się na nadchodzącą wojnę. Poradnik przetrwania dla Katolików ks. G. Bliźniak

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
ariol0023
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0025
crucifix0026
crucifix0028
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
kwiat0013
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0013
noc0015
noc0016
noc0017
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013