Poświęcenie swoich dzieci Jezusowi Chrystusowi

O, droga Matko Zbawienia, poświęcam moje dzieci (podad tutaj imię dziecka/dzieci) Twojemu Synowi, tak aby obdarzył On je pokojem ducha i miłością serca. Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w Miłosierne Ramiona Twojego Syna, i chroo je od krzywdy. Dopomóż im pozostad wiernymi wobec Świętego Słowa Bożego, a szczególnie w tych chwilach, gdy są kuszone, aby od Niego się odwrócid. Amen.

„Moje drogie dzieci, jako wasza Matka wzywam was, przyprowadźcie do Mnie wasze dzieci, abym — tak jak prawdziwa Matka wszystkich Bożych dzieci — mogła je poświęcid Mojemu Synowi.

Kiedy poświęcicie swoje dzieci Mojemu Synowi, za Moim pośrednictwem, Matki Zbawienia, to Ja je Mojemu Synowi przedstawię, aby obdarzył ich dusze wspaniałymi Łaskami. Nigdy nie wolno wam zapominad o Miłości, jaką Mój Syn ma do wszystkich Bożych dzieci. Bez względu na to, w jakim są wieku, gdy ofiarujecie je Mojemu Synowi, by przeze Mnie, Jego Błogosławioną Matkę, uświęcid ich dusze, wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Oto Krucjata Modlitwy za wasze dzieci. Jeżeli będzie ona odmawiana każdego dnia, to sprowadzi bliżej wasze dzieci ku Miłosiernemu Sercu Jezusa.

Moja prośba, w waszym imieniu, w intencji waszych umiłowanych dzieci, zostanie przyjęta przez Mojego Syna jako szczególny Dar dla Mnie, Jego Matki, kiedy w obecnym czasie powstaję, aby wypełnid Moją obietnicę wobec Mojego Syna, ponieważ rozpoczyna się Moja Misja, aby pomóc zbawid dusze zagubionych dzieci Bożych. Moja rola jako Matki Zbawienia rozpoczęła się na dobre, a nadzwyczajny Dar przyznania Bożego Miłosierdzia grzesznikom — dzięki Mojemu wstawiennictwu — będzie udzielony w obfitości tym wszystkim, którzy Mnie wezwą. Idźcie w pokoju, dzieci. Ja, wasza umiłowana Matka Zbawienia, zawsze odpowiem na wasze wołanie, kiedy orędujecie o zbawienie dusz.”

Wasza umiłowana Matka - Matka Zbawienia

http://paruzja.info/