Egzegeza

Komentarze

Dodaj komentarz
Rachunek Serca Miłości. 777 rozważań ze Słowem Bożym
Podstawą życia jest miłość i skrucha, skrucha i miłość...
zapraszam po książkę pdf
Rachunek z Miłości.
777 rozważań ze Słowem Bożym
Podstawą życia jest miłość i skrucha, skrucha i miłość...
zapraszam po książkę pdf
Rachunek z Miłości.
777 rozważań ze Słowem Bożym
TRÓJCA ŚWIĘTA. OBALAMY SZKODLIWE BŁĘDY ŚWIADKÓW JECHOWY!
TRÓJCA ŚWIĘTA. OBALAMY SZKODLIWE BŁĘDY ŚWIADKÓW JECHOWY!
TRÓJCA ŚWIĘTA TO JEDYNY BÓG! NIE BĘDZIE KOMPROMISU Z INNYMI RELIGIAMI!
TRÓJCA ŚWIĘTA TO JEDYNY BÓG! NIE BĘDZIE KOMPROMISU Z INNYMI RELIGIAMI!
Odliczanie już się rozpoczęło. Czterej Jeźdźcy Apokalipsy
Odliczanie już się rozpoczęło. Czterej Jeźdźcy Apokalipsy
Glynda Lomax, USA - przekaz
9 marca, 2022
Przygotujcie się w Moim Słowie i modlitwie, aby wykorzenić niedostatki

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Dzieci moje, zostawiłem wam narzędzie o nieocenionej wartości, z którego niewielu z was korzysta. Zamiast niepokoić się z powodu nadchodzących czasów, dlaczego nie przygotujecie się w sposób, który odtąd będzie wam pomagał? Przygotowujcie się w Moim Słowie. Znajdźcie jeden werset o Moim zaopatrzeniu, jeden werset o Mojej mocy uzdrawiania lub jeden werset o Mojej potężnej ochronie i medytujcie nad nim, aż zostanie zapisany w waszych sercach, a kiedy będziecie go potrzebować, powróci do was. W ten sposób Moje...
Glynda Lomax, USA - przekaz
9 marca, 2022
Przygotujcie się w Moim Słowie i modlitwie, aby wykorzenić niedostatki

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Dzieci moje, zostawiłem wam narzędzie o nieocenionej wartości, z którego niewielu z was korzysta. Zamiast niepokoić się z powodu nadchodzących czasów, dlaczego nie przygotujecie się w sposób, który odtąd będzie wam pomagał? Przygotowujcie się w Moim Słowie.
Znajdźcie jeden werset o Moim zaopatrzeniu, jeden werset o Mojej mocy uzdrawiania lub jeden werset o Mojej potężnej ochronie i medytujcie nad nim, aż zostanie zapisany w waszych sercach, a kiedy będziecie go potrzebować, powróci do was. W ten sposób Moje Słowo ożyje w was i nie będzie mogło być wam odebrane, gdy zło będzie rządzić w waszym świecie.
Wy, którzy poświęcicie czas, aby to uczynić, będziecie później bardzo zadowoleni. Ci, którzy tego nie zrobią, będą tego pozbawieni. Wybór należy do was.
Ps 1, 2
Lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
Mt 4, 4
Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych».
Flp 4, 19
A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę.
Mt 6, 31-32
Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać?
Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
Iz 41, 10
Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem.
Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą.
Jr 17, 14
Uzdrów mnie, Panie, bym się stał zdrowym; ratuj mnie, bym doznał ratunku.
Ty bowiem jesteś moją chlubą.
Jr 33, 6
Oto podniosę je odnowione, uleczę i uzdrowię ich oraz objawię im obfity pokój i bezpieczeństwo.
Iz 53, 5
Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.
3 J 1, 2
Umiłowany, życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia twoja dusza.
2 Tes 3, 3
Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego.
Ps 46, 2
Bóg jest dla nas ucieczką i mocą: łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.
Ps 34, 7
Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie.
Ps 32, 7
Tyś dla mnie ucieczką: z ucisku mnie wyrwiesz, otoczysz mnie radościami ocalenia.
Ps 138, 7
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty zapewniasz mi życie, wbrew gniewowi mych wrogów;
wyciągasz swą rękę, Twoja prawica mnie wybawia.
Ps 35, 4
Niech się zmieszają i niech się zawstydzą ci, co na życie me czyhają;
niech się cofną zawstydzeni ci, którzy zamierzają mi szkodzić.
Ps 91, 1-16
Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam».
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały, ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.
Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka. Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.
Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.
Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
J 15, 7
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni
Modlitwa na niedostatki
Pan powiedział mojej przyjaciółce Dayli, aby namaściła swoją skrzynkę pocztową i powiedziała:
W Imię Jezusa rozkazuję, aby WSZYSTKIE niedostatki zniknęły w tej chwili!!!
W Imię Jezusa, rozkazuję, aby błogosławieństwa nadeszły teraz!
W Imię Jezusa, rozkazuję, aby wszystko, co wróg mi ukradł, wróciło TERAZ!
I dodałam jeszcze, gdy się modliłam:
W Imię Jezusa rozkazuję, aby wszystko, co zostało utracone, zostało zwrócone TERAZ!!!
Marzec 2022: Od czasu, gdy Pan dał jej tę modlitwę, Pan zesłał pieniądze na dalsze wykończenie wnętrza jej maleńkiego domku, a ona wprowadzi się do niego jeszcze W TYM TYGODNIU - po 4 latach, kiedy mogła tylko na niego patrzeć! Nasz Bóg jest wierny!!! Zesłał jej piękne ubrania (oszałamiające!), pieniądze i przedmioty, których potrzebowała, ale na które nie było jej stać. Ta modlitwa działa!

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
ariol0023
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0025
crucifix0026
crucifix0027
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
kwiat0013
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0013
noc0015
noc0016
noc0017
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013