Armia Jezusa Chrystusa Reszty Kościoła

Komentarze

Dodaj komentarz
Colle del Buon Pastore (Wzgórze Dobrego Pasterza)
Carbonia 20-02-2021
Nadeszła godzina waszego wyniesienia do Mnie.
Doskonała Miłość jest z wami, och synowie Jerozolimy, Bóg wiecznej miłości zstępuje do was, aby was błogosławić i zachować w Sobie.
Moi umiłowani, wasze tak wierne „tak” jest dla Mnie ogromną radością. Wasze serce jest we Mnie, czyste i szczere. Widzę was będących we Mnie: ... rozkosz w Moich oczach! Mocno wierzcie w Moje Słowo i powiedzcie mi tylko, że ty jesteście Moi, że chcecie tylko Mnie, Boga nieskończonej Miłości.
Podniosę do Mnie wszystkich, którzy wiernie za Mną podążacie i umieszczę was w miejscu, w którym jest pokój, miłość i radość, będziecie w Nowej Erze, wejdziecie do Mnie i nareszcie będziecie wszyscy Moi. Nadeszła godzina waszego wyniesienia do...
Colle del Buon Pastore (Wzgórze Dobrego Pasterza)
Carbonia 20-02-2021
Nadeszła godzina waszego wyniesienia do Mnie.
Doskonała Miłość jest z wami, och synowie Jerozolimy, Bóg wiecznej miłości zstępuje do was, aby was błogosławić i zachować w Sobie.
Moi umiłowani, wasze tak wierne „tak” jest dla Mnie ogromną radością. Wasze serce jest we Mnie, czyste i szczere. Widzę was będących we Mnie: ... rozkosz w Moich oczach! Mocno wierzcie w Moje Słowo i powiedzcie mi tylko, że ty jesteście Moi, że chcecie tylko Mnie, Boga nieskończonej Miłości.
Podniosę do Mnie wszystkich, którzy wiernie za Mną podążacie i umieszczę was w miejscu, w którym jest pokój, miłość i radość, będziecie w Nowej Erze, wejdziecie do Mnie i nareszcie będziecie wszyscy Moi.
Nadeszła godzina waszego wyniesienia do Mnie, bęben już bije odgłosy śmierci dla tych z dala ode Mnie, dla zdrajców,
ale cymbały i cytry grają dla Moich wybranych.
Poprowadzę Mój nowy lud na Moje stepy i będę im błogosławił na wieki, udzielę im wszelkiej radości z miłości i pouczę ich o sprawach Bożych. Będą postępować jak aniołowie w obecności swego Boga Zbawiciela i będą się cieszyć Jego miłością, w Jego Wszystko wejdą i poznają Boga bezgranicznego: wszystko jest w Nim zamknięte, w Nim jest wszystko, co znacie i czego nie wiecie, ale co wy wkrótce poznacie przez Bożą łaskę.
Znając sprawy Boże, wejdziecie do Boga i będziecie mówić doskonałym językiem Doskonałego Boga, zapieczętowani w Doskonałej Miłości będziecie doskonałymi i będziecie wiecznymi w Odwiecznym.
Pragnę polecić wszystkim, tym którzy nadal nie chcą słuchać Mojego głosu, ponieważ nie uznają Mnie za swojego Boga, aby szybko obudzili się ze snu, w który zapadli z powodu grzechu, z powodu szatana pracującego nad ich umysłem.
Bóg słyszy głos ubogich, słyszy lament Izraela! Oto Jego pomoc nadchodzi, czekajcie ze świętą cierpliwością, ponieważ teraz wszystko jest skończone, nie ma już na co czekać, Bóg wiecznego dobra przychodzi, aby odnowić wszystko w sobie i przywrócić wszystko, co do Niego należy, aby wszystkie Jego dzieci cieszyły się doskonałą miłością.
Wejdźcie we Mnie, pospieszcie się! Te Moje słowa się powtarzają, ale każdy dzień jest coraz bliżej Mojej interwencji, nie lekceważcie tych Moich słów, tak abyście nie zostali wysiedleni i pozbawieni Mnie.
Ja Jestem zbawieniem, Jestem waszym Wszystkim, kto nie posłucha Mnie i nie pójdzie za Mną, zginie, Piekło czeka, by was tam wessać, szatan przygotował świat nieskończonych przekleństw i bólu dla głupców.
Nie słuchajcie ludzkich herezji, ale trwajcie mocno w Świętej Ewangelii, czytajcie Pismo Święte. Dowiedzcie się, jacy byliście wczoraj i jacy jesteś dzisiaj, wszystko się pogorszyło, człowiek nie czerpał doświadczenia z przeszłości, ... popadł w straszny dramat śmierci.
Uważajcie, och ludzie, Brama Niebiańskiego Ogrodu jest otwarta dla wszystkich, którzy pragną życia wiecznego w Bogu Ojcu, nie czekajcie, aby dotrzeć do tej Bramy, a potem pozostać poza nią.
Słowo ma być ciałem! Bóg wiecznej miłości woła o swoją interwencję! Pokój ludziom dobrej woli i wielkie cierpienie dla wszystkich, którzy są daleko od Boga.
Bądźcie błogosławionymi Boga, bądźcie Jego świętymi apostołami… świat wie, ale wy wiecie więcej! … Nie bądźcie niemądrzy. Amen
Czekacie na nawrócenie swoich bliskich? Na wysłuchanie przez Boga modlitw o ich powrót do Niego? Często już brakuje Wam sił, wątpicie po ludzku, zniechęcacie się, jest Wam przykro.
Też jestem w takiej sytuacji - i dzięki pomocy wspaniałych ludzi z tego forum, obdarzonych światłem Ducha Świętego, Bożej łasce oraz mądrym kapłanom dalej wierzę, że wszystko jest po coś. Ten fragment konferencji wspaniale pasuje do trudnego tematu, z jakim często się zmagamy.Ksiądz Chmielewski trafia do samego serca. Po obejrzeniu zastanówcie się, ile osób mogły uratować Wasze modlitwy i jak bardzo Pan Jezus ceni Waszą wytrwałość.
Dobrego dnia oraz wspaniałego tygodnia! Niech Pan obdarzy Was wszelkimi łaskami!

Czekacie na nawrócenie swoich bliskich? Na wysłuchanie przez Boga modlitw o ich powrót do Niego? Często już brakuje Wam sił, wątpicie po ludzku, zniechęcacie się, jest Wam przykro.
Też jestem w takiej sytuacji - i dzięki pomocy wspaniałych ludzi z tego forum, obdarzonych światłem Ducha Świętego, Bożej łasce oraz mądrym kapłanom dalej wierzę, że wszystko jest po coś. Ten fragment konferencji wspaniale pasuje do trudnego tematu, z jakim często się zmagamy.Ksiądz Chmielewski trafia do samego serca. Po obejrzeniu zastanówcie się, ile osób mogły uratować Wasze modlitwy i jak bardzo Pan Jezus ceni Waszą wytrwałość.
Dobrego dnia oraz wspaniałego tygodnia! Niech Pan obdarzy Was wszelkimi łaskami!

Abp Jan Paweł Lenga na czarnej liście episkopatu?
Abp Jan Paweł Lenga na czarnej liście episkopatu?
Ks Piotr Glas - Kapłani wyklęci
Ks Piotr Glas - Kapłani wyklęci
Obietnice od Pana Jezusa dla tych, którzy nie będą przyjmować Jego świętego ciała w swoje ręce.
(Powinno być całkowicie zrozumiałe, że obietnice zostaną unieważnione dla każdego, kto przyjmuje Komunię w grzechu śmiertelnym)
1. Tym, którzy powstrzymują się od przyjmowania Mojego Ciała, Krwi, Duszy i Bóstwa własnymi rękami, obiecuję im spełnić większe błogosławieństwa dla ich rąk, serca, duszy i całej ich istoty.
2. Obiecuję im dużo więcej łask podczas ich pielgrzymki na ziemi. Z wynikającymi z tego większymi gwarancjami zbawienia i wzrostem podstawowej i przypadkowej chwały, na całe ich życie wieczne, którą będą dzielić ze Mną w niebiańskich mieszkaniach. 3. Przyjmując Komunię, poczują Moją obecność w całym swoim istnieniu, tak silną i pełną wielkości, że utracą naturalną chęć...
Obietnice od Pana Jezusa dla tych, którzy nie będą przyjmować Jego świętego ciała w swoje ręce.
(Powinno być całkowicie zrozumiałe, że obietnice zostaną unieważnione dla każdego, kto przyjmuje Komunię w grzechu śmiertelnym)
1. Tym, którzy powstrzymują się od przyjmowania Mojego Ciała, Krwi, Duszy i Bóstwa własnymi rękami, obiecuję im spełnić większe błogosławieństwa dla ich rąk, serca, duszy i całej ich istoty.
2. Obiecuję im dużo więcej łask podczas ich pielgrzymki na ziemi. Z wynikającymi z tego większymi gwarancjami zbawienia i wzrostem podstawowej i przypadkowej chwały, na całe ich życie wieczne, którą będą dzielić ze Mną w niebiańskich mieszkaniach.
3. Przyjmując Komunię, poczują Moją obecność w całym swoim istnieniu, tak silną i pełną wielkości, że utracą naturalną chęć dotykania Mnie.
4. Tym, którzy będą postępować w ten sposób wytrwale, otrzymają Moje większe łaski i wielkie korzyści dla swoich domów.
5. Obiecuję również tym, którzy będą właściwie to czynić, czego sobie najbardziej życzę, specjalne władze w ich rękach, aby walczyć z wrogami duszy. I wielu z nich dam moc uzdrawiania.
6. Obiecuję, że jeśli będą postępować wytrwale, osiągną wszystko z większą intensywnością, będą szukać tylko Mojego większego zaszczytu i chwały, a ja będę ich wychwalał na wieczność.
7. Również tym, którzy z miłości do wypełnienia wszystkich Moich zamiarów, niech powstrzymają się od przyjmowania Mnie w swoje ręce, dla większego uświęcenia, pokory i świętego szacunku, daru rozeznania Ducha z większą intensywnością.
8. Ich imiona będą szczególnie wypisane w Moim sercu, jeśli dla sprawienia Mi większej przyjemności mogą właściwie przyjąć Komunię na swój język, a nie w rękę.
9. Obiecuję również, że zwiększę wszystkie ich cnoty w nagrodę za tę większą pokorę, która zakłada, że dana osoba nigdy nie rozpozna swoich rąk za czyste, aby Mnie dotykać.
10. Ponadto obiecuję, że będą wiernie rozpowszechniać Moją naukę i że z łatwością pokonają wszelkiego rodzaju pokusy.
11. Ci, którzy przyjmą Mnie na swój język, a nie w swoje ręce, nie oddzielą ode Mnie swoich dusz, o ile czynią to z należytym szacunkiem i żyją w ten sposób każdego dnia swojego życia.
12. Obiecuję również, że ci, którzy, poruszeni taktownością ku Mojemu zadowoleniu, dadzą Mi pocieszenie przyjmując Mnie właściwie zawsze na języku i nigdy w swoje ręce, nie znajdą drzwi zamkniętych dla Mojej miłości.
13. Jeśli będą tak upierać się, aby Mi się podobać, przyjmując Komunię św. na swój język, obiecuję, że sięgną, by działać tylko dla Mojego serca, z Moim sercem, w Moim sercu, z Moim Boskim Sercem.
14. Obiecuję również tym, którzy będą Mi w ten sposób oddawać cześć, że będą zadowoleni i intensywnie wysłuchani przez Moje serce.
15. Jeśli w tej tak ważnej dla Mnie sprawie sprawią Mi największą przyjemność, zawsze będą zadowoleni z Mojej miłości, z faktu wykonywania Moich Boskich uczynków i szczególnie je odtworzę na znak satysfakcji z tego powodu, że przyjmowali Komunię św. zawsze bezpośrednio na język, nigdy na rękę.
16. Te działania przyniosą wiele dobrego dla dusz. Jednak ci, którzy upierają się przy chęci dotknięcia Mnie swoimi rękami, w wielu sprawach zatwardzą się wobec Mojej woli. I będą zaciemnieni co do Mojego upodobania, Mojego wygłaszania kazań i Mojego nauczania.
17. Wręcz przeciwnie, ci, których ręce mogą się trząść i nie dotkną konsekrowanej formy Komunii, niech będą specjalnie przygotowani w całej swojej istocie i podczas przyjmowania Mnie przez Komunię niech proszą, aby być tylko Mną, i niczym innym, obiecuję łaskę niedługiego osiągnięcia bardzo wysokiej chrześcijańskiej doskonałości. Będą szukać Mojej Twarzy z większą miłością; łatwo zapomną o sobie; dzięki temu gestowi zawsze będą mieć Moje pocieszone serce; otrzymają większe niebiańskie światło i będą mieli większą radość z Mojego Serca na wieki wieków.
niech będą specjalnie przygotowani w całej swej istocie i w czasie przyjmowania Mnie przez Komunię mogą prosić, aby być tylko Mną, a niczym nimi,
Obietnice dla tych, którzy będą rozpowszechniać te wiadomości:
1. Obiecuję dar poznania serc tym, którzy szerzą te obietnice.
2. Osiągną wzniosłą chwałę w niebie.
3. Będą mieli długie życie duchowe, chociaż nie zawsze materialistyczne, zaledwie w ciągu kilku lat, tak jakby przez wiele lat żyli w świętości.
4. Spełnię wielkie błogosławieństwa dla członków ich rodzin.
5. Ponadto obiecuję, że im częściej będą ogłaszać te obietnice, tym więcej na nich wyleję.
6. Sprawię, że poczują Mnie w niewysłowiony sposób, na rosnącej wysokości.
7. Nie pozwolę im podejmować tych przedsięwzięć, które mi się nie podobają.
8. Umieszczę wystarczająco dużo światła na ich drodze, aby przy Mojej dużej pomocy mogli uniknąć zła i nie tylko robić dobre uczynki, ale to, co Mnie się podoba.
9. Udzielę im nawet większych łask, niezliczonych, jeśli będą je gorliwie szerzyć: rozważcie za bardzo poważne zaniedbanie, nie rozpowszechnianie Moich własnych obietnic.
Jezus
Czy to tyczy się też przyjmowania Komunii Świętej duchowo?
Czy to tyczy się też przyjmowania Komunii Świętej duchowo?

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013