Armia Jezusa Chrystusa Reszty Kościoła

Komentarze

Dodaj komentarz
Przekaz do Glyndy Lomax, USA
23 października, 2021
Najlżejszy Szept Twojego Serca

Teraz zacznę przygotowywać każdego z was w bardzo szczególny sposób do waszych wyjątkowych zadań. W tych ostatnich dniach to, do czego niektórych z was powołałem, jest nie tylko wyjątkowe, ale w niektórych przypadkach bardzo niezwykłe – ponieważ Mój plan na czasy ostateczne jest zarówno wyjątkowy, jak i niezwykły, i wzbudzi podziw dla świata. Zaplanowałem wiele sądów w różnych częściach świata na te czasy ostateczne, aby zagubieni szukali Mojego oblicza. Tak wielu ludzi myśli, że Mnie nie potrzebuje, więc muszę pokazać im tę potrzebę w sposób, który sprawi, że będą szukać, a w niektórych przypadkach zawołają do Mnie....
Przekaz do Glyndy Lomax, USA
23 października, 2021
Najlżejszy Szept Twojego Serca

Teraz zacznę przygotowywać każdego z was w bardzo szczególny sposób do waszych wyjątkowych zadań. W tych ostatnich dniach to, do czego niektórych z was powołałem, jest nie tylko wyjątkowe, ale w niektórych przypadkach bardzo niezwykłe – ponieważ Mój plan na czasy ostateczne jest zarówno wyjątkowy, jak i niezwykły, i wzbudzi podziw dla świata.
Zaplanowałem wiele sądów w różnych częściach świata na te czasy ostateczne, aby zagubieni szukali Mojego oblicza. Tak wielu ludzi myśli, że Mnie nie potrzebuje, więc muszę pokazać im tę potrzebę w sposób, który sprawi, że będą szukać, a w niektórych przypadkach zawołają do Mnie. Jest to jedyny sposób, w jaki wielu kiedykolwiek zostanie zbawionych, ponieważ wielkie bogactwo lub status sprawia, że ludzie czują się bezpieczni i chronieni – ale nikt nie jest bezpieczny bez Mojej opieki i ochrony.
Nie bójcie się, Moje maleństwa, kiedy zobaczycie, jak te sądy nadchodzą. Niektóre mogą wydawać się wam brutalne, ale prawdziwą surowością byłoby pozwolić tak wielu zginąć bez poznania Mnie.
Chociaż rzeczy i warunki mogą wydawać się bardzo ponure tych dniach końca, nigdy nie myślcie, że was opuściłem. Nigdy nie porzucam Swoich wiernych. Nigdy.
Zawsze jestem na tyle blisko, aby usłyszeć nawet najdrobniejsze szepty waszych maleńkich serc, kiedy Mnie wołacie.
Kocham was miłością, której nie możecie sobie wyobrazić, Moje drogie dzieci. Świat, w którym żyjecie, jest niegodziwy i pełen przemocy, a wróg waszych dusz pragnie, aby był jeszcze bardziej przepełniony przemocą. Pragnę zabrać was ze świata, abyście żyli ze Mną na zawsze, gdzie nie ma zła ani niegodziwości, a czas jest bliski. Wszystko jest tutaj dla was przygotowywane – pracujcie tam, dopóki możecie, aby pomóc innym Mnie poznać i zostać zbawionymi. Kocham was, Moje dzieci!
Ps 9, 18 Niechaj występni odejdą precz do Szeolu, wszystkie narody, co zapomniały o Bogu.
Jr 51, 20
Byłeś dla mnie młotem - narzędziem wojny. Miażdżyłem tobą narody, burzyłem tobą królestwa.
2 Tm 2, 21
Jeśliby więc ktoś oczyścił siebie samego z tego wszystkiego, będzie naczyniem zaszczytnym, poświęconym, pożytecznym dla właściciela, przygotowanym do każdego dobrego czynu.
Ps 83, 16 Okryj hańbą ich oblicze, aby szukali imienia Twego, Panie!
Mt 24, 6-13
Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści.
Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Ps 91, 4-8
Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały, ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe. Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:
ciebie to nie spotka. Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.
Przekaz do Glyndy Lomax, USA
22 października, 2021
Czego najbardziej pragniecie

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Moje dzieci, czas, który wam pozostał na ziemi, jest teraz bardzo krótki, potem będziecie tu w domu ze Mną. Koniecznie wykorzystajcie ten czas mądrze, a robiąc to, zbierzecie tutaj wielki skarb.
Z powodu ciężaru wszystkich grzechów na ziemi nie mogę dłużej odkładać sądu, a jednak pragnę, aby coraz więcej dusz wchodziło do Mojego Królestwa. Pragnę, abyście pozyskali dla Mnie te dusze w pozostałym wam czasie na ziemi. Za tych, którzy zdobywają dusze, odpowiem na długotrwałe modlitwy. Ześlę na ciebie deszcz błogosławieństw i nie będziesz w...
Przekaz do Glyndy Lomax, USA
22 października, 2021
Czego najbardziej pragniecie

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Moje dzieci, czas, który wam pozostał na ziemi, jest teraz bardzo krótki, potem będziecie tu w domu ze Mną. Koniecznie wykorzystajcie ten czas mądrze, a robiąc to, zbierzecie tutaj wielki skarb.
Z powodu ciężaru wszystkich grzechów na ziemi nie mogę dłużej odkładać sądu, a jednak pragnę, aby coraz więcej dusz wchodziło do Mojego Królestwa. Pragnę, abyście pozyskali dla Mnie te dusze w pozostałym wam czasie na ziemi.
Za tych, którzy zdobywają dusze, odpowiem na długotrwałe modlitwy. Ześlę na ciebie deszcz błogosławieństw i nie będziesz w potrzebie.
Idźcie i prowadźcie do Mnie zagubione dusze, a możecie prosić Mnie o to, czego najbardziej pragniecie.
Rz 1, 18
Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta.
Iz 26, 21
bo oto Pan wychodzi ze swojego miejsca, by karać niegodziwość mieszkańców ziemi,
a ziemia ukaże krew, którą nasiąkła, i pomordowanych kryć dłużej nie będzie.
Abp Viganò prosi katolików o wsparcie dla prześladowanych duchownych, ostrzega przed „dziejowym konfliktem” w Kościele

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Bracia w kapłaństwie,
Drodzy Bracia i Siostry, Gdy mówię, że Kościół Chrystusowy przechodzi bardzo poważny kryzys, a Hierarchia Katolicka nie wywiązała się z poważnych zobowiązań swojej misji apostolskiej i jest w dużej części skorumpowana, nie mówię wam wszystkim niczego, czego byście już nie wiedzieli Przyczyny tego kryzysu i apostazji są teraz widoczne nawet dla najbardziej umiarkowanych obserwatorów. Polegają one na chęci dostosowania się Kościoła do mentalności świata, którego księciem, nie...
Abp Viganò prosi katolików o wsparcie dla prześladowanych duchownych, ostrzega przed „dziejowym konfliktem” w Kościele

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Bracia w kapłaństwie,
Drodzy Bracia i Siostry,
Gdy mówię, że Kościół Chrystusowy przechodzi bardzo poważny kryzys, a Hierarchia Katolicka nie wywiązała się z poważnych zobowiązań swojej misji apostolskiej i jest w dużej części skorumpowana, nie mówię wam wszystkim niczego, czego byście już nie wiedzieli Przyczyny tego kryzysu i apostazji są teraz widoczne nawet dla najbardziej umiarkowanych obserwatorów. Polegają one na chęci dostosowania się Kościoła do mentalności świata, którego księciem, nie zapominajmy, jest szatan: princeps mundi huius (J 12, 31).
Jako katolicy wiemy i wierzymy, że Kościół Święty jest nieskazitelny, to znaczy, że nie mogą go pokonać bramy piekielne, zgodnie z obietnicą naszego Pana: portæ inferi non prævalebunt (Mt 16, 18). Ale to, co widzimy, ukazuje nam rzeczywistość straszliwej sytuacji, w której skorumpowana część Hierarchii – którą dla zwięzłości nazywam głębokim Kościołem – całkowicie poddała się głębokiemu państwu. Jest to zdrada, która stawia Pasterzy i najwyższe szczeble Kościoła przed bardzo poważną odpowiedzialnością moralną i wymaga od kapłanów i świeckich odważnych wyborów, które w innych czasach byłyby trudne do przyjęcia i usprawiedliwienia. Stoimy w obliczu wojny, dziejowego konfliktu, w którym nasi generałowie nie tylko nie prowadzą armii do stawienia czoła wrogowi, ale wręcz nakazują jej złożenie broni i bezwarunkową kapitulację, odsuwając najodważniejszych żołnierzy i karząc najbardziej lojalnych urzędników. Cały sztab generalny Kościoła katolickiego ujawnił się jako sprzymierzeniec wroga i sam jest wrogiem tych, których powinien bronić, wrogiem Chrystusa i tych, którzy chlubią się służbą pod Jego sztandarem.
Jak możemy zrozumieć w świetle Objawienia tę sytuację, która jest niezwykła i jedyna w całej historii Kościoła? Musimy uzyskać przede wszystkim nadprzyrodzony ogląd sytuacji, który pozwoli nam zrozumieć, że obecne wydarzenia są dozwolone przez Boga i że w żadnym wypadku nie zdołają one obezwładnić Kościoła. Wielka apostazja została przepowiedziana w Piśmie Świętym. Oświeceni Apokalipsą Św. Jana i objawieniami prywatnymi nie powinniśmy być zaskoczeni i rozumieć, że czasy ostateczne są konieczne, aby ostatecznie oddzielić pszenicę od chwastów, pozwalając nam rozpoznać, kto stoi po stronie Chrystusa, a kto przeciwko Niemu. Musimy również zrozumieć, że ucisk, którego doznajemy, jest również sprawiedliwą karą za dziesiątki lat – śmiem twierdzić, że nawet wieki – niewierności katolików i części Hierarchii: niewierności prywatnej i publicznej, zakorzenionej w ludzkiej pysze, strachu, w moralnych i doktrynalnych odchyleniach, w kompromisach z mentalnością świecką i z wrogami naszego Pana. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że Rewolucja Francuska była karą Bożą za to, że Ludwik XIV nie poświęcił Mu insygniów królestwa, dobrze rozumiemy konsekwencje nieposłuszeństwa króla Francji dla przyszłości Europy.
Przypomnijmy sobie orędzie, które nasz Pan powierzył Świętej Małgorzacie Marii Alacoque w 1689 roku, z zadaniem przekazania go królowi Francji Ludwikowi XIV:
Spraw, aby najstarszy syn mojego Najświętszego Serca wiedział, że tak jak Jego doczesne narodziny zostały uzyskane dzięki nabożeństwu do zasług Mojego Najświętszego Dzieciątka, tak Jego narodziny do łaski i wiecznej chwały zostaną uzyskane dzięki poświęceniu, które uczyni z siebie Mojemu Czcigodnemu Sercu, które pragnie zatriumfować nad Jego sercem, a przez to nad sercami wielkich tej ziemi.
Najświętsze Serce chce królować w Jego pałacu, być przedstawione na Jego sztandarach i wyryte na Jego ramionach, aby uczynić Go zwycięzcą nad wszystkimi Jego wrogami, kładąc Jego dumnych i wyniosłych wrogów u Jego stóp, aby uczynić Go triumfatorem nad wszystkimi wrogami Kościoła.
Najświętsze Serce pragnie wejść z przepychem i wspaniałością do pałaców książąt i królów, aby być dzisiaj tak samo czczone, jak było poniewierane, poniżone i wzgardzone podczas Jego Męki. Pragnie, aby wielcy tej ziemi zostali u Jego stóp poniżeni i upokorzeni, tak jak Ono zostało wtedy zniweczone.
Jeżeli jednak ponad trzy wieki temu nieposłuszeństwo tych, którzy rządzili sprawami publicznymi, zasłużyło na surową karę Króla królów, to wyobraźmy sobie, jakie nieszczęścia może wywołać nieposłuszeństwo tych, którzy rządzą Kościołem. Tak więc, jeżeli wraz z rewolucją francuską społeczeństwo obywatelskie odsunęło Powszechnego Króla od Jego Boskiego panowania, aby uzurpować sobie Jego Prawo i szerzyć błędy liberalizmu i socjalizmu, to wraz z rewolucją soborową papieże i biskupi zdjęli potrójną koronę z Głowy Mistycznego Ciała i Jego Wikariusza, czyniąc z Kościoła Chrystusowego coś w rodzaju republiki parlamentarnej w imię kolegialności i synodalności.
Zwróćmy uwagę: Nasz Pan Jezus Chrystus nie tylko nie jest już uznawany za Suwerena narodów. Teraz nie jest już uznawany nawet za suwerena swojego Kościoła, w którym cel chwały Bożej i zbawienia dusz został zastąpiony chwałą człowieka i wynikającym z niej potępieniem dusz. To, co wczoraj było wadą, dziś jest cnotą; to, co wczoraj było cnotą, dziś jest wadą: wszystkie obecne działania modernistycznej sekty, która infekuje Watykan, diecezje i zakony, charakteryzują się obalaniem tego, co zostało nam wyłożone i przekazane.
W kontekście tego buntu i niewierności, ci, którzy pozostają wierni i starają się kontynuować to, co zawsze robili, stają się obiektem prawdziwego i realnego prześladowania. Zaczęło się od ośmieszania tradycjonalistów, określania ich jako lefebrystów lub przedsoborowców. Następnie, zgodnie z praktyką, której stosowanie widzieliśmy w reżimach totalitarnych, dobrzy katolicy zostali określeni jako szaleni lub chorzy – co socjologowie nazywają patologizacją sprzeciwu. Nie myślcie, że używam przesadnych określeń: zaledwie kilka dni temu pewien ksiądz z Kostaryki został zawieszony w posłudze i zmuszony do poddania się leczeniu psychiatrycznemu tylko dlatego, że odprawił Mszę Pawła VI po łacinie, pomimo zakazu swojego biskupa, bpa Bartolomé Buiguesa.
Dzisiaj jesteśmy świadkami kryminalizacji dysydentów i jeśli jeszcze nie widzimy ich fizycznej eliminacji, to wiemy jak wielu z nich jest zawieszonych a divinis, pozbawionych środków do życia i wyrzuconych z życia kościelnego. Dzieje się to podczas gdy w tym samym czasie skandaliści i wszelkiego rodzaju cudzołożnicy nie tylko nie są karani i wydalani z posługi, ale nawet promowani i uwieczniani na zdjęciach, stojąc obok Bergoglio, który trzyma ich blisko, ponieważ wie, że może ich wykorzystać w dowolny sposób jaki mu odpowiada. Zrozummy więc dlaczego korupcja hierarchów jest instrumentalna dla planu sekty soborowej. Ich błędy są doskonałym środkiem do uzyskania ich posłuszeństwa i współudziału w przeprowadzaniu najgorszych okrucieństw przeciwko Kościołowi i wiernym.
Inicjatywa Koalicji na rzecz Odwołanych Księży jest z pewnością odpowiedzią na to, co się dzieje, ponieważ projekt ten ma na celu niesienie pomocy księżom, którzy są ofiarami prześladowań i nadużyć kanonicznych ze strony niewiernych i renegackich biskupów. Ich władza, uzurpowana jest po to, by czynić zło, zamiast mądrze i z miłością zarządzać powierzoną im trzodą. Ta władza znika w chwili, gdy używają jej wbrew celowi, dla którego została ustanowiona. To prawda, że posiadają oni władzę: ale władza ta jest tyrańskim nadużyciem, wobec którego nie można i nie wolno milczeć. Naszym obowiązkiem jest podnieść głos, aby stanowczo potępić bezprawne działania pasterzy, którzy okazali się najemnikami, jeśli nie drapieżnymi wilkami. Naszym prawem jest nie tylko nie słuchać rozkazów, które są bezprawne, nieważne i puste, ale także dokonywać aktów sprzeciwu sumienia i tworzyć inicjatywy mające na celu ochronę ofiar tych wilków w owczej skórze.
Pozwolę sobie również zasugerować, że wraz z tą godną pochwały inicjatywą, powinna zostać założona międzynarodowa fundacja, która mogłaby zbierać ofiary i datki od wiernych, przekierowując je z parafii i diecezji, które współpracują z obecnym reżimem bergogliańskim. Kiedy biskupi zobaczą, że otrzymują cios na swoich kontach bankowych, prawdopodobnie dadzą się przekonać do złagodzenia swojego podejścia do ostracyzmu wobec dobrych księży. Kiedy ciała, cywilne lub kościelne, staną po stronie prześladowanych, ich prześladowcy będą prawdopodobnie bardziej ostrożni w nadużywaniu swojej władzy, a w międzyczasie inicjatywy takie jak Koalicja na rzecz Odwołanych Księży i inne podobne projekty, stworzą okazję do praktykowania dzieł miłosierdzia i zdobywania zasług przed Bogiem.
Każdy z nas, w miarę swoich możliwości, może wnieść konkretny wkład. Niekoniecznie tylko finansowy, choćby poprzez zwykłe przeznaczenie swoich ofiar dla tych, którzy na nie zasługują, a nie dla tych, którzy wykorzystują je do gnębienia dobrych duchownych. Nie zapominajmy jednak, że oprócz pomocy materialnej, wszyscy jesteśmy wezwani do odkrywania poczucia wspólnoty, o którym hierarchia soborowa uwielbia mówić, nigdy nie wprowadzając go w życie w sensie katolickim. Jeśli jesteście prawdziwie braćmi w Chrystusie, to jako bracia chciejcie pomagać sobie nawzajem także poprzez przyjmowanie naszych księży, oferowanie im miejsca do zamieszkania, przygotowywanie domowego ołtarza, wokół którego będziemy mogli gromadzić naszych przyjaciół.
Powinniśmy ofiarować nasze zdolności i naszą posługę, nawet najbardziej skromną, jak umiejętność gotowania, murowania czy naprawiania dachu, tym, którzy dzisiaj zostali wyrzuceni z plebań i znaleźli się na ulicy. Musimy myśleć także o młodych mężczyznach, którzy wielkodusznie odpowiedzieli na powołanie kapłańskie lub zakonne w duchu Tradycji, a dziś widzą, że ich święcenia lub profesja zakonna są zagrożone, jeśli nie zaakceptują doktrynalnych i moralnych wypaczeń, które są obecnie narzucane przez sektę soborową.
Musimy jasno powiedzieć tym nielicznym biskupom i kardynałom, którzy pozostają wierni Magisterium, że nie ma możliwości dialogu z tymi, którzy dobitnie pokazali, że są sprzymierzeni z wrogiem. Musimy modlić się do Boskiego Majestatu, za wstawiennictwem Królowej Nieba i Matki Kapłaństwa, prosząc, aby zechciała przyjąć nasze cierpienia i cierpienia tych dobrych kapłanów, dla nawrócenia hierarchii, która jest dziś skorumpowana od góry do dołu.
Do licznych kapłanów, zakonników i kleryków, nie zapominając o zakonnicach, kieruję moją czułą pamięć, dzieląc ich cierpienia i wzywając ich wszystkich, by złożyli siebie jako ofiarę przebłagalną za grzechy, za nasze grzechy i za grzechy sług Kościoła. Zjednoczcie się w Świętej Ofierze Mszy Świętej, przez ofiarowanie Boskiej, Czystej, Świętej i Niepokalanej Ofiary. Niech wasze życie będzie ofiarą miłą Bogu, w prawdziwym, kapłańskim duchu, i wszyscy powtarzajcie przed końcem waszych dni słowa kantyku Symeona: Qui viderunt oculi mei, salutare tuum.
Przypomniałem powyżej przyczynę obecnego zła: bunt przeciwko powszechnemu królowaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Poświęcenie każdego z nas, rodziny, wspólnoty, narodu i Kościoła Świętego, przez Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, jest w stanie poruszyć Trójcę Przenajświętszą do współczucia i położyć kres tej straszliwej pladze, a przynajmniej skrócić ją i przyspieszyć triumf Króla Królów nad wrogiem rodzaju ludzkiego.
To jest moje najszczersze życzenie. To jest szlachetna intencja, która musi ożywiać każde nasze działanie. To jest fundament dla ogromnego i nieuchronnego końca planu szatana.
Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat.
+Carlo Maria Viganò, Arcybiskup
Źródło:

https://www.bibula.com/?p=128181
Przekaz do Glyndy Lomax, USA
21 październik, 2021
Nie ma ważniejszej pracy

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


W czasie, który wam pozostał na ziemi, Moje dzieci, pragnę, abyście skupili się na zdobywaniu dusz dla Mojego Królestwa. Nie ma na ziemi ważniejszej pracy, ponieważ niedługo skończy się czas odnalezienia Mnie przez zgubionych i czeka ich straszny los, jeśli nie wybiorą Mnie na czas. Dla tych, którzy postanowili skupić się na zdobywaniu dusz, wiedzcie, że nie odmówię wam w tym czasie niczego dobrego, jeśli to zrobicie, a dam wam wszystko, czego potrzebujecie, aby wykonać pracę dla Mnie. Idźcie naprzód – powiedzcie innym o Mnie na drogach i...
Przekaz do Glyndy Lomax, USA
21 październik, 2021
Nie ma ważniejszej pracy

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


W czasie, który wam pozostał na ziemi, Moje dzieci, pragnę, abyście skupili się na zdobywaniu dusz dla Mojego Królestwa. Nie ma na ziemi ważniejszej pracy, ponieważ niedługo skończy się czas odnalezienia Mnie przez zgubionych i czeka ich straszny los, jeśli nie wybiorą Mnie na czas.
Dla tych, którzy postanowili skupić się na zdobywaniu dusz, wiedzcie, że nie odmówię wam w tym czasie niczego dobrego, jeśli to zrobicie, a dam wam wszystko, czego potrzebujecie, aby wykonać pracę dla Mnie. Idźcie naprzód – powiedzcie innym o Mnie na drogach i bezdrożach. Powiedzcie wszystkim, których spotykacie, ponieważ mogą nie znać Mnie tak jak wy.
Wkrótce będzie już za późno, by powiedzieć tak do Mnie.
Prz 11, 30 Drzewo życia - owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa.
J 15, 16
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.
Dn 12, 3
Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości,
jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.
Mt 28, 19
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
crucifix0026
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0013
noc0014
noc0015
noc0016
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013