Aktualności

Aktualności

„Niech będzie błogosławione imię Boga przez wszystkie wieki wieków! Bo mądrość i moc są Jego przymiotem.” Dn 2, 20

29. listopada 2020, I Niedziela Adwentu
 

„Pragnę, by przez każdego spełnił się Plan Boży, by rosło wszystko to, co Bóg daje wam w sercu. Dlatego módlcie się, by Boże błogosławieństwo mogło każdego z was ustrzec od wszelkiego zła, które wam zagraża.” (25. kwietnia 1987 r.)

CZYTANIA: Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7 | Ps 80, 2ac i 3b, 15-16, 18-19 | 1 Kor 1, 3-9 | Mk 13, 33-37  liturgia dnia

PATRONI:  Święty Saturnin z Toulouse,  biskup i męczennik; Św. Radbod, biskup z Deventer; (Św. Radbod, biskup z Utrecht;) Św. Kwiryk, biskup z Toledo; Św. Brendan z Birr; Św. Filemon, męczennik; Św. Paramon, męczennik; Święty Saturnin z Rzymu, męczennik; ŚŚw. męczennicy Błażej i Dymitr; ŚŚw. męczennicy Maurus, Papias i Apronyan; Święty Leonard z Porto Maurizio; Św. Illuminata, dziewica; Błogosławieni męczennicy Dionizy i Redempt; Bł. Mikołaj Magalottus, pustelnik; Błogosławiona Maria Klementyna Anuarita Nengapeta, dziewica i męczennica

DZIEŃ I NOWENNY PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

DZIEŃ III Nowenny do Przenajświętszego Serca Boga Ojca

DZIEŃ V Nowenny do Najświętszego Serca Pana Jezusa

DZIEŃ VI Nowenny do Najświętszego Serca Ducha Świętego

Podpisz Petycję do Premiera o Intronizację Jezusa Chrystusa!

„Nie pozwól, aby wczoraj zabrało ci za dużo dzisiaj.” Will Rogers
„Boży Gniew zawsze jest sprawiedliwy, nie krzywdzi niewinnego, ale zawsze dotyka jedynie winowajcę. Użycie Bożego Gniewu, ma na celu spowodowanie wielkich cierpień winowajcy, aby opamiętał się i obudził z hipnozy demona, powracając do swojego Boga pełen żalu i skruchy.” 26 sierpnia 2014 r.

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7)

Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tyś, Panie, naszym ojcem, „Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne. Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, przed Tobą skłębiłyby się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą działał tyle dla tego, co w nim pokłada ufność.

Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, żeśmy zgrzeszyli przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a

...

1. czytanie (Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7)

Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tyś, Panie, naszym ojcem, „Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne. Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, przed Tobą skłębiłyby się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą działał tyle dla tego, co w nim pokłada ufność.

Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, żeśmy zgrzeszyli przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy.

A jednak, Panie, Tyś naszym ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. My wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich.

Psalm (Ps 80, 2ac i 3b, 15-16, 18-19)

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Usłysz, Pasterzu Izraela,
Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
Zbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Powróć, Boże Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy,
nad synem człowieczym,
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

2. czytanie (1 Kor 1, 3-9)

Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. Nieustannie dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie doznajecie braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

Aklamacja (Ps 85, 8)

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 13, 33-37)

Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie”.

Ostatnie Przesłanie Heleny

av

19.11.2020 r. czwartek, godz. 21:33

BĘDĘ TRZECH WZNOSIŁA, A JEDNEGO ZOSTAWIĘ

TE SŁOWA USŁYSZAŁAŚ OD MATKI BOŻEJ TRZY DNI TEMU. TAK, TO MARYJA - MATKA MOJA CI JE PRZEKAZAŁA NAD RANEM 17 LISTOPADA. DOTYCZY TO TEGO, CO MA NASTĄPIĆ, GDY NIEBO BĘDZIE ŁĄCZYŁO SIĘ Z ZIEMIĄ I NADEJDZIE MOJE KRÓLESTWO BOŻE. TE SŁOWA DOTYCZĄ TYLKO DZIECI BOŻYCH, KTÓRE SĄ TERAZ ZAWIERZONE MARYI I W JEJ BLISKOŚCI. SĄ RÓŻNE FORMY ZAWIERZANIA SIĘ MATCE BOŻEJ I NIE WYMAGAM OD WAS, ABY KAŻDE DZIECKO W JEDNAKOWY SPOSÓB TEGO DOKONAŁO. BYŁY AKTY ZAWIERZENIA W WASZYCH PARAFIACH, INNE DZIECI ZAWIERZYŁY SIĘ WG TEGO, CO PRZEKAZAŁ WAM Z NIEBA ŚW. LUDWIK, A NAJWAŻNIEJSZE, ABY DOKONAĆ TEGO Z WIARĄ, ŻE ZNAJDZIECIE W NIEPOKALANYM SERCU MARYI SCHRONIENIE. CZYLI MÓWIĘ TERAZ DO DZIECI BOŻYCH, KTÓRE ŻYJĄ NA ŚWIECIE,

...

19.11.2020 r. czwartek, godz. 21:33

BĘDĘ TRZECH WZNOSIŁA, A JEDNEGO ZOSTAWIĘ

TE SŁOWA USŁYSZAŁAŚ OD MATKI BOŻEJ TRZY DNI TEMU. TAK, TO MARYJA - MATKA MOJA CI JE PRZEKAZAŁA NAD RANEM 17 LISTOPADA. DOTYCZY TO TEGO, CO MA NASTĄPIĆ, GDY NIEBO BĘDZIE ŁĄCZYŁO SIĘ Z ZIEMIĄ I NADEJDZIE MOJE KRÓLESTWO BOŻE. TE SŁOWA DOTYCZĄ TYLKO DZIECI BOŻYCH, KTÓRE SĄ TERAZ ZAWIERZONE MARYI I W JEJ BLISKOŚCI. SĄ RÓŻNE FORMY ZAWIERZANIA SIĘ MATCE BOŻEJ I NIE WYMAGAM OD WAS, ABY KAŻDE DZIECKO W JEDNAKOWY SPOSÓB TEGO DOKONAŁO. BYŁY AKTY ZAWIERZENIA W WASZYCH PARAFIACH, INNE DZIECI ZAWIERZYŁY SIĘ WG TEGO, CO PRZEKAZAŁ WAM Z NIEBA ŚW. LUDWIK, A NAJWAŻNIEJSZE, ABY DOKONAĆ TEGO Z WIARĄ, ŻE ZNAJDZIECIE W NIEPOKALANYM SERCU MARYI SCHRONIENIE. CZYLI MÓWIĘ TERAZ DO DZIECI BOŻYCH, KTÓRE ŻYJĄ NA ŚWIECIE, ODMAWIAJĄ CODZIENNIE RÓŻANIEC I SĄ BLISKO NIEPOKALANEGO SERCA MOJEJ MATKI. UWIERZCIE, DZIECI MOJE UKOCHANE, ŻE GDY PRZYJDZIE TRWOGA, ONA WAS WZNIESIE I UKRYJE W SWOJEJ NIEBIESKIEJ OPATRZNOŚCI BOŻEJ. CZYLI 3/4 DZIECI BOŻYCH BĘDĄ ZABRANE DO NAS, A JEDNO Z WAS  BĘDZIE ZOSTAWIONE, ABY POMÓC ZABŁĄKANYM OWCOM, KTÓRE PO OSTRZEŻENIU BĘDĄ ZBLIŻAŁY SIĘ DO MOJEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA I SERCA MARYI. 

JESTEŚCIE, DZIECI KOCHANE, JESZCZE TUTAJ POTRZEBNE, ABY POMÓC ZBAWIĆ INNE ROZPROSZONE OWCE. IDŹCIE, DZIECI, I GŁOŚCIE, ŻE NADCHODZI KRÓLESTWO BOŻE, KTÓRE ZOSTAŁO WAM ZAPOWIEDZIANE. JA, JEZUS, JESTEM BARDZO SMUTNY, ŻE TAK NIEWIELE LUDZI Z TEGO ŚWIATA ROZPOZNA CZAS MOJEGO NAWIEDZENIA. SĄ TAK MOCNO PRZYWIĄZANI DO TEGO ŚWIATA, ŻE ZASŁONA ZAWSZE ICH BĘDZIE ODDZIELAŁA ODE MNIE. OBECNIE BARDZO DLA WAS WIDOCZNE JEST TO, CO ZAPOWIADALIŚMY, I WY TO ROZPOZNAJECIE, ALE, KOCHANI, STANOWICIE GARSTKĘ LUDZI, KTÓRYCH STWORZYŁ PAN BÓG NA SWÓJ OBRAZ I PODOBIEŃSTWO. MARTWI TO MNIE I MOJĄ MATKĘ, KTÓRA PRZECIEŻ PRZYCHODZIŁA I PRZYCHODZI DO WAS, ABY PRZEKAZAĆ ORĘDZIA Z NIEBA. JEDNAK WIELU JEJ NIE SŁUCHA, BO UWAŻAJĄ TO ZA JAKIEŚ BAJKI.

NIEBO JEST JUŻ NA WSZYSTKO PRZYGOTOWANE. PAMIĘTASZ, JAK 21 LISTOPADA 2013 ROKU, PRAWIE 7 LAT TEMU, USŁYSZAŁAŚ: "ROZŚWIETLENIE BRAMY NIEBIESKIEJ", A NASTĘPNEGO DNIA, 22 LISTOPADA: "ZJEDNOCZENIE TWARZY BOGA I CZŁOWIEKA". TEGO ROKU 22 LISTOPADA I TEGO DNIA OBCHODZICIE W KOŚCIELE ŚWIĘTO MOJE - CHRYSTUSA KRÓLA, KTÓRY NIE DOCZEKAŁ SIĘ W WASZYM NARODZIE WŁAŚCIWEJ INTRONIZACJI. ZAPAMIĘTAJCIE TE DWIE DATY I OCZEKUJCIE TEGO W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI. JESZCZE TERAZ MUSICIE TRWAĆ W CZUJNOŚCI, MAJĄC ZAPALONE ŚWIATŁA I LAMPY ZAOPATRZONE W OLIWĘ, ABY TO, CO MA NASTĄPIĆ, SIĘ DOKONAŁO.

JA, JEZUS CHRYSTUS, PŁACZĘ  NAD TYM, CO SIĘ DZIEJE  W KOŚCIELE, NAWET I W WASZYM POLSKIM. ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II JEST ŚWIĘTYM PAPIEŻEM I TO, CO SPOTYKA  JEGO W WASZYM NARODZIE, ZASŁUGUJE NA WIELKIE POTĘPIENIE. NIE POZWÓLCIE ODEBRAĆ MU TEJ CHWAŁY I BROŃCIE GO(bronią profesorzy, czyli świeccy), BO JEGO NAUKI I ENCYKLIKI ŚWIADCZĄ O JEGO ŚWIĘTOŚCI, A TO, ŻE NIE MIAŁ WOKÓŁ SIEBIE LUDZI ZAUFANYCH, NIE MOŻE OBCIĄŻAĆ MOJEGO UMIŁOWANEGO UCZNIA. NIECH DOWODEM NA TO BĘDZIE DLA WAS, ŻE JEDEN Z BISKUPÓW NATYCHMIAST ZOSTAŁ ODWOŁANY, GDY ŚW. PAPIEŻ DOWIEDZIAŁ SIĘ O TYM  JEGO WIELKIM GRZECHU W KOŚCIELE. NIE DOWIEDZIAŁ SIĘ TEGO OD NAMIESTNIKÓW WATYKANU, LECZ OD OSOBY ŚWIECKIEJ(od Wandy Półtawskiej o bp Pelu). WIELE RAZY GO OSZUKANO, I NIE MIAŁ NA TO WPŁYWU, ABY O WSZYSTKIM WIEDZIEĆ. NAPOMINAM TYCH, KTÓRZY GO OBRAŻAJĄ, I USZANUJCIE JEGO ŚWIĘTOŚĆ, BO ORĘDUJE W NIEBIE ZA WAMI. GDY TE RZECZY SIĘ DZIAŁY, BYŁ CHORY I SĘDZIWEGO WIEKU, DLATEGO NIE OBRAŻAJCIE GO. NAWET NIEKTÓRZY MOI KAPŁANI TERAZ MAJĄ WĄTPLIWOŚCI CO DO ŚWIĘTOŚCI JANA PAWŁA II(np. ks.Woźnicki).

PRZEZ OSTATNIE LATA PO JEGO ŚMIERCI (15 LAT) WASI KAPŁANI NIE POTRAFILI WYDOBYĆ DLA WAS NAUKI TEGO ŚWIĘTEGO PAPIEŻA, A ZOSTAWIŁ WAM SENTENCJĘ SPUŚCIZNY TRADYCJI WIARY, I DLATEGO WIELE DZIECI POBŁĄDZIŁO, BO NIE SŁYSZAŁO TYCH NAUK.

KOCHANE BOŻE DZIECI! BĄDŹCIE TERAZ OSTROŻNE, CO DO OBSERWACJI, CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO W WASZYCH KOŚCIOŁACH (słowa konsekracji?). JESTEŚCIE ŚWIADKAMI, ŻE [NIEKTÓRZY] WASI KAPŁANI NIE CZYTAJĄ JUŻ WAM CAŁEJ EWANGELII, LECZ JĄ ROZRYWAJĄ NA STRZĘPY. ROBIĄ TO PO TO, ABY DZIECI NIE ROZPOZNAŁY MOJEGO CZASU NAWIEDZENIA. WYRZUCAJĄ FRAGMENTY, KTÓRE POKAZUJĄ, ŻE JA JUŻ NIEDŁUGO PRZYJDĘ JAK ZAPOWIEDZIAŁEM (byłam tego świadkiem 25.08.2020). WY TO ROZPOZNAJECIE, ALE INNE DZIECI TEGO NIE ZAUWAŻAJĄ, I DLATEGO MUSIMY DO WAS PRZYJŚĆ Z OSTRZEŻENIEM. TY ZNASZ DZIEŃ CUDU ZAPOWIEDZIANY W GARABANDAL, KTÓRY WYDARZY SIĘ [ZA] NIESPEŁNA ROK PO OSTRZEŻENIU. JEDNAK NIE POZWALAM CI TEGO UJAWNIAĆ ZE WZGLĘDU NA TAJEMNICĘ (NAWET NAJBLIŻSZEJ RODZINIE), ABY DZIECI TRWAŁY W MODLITWIE DO KOŃCA I BYŁY PRZYGOTOWANE NA TO PRZYJŚCIE. A PRZYJDĘ DO WAS Z AKTEM MIŁOSIERDZIA NIESPODZIEWANIE.

JEZUS, KTÓRY MA POLICZONE JUŻ SWOJE OWCE

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona! 

Dodaj komentarz

Módlmy się

av
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa...
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa Miłosierdzia

O moja droga Matko Zbawienia, poproś swojego Syna, Jezusa Chrystusa,
aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich ...) podczas Ostrzeżenia
oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną przed twoim Synem.
Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców
Życia Wiecznego.
Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna,
aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.


O OBRONĘ WIARY

Matko Boża, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, Módl się, abyśmy pozostali wierni Prawdziwemu Słowu Bożemu w każdym czasie. Przygotuj nas do obrony wiary, by utrzymać Prawdę i odrzucić herezje. Chroń wszystkie swoje dzieci w trudnych czasach i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy będą od nas wymagać odrzucenia Prawdy i wyrzeczenia się twojego Syna. Módl się, Święta Matko Boża, aby została nam udzielona Boża Interwencja byśmy pozostali chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.
Trevignano Romano, 28 listopada 2020 r Drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszych sercach. Jak pięknie jest widzieć moje klęczące dzieci, teraz już rzadko widzę serca ludzi przenoszone miłością do Mnie i do mojego Syna Jezusa. Moje drogie dzieci, już widzę podziały, które zostaną stworzone w wierności Bogu. Moje dzieci, Jestem tutaj, aby nieść miłość i odwagę oraz chronić Cię w każdej chwili. W tym czasie ci, którzy będą wierni, zobaczą podwojenie łask, aby mogli zrozumieć miłosierdzie Boże, jakie jest wielkie. Moje dzieci, wkrótce zostaniecie pochwyceni przez ostrzeżenie, więc przygotujcie się, ponieważ nadejdzie ono nieoczekiwanie. Moje drogie dzieci, pamiętajcie, że Prawda jest słowem Bożym i nie może być mistyfikowana, a oto człowiek pozwolił sobie...
Trevignano Romano, 28 listopada 2020 r
Drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszych sercach. Jak pięknie jest widzieć moje klęczące dzieci, teraz już rzadko widzę serca ludzi przenoszone miłością do Mnie i do mojego Syna Jezusa. Moje drogie dzieci, już widzę podziały, które zostaną stworzone w wierności Bogu. Moje dzieci, Jestem tutaj, aby nieść miłość i odwagę oraz chronić Cię w każdej chwili. W tym czasie ci, którzy będą wierni, zobaczą podwojenie łask, aby mogli zrozumieć miłosierdzie Boże, jakie jest wielkie. Moje dzieci, wkrótce zostaniecie pochwyceni przez ostrzeżenie, więc przygotujcie się, ponieważ nadejdzie ono nieoczekiwanie. Moje drogie dzieci, pamiętajcie, że Prawda jest słowem Bożym i nie może być mistyfikowana, a oto człowiek pozwolił sobie czynić to, co nie jest miłe Bogu. Dzieci, pamiętajcie o słowach Jezusa: „albo ze mną lub przeciwko mnie ”. Bądź z nim, a będziesz miał radość i spokój nawet wtedy, gdy wokół ciebie zapadnie ciemność. Teraz daję wam moje macierzyńskie błogosławieństwo w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen
Colle del Buon Pastore (Wzgórze Dobrego Pasterza)
Carbonia 28.11.2020
Wkrótce usłyszysz dźwięk trąby, która wezwie moje dzieci na zgromadzenie.
Głos Boga jest na świecie, ale świat go nie słucha!
Ta ludzkość żyje w grzechu, coraz bardziej słabnie. Wołam o zbawienie, z miłością wzywam człowieka do nawrócenia, do porzucenia tego zepsutego świata i ponownego odkrycia drogi, która prowadzi do Ojca, do Boga Stwórcy.
W tym czasie jestem bliżej was, dzieci, widzę waszą słabość, nie zostawię was w rękach piekielnego wroga, wejdę do każdego serca i dam się poznać jako jedyny i prawdziwy Bóg! Rozmnożę swe łaski, wyrwę moje dzieci z rąk szatana. Uważajcie, och ludzie, słuchajcie Mojego głosu, nawracajcie się! Wolicie życie od śmierci. Nie mieszajcie się ze złem, obudźcie się! Diabeł...
Colle del Buon Pastore (Wzgórze Dobrego Pasterza)
Carbonia 28.11.2020
Wkrótce usłyszysz dźwięk trąby, która wezwie moje dzieci na zgromadzenie.
Głos Boga jest na świecie, ale świat go nie słucha!
Ta ludzkość żyje w grzechu, coraz bardziej słabnie. Wołam o zbawienie, z miłością wzywam człowieka do nawrócenia, do porzucenia tego zepsutego świata i ponownego odkrycia drogi, która prowadzi do Ojca, do Boga Stwórcy.
W tym czasie jestem bliżej was, dzieci, widzę waszą słabość, nie zostawię was w rękach piekielnego wroga, wejdę do każdego serca i dam się poznać jako jedyny i prawdziwy Bóg! Rozmnożę swe łaski, wyrwę moje dzieci z rąk szatana.
Uważajcie, och ludzie, słuchajcie Mojego głosu, nawracajcie się! Wolicie życie od śmierci. Nie mieszajcie się ze złem, obudźcie się! Diabeł nakłania was do grzechu, aby móc przykuć was do siebie. Nawracajcie się, otwórzcie Mi wasze serce, pozwólcie mi wejść i dać mu światło, nie trwajcie w tym złym życiu, szybko powróćcie do Miłości, udzielcie sobie łaski życia, w wiecznym szczęściu.
Jezus, nawet dzisiaj wraca do was, och ludzie, przychodzi do was w swojej nieskończonej Miłości, przychodzi, aby wykrzyczeć na was pokutę: jesteście teraz na końcu podróży, jesteście na ostatniej stacji, pociąg, który teraz przejedzie, będzie szybki:... tylko ci, którzy zredukowali ciężar swoich grzechów będą zdolni wsiąść do niego, dlatego w prawdzie, powiadam wam, abyście uważali i szybko zmniejszyli obciążenie, aby nie było przeszkód. Nie karzcie się na ziemi, gdzie znajdziecie się w wielkim ucisku. Bóg interweniuje teraz, aby zabrać swoich i umieścić ich w bezpiecznym miejscu, chcecie być wśród nich.
Teraz na twojej planecie morza się wzbudzą, wulkany będą pluć ogniem, ziemia zostanie wstrząśnięta jak obrus, aby nie pozostały na nim okruchy zła.
Jestem rozczarowany postępowaniem tej niewiernej i przewrotnej ludzkości, która szuka tylko żądzy i władzy. Nadszedł czas, aby wybrać, po której stronie stanąć, och ludzie: czy z Jezusem, czy z szatanem... wybór należy do was.
Przeklęte żmije, zabiorą was rwące wiatry i rzucą na ziemię! ... wy, którzy wysysacie Moje dzieci przez swoje fałszywe światła, wszyscy umrzecie, zostaniecie wrzuceni do piekła, gdzie będziecie płakać i zgrzytać zębami.
Kochałem ludzi aż do śmierci na krzyżu, ale oni pozostają niewrażliwi, obojętni na Moje wołanie o zbawienie, dusze wielu są zepsute, teraz nie do odzyskania, ale muszę interweniować dla zbawienia Moich dzieci:... tych które chcą zrozumieć, zrozumieją.
To początek udręki dla ludzi przeklętych przez szatana, dla tych wszystkich, którzy zdecydowali się pójść za nim, wyrzekając się Mnie, Boga Miłości.
Wkrótce usłyszycie dźwięk trąby, która wezwie moje dzieci na zgromadzenie.
Oto jestem dla was, Moje dzieci, wasz Bóg nadchodzi, aby was zbawić.
Bieda się dopełniła!

Godzina Ducha Świętego

av
Duchu Święty, który jesteś Najwyższą Mądrością, obdarz nas Łaską Bożej Mądrości. Bądź naszym Przewodnikiem w prawdziwym rozpoznawaniu istniejącej rzeczywistości. Oświecaj mnie Twym Światłem, abym na zawsze porzucił mądrość i ułudę tego świata wraz z jego władcą - Szatanem. Niech w moim sercu zakróluje tylko Mądrość i Sprawiedliwość Boża. O, Ukochany Stworzycielu, który stale nas odnawiasz Swoją Światłością i ożywiasz mnie Swoim Żarem Miłości, spraw, bym pomagał wątpiącym oraz zrozpaczonym, by uwierzyli, że po oczyszczeniu odrodzą się na nowo, a w Wieczności osiągną pełnię szczęśliwości w Twoim Królestwie.
Duchu Święty, który jesteś Najwyższą Mądrością, obdarz nas Łaską Bożej Mądrości. Bądź naszym Przewodnikiem w prawdziwym rozpoznawaniu istniejącej rzeczywistości. Oświecaj mnie Twym Światłem, abym na zawsze porzucił mądrość i ułudę tego świata wraz z jego władcą - Szatanem. Niech w moim sercu zakróluje tylko Mądrość i Sprawiedliwość Boża. O, Ukochany Stworzycielu, który stale nas odnawiasz Swoją Światłością i ożywiasz mnie Swoim Żarem Miłości, spraw, bym pomagał wątpiącym oraz zrozpaczonym, by uwierzyli, że po oczyszczeniu odrodzą się na nowo, a w Wieczności osiągną pełnię szczęśliwości w Twoim Królestwie.

#Ostrzeżenie

av
Prawda wyjdzie na jaw przy Ostrzeżeniu

Znaczący udział w konsekwencjach będą miały Włochy, co z kolei wywoła udział w wojnie potęg światowych — wszystkie te wydarzenia są nieuniknione, ale modlitwa może złagodzić cierpienia. Módl się, Moja córko, aby ludzie zwracali się do Mnie i prosili o pomoc oraz prowadzenie przez ten czas niepokojów. Nie chcę, aby Moje Dzieci cierpiały, ale niestety będzie tak aż do momentu, gdy Prawda wyjdzie na jaw przy Ostrzeżeniu. Módlcie się teraz za tych błędnie pokierowanych dyktatorów, którzy mordują niewinne dusze.


http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=74
Prawda wyjdzie na jaw przy Ostrzeżeniu

Znaczący udział w konsekwencjach będą miały Włochy, co z kolei wywoła udział w wojnie potęg światowych — wszystkie te wydarzenia są nieuniknione, ale modlitwa może złagodzić cierpienia. Módl się, Moja córko, aby ludzie zwracali się do Mnie i prosili o pomoc oraz prowadzenie przez ten czas niepokojów. Nie chcę, aby Moje Dzieci cierpiały, ale niestety będzie tak aż do momentu, gdy Prawda wyjdzie na jaw przy Ostrzeżeniu. Módlcie się teraz za tych błędnie pokierowanych dyktatorów, którzy mordują niewinne dusze.


http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=74

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013