Modlitwy

Komentarze

Dodaj komentarz
W tym Temacie nie umieszczamy modlitw powszechnie znanych oraz tych, których publikujemy na blogu codzienne, a raczej mało znanych i "oryginalnych"

Modlitwy na nasze trudne czasy http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ks/modlitwy_naszych_czasow.html
W tym Temacie nie umieszczamy modlitw powszechnie znanych oraz tych, których publikujemy na blogu codzienne, a raczej mało znanych i "oryginalnych"

Modlitwy na nasze trudne czasy http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ks/modlitwy_naszych_czasow.html
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

LITANIA DO ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
do prywatnego odmawiania
Kyrie, eleison, Christe, eleison, Kyrie, eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo – módl się za nami
Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca Niebieskiego
– módl się za nami
Święta Faustyno, pokorna służebnico Jezusa, Wcielonego Miłosierdzia
Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela
Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia
Święta Faustyno, powiernico orędzia o miłosierdziu Bożym
Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego Święta Faustyno, wielka apostołko...
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

LITANIA DO ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
do prywatnego odmawiania
Kyrie, eleison, Christe, eleison, Kyrie, eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo – módl się za nami
Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca Niebieskiego
– módl się za nami
Święta Faustyno, pokorna służebnico Jezusa, Wcielonego Miłosierdzia
Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela
Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia
Święta Faustyno, powiernico orędzia o miłosierdziu Bożym
Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego
Święta Faustyno, wielka apostołko miłosierdzia Bożego
Święta Faustyno, szafarko Boga bogatego w miłosierdzie
Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata
Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu
Święta Faustyno, wielbiąca Boga w tajemnicy Wcielenia
Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana
Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego krzyża
Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych
Święta Faustyno, zjednoczona z Oblubieńcem w swej duszy
Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi
Święta Faustyno, miłująca Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa
Święta Faustyno, mocna prawdziwą wiarą
Święta Faustyno, wytrwała niezłomną nadzieją
Święta Faustyno, płonąca gorącą miłością
Święta Faustyno, piękna prawdziwą pokorą
Święta Faustyno, prosta dziecięcą ufnością
Święta Faustyno, wzorze pełnienia woli Bożej
Święta Faustyno, przykładzie ofiarnej służby
Święta Faustyno, opiekunko troskliwa dusz kapłańskich i zakonnych
Święta Faustyno, ochrono przed złem ludzi młodych i dzieci
Święta Faustyno, nadziejo upadających i zrozpaczonych
Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących
Święta Faustyno, wspierająca ufność w sercach konających
Święta Faustyno, ofiarująca się za grzeszników
Święta Faustyno, zatroskana o zbawienie wszystkich ludzi
Święta Faustyno, orędowniczko cierpiących w czyśćcu
Święta Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata
JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
C: Módl się za nami św. Faustyno,
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie Miłosierdzia.
Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i posłannictwa św. Faustyny i za jej wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w postawie ufności wobec Ciebie i miłosierdzia względem bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Litania do Matki Bożej Bolesnej
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo,
módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko męki krzyżowe Twego Syna cierpiąca,
Matko Bolesna,
Matko płacząca,
Matko żałosna,
Matko opuszczona,
Matko stroskana,
Matko mieczem przeszyta,
Matko w smutku pogrążona,
Matko trwogą przerażona,
Matko sercem do krzyża przybita,
Matko najsmutniejsza,
Krynico lez obfitych,
Opoko stałości,
Nadziejo opuszczonych,
Tarczo uciśnionych,
Wspomożenie wiernych,
Lekarko chorych,...
Litania do Matki Bożej Bolesnej
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo,
módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko męki krzyżowe Twego Syna cierpiąca,
Matko Bolesna,
Matko płacząca,
Matko żałosna,
Matko opuszczona,
Matko stroskana,
Matko mieczem przeszyta,
Matko w smutku pogrążona,
Matko trwogą przerażona,
Matko sercem do krzyża przybita,
Matko najsmutniejsza,
Krynico lez obfitych,
Opoko stałości,
Nadziejo opuszczonych,
Tarczo uciśnionych,
Wspomożenie wiernych,
Lekarko chorych,
Umocnienie słabych,
Ucieczko umierających,
Korono Męczenników,
Światło Wyznawców,
Perło panieńska,
Radości Świętych Pańskich,
JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P: Królestwo Jego rozszerzać się będzie.
W: A pokój trwać będzie bez końca.
Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna, wywyższonego na krzyżu, stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Nie otrzymujesz, bo źle się modlisz. Jedyna skuteczna modlitwa,
którą moderniści odrzucili.
Nie otrzymujesz, bo źle się modlisz. Jedyna skuteczna modlitwa,
którą moderniści odrzucili.
Żywy Płomień

Zgodnie z zaaprobowanym Dekretem papieża Pawła VI w A.A.S. 58/16 z 29.12.1966 promulgowanym przez Kongregację d/s. Wiary 15.11.1966 r. zezwala się na wydawanie bez imprimatur tj. bez pisemnego zezwolenia pism mówiących o objawieniach, cudach, przepowiedniach lub innych nadprzyrodzonych zjawiskach.

Autor tej broszury Żywy Płomień - wyjaśnia, że z opublikowaniem niniejszych orędzi, modlitw, nie zamierza uprzedzać osądu kościelnego.

”Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie” Św....
Żywy Płomień

Zgodnie z zaaprobowanym Dekretem papieża Pawła VI w A.A.S. 58/16 z 29.12.1966 promulgowanym przez Kongregację d/s. Wiary 15.11.1966 r. zezwala się na wydawanie bez imprimatur tj. bez pisemnego zezwolenia pism mówiących o objawieniach, cudach, przepowiedniach lub innych nadprzyrodzonych zjawiskach.

Autor tej broszury Żywy Płomień - wyjaśnia, że z opublikowaniem niniejszych orędzi, modlitw, nie zamierza uprzedzać osądu kościelnego.

”Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie”
Św. Paweł (I Tes 5,19-21)

© By Żywy Płomień


Słowo wstępne
Oto zebrałem w jednym miejscu wszystkie Nowenny, które do tej pory otrzymałem. Jest to wielkie bogactwo modlitwy i Łask Bożych, oraz wiele obietnic danych do każdej Nowenny. Nowenny otrzymywałem od 1995 roku do tej pory w sumie jest ich jedenaście. Każdy może sobie wybrać i modlić się tak, jak mu pasuje, a raczej tak, jak mu Duch Święty pozwoli się modlić. Nie będę dublował wstępów do Nowenn, ani Słowa wstępnego od Boga, ale wypada bym tu umieścił kilka zdań od siebie.
Warto odmawiać wszystkie Nowenny, a nie skupiać się tylko na niektórych. Czas odmawiania niech każdy dogodnie dobierze sobie według tego, co we wstępach przed każdą Nowenną jest umieszczone. Nie będę się rozpisywał, ale podam, że każdą z tych Nowenn można odmawiać na trzy sposoby. Pierwszym, podstawowym sposobem jest odmawianie każdej Nowenny przez dziewięć kolejnych dni. Więcej Łask Bożych można zdobyć odmawiając dużą Nowennę, każdy dzień Nowenny odmawia się przez dziewięć kolejnych miesięcy. I tak np. cały styczeń odmawia się pierwszy dzień Nowenny, cały luty odmawia się drugi dzień Nowenny i tak przez dziewięć miesięcy.
Najbardziej zasługującą jest Nowenna odmawiana przez dziewięć lat i tak, cały rok odmawia się pierwszy dzień nowenny, w następnym roku odmawia się kolejny dzień Nowenny itd. Ten sposób jest dla tych, którzy chcą zyskać najwięcej Bożych Łask, dobrze by było, aby tak modlili się w kościołach kapłani, wspólnie z ludem, o Łaski szczególnie społecznie ważne.
Zachęcam wszystkich do tego, aby modlili się tymi Nowennami. Mam ustne świadectwa osób z całego świata, które modląc się tymi Nowennami, doznały wielkiej opieki i pomocy Trójcy Świętej w rozwiązaniu swoich problemów życiowych. Życzę wam kochani mnogości zdobytych Bożych Łask, wytrwałości, dołożenia wszelkich wysiłków i starań w drodze do budowania osobistej świętości, doskonałości.Piotr – Żywy Płomień.


Nowenna do Boga Ojca

Słowo wstępne
Bóg Ojciec podał z ogromną troską w dn. 1.06.1999 r. przez Żywego Płomienia kolejny wielki ratunek dla dusz, zwłaszcza dla tych, które są porywane przez wielu złych duchów. Nasz Niebieski Ojciec zapewnia, że ci, którzy czczą Jego Osobę, osiągną wysoki poziom świętości. Obiecuje swoim czcicielom taką ilość i takie Łaski, ile zdoła przyjąć błagająca dusza. Tę Nowennę oraz Koronkę można odmawiać na kilka sposobów:
1. Nowenna odmawiana nieustannie - po dziewięciu dniach modlitwy zaczyna się od początku,
2. Odmawia się przez dziewięć dni, przed każdym siódmym dniem każdego miesiąca (właśnie wtedy czci się dzień Boga Ojca),
3. Odmawia się przez dziewięć dni przed pierwszą niedzielą sierpnia (jest to dzień, kiedy wypada Święto Boga Ojca, czyli raz w roku). Bóg Ojciec obiecuje odmawiającym tę Nowennę już tu na ziemi odczuwalne Łaski, a w Wieczności Niebieskiej, niezwykły blask chwały.

Modlitwa wstępna
Ojcze Przedwieczny, który jesteś Nieogarniony, Wieczny, Sprawiedliwy, ale i Surowy, lecz też bezgranicznie Kochający, daj mi Łaskę dobrego odprawienia tej Nowenny, aby przyniosła takie Dary i Owoce Ducha Świętego, jakie Ty Sam chcesz nam udzielić. Ojcze godny uwielbienia, proszę Cię, o jak najwięcej Łask potrzebnych mnie i innym do okazywania Tobie miłości.

Pierwszy dzień
Wiekuisty, Sprawiedliwy Boże, Ukochany Ojcze, moje Schronienie, składamy Ci stokrotne dzięki za to, że stworzyłeś nas i cały Wszechświat. Wszechpotężny Władco, nikt nigdy nie zdoła Ci podziękować za ogromne Dobra, Łaski, które nam zsyłasz, Mocą Swej bezgranicznej Miłości. Czuwasz też wciąż nad nami Swą Miłosierną Opatrznością, mimo naszych wad i nędzy. Podnosisz nas z upadku i uczysz Swoich Dróg. Przepraszamy Cię za naszą niedoskonałość i obiecujemy szczerą poprawę w każdej dziedzinie duchowego oraz cielesnego życia. Najukochańszy Boże Ojcze, bądź Uwielbiony i Błogosławiony!
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Drugi dzień
Najlepszy Tatusiu, dziękujemy Ci za wszystkie Dobra i Łaski, które otrzymujemy z Twojej Ręki. Dziękujemy za Odkupieńczą Ofiarę Twojego Syna, która nieustannie nas uświęca. Dziękujemy za Twojego Jednorodzonego Syna, który dziś też jest opuszczony i osamotniony w każdym Tabernakulum i roni Krwawe Łzy, powtarzając Swoją Agonię z Getsemani. Nasze pokolenie pełne nieprawości i grzechów wciąż na nowo zadaje Rany Twojemu Umiłowanemu Synowi. Chociaż my opuściliśmy Ciebie, Wierny Boże, Ty nie opuszczasz nas na zawsze i przebaczasz nam nasze winy. Ojcze Sprawiedliwy pełen Litości, Ty jesteś naszym Ocaleniem, porusz ostygłe nasze serca i zbałamucone umysły. Niech Twój Święty Duch rozproszy panujące ciemności, a Twoje Święte Łaski, które są naszym udziałem w życiu Bożym, rozkwitną Błogosławieństwem w naszych udręczonych sercach.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Trzeci dzień
Najczulszy Ojcze Niebieski, składamy Ci gorące dzięki za wszystkie cuda, którymi nas darzysz, głównie zaś, za zbawienie naszych dusz. Ty, który raczyłeś ofiarować za nasze winy na haniebną śmierć Twojego Syna, ocal na wieczność wszystkie zagrożone dusze, a zwłaszcza dusze teraz umierających i mających wkrótce umrzeć. Najświętszy Abba, pomóż nam w ratowaniu dusz ciężkich grzeszników, uwalniając ich na zawsze od jadu piekielnej żmii, a wszystkich doprowadź do szczęśliwej wieczności.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Czwarty dzień
Odwieczny Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi dziś prosimy Cię o ratunek dla dusz ludzi umierających. Błagamy Cię o takie Łaski, aby ani jedna dusza nie poszła na wieczne potępienie. O, Abba, Najdroższy Tatusiu, który przyjąłeś Ofiarę z Krwi Swojego Syna, spraw, abyśmy otrzymali Łaskę pomocy dla nich. Nas wszystkich bez wyjątku przygotuj na godzinę odejścia, byśmy umieli pokonać w drodze do Zbawienia piętrzące się przeszkody i nie marnowali, ani jednej chwili życia, zasługując na udział w Niebieskiej Rodzinie. Wiekuisty Boże, udziel Swoich Łask tym duszom, które są już blisko bram wieczności. Pomóż im nieść ich własny Krzyż, na wzór Twojego Ukrzyżowanego Syna. Nam zaś dodaj otuchy, abyśmy uwierzyli, że Twój Święty Duch przemieni ich serca.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Piąty dzień
Odwieczny Ojcze pełen Miłosierdzia, proszę Cię o uwolnienie z czyśćca, jak największej ilości więźniów czyśćcowych. Najlepszy Tatusiu, Ty Sam nam dałeś wiele sposobów i środków do wybawienia dusz z czyśćca. Prosimy Cię o bezmiar Łask dla tych cierpiących dusz, aby jak najprędzej mogły oglądać Twoje Święte Oblicze i wysławiać Twój Majestat. Wprawdzie one wiele zawiniły w swoim grzesznym życiu, ale było to głównie wynikiem ich duchowej ułomności i ociężałości serca. Nie wspominaj już więcej ich popełnionych win, a jeżeli to możliwe, uwzględnij nasze prośby, daruj im karę i weź do Nieba.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Szósty dzień
Ojcze Sprawiedliwy, pomóż nam zawsze w życiu wypełniać Twoją Świętą Wolę. Wielokroć wskazywałeś całej ludzkości, jak rozpoznać Twoje Drogi, lecz oporny grzeszny człowiek z powodu swej głupoty, pogardził Twoimi Słowami i Twoją zbawienną Radą. Jednak Twoje Kochające Serce Ojcze, nadal bije dla nas współczuciem. Z pokorą prosimy Cię Najczulszy Tatusiu, o udzielenie nam silnych natchnień Twojego Ducha poprzez nasze myśli, abyśmy się nauczyli doskonale rozpoznawać, czego od nas pragniesz. Ocal nas, byśmy nigdy nie sprzeciwiali się Twojej Świętej Woli.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Siódmy dzień
Ojcze Miłosierdzia, proszę Cię o pomoc w celującym wypełnianiu Twoich Doskonałych, Świętych Planów, bowiem w ich realizacji zawsze będzie przeszkadzał diabeł. Mój Uwielbiony Boże, spraw, abym zachowywał każde Słowo, które wypowiadasz. Spraw też, aby każdy człowiek, na każdym miejscu mógł realizować Twoją Świętą Wolę. Ojcze, daj też do pomocy wykonawcom tylu Aniołów - pomocników, ilu będzie potrzeba do realizacji powierzonych zadań. Ojcze Niebieski, udziel mi takiej Łaski, bym mógł zawsze i dokładnie wypełnić Twoją Wolę.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Ósmy dzień
Nieśmiertelny Ojcze, proszę Cię o pogromienie sił zła - szatana i jego zwolenników. Najlepszy Tatusiu, daj nam moc i pragnienie do przezwyciężania naszych słabości i złych skłonności. Broń mnie od wpadania w matnię pułapek sprytnie zastawionych przez złego ducha. Naucz mnie dobrej, skutecznej modlitwy, która ujarzmi siły nieczyste. Spraw, bym za wszelką cenę wybierał tylko Dobro. Ojcze Sprawiedliwy, udziel nam Łaski, abyśmy przy Tobie wytrwali do końca, na naszych Bożych posterunkach.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Dziewiąty dzień
Ukochany Ojcze z Nieba, dziś przedstawiamy Ci nasze prośby i błagania. Panie, spraw, by nade wszystko wypełniła się Twoja Święta Wola względem nas. Wysłuchaj wszystkiego, co w naszym imieniu przedstawi Ci Matka Twojego Świętego Syna. Mój Ojcze, usłysz moją prośbę, moje pokorne wołania, o ile jest to zgodne z Twoją Świętą Wolą. Nie dopuść, Wszechpotężny Panie, abym kiedykolwiek swoim postępowaniem wykroczył przeciw Twojej Świętej Woli.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Litania do Boga Ojca

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Ojcze Przedwieczny, Stwórco Nieba i Ziemi - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
Ojcze Przedwieczny, w Twojej Mądrości i Potędze, …
Ojcze Przedwieczny, Stworzycielu Aniołów, …
Ojcze Przedwieczny, Chwało i celu naszej wędrówki, ...
Ojcze Przedwieczny, Chwało Świętych w Niebie, …
Ojcze Przedwieczny, Chwało stworzenia, …
Ojcze Przedwieczny, Opatrzności Boża na naszej drodze, ...
Ojcze Przedwieczny, w niezliczonych swych przymiotach, ...
Ojcze Przedwieczny, Nieogarniony, Litościwy w Swym Miłosierdziu, ...
Ojcze Przedwieczny, nieszczędzący Syna Swojego dla naszego Odkupienia, ...
Ojcze Przedwieczny, dający nam Matkę Syna Swojego, ...
Ojcze Przedwieczny, Serdeczny, Czuły i Kochający, ...
Ojcze Przedwieczny, Delikatniejszy niż dziecko, ...
Ojcze Przedwieczny, Żarliwy i Płomienny, …
Ojcze Przedwieczny, Czysta Miłości, ...
Ojcze Przedwieczny, Najdoskonalszy nasz Boże, ...
Ojcze Przedwieczny, Niezgłębiony w uświęcaniu wszystkich i wszystkiego, …
Ojcze Przedwieczny, Wszechmocny i pełen Łaskawości, ...
Ojcze Przedwieczny, ogarniający wszystkich Swą Czułą Opieką, ...
Ojcze Przedwieczny, patrzący na nas przez Rany Syna Swojego, ...
Ojcze Przedwieczny, objawiający wszelkie Tajemnice Boże, ...
Ojcze Przedwieczny, opiekujący się Kościołem i stworzeniem, ...
Ojcze Przedwieczny, nasza Pociecho i Nagrodo, ...
Ojcze Przedwieczny, Rozkoszy zbawionych i duchów czystych, ...
Ojcze Przedwieczny, Nadziejo zbawiających się, ...
Ojcze Przedwieczny, Niewyczerpany w Swych Cudach, …
Ojcze Przedwieczny, Mądry w Swych Zarządzeniach, ...
Ojcze Przedwieczny, Najmilszy, Najczulszy i Przedziwny, ...
Ojcze Przedwieczny, dający zawsze dobre i Mądre Rady, ...
Ojcze Przedwieczny, Czysta Sprawiedliwości, ...
Ojcze Przedwieczny, dający natchnienie naszej pobożności, ...
Ojcze Przedwieczny, wiedzący o wszystkim, ...
Ojcze Przedwieczny, widzący wszystko i wszędzie, …
Ojcze Przedwieczny, przed którym nic, ani nikt się nie ukryje, ...
Ojcze Przedwieczny, Perło Najcenniejsza, ...
Ojcze przedwieczny, niedający z nikim, ani z niczym się porównać, ...
Ojcze Przedwieczny, dochowujący Przymierza na wieki, ...
Ojcze Przedwieczny, Obietnico wypełniająca się zawsze, ...
Ojcze Przedwieczny, Słowo zawsze wypełniające się, ...
Ojcze Przedwieczny, z Sercem gorejącym, jak ogień gorącym, ...
Ojcze Przedwieczny, siejący Cnoty dla dusz czystych, ...
Ojcze Przedwieczny, Klejnocie Najcenniejszy, ...
Ojcze Przedwieczny, dający nam ze Swej Pełni, ...
Ojcze Przedwieczny, zawsze Hojny dla proszących Cię zgodnie z Twoją Wolą, ...
Ojcze Przedwieczny, Źródło Życia i Świętości, ...
Ojcze Przedwieczny, grzechami naszymi Raniony, ...
Ojcze Przedwieczny, Boże Stanowczy i Pokorny, ...
Ojcze Przedwieczny, Źródło wszelkiej Pociechy, ...
Ojcze Przedwieczny, przyjmujący całopalenia, ...
Ojcze Przedwieczny, przyjmujący wszelkie dobre ofiary, ...
Ojcze Przedwieczny, Natchnienie Świętych, …
Ojcze Przedwieczny, mój Ojcze i Pasterzu, …
Ojcze Przedwieczny, Przewodniku, Doradco i Opiekunie, ...
Ojcze Przedwieczny, broniący uciśnionych, …
Ojcze Przedwieczny, Przyjacielu mój i Boże, …
Ojcze Przedwieczny, Tatusiu Najlepszy, ...
Ojcze Przedwieczny, Hojny, Oświecający Kościół Swój, ...
Ojcze Przedwieczny, zawsze o nas dbający, …
Ojcze Przedwieczny, Najsprawiedliwszy i Najroztropniejszy, ...
Ojcze Przedwieczny, przyjmujący i słuchający naszych próśb i jęków, ...
Ojcze Przedwieczny, wypełniający wszystko, coś powiedział, ...
Ojcze Przedwieczny, Królu rodzin, ...
Ojcze Przedwieczny, Królu Kościoła, ...
Ojcze Przedwieczny, Rozkoszy wszystkich Świętych, ...
Ojcze Przedwieczny, Usprawiedliwienie nasze na Sądzie Bożym, ...
Ojcze Przedwieczny, Miłości stworzeń wszystkich, ...
Ojcze Przedwieczny, Nadziejo w Tobie umierających, ...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy, Boże Ojcze.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Boże Ojcze.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Boże Ojcze.

P. - Tyś Chwałą Twojego ludu wiernego.
W. - Dający Zbawienie i Życie wieczne.

Módlmy się.
Wszechmogący Wieczny Ojcze Przedwieczny kocham Cię, na ile zdołam Cię kochać, jako Twoje stworzenie. Pozwól, bym mógł Cię kochać, wielbić i chwałę Ci oddawać, tak, jak mi na to pozwolisz. Proszę o pomoc w realizowaniu Twego Planu, Odwiecznej Twojej Miłości. Amen.

Tajemnica Piąta Bolesna Różańca Świętego, „Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu”.
1x Ojcze nasz... 10x Zdrowaś Maryjo... 1x Chwała Ojcu...


Koronka do Boga Ojca

Na wstępie:
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... 3x Chwała Ojcu...

Na dużych paciorkach: 1x
Ojcze Niebieski, naucz mnie pełnienia Twojej Świętej Woli.

Na małych paciorkach: 10x
Ojcze Niebieski kocham Cię, pomóż mi (nam).

Na zakończenie: 3x
Bądź Uwielbiony Ojcze Niebieski, za wszelkie dobro, które nam dajesz.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny.
Niech będzie Chwała i Dziękczynienie Świętemu Świętych! Umiłowany nasz Tatusiu z Nieba, który Sam nas stworzyłeś i odkupiłeś. Spraw, abyśmy jak najlepiej wykorzystali wszystkie zesłane przez Ciebie w tej Nowennie Łaski - Dary i nigdy ich nie utracili. Sprawiedliwy Boże, który jesteś Najdoskonalszym Źródłem wszelkiej Miłości i Świętości, zlituj się nad naszą nędzą. Spraw, abyśmy jak najwierniej starali się upodobnić do Ciebie i nauczyli się kochać na wzór Twojego Najświętszego Serca. Najwierniejszy Ojcze, ustrzeż wszystkich kochających Ciebie przed wszelkim złem. Wzmocnij w nas prawdziwą wiarę i głęboką nadzieję, abyśmy oczyszczeni Ciałem i Krwią Twojego Syna wraz z Armią Różańcową, przygotowywali ludzkość do Wielkiego Ostrzeżenia, a także z pokorą oczekiwali na spełnienie Dnia Chwały w Twoim Świętym Kościele oraz na wieczny udział z Tobą w Twoim Królestwie. Amen.


Nowenna do Najświętszego Dzieciątka Jezus

Słowo wstępne
Pan Jezus podyktował 16.XII.1998 r. Żywemu Płomieniowi kolejny ratunek dla świata - Nowennę do Najświętszego Dzieciątka Jezus, która jest źródłem wielu, wielkich Łask. Ta Nowenna ma charakter uniwersalny, bo można ją odmawiać przez cały rok, lecz jest ona głównie przygotowaniem do Świąt Narodzenia Bożej Dzieciny i dlatego, należy Ją odmawiać przede wszystkim w okresie Bożego Narodzenia. Przy Jej odmawianiu modlimy się za żyjące dusze polecone Bogu, grupując je według stanu, jaki reprezentują (np. za biskupów, za kapłanów, za zakon, za chorych, za Polskę itp.) Nowennę należy odmawiać w następującej kolejności:
- modlitwa wstępna,
- modlitwy na każdy dzień,
- Litania,
- 1x dziesiątek Świętego Różańca (Tajemnica Narodzenia),
- Koronka do Bożego Miłosierdzia,
- modlitwa na zakończenie.

Koronka też daje wiele Łask, gdy odmawia się ją samą.
Jezu, Światłości Świata, wychwalamy Twoje Święte Imię - Dzieciątka z Nazaretu. Dziękujemy Ci, Królu Wszechświata, że Swój Boski Majestat uniżyłeś się rodząc się w Żłóbku - Dziecięciem. Byłeś i jesteś zdradzany, opuszczony także przez Swoich. Twoja Agonia z Getsemani i Kalwarii powtarza się dziś. Jezu Wielkiego Miłosierdzia, Ty nieustannie wzywasz do opamiętania nieposłuszne na podobieństwo złych duchów, współczesne pokolenie, chcesz je ocalić w Swej Miłości. Nawet najbardziej marnotrawnym synom ukazujesz szansę powrotu do Domu Ojca. Dla uratowania grzeszników od piekła, gotów jesteś czekać aż sto lat na jedną duszę Swojego upodobania - zdolną do najwyższych ofiar. Dzięki ekspiacji takiej duszy zjednoczonej z Tobą, Mężu Boleści - otrzymują Łaskę zmiłowania pogrążeni w duchowej śmierci grzesznicy. Bądź uwielbiony Jezu, który przychodzisz do nas, jako bezbronne Dziecko pragnące ulżyć naszym cierpieniom. Apelujesz szczególnie do Swoich dzieci Światłości o całkowite zawierzenie Twojemu Najświętszemu Sercu oraz wyzbycie się lęków, zwłaszcza, gdy doświadczają one zniewag, zdrad i innych odrażających przejawów zła. Zawsze jednak jesteśmy świadomi swojej nędzy oraz tego, że za nasze przewinienia, spłaciliśmy Bogu tylko znikomy procent długu. Żałujmy, że utraciliśmy tyle bezcennego dobra. Niepojęty Boże, naucz nas kroczyć nową drogą Twojego Sprawiedliwego Prawa i Nakazów - ku doskonałości - zarówno, gdy będzie to droga wiodąca przez Górę Przemienienia, jak i przez Kalwarię. W tej ostatniej końcówce czasu, która nam jeszcze została, pamiętajmy też, że nieuchronnie zbliża się decydujący Dzień Sprawiedliwego Sądu i Bożej Chwały. W pokorze i posłuszeństwie przyjmijmy, więc wszystkie na nas dopuszczone próby, jako Znaki Oczyszczenia i Przebłagania za nasze nieprawości.
W tej aktualnej Wielkiej Wojnie Duchów pozwólmy się prowadzić Najświętszemu Dzieciątku Jezus, które postępuje wyrozumiale pragnąc, aby wszyscy, jako dzieci Światłości - o czystym sercu - stali się uczestnikami Królestwa Bożej Chwały w Nowym Niebie i Nowej Ziemi.
Od nas zależy czy usłyszymy dziś Głos Najświętszego Dzieciątka Jezus, które przychodzi do polskiego narodu, by pomóc dokonać zwycięstwa nad potęgą światowego zła? Czy będziemy adorować tę Wielką Miłość gorącym sercem umocnieni Chlebem Życia i czy spełnimy wszystkie Jego polecenia bez zastrzeżeń zanim przyjdzie, jako Najwyższy, Sprawiedliwy Sędzia? Tylko, że wtedy będzie to Sąd nad opieszałymi bądź martwymi duszami - bez ułaskawienia.
Jezus Chrystus w Swej Łaskawości, jako Bezbronne Najświętsze Dziecię w obliczu wielkich katastrof grożących także i Polsce pochyla się nad nami i proponuje rozpoczęcie wielkiego Dzieła Odnowy Polskiego Narodu, byśmy po odrodzeniu, jako nowy Naród wybrany, stali się Jego Królestwem. Ten Niebieski Wódz - Odnowiciel pragnie wynieść polski Naród ponad wszystkie narody świata, które mają być też podniesione z upadku. Lecz, aby dokonało się to zwycięstwo, Odnowiciel poucza, że cały Naród na czele z hierarchią Katolickiego Kościoła ma paść na kolana i złożyć całą ufność w Nim - tak, by mógł On królować w Narodzie polskim - w naszych sercach, naszych rodzinach, parafiach, miastach, wsiach, w całej naszej Ojczyźnie.


Modlitwa wstępna
O, Najświętsze, Najsłodsze Dzieciątko Jezus z Nazaretu! Ty Żywy Boże, jako Dziecię zechciałeś zejść na ten nędzny padół ze wspaniałego Nieba. Nikt z ludzi nie dorówna Twojej Świętej Miłości i Twojemu Poświęceniu. Składamy hołd uwielbienia przed Twoim Najświętszym Obliczem, dziecięcym oraz dojrzałym i dziękujemy Ci, Boże, za zadośćuczynienie, jakie złożyłeś za nasze grzechy Swojemu Miłosiernemu Ojcu. Najmilsze Dzieciątko Jezus, rozpal do Ciebie i bliźnich serca dziś żyjących ludzi.

Pierwszy dzień
Najświętsze Dzieciątko Jezus, obudź głęboką Miłość w naszych sercach oraz sercach hierarchii Kościoła Katolickiego, który stworzyłeś. Najsubtelniejsze Dziecko Świata, narodzone w Betlejemskiej Stajence, a dziś znów cierpiące nawet z rąk wielu hierarchów, rozgrzej Swoją Miłosierną Miłością te serca i skieruj je na wyżyny doskonałości. Mój Boże, spraw, niechaj mocą Twojego Świętego Ducha Prawdy, całkowicie realizują oni Twoją Świętą Wolę i Twoje Drogi. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Drugi dzień
Najświętsze Dzieciątko Jezus, wzbudź nieustraszoną miłość w sercach kapłanów Katolickiego Kościoła. Nieskalane, Słodkie Dziecię narodzone w Betlejemskiej Szopie, a dziś niejednokrotnie cierpiące z powodu niegodnego pełnienia kapłańskiej służby - bądź błogosławione! Kiedy te kapłańskie dusze zostaną odnowione Światłością Świętego Ducha Prawdy, będą śpiewać Najświętszemu Hymn Dziękczynienia i Uwielbienia oraz staną się narzędziem Bożej Miłości i Pokoju. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Trzeci dzień
Najmilsze, Najświętsze Dzieciątko Jezus, obudź gorliwą Bożą Miłość w sercach wybranych dusz z zakonów męskich i żeńskich Katolickiego Kościoła. Chwała Ci Słodki Jezusku, narodzony w Betlejemskiej Stajence, a dziś niejednokrotnie cierpiący z powodu grzechów tych wybranych dusz. Żarem Twej Świętej Miłości uwolnij ich od własnych błędów i zła, oraz tak uzdolnij tych wybrańców, aby promieniując swoją postawą i Bożym Słowem, otworzyli i przeszyli rozdarte, zbuntowane serca biednych grzeszników. Najczulsze Dziecię, spraw, aby te wybrane istoty obdarzone Darami Ducha Świętego, godnie pełniły Wolę Bożą do końca. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Czwarty dzień
Najświętsze Dzieciątko Jezus, ogarnij Swoją Miłością serca wybranych dusz - mistyków, którzy przekazują ludziom i Kościołowi prawdziwe, niczym nieskażone przez szatana Boże Słowa. Umiłowane Dzieciątko Jezus, zawróć te serca z drogi pomyłek. Oby Duch Święty odnowił ich nowym duchem unicestwiając wszelki grzech, gnuśność i moralny bezwład. Oby ci powołani już z odnowionym sercem, stali się przykładem dla innych potrzebujących nawrócenia oraz oby ukazywali niezawodną Drogę ku Doskonałości. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Piąty dzień
Cudny, Słodki Kwiecie, Najjaśniejsza Gwiazdo - Ukochane Dzieciątko Jezus cierpiące już od Żłóbka. Spójrz na wierny lud Katolickiego Kościoła. Ci nieraz błądzący frustraci, nie oddają Bogu należytej czci. Pochłonięci ułudą tego świata, tkwią w przeciętności, nie rozpoznając czyhających pułapek szatana. Najmilsze Dzieciątko Jezus, rozpal w ich sercach prawdziwą Bożą Miłość i spraw, by w Żarze Twojej Miłości wypalił się ich lekkomyślny grzech. Oby w każdym sercu zapłonęły jak słońce: Radość, Pokój, oraz Twoje Błogosławione Łaski. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Szósty dzień
Najświętsze Dzieciątko Jezus, rozgrzej Ogniem Twej Miłości dusze biednych, zagubionych ludzi oraz tych, którzy błądzą całkowicie w ciemnościach grzechu i niewiedzy. Wstrząśnij też ich zbłąkane serca i umysły Twoim ludzkim Małym, ale Boskim Wielkim i Gorącym Serduszkiem. Dotknij ich tak Wielką, Wspaniałą Miłością, by uwierzyli, że tylko Ty jesteś, Boże ich Najwierniejszym Przyjacielem i Obrońcą. Wtedy zrozumieją, że tylko z Tobą, Panie, zakróluje Jedyne Dobro i Prawdziwe Życie i będą przez Wieczność sławić Imię Boga! Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Siódmy dzień
Najwierniejsze Dzieciątko Jezus, przyjdź i rozpal żarem Swej Czystej, Wspaniałej Miłości dusze oziębłe, które są daleko od Katolickiego Kościoła. Ukochane Dzieciątko Jezus, tak bardzo cierpiące w Betlejemskiej Stajence, a dziś tak mocno ranione oziębłością i brakiem ufności, ocal i wskrześ te zlodowaciałe dusze. Jak lodołamacz krusz duchową martwotę serc tych biednych grzeszników. Ześlij takie Dary Ducha Świętego dla wyzwolenia ich z duchowej niemocy, z niewoli grzechu, aby na zawsze zjednoczyły swoje serca z Bożym Sercem i aby modliły się żarliwie o nawrócenie całej ludzkości. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Ósmy dzień
Najdroższe Dzieciątko Jezus, rozpal Twoją Nieskończoną miłością dusze naszych wszystkich krewnych oraz znajomych - drogich naszemu sercu, a także naszych wrogów. Najmilsze Dzieciątko, któreś tak bardzo cierpiało w Stajence Betlejemskiej, a dziś cierpisz od tych dusz poleconych przeze mnie w modlitwie. Naucz nas wszystkich miłowania nieprzyjaciół. Niech Ogień Miłości Twojego Serca rozgrzeje też te wspomniane, biedne dusze i zniszczy tkwiące w nich zło, tak, aby wyzwolone od demona złości zostały przeniknięte Bożym Duchem Miłości i promieniowały tą Życiodajną Siłą na swe otoczenie. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Dziewiąty dzień
Wszechmocne Dzieciątko Jezus, rozjaśnij Twoją Czystą, Potężną Miłością te dusze, które przedstawi Ci dziś Twoja i nasza Święta Matka oraz poleci Ci je Sama. Najczulsze Dzieciątko, spraw, aby nieustannie była pełniona Wola Świętej Trójcy. Oby żar tej Miłości i Moc Ducha Świętego ogarnęły cały Kościół Święty, a zwłaszcza polecone Ci dusze. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie po każdym dniu Nowenny
Najświętsze Dzieciątko Jezus, Synu Boży, który jesteś Słowem od Początku, który stworzyłeś świat i zostałeś Ukrzyżowany, by na nowo zostało zawarte Przymierze pomiędzy grzesznym światem, a Twoim Miłosiernym Ojcem. Narodziłeś się w Betlejemskiej Grocie, jako maleńkie, kruche, zwyczajne dziecko ukrywające Swój Boski Majestat, niepoznane i nieprzyjęte przez swoich. Utajony Boże, zawsze byłeś i jesteś Znakiem Sprzeciwu dla zbuntowanego świata. Trudno Cię rozpoznać i zobaczyć także dziś - cierpiącego w Tabernakulum, jako Ofiara Miłości. Boskie Dziecię, uświęć nasze serca tak, jak serca ubogich pasterzy w Żłóbku Betlejemskiej Stajenki oraz tak, jak serca mędrców szukających Prawdy - poprzez ubóstwo, pokorę, łagodność i kochające oczy.

Litania do Najświętszego Dzieciątka Jezus

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie, elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Dziecię Jezus, Synu Ojca Przedwiecznego, kocham i wielbię Cię.
N. Dz. J., w którego przyjściu poznajemy Miłość Boga Ojca, ...
N. Dz. J., jedyna nasza Drogo do Ojca Przedwiecznego, ...
N. Dz. J., przychodzące w Mocy Ducha Świętego, ...
N. Dz. J., Odwieczna Światłości, ...
N. Dz. J., dla którego stworzony został cały świat, ...
N. Dz. J., Boże Przymierza zawartego z Patriarchami, ...
N. Dz. J., Sługo Boży, Emanuelu zapowiadany przez Proroków, ...
N. Dz. J., Potomku Niewiasty, miażdżący wraz z Nią głowę węża piekielnego, ...
N. Dz. J., przywołane na ziemię Miłością Maryi, ...
N. Dz. J., z Najświętszej Maryi Panny w Betlejem narodzone, ...
N. Dz. J., przez swą Matkę uczczone, ...
N. Dz. J., w pieluszki owinięte, ...
N. Dz. J., w żłóbku położone, ...
N. Dz. J., Panieńskimi piersiami nakarmione, …
N. Dz. J., zachwycone Niepokalanym Sercem Matki, ...
N. Dz. J., Błogosławiony Owocu łona Najświętszej Dziewicy, ...
N. Dz. J., poddane we wszystkim Służebnicy Pańskiej, ...
N. Dz. J., Wzorze naszego oddania się Maryi w niewolę Miłości, ...
N. Dz. J., Nauczycielu Swojej Matki, ...
N. Dz. J., przez Aniołów uwielbione, ...
N. Dz. J., przez pasterzy uczczone, ...
N. Dz. J., przez gwiazdę wskazane, ...
N. Dz. J., dające radość św. Janowi w łonie Matki, ...
N. Dz. J., błogosławiące św. Elżbietę i wszystkie matki oczekujące dziecka, ...
N. Dz. J., Wszechmocny, Uwielbiony przez Maryję w Jej pieśni, ...
N. Dz. J., Światło nocy betlejemskiej, ...
N. Dz. J., przez mędrców Tajemniczymi Darami uczczone, ...
N. Dz. J., przez Najśw. Maryję Pannę do Świątyni przyniesione, ...
N. Dz. J., przez bogobojnego starca Symeona na ręce wzięte, ...
N. Dz. J., przez prorokinię Annę uwielbione, …
N. Dz. J., przez króla Heroda prześladowane, …
N. Dz. J., do Egiptu przeniesione, ...
N. Dz. J., pomordowanych młodzianków Koroną Męczeństwa obdarzające, ...
N. Dz. J., z Egiptu do Ziemi Żydowskiej przyprowadzone, ...
N. Dz. J., w Nazarecie wychowane, ...
N. Dz. J., dla wielkiego posłuszeństwa i wszelkich cnót przez każdego ukochane, ...
N. Dz. J., w Świątyni zostawione i trzy dni z boleścią szukane, ...
N. Dz. J., z największą radością znalezione, ...
N. Dz. J., Światłości Wiekuista, utęskniona w mrokach Czyśćca, ...
N. Dz. J., radości śpiewających Aniołów, ...
N. Dz. J., przynoszące na ziemię Pokój ludziom dobrej woli, ...
N. Dz. J., powierzone przez Boga Ojca opiece Przeczystego Józefa, ...
N. Dz. J., nazywane Synem Cieśli, ...
N. Dz. J., zjednoczone ze Świętym Józefem więzią wzajemnej Miłości, ...
N. Dz. J., z Miłością przyjmujące wszystkich pasterzy i wszystkich ubogich, ...
N. Dz. J., przyjmujące dary serc Trzech Królów i wszystkich narodów, ...
N. Dz. J., zagrożone przez nienawiść Herodów wszystkich czasów, ...
N. Dz. J., wypędzone z serc opanowanych przez szatana i grzech, ...
N. Dz. J., szukające pokarmu Miłości w naszym domu, ...
N. Dz. J., szukające ciepła i miłości w moim sercu, ...
N. Dz. J., obecne w rodzinach złączonych modlitwą, ...
N. Dz. J., szukające Symeonów, którzy wezmą Cię w objęcia, ...
N. Dz. J., będące znakiem, któremu sprzeciwiać się będą, ...
N. Dz. J., Nadziejo i Pociecho ludzi schorowanych i w podeszłym wieku, ...
N. Dz. J., dające Niebo tym, którzy duchem upodobnili się do dziecka, ...
N. Dz. J., przez Twoją ucieczkę do Egiptu Pociecho wygnańców z ojczyzny, ...
N. Dz. J., wzrastające w Łasce u Boga i u ludzi, ...
N. Dz. J., radości Rodziny Nazaretańskiej i naszych rodzin, ...
N. Dz. J., Wzorze posłuszeństwa rodzicom, ...
N. Dz. J., miłujące ubóstwo, cichość i pokorę, …
N. Dz. J., Wzorze czystej, radosnej dziecięcej zabawy, ...
N. Dz. J., Doskonałe we wszystkich Swoich myślach, słowach i czynach, ...
N. Dz. J., Straszliwy Sędzio tych, którzy gorszą dzieci i młodzież, ...
N. Dz. J., Nauczycielu życia całkowicie poświęconego Bogu, ...
N. Dz. J., rodzące się w Tajemnicy Ofiary Mszy Świętych, na ołtarzach całego świata, ...
N. Dz. J., spragnione wielkiej Miłości kapłanów, ...
N. Dz. J., oddające się nam w Chlebie - Hostii Przenajświętszej, ...
N. Dz. J., Sercem Swoim ogarniające nas i wszystkich ludzi, ...
N. Dz. J., nasza Miłości teraz i na wieki, ...
N. Dz. J., Chwało Kościoła teraz i na wieki, ...

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu!
Od grzechu każdego, ...
Od nieuszanowania w Kościele, ...
Od gniewu wszelkiego, ...
Od kłamstwa i obłudy, ...
Od złych mów i gorszących przykładów, ...
Od złych nałogów, ...
Przez Wcielenie Twoje, ...
Przez prześladowania i cierpienia Twoje, ...

My grzeszne dzieci Twoje - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Najświętsze Dzieciątko Jezus.
Abyś na nas miłościwie spojrzeć raczył, ...
Abyś nasze modlitwy, które o wybawienie nieszczęśliwych dzieci pogańskich zanosimy, Łaskawie przyjąć raczył, ...
Abyś wszystkich misjonarzy ochraniać raczył, ...
Abyś ich apostolskim pracom błogosławić raczył, ...
Aby Światło Ewangelii Świętej rozpędziło ciemności bałwochwalstwa, ...
Aby świat cały przed Tobą, o Jezu, ugiął swe kolana, ...
Abyś nas od zepsucia uchronić raczył, ...
Abyś naszych rodziców długo przy życiu zachować raczył, ...
Abyś naszych duszpasterzy Boskim Światłem i Mocą obdarzyć raczył, ...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, N. Dz. J.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, N. Dz. J.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad N. Dz. J.

W - Słowo stało się Ciałem.
O - I zamieszkało między nami.

Módlmy się.
Boże, nasz kochany Ojcze, Ty posłałeś na ziemię i do naszych serc Swojego Jedynego Syna, aby nas zbawił. Zachowaj nas w Twej Miłości i Łasce, a gdy staniemy się "jak dzieci" czyści i ufni, przyjmij nas do Nieba, w którym żyjesz i królujesz wraz ze Swoim Synem i Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Tajemnica Trzecia Radosna Różańca Świętego, „Narodzenie N. Dz. J.”
1x Ojcze nasz... 10x Zdrowaś Maryjo... 1x Chwała Ojcu...

Koronka do Najświętszego Dzieciątka Jezus

Na wstępie
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...Wierzę w Boga... Chwała Ojcu...3x

Na dużych paciorkach 1x
Najświętsze Dziecię Jezus, siej Bożą Miłość w serce moje i w serca grzesznego ludu.

Na małych paciorkach 10x
Najświętsze Dziecię Jezus, obudź w nas prawdziwą Bożą Miłość.

Na zakończenie 3x
Najświętsze Dziecię Jezus wyślij mnie na żniwo w tej Apokaliptycznej Winnicy.

Módlmy się.
Boże, nasz kochany Ojcze, Ty posłałeś na ziemię i do naszych serc Swojego Jedynego Syna, aby nas zbawił. Zachowaj nas w Twej Miłości i Łasce, a gdy staniemy się „jak dzieci” czyści i ufni, przyjmij nas do Nieba, w którym żyjesz i królujesz wraz ze Swoim Synem i Duchem Św. przez wszystkie wieki wieków. Amen.NOWENNA DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Wstęp
Bóg Ojciec, Bóg Miłości i Miłosierdzia w orędziu z 12.IV.2000 r. przekazał przez Żywego Płomienia pragnienie, aby każda dusza zgodnie z Jego Świętą Wolą, kochała Go ze wszystkich sił - ponad wszystko. Toteż podaje On specjalny ratunek dla świata, udzielając kolejnej szansy. Jest to o ogromnej mocy dziewięciogodzinna Nowenna do Trójcy Świętej, największe naczynie Łask, także niezwykłych. O ile prośby błagających będą zgodne z Wolą Bożą, będą wysłuchane. Nowennę odmawia się w ciągu jednego dnia. Zaczyna się o pełnej godzinie np. o godz. 7 rano, następną część odmawia się o godz. 8 itd. Każda godzina Nowenny zawiera: modlitwę wstępną, modlitwę na oznaczoną godzinę, Litanię do Trójcy Świętej, dziesiątek Świętego Różańca, Koronka do Trójcy Świętej, (która ma też wielką moc, gdy odmawia się ją osobno, lecz zyskuje ona główną siłę w połączeniu z Nowenną), modlitwę na zakończenie.

Modlitwa wstępna
O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, udziel mi Łaski dobrego, pobożnego odprawienia tej Nowenny. Daj mi Łaskę......, o którą Cię pokornie proszę, o ile będzie to zgodne z Twoją Świętą Wolą. Oby ta Łaska sprawiła gruntowną przemianę mojego serca. O, Święty Świętych spraw, abym bez szemrania przyjął wszystkie zsyłane przez Ciebie Łaski. Amen.

Pierwsza godzina
O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, daj mi szczególny Dar, taką Łaskę, aby moja dusza nawet na najmniejszy Jej powiew, stała się niezwykle czuła, delikatna. Oby Twoja Święta, Ożywcza Łaska podziałała dogłębnie i stanowczo na moje serce i serce…. powodując prawdziwą skruchę i zmiękczając je. Obyśmy poddali się wszystkim działaniom Jej Mocy. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Druga godzina
O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, zechciej poruszyć i zmiękczyć wszystkie serca w całym Twoim Świętym Kościele. Wlej takie Łaski, aby każdy jego członek stawał się coraz bardziej święty i posłuszny Twojej Świętej Woli. Wszechmogący Boże, daj stosowne Łaski wszystkim biskupom i kapłanom na całym świecie, a zwłaszcza w naszej Ojczyźnie. Spraw, aby oni wszyscy przyjęli Twoje Łaski i chcieli realizować Twoje Plany, które do nich kierujesz. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Trzecia godzina
O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, przemień serca ludzi, którzy dzierżą jakąkolwiek władzę. Spraw, Panie, aby ci decydenci na tyle otwarli swoje serca, żeby mogli podjąć i realizować jedynie takie decyzje, które są zgodne z Twoją Świętą Wolą. Dopomóż wszystkim ludziom otworzyć się na działanie Twojej Ożywczej Łaski. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Czwarta godzina
O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, daruj Twoim wybranym, widzącym i słyszącym oraz wszystkim duszom uprzywilejowanym krocie Łask i Darów potrzebnych do realizacji Twojej Świętej Woli. Wszechmogący Boże, spraw, aby oni wszyscy stanowili jedno i dążyli do jedności, miłości oraz wzajemnego zrozumienia. Dopomóż, aby przyjęli wszystkie Dary i Łaski, jakie raczysz im zesłać. Oddal od nich wszystkie złe duchy, by zawsze przekazywali niczym nieskrępowaną Twoja Świętą Wolę - bez nawet jednego, wtrąconego słowa szatana. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Piąta godzina
O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, oddal od…. wszelkie rodzaje złych duchów. Spraw Swoją Świętą Wolą, aby od niego odeszły i nigdy go więcej nie dręczyły. Niech padną na samo dno piekła. Najświętszy Panie, usuń ich na zawsze z miejsc, w których przebywają. Uczyń Swoją Mocą, aby tam już więcej nikogo nie dręczyły i nikomu nie szkodziły. Panie, przydziel do pomocy w walce ze złymi mocami dodatkowych Aniołów - opiekunów, także do zwiększenia Chwały Twojego Świętego Imienia. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Szósta godzina
O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, jeżeli jest to zgodne z Twoją Przemożną Wolą, oddal od nas wszystkie choroby, plagi i inne kataklizmy. Oby Twój Święty Anioł - wykonawca Twoich Sprawiedliwych Wyroków powstrzymał ich wykonanie. W ogóle oddal od nas, jeśli to będzie możliwe, wszelkie zło, jakie zamierzasz na nas dopuścić. Pogłębiaj we mnie i w nas cnotę bezgranicznej ufności i miłości, abym mógł tak nimi siać, iżby nawracały dusze ludzi źle czyniących. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Siódma godzina
O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, jeżeli jest to Twoją Świętą Wolą, udziel mi specjalnych Łask, które nigdy i nikomu nie byłyby udzielone, gdybym o nie, nie poprosił. Zna je tylko nasza Ukochana Matka, Pani i Królowa, Pośredniczka Wszelkich Łask. Matko Najświętsza, poproś o takie Łaski wymieniając ich właściwą nazwę. Trójco Święta, spraw, aby wszystkie Boże Łaski, które otrzymam, służyły mnie i innym duszom, do osiągnięcia Wiecznego Zbawienia. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Ósma godzina
O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, proszę Cię o udzielenie mi i innym osobom Daru…. Wzbudź we mnie chęć i zdolności, abym zawsze zgadzał się z tym, co jest dobre i owocne dla mojej duszy. Wszechpotężny Panie, spraw, aby Twoja Święta Miłość rozgorzała we mnie do tego stopnia, iżby nawet Twoja pozornie ciężka Wola, stała się łatwa do spełnienia. Potęguj we mnie stale bezgraniczną ufność tak, abym swoją postawą zawsze mógł pociągać innych, do jak największej Świętości. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Dziewiąta godzina
O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, w tej ostatniej godzinie Nowenny racz wysłuchać i spełnić - o ile taka będzie Twoja Święta Wola - wszystkie moje prośby i błagania, a zwłaszcza…. Gorąco dziękuję za wszystko, co z Twojej Ręki otrzymałem. Przez całą Wieczność nie zdołam Ci się odpłacić za ogrom doznanych Łask. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Litania do Trójcy Świętej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Trójco Święta, stwarzająca cały świat, kocham i wielbię Cię.
Trójco Święta, działająca w Patriarchach, ...
Trójco Święta, działająca w Prorokach, ...
Trójco Święta, działająca w Apostołach, ...
Trójco Święta, działająca w uczniach wszystkich czasów, ...
Trójco Święta, działająca w Kościele Świętym, ...
Trójco Święta, działająca w hierarchii Kościoła Świętego, ...
Trójco Święta, działająca w kapłanach Kościoła Świętego, ...
Trójco Święta, działająca w ludzie wiernym, ...
Trójco Święta, działająca w wybranych dzieciach, ...
Trójco Święta, działająca we wszystkich duszach, które pozwalają na Twoje Święte Działanie, ...
Trójco Święta, działająca we wszystkich czasach i wiekach, ...
Trójco Święta, pełna Miłości i Współczucia dla ludzi, …
Trójco Święta, obdarzająca ludzkość Wielkimi Łaskami, …
Trójco Święta, chroniąca nas przed skutkami naszych złych decyzji, …
Trójco Święta, posyłająca ludzkości Swoje Zastępy Niebieskie Aniołów, nam ma pomoc, …
Trójco Święta, ratująca ludzkość przemożnym wstawiennictwem Maryi, …
Trójco Święta, ratująca ludzkość wstawiennictwem Wszystkich Świętych, …
Trójco Święta, błagająca ludzkość, aby zechciała skorzystać ze Zbawienia, …
Trójco Święta, pragnąca Zbawienia wszystkim duszom stworzonym od początku świata, …
Trójco Święta, którą kochamy, czcimy, podziwiamy i chwalimy, …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy przepuść nam nasze winy, Trójco Święta.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Trójco Święta.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, Trójco Święta.

K. Tyś Chwałą Twojego wiernego ludu.
W. Dający Zbawienie i Życie Wieczne.

Tajemnica Trzecia Chwalebna Różańca Świętego, „Zesłanie Ducha Świętego”.
1x Ojcze nasz... 10 x Zdrowaś Maryjo... 1x Chwała Ojcu...

Koronka do Trójcy Świętej

Na wstępie:
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...Wierzę w Boga... 3x Chwała Ojcu...

Na dużych paciorkach 1x
O, Trójco Święta pozwól nieść wszędzie Wiarę, Nadzieję i Miłość.

Na małych paciorkach 10x
O, Trójco Święta, kocham i wielbię Cię, pomóż mi.

Na zakończenie 3x
Bądź uwielbiana i wychwalana, Trójco Święta, teraz i na wieki.

Modlitwa na zakończenie każdej godziny Nowenny.
Trójco Święta, dziękuję Ci za Łaski udzielone w tej Nowennie. Spraw, bym je wykorzystał dobrze, według Twojej Świętej Woli, nigdy się Jej nie sprzeciwiając. Najświętsza Trójco, kocham Cię na ile zdołam, tak jak Twoje stworzenie. Pomóż mi kochać Cię ponad wszystko, wielbić i oddawać Ci Największą Chwałę. Proszę Cię również o pomoc w realizacji Planu Odwiecznej Twej Miłości.Nowenna do Najświętszej Eucharystii

Słowo wstępne
Pan Jezus w maju 1994 r. przekazał Polsce przez Żywego Płomienia Nowennę do Najświętszej Eucharystii, jako kolejny ratunek, szansę i źródło szczególnych Łask. Najświętszy Król Chwały pragnie, aby ta Nowenna i Koronka były odmawiane sercem z głębokim uszanowaniem, jako przygotowanie do Święta Bożego Ciała. Ma Ona Mocą Jezusa zwyciężać szatana, nauczyciela kłamstwa. Można odmawiać wszystkie podane modlitwy, a także te, które są zawarte w książeczkach do nabożeństwa.
Obowiązkowo należy odmawiać: modlitwę wstępną, zasadniczą, Litanię, Koronkę do Najświętszej Eucharystii, modlitwę na zakończenie każdego dnia Nowenny, jeden dziesiątek Różańca Świętego - Piąta Tajemnica Bolesna: "Pan Jezus umiera na Krzyżu".
Jeżeli cały Naród Polski będzie odmawiał tę Nowennę, Pan Jezus obiecuje, że szybko nastąpią korzystne zmiany na lepsze. Ponadto też apeluje, aby wszyscy odmawiali tę Nowennę i razem z nią Koronkę, którą również można odmawiać osobno. Dzięki Koronce można uprosić sobie oraz innym wiele Łask, a szczególnie Łaskę zgody, Bożej Miłości i Bożej Opieki przed skutkami pułapek szatana. Nowennę można odmawiać w dwojaki sposób:
1. Raz w miesiącu w wybranym dniu rozpoczynamy ją i kontynuujemy łącznie przez dziewięć dni,
2. Raz w miesiącu w wybranym dniu przez dziewięć miesięcy - najlepiej w pierwszą sobotę miesiąca - będzie to wtedy tzw. Wielka Nowenna.

Łaski-obietnice podane przez Pana Jezusa, które przez tę Nowennę można uprosić:
- dam szczególne Łaski nawrócenia ciężkim grzesznikom,
- możliwość dojścia do świętości życia swojego i bliskich,
- Łaskę pojednania skłóconych,
- Łaskę wzrostu świętości grupom ludzi (parafianom, diecezjom, nawet całemu narodowi),
- Łaskę, że na skutek odmawiania tej Nowenny będą uciekać w popłochu złe duchy,
- Łaskę miłości wszelkich nieprzyjaciół,
- Łaskę wzrostu świętości wśród kapłanów,
- Łaskę rozpoznawania złych duchów, zwłaszcza w ich dziełach,
- Łaskę doskonałego wypełniania Woli Bożej.

Modlitwa wstępna
Najświętszy Zbawicielu, rzeczywiście Obecny w tym Najświętszym Sakramencie, jako Ofiara Doskonała! Ja nędzny grzesznik przepraszam Cię, mój Zbawco i Odkupicielu, za wszystkie moje i innych grzechy. Matko Boża, Współodkupicielko świata oddaję się pod Twoją przemożną Opiekę i pokornie proszę o dobre odprawienie tej Nowenny. Najświętsze Serce Jezusa, zsyłasz mi pocieszenie, że mogę zostać ofiarą Twojego Serca. Pouczasz, że dopiero pełen ufności mogę wypełniać Twoją Świętą Wolę i że przez te ofiarowane modlitwy będzie pokonany szatan działający na mnie i bliźnich. Panie Jezu, chcę Cię kochać coraz bardziej, wyrzekam się mojej woli i chcę pełnić tylko Twoją, Świętą Wolę. Przez Przeczyste Ręce Twojej Matki oddaję się Tobie bezgranicznie, do końca i na całą Wieczność. Ty i Twoja Święta Matka wiecie, czego mi potrzeba (wymienić intencję swoją i innych).
Panie Jezu Chryste, moja Warownio, wysłuchaj mojego błagania, ale uczyń to, czego pragnie Twoje Serce, lecz nie pozostawiaj mnie na pastwę woli szatana. Dlatego proszę Cię, niech zawsze mnie prowadzi Twoja Święta Wola. Dozwól, abyśmy wszyscy w tych czasach Apokaliptycznych przez tę modlitwę - Nowennę uzyskali potrzebne Łaski do dobrego życia. Święty Mistrzu, dopomóż mi, abym do końca nigdy więcej nie popełnił śmiertelnego grzechu, trwając w świętym życiu. Miłosierny Panie, udziel również Łaski świętości moim najbliższym oraz wszystkim, za których się modlę.
Niech będzie Najświętsza Chwała i Cześć dla Twej Świętej Obecności w Najświętszym Sakramencie Ołtarza! Tak nam dopomóż Bóg! Królu Chwały, proszę Cię o Łaskę głębokiej czci dla Najświętszego Sakramentu w całym świecie. Spraw też, aby wszyscy przyjmowali Twoje Święte Ciało, na klęcząco i do ust według Twojej Świętej Woli. Najłagodniejszy Baranku Boży, który jesteś Pięknem Doskonałym, ukrytym w Boskim Chlebie i Boskim Winie, bądź przez wszystkich uwielbiony i kochany na wieki! Oddal szatana, który często bezcześci Twoje Święte Ciało i Krew w Najświętszej Eucharystii. Mój ukochany Zbawco, napełnij moją duszę głęboką pokorą, nadzieją, która ufa nawet w sytuacjach po ludzku beznadziejnych, wiarą, która przenosi góry i taką miłością, jak Twoja, w doskonałym pełnieniu Woli Twego Przedwiecznego Ojca. Naucz mnie, bym zawsze spełniał to, o co poprosisz i kochał innych, jak Ty kochasz! Amen.

Pierwszy dzień
Najświętsze, Eucharystyczne Serce mojego Zbawcy i Odkupiciela, zlituj się nad biednymi grzesznikami i nawróć ich. Kochany, Słodki Panie Jezu, ja nędzne stworzenie proszę Cię o Łaskę wzrostu świętości w naszym codziennym życiu poprzez udzielanie daru Bożej Miłości i uwielbienia nade wszystko Najświętszej Eucharystii.
Oby miłość do Twej Świętej Obecności nieustannie kwitła w moim sercu. Najświętszy Odkupicielu, spraw cud, aby w każdym sercu wzrastała miłość do Najświętszej Eucharystii, lecz głównie w sercach Twoich kapłanów. Panie, zmaż Twoimi Krwawymi Łzami wszelką niegodność ich postępowania, aż zapłoną takim Ogniem Miłości, że pociągną na wyższy poziom duchowy puste serca dusz letnich i lekkomyślnych. Miłosierny Panie, obdarz Swoich kapłanów Łaską życia w świętej czystości. Udziel tej Łaski także mnie i wszystkim ludziom, którzy są daleko od Gorącego Ognia Twego Najświętszego Serca. Ochroń przede wszystkim czystość młodych dziewcząt i chłopców.
Jezu Eucharystyczny, na nowo krzyżowany naszymi grzechami, które nas potępiają! Ofiaruj nam jeszcze raz Swoje przebaczenie. Wspomóż nas Duchem Świętym, by udzielił wszystkim Swych przemożnych Łask-Darów wraz z Owocami oraz wzmocnił w każdym Boże Cnoty: nieugiętą wiarę, niezachwianą nadzieję, nieobłudną miłość Bożą. Niech wszyscy obdarzeni darami Twojego Najświętszego Serca, staną się niewolnikami Twojej Miłości. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Drugi dzień
Najukochańszy, Słodki Boży Baranku, ja marność nad marnościami pokornie proszę Twój Wielki, Święty Majestat o liczne, święte powołania kapłańskie i zakonne. Spraw Panie, aby w wielu sercach młodych chłopców zamieszkał Twój cichy Głos: „Pójdź za Mną”. Napełnij dusze młodych kapłanów, aby realizowali Łaskę kapłańskiej świętości w ich posługiwaniu. Proszę Cię też, Najwyższy Kapłanie, o Łaskę powołania zakonnego dla wielu młodych chłopców i dziewcząt. Spraw, Panie, aby stali się oni wzorem chrześcijańskich cnót w życiu, ogromnej pokory, Bożego posłuszeństwa, prawdziwej czystości duszy i ciała oraz życia w duchu świętego ubóstwa. Najświętsza Ofiaro, Ukrzyżowany Królu, daj Łaskę świętości wszystkim kapłanom świata. Zachowaj ich serca i umysły w prawdziwej miłości oraz roztropnej pobożności, aby jak najgodniej sprawowali Najświętszą Ofiarę, zwłaszcza piastując i rozdając Twoje Święte Ciało. Rozpal w sercach wszystkich kapłanów oraz sercach zakonnic i zakonników miłość do Najświętszego Sakramentu. Spraw, aby głównym źródłem ich duchowej siły stała się Eucharystia. Panie Jezu Chryste, udziel kapłanom Światła Twojego Ducha zarówno w postępowaniu, jak i w Słowie, a zwłaszcza w nawracaniu zatwardziałych dusz. Niech ogarnięci Twoją Miłością wstrząsną siłą przekonywającej argumentacji sumienia tych moralnych rozbitków.
Oby ci nawróceni, nie lękali się i odtąd całą tylko ufność pokładali w Tobie, Najświętszy Panie, sami włączając się w podbój dusz, dla Bożego Królestwa. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Trzeci dzień
Bądź uwielbiony, mój Panie i Królu, który pozostałeś z nami na zawsze w Tajemnicy Eucharystii. Proszę Cię o duchową odnowę mojej i każdej parafii w moim najbliższym otoczeniu. Najmilszy Odkupicielu, proszę Cię o świętych kapłanów w mojej parafii. Spraw, by mój proboszcz stawał się coraz bardziej święty. Pomóż dobrze i roztropnie kierować powierzoną mu z Woli Bożej parafią, dbać o lud Boży i mienie, a także troszczyć się o Twoją Cześć w Świętej Hostii oraz Bożej Matki i Świętych.
Panie, posłuż się także świętymi wikariuszami, aby pełni gorliwości pomagali proboszczowi w prowadzeniu ludu Bożego oraz dobrze nauczali podstaw wiary na kazaniach i katechezach. Udziel im daru wielkiej zażyłości z Bogiem, by zdołali odkrywać Bogactwa Twojego Najświętszego Serca. Najhojniejszy Panie, pomóż im godnie żyć w spokojnym pełnieniu swoich obowiązków, bez zaprzątania głowy troskami codziennego życia. Panie Jezu, spraw, aby organista oddał się całkowicie na Bożą służbę. Oby rozwijając talent i Łaskę, świecił przykładem pobożnego życia oraz dobrze prowadził śpiew w kościele. Słodki Jezu, pomóż również kościelnemu, aby jako święty człowiek dobrze wypełniał swoje obowiązki. Daj Panie, dobrych ministrantów i lektorów, by godnie służyli przy Ołtarzu, stając się wzorem w dążeniu do ewangelicznych ideałów. Nasz Zbawicielu, oby Żarliwy Ogień Twojego Serca ogarnął także świeckich parafian, którzy kierowani przez swoich kapłanów będą Cię kochać coraz bardziej. Mój Święty Mistrzu, dopomóż, by w całej parafii na zawsze królowała świętość życia, w pokorze, miłości i pokoju. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Czwarty dzień
Najmilszy, Słodki Jezu, który przychodzisz do nas delikatnie w Świętej Hostii z bijącym Miłością Sercem i pukasz do naszych serc! Błagam Cię, wypędź Bożą Mocą szatana, który działa na mnie i na inne osoby oraz na miejsca, w których przebywa. Najdroższy Zbawicielu, pokornie Cię proszę, wyślij Swoich Świętych Aniołów do wszystkich Świątyń, aby stamtąd przegnali wszystkich szatanów, udaremniając ich zgubne działanie na kogokolwiek. Spraw, by nikt więcej nie odważył się Ciebie znieważać w Najświętszym Sakramencie. Wygoń szatana z naszych rodzin, zakładów pracy oraz z naszej Ojczyzny. Niech będzie wolne od wpływów szatana całe duchowieństwo, a przynajmniej w naszym kraju. Jezu Chryste, proszę Cię o wyrzucenie szatana modernizmu z Kościoła, niech nie działa na nikogo! Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Piąty dzień
Ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami. W każdej godzinie, w każdym Tabernakulum świata powtarza się w Twojej opuszczonej, zdradzonej duszy Twoja Agonia z Getsemani. Lecz świat mimo to nie rozdziera swoich serc, lecz nadal rozdziera go niezgoda i nienawiść. Zdradzony Baranku, ratuj nas. Módlmy się gorliwie, aby we wszystkich sercach zapanowała święta zgoda i na zawsze odszedł szatan niezgody. Miłosierny Jezu, ożyw dusze każdego z nas Twoim Chlebem z Nieba, jedynym Chlebem Życia Doskonałego. Tobie Panie, oddaję się na Twoją Służbę. Pragnę gorąco, by w mojej rodzinie zapanowały zgoda i pokój Boży. Spraw Panie, byśmy zrozumieli, że fundamentem rodzinnej jedności jest gorliwa cześć dla Najświętszego Sakramentu. Panie, pojednaj wszystkie kłócące się osoby zsyłając Bożych Aniołów Pokoju, aby uśmierzyli istniejące wśród ludzi na całym świecie konflikty i umocnili więzy miłości i pokoju. Jezu, Światłości świata, odmień każde Twoje ziemskie dziecko, zanim przyjdzie Twój Dzień. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Szósty dzień
Najczulszy Pasterzu, proszę Cię o Łaskę specjalnej czci i ochrony dla Najświętszego Sakramentu w tym ostatnim czasie Apokalipsy. Najdostojniejszy Królu, ześlij także dla mojej ochrony dodatkowych Aniołów, którzy pomogą osłonić mnie przed oczami szatanów. Spraw, aby duchy nieprawości z przestworzy nie widziały mnie, ani nie słyszały, ani nie rozbijały jakichkolwiek moich dobrych dzieł, które służą Bożej Chwale. Wyzwól od szatana te dusze, które znieważają Twoją Świętą Obecność w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Siódmy dzień
Najukochańszy, Wszechmocny Boże udziel w tych ostatnich czasach mnie i moim najbliższym Łaski zachowania wierności wobec Ciebie oraz Twoich posłańców, a także wobec wszystkich Twoich poleceń i rozkazów. Królu królów, ja nędzny proch proszę Cię gorąco o Łaskę wytrwałości do końca życia bez grzechu ciężkiego. O, mój Jezu pełen Miłosierdzia, naucz mnie Twojej ogromnej Pokory i najdoskonalszej Miłości. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Ósmy dzień
Królu Boleści, udręczony naszymi winami, proszę Cię o Łaskę rozpoznawania złych duchów działających na osoby, grupy ludzi oraz na miejsca, zadając śmiertelne ciosy duszom pozbawionym Bożego Oręża. Proszę Cię, Panie, o ten wielki Dar, aby wiedzieć, jaki duch jest, w kim. Dopomóż mi odkrywać w drugim człowieku diabelski jego wpływ, aby uniknąć wszelkich podstępów i zakusów demona, piekielnej żmii.
Najświętszy Panie, pozwól mi też ustalić miejsca, w których działa zły duch. Ukrzyżowany Królu, uświęć nasze serca i umysły w walce z mocami królestwa ciemności. Ufamy, że otoczysz nas niezwyciężonym szańcem Twojej Eucharystycznej Najświętszej Obecności! Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Dziewiąty dzień
Nasz Ukochany Zbawicielu, Zwycięzco piekła! Ty nas wykupiłeś ze szponów diabła Swoją drogocenną Krwią! Ty, jako Pokarm Nieśmiertelności do końca pozostałeś z nami w Świętej Hostii! Bądź błogosławiony! Ja grzesznik, sama nicość błagam Cię, Mój Słodki Jezu, o wysłuchanie moich próśb, abym pokładał ufność w Tobie i kochał Cię ponad wszystko, a mojego bliźniego jak siebie samego. Pokornie proszę Cię o nawrócenie zatwardziałych grzeszników. Skrusz, Panie, nawet tych, którzy skamienieli w swej zatwardziałości. Daj Łaskę opamiętania i skruchy cudzołożnikom, oszustom, pijakom oraz innym ciężko grzeszącym, tym, którzy sami nigdy nie podźwigną się z upadku. Panie Jezu, spraw, aby małżonkowie z mojej parafii i z mojej Ojczyzny dochowali sobie wierności wychowując przykładnie dzieci w głębokiej czci do Najświętszego Sakramentu.
Każdy z nas w swej bezsilności, osłabiony atakami złego ducha, nic sam nie może uczynić. Tylko Ty, Panie, jesteś naszą pociechą, naszą Miłością, naszą Siłą i Ocaleniem. Do końca umiłowawszy ludzi stałeś się Żertwą ofiarną za grzechy całego świata, od początku po kres czasów. Ulituj się jeszcze raz nad nami i wysłuchaj wszystkich błagań marnotrawnych córek i synów. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwy na zakończenie każdego dnia nowenny

Modlitwa
O, Dobry i Najświętszy Jezu, pomimo mojej nędzy stoję w pokorze przed Twoim Obliczem i proszę Cię, Żywy i Prawdziwiwy Boże, o wysłuchanie wszystkich próśb, które zanoszę w tej Nowennie. Dziękuję gorąco za wszelkie otrzymane od Ciebie Dobro i Łaski. Synu Boga Żywego, który widzisz udrękę ludzkich dusz, spraw, abym żył Twoim Słowem i wierzył, że tylko Ty jesteś Źródłem i Sensem naszego istnienia, że tylko w Tobie mogę odnaleźć radość. Mój Zbawicielu, wierzę, że tylko z Tobą mogę pokonać zło. Powiększ w zmaganiach moją cześć dla Najświętszego Sakramentu, jako nieustannego Źródła duchowej Mocy i lotu wzwyż ku Bożym Wspaniałościom. Amen.

Modlitwa
Nasz Obrońco, który zostawiłeś Swoje Święte Ciało, jako Świętą Obecność i Nieodzowną Pomoc i Królewski Dar, spraw, aby udzielone przez Twoje Święte Ciało i Krew Łaski, służyły do obrony nas, znękanych grzeszników przed zakusami i atakami złych duchów. Ukochany Jezu, proszę Cię o tyle sił ducha i ciała, na ile to będzie konieczne w mojej działalności poświęconej Tobie i bliźnim. Amen.

Modlitwa
O, Najmilszy Odkupicielu, Cichy Baranku przez wieki prowadzony na rzeź, naucz mnie cierpliwości w znoszeniu cierpień, które w Swej Dobroci na mnie dopuszczasz. Dziękuję Ci za te drobne krzyżyki, dzięki którym choć w niewielkim stopniu mogę Ci pomóc, Jezu, w zbawianiu dusz. Chociaż królestwo ciemności wciąż trwa i zbiera obfite żniwo, całą nadzieję pokładam w Tobie i Twoich Obietnicach. Wierzę, że ja najnędzniejsze stworzenie wraz z duszami ofiarnymi, pokutującymi mogę Ci pomóc odzyskać, jak największą ilość dusz idących na wieczne potępienie. To Twoja ukryta Obecność, która jest Źródłem Wody Żywej i najpotężniejszą jej Siłą sprawia, że zdolni jesteśmy pokonać nawet nasze najcięższe słabości, grzechy oraz dźwignąć się z upadków. Ona to strzeże nas na Życie Wieczne i sprawia, że szkarłat naszych grzechów przemieni się, aż dusze nasze okryje najczystsza biel. O, Uwielbiany Najświętszy Sakramencie, pomóż mi, bym jako narzędzie Twej Miłości, mógł uratować jak najwięcej dusz! Amen.

Modlitwa
Matko Bożej Miłości, Ukochana Maryjo, uproś nam wszystkim niezwykłą moc w wypełnianiu Woli Bożej poprzez taką wiarę, jaką Ty posiadasz, taką samą miłość jak Twoja i takie samo zawierzenie jak Twoje. Naucz nas Dróg Świętości, abyśmy umieli ofiarować wszystko Bogu. Maryjo, powierzamy się Twojemu Niepokalanemu Sercu. Matuchno, naucz nas z żarliwością czcić i uwielbiać Twojego Boskiego Syna obecnego w Najświętszej Eucharystii. Jezu, który w każdej Mszy Świętej podczas misterium Swej Męki i Śmierci rodzisz się mistycznie na nowo i umierasz za grzechy całej ludzkości, zmiłuj się nad nami w Swoim Miłosierdziu. O, Panie, Ty jesteś moim Zbawieniem! Moja Ucieczko, Najświętsza Boża Rodzicielko! Ja skruszony grzesznik chcę ze wszystkich sił pomóc Ci w zbawianiu świata. Mój Mistrzu! Ukształtuj nas wszystkich na wzór Twojego Boskiego Obrazu. Za wszelką cenę muszę pozostać Ci wierny do końca, by zostać Twoim świętym uczniem. Amen.

Litania do Przenajświętszego Sakramentu

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, ...
Duchu Święty, Boże, ...
Święta Trójco, Jedyny Boże, ...
Jezu, w Najświętszym Sakramencie, jako Bóg i człowiek obecny – zmiłuj się nad nami.
Przedwieczne Słowo Ojca, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami, ...
Żywy Chlebie, któryś zstąpił z Nieba, ...
Najwyższa Tajemnico Wiary pod osłoną Eucharystii utajona, ...
Owocu Drzewa Życia tryskający Ogniem Najgorętszej Miłości, ...
Odżywiający to umierające w niewoli grzechu pokolenie, ...
Światłości, Mocy, Życie i Chwało Kościoła, …
Hostio Święta, Czysta, Niepokalana, Wielkiej Chwały Najgodniejsza, ...
Nieustająca, Niekrwawa Ofiaro Nowego Przymierza, ...
Przebłaganie za żywych i umarłych, ...
Jezu Sakramentalny Kapłanie i Ofiaro łącznie, ...
Pamiątko Cudów Bożych oraz Najświętszej Męki Pańskiej, …
Najsłodsza Uczto, w której Aniołowie posługują, ...
Chlebie Nadprzyrodzony o odblasku Raju, ...
Źródło Łask wszelkich, ...
Pokarmie i Szczęśliwości wybranych, ...
Czystości Dziewic, Męstwo męczenników, Zbawienie błądzących, ...
Skarbie Najcenniejszy wspomagający cierpiących i pokutujących, ...
Wiatyku i Ratunku w godzinie śmierci, ...
Zadatku Chwalebnego Zmartwychwstania, ...
Korono i nagrodo wszystkich Świętych, ...

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!

Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej Najświętszej, zachowaj nas, Panie.
Od pożądliwości ciała, oczu i pychy żywota, ...
Od lekkomyślności umysłu, ...
Od wszelkich niebezpieczeństw oraz okazji do grzechu, ...
Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim, ...
Od grzechu każdego i śmierci wiecznej, ...
Przez Najświętsze Wcielenie Twoje - wybaw nas, Panie!
Przez gorzką Mękę i Śmierć Twoją, ...
Przez nieskończoną Miłość, którą okazałeś ustanawiając Najświętszy Sakrament, ...
Przez Swoją Największą Pokorę, z jaką nogi uczniom umywałeś, ...
Przez pięć Ran Twojego Najświętszego Ciała, ...
Przez Najdroższą Krew Twoją, którą na Ołtarzu zostawiłeś, ...

Abyś w nas wiarę, uszanowanie i nabożeństwo ku Najświętszemu Sakramentowi zawsze utrzymywał i pomnażał, my grzeszni Ciebie prosimy - wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas przez tę Tajemnicę Najświętszego Sakramentu Miłości z Sobą coraz doskonalej jednoczył i w Łasce Swojej zachował, ...
Abyś nas od wszelkich błędów, wiarołomstwa, ślepoty serca oraz zasadzek wszystkich nieprzyjaciół uwolnił, ...
Abyś nas w godzinę zgonu tym Niebieskim Pokarmem wzmocnił, udzielając Łaski szczęśliwej śmierci, ...
Abyś nas na wieczne i chwalebne Życie wskrzesił, ...
Synu Boży, Źródło Łaskawości i Miłosierdzia, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módlmy się
Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę Swojej Męki w Cudownym Sakramencie, błagamy Ciebie, spraw, abyśmy czcząc Najświętsze Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, przez Twoje Boskie Zasługi zapewnili sobie Królestwo Niebieskie, który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Tajemnica Piąta Światła Różańca Świętego, „Ustanowienie przez Pana Jezusa Sakramentu Ołtarza – Najświętszej Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa w Wielki Czwartek, w Wieczerniku w Jerozolimie”.
1 x Ojcze nasz... 10x Zdrowaś Maryjo... 1 x Chwała Ojcu...

Koronka do Najświętszej Eucharystii

Na wstępie:
1x Ojcze nasz... 1x Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... 3x Chwała Ojcu...

Na dużych paciorkach 1x
Pełne Miłości i Bólu, Przeczyste Eucharystyczne Serce Jezusa, ratuj świat w tych czasach Apokalipsy.

Na małych paciorkach 10x
Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

Na zakończenie 3x
Niech będzie pochwalone Przenajświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa Chrystusa,
Naszego Zbawiciela, Pana i Boga.

Modlitwa na zakończenie
Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę Swojej Męki w cudownym Sakramencie, błagamy Ciebie, spraw, abyśmy czcząc Najświętsze Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, przez Twoje Boskie zasługi, zapewnili sobie Królestwo Niebieskie, który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Słowo wstępne
Duch Święty podyktował dnia 4.XI.1999 r. Żywemu Płomieniowi Nowennę do Swej Świętej Osoby. Nowenna ta, jest potężnym źródłem Łask i Darów Ducha Świętego. Duch Święty przenika Głębokości Samego Boga, zna najskrytsze myśli każdego człowieka i wie, co my uczynimy w przyszłości. Toteż prośmy Ducha Świętego o okrycie naszej nędznej duszy Królewskimi Darami, by nas oświecił i uświęcił zgodnie z Jego Świętą Wolą. Pocieszyciel przez tę modlitwę-Nowennę da tyle Światła i Mocy, że to zupełnie wystarczy do pełnej realizacji Woli Trójcy Przenajświętszej, która obecnie jest tak bardzo zapomniana. Ta Nowenna powinna być odmawiana, jako przygotowanie przed Świętem Zesłania Ducha Świętego przez dziewięć dni - najpierw prywatnie, później przez cały Kościół. Składa się ona z następujących tekstów: modlitwy wstępnej, modlitwy na każdy dzień Nowenny, Litanii już istniejącej, dziesiątki Świętego Różańca Świętego, trzecia Tajemnica Chwalebna – „Zesłanie Ducha Świętego na Najświętszą Maryję Pannę i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku”, Koronki, modlitwy na zakończenie Nowenny. Nowennę można odmawiać nieustannie bądź jeden raz w miesiącu (najbardziej wskazane - przez dziewięć dni przed pierwszą niedzielą miesiąca). Aby uzyskać wiele specjalnych Łask, można też odmawiać samą Koronkę do Ducha Świętego. Nie należy zadawać sobie trudu, jakie konkretne otrzymamy Łaski z powodu odmówienia tej Nowenny. O to zatroszczy się Sam Duch Święty, który prosi o rozpowszechnienie tej Nowenny po krańce ziemi i obiecuje każdemu, kto będzie szerzył Jej kult, że otrzyma tysiąckrotnie powiększone Łaski. Niech będzie Uwielbiony Pan za cuda Miłości i Miłosierdzia! Postarajmy się z pokorą i cierpliwością pełnić Jego Świętą Wolę. Wszyscy prawego serca przyjmijmy tę wyjątkową propozycję Ducha Świętego. Jej zlekceważenie sprawi, że o wiele więcej dusz pójdzie na wieczne potępienie.

Modlitwa wstępna
Mój Boże, Kochany Duchu Święty, zstąp na nas i poucz, jak mamy żyć w prawdzie Bożej Miłości. Spraw, abym otrzymał Łaski, o które Cię pokornie proszę i napełnij moją duszę Twoją Światłością. Proszę Cię o to serdecznie oraz Pośredniczkę Wszystkich Łask i Współodkupicielkę, Twoją Oblubienicę, Świętą Maryję. Duchu Święty, mam ufność w Tobie i zawsze pragnę pełnić Twoją Świętą, Wiekuistą Wolę. Amen.

Pierwszy dzień
Najświętszy, Ukochany Duchu Święty Boże, Ty jesteś Oświeceniem ludzkich umysłów. Udziel mi szczególnego Daru - Łaski Rozumu, abym oświecony Twoim Świętym Światłem czynił to wszystko, czego Sam ode mnie żądasz. Duchu Święty, Prawdziwe Światło Sumień, spraw, abym mógł zjednoczyć mój umysł z Twoją Świętą Wolą. Dopomóż, abym umiał promieniować Twoimi Łaskami na inne dusze, które umiałyby korzystać ze zdroju Twoich Łask. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Drugi dzień
Najlepszy, Błogosławiony Darze, Święty Duchu Prawdy, udziel mi Twojego Świętego Daru Rady i tak działaj we mnie i przeze mnie, abym stał się Twoim najlepszym narzędziem. Uczyń to Panie, abym zgodnie z Twoją Świętą Wolą służył potrzebującym. Proszę Cię o tę Łaskę, abym mógł jeszcze bardziej wpłynąć na rozszerzenie Niebieskiego Królestwa. Wpłyń też na wszystkich biednych, zagubionych grzeszników, aby z Bożą pomocą nauczyli się prostować kręte zawiłości swojej duszy i na pozór zmarnowanego swojego losu. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Trzeci dzień
Duchu Święty Ogniu Miłości, Ty, który jesteś Dawcą i Wzorem Męstwa, spraw, abym zawsze był mężny we wszystkim, co przynosi większą Chwałę Bogu. Naucz mnie, bym bez oporu z entuzjazmem głosił Twoje Święte Słowa, które mi polecisz przekazać. Nie pozwól mi stchórzyć ani zwątpić. Gdy zaś codzienne życie będzie mnie obarczać coraz większym ciężarem Krzyża, Ty, Najświętszy Duchu, wejrzyj na moją marność i słabość oraz pomóż mi nieść Go z miłością do końca. Powierzam Ci się całkowicie! Spraw, bym zawsze umiał pomóc złamanym sercom braci, którzy w każdej chwili swoimi grzechami krzyżują Syna Człowieczego i sprawiają niewysłowiony ból Jego Najświętszej Matce. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Czwarty dzień
Duchu Święty, który jesteś Świętą Umiejętnością, udziel mi Łaski Umiejętności, abym mógł bez zarzutu pełnić Bożą Wolę. Uczyń mnie naczyniem Światła oświecającego mój umysł na tyle, bym mógł zrealizować wszystkie polecenia w pracy dla osiągnięcia Bożego Królestwa. Spraw, bym przynosił owoce świętości pełniąc Twoją Świętą Wolę i abym na zawsze odwrócił się od mojej woli, chwiejnej i grzesznej. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Piąty dzień
Duchu Święty Boże, Źródło i Siło wszelkiej Pobożności, która od Ciebie pochodzi i do Ciebie powraca, udziel mi Daru Świętej Pobożności. Prowadząc nas Swoją Światłością nie pozwól, abyśmy mieli dwie twarze, jak faryzeusze: na pozór pełniący służbę Bożą, w rzeczywistości służbę bożkom, mamonie. Panie Łaskawy, chroniąc mnie przed wszelkim złem spraw, bym zawsze dawał dobry przykład bliźnim i szczerze spełniał akty miłości wobec nich. Obym nigdy nie usłyszał nagany Mistrza z Nazaretu: „Groby pobielane”. Skrzydlata Gołębico, rozpal Twoją Świętą Łaską tak moją wiarę i pobożność, bym nimi promieniował na znękane dusze. Oby ci grzesznicy zrozumieli, że Bóg jest Nieskończoną Miłością i nigdy nikogo nie opuszcza. On nawróconych zaprowadzi do szczęśliwego życia z Nim, wybawiając od zła. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Szósty dzień
Duchu Święty, który jesteś Najwyższą Mądrością, obdarz nas Łaską Bożej Mądrości. Bądź naszym Przewodnikiem w prawdziwym rozpoznawaniu istniejącej rzeczywistości. Oświecaj mnie Twym Światłem, abym na zawsze porzucił mądrość i ułudę tego świata wraz z jego władcą, szatanem. Niech w moim sercu zakróluje tylko Mądrość i Sprawiedliwość Boża. O, Ukochany Stworzycielu, który stale nas odnawiasz Swoją Światłością i mnie ożywiasz Swoim Żarem Miłości, spraw, bym pomagał wątpiącym oraz zrozpaczonym, by uwierzyli, że po oczyszczeniu odrodzą się na nowo, a w wieczności osiągną pełnię szczęśliwości w Twoim Królestwie. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Siódmy dzień
Duchu Święty, który dajesz wielką Łaskę Bożej Bojaźni, spraw, abym nigdy nie odważył się wystąpić przeciw Twojej Świętej Woli. Duchu Święty Prawdy, naucz mnie, aby przed Twoim Świętym Majestatem każdy człowiek zobaczył swoją niegodność i z wielką bojaźnią zbliżał się do Boga. Obdarz też moją nędzną duszę prawdziwą Bożą Bojaźnią, abym nigdy nie skalał swojego serca przeciwko Tobie, ani zuchwałością, ani lekceważeniem, ani buntem. Najwspanialszy Oświecicielu, prowadź mnie Swoimi Drogami, abym umiejętnie przekazywał tym wątpiącym i zagubionym w ciemnościach prawdziwe drogi wiodące do lepszego poznania Boga. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Ósmy dzień
Duchu Święty Nieskończonej Miłości i Czułości, udziel Swoich Darów i Owoców całemu Bożemu ludowi w Świętym Kościele. Spraw, Przedwieczna Mądrości, aby kapłani, biskupi i kardynałowie otworzyli swoje serca na Twoje Światło i doskonale wypełniali Twoją Świętą Wolę, także wtedy, gdy podczas próby oczyszczającego ognia tak jak umęczony Jezus, będą dźwigali z bólem i ze łzami ciężki Krzyż. Głównie z powodu błędów modernizmu i wszelkich odstępstw ignorujących Twoją Prawdę, Święty Duchu. Najświętszy Duchu, spraw, niech Twoja Łaska przeniknie na zawsze wszystkie serca w Twoim Kościele. Módlmy się o przezwyciężenie działań złego, a zwłaszcza wszystkich podziałów zarówno w Kościele Katolickim, jak i pomiędzy chrześcijanami, bowiem Agonia Jezusa Chrystusa wciąż trwa. Najświętszy Duchu, spraw, niech Twoja Łaska przeniknie na zawsze wszystkie serca podzielonego Kościoła, by wszyscy zrozumieli i uznali swoje błędy, jednocząc się, gdy nadejdzie Błogosławiona Jedność, rozkwitnie prawdziwa Wiosna Kościoła. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Dziewiąty dzień
Ukochany, Błogosławiony Uświęcicielu naszych serc i dusz, w tym ostatnim dniu Nowenny wysłuchaj i spełnij te nasze prośby i błagania, które są zgodne z Twoją Świętą Wolą. Panie pełen Współczucia, udziel zarówno mnie jak i moim bliskim oraz znajomym, wrogom i wszystkim ludziom na świecie takich Łask, które będą niezbędne do wypełnienia Twojej Świętej Woli. Panie wszelkiego stworzenia, naucz nas słuchać Ciebie tak, jak tego pragniesz. Spraw, abyśmy zawsze pamiętali o Twojej Dobroci i jako nawróceni grzesznicy oczekiwali na nadejście Dnia Chwały wraz z całkowitym triumfem Dwóch Serc: Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, Twojej Umiłowanej Oblubienicy. Wówczas to dla nawróconego i odrodzonego pokolenia przeminą dni ciemności, a każda pustynia i kryjówki zła znikną z powierzchni ziemi. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Litania do Ducha Świętego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, ...
Święta Trójco, Jedyny Boże, ...
Duchu Święty, od Ojca i Syna pochodzący - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Mądrości, ...
Duchu Święty Bojaźni Bożej, ...
Duchu Święty Łaski i Miłosierdzia, ...
Duchu Święty Wiary, Pokoju i Miłości, ...
Duchu Święty Pokory i Czystości, ...
Duchu Święty Cierpliwości, ...
Duchu Święty Skruchy i Żalu, ...
Duchu Święty Światłości serca, ...
Duchu Święty Wesele wybranych, ...
Duchu Święty Oświecicielu Proroków, ...
Duchu Święty Mądrości Apostołów, ...
Duchu Święty Czystości panieńskiej, ...
Duchu Święty Pocieszycielu nasz, ...
Duchu Święty Wodzu i Przewodniku nasz, ...

Bądź nam miłościw - przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego grzechu i pokusy doń - wybaw nas Duchu Święty Boże.
Od sprzeciwiania się uznanej Prawdy Wiary Świętej, ...
Od grzechu przeciw ufności w Miłosierdzie Boże, ...
Od wszelkiej rozpaczy, ...
Od złości i nienawiści, ...
Od zatwardziałości serca, ...
Od wszelkiego niedbalstwa, ...
Od wszystkich złych i nieczystych spraw i myśli, ...
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, ...
Od potępienia wiekuistego, ...
My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy - wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże!
Abyś raczył rządzić Twoim Świętym Kościołem i zachował Go,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Namiestnika Apostolskiego i wszystkich duszpasterzy w świętej pobożności utrzymać raczył, ...
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył, ...
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył, …
Abyś myśli nasze ku pożądaniu Niebieskich Rzeczy podnosić raczył, ...
Abyś nas oczyściwszy, na godne mieszkanie dla Siebie poświęcić raczył, ...
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył, …
Abyś nas w Łasce Twojej utwierdzić i zbawić raczył, ...
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa Chwały Wiekuistej doprowadzić raczył, ...
Przez wieczne pochodzenie Twoje od Ojca i Syna - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Przez Poczęcie Maryi Dziewicy, Najświętszej Matki Jezusa Chrystusa, ...
Przez Twoje przyjście w Językach Ognistych, ...
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli, ...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Duchu Święty.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Duchu Święty.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!

W. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.
O. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
W. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
O. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Tajemnica Trzecia Chwalebna Różańca Świętego, "Zesłanie Ducha Świętego na Najświętszą Maryję Pannę i Apostołów zgromadzonych na modlitwie w Wieczerniku".
Ojcze nasz... 1x Zdrowaś Maryjo... 10x Chwała Ojcu... 1x

Koronka do Ducha Świętego

Na wstępie:
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... Chwała Ojcu...3x

Na dużych paciorkach 1x
Duchu Święty, ześlij na moją duszę 7 Darów i 12 Owoców Swojego Świętego Ducha

Na małych paciorkach 10x
Duchu Święty, kocham Cię, oświeć mnie.

Na zakończenie 3x
Niech Moc Ducha Świętego przeniknie i naprawi mnie i cały świat.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny
O, Duchu Święty, Boże, dziękuję Ci za Łaski, Dary oraz Owoce, jakich mi raczyłeś udzielić. Spraw, o Boże Wszechmocny i Wszechpotężny, niech zawsze pełnię Twoją Świętą Wolę. Daj, o Panie, aby te Łaski, które dziś uzyskaliśmy dzięki Twojej pomocy zostały rozprzestrzenione na wszystkie dusze świata. Amen.Nowenna do Świętej Bożej Miłości

Słowo wstępne
Oto z Woli Bożej powstała nowa Nowenna do Mojego przymiotu, do przymiotu Bożej Miłości. Zachęcam was drogie dziateczki do tego, aby wypraszać dla siebie i innych u Trójcy Świętej to czym dysponuje cała Trójca Święta, a wypływa z wnętrza Mojego Świętego, Gorącego Serca, to Boża Miłość. Nie grzeszcie, nie zasmucajcie Mojego Świętego Oblicza, nie obrażajcie Mnie tak łatwo, zechciejcie usilnie panować nad sobą i tym co czynicie oraz myślicie.
Nowa Nowenna do Bożej Miłości, porusza najczulszą strunę Boga. Im gorliwiej będziecie prosić, im więcej serca w tę modlitwę włożycie, tym więcej i tym bogaciej i tym hojniej będę mógł was obdarować. Nigdy nie zniechęcajcie się trudnościami, lecz pokonujcie je jedne po drugich. Każdy kto będzie się modlił tą nową modlitwą, będzie obdarzony darem Świętej Bożej Miłości, który z łatwością pokonuje potęgę demonów. Tą, która pośredniczy wszelkim Łaskom jest Maryja, Moja Ukochana Oblubienica, a zarazem Matka Jezusa Chrystusa. Proście o Świętą Bożą Miłość dla siebie, dla waszych rodzin, dla waszych wrogów, waszych nieprzyjaciół, dla rządzących, dla waszych kapłanów, biskupów, itp.
Pragnę, abyście dzięki tej Nowennie, rozbudzili w sobie i w innych Świętą Bożą Miłość, chcę by zapłonęła wewnątrz waszych serc i dusz. Kto będzie się modlił Nowenną w całości, a nawet Jej poszczególnymi częściami, dozna Bożej Opieki. Serca zimnych i zademonionych osób będą topniały, demon nie będzie mógł wytrzymać siły Świętej Bożej Miłości, a tym samym będzie zmuszony do odejścia ze swoją bezsilną wściekłością. Wielu opętanych będzie uwolnionych przy pomocy tej modlitwy.
Proście także za waszymi kapłanami i biskupami, aby się opamiętali, nawrócili, odwrócili się od zła, które czynią. Oni bezwolnie pełnią wolę demona, realizują bez większych oporów założenia czarta o zniszczeniu Kościoła Świętego, Ja jednak mu na to nie pozwolę. Nie jest wam obecnie łatwo żyć na ziemi, zbyt łatwo funkcjonować, ale Ja zawsze wam chętnie pomogę, zwłaszcza wtedy, kiedy Mnie o pomoc poprosicie.
Proście Trójcę Świętą o Świętą Bożą Miłość, przemianę serc waszych wrogów, prześladowców, o opamiętanie, nawrócenie tych, którzy wpędzili was w długi, a także w inne kłopoty. Wypraszając im ich nawrócenie, opamiętanie, sprawicie, że Moc Boża ich nawróci, opamiętają się, odwrócą się od swojego złego postępowania, naprawią zło, które czynili, wyrządzili.
Modląc się Nowenną, poruszycie twarde serca na tyle, że mięknąc będą w stanie wam pomóc, w każdej waszej potrzebie, kłopocie. Nie grzeszcie, nie zasmucajcie Mojego Świętego Oblicza, nie obrażajcie Mnie tak łatwo, zechciejcie usilnie pracować nad sobą, nad swoją ułomnością, grzesznością.
Módlcie się do Mojej Świętej Osoby, módlcie się modlitwami gotowymi, ale i tymi, które płyną z wnętrza waszych czystych serc i dusz.
Zazdrosny przeciwnik waszego zbawienia, waszego szczęścia, pilnuje, aby nie było wam zbyt łatwo. Zechciejcie docenić wysiłek i trud całej Trójcy Świętej to, że nieustannie podejmuje wszelkie starania o to, aby każde z was mogło finalnie trafić do Nieba, do wiecznego szczęścia i radości. Złe duchy są o was i wasze szczęście piekielnie zazdrosne. Pałają zemstą i czynią wszystko, aby utrudnić wam dojście do Nieba.

Oto obietnice:
Każdemu kto będzie modlił się Nowenną do Świętej Bożej Miłości, dam niezbędną odwagę i wleję w serce tyle Świętej Bożej Miłości, że osoba ta będzie promieniować na inne dusze.
Modląc się Nowenną do Świętej Bożej Miłości poruszycie twarde serca na tyle, że mięknąc będą w stanie wam pomóc w każdej waszej potrzebie, kłopocie.
Obiecuję modlącym się członkom Kościoła Świętego, wielki wzrost Świętej Bożej Miłości w tych, za których będą się modlić.
Obiecuję, że każdy kto będzie się modlił Nowenną do Świętej Bożej Miłości spowoduje Jej wzrost u siebie i u tych, za których będzie się modlił, a przy tym będzie pokonany szatan, który nie wytrzyma presji Świętej Bożej Miłości i zmuszony będzie uchodzić w popłochu.
Każda osoba, która choć raz odmówi Nowennę do Świętej Bożej Miłości, nie będzie potępiona, a Boża Miłość zaopiekuje się nią na wieki.
Każdy czciciel Świętej Bożej Miłości będzie bardzo sowicie nagrodzony przeze Mnie w wieczności, jaśnieć będzie specjalnym blaskiem Bożej Chwały.
Każda prośba, która będzie zaniesiona do Mojej Osoby dotycząca wzrostu Świętej Bożej Miłości w osobie, która o to prosi i w osobach za które prosi, będzie szybko wysłuchana.
To są wszystkie Moje obietnice za uczczenie przymiotu Świętej, Bożej Miłości. Nie lękajcie się prosić i modlić.
Sposób odmawiania Nowenny jest następujący:
- modlitwa wstępna
-modlitwa na każdy dzień Nowenny
-Litania do Świętej Bożej Miłości
-pierwsza Tajemnica Radosna Różańca Świętego, Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
-Koronka do Świętej Bożej Miłości
-modlitwa na zakończenie.
Litanię i Koronkę można odmawiać oddzielnie. Za odmawianie samej Litanii i Koronki do Bożej Świętej Miłości, obiecuję specjalną opiekę Świętej Bożej Miłości i Łaskę poznania Woli Bożej dla osoby, która Je odmawia.
Pamiętajcie także o tym, że każda wasza prośba jest naczyniem, które musicie napełnić modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem.
Nowennę można odmawiać tradycyjnie, czyli przez dziewięć kolejnych dni. Drugi sposób, jest sposobem Dużej Nowenny. Odmawia się dni Nowenny jak miesiące i tak na przykład w styczniu odmawia się codziennie pierwszy dzień Nowenny, w lutym odmawia się co dzień drugi dzień Nowenny itd., jest to sposób, który pomnoży Boże Łaski 10 000 razy. Dużą Nowennę zalecam do odmawiania w szczególności w Kościołach, zwłaszcza, gdy prosić będziecie o szczególnie ważną społecznie Bożą Łaskę. Bądźcie wytrwali i stanowczy przy odmawianiu tej Nowenny. Demon będzie wymyślał wam tysiące pokus, a wszystko tylko po to, aby odwieść was od tej modlitwy.
Najwięcej Łask można otrzymać odmawiając Wielką Nowennę przez dziewięć lat. Ten sposób jest dla najbardziej wytrwałych, przeznaczony dla tych, którzy chcą nawrócić cale narody, lub osoby szczególnie zagrożone. Łaski Boże za ten sposób odmawiania Nowenny pomnażam 100 000 razy. Przez cały rok odmawia się tylko pierwszy dzień Nowenny, w następnym roku drugi dzień Nowenny w następnych latach, odmawia się następne dni Nowenny i tak przez 9 lat.
Życzę wam wytrwałości na modlitwie, nie poddawajcie się, bo Święta Boża Miłość was hojnie wynagrodzi za wasze wszelkie starania w drodze do doskonałości i nabywaniu Łaski Świętej, Bożej Miłości. Błogosławię wam na trud odmawiania tej modlitwy, Nowenny. †
Duch Święty.
Michałowice koło Krakowa, sobota, 13 czerwca 2020 r.

Modlitwa wstępna
Bądź uwielbiona, wychwalona i wywyższona o Święta, Boża Miłości we wszelkiej Opiece jaką rozciągasz nad całą ludzkością. Jak potężnie uczysz nas tego co najcenniejsze i najwartościowsze. Dzięki serdeczne składamy za wszelkie przejawy Twojej Świętej Opieki nad nami, nad naszymi rodzinami i nad tymi, za których prosimy. Oddal od nas modlących się złe duchy, aby nie przeszkadzały nam w naszych modlitwach.
Spraw o Wieczny Panie, abym mógł w spokoju odprawić tę Nowennę, oraz doznać Opieki Świętej, Bożej Miłości. Zechciej wysłuchać próśb, które zanoszę do Ciebie (wymień prośby). Spraw o Wieczny Boże, abym mógł zawsze i z ochotą, do końca wypełniać Twoją Wolę. Spraw, abym zrozumiał to czego ty pragniesz ode mnie i wykonywał to z ochotą i z miłością oraz dla Świętej, Bożej Miłości. Oddal ode mnie wszelką demoniczną moc i trwogę. Niechaj nie mają do mnie dostępu zasadzki diabelskiego nieprzyjaciela. Spraw, abym nie cierpiał nędzy duchowej z powodu wrogiego działania demona, ani nie doznawał nigdy braku Świętej, Bożej Miłości. Umocnij mnie na tyle w siłach ducha i ciała, abym mógł w 100% wykonać to, czego pragnie ode mnie Święta Boża Miłość. Amen.

Pierwszy dzień
W pierwszym dniu Nowenny proszę Świętą Bożą Miłość o pomoc i opiekę Bożą nad całym Kościołem Świętym.
Wszechmogący, Wieczny Panie, zechciej rozciągnąć płaszcz Bożej Opieki i ochrony nad całym Kościołem Świętym. Niechaj Mocą Bożą odpędzone zostaną wszelkie złe, złowrogie siły piekielne, które wdzierają się na siłę do wnętrza Kościoła Bożego. Ogrzej i otocz cały Kościół Święty opieką Świętej Bożej Miłości, rozpal w nas swą Miłość do tego stopnia, aby nigdy nie ostygły serca członków Kościoła Świętego. Rozciągnij płaszcz Bożej Opieki nad wszystkimi członkami żywego Kościoła, aby demon nikogo nie zdołał nakłonić do zdrady Boga i do kroczenia drogami bez Miłości i Miłosierdzia. Niechaj wolna wola każdego członka Kościoła Świętego zawsze skłania się do realizacji Bożej Woli, wypełnia nią i niech uczy innych Miłości w praktyce Ją stosując i powielając. Niech Święta Boża Miłość zakwitnie w całym Kościele Świętym. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Drugi dzień
W drugim dniu Nowenny proszę Świętą Bożą Miłość o pomoc i opiekę Bożą nad obecnym Papieżem (wymień imię), oraz rozpalenie w Jego sercu pożaru Świętej, Bożej Miłości.
Wszechmocny Stwórco, zechciej zapewnić niezbędną opiekę i ochronę obecnemu Papieżowi, a następcy Św. Piotra Apostoła (wymień imię). Daj Jemu niezbędną moc i siłę ducha, aby pewną, mocną ręką prowadził Kościół Święty i miał siłę sprzeciwić się wszystkim, którzy dążą do destrukcyjnego działania, realizującego mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Świętego od wewnątrz. Wlej w Jego serce ocean Łaski Świętej Bożej Miłości, rozpal Jego serce Miłością, aby dał radę kroczyć drogami Świętej Bożej Miłości i chętnie wypełniał zawsze Bożą, a nie swoją wolę. Spraw o Trójco Święta, aby zawsze dobrze odczytywał i wypełniał Drogę i Wolę Bożą. Niechaj nigdy nie zabraknie Jemu sił i środków do wypełniania Drogi i Woli Bożej. Spraw, aby Twoja Święta Miłość stale czuwała nad Nim i pomogła osiągnąć Mu, jak najwyższe poziomy osobistej świętości. Spraw o Wieczny Boże, aby zawsze dał radę iść za Bożą Miłością, wychodzić Jej naprzeciwko i siać Nią najmocniej, jak potrafi. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Trzeci dzień
W trzecim dniu Nowenny proszę Świętą Bożą Miłość o pomoc i Opiekę Bożą nad wszystkimi biskupami całego Kościoła Świętego, oraz rozpalenie w nich silnej Miłości do Boga, aby zawsze chętnie wykonywali Wolę Bożą.
O Wielka, Przemożna Święta, Boża Miłości, zechciej udzielić niezbędnej opieki i obrony wszystkim biskupom całego Kościoła Świętego, rozgrzej ich serca pożarem Świętej, Bożej Miłości. Spraw o Panie w swojej Świętej Łaskawości i Hojności, aby nigdy nie zabrakło wsparcia modlitewnego tym sługom Kościoła Świętego. Zechciej udzielić im tyle Mocy i Ducha Bożego, aby zawsze i z ochotą pełnili Wolę Boga, a nie swoją. Spraw o Wieczny Panie, aby demon nigdy nie miał do nich dostępu. Niech nikt z demonów, nic nie wciela w życie lokalnego Kościoła Świętego, który został powierzony pieczy i nadzorowi tychże biskupów. Niechaj zawsze i z ochotą pełnią Wolę Bożą, niech rozpaleni Świętą Bożą Miłością, umiejętnie przekazują Ją swoim podopiecznym. Zechciej o Wieczny Panie zapewnić im godne warunki materialne, aby nie zaprzątały ich głowy troski o swój byt materialny. Daj im także, odpowiednie światło Ducha Świętego, aby nigdy nie obnosili się żyjąc ponad stan. Spraw o Najpokorniejszy z pokornych, aby i oni uzyskali niezbędną Łaskę Pokory i Miłości, aby fakt bycia biskupem nie wbijał ich w pychę, aby zawsze pamiętali, że mają służyć i dbać o dobro i czystość wiary z miłością, cierpliwością, wyrozumiałością. Uwolnij ich od wszelkich wpływów demonów i spraw, aby byli siłą duchową Kościoła, a nie jego kulą u nogi, rozpalali wszystkich Miłością do Trójcy Świętej. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Czwarty dzień
W czwartym dniu Nowenny proszę Świętą Bożą Miłość o pomoc i Opiekę Bożą nad wszystkimi kapłanami całego Kościoła Świętego, o rozpalenie w nich silnej Miłości do Boga i bliźniego, aby przez to zawsze chętnie wykonywali Wolę Bożą oraz siali wokół miłością na ludzi, którym służą z Woli Bożej.
Najwyższy i Wieczny Panie, zechciej rozciągnąć swój płaszcz Bożej Opieki, nad wszystkimi kapłanami całego Kościoła Świętego. Niech nigdy nie zabraknie dla nich dostatecznego wsparcia duchowego, modlitewnego. Zechciej o wieczny Panie pomnożyć ich siły i Łaski Boże, aby zawsze i z ochotą oraz miłością mogli służyć wszelką pomocą i aby zawsze znaleźli możliwość udzielenia pomocy tym, którzy o tę pomoc proszą. O Święta, Boża Miłości zechciej na tyle obudzić serca wiernych, wlać w nich wielką, przepastną Świętą Bożą Miłość, aby oni sami zawsze zadbali o potrzeby materialne swoich kapłanów, by mogli posługiwać z miłością pośród tych, których postawiła na ich drodze Boża Wola. Odpędź wszelkie demony od kapłanów i spraw, aby nigdy nikim nie gardzili, ani nie wynosili się nad nikogo, by byli pełni Świętej, Bożej Miłości. Udziel im niezbędnej łaski pokory i miłości, aby zawsze dostrzegali tego, komu potrzebna jest jakakolwiek prawdziwa pomoc i aby mogli zawsze taką pomoc zorganizować, zapewnić. O Dawco wszelkich Bożych Łask, zechciej obdarować ich niezbędną pokorą i wyrozumiałością. Niech żaden z nich nigdy nie wbije się w pychę i aby zawsze pamiętali, że mają służyć i dbać o zdrowy przekaz wiary, oraz pobudzać tę wiarę i Świętą Bożą Miłość w powierzonych sobie duszach. Uwolnij ich od zbędnego demonicznego obciążenia, aby byli duchową siłą Kościoła Świętego, a nie Jego balastem. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Piąty dzień
W piątym dniu Nowenny proszę Świętą Bożą Miłość o pomoc oraz Opiekę Bożą nad całym ludem wiernym Kościoła Świętego.
Jedyny Boże zechciej rozciągnąć płaszcz Bożej Opieki i Świętej Bożej Miłości, nad wszystkimi członkami Świętej Matki Kościoła. Niech nigdy nikomu nie zabraknie siły do walki ze swoim własnym ego i ze swoimi słabościami. Zechciej o Panie zadbać o niezbędne środki materialne dla nich, aby nikt nigdy nie utracił wiary z powodu skrajnego ubóstwa. Daj mądrość i pokorę oraz niezbędną miłość tym, co mają więcej środków do życia niż inni, aby potrafili podzielić się ze swojego z bardziej potrzebującymi. Oddal agresywne i zwykłe ataki demona od wszystkich w Kościele. Daj nam taki rozwój osobistej świętości życia i miłości, aby zły duch nigdy nie znalazł najmniejszego punktu zaczepienia. Spraw, aby nikomu nie zaszkodził w dojściu do wyżyn świętości życia i Nieba. Spraw, abyśmy mogli się zbawić i dopomóc w zbawieniu wiecznym innym, ucząc ich prawdziwej, Świętej, Bożej Miłości. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Szósty dzień
W szóstym dniu Nowenny proszę Świętą Bożą Miłość o pomoc i Opiekę Bożą, Świętym Duszom Czyścowym.
Trójco Święta Jedyny Boże, zechciej dopomóc wszystkim Świętym Duszom Czyścowym ze względu na naszą prośbę, na nasze wołanie i miłość jaką żywimy do tych dusz. My wiemy, że poprzez swoje grzechy, zaciągnęły winy wobec Trójcy Świętej i Świętej, Bożej Miłości. Prosimy Ciebie o Wieczny Panie o zmiłowanie się nad tymi duszami i byś zechciał uwolnić od mąk czyścowych, jak największą ich ilość. Spraw o Święta, Boża Miłości, abyśmy i my mogli kiedyś dostąpić Bożego zmiłowania i cieszyć się Twoją Miłością wieczną. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Siódmy dzień
W siódmym dniu Nowenny proszę Świętą Bożą Miłość o pomoc i Opiekę Bożą nad naszymi rodzinami, o rozpalenie w nich Świętej Bożej Miłości, której tak bardzo brakuje.
O Święty Świętych, proszę Twój Święty Boży Majestat o wszelką niezbędną pomoc i obronę oraz opiekę nad naszymi rodzinami, o rozpalenie w każdym członku rodziny Twej wspaniałej, Bożej Miłości. Daj im siłę i moc oraz miłość, aby nigdy nie upadali ponad siły. Zechciej ofiarować im Łaskę Świętej Bożej Miłości i zrozumienia, aby zawsze i ochotnie pełnili Wolę Bożą. Ochroń ich przed wrogim i destrukcyjnym działaniem wielu złych duchów. Daj, aby dokończyli swoich ziemskich dni, wiernie trwając przy Tobie. Całej rodzinie daj radość oglądania Ciebie w Niebiesiech, gdzie króluje pełnia Świętej, Bożej Miłości. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Ósmy dzień
W ósmym dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Miłość o przemożne Boże Łaski i Błogosławieństwo dla naszych wrogów i dla tych, którzy nam źle życzą.
O Przenajświętsza Święta, Boża Miłości, bardzo proszę Twój Święty, Boży Majestat, o pomoc i obronę oraz opiekę nad nami, o przemianę serca naszych nieprzyjaciół i wrogów oraz tych, którzy nam źle życzą. Oddal od nich zgubne dla nich i ich zbawienia działanie złych nikczemnych duchów. Niech nigdy one nie przebiją zapory Opieki Świętej, Bożej Miłości. Proszę również o dobrą opiekę dla nich i Boże Błogosławieństwo materialne. Nie daj im tak wielkiej biedy, aby nie utracili poprzez nią swojej wiary. Proszę Twój Święty, Boży Majestat o takie natchnienia, aby dobrobyt jaki posiadają, nie stał się ich zgubą. Daj im Najszczodrobliwszy Panie Łaskę Bożej Szczodrobliwości, aby zawsze i chętnie dzielili się swoimi dobrami z prawdziwie potrzebującymi. Rozmnóż im Święte Dary i Łaski Boże, wlej w ich serca prawdziwą Bożą Miłość, aby mogli pomagać innym i doszli tak do szczęśliwej wieczności w Niebie, by opamiętali się i nikogo, nigdy więcej nie prześladowali. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …Dziewiąty dzień
W dziewiątym, ostatnim dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Miłość o wejrzenie na moje osobiste prośby, o rozpalenie we mnie samym, Łaski Świętej, Bożej Miłości.
O Najlepszy z najlepszych, Opiekunie opiekunów, Panie panów, zechciej wejrzeć na mnie Twojego sługę, proszę o wysłuchanie mojej prośby i wypełnienie jej, o ile nie będzie się sprzeciwiała Świętej Woli i Myśli Bożej (wymień swoją osobistą prośbę do Bożego Majestatu). Proszę dla siebie o niezbędne Łaski Boże, o ochronę przed zgubnym działaniem demonów oraz dostateczne, a niezbędne dla mnie środki do życia i działania. Spraw o Stwórco, abym mógł zawsze realizować Bożą Wolę, Boże Plany na bieżąco. Naucz mnie dzielić się swoim dobrem duchowym, ale i materialnym. Bardzo proszę Cię o wieczny Panie, o to byś wlał we mnie tyle Świętej, Bożej Miłości, abym Nią siał tam, gdzie Ty zechcesz i mnie poślesz. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Litania do Świętej, Bożej Miłości

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta, Boża Miłości, czuwająca nad nami - bądź uwielbiona, czczona, czuwająca oraz rozlewająca się na nas i naszych bliskich.
Święta, Boża Miłości, czuwająca nad każdym człowiekiem od chwili jego stworzenia, …
Święta, Boża Miłości, obdarzająca ludzkość hojniej, niż na to ona zasługuje, …
Święta, Boża Miłości, zapewniająca nas o Swojej Opiece nad nami, …
Święta, Boża Miłości, dbająca o właściwy rozwój naszego ducha, …
Święta, Boża Miłości, dbająca o nasze wszystkie potrzeby duchowe, …
Święta, Boża Miłości, obdarzająca nas Mądrością Ducha Świętego, …
Święta, Boża Miłości, obdarzająca nas Miłością Trójcy Świętej, …
Święta, Boża Miłości, obdarzająca nas wszelkimi Darami Bożymi, …
Święta, Boża Miłości, obdarzająca nas łaską głębokiej wiary, …
Święta, Boża Miłości, obdarzająca nas łaską pokory i czystości, …
Święta, Boża Miłości, obdarzająca nas łaską świętej cierpliwości, …
Święta, Boża Miłości, obdarzająca nas łaską prawdziwej skruchy i żalu doskonałego, …
Święta, Boża Miłości, obdarzająca nas łaską skruchy i żalu agonalnego, …
Święta, Boża Miłości, obdarzająca nas łaską wytrwałości w dobrym, …
Święta, Boża Miłości, obdarzająca nas łaską wstrzemięźliwości od złego, …
Święta, Boża Miłości, ofiarowująca nam zawsze niezbędne wsparcie, …
Święta, Boża Miłości, działająca w Patriarchach i przez nich, …
Święta, Boża Miłości, działająca przez Proroków wszystkich czasów i w nich, …
Święta, Boża Miłości, działająca przez Apostołów wszystkich czasów i wieków oraz przez nich, …
Święta, Boża Miłości, działająca przez Kościół Święty i w Nim, …
Święta, Boża Miłości, działająca przez hierarchię Kościoła Świętego i w nich, …
Święta, Boża Miłości, działająca przez kapłanów Kościoła Świętego, a także w nich, …
Święta, Boża Miłości, działająca przez lud wierny i w nim, …
Święta, Boża Miłości, działająca przez wybranych wszystkich czasów i wieków, a także w nich, …
Święta, Boża Miłości, działająca przez dusze, które na to pozwalają, a także w nich samych, …
Święta, Boża Miłości, działająca we wszystkich czasach i wiekach, …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy, Święta, Boża Miłości.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Święta, Boża Miłości.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, Święta, Boża Miłości.
P. – Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. – Pan z wami.
W. – I z duchem Twoim
Pierwsza Tajemnica Radosna Różańca Świętego, Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Ojcze nasz … 10x Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Koronka do Świętej, Bożej Miłości

Wstęp
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Wierzę w Boga … 3x Chwała Ojcu …

Na dużych paciorkach.
Bądź uwielbiona i wychwalona o wspaniała, Święta, Boża Miłości, teraz, zawsze i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Na małych paciorkach. 10 razy
O Święta, Boża Miłości kocham Cię, uwielbiam Cię,
rozpalaj się we mnie i w tych, za których Cię proszę i wzywam.

Na zakończenie 3 razy
Niech będzie uwielbiona, wychwalona i wywyższona Święta, Boża Miłość za wszelkie dobro i opiekę jaką nam zapewnia, niech w nas na wieki zapłonie.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny
Wszechmogący Wieczny Panie w Trójcy Świętej Jedyny, Panie Nieba i Ziemi dziękujemy Tobie za wszelkie dobro, opiekę i miłość, jaką nam darowuje Twoja o Trójco Święta, Boża, Święta Miłość. Nikt nigdy nie zdoła się Tobie o Wieczny Panie odwdzięczyć i podziękować za to, co uniżywszy się do człowieka jemu darowujesz. Zechciej wysłuchać naszych próśb, naszego wołania i ulituj się nad naszą nędzą i głupotą oraz bezmyślnością. Umocnij nas wszystkich oraz tych za których prosimy, niezbędnymi, potrzebnymi do zbawienia i egzystencji Świętymi, Łaskami Bożymi, a nade wszystko wlej w nas o wieczny Boże tyle Miłości, ile zdoła wytrzymać nasza nędzna, z powodu naszych grzechów, dusza i ciało. Oddajemy się Tobie o Boże w Trójcy Świętej Jedyny na własność, oddając naszą wolną wolę do Twojej Świętej, wyłącznej dyspozycji przez Wszechpośredniczkę Wszelkich Łask i Współodkupicielkę, Maryję. Dysponuj nami, naszymi duszami i ciałami, oraz zasługami i otrzymanymi przez nas darami do woli i tak, jaka będzie potrzeba i wymogi. Amen.Nowenna do Świętej, Bożej Opatrzności

Wstęp
Jam Jest Bóg Ojciec, Pierwsza Osoba Trójcy Świętej. Oto postanowiłem podać dzisiaj poprzez Żywego Płomienia kolejny ratunek, kolejne Źródło Bożych Łask dla tego biednego świata. Chcę, pragnę, abyście prosili Świętą, Bożą Opatrzność zwłaszcza o duchową opiekę, jak również i o tę materialną. Obiecuję proszącym pomnożenie licznych Bożych Łask.:
1. Obiecuję, każdemu kto będzie miał we czci i poważaniu Świętą, Bożą Opatrzność pomnożenie wszelkich Bożych łask o tysiąc razy.
2. Obiecuję, czcicielom Łaskę, że gdy ktoś odmówi jeden raz tę Nowennę w całości, nie zazna ognia piekielnego.
3. Obiecuję czcicielom, Łaskę pomnożenia Bożej Opieki w sferze ducha, przed nadmiernymi atakami i pokusami diabła, a zwłaszcza tymi ciężkimi.
4. Obiecuję specjalną opiekę nad grzesznikami, za których modlić się będą o ich nawrócenie.
5. Obiecuję spełnianie próśb ze sfery ducha na tyle, na ile to nie będzie działać na szkodę osoby, która prosi o daną Łaskę Bożą.
6. Obiecuję stałą opiekę materialną tym osobom, które modlić się będą o opiekę Świętej, Bożej Opatrzności dla siebie, ale o wiele więcej otrzymają Łask Bożych ci, co będą się modlić i wstawiać za inne osoby.
7. Obiecuję, czcicielom łaskę zrozumienia Woli i Drogi Bożej jaka jest wobec nich, a także wobec ich bliskich i znajomych w intencji, których modlić się będą.
8. Obiecuję wzrost cnót i życia Bożego u tych, którzy będą się modlili modlitwami tej Nowenny.
9. Obiecuję wzrost i rozrost Łaski Bożej w duszach ludzi modlących się tymi modlitwami.
10. Obiecuję nawrócenie się dla szczególnie zatwardziałych grzeszników
11. Obiecuję uwalnianie systematyczne od wpływów i prześladowań demonicznych dla ludzi opętanych i owładniętych.
12. Obiecuję modlącym się tymi modlitwami specjalnej Łaski Bożej tzw. Łaski Niespodzianki.

Oto jest dwanaście obietnic dane tym, którzy będą czcicielami Świętej, Bożej Opatrzności. Nie lękajcie się prosić i modlić.
Sposób odmawiania Nowenny jest następujący:
Najpierw odmawia się modlitwę wstępną, następnie modlitwę na każdy dzień nowenny. Po tym odmawia się Litanię do Świętej, Bożej Opatrzności. Po niej odmawia się jeden dziesiątek Różańca, tajemnica piąta Chwalebna: Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i ziemi” Po niej odmawia się Koronkę do Świętej, Bożej Opatrzności. Na koniec odmawia się modlitwę na zakończenie każdego dnia Nowenny do Świętej, Bożej Opatrzności.
Litanię i Koronkę można odmawiać oddzielnie od całości. Za odmawianie samej Litanii i Koronki do Świętej, Bożej Opatrzności, obiecuję specjalną opiekę Świętej, Bożej Opatrzności i Łaskę poznania Woli Bożej dla osoby odmawiającej te modlitwy.
Pamiętajcie także o tym, że każda wasza prośba jest naczyniem, które musicie napełnić modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem.
Drugim sposobem odmawiania Nowenny oprócz tradycyjnego, czyli przez dziewięć kolejnych dni, jest pomnożenie Bożych Łąsk o 10 000 razy. Drugi sposób, jest sposobem Wielkiej Nowenny. Odmawia się dni Nowenny, jak miesiące, na przykład w całym styczniu odmawia się codziennie pierwszy dzień Nowenny, w lutym odmawia się co dzień drugi dzień Nowenny itd.
Wielką Nowennę zalecam do odmawiania w szczególności w kościołach, zwłaszcza, gdy będziecie prosić o szczególnie ważną społecznie Bożą Łaskę. Bądźcie wytrwali i stanowczy przy odmawianiu tej Nowenny. Demon będzie wymyślał wam tysiące pokus, a wszystko tylko po to, aby odwieść was od tej modlitwy. Nie dajcie się jemu zwieść.


Modlitwa wstępna
Bądź uwielbiona Święta, Boża Opatrzności we wszelkiej Opiece jaką rozciągasz nad całą ludzkością. Dzięki serdeczne składamy za wszelkie przejawy Twojej Świętej Opieki nad nami, nad naszymi rodzinami i tymi za których prosimy. Oddal od nas modlących się złe duchy, aby nie przeszkadzały nam w naszych modlitwach. Spraw o Wieczny Panie, abym mógł w spokoju odprawić tę Nowennę. Zechciej wysłuchać próśb jakie zanoszę do Ciebie (wymień prośby). Spraw o Wieczny Boże abym zawsze i z ochotą wypełniał Wolę Bożą i to do końca. Spraw, abym zrozumiał to, czego ty pragniesz ode mnie i wykonywał to z ochotą i z miłością. Oddal ode mnie wszelką demoniczną moc i trwogę. Niechaj nie mają do mnie dostępu. Spraw, abym nie cierpiał nędzy z powodu wrogiego działania demona. Umocnij mnie na tyle w siłach ducha i ciała, abym mógł w 100% wykonać to czego pragnie ode mnie Święta, Boża Opatrzność. Amen.

Pierwszy dzień
W pierwszym dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Opatrzność o pomoc i Opiekę Bożą nad całym Kościołem Świętym.
Wszechmogący, Wieczny Panie, zechciej rozciągnąć płaszcz Bożej Opieki i Ochrony nad całym Kościołem Świętym. Niechaj Mocą Bożą odpędzone zostaną wszelkie złe, złowrogie siły piekielne, które wdzierają się na siłę do wnętrza Kościoła Bożego. Rozciągnij płaszcz Bożej Opieki, nad wszystkimi członkami Żywego Kościoła, aby demon nikogo nie zdołał nakłonić do złego i zdrady Boga. Niechaj wolna wola każdego członka Kościoła Świętego, zawsze skłania się do realizacji Bożej Woli i wypełnia nią. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Drugi dzień
W drugim dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Opatrzność o pomoc i Opiekę Bożą nad obecnym Papieżem (podaj Jego imię).
Wszechmocny Stwórco, zechciej zapewnić niezbędną opiekę i ochronę obecnemu Papieżowi, a następcy Św. Piotra Apostoła. Daj Jemu niezbędną moc i siłę ducha, aby pewną, mocną ręką prowadził Kościół Święty i miał siłę sprzeciwić się wszystkim, którzy dążą do destrukcyjnego działania, realizującego mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Świętego od wewnątrz. Spraw o Trójco Święta, aby zawsze dobrze odczytywał i wypełniał Drogę i Wolę Bożą. Niechaj nigdy nie zabraknie dla Niego sił i środków do wypełniania Drogi i Woli Bożej. Spraw, aby Twoja Święta Opatrzność stale czuwała nad Nim i pomogła osiągnąć, jak najwyższe poziomy osobistej świętości. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Trzeci dzień
W trzecim dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Opatrzność o pomoc i Opiekę Bożą nad wszystkimi biskupami całego Kościoła Świętego.
O wielka przemożna Święta, Boża Opatrzności, zechciej udzielić niezbędnej opieki i obrony wszystkim biskupom całego Kościoła Świętego. Spraw o Panie w swojej Świętej Łaskawości i Hojności, aby nigdy nie zabrakło wsparcia modlitewnego, tym sługom Kościoła Świętego. Zechciej udzielić im na tyle z sił Mocy i Ducha Bożego, aby zawsze i z ochotą pełnili Wolę Boga, a nie swoją. Spraw o Wieczny Panie, aby demon nigdy nie miał do nich dostępu. Niech żaden z demonów nic nie wciela w życie lokalnego Kościoła Świętego, który został powierzony pieczy i nadzorowi tychże biskupów. Niechaj zawsze i z ochotą pełnią Wolę Bożą. Zechciej o Wieczny Panie zapewnić im godne warunki materialne, aby nie zaprzątały ich głowy troski o swój byt materialny. Daj im także, odpowiednie światło Ducha Świętego, aby nigdy nie obnosili się ze swoim bogactwem, żyjąc ponad stan. Spraw o Najpokorniejszy z pokornych, aby i oni uzyskali niezbędną Łaskę Pokory, aby fakt bycia biskupem nie wbijał ich w pychę, aby zawsze pamiętali, że mają służyć i dbać o dobro i czystość wiary. Uwolnij ich od wszelkich wpływów demonów i spraw, aby byli siłą duchową Kościoła, a nie jego kulą u nogi. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Czwarty dzień
W czwartym dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Opatrzność o pomoc i Opiekę Bożą nad wszystkimi kapłanami całego Kościoła Świętego.
O Najwyższy i Wieczny Panie, zechciej rozciągnąć swój płaszcz Bożej Opieki, nad wszystkimi kapłanami całego Kościoła Świętego. Niech nigdy nie zabraknie dla nich dostatecznego wsparcia duchowego, modlitewnego. Zechciej o Wieczny Panie pomnożyć ich siły i Łaski Boże, aby zawsze i z ochotą oraz miłością mogli służyć wszelką pomocą i aby zawsze zaleźli możliwość udzielenia pomocy tym, którzy o tę pomoc proszą. O Święta, Boża Opatrzności zechciej na tyle obudzić serca wiernych, aby oni sami zawsze zadbali o potrzeby materialne swoich kapłanów. Odpędź wszelkie demony od kapłanów i spraw, aby nigdy nikim nie gardzili, ani nie wynosili się nad nikogo. Udziel im niezbędnej Łaski pokory i miłości, aby zawsze dostrzegali tego, komu potrzebna jest pomoc i aby mogli zawsze taką pomoc zorganizować. O dawco wszelkich Bożych Łask, zechciej obdarować ich niezbędną pokorą i wyrozumiałością. Niech żaden z nich nigdy nie wbije się w pychę i aby zawsze pamiętali, że mają służyć i dbać o zdrowy przekaz wiary, oraz pobudzać tę wiarę w powierzonych sobie duszach. Uwolnij ich od zbędnego demonicznego balastu, aby byli duchową siłą Kościoła Świętego, a nie jego balastem. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Piąty dzień
W piątym dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Opatrzność o pomoc i Opiekę Bożą nad całym ludem wiernym, całego Kościoła Świętego.
Jedyny Boże zechciej rozciągnąć Płaszcz Bożej Opieki, nad wszystkimi członkami Świętej Matki Kościoła. Niech nigdy nikomu nie zabraknie siły do walki ze swoim własnym ego i ze swoimi słabościami. Zechciej o Panie zadbać o niezbędne środki materialne, aby nikt nigdy nie utracił wiary z powodu skrajnego ubóstwa. Daj mądrość i pokorę tym, co mają więcej środków do życia niż inni, aby potrafili podzielić się ze swojego z bardziej potrzebującymi. Oddal agresywne i zwykłe ataki demona od wszystkich w kościele. Daj nam taki rozwój osobistej świętości życia, aby zły duch nigdy nie znalazł najmniejszego punktu zaczepienia. Spraw, aby nikomu nie zaszkodził w dojściu do wyżyn świętości życia i Nieba. Spraw, abyśmy mogli się zbawić i dopomóc w zbawieniu wiecznym innym. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Szósty dzień
W szóstym dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Opatrzność o pomoc i Opiekę Bożą, Świętym duszom czyścowym całego Kościoła Świętego.
Trójco Święta Jedyny Boże, zechciej dopomóc wszystkim Świętym duszom czyścowym ze względu na naszą prośbę, na nasze wołanie. My wiemy, że poprzez swoje przewiny, zaciągnęły zadłużenia wobec Świętej, Bożej Sprawiedliwości. Prosimy Ciebie o Wieczny Panie o zmiłowanie nad tymi duszami i zechciej uwolnić od mąk czyścowych, jak najwięcej tych dusz. Spraw, abyśmy i my mogli kiedyś dostąpić Bożego zmiłowania i cieszyć się Twoją Miłością wieczną. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Siódmy dzień
W siódmym dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Opatrzność o pomoc i Opiekę Bożą nad naszymi rodzicami, tymi żywymi, ale i tymi zmarłymi.
O Święty Świętych, proszę Twój Święty, Boży Majestat o wszelką niezbędną pomoc i obronę oraz opiekę nad naszymi rodzicami, tymi żywymi, ale i tymi zmarłymi. Daj tym żyjącym rodzicom wiele radości życia nawet w cierpieniu. Daj siłę i moc, aby nigdy nie upadli ponad siły. Zechciej dać im Łaskę Bożej Miłości i zrozumienia, aby zawsze i ochotnie pełnili Wolę Bożą. Ochroń ich przed wrogim i destrukcyjnym działaniem wielu złych duchów. Daj, aby dokończyli swoich ziemskich dni wiernie trwając przy Tobie. Tym zmarłym naszym rodzicom, daj radość oglądania Ciebie w Niebiesiech. Daruj im resztę ich kar i uwolnij ich z pęt czyścowych. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Ósmy dzień
W ósmym dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Opatrzność o przemożne Boże Łaski i Błogosławieństwo dla naszego rodzeństwa, naszych rodzin, oraz osoby nam bliskie.
O Przenajświętsza Święta, Boża Opatrzności, bardzo proszę Twój Święty Boży Majestat, o pomoc i obronę oraz Opiekę, nad moim rodzeństwem, nad moją rodziną oraz bliskimi mi osobami. Oddal od nich zgubne dla nich i ich zbawienia, działanie złych, nikczemnych duchów. Niech nigdy one nie przebiją zapory Opieki Świętej, Bożej Opatrzności. Proszę również o dobrą opiekę i Boże Błogosławieństwo materialne dla nich. Nie daj im tak wielkiej biedy, aby utracili poprzez nią swoją wiarę. Proszę Twój Święty Boży Majestat o takie natchnienia, aby dobrobyt jaki posiadają, nie stał się ich zgubą. Daj im Najszczodrobliwszy Panie, Łaskę Bożej Szczodrobliwości, aby zawsze i chętnie dzielili się swoimi dobrami z prawdziwie potrzebującymi. Rozmnóż im Święte Dary i Łaski Boże, aby mogli pomagać innym i doszli tak do szczęśliwej wieczności w Niebie. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Dziewiąty dzień
W dziewiątym ostatnim dniu Nowenny proszę Świętą, Bożą Opatrzność o wejrzenie na moje osobiste prośby.
O Najlepszy z najlepszych, Opiekunie opiekunów, Panie panów, zechciej wejrzeć na mnie twojego sługę i proszę o wysłuchanie mojej prośby i wypełnienie jej, o ile nie będzie się sprzeciwiała Świętej Woli i Myśli Bożej (wymień swoją osobistą prośbę do Bożego Majestatu). Proszę dla siebie o niezbędne dla Mnie Łaski Boże, ochronę przed zgubnym działaniem demonów oraz dostateczne, a niezbędne dla mnie środki do życia i działania. Spraw o Stwórco, abym mógł zawsze realizować Bożą Wolę, Boże Plany na bieżąco. Naucz mnie dzielić się swoim dobrem duchowym, ale i materialnym. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Litania do Świętej, Bożej Opatrzności

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - miłuj się nad nami.
Święta, Boża Opatrzności czuwająca nad nami, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami.
Św., B. Op. czuwająca nad każdym człowiekiem od chwili jego stworzenia. -
Św., B. Op. obdarzająca ludzkość hojniej niż na to ona zasługuje, -
Św., B. Op. zapewniająca nas o Swojej Opiece nad nami, -
Św., B. Op. dbająca o właściwy rozwój naszego ducha, -
Św., B. Op. dbająca o nasze wszystkie potrzeby materialne, -
Św., B. Op. obdarzająca nas Mądrością Ducha Świętego, -
Św., B. Op. obdarzająca nas Darami Bożymi, -
Św., B. Op. obdarzająca nas Łaską głębokiej wiary, -
Św., B. Op. obdarzająca nas Łaską pokory i czystości, -
Św., B. Op. obdarzająca nas Łaską świętej cierpliwości, -
Św., B. Op. obdarzająca nas Łaską skruchy i żalu, -
Św., B. Op. obdarzająca nas Łaską skruchy i żalu agonalnego, -
Św., B. Op. obdarzająca nas Łaską wytrwałości w dobrym, -
Św., B. Op. obdarzająca nas Łaską wstrzemięźliwości od złego, -
Św., B. Op. ofiarowująca nam zawsze niezbędne wsparcie, -
Św., B. Op. działająca przez Patriarchów, -
Św., B. Op. działająca przez Proroków wszystkich czasów, -
Św., B. Op. działająca przez Apostołów wszystkich czasów i wieków, -
Św., B. Op. działająca przez Kościół Święty, -
Św., B. Op. działająca przez hierarchię Kościoła Świętego, -
Św., B. Op. działająca przez kapłanów Kościoła Świętego, -
Św., B. Op. działająca przez lud wierny, -
Św., B. Op. działająca przez wybranych wszystkich czasów i wieków, -
Św., B. Op. działająca przez dusze, które na to pozwalają, -
Św., B. Op. działająca we wszystkich czasach i wiekach, -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy, Święta, Boża Opatrzności.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Święta, Boża Opatrzności
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Święta, Boża Opatrzności.
P. – Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. – A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Piąta Tajemnica Chwalebna Różańca Świętego, „Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i ziemi przez Majestat Trójcy Świętej”.
Ojcze nasz…10 Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu …

Koronka do Świętej, Bożej Opatrzności

Wstęp
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Wierzę w Boga … 3x Chwała Ojcu

Na dużych paciorkach 1x
Bądź uwielbiona o Święta, Boża Opatrzności
teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Na małych paciorkach 10x
Święta, Boża Opatrzności kocham i wielbię Ciebie,
dopomóż i zaradź naszym troskom i potrzebom.

Na zakończenie 3x
Niech będzie uwielbiona, wychwalona i wywyższona Święta, Boża Opatrzność
za wszelkie dobro i opiekę jaką nam zapewnia.

Modlitwa na zakończenie Nowenny
Wszechmogący, Wieczny Panie Nieba i ziemi. Dziękujemy tobie za wszelkie dobro i opiekę, jaką nam darowuje, Twoja Święta, Boża Opatrzność. Nikt nigdy nie zdoła Tobie o wieczny Panie podziękować za to, co uniżywszy się do człowieka jemu darowujesz. Zechciej wysłuchać naszych próśb, naszego wołania i ulituj się nad naszą głupotą i bezmyślnością. Umocnij nas wszystkich za których prosimy, niezbędnymi, potrzebnymi do zbawienia i egzystencji Świętymi Łaskami Bożymi. Oddajemy się tobie na własność oddając naszą wolna wolę do Twojej Świętej wyłącznej dyspozycji. Dysponuj nami do woli i tak, jaka będzie potrzeba. Amen.Nowenna do Świętej, Bożej Sprawiedliwości

Słowo wstępne
Pisz drogie dziecię, Żywy Płomieniu, bo taka jest Wola Boża, Wola Trójcy Świętej. Trójca Święta dała światu przez ciebie tę modlitwę - Nowennę, jako nowe, mocne narzędzie, do wspólnej walki o sprawiedliwość w tym zdominowanym przez szatana świecie, który tak bardzo wprowadza wszelką niesprawiedliwość i zło na świat, zmusza ludzi do jego wykonywania. Teraz Święta, Boża Sprawiedliwość pragnie wymusić Swoją Przemożną siłą na osobie szatana i ludzi głęboko niesprawiedliwych z powodu działania tegoż złego ducha zmianę ich nastawienia, podaje tę wielką i porażającą demony duchową broń.
Boża Sprawiedliwość nie jest tożsama z żadną inną sprawiedliwością. Nie da się Jej oszukać, ani naciągnąć niesprawiedliwie na czyjąkolwiek krzywdę. Nie radzę prosić Bożej Sprawiedliwości w sprawach i kwestiach niesprawiedliwych, kłamliwych, bo Ręka Bożej Sprawiedliwości z całą siłą, według stopnia świadomości czynu, uderzy w niesprawiedliwie przyzywającego, Sprawiedliwego Gniewu Bożego. Można za to prosić Bożą Sprawiedliwość o pomoc i interwencję, w trudnych i zagmatwanych sprawach, zwłaszcza, gdy wyczerpie się ludzkie środki w walce o jakąkolwiek sprawiedliwość.
Święta, Boża Sprawiedliwość jest doskonałym Bożym przymiotem. Nie da się Go okłamać, naciągnąć, sfałszować, działać tendencyjnie, niesprawiedliwie. Święta, Boża Sprawiedliwość jest częścią Świętej, Bożej Miłości i ma porażającą Moc, nawet nad Trójcą Świętą i całym stworzeniem.
Nowenna do Świętej, Bożej Sprawiedliwości będzie bardzo silną i bardzo skuteczną bronią. Dzięki Niej będzie można walczyć z demonami lepiej i o wiele bardziej efektywniej, skuteczniej. Chcę wam uświadomić, że to właśnie ten przymiot jest tym, który spowodował usunięcie z Nieba upadłych Chórów Anielskich.
Walka ze złymi duchami nie jest łatwa, ani przyjemna dla każdego człowieka, ale doceniacie tylko to, co was drogo kosztuje. Uświadomiłem tobie Żywy Płomieniu, ten fakt niejednokrotnie. Dobrze wiesz, jak słaby i beznadziejny jesteś sam z siebie wobec potęgi piekła. Sam niczego nie zdołasz uczynić, a wszystko uczynisz jedynie z Trójcą Świętą i Maryją, Moją Świętą, Kochaną Mamą. Teraz, w tym czasie podam wam kolejną broń, kolejny ratunek dla świata. Cała Trójca Święta nadaje Moc i znaczenie tym Słowom, a siła Słów tej modlitwy - Nowenny jako całości, gromić będzie znacznie siłę i potęgę szatana.
Pragnę, aby każdy kto może i zdoła korzystał z tej modlitwy, aby dopomóc Kościołowi Świętemu przejść czas jego najcięższych prób w dziejach. Po zatwierdzeniu tej modlitwy – Nowenny przez Kościół Święty, od tej pory stanie się potężną bronią Kościoła Świętego.
● Obiecuję, że każdy kto będzie ubiegać się, uciekać do obrony Świętej, Bożej Sprawiedliwości, dozna Jej przemożnej opieki.
● Obiecuję potężną Moc sprawczą tej Nowennie, Litanii, a nade wszystko Koronce do Świętej, Bożej Sprawiedliwości.
● Obiecuję szybkie pokonanie demona, bo w obronie sprawiedliwości staje cała Trójca Święta ze swoją Mocą.
● Obiecuję sprawiedliwe pokonanie każdego, kto współpracuje ze złymi duchami i ich zwolennikami.
● Obiecuję przywrócenie godności tym, którym ją siłą odebrano.
● Obiecuję uruchomienie Świętej, Bożej Sprawiedliwości wobec każdego, kto działa niesprawiedliwie i stronniczo.
● Obiecuję obronę skrzywdzonych, jeżeli odwołają się do Świętej, Bożej Sprawiedliwości, a czas i działanie pozostawcie samej Trójcy Świętej.
To są obietnice do Nowenny Świętej, Bożej Sprawiedliwości. Trójca Święta dała wam o dziateczki na te niełatwe czasy straszną w skutkach i działaniu duchową broń. Na wyraźny Boży rozkaz wyruszą, aby was bronić Aniołowie wykonawcy Sprawiedliwego Gniewu Bożego.
Nowennę należy odmawiać następująco. Najpierw modlitwa wstępna, następnie modlitwa na dany przypadający dzień odmawiania, następnie Litania do Bożej Sprawiedliwości, dziesiątek Różańca Świętego, a na końcu Koronka do Świętej, Bożej Sprawiedliwości i modlitwa na zakończenia każdego dnia Nowenny.
Nowennę można odmawiać tradycyjnie przez dziewięć kolejnych dni. Można też odmawiać przez dziewięć miesięcy, wtedy uzyska się więcej specjalnych Łask Bożych i uzyska większą pomoc Bożą. Można też odmawiać przez dziewięć lat, to w wyjątkowo ciężkich i zagmatwanych sprawach. Odmawiając przez dziewięć miesięcy, odmawia się cały miesiąc jeden dzień nowenny, odmawiając dziewięć lat, dany dzień odmawia się przez cały rok. Pragnę wam udzielić wielu łask, przynieść wiele pomocy, ale wy musicie o to prosić. Błogosławię wam na cierpliwe odmówienie Nowenny.
Jezus.

Modlitwa wstępna
Najświętsza, ukochana Święta, Boża Sprawiedliwości, która Jesteś Wspaniała, Nieogarniona, Wieczna, Straszliwa i Nieprzejednana, Sprawiedliwa, ale także Surowa, lecz zewszechmiar kochająca wszelką sprawiedliwość i uczciwość. Sprawiedliwy Boże, Trójco Święta, kochająca zabłąkaną od grzechów i win ludzkość, daj mi łaskę dobrego odprawienia tej Nowenny, aby przyniosła takie Dary i Owoce Ducha Świętego, takie sprawiedliwe działanie Trójcy Świętej, jakie Ty Sam Sprawiedliwy Boże chcesz nam udzielić. Boże godny uwielbienia, proszę Cię o jak najwięcej Łask Bożych potrzebnych mnie i innym do okazywania Tobie miłości i do uzyskania wszelkiej sprawiedliwości, której sami nie możemy się doczekać. Amen.

Pierwszy dzień
Święta, Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niesprawiedliwie na Kościół Święty.
Wiekuisty, Sprawiedliwy Boże w Trójcy Świętej Jedyny, składamy Ci stokrotne, dzięki za to, że stworzyłeś nas i cały Wszechświat. Wszechpotężny Władco, nikt nigdy nie zdoła Ci podziękować za ogromne Dobra - Łaski, które nam zsyłasz Mocą Swej bezgranicznej Miłości. Czuwasz też wciąż nad nami Swą Miłosierną Opatrznością, mimo naszych wad i nędzy. Podnosisz nas z upadków i uczysz Swoich Dróg. Przepraszamy Cię za naszą niedoskonałość i obiecujemy szczerą poprawę w każdej dziedzinie duchowego oraz cielesnego życia. Najukochańszy Boże Ojcze, bądź uwielbiony i błogosławiony! Proszę Cię o Wszechpotężny Władco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, abyś przegnał szatana działającego na nasz Kościół Święty, pomógł wymóc na wszystkich rządzących w nim przełożonych wszystkich szczebli, zewszechmiar sprawiedliwe traktowanie, by opamiętali się z zajadliwości swoich grzechów, odstąpili od demonów, a te by ich opuściły na dobre. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta, Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, albo postąpiła z nimi tak, jak Ty sam Boże chcesz, pragniesz i musisz uczynić. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Drugi dzień
O Święta, Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego na organizacje demoniczne iluminatów i masonerię oraz mędrców Syjonu, działających na szkodę ludzi zwłaszcza w naszym kraju.
Najlepszy, Sprawiedliwy Boże, dziękujemy Ci za wszystkie Dobra i Łaski, które otrzymujemy z Twojej Ręki. Dziękujemy za Odkupieńczą Ofiarę Syna Bożego, która wykupiła nas z rąk Bożej Sprawiedliwości, a która nieustannie nas uświęca. Boże Sprawiedliwy pełen litości, Ty Jesteś naszym ocaleniem, porusz ostygłe nasze serca i zbałamucone umysły. Niech Twój Święty Duch rozproszy panujące ciemności, a Twoje Święte Łaski, które są naszym udziałem w życiu Bożym, rozkwitną błogosławieństwem w naszych udręczonych sercach. Proszę Cię Sprawiedliwy Boże, o nawrócenie ludzi będących w masonerii, iluminatach i pośród mędrców Syjonu, zwłaszcza pracujących na naszą zgubę w naszym kraju. Proszę też o zablokowanie pracy szatana w tych organizacjach, przegnanie go, wrzucenie z powrotem do piekła. Proszę Cię o Sprawiedliwy Boże, powstrzymaj wszelkie złowrogie działanie ludzi z tych organizacji, nie pozwól im bezczelnie niszczyć ludzi i ich mienia. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, albo postąpiła z nimi tak, jak Ty sam Boże chcesz, pragniesz i musisz uczynić. Amen
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Trzeci dzień
O Święta, Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na kapłanów i hierarchię Świętego Kościoła Katolickiego.
Najczulszy Boże w Trójcy Świętej Jedyny, składam Ci gorące podziękowania za wszystkie cuda, którymi nas darzysz, głównie zaś za zbawienie naszych dusz. Ty, który zechciałeś ofiarować za nasze winy na haniebną śmierć Twojego Syna, ocal na wieczność wszystkie zagrożone dusze, a zwłaszcza dusze teraz umierających i mających wkrótce umrzeć. Najświętszy Boże, pomóż nam w ratowaniu dusz ciężkich grzeszników, zwłaszcza z grona kapłanów i hierarchii naszego Świętego Kościoła Katolickiego, uwalniając ich na zawsze od jadu piekielnej żmii. Wszystkich doprowadź do szczęśliwej wieczności. Pełen dobroci i miłości Sprawiedliwy Boże, zadziałaj na kapłanów, biskupów, kardynałów oraz papieża, którzy podejmują niejednokrotnie i tendencyjnie pod wpływem diabła złe, krzywdzące innych decyzje, nawróć ich, opamiętaj. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta, Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, albo postąpiła z nimi tak, jak Ty sam Boże chcesz, pragniesz i musisz uczynić. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Czwarty dzień
O Święta, Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na tych, co są z narodu żydowskiego i chazarskiego.
Odwieczny Boże, Stwórco Nieba i Ziemi dziś prosimy Cię o ratunek dla dusz ludzi z narodu żydowskiego i chazarskiego. Błagamy Cię o takie łaski, aby ani jedna dusza nie poszła na potępienie wieczne. O Abba, Najdroższy Tatusiu, który przyjąłeś ofiarę z Krwi Swojego Syna, spraw, abyśmy otrzymali Łaskę pomocy dla tych biednych dusz. Wiekuisty Boże, udziel swoich Łask tym duszom, zwłaszcza tym, które są już blisko bram wieczności. Pomóż nieść ich własny Krzyż, na wzór Twojego Ukrzyżowanego Syna. Ukochana, Sprawiedliwa Trójco Święta, powstrzymaj złe, złowrogie działanie ludzi z narodu żydowskiego i chazarskiego, aby nie działali źle, zwodniczo i niesprawiedliwie. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta, Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia albo postąpiła z nimi tak, jak Ty sam Boże chcesz, pragniesz i musisz uczynić. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Piąty dzień
O Święta, Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na muzułmanów całego świata.
Odwieczny Boże pełen Miłosierdzia, proszę Cię o wywarcie Bożej Sprawiedliwości na atakujących nas muzułmanach całego świata. Najlepszy Tatusiu, Ty Sam nam dałeś wiele sposobów i środków do wybawienia dusz z ich opresji. Prosimy Cię o bezmiar Łask dla tych nieszczęsnych błądzących dusz, aby nawróciły się i jak najprędzej mogły oglądać Twoje Święte Oblicze i wysławiać Twój Majestat. One wiele zawiniły swoim grzesznym życiem, ale było i jest to głównie wynikiem ich duchowej ułomności i ociężałości serca i nieznajomości prawdziwego Boga. Proszę Cię o Sprawiedliwy Boże o opamiętanie muzułmanów, by nas nie mordowali, nie krzywdzili. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta, Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, postępowania, albo by postąpiła z nimi tak, jak Ty sam Boże chcesz, pragniesz i musisz uczynić. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Szósty dzień
O Święta, Boża Sprawiedliwości, proszę cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na wrogów naszego Narodu.
Boże Sprawiedliwy, pomóż nam zawsze w życiu wypełniać Twoją Świętą Wolę. Wielokroć wskazywałeś całej ludzkości, jak rozpoznać Twoje Drogi, lecz oporny, grzeszny człowiek z powodu swej głupoty pogardził Twoimi Słowami i Twoją zbawienną radą. Jednak Twoje Kochające Serce, o mój Boże Sprawiedliwy, nadal bije dla nas współczuciem, pomimo Twojej odwiecznej Sprawiedliwości. Z pokorą prosimy Cię, Najczulszy Tatusiu z Nieba, o udzielenie nam silnych natchnień Twojego Ducha, poprzez nasze myśli, abyśmy się nauczyli doskonale rozpoznawać to, czego od nas pragniesz. Ocal nas, byśmy nigdy nie sprzeciwiali się Twojej Świętej Woli. Prosimy Cię i błagamy o nawrócenie się i opamiętanie wszystkich wrogów naszego umęczonego przez nich Narodu. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, postępowania albo by ona postąpiła z nimi tak, jak Ty sam Boże chcesz, pragniesz i musisz uczynić. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Siódmy dzień
O Święta, Boża Sprawiedliwości, proszę cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na wrogów naszych rodzin.
Boże Miłosierny, proszę Cię o pomoc w celującym wypełnianiu Twoich doskonałych, świętych planów, bowiem w ich realizacji zawsze będzie przeszkadzał diabeł. Pomóż go nam pokonać, Mój Uwielbiony Boże spraw, abym zachowywał każde Słowo, które wypowiadasz. Spraw też, aby każdy człowiek na każdym miejscu mógł realizować Twoją Świętą, Wiekuistą Wolę. Boże Sprawiedliwy, udziel mi takiej łaski, bym mógł zawsze i dokładnie wypełnić Twoją Wolę. Proszę Cię również o nawrócenie wrogów naszych rodzin, tych, którzy chcą je rozbić, zniweczyć i zniszczyć. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała twoja Święta, Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, postępowania albo by Ona postąpiła z nimi tak, jak Ty sam Boże chcesz, pragniesz i musisz uczynić. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Ósmy dzień
O Święta, Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na tych, którzy nas kiedykolwiek niesprawiedliwie potraktowali.
Nieśmiertelny, Sprawiedliwy Boże, proszę Cię o pogromienie sił zła - szatana i jego zwolenników. Najlepszy Tatusiu, daj nam moc i pragnienie do przezwyciężania naszych słabości i złych skłonności. Broń nas od wpadania w matnię pułapek sprytnie zastawionych przez złego ducha. Naucz nas dobrej, skutecznej modlitwy, która ujarzmia siły nieczyste. Spraw, byśmy za wszelką cenę wybierali tylko dobro. Ojcze Sprawiedliwy, udziel nam Łaski, abyśmy przy Tobie wytrwali do końca na naszych Bożych posterunkach. Prosimy cię również, aby nawrócili się ci, którzy nas atakują i mszczą się pełni buty i niesprawiedliwości. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, postępowania albo by postąpiła z nimi tak, jak Ty sam Boże chcesz, pragniesz i musisz uczynić. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Dziewiąty dzień
O Święta, Boża Sprawiedliwości, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na nas samych, o usunięcie wszelkiej ukrytej przed naszymi oczami niesprawiedliwości oraz wszelkiego złego, brutalnego nas traktowania.
Ukochany, Sprawiedliwy Ojcze z Nieba, dziś przedstawiamy Ci nasze prośby i błagania. Panie spraw, by nade wszystko wypełniła się Twoja Święta Wola względem nas. Wysłuchaj wszystkiego, co w naszym imieniu przedstawi Ci Matka Twojego Świętego Syna. Mój Ojcze, usłysz moją prośbę, moje pokorne wołania, o ile jest to zgodne z Twoją Świętą Wolą. Nie dopuść, Wszechpotężny Panie, abym kiedykolwiek swoim postępowaniem wykroczył przeciw Twojej, Świętej Woli. Pomóż odkryć mi, wszelkie ukryte, podstępne pułapki, usuń je, usuń wszelkie niesprawiedliwe traktowanie nas, spraw, aby nasi prześladowcy się nawrócili i ujawnili. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę Cię o Stwórco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, aby zadziałała Twoja Święta Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, postępowania albo, by postąpiła z nimi tak, jak Ty sam Boże chcesz, pragniesz i musisz uczynić. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Litania do Świętej, Bożej Sprawiedliwości

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Sprawiedliwy Boże, Stwórco Nieba i Ziemi - zmiłuj się nad nami i dopomóż nam.
Sprawiedliwy Boże, w Twojej Mądrości i Potędze, ...
Sprawiedliwy Boże, Stworzycielu Aniołów, …
Sprawiedliwy Boże, Chwało i celu naszej wędrówki, ...
Sprawiedliwy Boże, Chwało Świętych w Niebie, ...
Sprawiedliwy Boże, wyganiający pierwszych rodziców z Raju, …
Sprawiedliwy Boże, Chwało stworzenia, ...
Sprawiedliwy Boże, Opatrzności Boża na naszej drodze, ...
Sprawiedliwy Boże, w niezliczonych swych przymiotach, ...
Sprawiedliwy Boże, Nieogarniony, Litościwy w Swym Miłosierdziu, ...
Sprawiedliwy Boże, nieszczędzący Syna Swojego dla naszego Odkupienia, ...
Sprawiedliwy Boże, dający nam Matkę Syna Swojego, ...
Sprawiedliwy Boże, Serdeczny, Czuły i Kochający, ...
Sprawiedliwy Boże, Delikatniejszy niż dziecko, ...
Sprawiedliwy Boże, Żarliwy i Płomienny, ...
Sprawiedliwy Boże, Czysta Miłości, ...
Sprawiedliwy Boże, zsyłający potop na ludzi zbuntowanych przeciw Tobie za dni Noego, …
Sprawiedliwy Boże, Najdoskonalszy nasz Boże, ...
Sprawiedliwy Boże, Niezgłębiony w uświęcaniu wszystkich i wszystkiego, ...
Sprawiedliwy Boże, Wszechmocny i Pełen Łaskawości, ...
Sprawiedliwy Boże, Ogarniający wszystkich swą Czułą Opieką, …
Sprawiedliwy Boże, patrzący na nas przez Rany Syna Swojego, …
Sprawiedliwy Boże, objawiający Wszelkie Tajemnice Boże, ...
Sprawiedliwy Boże, opiekujący się Kościołem i stworzeniem, …
Sprawiedliwy Boże, nasza Pociecho i Nagrodo, ...
Sprawiedliwy Boże, rozkoszy Zbawionych i Duchów Czystych, ...
Sprawiedliwy Boże, Nadziejo zbawiających się, ...
Sprawiedliwy Boże, dający przez Mojżesza Dziesięć Przykazań Bożych, …
Sprawiedliwy Boże, Niewyczerpany w Swych Cudach, ...
Sprawiedliwy Boże, Mądry w Swych Zarządzeniach, ...
Sprawiedliwy Boże, Najmilszy, Najczulszy i Przedziwny, ...
Sprawiedliwy Boże, dający zawsze Dobre i Mądre Rady, ...
Sprawiedliwy Boże, Czysta Sprawiedliwości, ...
Sprawiedliwy Boże, dający natchnienie naszej pobożności -...
Sprawiedliwy Boże, Wiedzący o Wszystkim, …
Sprawiedliwy Boże, Widzący Wszystko i Wszędzie, ...
Sprawiedliwy Boże, Przed Którym nic, ani nikt się nie ukryje, ...
Sprawiedliwy Boże, Perło Najcenniejsza, ...
Sprawiedliwy Boże, Umierający za nasze grzechy, …
Sprawiedliwy Boże, niedający z nikim, ani z niczym się porównać, ...
Sprawiedliwy Boże, dochowujący Przymierza na wieki, ...
Sprawiedliwy Boże, Obietnico wypełniająca się zawsze, ...
Sprawiedliwy Boże, Słowo zawsze wypełniające się, ...
Sprawiedliwy Boże, z Sercem Gorejącym, jak ogień gorącym, ...
Sprawiedliwy Boże, siejący Cnoty dla dusz czystych, ...
Sprawiedliwy Boże, Klejnocie Najcenniejszy, ...
Sprawiedliwy Boże, dający nam ze Swej Pełni, ...
Sprawiedliwy Boże, zawsze Hojny dla proszących Cię zgodnie z Twoją Wolą, ...
Sprawiedliwy Boże, Źródło Życia i Świętości, ...
Sprawiedliwy Boże, grzechami naszymi Raniony, ...
Sprawiedliwy Boże, Stanowczy i Pokorny, ...
Sprawiedliwy Boże, Źródło Wszelkiej Pociechy, ...
Sprawiedliwy Boże, przyjmujący całopalenia -...
Sprawiedliwy Boże, przyjmujący wszelkie dobre ofiary, ...
Sprawiedliwy Boże, Natchnienie Świętych, ...
Sprawiedliwy Boże, Mścicielu tych, którzy uciekają się pod Twoją Opiekę, …
Sprawiedliwy Boże, mój Ojcze i Pasterzu, …
Sprawiedliwy Boże, Przewodniku, Doradco i Opiekunie, ...
Sprawiedliwy Boże, broniący uciśnionych, ...
Sprawiedliwy Boże, Przyjacielu mój i Boże, ...
Sprawiedliwy Boże, nieliczący się z nikim, ani z niczym, …
Sprawiedliwy Boże, Tatusiu Najlepszy, ...
Sprawiedliwy Boże, Hojny, Oświecający Kościół Swój, ...
Sprawiedliwy Boże, zawsze o nas dbający, ...
Sprawiedliwy Boże, Najsprawiedliwszy i Najroztropniejszy, ...
Sprawiedliwy Boże, przyjmujący i słuchający naszych próśb i jęków, ...
Sprawiedliwy Boże, wypełniający wszystko, coś powiedział, ...
Sprawiedliwy Boże, Królu rodzin, ...
Sprawiedliwy Boże, Królu Kościoła Świętego, ...
Sprawiedliwy Boże, Rozkoszy Wszystkich Świętych, ...
Sprawiedliwy Boże, Usprawiedliwienie nasze na Sądzie Bożym, …
Sprawiedliwy Boże, Miłości stworzeń wszystkich, ...
Sprawiedliwy Boże, Nadziejo w Tobie umierających, ...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy, o Święta Boża Sprawiedliwości.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas o Święta, Boża Sprawiedliwości.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Święta Boża Sprawiedliwości.
P. - Tyś Chwałą i Obroną Twojego ludu wiernego.
W. - Dający nam Zbawienie, życie wieczne oraz wszelką obronę.

Módlmy się
Wszechmogący, Wieczny Ojcze Przedwieczny kocham Cię, na ile zdołam Cię kochać, jako Twoje stworzenie. Pozwól, bym mógł Cię kochać, wielbić i chwałę Ci oddawać tak, jak mi na to pozwolisz. Proszę o pomoc w realizowaniu Twego Planu, Odwiecznej Twojej Miłości. Amen.
Druga Tajemnica Bolesna Różańca Świętego, „Bolesne Biczowanie Pana Jezusa”.
1x Ojcze nasz... 10 x Zdrowaś Maryjo... 1x Chwała Ojcu...

Koronka do Świętej, Bożej Sprawiedliwości

Wstęp
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga… 3x Chwała Ojcu…

Na dużych paciorkach 1x
Kocham, sławię i uwielbiam Cię o Święta, Boża Sprawiedliwości,
zechciej pogromić szatana i dopomóc w walce o Sprawiedliwość.

Na małych paciorkach 10x
O Święta, Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię, dopomóż mi w walce o sprawiedliwość.

Na zakończenie 3x
Święta, Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, sławię i uwielbiam,
proszę Cię o Twoją pomoc, działanie i obronę w mojej sprawie i w moim problemie.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny
Niech będzie Chwała i Dziękczynienie Świętemu Świętych! Umiłowany nasz Boże z Nieba, który sam nas stworzyłeś i odkupiłeś. Spraw, w swojej Sprawiedliwości, abyśmy jak najlepiej wykorzystali wszystkie zesłane przez Ciebie w tej Nowennie Łaski - Dary i nigdy ich nie utracili. Sprawiedliwy Boże, który Jesteś Najdoskonalszym źródłem wszelkiej Miłości i Świętości, zlituj się nad naszą nędzą i spraw, abyśmy jak najwierniej starali się upodobnić do Ciebie i nauczyli się kochać na wzór Twojego Najświętszego Serca. Najwierniejszy, Sprawiedliwy Ojcze, ustrzeż wszystkich kochających Ciebie przed wielkim złem. Wzmocnij w nas prawdziwą wiarę i głęboką nadzieję, abyśmy oczyszczeni Ciałem i Krwią Twojego Syna wraz z Armią Różańcową przygotowywali ludzkość do Wielkiego Ostrzeżenia, a także z pokorą oczekiwali na spełnienie Dnia Chwały w Twoim Świętym Kościele oraz na wieczny udział z Tobą w Twoim Królestwie. Spraw o Wieczny Boże, abyśmy mogli uprosić w tej Modlitwie - Nowennie potrzebne dla nas Łaski Boże i abyśmy doczekali się wypełnienia wszelkiej Bożej Sprawiedliwości w tych sprawach i problemach, o które tak bardzo Ciebie o Sprawiedliwy Boże prosimy. Amen.


Nowenna do Najświętszego Serca Boga Ojca

Wstęp do Nowenny
Cieszę się Żywy Płomieniu, że otworzyłeś swoje serce na Moje w tobie działanie. Niczego nie hamuj, lecz ochotnie się poddaj pod Moje Święte prowadzenie. Dziś jest nowe Święto, które w Niebie uroczyście obchodzi się, to Święto Mojego Świętego, Przeczystego Serca. To Serce kocha was wszystkich, całe stworzenie. Moje Święte Serce chce zbawić każdego człowieka, lecz nie każdy człowiek chce ode Mnie przyjąć w udziale zbawienie wieczne. Część ludzi zacięła się w swojej głupocie i bezsensownym uporze i opowiada się za tym, co podpowiadają im demony.
Ja pragnę udzielać wam krocie Łask, chcę wam dać, ofiarować tyle, ile jesteście w stanie udźwignąć. Moje Święte Serce jest hojne ponad miarę, lecz wy niestety jesteście mocno ograniczeni. Nie chcecie oddać się Mi cali, bez reszty, otwierając na oścież swoje serce, pozwalając Mi w nie swobodnie wkraczać i ingerować. Najlepiej i najefektywniej mogę działać wszędzie tam, gdzie ktoś oddał się całkowicie w Niewolę Trójcy Świętej przez Niepokalaną. Tylko w tych sercach mogę działać najlepiej, najpełniej, najmocniej.
Wiele lat wstecz, pozwoliłem ci zajrzeć do wnętrza Serca Trójcy Świętej, Jest Ono Wielkie, Przepastne, Kryształowo Czyste, Święte ponad miarę. Serca Boże są połączone ze sobą nawzajem razem, choć to oddzielne Trzy Serca, to są ze sobą połączone nierozerwalną Miłosną Unią.
Chcę, pragnę, aby w odnowionym Kościele Świętym, przeniesiono Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa na 30 czerwca, bo chcę, aby to Święto sąsiadowało, z Moim i Ducha Świętego Świętem Naszych Przenajświętszych Serc. Chcę wraz z Synem i Duchem Świętym rozlewać na niewdzięczną ludzkość ocean Łask Bożych, lecz niestety, dziś jeszcze ludzkość nie jest gotowa na ich przyjęcie.
W nowym porządku, porządku Nowej Ery, Ery Ducha Świętego, wszystkie dni świąteczne Naszych Trzech Przenajświętszych Serc trwać będą 3 doby, a chcę, by to były dni świąteczne, uroczyste. W tych dniach módlcie się żarliwie do Naszych Świętych Serc. Kto pokocha Trzy Boże Serca, kto będzie miał Je we czci z całego serca, kto będzie rozszerzał cześć do tych Przenajświętszych Serc, ten błyskawicznie pójdzie do Nieba, a jeżeli dostanie się do czyśćca, to przebywać w nim, oczyszczać się będzie tylko 3 dni, a następie wkroczy w podwoje Nieba. Chcę, abyście odmawiali tę Nowennę przed Pierwszą Niedzielą Miesiąca, a w samym dniu Pierwszej Niedzieli, niechaj będzie wystawiony Najświętszy Sakrament i niech będzie odmówiona Litania i Koronka do Najświętszego Mojego Serca.
• Każdy czciciel Bożych Przenajświętszych Serc, będzie mógł być za życia obdarzony prawdziwym charyzmatem świętości życia, bo cała Trójca Święta będzie promieniować i oddziaływać na tę duszę. Kto odda się w Niewolę Trójcy Świętej lub w Niej już jest, a dodatkowo pałać będzie wielką miłością do Naszych Przenajświętszych Trzech Serc, ten będzie bardzo szybko wzrastał w prawdziwej świętości życia, ten będzie szybko otrzymywał to, o co będzie prosił lub pozna słuszną przyczynę, dla której jego prośba nie może być wysłuchana, wypełniona. Otrzyma również jasne wskazówki, do realizacji osobistej drogi świętości życia.
• Obiecuję czcicielom Naszych Przenajświętszych Serc, szybkie poznanie Woli Bożej, a zwłaszcza otrzymanie stosownych natchnień, przez które Trójca Święta będzie wami kierować. Obiecuję, że przy pomocy Maryi, szybko będziecie mogli pokonać szatana, zneutralizować jego złowrogie działanie. Pozwolę poznać każdy podstęp złego ducha, lecz udzielę jedynie tej łaski tym najgorliwszym.
• Kto zatraci się w Miłości do Boga, ten jeszcze tu na ziemi zyska tyle Darów i Łask Bożych, ile jego dusza i ciało będzie w stanie wytrzymać. Nie oznacza to, że nie będziecie cierpieć, o nie, będziecie cierpieć także od działania upadłego Anioła, lecz to nie potrwa zbyt długo.
• Kapłan i biskup, który zatraci się w Bożej Miłości, będzie miał potężną siłę duchową nad całym piekłem. Chcę, abyście gardzili wszelkim grzechem, każdym złym czynem, wszelką nieprawością, egoizmem, a także tym co mówi i wmawia wam zły duch. Pomogę wam w każdym aspekcie, tylko nie ustawajcie w waszej modlitwie, popartej postem i czynem.
Nabożeństwo do Naszych Świętych Serc w połączeniu z Mszami Świętymi, będzie dość szybko wybawiać dusze z czyśćca. Nabożeństwo to będzie miało wielką siłę duchową, nad sercem waszych grzeszników, których polecicie. Przez to nabożeństwo oni będą się o wiele szybciej nawracać.
Jak widzicie, gotów jestem dać wam wiele i jeszcze więcej, lecz kto z was zechce się trudzić, wysilać dla siebie, dla Miłości Boga, dla swojego bliźniego? Ja deklaruję to, co do tej pory wypowiedziałem, a Ja zawsze jestem Prawdomówny, a Słowo, które wypowiem jest realizowane. Chcąc by człowiek miał wypełnione obietnice, które wam dałem, musi się do końca nawrócić, bo wystarczy przywiązanie do choćby jednego grzechu, by to zablokowało przepływ Łaski Bożej. To wy musicie chcieć się nawrócić, chcieć pozbyć się demonicznego obciążenia waszymi winami i grzechami, a Ja Sam za was dopełnię reszty.
Chcę, aby każdy z was miał kryształowo, niczym nieskażone, czyste myśli. Jednak żyjąc w takich jak wy realiach, mimo wszystko podążajcie do doskonałości, usilnie pracujcie nad sobą, zwłaszcza nad swoimi słabościami i grzechami. Ja dam wam szansę do pokonania samych siebie i tego co was przed Moim Świętym Obliczem obciąża.
Jeżeli przez upadłą waszą naturę, słabość cokolwiek wam się przydarzy, nie „kiście” tego w sumieniu, dopóki macie możliwość, żałujcie za wasze upadki, grzechy, oczyśćcie się w Sakramencie Pokuty i dalej trwajcie w jedności ze Mną. Nauczcie się tak żyć, tak funkcjonować, aby unikać grzechu za wszelką cenę.
Postanówcie zmienić dogłębnie swoje życie, swoje nastawienie, by uniknąć czynienia jakiegokolwiek zła. Najważniejsza jest ta pierwsza decyzja, nauczcie się czynienia dobra, nic nie kalkulujcie, czyńcie wszelkie dobre uczynki, lecz najpierw opanujcie swoje rozbiegane myśli, bo wszelkie grzechy od nich się zaczynają.
Upadły Anioł będzie wam bardzo przeszkadzał, wszystko utrudniał, ale to wy stańcie się względem niego jeszcze bardziej uparci niż on jest. Zacznijcie i nigdy nie rezygnujcie, a Ja widząc wasz trud, wasz wysiłek, wkroczę osobiście i pomogę wam, a z Moją pomocą, będzie wam o wiele lżej.
Kto z was ma jakieś obciążenia dziedziczne, kto urodził się napiętnowany grzechem rodziców, ten niechaj się nie zraża, niech Mnie kocha najmocniej jak potrafi, niech dołoży starań i pokaże, że bardzo kocha Nasze Przenajświętsze Serca, a wówczas zyska krocie Bożych Łask, które zniwelują to przekleństwo. Najważniejsze jest to, abyście nigdy nie zrażali się swoją wielką grzesznością.
U tych skażonych, dojście do Łask Bożych potrwa trochę dłużej, lecz wasza miłość do Bożych Świętych Serc pokona wszelkie bariery, a Ja nie pozostanę wobec was niewzruszony, nieubłagany, wam także zapewnię potoki Łaski Bożej.
Nowennę odmawia się w taki sposób:
- modlitwa wstępna,
- modlitwa na każdy dzień Nowenny,
- Litania do Najświętszego Serca Boga Ojca,
- jeden dziesiątek Różańca Św., Tajemnica Piąta Bolesna - Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu.
- Koronka do Najświętszego Serca Boga Ojca,
- modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny.
Litanię i Koronkę można odmawiać oddzielnie od całości Nowenny. Za odmawianie samej Litanii i Koronki do Najświętszego Serca Boga Ojca, obiecuję specjalną opiekę Mojego Świętego Serca i Łaskę poznania Woli Bożej dla osoby, która to odmawia.

Pamiętajcie także o tym, że każda wasza prośba jest naczyniem, które musicie napełnić modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem.

Nowennę można odmawiać tradycyjnie, czyli przez dziewięć kolejnych dni. Można odmawiać w drugi sposób, który pomnoży Boże Łaski 10 000 razy. Drugi sposób, jest sposobem Dużej Nowenny. Odmawia się dni Nowenny jak miesiące i tak na przykład w styczniu odmawia się codziennie pierwszy dzień Nowenny, w lutym odmawia się co dzień drugi dzień Nowenny itd.
Dużą Nowennę zalecam do odmawiania w szczególności w Kościołach, zwłaszcza, gdy prosić będziecie o szczególnie ważną społecznie Bożą Łaskę. Bądźcie wytrwali i stanowczy przy odmawianiu tej Nowenny. Demon będzie wymyślał wam tysiące pokus, a wszystko tylko po to, aby odwieść was od tej modlitwy.
Najwięcej Łask można otrzymać odmawiając Wielką Nowennę przez dziewięć lat. Ten sposób jest dla najbardziej wytrwałych, przeznaczony dla tych, którzy chcą nawrócić cale narody, lub osoby szczególnie zagrożone. Łaski Boże za ten sposób odmawiania Nowenny pomnażam 100 000 razy. Przez cały rok odmawia się tylko pierwszy dzień Nowenny, w następnym roku drugi dzień Nowenny w następnych latach odmawia się następne dni Nowenny i tak przez 9 lat.
Życzę wam wytrwałości na modlitwie, nie poddawajcie się, bo Moje Najświętsze Serce hojnie wynagrodzi wasze wszelkie starania w drodze do doskonałości i nabywaniu Łask Mojego Najświętszego Serca. Błogosławię wam na trud odmawiania tej modlitwy - Nowenny. †
Bóg Ojciec.
Biała Podlaska, 5 lipca 2020 r.


Nowenna do Przenajświętszego Serca Boga Ojca

Modlitwa wstępna
Najświętsze Serce Boga Ojca, które jesteś Nieogarnione, Wieczne, Sprawiedliwe, Surowe, lecz też bezgranicznie Kochające, bardzo proszę o Łaskę dobrego odprawienia tej Nowenny, aby przyniosła mi takie Dary Twojego Świętego Serca, jakich Ty Sam chcesz mi udzielić. Najświętsze Serce Boga Ojca godne uwielbienia, proszę Cię o jak najwięcej Łask potrzebnych mi i innym do okazywania Tobie i Trójcy Przenajświętszej wszelkiej miłości. Amen.

Pierwszy dzień
W pierwszym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca, módlmy się za cały Kościół Święty, oto, aby poddał się wszelkiej Woli Bożej i Ją wypełniał.
Wiekuiste, Sprawiedliwe, Ukochane Najświętsze Serce Boga Ojca, moje najpewniejsze schronienie, składamy Ci stokrotne dzięki za to, że stworzyłeś nas i cały Wszechświat. Wszechpotężny Władco, nikt nigdy nie zdoła Ci podziękować za ogromne Dobra - Łaski, które nam zsyłasz Mocą Swojej bezgranicznej Miłości. Czuwasz też wciąż nad nami Swoją Miłosierną Opatrznością, mimo naszych wad i nędzy, podnosisz nas z upadków i uczysz Swoich Dróg, Przepraszamy Cię za naszą niedoskonałość i obiecujemy szczerą poprawę w każdej dziedzinie duchowego oraz cielesnego życia. Prosimy Cię Najukochańsze, Najświętsze Serce Boga Ojca spraw, aby Kościół Święty zawsze kroczył Twoimi Drogami, nigdy z nich nie zbaczał, a ci którzy zeszli z Bożych Dróg, niech na nie szybko powrócą. O Najświętsze Serce Boga Ojca, bądź uwielbione i błogosławione na wieki. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Drugi dzień
W drugim dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię Święty Boże o wszelkie Łaski dla obecnie panującego Papieża, Spraw o Stwórco, aby zawsze pełnił tylko Wolę Bożą i dobrze kierował całym Kościołem Świętym.
Najlepsze, Najświętsze Serce Boga Ojca, naszego Świętego Tatusia w Niebie, dziękujemy Ci za wszelkie Dobra i Łaski, które otrzymujemy z Twojej Ręki. Dziękujemy za Odkupieńczą Ofiarę Twojego Syna, która nieustannie nas uświęca. Dziękujemy za Twojego Jednorodzonego Syna, który dziś też jest opuszczony i osamotniony w każdym tabernakulum i roni Krwawe Łzy, powtarzając Swoją Agonię z Getsemani. Nasze pokolenie pełne nieprawości i grzechów wciąż na nowo zadaje Rany Twojemu Umiłowanemu Synowi. Chociaż my opuściliśmy Ciebie, Wierny Boże, Ty nie opuszczasz nas na zawsze i przebaczasz nam nasze winy. Ojcze Sprawiedliwy, pełen Litości, Ty Jesteś naszym Ocaleniem, porusz ostygłe nasze serca i zbałamucone umysły. Niech Twój Święty Duch rozproszy panujące ciemności, a Twoje Święte Łaski, które są naszym udziałem w życiu Bożym, rozkwitną błogosławieństwem w naszych udręczonych sercach. Prosimy Cię o wszelkie Łaski Boże dla obecnie panującego Papieża. Spraw o wierny Ojcze z Nieba, by Twoje Święte Serce zlitowało się nad obecnym Papieżem, przemieniło Jego serce, by stało się podobne do Serca Twojego i kierowało Jego ludzkim sercem tak, aby Chwała Boża mogła się zawsze wypełniać, a Twoje Święte Serce mogło być chwalone i uwielbiane na wieki. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Trzeci dzień
W trzecim dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca, prosimy Cię o Święty Świętych za naszych biskupów diecezjalnych, prosimy Cię o wszelkie możliwe Łaski Boże dla nich. Spraw o Stwórco, aby oni zawsze pełnili tylko Wolę Bożą i dobrze kierowali powierzonymi sobie diecezjami.
Najczulsze, Najświętsze Serce Boga Ojca, składam Ci gorące dzięki za wszystkie cuda, którymi nas darzysz, głównie zaś za zbawienie naszych dusz. Ty, który raczyłeś ofiarować za nasze winy na haniebną śmierć Twojego Syna, ocal na wieczność wszystkie zagrożone dusze, a zwłaszcza dusze teraz umierających i mających wkrótce umrzeć, a także dusze naszych biskupów. Najświętszy Abba, pomóż nam w ratowaniu dusz ciężkich grzeszników, uwalniając ich na zawsze od jadu piekielnej żmii. Uwolnij także serca naszych biskupów z wszelkich wpływów szatana, uczyń ich serca podobne Twojemu Świętemu Sercu. Wlej w nie wszelkie potrzebne ich dobremu działaniu Łaski Boże, a upominaj ich wtedy, kiedy schodzą z Bożych Dróg, nawróć ich, by mogli nieustannie pełnić tylko to, co stanowi Wolę Bożą, a wszystkich doprowadź do szczęśliwej wieczności. Amen
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Czwarty dzień
W czwartym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię o Stwórco o wszelkie Łaski Boże dla naszych kapłanów i zakonników oraz zakonnic. Spraw o Królu królów, Panie panów, by nawróciły się ich serca, by mogli całym swoim sercem pełnić tylko to, co stanowi Wolę Bożą.
Odwieczne, Najświętsze Serce Boga Ojca, prosimy Cię, Stwórco Nieba i Ziemi o ratunek dla dusz ludzi umierających, a także każdej duszy, każdego kapłana i zakonnika oraz zakonnicy. Błagamy Cię o takie Łaski, aby ani jedna ich dusza nie poszła na wieczne potępienie. O, Abba Najdroższy Tatusiu, który przyjąłeś ofiarę z Krwi Swojego Syna, spraw, abyśmy otrzymali łaskę pomocy dla nich. Nas wszystkich bez wyjątku, przygotuj na godzinę naszego odejścia, byśmy umieli pokonać w drodze do zbawienia piętrzące się przeszkody, by je pokonywali także ci, których powołałeś do swojej służby i nie marnowali ani jednej chwili życia, zasługując na udział w Niebieskiej Rodzinie, a także pomagali ludowi w dojściu do szczęśliwej wieczności. Wiekuisty Boże, udziel Swoich Łask tym duszom, które są już blisko bram wieczności, zwłaszcza duszom kapłanów, zakonników i zakonnic. Pomóż im nieść ich własny Krzyż na wzór Twojego Ukrzyżowanego Syna. Nam zaś dodaj otuchy, abyśmy uwierzyli, że Twój Święty Duch przemieni ich serca, by stały się podobne do Twojego Świętego Serca. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Piąty dzień
W piątym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię Stwórco o wszelkie możliwe Łaski dla całego czyśćca.
Odwieczne Serce Boga Ojca, prosimy Cię o Stwórco, o Ojcze pełen Miłosierdzia, o uwolnienie z czyśćca, jak największej ilości więźniów czyśćcowych. Najlepsze Serce Tatusia Niebieskiego, Ty Sam nam dałeś wiele sposobów i środków do wybawienia dusz z czyśćca. Prosimy Cię o bezmiar łask dla tych cierpiących dusz, aby jak najprędzej mogły oglądać Twoje Święte Oblicze i wysławiać Twój Majestat. Wprawdzie one wiele zawiniły w swoim grzesznym życiu, ale było to głównie wynikiem ich duchowej ułomności i ociężałości serca. Nie wspominaj już więcej ich popełnionych win, a jeżeli to możliwe, uwzględnij nasze prośby, daruj im karę i weź do Nieba. Niech się zmiłuje nad nimi Twoje Przenajświętsze Serce. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Szósty dzień
W szóstym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię o Stwórco, o wszelkie możliwe Łaski dla całego ludu wiernego, oraz tych co tkwią w ciemnościach pogaństwa, albo islamu, oraz demonicznego judaizmu.
Sprawiedliwe, Najświętsze Serce Boga Ojca, pomóż nam zawsze w życiu wypełniać Twoją Świętą Wolę. Wielokroć wskazywałeś całej ludzkości, jak rozpoznać Twoje Drogi lecz oporny, grzeszny człowiek z powodu swej głupoty pogardził Twoimi Słowami i Twoją zbawienną radą. Jednak Twoje Kochające Serce, nadal bije dla nas Współczuciem i Wielką, Przepastną Miłością. Z pokorą prosimy Cię, Najczulsze, Przenajświętsze Serce Boga Ojca, o udzielenie nam silnych natchnień Twojego Ducha poprzez nasze myśli, abyśmy się nauczyli doskonale rozpoznawać to, czego od nas pragniesz. Daj nam, twojemu ludowi tyle Łask i Darów, abyśmy mogli z łatwością pokonać piekielną bestię. Ocal nas, byśmy nigdy nie sprzeciwiali się Twojej Świętej Woli. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Siódmy dzień.
W siódmym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię o Słodkie Serce Boga Ojca o wszelkie Łaski Boże dla wszystkich rządzących.
Najświętsze Serce Boga Ojca, które jesteś pełne Miłosierdzia, proszę Cię o pomoc w celującym wypełnianiu Twoich Doskonałych, Świętych Planów względem tych, którzy nami rządzą w Twoim Świętym Imieniu, albowiem w realizacji Świętych Planów Bożych, zawsze będzie przeszkadzał diabeł. Mój Uwielbiony Boże, spraw, abym ja, a także rządzący zawsze zachowywali każde Twoje Słowo, które wypowiadasz. Spraw też, aby każdy człowiek z rządu w każdym miejscu mógł realizować Twoją Świętą Wolę. Najświętsze Serce Boga Ojca, daj też do pomocy tym rządzącym tylu Aniołów i pomocników, ilu będzie potrzeba do realizacji powierzonych zadań. Najświętsze Serce Ojca Niebieskiego, udziel mi oraz rządzącym takich łask, abyśmy mogli zawsze dokładnie wypełnić Twoją Wolę. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Ósmy dzień
W ósmym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię o Stwórco o niezbędne Łaski Boże dla naszych rodzin, a także dla osób nam wrogich, aby się nawróciły ich serca i mogły być zbawione.
Nieśmiertelne, Najświętsze Serca Boga Ojca, proszę Cię o pogromienie sił zła - szatana i jego zwolenników w naszych rodzinach oraz z osób nam wrogich. Najlepsze Serce naszego Tatusia Niebieskiego, daj nam moc i pragnienie do przezwyciężania naszych własnych słabości i złych skłonności. Broń mnie i nas od wpadania w matnię pułapek sprytnie zastawionych przez złego ducha zwłaszcza na naszą rodzinę. Naucz mnie i nas dobrej, skutecznej modlitwy, która ujarzmi siły nieczyste. Spraw, byśmy za wszelką cenę wybierali tylko dobro. Nawróć też serca osób nam wrogich. Spraw, by się opamiętały, nawróciły ich serca i spraw, by ich niechęć i nienawiść nie były powodem ich wiecznego potępienia. Najświętsze Serce Ojca Sprawiedliwego, udziel nam Łaski, abyśmy przy Tobie wytrwali do końca na naszych Bożych posterunkach. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Dziewiąty dzień.
W dziewiątym, ostatnim dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię o Ukochany Boże o wszelkie Łaski Boże dla nas samych modlących się, wysłuchaj nas jeśli to o co prosimy, nie sprzeciwia się Świętej Woli Bożej.
Ukochane, Najświętsze Serce Ojca z Nieba, dziś przedstawiamy Ci nasze prośby i błagania. Panie spraw, by nade wszystko wypełniła się w nas samych Twoja Święta Wola. Wysłuchaj wszystkiego, co w naszym imieniu przedstawi Ci Matka Twojego Świętego Syna, Jezusa. Mój Boże, usłysz moją prośbę, moje pokorne wołanie, o ile jest to zgodne z Twoją Świętą Wolą. Nie dopuść, Wszechpotężny Panie, abym kiedykolwiek swoim postępowaniem wykroczył przeciw Twojej Świętej Woli. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Litania do Najświętszego Serca Boga Ojca

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Serce Boga Ojca, które Stworzyło Niebo i Ziemię i wszystko co istnieje kochamy Cię, zmiłuj się nad nami.
N.S.B.O., pełne Mądrości i Potęgi, ...
N.S.B.O., które Stworzyło wszystkie Chóry Aniołów, …
N.S.B.O., pełne Chwały i Odwieczny celu naszej wędrówki, ...
N.S.B.O., Chwało Świętych w Niebie, ...
N.S.B.O., Chwało Wszelkiego Stworzenia, …
N.S.B.O., Opatrzności Boża na naszej drodze życia, ...
N.S.B.O., pełne niezliczonych przymiotów Bożych, ...
N.S.B.O., Nieogarnione, Litościwe w Swym Miłosierdziu, ...
N.S.B.O., Nieszczędzące Syna Swojego dla naszego Odkupienia, ...
N.S.B.O., dające nam Matkę Syna Swojego do pomocy w Zbawieniu, ...
N.S.B.O., Serdeczne, Czułe i Kochające nas ponad wszelką miarę, ...
N.S.B.O., Delikatniejsze niż serce małego dziecka, ...
N.S.B.O., Żarliwe i Płomienne, …
N.S.B.O., Czyste, pełne Miłości, ...
N.S.B.O., Najdoskonalsze we wszystkim, ...
N.S.B.O., Niezgłębione i Niestrudzone w Uświęcaniu wszystkich i wszystkiego, ...
N.S.B.O., Wszechmocne i Pełne Wszelkiej Łaskawości, ...
N.S.B.O., ogarniające wszystkich Swą Czułą Opieką, …
N.S.B.O., patrzące na nas przez Rany Syna Swojego, …
N.S.B.O., objawiające wszelkie Tajemnice Boże, ...
N.S.B.O., opiekujące się Kościołem i stworzeniem, …
N.S.B.O., nasza Pociecho i Nagrodo, ...
N.S.B.O., Rozkoszy Zbawionych i Duchów Czystych, ...
N.S.B.O., Wszelka Nadziejo Zbawiających się, ...
N.S.B.O., Niewyczerpane w Swych Cudach, ...
N.S.B.O., Mądre w Swych Zarządzeniach, ...
N.S.B.O., Najmilsze, Najczulsze i Przedziwne, ...
N.S.B.O., dające zawsze Dobre i Mądre Rady, ...
N.S.B.O., Czysta Sprawiedliwości, ...
N.S.B.O., dające natchnienie naszej pobożności, ...
N.S.B.O., zawsze wiedzące o wszystkim, …
N.S.B.O., zawsze widzące wszystko i wszędzie, ...
N.S.B.O., przed którym nic, ani nikt się nie ukryje, ...
N.S.B.O., Perło Najcenniejsza, ...
N.S.B.O., niedające z nikim, ani z niczym się porównać, ...
N.S.B.O., zawsze dochowujące Przymierza na wieki, ...
N.S.B.O., Obietnico zawsze wypełniająca się, ...
N.S.B.O., Słowo, które zawsze wypełnia się, ...
N.S.B.O., Gorejące, jak ogień gorące, ...
N.S.B.O., Siejące Cnoty dla dusz czystych, ...
N.S.B.O., Klejnocie Najcenniejszy, ...
N.S.B.O., dające nam ze Swej Pełni, ...
N.S.B.O., zawsze Hojne dla proszących Cię zgodnie z Twoją Wolą, ...
N.S.B.O., Źródło Wszelkiego Życia i Świętości, ...
N.S.B.O., grzechami naszymi Ranione, ...
N.S.B.O., Stanowcze i Pokorne, ...
N.S.B.O., Źródło Wszelkiej Pociechy, ...
N.S.B.O., przyjmujące Całopalenia, ...
N.S.B.O., przyjmujące wszelkie dobre ofiary, ...
N.S.B.O., natchnienie Świętych, ...
N.S.B.O., mój Ojcze i Pasterzu, …
N.S.B.O., które mi przewodzi, doradza i opiekuje się mną, ...
N.S.B.O., broniące uciśnionych, ...
N.S.B.O., Mój Najlepszy Przyjacielu i Boże, ...
N.S.B.O., Tatusiu Najlepszy, ...
N.S.B.O., zawsze Hojny ponad wszelką miarę, …
N.S.B.O., Oświecający Kościół Swój, ...
N.S.B.O., zawsze o nas dbające, ...
N.S.B.O., Najsprawiedliwsze i Najroztropniejsze, ...
N.S.B.O., przyjmujące i słuchające naszych próśb i jęków, ...
N.S.B.O., wypełniające wszystko, co powiedziało, ...
N.S.B.O., Królu rodzin, ...
N.S.B.O., Królu Kościoła Świętego, ...
N.S.B.O., Rozkoszy wszystkich Świętych, ...
N.S.B.O., Usprawiedliwienie nasze na Sądzie Bożym, …
N.S.B.O., Największa Miłości wszystkich stworzeń, ...
N.S.B.O., Największa Nadziejo w Tobie umierających, ...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy, Boże Ojcze.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Boże Ojcze.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Boże Ojcze.

P. - Tyś Chwałą Twojego ludu wiernego.
W.- Dający Zbawienie i życie wieczne.

Módlmy się
Wszechmogące, Wieczne Serce Ojca Przedwiecznego, kocham Cię, na ile zdołam Cię kochać, jako Twoje stworzenie. Pozwól, bym mógł Cię kochać, wielbić i chwałę Ci oddawać, tak, jak mi na to pozwolisz. Proszę Cię o pomoc w realizowaniu Twego Planu Odwiecznej Twojej Miłości. Spraw o Panie Święty, abym z Twoją Świętą Pomocą zawsze wypełniał wszelką Wolę Twoją, która zawsze jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Amen.

Piąta Tajemnica Bolesna Różańca Świętego – „Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu”.
Ojcze nasz... 10 x Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Koronka do Najświętszego Serca Boga Ojca

Na wstępie:
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... Chwała Ojcu...3x

Na dużych paciorkach: 1x
Najświętsze Serce Boga Ojca, kochaj mnie, zbaw mnie i dopomóż mi w doskonałym pełnieniu Woli Bożej.

Na małych paciorkach: 10x
Najświętsze Serce Boga Ojca, kocham Cię, pomóż mi.

Na zakończenie: 3x
Bądź Uwielbione, Pochwalone i Wywyższone Najświętsze Serce Boga Ojca,
za wszelkie dobro, które nam dajesz i zapewniasz.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny
Niech będzie chwała i dziękczynienie Świętemu Świętych! Najświętsze Serce Boga Ojca Umiłowanego naszego Tatusia z Nieba, który Sam nas stworzyłeś i odkupiłeś. Spraw w Swojej Świętej Łaskawości, abyśmy jak najlepiej wykorzystali wszystkie zesłane przez Ciebie w tej Nowennie Łaski - Dary i nigdy ich nie utracili. Sprawiedliwy Boże, którego Najświętsze Serce jest Najdoskonalszym źródłem wszelkiej Miłości i Świętości, zlituj się nad naszą nędzą i spraw, abyśmy jak najwierniej starali się upodobnić do Ciebie i nauczyli się kochać na wzór Twojego Najświętszego Serca. Najwierniejszy Ojcze, ustrzeż wszystkich kochających Ciebie przed wielkim złem. Wzmocnij w nas prawdziwą wiarę i głęboką nadzieję, abyśmy oczyszczeni Ciałem i Krwią Twojego Syna wraz z Armią Różańcową przygotowywali ludzkość do Wielkiego Ostrzeżenia, a po Nim, abyśmy zachowali Tobie wierność, a także z pokorą oczekiwali na spełnienie Dnia Chwały w Twoim Świętym Kościele oraz na wieczny udział z Tobą w Twoim Królestwie. Amen.


Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Słowo wstępne
Oto dziś z Mojej Świętej Woli powstała nowa Nowenna do Mojego Najświętszego Serca. Zachęcam was drogie dziateczki do tego, aby wypraszać dla siebie i innych u Mojego Świętego Serca to, co wypływa z Jego wnętrza, to jest Boża Miłość, Litość, Miłosierdzie i szereg innych Bożych Przymiotów. Nie grzeszcie, nie zasmucajcie Mojego Świętego Serca, nie obrażajcie Mnie tak łatwo, zechciejcie panować nad sobą i tym co czynicie oraz myślicie.
Nowa Nowenna do Mojego Świętego Serca, porusza czułą strunę Mojego Serca. Im gorliwiej będziecie prosić, im więcej serca w tę modlitwę włożycie, tym więcej, tym bogaciej i hojniej będę mógł was obdarować. Nigdy nie zniechęcajcie się trudnościami, lecz pokonujcie je jedne po drugich. Każdy kto będzie się modlił tą nową modlitwą, będzie obdarzony darem Miłości Mojego Serca, które z łatwością pokonuje potęgę demonów. Tą, która pośredniczy wam wszelką Łaską jest Maryja, Moja Ukochana Mama. Proście o Bożą Miłość i inne dary dla siebie, dla waszych rodzin, dla waszych wrogów, waszych nieprzyjaciół, dla waszych kapłanów, biskupów, itp.
Chcę, abyście dzięki tej Nowennie rozbudzili w sobie i w innych Bożą Miłość, byście z miłością chcieli czerpać z Mojego Świętego Serca wszelkie Dary i Łaski. Chcę, by zapłonęła wewnątrz waszych serc i dusz miłość, która płonie w Moim Świętym Sercu. Kto będzie się modlił tą Nowenną w całości, a nawet Jej poszczególnymi częściami, dozna opieki Mojego Świętego Serca, a serca zimnych i zademonionych osób będą topniały, bo demon nie będzie mógł wytrzymać siły Bożej Miłości, a tym samym będzie zmuszony do odejścia, że swoją bezsilną wściekłością. Wielu opętanych będzie uwolnionych przy pomocy tej modlitwy.
Modląc się tą modlitwą - Nowenną, poruszycie skamieniałe serca zatwardziałych grzeszników na tyle, że mięknąc będą w stanie wam pomóc, w każdej waszej potrzebie, kłopocie, nawrócą się, zmienią swoje życie, odejdą od demona. Nie grzeszcie, nie zasmucajcie Mojego Świętego Serca, nie obrażajcie Mnie tak łatwo, zechciejcie usilnie pracować nad sobą, nad swoją ułomnością, grzesznością.
Módlcie się do Mojego Świętego Serca, módlcie się modlitwami gotowymi, ale i tymi, które płyną z wnętrza waszych czystych serc i dusz.
Zazdrosny przeciwnik waszego zbawienia, waszego szczęścia, pilnuje, aby nie było wam zbyt łatwo. Zechciejcie docenić wysiłek i trud Mojego Świętego Serca, to że nieustannie podejmuje wszelkie wysiłki i starania o to, aby każde z was mogło finalnie trafić do Nieba, do wiecznego szczęścia i radości. Złe duchy są o was i wasze szczęście piekielnie zazdrosne. Pałają zemstą i czynią wszystko, aby utrudnić wam dojście do Nieba, jedyny ratunek dla was jest w wierności Mojemu Sercu i pełnieniu Woli Bożej.

Oto obietnice:
Każdemu kto będzie modlił się tą modlitwą - Nowenną do Najświętszego Mojego Serca, dam niezbędną odwagę i wleję w serce tyle Bożej Miłości, że osoba ta będzie promieniować na inne dusze.
Modląc się tą modlitwą - Nowenną, poruszycie twarde serca zawziętych grzeszników na tyle, że mięknąc nawrócą się.
● Obiecuję modlącym się członkom Kościoła Świętego wielki wzrost Bożej Miłości w tych, za których się modlą.
● Obiecuję, że każdy kto będzie się modlił tą Nowenną do Najświętszego Mojego Serca, spowoduje wzrost Bożego Ducha u siebie i tych, za których będzie się modlić, a przy tym będzie pokonany szatan, który nie wytrzyma presji Bożej Miłości i zmuszony będzie uchodzić w popłochu.
● Każda osoba, która choć raz odmówi tę Nowennę, nie będzie potępiona, a Moje Święte Serce dbać będzie o tego człowieka, jak o swoją chwałę.
● Każdy czciciel Mojego Świętego Serca będzie bardzo sowicie nagrodzony przeze Mnie w wieczności, jaśnieć będzie specjalnym blaskiem Chwały Bożej.
● Każda prośba, która będzie zaniesiona do Mojej Osoby dotycząca wzrostu Bożej Miłości w osobie, która o to prosi i w osobach za które prosi, będzie szybko wysłuchana.
To są obietnice, które obiecuję wypełnić za uczczenie Mojego Świętego Serca, więc nie lękajcie się prosić i modlić.
Sposób odmawiania Nowenny jest następujący:
- modlitwa wstępna,
- modlitwa na każdy dzień Nowenny,
- Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i dodatki,
- Tajemnica Druga Bolesna – Bolesne Moje Biczowanie.
- Koronka do Najświętszego Mojego Serca,
- modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny.
Litanię i Koronkę można odmawiać oddzielnie od całości. Za odmawianie samej Litanii i Koronki do Bożej Miłości, obiecuję specjalną opiekę Bożej Miłości i Łaskę poznania Woli Bożej dla osoby, która to odmawia.
Pamiętajcie także o tym, że każda wasza prośba jest naczyniem, które musicie napełnić modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem.
Nowennę można odmawiać tradycyjnie, czyli przez dziewięć kolejnych dni. Można także odmawiać w inny sposób, który pomnoży Boże Łaski o 10 000 razy. Drugi sposób, jest sposobem Dużej Nowenny. Odmawia się dni Nowenny jak miesiące i tak na przykład w styczniu odmawia się codziennie pierwszy dzień Nowenny, w lutym odmawia się co dzień drugi dzień Nowenny itd.
Dużą Nowennę zalecam do odmawiania w szczególności w Kościołach, zwłaszcza, gdy prosić będziecie o szczególnie ważną społecznie Bożą Łaskę. Bądźcie wytrwali i stanowczy przy odmawianiu tej Nowenny. Demon będzie wymyślał wam tysiące pokus, a wszystko tylko po to, aby odwieść was od tej modlitwy.
Najwięcej Łask można otrzymać odmawiając Wielką Nowennę przez dziewięć lat. Ten sposób jest dla najbardziej wytrwałych, przeznaczony dla tych, którzy chcą nawrócić cale narody, lub osoby szczególnie zagrożone. Łaski Boże za ten sposób odmawiania Nowenny pomnażam o 100 000 razy. Przez cały rok odmawia się tylko pierwszy dzień Nowenny, w następnym roku drugi dzień Nowenny w następnych latach odmawia się następne dni Nowenny i tak przez 9 lat.
Życzę wam wytrwałości na modlitwie, nie poddawajcie się, bo Moje Święte Serce was hojnie wynagrodzi za wasze wszelkie starania w drodze do doskonałości i nabywaniu wszelkiej Łaski Bożej. Błogosławię wam na trud odmawiania tej modlitwy, Nowenny. †
Jezus Chrystus.
Łagów k. Zwolenia, 20 lipca 2020 r.

Modlitwa wstępna
Najświętsze, Ukochane Serce Pana Jezusa, które Jesteś Wspaniałe, Litościwe, Nieogarnione, Miłosierne, także Sprawiedliwe i Surowe, lecz zewszechmiar Kochające całą zabłąkaną od grzechów i win ludzkość. Bardzo proszę o łaskę dobrego odprawienia tej Nowenny, aby przyniosła mi takie Dary i Owoce Ducha Świętego, takie Dary Twojego Najświętszego Serca, jakie Ty Sam chcesz mi udzielić. Boże godny uwielbienia, proszę Cię o jak najwięcej Łask Bożych potrzebnych dla mnie i innych za których Cię proszę, jak również bym jeszcze lepiej okazywał Tobie miłość i do niej podążał za wszelką cenę. Amen.

Pierwszy dzień
O Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, proszę Cię o wygnanie szatana działającego na Kościół Święty, a także o udzielenie Kościołowi Świętemu wszelkich możliwych Łask Bożych.
Ukochane Najświętsze Serce Jezusa, składamy Ci stokrotne dzięki za to, że nas chciałeś odkupić, położyć fundament pod nasze zbawienie. Wszechmocny Boże, nikt nigdy nie zdoła Ci podziękować za ogromne Dobro, Łaski, w tym najcenniejszą, bo Łaskę naszego zbawienia, którą nam zapewniasz mocą Swej bezgranicznej Miłości. Czuwasz też wciąż nad nami, mimo naszych wad, nędzy i wszelakiej ułomności. Podnosisz nas z upadków i uczysz Swoich Dróg. Przepraszamy Cię za naszą niedoskonałość i wszelką nędzę duchową, obiecujemy szczerą poprawę w każdej dziedzinie duchowego oraz cielesnego życia. Najukochańsze Serce Naszego Jezusa, bądź uwielbione i błogosławione! Proszę Cię o Wszechpotężny Władco Nieba i Ziemi oraz całego Wszechświata, abyś zechciał wygnać szatana działającego na nasz Kościół Święty, który założyłeś. Zechciej pomóc swoją Mocą, na naszą prośbę, by wymóc na wszystkich rządzących w Kościele Świętym przełożonych wszystkich szczebli ich nawrócenie, by opamiętali się z zajadliwości swoich grzechów, odstąpili od demonów, którym służą przez swoje grzechy, a te by ich opuściły na dobre. Udziel Kościołowi Świętemu tyle potrzebnych Darów i Łask, aby mógł spokojnie realizować swoją misję, to do czego go powołałeś, a w konsekwencji pomóż doprowadzić wszystkich do szczęśliwej wieczności. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Drugi dzień
O Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, proszę Cię o nawrócenie się wszystkich ludzi na świecie, nie będących w jedności z Kościołem Świętym.
Ukochane Najświętsze Serce Jezusa, dziękujemy Ci za wszystkie Dobra i Łaski, które otrzymujemy z Twojej Świętej Ręki. Dziękujemy za Odkupieńczą Twoją Ofiarę, która wykupiła nas z Rąk Bożej Sprawiedliwości, a która nieustannie nas uświęca.
Ukochane Najświętsze Serce Jezusa, Ty Jesteś naszym Ocaleniem, porusz ostygłe nasze serca, oraz serca wszystkich ludzi na ziemi, nie będących w jedności z Kościołem Świętym oraz zbałamucone nasze umysły. Niech Twoje Przenajświętsze Serce rozproszy panujące ciemności, a Twoje święte Łaski, które są naszym udziałem w życiu Bożym, rozkwitną błogosławieństwem i dopomogą naszym udręczonym braciom będącym poza Kościołem Świętym. Proszę Cię o Ukochane Najświętsze Serce Jezusa, o nawrócenie ludzi będących poza Kościołem Świętym, zwłaszcza tych, którzy są z dala od prawdziwej wiary i właściwego Bożego Światła, a nie w ułudzie demona, poprzez którą tkwią w błędach. Udziel im wszystkim tyle potrzebnych Darów i Łask, aby mogli spokojnie realizować to, co stanowi Wolę Bożą, nawrócili się i nie byli nękani przez szatana i jego sługi, a w konsekwencji pomóż doprowadzić ich wszystkich do szczęśliwej wieczności. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Trzeci dzień
O Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco na kapłanów i hierarchię Świętego Kościoła Katolickiego. Proszę Cię o rozpalenie ich serc miłością oraz nawrócenie tych, którzy odeszli od kapłaństwa lub są na drodze do odejścia.
Najczulsze, Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, składam Ci gorące podziękowania za wszystkie Cuda i Łaski, którymi nas darzysz, głównie zaś za Zbawienie naszych dusz, a także dusz kapłańskich, zakonnych oraz biskupów, kardynałów i Papieża. Spraw to o Najświętsze Serce Jezusa, aby mogli oni skorzystać z Łaski Zbawienia. Ty, który zechciałeś ofiarować się za nasze i ich winy na haniebną śmierć, ocal na wieczność wszystkie zagrożone dusze, a zwłaszcza dusze teraz umierających i mających wkrótce umrzeć, ludzi świeckich, ale też kapłanów, zakonników i zakonnic oraz dusze biskupów kardynałów i Papieża. Najświętszy Boże, pomóż nam w ratowaniu ich dusz, dusz ciężkich grzeszników, zwłaszcza z grona kapłanów i hierarchii naszego Świętego Kościoła Katolickiego, uwalniając ich na zawsze od jadu piekielnej żmii. Wszystkich doprowadź do szczęśliwej wieczności. Pełne Dobroci i Miłości Najświętsze Serce Jezusowe, zadziałaj na kapłanów, biskupów, kardynałów oraz Papieża, którzy podejmują niejednokrotnie tendencyjnie pod wpływem diabła złe, krzywdzące innych decyzje, nawróć ich, opamiętaj. Udziel tym wszystkim osobom tyle potrzebnych Darów i Łask, aby mogli spokojnie realizować Bożą Wolę, nawrócić się, by nie byli nękani przez szatana i jego sługi, a w konsekwencji pomóż doprowadzić ich wszystkich do szczęśliwej wieczności. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Czwarty dzień
O Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, proszę Cię o zmiłowanie się nad Żydami i Chazarami.
Najczulsze, Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, Ty, który oddałeś Swoje Życie także za tych biednych ludzi, prosimy Cię o ratunek dla nich, by Twoje Święte Serce, otworzyło ich zapiekłe z nienawiści serca. Błagamy Cię o takie Łaski, aby ani jedna ich dusza nie poszła na potępienie wieczne. O Najświętsze Serce Jezusa, które tak bardzo pałasz do nas Miłością, który zechciałeś dać Swoją Ofiarę z Krwi spraw, abyśmy otrzymali Łaskę pomocy dla tych biednych dusz. Wiekuisty Boże, udziel Swoich Łask tym duszom, zwłaszcza tym, które są już blisko bram wieczności. Pomóż nieść ich własny Krzyż na Twój wzór. Ukochane, Najświętsze Serce Jezusa, powstrzymaj złe, złowrogie działanie ludzi z narodu żydowskiego i chazarskiego, aby nie działali źle, zwodniczo i niesprawiedliwie. Rozgrzej ich zapiekłe od grzechów serca. Udziel tym wszystkim osobom tyle potrzebnych Darów i Łask, aby mogli spokojnie realizować Bożą Wolę, nawrócić się, by nie byli nękani przez szatana i jego sługi, a w konsekwencji pomóż doprowadzić ich wszystkich do szczęśliwej z Tobą wieczności. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...Piąty dzień
O Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco na muzułmanów całego świata, a także o rozpalenie w ich sercach ognia miłości do Prawdziwego Boga, przez Twoje Święte Serce.
Najmiłosierniejsze, Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, pełne Miłosierdzia, proszę Cię o rozpalenie żaru prawdziwej Miłości do Prawdziwego Boga w sercach tych biednych ludzi, które są pełne nienawiści i jadu smoka piekielnego. Prosimy Cię o to, przez Twoje Święte, Najlepsze Serce.
Ty Sam nam dajesz wiele sposobów i środków do wybawienia dusz z ich opresji, prosimy Cię o bezmiar Łask dla tych nieszczęsnych, błądzących dusz, aby nawrócili się i jak najprędzej mogli oglądać Twoje Święte Oblicze i wysławiać Twój Majestat. One wiele zawiniły swoim grzesznym życiem, ale było i jest to głównie wynikiem ich duchowej ułomności, ociężałości ich serca i nieznajomości Prawdziwego Boga. Proszę Cię o Sprawiedliwe, Najświętsze Serce Jezusa o opamiętanie muzułmanów, by nas nie mordowali, nie krzywdzili. Udziel tym wszystkim osobom tyle potrzebnych Darów i Łask, aby mogli spokojnie realizować Bożą Wolę, nawrócić się, by nie byli nękani przez szatana i jego sługi, a w konsekwencji pomóż doprowadzić ich wszystkich do szczęśliwej z Tobą wieczności. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Szósty dzień
O Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco na wrogów naszego narodu. Rozpal Swoim Świętym Sercem w nich tak wielką miłość, aby zaprzestali swojego złowrogiego działania na nasz Polski Naród.
Najżyczliwsze, Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, pomóż nam zawsze w życiu wypełniać Twoją Świętą Wolę. Ty i Twoja Święta Mama wielokroć wskazywaliście całej ludzkości, jak rozpoznać Twoje Drogi, lecz oporny, grzeszny człowiek z powodu swej głupoty pogardził Twoimi Słowami i Twoją Zbawienną Radą. Jednak Twoje Święte, Kochające Serce nadal bije dla nas współczuciem, pomimo naszej wielkiej nędzy. Z pokorą prosimy Cię o Najczulsze, Najświętsze, Serce Naszego Zbawiciela o udzielenie nam silnych natchnień Twojego Ducha, poprzez nasze myśli, abyśmy się nauczyli doskonale rozpoznawać to, czego od nas pragniesz. Ocal nas, nasz Polski Naród, abyśmy nigdy nie sprzeciwiali się Twojej Świętej Woli. Prosimy Cię i błagamy o nawrócenie się i opamiętanie wszystkich wrogów naszego umęczonego przez nich narodu. Udziel tym wszystkim osobom tyle potrzebnych Darów i Łask, aby mogli spokojnie realizować Bożą Wolę, nawrócić się, by nie byli nękani przez szatana i jego sługi, a w konsekwencji pomóż doprowadzić ich wszystkich do szczęśliwej z tobą wieczności. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Siódmy dzień
O Najświętsze Serce Mojego, Ukochanego Jezusa, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco przez wrogów naszych rodzin. Zmiłuj się nad nimi, nawróć ich serca, przemień je, by stały się podobne do Twojego Świętego Serca.
Przeczyste, Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, proszę Cię o pomoc w celującym wypełnianiu Twoich doskonałych, Świętych Planów, bowiem w ich realizacji zawsze będzie przeszkadzał diabeł. Pomóż go nam pokonać. O Uwielbione, Najświętsze Serce Mojego Zbawiciela spraw, abym zachowywał każde Twoje Słowo, które wypowiadasz, spraw też, aby każdy człowiek na każdym miejscu mógł realizować Twoją Świętą, Wiekuistą Wolę. Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, udziel mi takiej Łaski, bym mógł zawsze i dokładnie wypełnić Twoją Wolę. Proszę Cię również o nawrócenie wrogów naszej rodziny, tych, którzy chcą ją rozbić, zniweczyć i zniszczyć. Udziel tym wszystkim osobom tyle potrzebnych Darów i Łask, aby mogli nawrócić się i spokojnie realizować Bożą Wolę, by nie byli nękani przez szatana i jego sługi, a w konsekwencji pomóż doprowadzić ich wszystkich do szczęśliwej z Tobą wieczności. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Ósmy dzień
O Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, proszę Cię o zmiłowanie się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi na wszystkich jego poziomach, które wypłacają się Bożej Sprawiedliwości. Ulituj się nad nimi na naszą prośbę i dla Łaskawości Twojego Świętego Serca, daruj im długi i zechciej zaprowadzić je do Nieba
Nieśmiertelne, Sprawiedliwe, Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, proszę Cię o litość dla dusz w czyśćcu cierpiących. Najlepsze Serce Mojego Pana i Władcy, daj mi moc i pragnienie do przezwyciężania naszych słabości i złych skłonności. Broń mnie od wpadania w matnię pułapek sprytnie zastawionych przez złego ducha. Naucz mnie dobrej, skutecznej modlitwy, która ujarzmia siły nieczyste, a nade wszystko skutecznie pomaga duszom w czyśćcu cierpiącym. Spraw, bym za wszelką cenę wybierał tylko dobro. O Sprawiedliwe Serce Mojego Zbawiciela, udziel nam łaski, abyśmy przy Tobie wytrwali do końca na naszych Bożych posterunkach, a duszom czyśćcowym daj tak wielką Łaskę, która zapewni im uwolnienie z czyśćca i pozwoli wejść w podwoje Nieba. Proszę cię również, aby nawrócili się ci, którzy mają dziś umrzeć, skonać, aby nie musieli zbyt długo cierpieć w czyśćcu. Udziel tym wszystkim osobom tyle potrzebnych Darów i Łask, aby mogli być zbawieni, a przez to skutecznie realizowali Bożą Wolę. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Dziewiąty dzień
O Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, proszę Cię o przegnanie szatana działającego niszcząco na nas samych i udziel nam samym, obfitości Darów i Łask płynących z Twojego Świętego Serca.
Przedwieczne, Sprawiedliwe, Najświętsze Serce Mojego Ukochanego Jezusa, dziś przedstawiamy Ci nasze własne prośby i błagania, nasze własne osoby. O Najlitościwsze Serce Mojego Zbawiciela spraw, by nade wszystko wypełniła się Twoja Święta Wola względem nas samych. Wysłuchaj wszystkiego tego, co w naszym imieniu przedstawi Ci Twoja Święta, Kochana Mama. Usłysz moją prośbę, moje pokorne wołanie, o ile jest to zgodne z Twoją Świętą Wolą. Nie dopuść Wszechpotężne, Święte Serce Mojego Zbawiciela, abym kiedykolwiek swoim postępowaniem wykroczył przeciw Twojej Świętej Woli. Pomóż odkryć mi wszelkie ukryte, podstępne pułapki demona, usuń je i spraw, aby moje serce było podobne do Twojego Świętego Serca. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu Świata Boże, …
Duchu Święty Boże, …
Święta Trójco Jedyny Boże, …
Najświętsze Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego - zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, …
Najświętsze Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, …
Najświętsze Serce Jezusa, nieskończonego Majestatu, …
Najświętsze Serce Jezusa, Świątynio Boga, …
Najświętsze Serce Jezusa, Przybytku Najwyższego, …
Najświętsze Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo Niebios, …
Najświętsze Serce Jezusa, gorejące Ognisko Miłości, …
Najświętsze Serce Jezusa, Sprawiedliwości i Miłości Skarbnico, …
Najświętsze Serce Jezusa, Dobroci i Miłości pełne, …
Najświętsze Serce Jezusa, Cnót Wszelkich Bezdenna Głębino, …
Najświętsze Serce Jezusa, Wszelkiej Chwały Najgodniejsze, …
Najświętsze Serce Jezusa, Królu i Zjednoczenie serc wszystkich, …
Najświętsze Serce Jezusa, w którym są wszystkie Skarby Mądrości i Umiejętności, …
Najświętsze Serce Jezusa, w którym mieszka cała Pełnia Bóstwa, …
Najświętsze Serce Jezusa, w którym Sobie Ojciec bardzo upodobał, …
Najświętsze Serce Jezusa, z którego Pełni wszyscyśmy otrzymali, …
Najświętsze Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, …
Najświętsze Serce Jezusa, Cierpliwe i Wielkiego Miłosierdzia, …
Najświętsze Serce Jezusa, Hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, …
Najświętsze Serce Jezusa, Źródło Życia i Świętości, …
Najświętsze Serce Jezusa, Przebłaganie za grzechy nasze, …
Najświętsze Serce Jezusa, zelżywością napełnione, …
Najświętsze Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, …
Najświętsze Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, …
Najświętsze Serce Jezusa, włócznią przebite, …
Najświętsze Serce Jezusa, Źródło wszelkiej pociechy, …
Najświętsze Serce Jezusa, Życie i Zmartwychwstanie nasze, …
Najświętsze Serce Jezusa, Pokoju i Pojednanie nasze, …
Najświętsze Serce Jezusa, Krwawa Ofiaro grzeszników, …
Najświętsze Serce Jezusa, Zbawienie ufających Tobie, …
Najświętsze Serce Jezusa, Nadziejo w Tobie umierających, …
Najświętsze Serce Jezusa, Rozkoszy Wszystkich Świętych, …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

W. Jezu Cichy i Pokornego Serca.
O. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się.
Wszechmogący, Wieczny Boże wejrzyj na Serce Najmilszego Syna Swego i na Chwałę i Zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego Miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu. Sercu Pana Jezusa
O Jezu Najsłodszy Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza, Twoją Jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dziś każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie wzgardziwszy przykazaniami Twoimi. Zlituj się nad jednymi i drugimi o Jezu Najłaskawszy i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam o Panie nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili; spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły albo niezgoda oddziela! Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności, udziel wszystkim narodom spokoju i ładu, spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam Zbawienie, Jemu Cześć i Chwała na wieki. Amen.

Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
O Jezu, któremu Miłość do ludzi odpłaca się wielkim zapomnieniem, zaniedbaniem, wzgardą i niewdzięcznością; oto my klęcząc przed Tobą szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić grzeszną oziębłość i zniewagi, jakie zewsząd obrażają Twoje Miłujące Serce. Pamiętajmy, że i my mieliśmy nieraz udział w tym niegodziwym postępowaniu, dlatego przejęci najgłębszym żalem najpierw błagamy o miłosierdzie nad nami. Jesteśmy gotowi dobrowolnie wynagrodzić za grzechy nie tylko przez nas popełnione, ale i tych, którzy błądzą z dala od drogi zbawienia albo uparci w niewierze nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem, albo też podeptali obietnice Chrztu Świętego i odrzucili słodkie jarzmo Twego Prawa.
Za wszystkie występki nad którymi płakać należy, chcemy odpokutować. Szczególnie zaś pragniemy naprawić: brak skromności w życiu i strojach, zastawianie sideł na niewinne dusze, lekceważenie dni świętych, okropne bluźnierstwa jakimi obrzuca się Ciebie i Twoich Świętych, obelgi rzucane na Twego Namiestnika i na stan kapłański, zaniedbywanie samego Sakramentu Boskiej Miłości i znieważanie go przez budzące grozę świętokradztwa. Wreszcie publiczne grzechy narodów, które zwalczają prawa i urząd nauczycielski ustanowionego przez Ciebie Kościoła. Obyśmy własną krwią mogli zmyć te wszystkie występki. A teraz, aby naprawić zniewagę czci Bożej przedstawiamy Ci to zadośćuczynienie, które sam niegdyś ofiarowałeś Ojcu na Krzyżu i które co dzień ponawiasz na ołtarzach.
Łączymy je z zadośćuczynieniem Najświętszej Dziewicy Matki, wszystkich świętych i pobożnych wiernych. Przyrzekamy z głębi serca, ile stać nas będzie, przy pomocy Twojej Łaski wynagradzać za grzechy popełnione przez nas i naszych bliskich i za obojętność na tak wielką Miłość Twoją silną wiarą, czystymi obyczajami, doskonałym wypełnieniem Prawa i Ewangelii, a zwłaszcza Praw Miłości. Przyrzekamy też według sił nie dopuszczać do nowych zniewag i jak najwięcej ludzi pociągnąć do naśladowania Ciebie. Przyjmij, prosimy, Najłaskawszy Jezu, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Wynagrodzicielki ten Akt dobrowolnego wynagrodzenia. Zachowaj nas do śmierci w wierności obowiązkom i służeniu Tobie przez wielki dar wytrwania, abyśmy w końcu wszyscy doszli do tej Ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Módlmy się
Najświętsze Serce naszego Zbawiciela, kocham Cię, na ile zdołam Cię kochać, jako Twoje stworzenie. Pozwól, bym mógł Cię kochać, wielbić i chwałę Ci oddawać tak, jak mi na to pozwolisz. Proszę o pomoc w realizowaniu Twego Planu Odwiecznej Twojej Miłości i realizowania każdej Woli Twojego Świętego zranionymi naszymi grzechami Serca. Amen.

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Różaniec Święty Druga Tajemnica Bolesna – Biczowanie Pana Jezusa.
Ojcze nasz... 10x Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Na wstępie
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga… Chwała Ojcu…3x

Na dużych paciorkach 1x
Bądź Uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe, zechciej zlitować się nade mną i dopomóż mi osiągnąć Niebo.

Na małych paciorkach 10x
Najświętsze Serce Jezusa, kocham Cię, uwielbiam Cię, dopomóż mi w walce z moimi grzechami.

Na zakończenie 3x
Najświętsze Serce Jezusa, kocham, sławię i uwielbiam Cię z całego mojego serca, proszę Cię zlituj się nade mną, nad moją rodziną, nad wszystkimi grzesznikami.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny
Niech będzie Chwała i Dziękczynienie Najświętszemu Sercu Jezusowemu, które Samo się poświęciło dla naszego Odkupienia, spraw, w Swojej Wielkiej Świętości, abyśmy jak najlepiej wykorzystali wszystkie zesłane przez Ciebie w tej Nowennie Łaski - Dary i nigdy ich nie utracili. Najświętsze Serce Jezusa, które Jesteś Najdoskonalszym Źródłem Wszelkiej Miłości i Świętości, zlituj się nad naszą nędzą i spraw, abyśmy jak najwierniej starali się upodobnić do Ciebie i nauczyli się kochać na wzór Twojego Najświętszego Serca. Zechciej ustrzec wszystkich kochających Ciebie przed wielkim złem i nadmiernymi atakami Aniołów ciemności. Wzmocnij w nas prawdziwą wiarę i głęboką nadzieję, abyśmy oczyszczeni Twoim Świętym Ciałem i Krwią wraz z Armią Różańcową przygotowywali ludzkość do Wielkiego Ostrzeżenia, a także z pokorą oczekiwali na spełnienie Dnia Chwały w Twoim Świętym Kościele oraz na wieczny udział z Tobą w Twoim Królestwie. Spraw o Najświętsze Serce Jezusa, abyśmy mogli uprosić w tej modlitwie - Nowennie potrzebne dla nas Łaski Boże i abyśmy doczekali się otrzymania stosownych Łask dzięki tej Nowennie. Amen.Nowenna do Najświętszego Serca Ducha Świętego

Wstęp do Nowenny
Kochane, wierne dzieci Boże, oto kolejny ratunek, kolejna szansa zyskania wielu wielkich Łask Bożych. Kto będzie czcił, kochał, uwielbiał Moje Przenajświętsze Serce, ten zaskarbi sobie w Moim Sercu specjalne miejsce, a Ja nigdy nie poskąpię mu Darów i Łask.
● Obiecuję tym, którzy będą mieli we czci Moje Święte Serce, wielki wzrost Bożej Miłości, a także wszelkich Darów, których chętnie będę udzielał.
● Będę pomagał rozwijać w was wszelkie Boże Dary, świętość, pobożność nie ogólnie, lecz indywidualnie każdej osobie. Chcę was ożywiać, uświęcać, wzmacniać, lecz Moje w was działanie blokuje wasza wolna wola, która o wiele bardziej skłania się ku złemu duchowi i temu co on wam przedstawia jako „dobre”. Pragnę, by Mnie kochano, zwłaszcza Moje Święte, Przeczyste Serce, które was wszystkich tak bardzo mocno kocha, bez względu na wszystko.
Bądźcie świadomi, że dopóki człowiek jeszcze żyje na ziemi, Ja nad nim pracuję, nie tracę nadziei, podejmuję wszelkie możliwe starania o uratowanie jego wieczności, nawet tych o których doskonale wiem, że się potępią. Potępienie każdej duszy, to wielka, niczym nie powetowana strata, bo duszy, która się zatraca nic nie zastąpi, nic nie przywróci, to strata na całą wieczność. Pragnę, abyście się na Mnie oparli ze wszystkich sił i możliwości, pozwolili w sobie działać tak, jak Ja tego chcę i pragnę.
Dlaczego Trójca Święta chce, abyście mieli we czci i uwielbieniu Trzy Boże Serca? To Serce duszy, a nie rozum jest centrum istoty Boga, każdej Bożej Osoby. To Serce daje rozkaz, nakaz, polecenie. Serca Trzech Osób Bożych trwają w nieustannej Miłosnej Unii.
Ja chcę dać każdemu człowiekowi tyle Łask Bożych i Darów, ile jego dusza i ciało jest w stanie wytrzymać. Nie mogę jednak tego uczynić samowolnie, do tego potrzebna jest decyzja wolnej woli człowieka, która zaakceptuje wszelkie Boże Dary.
Wielkim ułatwieniem dla każdego Bożego działania jest dobrowolne oddanie się osoby w Niewolę Maryi, lub w Niewolę Trójcy Świętej przez Niepokalaną. Oddanie takie zmienia zupełnie wszystko, bo tylko wtedy mogę swobodnie działać w takiej duszy. Chcę w was rozwijać wszelkie Dary i Łaski Boże, uczyć was ich poprawnego używania. Kochajcie tak, jak umiecie, czyńcie co tylko zdołacie, aby wypełnić każde powierzone zadanie, każdy Boży rozkaz. Nie myśl Żywy Płomieniu, że sam z siebie możesz cokolwiek uczynić, sam możesz tylko grzeszyć. To Ja Sam buduję twoją osobistą świętość, ty tylko pozwalasz, abym mógł w tobie działać.
Poznałeś pewne Boże Plany, zamiary, masz świadomość swojej wielkiej marności i nieporadności. To Ja i Moje Święte działanie uzdalnia każdego, do podjęcia zadania, do wypełnienia wszystkiego co stanowi Wolę Bożą. Nie myśl człowiecze, jak wykonasz powierzone ci zadanie, bo gdy nadejdzie odpowiednia pora, Ja Sam dam ci tyle Darów i Łask Bożych, że to w zupełności wystarczy na wykonanie niejednego zadania. Tak jak ciebie, uzdolnię każdego kto podda się dobrowolnie i ochotnie pod Moje Święte działanie. Trwajcie w pokorze i miłości służąc każdemu, każdym Bożym Darem.
††† Kochajcie Moje Święte Serce, bo to Ono wam daje z wielką hojnością, hojnym gestem. Chcę wam dać, ofiarować o wiele więcej, lecz nie jesteście jeszcze gotowi, bo za bardzo jesteście zapatrzeni w siebie samych, a Ja chcę, abyście oddali Mi swoje serca bez reszty. Słuchajcie uważnie tego, co do was mówię także w natchnieniach. Nigdy nie bagatelizujcie żadnego, bo to Mój cenny Dar dla was.
††† Pomogę wam wzrastać w świętości i miłości, lecz nie opierajcie się nigdy Mojej Świętej Łasce. Wasze każde nabożeństwo, każdy przejaw waszej pobożności, to hojne działanie Mojej Świętej Łaski. Przestrzegam was, że jest też tuż obok Mój przeciwnik, upadły Anioł, on będzie wam wszystko utrudniał, przeszkadzał, wmawiał wam nieprawdę.
Kult Mojego Świętego, Przeczystego Serca, wzniesie was na wyżyny ducha. Nie oznacza to braku cierpień, bo cierpienia to naturalna konsekwencja po popełnieniu grzechu pierworodnego. Każdy kto będzie szerzył kult, cześć Trzech Przenajświętszych Serc Trójcy Przenajświętszej, ten będzie miał mnożone wszelkie korzyści duchowe, a także materialne.
††† Kult Świętych Bożych Serc mnożyć będzie waszą niekłamaną pobożność, a to skutecznie będzie odstraszać wszelkie złe duchy. Nie uwolnię was całkiem od ich towarzystwa, lecz mnożąc swoją świętość i pobożność, będziecie przez to im znacznie utrudniać ich działanie. Wszelkie działanie upadłych Aniołów paradoksalnie pomaga wam rozwijać świętość, bo zmusza was do nieustannego czuwania i walki duchowej. Im bardziej z nimi walczycie, tym stajecie się mocniejsi.
Chcę, abyście odmawiali Nowennę do Mojego Świętego Serca przed Pierwszym Czwartkiem każdego Miesiąca. W dniu Pierwszego Czwartku, niechaj będzie wystawiony Najświętszy Sakrament i niech będzie odmówiona Litania i Koronka do Najświętszego Mojego Serca.
W walce ze złym duchem, zawsze pomaga gorąca, szczera modlitwa, taki jaki możecie post, dobre uczynki i inne umartwianie się. Ja widząc wasz trud, wasz wysiłek, w pewnym momencie wkraczam z Moimi Świętymi Łaskami, Darami, pomagam wam i od tej pory wasza walka wymaga od was o wiele mniej wysiłku i trudu. Nie możecie jednak sobie pofolgować, lecz narzućcie sobie dyscyplinę i sami siebie pilnujcie, aby nie pozwolić złym duchom, by znalazły u was jakikolwiek punkt zaczepienia.

Sposoby odmawiania Nowenny:
- modlitwa wstępna,
- modlitwa na każdy dzień Nowenny,
- Litania do Najświętszego Serca Ducha Świętego
- Tajemnica Trzecia Chwalebna, Zesłanie Ducha Świętego na Najświętszą Maryję Pannę i Apostołów zgromadzonych na modlitwie w Wieczerniku,
- Koronka do Najświętszego Serca Ducha Świętego,
- modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny.

Pamiętajcie także o tym, że każda wasza prośba jest naczyniem, które musicie napełnić modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem.
Litanię i Koronkę można odmawiać oddzielnie od całości Nowenny. Za odmawianie samej Litanii i Koronki do Najświętszego Serca Ducha Świętego, obiecuję specjalną opiekę Mojego, Świętego Serca i Łaskę poznania Woli Bożej dla osoby, która to odmawia.
Nowennę można odmawiać tradycyjnie, czyli przez dziewięć kolejnych dni. Można odmawiać w drugi sposób, który pomnoży Boże Łaski 10 000 razy. Drugi sposób, jest sposobem Dużej Nowenny. Odmawia się dni Nowenny jak miesiące i tak na przykład w styczniu odmawia się codziennie pierwszy dzień Nowenny, w lutym odmawia się co dzień drugi dzień Nowenny itd.
Dużą Nowennę zalecam do odmawiania w szczególności w Kościołach, zwłaszcza, gdy prosić będziecie o szczególnie ważną społecznie Bożą Łaskę. Bądźcie wytrwali i stanowczy przy odmawianiu tej Nowenny. Demon będzie wymyślał wam tysiące pokus, a wszystko tylko po to, aby odwieść was od tej modlitwy.
Najwięcej Łask można otrzymać odmawiając Wielką Nowennę przez dziewięć lat. Ten sposób jest dla najbardziej wytrwałych, przeznaczony dla tych, którzy chcą nawrócić cale narody, lub osoby szczególnie zagrożone. Łaski Boże za ten sposób odmawiania Nowenny pomnażam o 100 000 razy. Przez cały rok odmawia się tylko pierwszy dzień Nowenny, w następnym roku drugi dzień Nowenny w następnych latach odmawia się następne dni Nowenny i tak przez 9 lat.
Życzę wam wytrwałości na modlitwie, nie poddawajcie się, bo Moje Najświętsze Serce hojnie wynagrodzi wasze wszelkie starania w drodze do doskonałości i nabywaniu Łask Mojego Najświętszego Serca. Błogosławię wam na trud odmawiania tej modlitwy - Nowenny. †
Duch Święty.
Biała Podlaska, 6 lipca 2020 r.

Modlitwa wstępna
Mój Boże, najlepszy Przyjacielu Mojej duszy, o Najświętsze Serce Ducha Świętego, zechciej zstąpić na mnie i pouczyć Mnie, jak mam żyć w prawdzie Bożej Miłości, jak działać, co czynić. Spraw, abym otrzymał w tej Nowennie Łaski, o które Cię pokornie proszę. Zechciej napełnić moją duszę Twoją Światłością, Miłością i wszelkimi Twoimi Darami i Łaskami. Proszę Cię o to wszystko serdecznie przez Pośredniczkę Wszystkich Łask i Współodkupicielkę, Twoją Oblubienicę, Świętą Maryję. Najświętsze Serce Ducha Świętego, mam bezgraniczną ufność w Tobie i pragnę pełnić zawsze Twoją Świętą, Wiekuistą Wolę. Amen.


Pierwszy dzień
W pierwszym dniu Nowenny proszę Cię o Najświętsze Serce Ducha Świętego o wszelkie Łaski Twoje dla całego Kościoła Świętego.
Najświętsze, Ukochane Serce Ducha Świętego, Ty jesteś Oświeceniem ludzkich umysłów. Udziel szczególnego Daru - Łaski Rozumu dla członków całego Kościoła Świętego, aby oświecony Twoim Świętym Światłem czynił to wszystko, czego Sam od niego żądasz. Najświętsze, Ukochane Serce Ducha Świętego, Prawdziwe Światło Sumień, spraw, aby członkowie Kościoła Świętego mogli zjednoczyć swoje serca i umysły z Twoją Świętą Wolą, by ją doskonale wypełniali. Dopomóż nam, abyśmy jako Kościół potrafili promieniować Twoimi Łaskami na inne dusze znajdujące się poza Kościołem Świętym, aby one przez to umiały skorzystać ze zdroju Twoich Łask, a przez to nawrócić się i skorzystać z szansy własnego zbawienia. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Drugi dzień
W drugim dniu Nowenny proszę Cię o Najświętsze Serce Ducha Świętego o Łaski odpowiedniego Oświecenia dla obecnego Papieża. Spraw o Święty Świętych, aby zawsze chciał korzystać z nieprzebranego zdroju Twoich Świętych Łask.
Najlepszy, Błogosławiony Darze, Najświętsze Serce Ducha Świętego, które jesteś Prawdą, udziel obecnemu Papieżowi Twojego Świętego Daru Rady i tak w Nim działaj, a także przez Niego, aby stał się Twoim najlepszym narzędziem. Uczyń to Panie, aby zgodnie z Twoją Świętą Wolą służył całemu Kościołowi i wszystkim potrzebującym. Proszę Cię również o tę Łaskę, aby mógł jeszcze bardziej wpływać na rozszerzenie Niebieskiego Królestwa i rozszerzać granice Kościoła Świętego. Wpłyń też na wszystkich biednych, zagubionych grzeszników, aby z Bożą pomocą nauczyli się prostować kręte zawiłości swojej duszy, na pozór zmarnowanego swojego losu i wykorzystali każdą szansę do własnego zbawienia, którą im dajesz. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Trzeci dzień
W trzecim dniu Nowenny proszę Cię o Najświętsze Serce Ducha Świętego o Łaski dla naszych biskupów i kardynałów, aby nawrócili swoje serca, poddali się działaniu Twojego Przeczystego Serca i wykonywali wszystko to, co im polecisz słownie i w natchnieniach.
Najświętsze Serce Ducha Świętego, które jesteś Ogniem Miłości, Ty, który jesteś Dawcą i Wzorem Męstwa spraw, aby wszyscy biskupi i kardynałowie zawsze byli mężni we wszystkim, co przynosi większą Chwałę Bogu. Naucz ich, aby bez oporu, a za to z entuzjazmem głosili Twoje Święte Słowa, które im polecisz przekazać. Nie pozwól im, aby kiedykolwiek stchórzyli, ani zwątpili, a gdy codzienne życie będzie im zanadto dokuczać, obarczać coraz większym ciężarem Krzyża, Ty, o Najświętsze Serce Ducha Świętego, wejrzyj na ich marność, słabość oraz pomóż im nieść Go z miłością do końca. Powierzam Ci ich całkowicie! Spraw, by zawsze umieli pomóc złamanym sercom braci i sióstr, którzy w każdej chwili swoimi grzechami krzyżują Syna Człowieczego i sprawiają nieopisany ból Jego Najświętszej Matce. Daj kardynałom i biskupom odpowiednie Dary i Łaski, by wypełniali Bożą Wolę bez szemrania, do końca i mogli osiągnąć szczęśliwość w Niebie. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Czwarty dzień
W czwartym dniu Nowenny proszę Cię o Najświętsze Serce Ducha Świętego o Twoje Święte Łaski dla wszystkich kapłanów, zakonników i zakonnic w całym Kościele Świętym.
Najświętsze Serce Ducha Świętego, Ty jesteś Świętą Umiejętnością, udziel Łaski Umiejętności wszystkim kapłanom, zakonnikom i zakonnicom, aby mogli bez zarzutu pełnić Bożą Wolę. Uczyń ich naczyniem Światła oświecającego innych na tyle, aby mogli zrealizować wszystkie polecenia w pracy dla osiągnięcia Bożego Królestwa przez siebie oraz tymi, którymi się opiekują. Spraw o wieczny Boże, aby przynosili wszelkie owoce świętości, pełniąc Twoją Świętą Wolę i aby na zawsze odwrócili się od pełnienia tylko swojej woli, która jest chwiejna i grzeszna. Wzmocnij ich Swoimi Świętymi Łaskami, aby zawsze pełnili tylko to, co Ty im polecisz i wskażesz. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Piąty dzień
W piątym dniu Nowenny proszę Cię o Najświętsze Serce Ducha Świętego o Twoje Święte Łaski dla ludzi świeckich w całym Kościele Świętym i dla tych, którzy są poza Kościołem Świętym.
Najświętsze Serce Ducha Świętego, Źródło i Siło wszelkiej Pobożności, która od Ciebie pochodzi i do Ciebie powraca, udziel Daru zdrowej, Świętej Pobożności, wszystkim świeckim będącym w Kościele Świętym i pozostającym poza Nim. Prowadź nas wszystkich Swoją Światłością i nie pozwól, abyśmy kiedykolwiek mieli dwie twarze jak faryzeusze, na pozór pełniący służbę Bożą, a w rzeczywistości służbę bożkom i mamonie. Panie Pełen Łaski, chroń nas przed wszelkim złem także tym demonicznym i spraw, byśmy zawsze dawali dobry przykład każdemu bliźniemu i szczerze spełniali wszelkie akty miłości wobec nich. Obyśmy nigdy nie usłyszeli nagany Mistrza z Nazaretu: „groby pobielane”. Najświętsze Serce Ducha Świętego, rozpal Twoimi Świętymi Łaskami naszą wiarę i pobożność, byśmy nimi promieniowali na inne znękane dusze. Oby ci grzesznicy zrozumieli, że Bóg jest Nieskończoną Miłością i nigdy nikogo nie opuszcza. On nawróconych zaprowadzi do szczęśliwego życia z Nim, wybawiając od zła, ale by tak było, grzesznik musi się odwrócić od swojego złego postępowania i wykonywać tylko to, co jest Wolą i Myślą Bożą.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Szósty dzień
W szóstym dniu Nowenny proszę Cię o Najświętsze Serce Ducha Świętego o Łaski Boże dla naszych rodzin, bliskich i znajomych.
Najświętsze Serce Ducha Świętego, które jesteś Najwyższą Mądrością, obdarz nasze rodziny, bliskich i znajomych Łaską Bożej Mądrości. Bądź naszym Przewodnikiem w prawdziwym rozpoznawaniu istniejącej rzeczywistości. Oświecaj ich Twym Światłem, aby na zawsze porzucili mądrość i ułudę tego świata wraz z jego władcą, szatanem. Niech w ich sercu zakróluje tylko Mądrość i Sprawiedliwość Boża. O, Ukochany Stworzycielu, który stale odnawiasz Swoją Światłością mnie, moją rodzinę, bliskich i znajomych, Ty ożywiasz nas Swoim Żarem Miłości, spraw o Boże Jedyny, aby moja rodzina, bliscy i znajomi pomagali wątpiącym oraz zrozpaczonym, by uwierzyli, że po oczyszczeniu odrodzą się na nowo, a w wieczności osiągną pełnię szczęśliwości w Twoim Królestwie, Świętym Królestwie. Udziel nam tyle Darów i Łask Bożych, byśmy nimi mogli promieniować na inne dusze ludzi, z którymi się spotykamy. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Siódmy dzień
W siódmym dniu Nowenny proszę Cię o Najświętsze Serce Ducha Świętego o Łaski Boże dla naszych wrogów i osoby działające na naszą szkodę. Prosimy Cię, oświeć ich dusze i umysły, aby zdołali odwrócić się od swojego złego postepowania, nawrócili się i naprawili zło, które uczynili.
Najświętsze Serce Ducha Świętego, które dajesz wielką Łaskę Bożej Bojaźni, spraw, aby nasi wrogowie i ci którzy nam źle życzą, nigdy nie odważyli się wystąpić przeciw Twojej Świętej Woli, a gdy to uczynią, niechaj się nawrócą i żałują za zło, do którego się przyczynili. Duchu Święty Prawdy, naucz ich, by przed Twoim Świętym Majestatem każdy człowiek zobaczył swoją niegodność i z wielką bojaźnią zbliżał się do Boga. Obdarz też ich nędzną duszę prawdziwą, Bożą Bojaźnią, aby nigdy nie skalali swojego serca przeciwko Tobie, ani zuchwałością, ani lekceważeniem, ani buntem, ani bluźnierstwem. Najwspanialsze, Najświętsze Serce Ducha Świętego, które oświecasz wszystko i wszędzie, prowadź te zagubione dusze Swoimi Drogami, umiejętnie przekazuj tym wątpiącym i zagubionym, będącym w prawdziwych ciemnościach, prawdziwe drogi wiodące do lepszego poznania Boga, nawrócenia się i odwrócenia od wszelkiego swojego złego postępowania. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Ósmy dzień
W ósmym dniu Nowenny proszę Cię o Najświętsze Serce Ducha Świętego o Łaski Boże dla ludzi bliskich naszemu sercu.
Najświętsze Serce Ducha Świętego, Nieskończonej Miłości i Czułości, udziel Swoich Darów i Owoców osobom, które są nam bliskie. Spraw, Przedwieczna Mądrości, aby osoby nam bliskie otworzyły swoje serca na Twoje Światło i doskonale wypełniały Twoją Świętą Wolę, także wtedy, gdy podczas próby oczyszczającego ognia tak, jak Umęczony Jezus, będą dźwigali z bólem i ze łzami ciężki Krzyż. Najświętsze Serce Ducha Świętego spraw, niech Twoja Łaska przeniknie na zawsze wszystkie serca osób nam szczególnie bliskich. Módlmy się o przezwyciężenie działań złego ducha, a zwłaszcza wszystkich podziałów między nami, bowiem Agonia Jezusa Chrystusa wciąż trwa, a nasze i ich grzechy obciążają nasze duchowe konta. Spraw o wieczny Duchu, niech Twoja Łaska przeniknie na zawsze wszystkie serca podzielonych bliskich mi osób, aby wszyscy oni zrozumieli i uznali swoje błędy, jednocząc się, żałując za grzechy, nawracając się. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...Dziewiąty dzień
W dziewiątym, ostatnim dniu Nowenny proszę Cię o Najświętsze Serce Ducha Świętego o wszelkie Łaski dla mnie samego.
Ukochany, Błogosławiony Uświęcicielu, Najświętsze Ukochane Serce Ducha Świętego, Serce naszych serc i dusz, w tym ostatnim dniu Nowenny wysłuchaj i spełnij te nasze prośby i błagania, które są zgodne z Twoją Świętą Wolą. Udziel nam tylu i takich Łask Bożych, które będą potrzebne do dalszego życia i działania. Panie pełen Współczucia, udziel mnie takich Łask, które będą niezbędne do wypełnienia Twojej Świętej Woli. Panie Wszelkiego Stworzenia, naucz mnie słuchać Ciebie tak, jak tego pragniesz. Spraw, abym zawsze pamiętał o Twojej Dobroci i jako nowonawrócony grzesznik oczekiwał na nadejście Dnia Chwały wraz z całkowitym triumfem Dwóch Serc, Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, Twojej Umiłowanej Oblubienicy, Maryi. Spraw o Najświętsze Serce Ducha Świętego, by moje własne serce mogło być podobne choć trochę do Twojego, Świętego Serca. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Litania do Najświętszego Serca Ducha Świętego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, ...
Duchu Święty Boże, ...
Święta Trójco, Jedyny Boże, ...
Najświętsze Serce Ducha Świętego, które Jesteś siedliskiem Bożej Miłości - kocham Cię, oświeć mnie, zmiłuj się nade mną.
N. S. D. Św., pełne Daru Bożej Mądrości, ...
N. S. D. Św., pełne Daru Bojaźni Bożej, ...
N. S. D. Św., pełne Łaski i Miłosierdzia, ...
N. S. D. Św., wzbogacające nas w Wiarę, …
N. S. D. Św., pełne Bożego Pokoju, ...
N. S. D. Św., uczące nas Pokory i Czystości, ...
N. S. D. Św., pełne Świętej Cierpliwości, ...
N. S. D. Św., uczące nas Prawdziwej Skruchy i Żalu, ...
N. S. D. Św., napełniające nas Swoimi Darami, …
N. S. D. Św., nasza Światłości i Świętości, ...
N. S. D. Św., wesele wybranych, ...
N. S. D. Św., oświecające Proroków, ...
N. S. D. Św., Mądrości Apostołów, ...
N. S. D. Św., Czystości panieńskiej, ...
N. S. D. Św., Pocieszycielu nasz, ...
N. S. D. Św., Wodzu i Przewodniku nasz, ...
N. S. D. Św., pełne niezliczonych przymiotów Bożych, ...
N. S. D. Św., Serdeczne, Czułe i Kochające nas ponad wszelką miarę, ...
N. S. D. Św., Delikatniejsze niż serce małego dziecka, ...
N. S. D. Św., Przepełnione Żarliwością i Płomiennością, …
N. S. D. Św., Najdoskonalsze we wszystkim, ...
N. S. D. Św., Niezgłębione i Niestrudzone w uświęcaniu wszystkich i wszystkiego, ...
N. S. D. Św., Wszechmocne i pełne wszelkiej Łaskawości, ...
N. S. D. Św., ogarniające wszystkich Swą Czułą Opieką, …
N. S. D. Św., objawiające wszelkie Tajemnice Boże, ...
N. S. D. Św., opiekujące się Kościołem i stworzeniem, …
N. S. D. Św., nasza Pociecho i Nagrodo, ...
N. S. D. Św., rozkoszy Zbawionych i Duchów Czystych, ...
N. S. D. Św., wszelka Nadziejo Zbawiających się, ...
N. S. D. Św., Niewyczerpane w Swych Cudach, ...
N. S. D. Św., Mądre w Swych Zarządzeniach, ...
N. S. D. Św., Najmilsze, Najczulsze i Przedziwne, ...
N. S. D. Św., dające zawsze Dobre i Mądre Rady, ...
N. S. D. Św., dające natchnienie naszej pobożności, ...
N. S. D. Św., zawsze Wiedzące o wszystkim, …
N. S. D. Św., zawsze Widzące wszystko i wszędzie, ...
N. S. D. Św., przed którym nic, ani nikt się nie ukryje, ...
N. S. D. Św., Perło Najcenniejsza, ...
N. S. D. Św., niedające z nikim, ani z niczym się porównać, ...
N. S. D. Św., zawsze dochowujące Przymierza na wieki, ...
N. S. D. Św., Obietnico wypełniająca się zawsze, ...
N. S. D. Św., Słowo, które zawsze wypełnia się, ...
N. S. D. Św., Gorejące jak ogień gorące, ...
N. S. D. Św., Siejące Cnoty dla dusz czystych, ...
N. S. D. Św., Klejnocie Najcenniejszy, ...
N. S. D. Św., dające nam ze Swej Pełni, ...
N. S. D. Św., ożywiające nas Swoim tchnieniem, …
N. S. D. Św., zawsze hojne dla proszących Cię zgodnie z Twoją Wolą, ...
N. S. D. Św., Źródło Wszelkiego Życia i Świętości, ...
N. S. D. Św., napełniające nas Wszelkimi Swoimi Darami i Owocami, …
N. S. D. Św., będące rozkoszą Wszystkich Świętych, …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Duchu Święty.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Duchu Święty.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!

W. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.
O. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
W. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
O. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Trzecia Tajemnica Chwalebna Różańca Świętego, „Zesłanie Ducha Świętego na Najświętszą Maryję Pannę i Apostołów zgromadzonych na modlitwie w Wieczerniku”.
1x Ojcze nasz... 10x Zdrowaś Maryjo... 1x Chwała Ojcu...

Koronka do Najświętszego Serca Ducha Świętego

Na wstępie:
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... 3x Chwała Ojcu...

Na dużych paciorkach: 1x
Najświętsze Serce Ducha Świętego, przetwórz moje serce,
aby zawsze było takim, jakim Ty tego chcesz i pragniesz.

Na małych paciorkach 10x
Najświętsze Serce Ducha Świętego, kocham Cię, oświeć mnie, wzmocnij mnie.

Na zakończenie: 3x
Niech Moc i Potęga Najświętszego Serca Ducha Świętego przeniknie, przetworzy, naprawi oraz pomoże w zbawieniu mnie i całej reszcie ludzkości.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny.
O, Najświętsze Serce Ducha Świętego, dziękuję Ci serdecznie za wszelkie Dary, Łaski oraz Owoce, jakimi mnie raczyłeś obdarować za pomocą tej Nowenny. Wiekuisty Boże spraw w swojej Świętej Łaskawości i Wszechmocności, niech zawsze pełnię Twoją Świętą Wolę i daj Mi o Miłośniku dusz, aby te Łaski, które dziś uzyskaliśmy dzięki Twojej pomocy, zostały odpowiednio spożytkowane, byśmy ich nigdy nie zmarnowali, dlatego oddajemy wszystko do Bożego Skarbca. Ty Sam z pomocą Królowej Nieba i Ziemi spożytkuj to tak, by mogło to posłużyć dobru wszystkich do ich zbawienia. Amen.
Święto ku czci Boga Ojca.
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

MODLITWA PODZIĘKOWANIA BOGU OJCU ZA STWORZENIE MNIE
Ojcze mojego serca, Ojcze mojej duszy, oddaję Ci pokłon uwielbienia w podziękowaniu za to, że zechciałeś mnie stworzyć. Od początku istnienia świata pisałeś księgę o swojej miłości do rodzaju ludzkiego, do mnie. Dziękuję Ci za Pismo Święte, proroków, anioły, które posyłałeś ludziom do pomocy.
Dziękuję Ci za Maryję, którą stworzyłeś jako szczyt swojej miłości do człowieka.
Dziękuję Ci za Jezusa, Twojego Syna, którego wydałeś światu na mękę i ukrzyżowanie dla naszego Zbawienia.
Proszę Cię z całego serca: Niech Twoja miłość nie będzie daremna wobec mojej duszy. Niech się szczerze nawrócę, aby po wypełnieniu się moich dni ofiarować Ci z wdzięczności moje serce, piękne i czyste, i być radością Twoich oczu...
Święto ku czci Boga Ojca.
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

MODLITWA PODZIĘKOWANIA BOGU OJCU ZA STWORZENIE MNIE
Ojcze mojego serca, Ojcze mojej duszy, oddaję Ci pokłon uwielbienia w podziękowaniu za to, że zechciałeś mnie stworzyć. Od początku istnienia świata pisałeś księgę o swojej miłości do rodzaju ludzkiego, do mnie. Dziękuję Ci za Pismo Święte, proroków, anioły, które posyłałeś ludziom do pomocy.
Dziękuję Ci za Maryję, którą stworzyłeś jako szczyt swojej miłości do człowieka.
Dziękuję Ci za Jezusa, Twojego Syna, którego wydałeś światu na mękę i ukrzyżowanie dla naszego Zbawienia.
Proszę Cię z całego serca: Niech Twoja miłość nie będzie daremna wobec mojej duszy. Niech się szczerze nawrócę, aby po wypełnieniu się moich dni ofiarować Ci
z wdzięczności moje serce, piękne i czyste, i być radością Twoich oczu w Twoim Królestwie na wieki. Amen.
Ojcze, jestem Twój na zawsze. W życiu i po śmierci nic nas nie rozdzieli. Tak mi dopomóż Bóg.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ WOLI BOGA OJCA
Ojcze, który stworzyłeś wszechświat i wszystko, co istnieje, poświęcam Ci moją wolną wolę jako największy z wszystkich darów, którymi mnie obdarowałeś. Ponieważ jesteś Moim Ojcem i wszystko, co czynisz, czynisz z miłości, nie mam innych dróg niż Twoja i innej woli niż Twoja. Zawierzam Ci wszystko, co jest dla mnie cenne, i pragnę spełniać Twoją Wolę w moim życiu każdego dnia. Wierzę, że z Twoją pomocą wszystko mi się uda, bo dla Ciebie nie ma nic nie możliwego. Amen.
WEZWANIA DO BOGA OJCA
Boże, Ojcze nasz, któryś jest w Niebie – przyjm uwielbienie nasze,
Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony –
Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie –
Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny –
Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń –
Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego – Słowo Swoje –
Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego –
Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje –
Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w Niebie –
Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na Ziemi –
Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje –
Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości –

Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.
Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa –
Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa –
Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa –
Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus –

Boże, Ojcze, usłysz nas,
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,

Od pychy umysłu – zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego Serca –
Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa –
Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego –
Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją –
Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie –
Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności –

Umysł otwarty na prawdę Twoją – racz nam dać, Boże, Ojcze.
Wolę zjednoczoną z Twoją Wolą –
Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze –
Wytrwanie do końca przy Tobie –
Gorliwość o zbawienie innych dusz –
Pokorę prawdziwej mądrości –
Umiłowanie czystości –
Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą –
Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa –
Boże, Ojcze, usłysz nas,
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,
Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami. Amen.

LITANIA DO BOGA OJCA
Ojcze, Przedwieczny Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Ojcze, Początku wszelkiego istnienia, zmiłuj się nad nami
Ojcze, Który byłeś, Który jesteś i Który będziesz wiecznie,
Ojcze, Nieśmiertelny Królu wieków,
Ojcze, Boże w Trójcy św. Jedyny, poza Którym nie ma innego boga,
Ojcze, Boże Wszechmogący,
Ojcze, Mądrości odwieczna,
Ojcze, Stwórco wszechświata,
Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi,
Ojcze, Stwórco wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych,
Ojcze, Stwórco duchów Niebieskich,
Ojcze, Stwórco wszelkiego dobra,
Ojcze, Dawco życia, od którego wszelkie życie pochodzi,
Ojcze, źródło wszelkich łask i błogosławieństwa Bożego,
Ojcze, nieogarniony żadnym umysłem,
Ojcze, źródło nieskończonego Miłosierdzia,
Ojcze, Potęgo Bożej Sprawiedliwości,
Ojcze, który z miłości stworzyłeś i w Raju umieściłeś pierwszego człowieka,
Ojcze, Boska Opatrzności, który troszczy się o każde stworzenie,
Ojcze, Dobro najwyższe, które ucisza, koi i nasyca dobrocią i miłością każdą duszę,
Ojcze, który objawiłeś się Mojżeszowi w krzaku gorejącym,
Ojcze, który w Obłoku ognistym prowadziłeś naród wybrany do Ziemi Obiecanej,
Ojcze, który przez Mojżesza dałeś nam Dziesięć Przykazań Bożych,
Ojcze, który przez Proroków dałeś obietnicę zbawienia upadłej ludzkości,
Ojcze, który dałeś nam Niepokalaną Maryję na Matkę Zbawiciela – 3 razy powtarzamy,
Ojcze, który z miłości do ludzi wydałeś na śmierć krzyżową Jedynego Swego Syna Jezusa dla odkupienia rodzaju ludzkiego,
Ojcze, który przez Ofiarę Jezusa i Jego Zmartwychwstanie przywróciłeś ludziom życie wieczne i otworzyłeś nam bramy Nieba,
Ojcze, który objawiłeś się nam w Ewangelii i podczas Chrztu Świętego Jezusa w wodach Jordanu,
Ojcze, Nieskończenie dobry i Miłosierny, którego najwyższym pragnieniem jest kochać ludzi, dawać Łaski, przebaczać grzechy i zbawić każdą duszę, aby cieszyć się z nią wiekuistym szczęściem,
Ojcze, który za Swą niepojętą Miłość do ludzi, pragniesz jedynie miłości, czci i wdzięczności od człowieka
Ojcze, który z otwartymi ramionami czekasz na każdego człowieka jak na powrót syna marnotrawnego
Ojcze, nasz kochany, najczulszy i najbardziej kochający z ojców,
JEZU, Synu Ojca, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
JEZU, Synu Ojca, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
JEZU, Synu Ojca, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Módlmy Się:
Wszechmogący i Miłosierny Ojcze nasz i Stwórco, który rozciągasz Swą władzę nad żywymi i umarłymi i pragniesz naszego zbawienia, stajemy przed Tobą z sercem skruszonym i upokorzonym. Przebacz nam nasze grzechy i słabości i przygarnij nas w Twoje Ojcowskie ramiona. Prosimy Cię o odwagę, łaski i środki do wypełnienia Twojej Woli na drodze zbawienia przez Miłość Twego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Twojej Niepokalanej Córki Błogosławionej Dziewicy Maryi, Współodkupicielki i Pośredniczki Wszystkich Łask. Amen.

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
ariol0023
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0025
crucifix0026
crucifix0027
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
kwiat0013
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0013
noc0015
noc0016
noc0017
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013