Modlitwy

Komentarze

Dodaj komentarz
W tym Temacie nie umieszczamy modlitw powszechnie znanych oraz tych, których publikujemy na blogu codzienne, a raczej mało znanych i "oryginalnych"

Modlitwy na nasze trudne czasy http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ks/modlitwy_naszych_czasow.html
W tym Temacie nie umieszczamy modlitw powszechnie znanych oraz tych, których publikujemy na blogu codzienne, a raczej mało znanych i "oryginalnych"

Modlitwy na nasze trudne czasy http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ks/modlitwy_naszych_czasow.html
Piękne kazanie dla wątpiących i zagubionych, a także tych, którzy ciągle szukają Boga w codzienności
Piękne kazanie dla wątpiących i zagubionych, a także tych, którzy ciągle szukają Boga w codzienności
30 dniowa nowenna do św. Józefa
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


WPROWADZENIE
Nowenna ta to jakby okrycie się płaszczem opieki świętego Józefa, to nadzwyczajne nabożeństwo ku Jego czci, wyjednujące Jego szczególne wstawiennictwo w trudnych sytuacjach.
Wszystkie te modlitwy należy odmawiać codziennie przez trzydzieści dni, na wspomnienie trzydziestu lat, które święty Józef przeżył w Nazarecie z Jezusem, Synem Bożym i Jego Matką, Najświętszą Maryją Panną.
Nadzwyczaj wielkie i liczne łaski będą nam udzielone, jeśli z ufnością zwrócimy się do świętego Józefa. Święta Teresa z Avila powiedziała: „Kto nie całkiem w to wierzy, niech raz zwróci się ze swą prośbą do świętego Józefa, a sam się przekona”. Święty Józef może wyprosić dla nas...
30 dniowa nowenna do św. Józefa
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


WPROWADZENIE
Nowenna ta to jakby okrycie się płaszczem opieki świętego Józefa, to nadzwyczajne nabożeństwo ku Jego czci, wyjednujące Jego szczególne wstawiennictwo w trudnych sytuacjach.
Wszystkie te modlitwy należy odmawiać codziennie przez trzydzieści dni, na wspomnienie trzydziestu lat, które święty Józef przeżył w Nazarecie z Jezusem, Synem Bożym i Jego Matką, Najświętszą Maryją Panną.
Nadzwyczaj wielkie i liczne łaski będą nam udzielone, jeśli z ufnością zwrócimy się do świętego Józefa. Święta Teresa z Avila powiedziała: „Kto nie całkiem w to wierzy, niech raz zwróci się ze swą prośbą do świętego Józefa, a sam się przekona”.
Święty Józef może wyprosić dla nas więcej łask, jeśli najpierw oczyścimy naszą duszę poprzez spowiedź świętą i przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii świętej. Nowenna będzie też owocniejsza, jeżeli okażemy jednocześnie gotowość do spełniania uczynków miłosierdzia względem biednych. Możemy z całą ufnością prosić świętego Józefa o wyjednanie nam wielkich łask u Boga. Zaleca się jednak, aby Nowennę do świętego Józefa ofiarowywać w intencji umierających i za zmarłych.
Jeśli spróbujemy otrzeć łzy biednym, cierpiącym i zmarłym, również nam święty Józef pomoże i pocieszy, zarówno teraz, jak i w godzinie śmierci. Okryje nas z miłością płaszczem swej opieki. Żywił On i chronił nie tylko Świętą Rodzinę, lecz także kocha i błogosławi nas wszystkich i pragnie przeprowadzić nas na drugi brzeg – do portu wiecznego zbawienia.
Modlitwa zalecana do codziennego odmawiania
(również na zakończenie Nowenny):
O święty Józefie, Żywicielu Jezusa Chrystusa
i Oblubieńcze Najświętszej Marii Panny,
módl się za nami i za wszystkimi umierającymi
dzisiejszego dnia (albo: dzisiejszej nocy).

http://nachwaletrojcyswietej.com/2020/02/29/30-dniowa-nowenna-do-sw-jozefa/
ODPUST ZUPEŁNY ZA ODMAWIANIE MODLITWY O DOBRYCH KAPŁANÓW


https://gloria.tv/article/t4XKFDCR2LnS4HoTTYrzc9WES
ODPUST ZUPEŁNY ZA ODMAWIANIE MODLITWY O DOBRYCH KAPŁANÓW


https://gloria.tv/article/t4XKFDCR2LnS4HoTTYrzc9WES
Osoby modlące się tymi modlitwami, informuję, że zamieszczam je w zakładce Modlitwy.
KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE I MARYJA KRÓLOWA POLSKI!
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Pan Jezus i Matka Boża proszą, aby Polacy odmawiali każdego dnia GORZKIE ŻALE do Świąt Wielkiej Nocy w intencji - "O nawrócenie grzeszników". Każdego dnia inną część a jest trzy. Także LITANIĘ i SEKWENCJĘ do Ducha Świętego". Mieczysława Kordas

MODLITWA W INTENCJI KAPŁANÓW św. Faustyny.
"O Jezu mój proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego. Daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie Panie. Panie Jezu daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie - niech moc...
Osoby modlące się tymi modlitwami, informuję, że zamieszczam je w zakładce Modlitwy.
KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE I MARYJA KRÓLOWA POLSKI!
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Pan Jezus i Matka Boża proszą, aby Polacy odmawiali każdego dnia GORZKIE ŻALE do Świąt Wielkiej Nocy w intencji - "O nawrócenie grzeszników". Każdego dnia inną część a jest trzy. Także LITANIĘ i SEKWENCJĘ do Ducha Świętego". Mieczysława Kordas

MODLITWA W INTENCJI KAPŁANÓW św. Faustyny.
"O Jezu mój proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego. Daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie Panie. Panie Jezu daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie - niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niech moc miłosierdzia Twego o Panie kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłanów, bo Ty wszystko możesz. Amen". (Dz.1052)

"Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Pan Bóg mówi: nawracajcie się, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny. Słowa Twoje Panie są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Szukajcie dobra, a nie zła abyście mogli żyć, a Pan Bóg będzie z wami. Stwórz Boże we mnie serce czyste i przywróć mi radość Twojego zbawienia. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. AMEN".
Litania do Ducha Świętego
Kyrie, elejson,
Chryste, elejson,
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami
Synu, odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Duchu Święty Mądrości,
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, światło Proroków i Apostołów,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,

Bądź nam miłościw - przepuść nam, Duchu Święty, Boże
Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże - wybaw nas, Duchu Święty, Boże
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,

Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,

My grzeszni Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Duchu Święty, Boże
Abyś Kościołem Świętym rządzić i zachować go raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce Swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli.

JEZU KRÓLU, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie,
JEZU KRÓLU, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie,
JEZU KRÓLU, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

P. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.
W. I Ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Módlmy się.
Przybądź, Duchu Święty, racz napełnić serca swoich wiernych i ogień Miłości Swojej w nich zapalić, który wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, aby łaska Twa najświętsza oświeciła nasze serca i od wszelkiego zła nas chroniła. Amen.

Sekwencja
Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź,
Dawco łask drogich, Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości, Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia Cóż jest wśród stworzenia? Tylko cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary.


Gorzkie Żale część 1


Gorzkie Żale część 2Gorzkie Żale część 3
Modlitwa z prośbą o chrzest nienarodzonych
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Ojcze Niebieski, Twoja Miłość jest wieczna. W Twoim oceanie Miłości zbawiłeś świat przez Twojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Spojrzyj teraz na Twojego Syna na krzyżu, Który nieustannie krwawi z miłości do swojego ludu i dla wybaczenia światu. Oczyść i ochrzcij nienarodzone dzieci z powodu aborcji Najdroższą Krwią i Wodą, Które wypłynęły ze świętego boku Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Który umarł na krzyżu także dla ich zbawienia w imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego+
Niechaj przez Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna otrzymają życie wieczne; przez Jego Najświętsze Rany zostaną uzdrowieni a przez Najdroższą Krew zostaną napojeni, by radować się wraz ze Świętymi w niebie. Amen. Wierzę w Boga…
...
Modlitwa z prośbą o chrzest nienarodzonych
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Ojcze Niebieski, Twoja Miłość jest wieczna. W Twoim oceanie Miłości zbawiłeś świat przez Twojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Spojrzyj teraz na Twojego Syna na krzyżu, Który nieustannie krwawi z miłości do swojego ludu i dla wybaczenia światu. Oczyść i ochrzcij nienarodzone dzieci z powodu aborcji Najdroższą Krwią i Wodą, Które wypłynęły ze świętego boku Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Który umarł na krzyżu także dla ich zbawienia w imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego+
Niechaj przez Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna otrzymają życie wieczne; przez Jego Najświętsze Rany zostaną uzdrowieni a przez Najdroższą Krew zostaną napojeni, by radować się wraz ze Świętymi w niebie. Amen. Wierzę w Boga…

Pod Twoją obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen
Amen
Amen

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013