Egzegeza

Komentarze

Dodaj komentarz
Szatan i jego atrybuty
Autor: Bella Francis

Biblia uczy, że Szatan jest upadłym aniołem kuszonym przez pychę. Mówi się, że jest uwodzicielem, pierwotnie stworzonym jako dobry, którego bunt przeciwko woli Bożej znalazł odzwierciedlenie w pokusie, jaką zafundował Adamowi i Ewie w Ogrodzie Eden.
Scena przedstawia ogród Eden. Bohaterami są Bóg, wąż, Adam i Ewa. Diabeł właśnie oszukał Ewę, a przez nią Adama. Z demoniczną dumą wynikającą z zagłady, skutecznie zepsuł Boże dzieło stworzenia i wciągnął istoty ludzkie – dla których Bóg darzy szczególną miłością – w śmierć i nieszczęście. Bóg zaczyna od zwrócenia się do Szatana i powiedzenia mu, że do końca swoich dni będzie jadł ziemię. Następnie wyjawia coś,...
Szatan i jego atrybuty
Autor: Bella Francis

Biblia uczy, że Szatan jest upadłym aniołem kuszonym przez pychę. Mówi się, że jest uwodzicielem, pierwotnie stworzonym jako dobry, którego bunt przeciwko woli Bożej znalazł odzwierciedlenie w pokusie, jaką zafundował Adamowi i Ewie w Ogrodzie Eden.
Scena przedstawia ogród Eden. Bohaterami są Bóg, wąż, Adam i Ewa. Diabeł właśnie oszukał Ewę, a przez nią Adama. Z demoniczną dumą wynikającą z zagłady, skutecznie zepsuł Boże dzieło stworzenia i wciągnął istoty ludzkie – dla których Bóg darzy szczególną miłością – w śmierć i nieszczęście.
Bóg zaczyna od zwrócenia się do Szatana i powiedzenia mu, że do końca swoich dni będzie jadł ziemię. Następnie wyjawia coś, co sprawia, że Szatan wzdryga się z przerażenia – jego ostateczna porażka nastąpi z rąk kobiety.
Bóg powiedział: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę

Szatan jest mistrzem teologii. Rozmawiał z Bogiem, wchodził z Nim w interakcję, wierzy w istnienie Boga i wie więcej o Jego atrybutach i możliwościach niż większość… a jednak Szatan nie kocha Boga.
Bardzo niewielu ludzi wierzy obecnie w diabła” – stwierdził Fulton Sheen w 1958 roku – „co bardzo pasuje diabłu.
Niech cię nie zwiedzie. Szatan istnieje naprawdę i musimy mu się przeciwstawić, silni naszą wiarą. Nie bądź jednak tak przerażony, że zapomnisz, że Bóg, Jego aniołowie i łaska, którą nas obdarza, są potężniejsi i że Bóg ogranicza to, co mogą zrobić demony. Ufaj Bogu; zawołaj do Niego; często recytują Psalm 91. Bądź trzeźwy i czujny i trzymaj się z daleka od niegdyś chwalebnych upadłych aniołów, które słusznie nazywamy demonami.

Prośmy o opiekę św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
„O co chodzi?”: Czasy ostateczne i wykorzystanie czasu, który nam pozostał

Jaki jest cel życia chrześcijańskiego?
Albo moglibyśmy zapytać jeszcze prościej: jaki jest tego sens?
Gdy rok kościelny dobiega końca, to istotne pytanie zostaje wyostrzone. Odpowiedź jest tak prosta, jak może być niepopularna: czekamy na wypełnienie czasu i pełne nadziei obietnice niewypowiedzianej przyszłości. Oczekujemy powrotu Chrystusa. „Czekamy z radosną nadzieją”, bo inaczej w naszej wierze brakuje czegoś istotnego. Rozmowy o niebie i piekle, śmierci i sądzie mogą być niewygodne dla chrześcijan, a jeśli naiwne koncepcje niebiańskich „ulic wyłożonych złotem” i „ognia piekielnego” kształtują życie niektórych wierzących,...
„O co chodzi?”: Czasy ostateczne i wykorzystanie czasu, który nam pozostał

Jaki jest cel życia chrześcijańskiego?
Albo moglibyśmy zapytać jeszcze prościej: jaki jest tego sens?
Gdy rok kościelny dobiega końca, to istotne pytanie zostaje wyostrzone. Odpowiedź jest tak prosta, jak może być niepopularna: czekamy na wypełnienie czasu i pełne nadziei obietnice niewypowiedzianej przyszłości. Oczekujemy powrotu Chrystusa. „Czekamy z radosną nadzieją”, bo inaczej w naszej wierze brakuje czegoś istotnego.
Rozmowy o niebie i piekle, śmierci i sądzie mogą być niewygodne dla chrześcijan, a jeśli naiwne koncepcje niebiańskich „ulic wyłożonych złotem” i „ognia piekielnego” kształtują życie niektórych wierzących, to te obrazy szkółki niedzielnej nie są tym, o co nam chodzi ani najlepszych podstaw pod sposób życia. Musimy więc uważać, aby wyobrażenia o „czasach ostatecznych” nie przyćmiły prawdy o królestwie Bożym.
Mimo to w ostatnich tygodniach roku liturgicznego czytania „czasów ostatecznych” przenikają nasze nabożeństwa liturgiczne do tego stopnia, że mogą wydawać się niepotrzebnie negatywne, a nawet makabryczne, szczególnie dla tych chrześcijan, dla których groźba sądu została użyta przeciwko nim jako broń, jak boski młot unoszący się zawsze tuż nad ich głowami i gotowy do uderzenia.
Teksty liturgiczne na koniec roku kościelnego, takie jak Przypowieść o talentach (Mt 25, 14–30) i lekcja o drzewie figowym (Mk 13, 24–32), dają nam ważny wgląd w to, na co czeka nas oczekiwanie. powinno być jak. W przypowieści o talentach bogaty człowiek daje talenty swoim niewolnikom — pięć, dwa lub jeden, „według ich możliwości”. Jeden „talent” był wart 6000 dni pracy – czyli 16 lat – pensji. Niewolnikom posiadającym pięć i dwa talenty udało się podwoić pieniądze swego pana; niewolnik posiadający pojedynczy talent zakopał go w ziemi, aby uniknąć ryzyka jego utraty. Pan z przypowieści nagradza pierwszego i drugiego niewolnika, ale trzeci niewolnik, który ze strachu zakopał pieniądze, został potępiony jako „niegodziwy i leniwy” i wyrzucony „w ciemność na zewnątrz, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów.”
Niektórzy mogą wykorzystać ten fragment Ewangelii jako okazję do refleksji na temat nierówności ekonomicznych, ale nie możemy zignorować faktu, że Kościół wybrał ten tekst pod koniec roku i połączył go z fragmentem z 31. rozdziału Przysłów, w którym wychwala się produktywne działalność bogobojnej kobiety. Stanowi jaskrawy kontrast wobec nieśmiałego sługi Ewangelii, który tak bardzo bał się porażki, że zdecydował się w ogóle nie działać.
Istotą parowania jest to, że mamy wykorzystać czas, który mamy, na zrobienie czegoś. Musimy nie tylko pielęgnować i rozwijać wyjątkowe dary powierzone każdemu z nas, ale także pozwolić, aby te dary wzbogacały otaczający nas świat. Każdy dzień sam w sobie jest darem i jeśli naprawdę żyjemy dla przyszłości, mamy obowiązek jak najlepiej wykorzystać dzień dzisiejszy.
Ale te ostatnie dni roku kościelnego powinny nas także zainspirować do pilnych działań, ponieważ – jak Paweł przypomniał Tesaloniczan – Pan powróci „jak złodziej w nocy”. Ten sam temat usłyszymy w Adwencie, gdy będziemy patrzeć i czekać na przyjście Chrystusa podczas świętowania Jego narodzin w historii, podczas Jego dzisiejszej obecności wśród nas w tajemnicy i podczas Jego ostatecznego przyjścia w majestacie.
Pośród rozmów o upadku chrześcijaństwa i społeczeństwa post chrześcijańskiego zastanawiam się, czy tak wiele gałęzi chrześcijaństwa podupada, ponieważ tak wielu chrześcijan straciło poczucie celu i pilności chwili obecnej w pracy, do której zostaliśmy wezwani: karmienie i odziewanie biednych, pocieszanie płaczących, ochrona niewinnych i ofiar, uzdrawianie chorych i uzależnionych oraz podnoszenie upadłych. Akty bezinteresownej miłości i gościnności są najskuteczniejszym środkiem szerzenia Ewangelii. Rząd nie może zrobić wszystkiego i nie powinniśmy tego chcieć, ponieważ jesteśmy powołani do służenia światu i nie możemy zrzucać tej odpowiedzialności gdzie indziej.
Dobrze jest pamiętać i pocieszać się słowami Basila Hume’a, benedyktyńskiego mnicha i kardynała-arcybiskupa Westminsteru, którego pamiętamy jako mądrego, wiernego i współczującego kapłana:
Ksiądz rozpoczął homilię na pogrzebie słowami: „Będę głosił kazanie o sądzie”. W kościele zapanowało przerażenie. Ale mówił dalej: „Sąd jest szeptem do ucha miłosiernego i współczującego Boga historii mojego życia, której nigdy nie byłem w stanie opowiedzieć”. To bardzo wielka zachęta, aby pomyśleć o przebywaniu w obecności Boga, który jest zarówno miłosierny, jak i pełen współczucia, ponieważ Bóg zna mnie na wskroś i rozumie mnie o wiele lepiej, niż kiedykolwiek byłbym w stanie poznać i zrozumieć siebie lub kogokolwiek innego. Tylko on może naprawdę zrozumieć moją zagmatwaną i chaotyczną historię… Nadejdzie czas, gdy każdy z nas stanie przed naszym Bogiem i zda sprawę ze swojego życia. Nie będzie to straszny moment, chyba że do samego końca odwrócimy się od niego lub świadomie go zignorujemy. Zamiast tego będzie to chwila wyzwolenia i pokoju, kiedy będziemy mogli szeptać do jego miłosiernego i współczującego ucha historię wszystkich naszych lat, a także otrzymamy przebaczenie i uzdrowienie.
Ewangelia wymaga od nas otwartości na zmiany i sposób życia znacznie różniący się od tego, który sami moglibyśmy wybrać. Oto, co Dietrich Bonhoeffer nazwał „kosztem bycia uczniem” i o czym miał na myśli Søren Kierkegaard, pisząc o wielbicielach i naśladowcach Chrystusa:
Naśladowca jest lub stara się być tym, co podziwia. Wielbiciel jednak trzyma się z dystansem. Nie widzi, że to, co jest podziwiane, wiąże się z roszczeniami do niego, i dlatego nie jest tym, co podziwia, ani nie stara się być tym, co podziwia.
Te ostatnie dni roku kościelnego dają odpowiedź na nasze pytanie aż do „sedna” tego wszystkiego – wypełniamy nasze zobowiązanie pójścia za Chrystusem, ze wszystkimi łaskami i ciężarami, jakie się z tym wiążą, bo to właśnie oznacza bycie prawdziwym naśladowcą Tego, o którym wierzymy, że powróci w miłosierdziu i sądzie.
Rachunek Serca Miłości. 777 rozważań ze Słowem Bożym
Podstawą życia jest miłość i skrucha, skrucha i miłość...
zapraszam po książkę pdf
Rachunek z Miłości.
777 rozważań ze Słowem Bożym
Podstawą życia jest miłość i skrucha, skrucha i miłość...
zapraszam po książkę pdf
Rachunek z Miłości.
777 rozważań ze Słowem Bożym
TRÓJCA ŚWIĘTA. OBALAMY SZKODLIWE BŁĘDY ŚWIADKÓW JECHOWY!
TRÓJCA ŚWIĘTA. OBALAMY SZKODLIWE BŁĘDY ŚWIADKÓW JECHOWY!
TRÓJCA ŚWIĘTA TO JEDYNY BÓG! NIE BĘDZIE KOMPROMISU Z INNYMI RELIGIAMI!
TRÓJCA ŚWIĘTA TO JEDYNY BÓG! NIE BĘDZIE KOMPROMISU Z INNYMI RELIGIAMI!

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
ariol0023
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0025
crucifix0026
crucifix0028
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
kwiat0013
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0013
noc0015
noc0016
noc0017
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
roza0012
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013