Anioły

22.01.2013 / 14.08.2023

„Każdy człowiek ma swojego opiekuna, Anioła Stróża, on równoważy działanie szatana, pilnuje, aby ten nie szachrował, nie oszukiwał. Aniołowie są pośrednikami pomiędzy człowiekiem, a Bogiem. One przenoszą natchnienia Boże, ochraniają swojego podopiecznego tak, by żaden demon nie działał fizycznie na człowieka. Są jednak nieliczne wyjątki, gdzie Bóg pozwala fizycznie znęcać się nad jakimś człowiekiem, co służy do jego uświęcenia, takim typowym znanym dla wielu przykładem jest o. Pio. 

Każdy Anioł jest po Bogu najlepszym przyjacielem człowieka, który może wam doradzać, pośredniczyć w waszej modlitwie do Boga, może pomóc w wykonywaniu jakiejś pracy, a za Bożym pozwoleniem może rozciągnąć czas, abyście byli w stanie wykonać jakąś ważną dla was i dla Boga czynność. Każdy Anioł potrafi łagodzić ból duchowy, np. po śmierci kogoś bliskiego. Potrafi niwelować działanie szatana, lecz o to działanie to wy sami musicie jego poprosić. 

Oddając się w Niewolę Trójcy Świętej przez Niepokalaną lub w Niewolę Niepokalanej, oddajecie się też w Niewolę Aniołom, wejdźcie z nimi w unię miłości. Jedynie w tym przypadku będą działać na waszą korzyść poza waszą wiedzą i zgodą. Człowiek nie widzi swojego Anioła, ale czasem czuje jego obecność. Aniołowie mogą pomagać w wielu sprawach i kwestiach. Proście ich o pomoc zwłaszcza w sprawach duchowych. Tylko nieliczni ludzie widzą ich, mogą z nimi rozmawiać. Zachęcam, abyście o nich pamiętali w swoich modlitwach. Módlcie się nie tylko modlitwą Aniele Boży Stróżu mój…, ale także módlcie się Litanią, a także Szturmówką do Aniołów. One będą wam za to bardzo wdzięczne. 

Możecie prosić Aniołów o zmianę pogody, o pomoc w wykonaniu jakiejś czynności, proście ich o pomoc w skupieniu się, w odegnaniu szatana, o pomoc w modlitwie, w przygotowaniach do wykonania ważnych dla was i dla Boga czynności. Możecie ich prosić o pomoc w porozumieniu się  z kimś, choćby był na drugiej półkuli. Proście o pomoc Aniołów w załatwieniu czegoś, na czym wam zależy. Proście ich o pomoc w przygotowaniu do dobrej Spowiedzi Świętej, do dobrego, godnego uczestniczenia we Mszy Świętej. Zapraszajcie swojego Anioła Stróża i wszystkie Chóry Anielskie, do każdej Komunii Świętej, zapraszajcie Aniołów do korzystania z waszych modlitw i dobrych uczynków.

Proście swojego Anioła Stróża, aby porozumiał się z Aniołem osoby z którą chcecie coś załatwić, zaproście tego Anioła do swojej Komunii Świętej. Poproście tamtego Anioła, aby dobrze usposobił osobę z którą chcecie coś załatwić, by nie sprzeciwiała się w załatwieniu tej sprawy. Proście Anioła waszego przeciwnika w sporze, aby pomógł wam załagodzić spór. 

Chcę, abyście nigdy z nikim o nic się nie spierali, ustąpcie ze swego, nawet z krzywdą dla siebie, to Trójca Święta wam Sama wynagrodzi wszelkie straty w inny sposób. W ten sposób działajcie na Anioły waszych kapłanów i biskupów. Jeżeli tak będzie prosić wiele osób, to o wiele szybciej zmieni się na korzyść serce złego kapłana czy biskupa. 

Jeżeli masz kłopot ze znalezieniem dobrej pracy, proś Aniołów o pomoc, One tak wiele mogą wam pomóc, a tak niewielu ludzi ich o pomoc prosi. Proście Aniołów o pomoc w zakończeniu wojen i sporów, One są w stanie to załatwić. Możecie prosić Aniołów o uspokojenie żywiołów i nawałnic, zwłaszcza, gdy zachodzi taka potrzeba. Chcę, abyście prosili Aniołów o pomoc w przegnaniu demonów od waszych bliskich, rodzin, Polski, od biskupów i kardynałów, itp.” (Jezus Chrystus , Przekaz z dn. 21 maja 2023 r.)

 

Źródła informacji