Anioły

22.01.2013

„Zapraszajcie Mnie nie tak, jak zaprasza się gościa, ale tak, jak zaprasza się gospodarza duszy. Pamiętajcie o waszych Aniołach, dałem im ogromne możliwości działania, a zwłaszcza na ten ostatni czas Apokalipsy. Przypominam wam, że z ich pomocą możecie wiele załatwić i uzyskać. Pozdrawiajcie ich i zapraszajcie do waszych Komunii Świętych. Gdy to uczynicie, otrzymują oni o wiele większe możliwości działania. Aniołowie potrafią wiele, bardzo wiele mogę wam pomóc, zwłaszcza w życiu codziennym, domowym jak i w życiu zawodowym, w każdej dziedzinie. Czuwajcie i módlcie się, bo złe duchy wielu z was zwodzą i oszukują. Chcę, abyście codziennie prosili swojego Anioła Stróża o to, aby pomógł wam dobrze rozplanować wasz dzień, aby każda minuta była na większą chwałę Bożą.

Proście swoich Aniołów o pomoc, oni mają moc i władzę, aby duszę ustabilizować wewnętrznie, zapewniając dobry wzrost i kierunek dla duszy. Każdy człowiek powinien dbać o rozwój swojej duszy we właściwym kierunku. Moc Boża pochłonie w końcu całe zło, jakie otacza człowieka. Jednakże każdy człowiek ma sam zadecydować, za kim chce iść?!! Nie jest to takie oczywiste, jak może to komuś się wydawać. Ludzie, którzy są pod wpływem hipnozy szatana, wybierają zło i złego ducha. Nie ma zbyt wielu dusz – ofiar, aby Bogu zadość uczyniły swoim wynagrodzeniem i sprawiły w ten sposób, że Boża Sprawiedliwość nie będzie działała.

Poddajcie się ochotnie pod kierownictwo, przewodnictwo waszych Aniołów Stróżów, we wszelkich trudnościach jakie was spotykają, a zwłaszcza takich, z których wydaje się, że nie ma wyjścia. Wówczas pomódlcie się do Ducha Świętego, odmówcie Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz powiedzcie „pomóż mi Matko, pomóż mi Jezu”. Weźcie Pismo Święte do ręki i przeczytajcie fragment, który wam się otworzy, a następnie przeczytajcie któreś z prawdziwych orędzi. Otrzymacie w ten sposób wskazówkę do dalszego waszego działania.

Prawie wszyscy już zapomnieli o prawdziwym świętych obcowaniu. Jak wiele mogą zdziałać wybrane dzieci i kapłani, właściwie zabierając się do pracy. Chcę, abyście słodkie dzieci żyły orędziami i wcielały je w życie. Módlcie się wiele codziennie, także do waszych Aniołów Stróżów, a zwłaszcza do Anioła dnia i Anioła dnia Świętego. Kierujcie się przy tym używając starego, przedsoborowego kalendarza świętych. Oni tak chętnie słuchają i wypełniają wasze prośby. Pozdrawiajcie ich zawsze po przyjęciu Komunii Świętej, Mocą Jezusa Eucharystycznego. Wówczas, siła ich działania znacznie się powiększy. Wykorzystujcie ich siłę, także wiele czytajcie lektur, które was będą pobudzać do większej pobożności. Tak bardzo zapomniano o Moim Opiekunie, o Moim przybranym ziemskim Tatusiu, Świętym Józefie. Proście Go o wstawiennictwo, On naprawdę może wam wiele pomóc. Módlcie się do Niego nie tylko litanią i krótką modlitwą, lecz także nowenną. Nie zapominajcie o waszych i nie tylko waszych Aniołach. Oni na te dni i czasy, mogą wam naprawdę wiele pomóc.Na każde wasze zawołanie i prośbę, jeśli to tylko nie będzie sprzeciwiało się Woli Bożej, Oni natychmiast przystępują do działania.

Proście w tym czasie wiele waszych Aniołów. Oni chętnie wam pomogą. Boże żniwo trwa. Nie dziwcie się, że do wieczności odchodzą bardzo młodzi ludzie. Już niedługo w prawie każdej rodzinie będzie ktoś zabrany. Dla wielu rodzin, śmierć bliskiej osoby, będzie (jest) ostrzeżeniem do nawrócenia. Łaska Boża będzie ku wam „eksplodować” potężną siłą, lecz niektórzy, otoczyli się tak silną zaporą zła, że bez pomocy z zewnątrz, bez ofiary, modlitwy taka dusza pójdzie na potępienie.

Nie trwóżcie się zbytnio proroctwami, bo te dzieci, które zawsze czynią dobrze, nie muszą się niczego obawiać. Karanie jest dla nieposłusznych i krnąbrnych. Każde dziecko światłości otrzyma od swojego Anioła Stróża specjalne ostrzeżenie przed nadchodzącą klęską i zdąży się przygotować. Nie trwóżcie się, jeśli któreś z was będzie zabrane, czy ulegnie kataklizmowi. Wielu niewinnych musi wynagrodzić Ojcu Przedwiecznemu, aby wielu winnych, mogło być zbawionych. Podczas trwogi wydarzeń wykonujcie ściśle to, co wam wasi Aniołowie Stróżowie przekażą poprzez natchnienia i sny. Kto nie posłucha, zginie.

Przypominam wam dzieci, abyście korzystali z pomocy waszych Aniołów Stróżów w każdej chwili. Proście ich o ochronę przeciw złym duchom. Złe duchy będą was bez przerwy atakować i to od was zależy, czy będziecie się bronić, czy też nie. Szatan w całej swojej potędze nigdy nie pokona was, jeżeli sprzymierzycie się z waszymi Aniołami Stróżami. Pamiętajcie, że wasi Aniołowie Stróżowie, bardzo chętnie służą wam pomocą, w walce z odwiecznym wrogiem. Pamiętajcie, że Bóg jest Trójcą Świętą, Bogiem Nieskończonej Miłości. Wszelkie wasze działanie powinno się opierać o tę właśnie Bożą Miłość. Nie zapominajcie o modlitwie. Wzywajcie do pomocy zastępy Aniołów i Świętych oraz dusze czyśćcowe. Proście ich, a oni naprawdę wam pomogą.

Codziennie, na każdej Mszy Świętej, na której jesteście, podczas ofiarowania, podczas modlitwy wiernych, wkładajcie wszystkie wasze kłopoty, troski, modlitwy, ofiary, cierpienia, wolną wolę, w ręce waszego Anioła Stróża, aby zaniósł to, jako wasz dar na ołtarz. Niechaj i wasza dusza skorzysta ze zdroju Łaski Bożej, jaki na was dodatkowo spływa poprzez tę praktykę. Nie zapominajcie zapraszać do swojej Komunii Świętej waszych Aniołów Stróżów, Świętych, święte dusze w czyśćcu cierpiące. Oni i wy, przez to zaproszenie bardzo korzystacie. Nie możecie sobie nawet wyobrazić, jak bardzo wiele dobrego przez to czynicie. Nie zapominajcie drogie dzieci oprócz miłości do Boga, o miłości do bliźniego, wyrażanej w praktyczny sposób. Nie zawsze wystarczą słowa. Niekiedy potrzeba pokazać czynem, konkretnym czynem, wręcz okazać miłosierdzie bliźniemu.

Niech także kapłani posługują się Aniołami. Kapłani prosząc Aniołów o pomoc bardzo wiele mogą zyskać i uzyskać wielkie wyniki duszpasterskie. Każdy kapłan powinien codziennie odmawiać egzorcyzmy, zaś po każdej Mszy Świętej powinien czytać modlitwę do Św. Michała Archanioła. Tak bardzo mało dzieci prosi o pomoc Aniołów.

Dzieci, proście o pomoc waszych Aniołów Stróżów, Aniołów parafii, waszego kościoła oraz hufce Anielskie. Zechciejcie podjąć bezkompromisową walkę z diabłem, a Ja wam będę z serca błogosławiła i teraz błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie i nie dajcie się zwieść diabłu i jego sługom!”

Źródła informacji