Modlitwy

Komentarze

Dodaj komentarz
W tym Temacie nie umieszczamy modlitw powszechnie znanych oraz tych, których publikujemy na blogu codzienne, a raczej mało znanych i "oryginalnych"

Modlitwy na nasze trudne czasy http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ks/modlitwy_naszych_czasow.html
W tym Temacie nie umieszczamy modlitw powszechnie znanych oraz tych, których publikujemy na blogu codzienne, a raczej mało znanych i "oryginalnych"

Modlitwy na nasze trudne czasy http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ks/modlitwy_naszych_czasow.html
Zachęcam do stałego rozważania Męki naszego Pana i Zbawiciela. Sama postaram się codziennie rozważyć chociaż jedną godzinę, aby jeszcze ściślej pojąć ogrom Jego cierpienia dla naszego odkupienia.

Zjednoczmy się z Jezusem, spójrzmy przez pryzmat Jego Miłości na otaczający nas świat. Bóg zdecydował się poświęcić własne dziecko, aby nas uratować - taka właśnie jest Jego Miłość. Nieograniczona, potężna, wręcz szalona.

Zachęcam do stałego rozważania Męki naszego Pana i Zbawiciela. Sama postaram się codziennie rozważyć chociaż jedną godzinę, aby jeszcze ściślej pojąć ogrom Jego cierpienia dla naszego odkupienia.

Zjednoczmy się z Jezusem, spójrzmy przez pryzmat Jego Miłości na otaczający nas świat. Bóg zdecydował się poświęcić własne dziecko, aby nas uratować - taka właśnie jest Jego Miłość. Nieograniczona, potężna, wręcz szalona.

Nieoceniona pomoc w odmawianiu Różańca - polecam każdemu z całego serca
Nieoceniona pomoc w odmawianiu Różańca - polecam każdemu z całego serca
Modlitwa św. Grzegorza, papieża, pomoc duszą czyśćcowym

Gdy będziemy odmawiać tę modlitwę przez kolejne dni miesiąca, uwolniona zostanie nawet ta dusza, która była skazana, aż po dzień sądu ostatecznego, na karę czyśćcową.

O Panie Nasz, Jezu Chryste, niech ta modlitwa stanie się hymnem dziękczynnym za Twoje ostatnie cierpienia, za Twoje rany, za Twoją mękę i Twój pot, za wszystko, co wycierpiałeś na Kalwarii z miłości do nas. Proszę, ofiaruj całą Twoją mękę, Twoją krew i Twoje rany Ojcu Niebieskiemu za grzechy popełnione przez duszę [czyją]....
Modlitwa św. Grzegorza, papieża, pomoc duszą czyśćcowym

Gdy będziemy odmawiać tę modlitwę przez kolejne dni miesiąca, uwolniona zostanie nawet ta dusza, która była skazana, aż po dzień sądu ostatecznego, na karę czyśćcową.

O Panie Nasz, Jezu Chryste, niech ta modlitwa stanie się hymnem dziękczynnym za Twoje ostatnie cierpienia, za Twoje rany, za Twoją mękę i Twój pot, za wszystko, co wycierpiałeś na Kalwarii z miłości do nas. Proszę, ofiaruj całą Twoją mękę, Twoją krew i Twoje rany Ojcu Niebieskiemu za grzechy popełnione przez duszę [czyją].

Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo...

O Panie Nasz, Jezu Chryste, niech ta modlitwa stanie się dziękczynieniem za Twoje męczeństwo, Twój ból i wszystko to co, dla nas wycierpiałeś, zwłaszcza wtedy, gdy pękło z bólu Twoje serce...Proszę Cię, ofiaruj Twoje męczeństwo i rany Ojcu Niebieskiemu za wszystkie grzechy popełnione przez duszę [czyją] w myślach, słowach, uczynkach i zaniedbaniach.

Ojcze nasz..... Zdrowaś Maryjo...

O Panie Nasz, Jezu Chryste, niech ta modlitwa stanie się ofiarą dziękczynną za ogromną miłość, którą okazałeś rodzajowi ludzkiemu i która sprawiła, że przybyłeś z nieba na ziemię, by znosić cierpienie, męki i śmierć. Proszę Cię o tę miłość, dzięki której otworzyłeś bramy raju dla człowieka, który zbłądził, grzesząc; ofiaruj Twemu Niebieskiemu Ojcu Twoje nieskończone zasługi, by uwolnić duszę [czyją] od wszystkich kar czyśćcowych.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Mój Najukochańszy Jezu, powierzam Ci duszę [czyją]; modląc się za nią, przywołuje wszystkie chwile cierpienia, czyny, cnoty, zasługi, błagania, westchnienia i jęki Twego Najświętszego Życia, Twojej Męki i bolesnej Śmierci na Krzyżu, wspominam świętą Krew, którą wylałeś za nasze zbawienie i odkupienie, i wszystkie zasługi Twego boskiego serca, a także Maryi, Józefa i wszystkich świętych. Amen.Źródło: Cudowne modlitwy, Valentina Ben, wyd. Esprit, Kraków 2004
Modlitwa o ochronę przez Najdroższą Krew Jezusa
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Panie JEZU, przez wiarę w Twoje zasługi, biorę teraz Twoją drogocenną krew i spryskuję nią siebie i moją rodzinę od czubka głowy po podeszwy moich stóp. Żądam całkowitej i całkowitej ochrony mojego życia i mojej rodziny. Panie JEZU, zachowaj mnie dzisiaj wolnym od zła, grzechu, pokus, ataków i utrapień szatana, lęku przed ciemnością, lęku przed człowiekiem, chorobami, chorobami, wątpliwościami, złością, wszelkimi nieszczęściami i wszystkim, co nie pochodzi z Twojego Królestwa.

Napełnij mnie, Panie JEZU, darem Twojego Świętego DUCHA i udziel mi daru mądrości, wiedzy, zrozumienia i rozeznania, abym dzisiaj żył w Twojej chwale, czyniąc to, co słuszne....
Modlitwa o ochronę przez Najdroższą Krew Jezusa
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Panie JEZU, przez wiarę w Twoje zasługi, biorę teraz Twoją drogocenną krew i spryskuję nią siebie i moją rodzinę od czubka głowy po podeszwy moich stóp. Żądam całkowitej i całkowitej ochrony mojego życia i mojej rodziny. Panie JEZU, zachowaj mnie dzisiaj wolnym od zła, grzechu, pokus, ataków i utrapień szatana, lęku przed ciemnością, lęku przed człowiekiem, chorobami, chorobami, wątpliwościami, złością, wszelkimi nieszczęściami i wszystkim, co nie pochodzi z Twojego Królestwa.

Napełnij mnie, Panie JEZU, darem Twojego Świętego DUCHA i udziel mi daru mądrości, wiedzy, zrozumienia i rozeznania, abym dzisiaj żył w Twojej chwale, czyniąc to, co słuszne.
Chwalę Cię, Jezu
Dziękuję Ci, Jezu
Kocham Cię, Jezu
Uwielbiam Cię, Jezu
Duchu Święty, sprawiasz, że widzę wszystko i wskazujesz drogę do osiągnięcia moich ideałów, Ty, który dajesz mi boski dar przebaczenia i zapomnienia zła, które mi się wyrządziło, i wy, którzy jesteście ze mną we wszystkich momentach mojego życia, w tym krótkim dialogu chcę wam podziękować za wszystko i raz jeszcze potwierdzić, że nigdy nie chcę być od was oddzielony, bez względu na to, jak wielki materialne pragnienie może być. Chcę być z Tobą i moimi bliskimi w Twojej Nieustającej Chwale.
(WYMIENIĆ SWOJĄ PROŚBĘ)
Dziękuję Ci Duchu Święty za Twoją miłość do mnie i moich bliskich.
AMEN


http://www.v-catholic.com/prayers/prayer-for-protection-through-the-precious-blood-of-jesus/?fbclid=IwAR0cFkZnqBZuX7MIIjOqYJ0SwwwJ4nZg1S9RqIwThzH_zYp_r_nOn05ejR4
W wielu orędziach (tak jak np. w tych podsyłanych przez Teskę oraz innych) jest mowa o znaczeniu poświęceniu siebie, rodziny oraz bliskich Dwóm Sercom - Niepokalanemu Sercu Maryi oraz Najświętszemu Sercu Jezusa.
Podsyłam tutaj krótkie akty Oddania tymże Sercom (źródła poniżej) oraz dodatkowo akty poświęcenia rodziny i domu św. Michałowi Archaniołowi. On jako strażnik oraz wódz Zastępów Anielskich doskonale wie, jak chronić Boże dzieci.
_________________________________________________

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa Oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa moją osobę...
W wielu orędziach (tak jak np. w tych podsyłanych przez Teskę oraz innych) jest mowa o znaczeniu poświęceniu siebie, rodziny oraz bliskich Dwóm Sercom - Niepokalanemu Sercu Maryi oraz Najświętszemu Sercu Jezusa.
Podsyłam tutaj krótkie akty Oddania tymże Sercom (źródła poniżej) oraz dodatkowo akty poświęcenia rodziny i domu św. Michałowi Archaniołowi. On jako strażnik oraz wódz Zastępów Anielskich doskonale wie, jak chronić Boże dzieci.
_________________________________________________

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa

Oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa moją osobę i moje życie, moje uczynki, troski i cierpienia, nie chcąc odtąd używać żadnej cząstki mojego jestestwa, jeno aby czcić, miłować i wielbić To Serce. Mam niezłomną wolę całkowicie należeć do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać.

Obieram więc Ciebie, Najświętsze Serce, za jedyny przedmiot mojej miłości, za Opiekuna mego życia, za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo na moją ułomność i niestałość, za naprawienie wszystkich błędów mojego życia i za pewne schronienie w godzinę mej śmierci. Bądź więc, o Serce, pełne dobroci, moim przebłaganiem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie strzały Jego sprawiedliwego gniewu. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą mą ufność, gdyż wszystkiego się obawiam po mojej słabości i złości, natomiast spodziewam się wszystkiego po Twej dobroci.

Zniszcz więc we mnie wszystko, cokolwiek może Ci się nie podobać albo sprzeciwiać. Niech Boska Twa miłość tak głęboko wniknie w me serce, bym nigdy nie mógł zapomnieć o Tobie ani się od Ciebie odłączyć. Błagam Cię przez nieskończoną Twą dobroć, niech imię moje będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę, by całym mym szczęściem i najwyższą mą chwałą było żyć i umierać jako Twój wierny sługa.

Amen.

_________________________________________________

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

O Niepokalane Serce Najchwalebniejszej Dziewicy Maryi! Pozdrawiam Cię jako Serce Matki Bożej, Matki Odkupiciela rodzaju ludzkiego, Pośredniczki wszelkich łask, władnej Królowej świata oraz mojej czułej Matki.

W zjednoczeniu z Sercem Twojego Najmilszego Syna Jezusa, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: TOTUS TUUS EGO SUM ET OMNIA MEA TUA. – O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co tylko posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu, Maryjo, poświęcam życie i działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i całą moją istotę – wszystko!

O Niepokalane Serce mojej Najczystszej Matki, roztocz nade mną Swoje własne królowanie i rozporządzaj mną i całą moją ofiarą według zamiarów i upodobań Bożych. O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się całkowicie na Ciebie, powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i mocą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca.

O Serce Panny wiernej i Ucieczki grzeszników, uczyń mnie wiernym uczniem i naśladowcą Jezusa, wzbudź we mnie wstręt do grzechu i mentalności tego świata. Obdarz mnie duchem dziecięctwa Bożego, stwórz we mnie serce czyste, odważne i mężne.

Pomnażaj we mnie Boże życie zjednoczone z Trójcą Przenajświętszą, bym za Twoim orędownictwem już tu, na ziemi osiągnął taki stopień świętości, a w wieczności – taki stopień chwały, jaki Bóg mi przeznaczył od wieków.

Amen.

__________________________________________________

Akt poświęcenia się rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi

Maryjo, rodzina nasza poświęca się dziś bez reszty Twojemu Niepokalanemu Sercu. Zawierzamy Ci naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, zwłaszcza godzinę naszej śmierci i samą śmierć. Racz sprawować opiekę nad nami i rozporządzać naszym czasem, naszym życiem duchowym, naszą pracą. Poświęcamy Ci nasze ciała, nasze dusze, nasze zdolności i umiejętności. Tobie zawierzamy naszą wolność, nasze dążenia, nasze powinności, a nawet nasze przewinienia.

Nade wszystko oręduj za nami do Ducha Świętego, którego jesteś Oblubienicą, by nas napełnił i uświęcił. Spraw, aby nasze ognisko rodzinne stało się drugim domem nazaretańskim. Uświęcaj nas przez codzienne odmawianie różańca i częste przyjmowanie sakramentów świętych. Błogosław nas wszystkich i obdarz nas Twoim niezwykłym pokojem. Pozostań z nami na zawsze razem z Jezusem, św. Józefem i aniołami świętymi. Bądź "Arką zbawienia" dla tej rodziny, która teraz i na zawsze pragnie należeć do Ciebie na cześć i chwałę Boga Najwyższego. Amen.

_______________________________________________________

Akt poświęcenia się rodziny Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa

Najświętsze Serce Jezusa, objawiłeś życzenie swoje św. Marii Małgorzacie, że chcesz panować w chrześcijańskich rodzinach. Przychodzimy więc dzisiaj, by uznać całkowite panowanie Twoje nad naszą rodziną. Chcemy odtąd Twoim życiem żyć, chcemy w sobie te cnoty pielęgnować, za które już tu na ziemi pokój obiecałeś, chcemy daleko od siebie odeprzeć ducha tego świata, na którego rzuciłeś przekleństwo.

Panuj więc nad naszym rozumem przez prostotę wiary, panuj też przez swą miłość nad sercami naszymi, które niech całkowicie nią zapłoną. Chcemy je w Twojej żarliwej miłości utrzymywać przez częste przyjmowanie Komunii św.
Racz, Boskie Serce, przewodzić naszym zebraniom, błogosław nasze duchowne i doczesne przedsięwzięcia, rozpraszaj nasze troski, uświęcaj nasze pociechy i łagódź nasze cierpienia. Gdyby zaś który z nas miał kiedyś nieszczęście Cię zasmucić, to przypomnij mu, że Ty, Serce Jezusowe, jesteś dobrotliwe i miłosierne dla grzeszników żalem przejętych. A gdy przyjdzie godzina rozłąki, gdy śmierć przyjdzie i okryje nas żałobą, chcemy wszyscy, tak ci, co umierają, jak ci, co na tym świecie zostają, poddać się Twym odwiecznym wyrokom. Chcemy pocieszać się tą myślą, że przyjdzie dzień, kiedy cała nasza rodzina w niebie złączona, na zawsze sławę Twoją i Twe dobrodziejstwa wychwalać będzie.
Niepokalane Serce Maryi i chwalebny Patriarcha, Józef św., niech Ci przedłożą to poświęcenie, a nam je przypominają przez wszystkie dni życia naszego. Niech żyje Serce Jezusa, naszego Króla i Ojca. Amen.

Odpust zupełny w dzień pierwszego wspólnego poświęcenia się rodziny (po spowiedzi i Komunii św.). Benedykt XV
27 kwietnia 1915 r.

_______________________________________________________
Akt oddania się rodziny św. Michałowi Archaniołowi

Bądź pozdrowiony św. Michale Archaniele, Aniele Stróżu i opiekunie Świętej Rodziny, wodzu wszystkich Aniołów. Czuwaj nad naszą rodziną, która Ci się powierza i poświęca. Rządź nami, kieruj i prowadź nas. Ty, który swoją szczególną miłością ku Bogu zapaliłeś niegdyś rzesze Aniołów, a dotąd zapalasz wielką rodzinę dzieci Bożych, połącz całą naszą rodzinę tym samym węzłem miłości Bożej i uczyń przez to szczęśliwą w tym i w przyszłym życiu. Ochraniaj i strzeż każdego z nas od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Bądź naszym opiekunem, obrońcą, przewodnikiem, naszą siłą, ostoją i zwycięstwem.
Prosimy Cię, abyś nas oddał i poświęcił Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, abyś nas na wieki z Nimi zjednoczył, tak jak Ty z Nimi jesteś zjednoczony. Z Tobą i przez Ciebie chcemy Je kochać, czcić, pocieszać i Im wynagradzać
Wspomagaj nas nieustannie w bezkrwawym boju o zbawienie dusz i powszechne królowanie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Spraw, aby „nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca” (Ap 12,10), a ludzkość wraz z Tobą i Niebianami śpiewała pieśń uwielbienia: „Któż jak Bóg!” Amen.

________________________________________________________

WAŻNE:

Na stronie "countdowntothekingdom" znalazłam również rubrykę dotyczącą poświęcenia domu oraz ziemi jako schronienie - warto zajrzeć i tam, toteż podsyłam tu obydwa linki:
- o znaczeniu schronienia, nie tylko materialnego - https://www.countdowntothekingdom.com/pl/fr-Michel-Rodrigue-czas-ostoi/
- o samym poświęceniu - https://www.countdowntothekingdom.com/pl/fr-michel-rodrigue-how-to-consecrate-your-home-and-land-as-a-refuge/

__________________________________________________________

Źródła: https://krolowa.pl/oddaj-sie-dwom-sercom-jezusa-i-maryi/

http://sanctus.pl/index.php?grupa=44&podgrupa=535&doc=480


https://www.sekretariatfatimski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=930:akt-poswiecenia-sie-rodziny-niepokalanemu-sercu-maryi&catid=3&Itemid=353


http://anielskafundacja.pl/?page_id=431

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013