Modlitwy

Komentarze

Dodaj komentarz
W tym Temacie nie umieszczamy modlitw powszechnie znanych oraz tych, których publikujemy na blogu codzienne, a raczej mało znanych i "oryginalnych"

Modlitwy na nasze trudne czasy http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ks/modlitwy_naszych_czasow.html
W tym Temacie nie umieszczamy modlitw powszechnie znanych oraz tych, których publikujemy na blogu codzienne, a raczej mało znanych i "oryginalnych"

Modlitwy na nasze trudne czasy http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ks/modlitwy_naszych_czasow.html
PRZESŁANIE DO ENOCHA, 21 LIPCA 202
WEZWANIE OJCA PIO Z PETRELCINY DO DZIECI BOŻYCH

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Pokój i Dobro, Moi bracia w Chrystusie Jezusie Ponownie komunikuję się z wami, trzódko Pana, przynosząc wam Pokój Dobrego Boga. Bracia w Chrystusie, proście o moje pokorne wstawiennictwo, kiedy czujecie się zaatakowani przez wroga waszej duszy; ponieważ dzięki łasce i miłosierdziu Boga również znajduję się duchowo na tym świecie pośród was. Przyjdźcie do mnie, bracia moi, gdy chorujecie na ciele lub duszy; Moje pokorne wstawiennictwo wysłuchuje dobry Pan, który nigdy nie lekceważy próśb, które do niego zwracam w imieniu wszystkich moich...
PRZESŁANIE DO ENOCHA, 21 LIPCA 202
WEZWANIE OJCA PIO Z PETRELCINY DO DZIECI BOŻYCH

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Pokój i Dobro, Moi bracia w Chrystusie Jezusie
Ponownie komunikuję się z wami, trzódko Pana, przynosząc wam Pokój Dobrego Boga. Bracia w Chrystusie, proście o moje pokorne wstawiennictwo, kiedy czujecie się zaatakowani przez wroga waszej duszy; ponieważ dzięki łasce i miłosierdziu Boga również znajduję się duchowo na tym świecie pośród was. Przyjdźcie do mnie, bracia moi, gdy chorujecie na ciele lub duszy; Moje pokorne wstawiennictwo wysłuchuje dobry Pan, który nigdy nie lekceważy próśb, które do niego zwracam w imieniu wszystkich moich czcicieli.

Kiedy czujecie się chorzy na ciele lub duszy, powiedzcie:

Ojcze Przedwieczny, przez wstawiennictwo waszego Umiłowanego Sługi, Ojca Pio z Petrelciny, pokornie proszę Cię o łaskę uwolnienia mnie od wszelkiego ducha ciemności, który niepokoi moją duszę i mój pokój; od każdego ducha choroby, który trapi moje ciało, a szczególnie tej choroby:...
Och, Ojcze Miłosierdzia, proszę o to przez zasługi świętych stygmatów męki Twojego Syna, które Twój Sługa Ojciec Pio z Petrelciny nosił w świętym życiu. Niech wszystko będzie dla Twojej Chwały. Amen.
Na koniec módlcie się: Credo, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.


Ta modlitwa, którą wam daję, moi umiłowani bracia, będzie wielką duchową pomocą w tym czasie ucisku, w którym już żyjecie; róbcie to z wiarą i łaską Bożą, gdy czujecie się chorzy na ciele lub duszy; Zapewniam, że się nie zawiedziecie.
Bracia w Chrystusie, wszystkie błogosławione dusze, które towarzyszą wam w przejściu przez pustynię oczyszczenia, zostały nam udzielone łaski uzdrowienia, uwolnienia i czynienia cudów wśród ludu Bożego, jeśli nam na to pozwala wasza wolna wola. Nie bójcie się, jesteśmy tutaj, aby wam służyć i chronić, dla nas to zaszczyt móc to zrobić. Jestem jedną z wielu błogosławionych dusz, które będą z wami; wzywajcie zawsze mojego towarzystwa, zwłaszcza gdy odmawiacie Różaniec Święty; Pamiętajcie, że będąc na tym świecie nie wypuszczałem różańca z rąk, zawsze prosząc o zbawienie grzeszników, powołania kapłańskie, o szerzenie różańca, o pokój, za Kościół, za chorych oraz o nawrócenie całego świata. Byłem promotorem Wieczerników modlitwy, szerząc modlitwę Różańca Świętego na całym świecie; Dlatego proszę Was, moi bracia, abyście pamiętali o mnie, aby za moim pokornym wstawiennictwem wiele dusz stało się czcicielami Różańca Świętego.
Nie zapominajcie, że modlitwa Różańca Świętego jest najpotężniejszą duchową bronią, jaką dało wam Niebo, aby pokonać złego i jego zastępy zła. Weźcie ze sobą swój różaniec i módlcie się z nim; nie wypuszczajcie go z rąk, ponieważ jest to potężna Zbroja, dzięki której będziecie mieli ochronę i wstawiennictwo Matki Bożej i moje pokorne wstawiennictwo, jeśli bierzecie mnie pod uwagę.
Pozostaję z braćmi w Pokoju Dobrego Boga.
Wasz brat w Chrystusie, Ojciec Pio z Petrelciny.
Niech te orędzia zbawienia będą znane całej ludzkości, moi umiłowani bracia.
Po wczorajszym trudnym dniu dziś wstaję i w perspektywie Bożego Miłosierdzia zaczynam dzień, z podniesioną głową, bo jestem świadoma zbawczego działania Krwi Chrystusa nad nami wszystkimi. Jezus oddał życie za nas na drzewie Krzyża, abyśmy nie popadali w rozpacz z powodu grzechów - On wziął wszystkie na siebie.
Boże Ojcze, Synu Boży, Duchu Święty oraz Ty, Najdroższa Mateńko - przepraszam Was za moje słabości i proszę o pokrzepienie dla siebie i wszystkich, którzy to czytają.

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z...
Po wczorajszym trudnym dniu dziś wstaję i w perspektywie Bożego Miłosierdzia zaczynam dzień, z podniesioną głową, bo jestem świadoma zbawczego działania Krwi Chrystusa nad nami wszystkimi. Jezus oddał życie za nas na drzewie Krzyża, abyśmy nie popadali w rozpacz z powodu grzechów - On wziął wszystkie na siebie.
Boże Ojcze, Synu Boży, Duchu Święty oraz Ty, Najdroższa Mateńko - przepraszam Was za moje słabości i proszę o pokrzepienie dla siebie i wszystkich, którzy to czytają.

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad
nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego,
wybaw nas (powtarza się),
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, którą w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, .
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających;
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

L:Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W:I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

MÓDLMY SIĘ

Wszechmogący, wieczny Boże,
któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem
świata i Krwią Jego dał się przebłagać,
daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego
zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła
doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się
wiekuistym szczęściem w niebios:
Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.
Modlitwy poranne

Wszechmogący Ojcze, który jesteś w niebie,
Już z rana wznoszę me serce do Ciebie.
Tyś mnie zachował od złego tej nocy,
Udziel i we dnie swej Boskiej pomocy.
Niech żadnym grzechem nie skalam mej duszy,
Oddal ode mnie szatańskie pokusy.
Niech myśli, słowa i czyny dnia tego
Wciąż głoszą chwałę Imienia Twojego.

* * *

Myśli, słowa, sprawy moje
Poświęcam na chwałę Twoją.
Tobie sercem się oddaję,
Coraz lepszym niech się staję

* * *
Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Źródło: https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/170/Modlitwy-poranne
Modlitwy poranne

Wszechmogący Ojcze, który jesteś w niebie,
Już z rana wznoszę me serce do Ciebie.
Tyś mnie zachował od złego tej nocy,
Udziel i we dnie swej Boskiej pomocy.
Niech żadnym grzechem nie skalam mej duszy,
Oddal ode mnie szatańskie pokusy.
Niech myśli, słowa i czyny dnia tego
Wciąż głoszą chwałę Imienia Twojego.

* * *

Myśli, słowa, sprawy moje
Poświęcam na chwałę Twoją.
Tobie sercem się oddaję,
Coraz lepszym niech się staję

* * *
Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Źródło: https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/170/Modlitwy-poranne
Modlitwa ochrony przed złem do Krwi Chrystusa
(Każdego dnia nowenny)

Niech Przenajświętsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa,
przelana na krzyżu, a ofiarowana podczas każdej Mszy świętej
na ołtarzach całego świata, uwolni mnie i moich bliskich od grzechów,
ochroni przed atakami duchów ciemności,
uzdrowi nasze dusze i ciała od wszelkich niemocy.
Niech ochroni nasze domy i miejsca, gdzie przebywamy.
Niech ochroni wszystkich członków mojej rodziny i tych,
których noszę w swoim sercu. Niech zstąpi Duch Święty,
niech zwycięstwo należy do Chrystusa.
Panie Jezu, ochroń dzieci swoje,
które odkupiłeś swoją drogocenną krwią.
Amen.
Modlitwa ochrony przed złem do Krwi Chrystusa
(Każdego dnia nowenny)

Niech Przenajświętsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa,
przelana na krzyżu, a ofiarowana podczas każdej Mszy świętej
na ołtarzach całego świata, uwolni mnie i moich bliskich od grzechów,
ochroni przed atakami duchów ciemności,
uzdrowi nasze dusze i ciała od wszelkich niemocy.
Niech ochroni nasze domy i miejsca, gdzie przebywamy.
Niech ochroni wszystkich członków mojej rodziny i tych,
których noszę w swoim sercu. Niech zstąpi Duch Święty,
niech zwycięstwo należy do Chrystusa.
Panie Jezu, ochroń dzieci swoje,
które odkupiłeś swoją drogocenną krwią.
Amen.
Dziś chcę dziękować Bogu za deszcz, który pada obficie! Panie, jesteś Wielki! Twoja hojność jest niezmierzona! W czasie tej fali upałów to prawdziwe orzeźwienie!

Uwielbienie Boga św. Franciszka z Asyżu:

Ty jesteś jeden Święty, Panie Boże, który cuda czynisz (Ps 77,15).

Ty jesteś mocny,
Ty jesteś wielki,
Ty jesteś najwyższy,
Ty jesteś Królem wszechmogącym,
Ojcze Święty, Królu nieba i ziemi.

Ty jesteś w Trójcy Świętej Jedyny,
Pan Bóg, wszelkie dobro,...
Dziś chcę dziękować Bogu za deszcz, który pada obficie! Panie, jesteś Wielki! Twoja hojność jest niezmierzona! W czasie tej fali upałów to prawdziwe orzeźwienie!

Uwielbienie Boga św. Franciszka z Asyżu:

Ty jesteś jeden Święty, Panie Boże, który cuda czynisz (Ps 77,15).

Ty jesteś mocny,
Ty jesteś wielki,
Ty jesteś najwyższy,
Ty jesteś Królem wszechmogącym,
Ojcze Święty, Królu nieba i ziemi.

Ty jesteś w Trójcy Świętej Jedyny,
Pan Bóg, wszelkie dobro,
Ty jesteś dobro, najwyższe dobro,
Pan Bóg żywy i prawdziwy (por. 1 Tes 1,9).

Ty jesteś miłością,
Ty jesteś mądrością,
Ty jesteś pokorą,
Ty jesteś cierpliwością,
Ty jesteś bezpieczeństwem,

Ty jesteś ukojeniem,

Ty jesteś radością i weselem,

Ty jesteś sprawiedliwością i umiarkowaniem,

Ty jesteś wszelkim bogactwem i dostatkiem.

Ty jesteś pięknością,
Ty jesteś łagodnością,
Ty jesteś opiekunem,
Ty jesteś stróżem i obrońcą,

Ty jesteś siłą,
Ty jesteś orzeźwieniem,

Ty jesteś nadzieją naszą,

Ty jesteś wiarą naszą,
Ty jesteś wielką słodyczą naszą,

Ty jesteś pokojem naszym, Wielki i Prawdziwy Panie,

Boże wszechmogący, miłosierny Zbawicielu!

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013