Anioły

22.01.2013

„Zapraszajcie Mnie nie tak, jak zaprasza się gościa, ale tak, jak zaprasza się gospodarza duszy. Pamiętajcie o waszych Aniołach, dałem im ogromne możliwości działania, a zwłaszcza na ten ostatni czas Apokalipsy. Przypominam wam, że z ich pomocą możecie wiele załatwić i uzyskać. Pozdrawiajcie ich i zapraszajcie do waszych Komunii Świętych. Gdy to uczynicie, otrzymują oni o wiele większe możliwości działania. Aniołowie potrafią wiele, bardzo wiele mogę wam pomóc, zwłaszcza w życiu codziennym, domowym jak i w życiu zawodowym, w każdej dziedzinie. Czuwajcie i módlcie się, bo złe duchy wielu z was zwodzą i oszukują. Chcę, abyście codziennie prosili swojego Anioła Stróża o to, aby pomógł wam dobrze rozplanować wasz dzień, aby każda minuta była na większą chwałę Bożą.

Proście swoich Aniołów o pomoc, oni mają moc i władzę, aby duszę ustabilizować wewnętrznie, zapewniając dobry wzrost i kierunek dla duszy. Każdy człowiek powinien dbać o rozwój swojej duszy we właściwym kierunku. Moc Boża pochłonie w końcu całe zło, jakie otacza człowieka. Jednakże każdy człowiek ma sam zadecydować, za kim chce iść?!! Nie jest to takie oczywiste, jak może to komuś się wydawać. Ludzie, którzy są pod wpływem hipnozy szatana, wybierają zło i złego ducha. Nie ma zbyt wielu dusz – ofiar, aby Bogu zadość uczyniły swoim wynagrodzeniem i sprawiły w ten sposób, że Boża Sprawiedliwość nie będzie działała.

Poddajcie się ochotnie pod kierownictwo, przewodnictwo waszych Aniołów Stróżów, we wszelkich trudnościach jakie was spotykają, a zwłaszcza takich, z których wydaje się, że nie ma wyjścia. Wówczas pomódlcie się do Ducha Świętego, odmówcie Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz powiedzcie „pomóż mi Matko, pomóż mi Jezu”. Weźcie Pismo Święte do ręki i przeczytajcie fragment, który wam się otworzy, a następnie przeczytajcie któreś z prawdziwych orędzi. Otrzymacie w ten sposób wskazówkę do dalszego waszego działania.

Prawie wszyscy już zapomnieli o prawdziwym świętych obcowaniu. Jak wiele mogą zdziałać wybrane dzieci i kapłani, właściwie zabierając się do pracy. Chcę, abyście słodkie dzieci żyły orędziami i wcielały je w życie. Módlcie się wiele codziennie, także do waszych Aniołów Stróżów, a zwłaszcza do Anioła dnia i Anioła dnia Świętego. Kierujcie się przy tym używając starego, przedsoborowego kalendarza świętych. Oni tak chętnie słuchają i wypełniają wasze prośby. Pozdrawiajcie ich zawsze po przyjęciu Komunii Świętej, Mocą Jezusa Eucharystycznego. Wówczas, siła ich działania znacznie się powiększy. Wykorzystujcie ich siłę, także wiele czytajcie lektur, które was będą pobudzać do większej pobożności. Tak bardzo zapomniano o Moim Opiekunie, o Moim przybranym ziemskim Tatusiu, Świętym Józefie. Proście Go o wstawiennictwo, On naprawdę może wam wiele pomóc. Módlcie się do Niego nie tylko litanią i krótką modlitwą, lecz także nowenną. Nie zapominajcie o waszych i nie tylko waszych Aniołach. Oni na te dni i czasy, mogą wam naprawdę wiele pomóc.Na każde wasze zawołanie i prośbę, jeśli to tylko nie będzie sprzeciwiało się Woli Bożej, Oni natychmiast przystępują do działania.

Proście w tym czasie wiele waszych Aniołów. Oni chętnie wam pomogą. Boże żniwo trwa. Nie dziwcie się, że do wieczności odchodzą bardzo młodzi ludzie. Już niedługo w prawie każdej rodzinie będzie ktoś zabrany. Dla wielu rodzin, śmierć bliskiej osoby, będzie (jest) ostrzeżeniem do nawrócenia. Łaska Boża będzie ku wam „eksplodować” potężną siłą, lecz niektórzy, otoczyli się tak silną zaporą zła, że bez pomocy z zewnątrz, bez ofiary, modlitwy taka dusza pójdzie na potępienie.

Nie trwóżcie się zbytnio proroctwami, bo te dzieci, które zawsze czynią dobrze, nie muszą się niczego obawiać. Karanie jest dla nieposłusznych i krnąbrnych. Każde dziecko światłości otrzyma od swojego Anioła Stróża specjalne ostrzeżenie przed nadchodzącą klęską i zdąży się przygotować. Nie trwóżcie się, jeśli któreś z was będzie zabrane, czy ulegnie kataklizmowi. Wielu niewinnych musi wynagrodzić Ojcu Przedwiecznemu, aby wielu winnych, mogło być zbawionych. Podczas trwogi wydarzeń wykonujcie ściśle to, co wam wasi Aniołowie Stróżowie przekażą poprzez natchnienia i sny. Kto nie posłucha, zginie.

Przypominam wam dzieci, abyście korzystali z pomocy waszych Aniołów Stróżów w każdej chwili. Proście ich o ochronę przeciw złym duchom. Złe duchy będą was bez przerwy atakować i to od was zależy, czy będziecie się bronić, czy też nie. Szatan w całej swojej potędze nigdy nie pokona was, jeżeli sprzymierzycie się z waszymi Aniołami Stróżami. Pamiętajcie, że wasi Aniołowie Stróżowie, bardzo chętnie służą wam pomocą, w walce z odwiecznym wrogiem. Pamiętajcie, że Bóg jest Trójcą Świętą, Bogiem Nieskończonej Miłości. Wszelkie wasze działanie powinno się opierać o tę właśnie Bożą Miłość. Nie zapominajcie o modlitwie. Wzywajcie do pomocy zastępy Aniołów i Świętych oraz dusze czyśćcowe. Proście ich, a oni naprawdę wam pomogą.

Codziennie, na każdej Mszy Świętej, na której jesteście, podczas ofiarowania, podczas modlitwy wiernych, wkładajcie wszystkie wasze kłopoty, troski, modlitwy, ofiary, cierpienia, wolną wolę, w ręce waszego Anioła Stróża, aby zaniósł to, jako wasz dar na ołtarz. Niechaj i wasza dusza skorzysta ze zdroju Łaski Bożej, jaki na was dodatkowo spływa poprzez tę praktykę. Nie zapominajcie zapraszać do swojej Komunii Świętej waszych Aniołów Stróżów, Świętych, święte dusze w czyśćcu cierpiące. Oni i wy, przez to zaproszenie bardzo korzystacie. Nie możecie sobie nawet wyobrazić, jak bardzo wiele dobrego przez to czynicie. Nie zapominajcie drogie dzieci oprócz miłości do Boga, o miłości do bliźniego, wyrażanej w praktyczny sposób. Nie zawsze wystarczą słowa. Niekiedy potrzeba pokazać czynem, konkretnym czynem, wręcz okazać miłosierdzie bliźniemu.

Niech także kapłani posługują się Aniołami. Kapłani prosząc Aniołów o pomoc bardzo wiele mogą zyskać i uzyskać wielkie wyniki duszpasterskie. Każdy kapłan powinien codziennie odmawiać egzorcyzmy, zaś po każdej Mszy Świętej powinien czytać modlitwę do Św. Michała Archanioła. Tak bardzo mało dzieci prosi o pomoc Aniołów.

Dzieci, proście o pomoc waszych Aniołów Stróżów, Aniołów parafii, waszego kościoła oraz hufce Anielskie. Zechciejcie podjąć bezkompromisową walkę z diabłem, a Ja wam będę z serca błogosławiła i teraz błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie i nie dajcie się zwieść diabłu i jego sługom!”

Źródła informacji

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych

...

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a))

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano;
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce ziemi.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Aklamacja

Alleluja, alleluja, alleluja

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 9, 9-13)

Powołanie Mateusza na Apostoła

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim.

Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”

On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Dodaj komentarz

Módlmy się

av
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa...
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa Miłosierdzia

O moja droga Matko Zbawienia, poproś swojego Syna, Jezusa Chrystusa,
aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich ...) podczas Ostrzeżenia
oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną przed twoim Synem.
Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców
Życia Wiecznego.
Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna,
aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.


O OBRONĘ WIARY

Matko Boża, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, Módl się, abyśmy pozostali wierni Prawdziwemu Słowu Bożemu w każdym czasie. Przygotuj nas do obrony wiary, by utrzymać Prawdę i odrzucić herezje. Chroń wszystkie swoje dzieci w trudnych czasach i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy będą od nas wymagać odrzucenia Prawdy i wyrzeczenia się twojego Syna. Módl się, Święta Matko Boża, aby została nam udzielona Boża Interwencja byśmy pozostali chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.

Godzina Ducha Świętego

av
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013