Modlitwy

Komentarze

Dodaj komentarz
W tym Temacie nie umieszczamy modlitw powszechnie znanych oraz tych, których publikujemy na blogu codzienne, a raczej mało znanych i "oryginalnych"

Modlitwy na nasze trudne czasy http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ks/modlitwy_naszych_czasow.html
W tym Temacie nie umieszczamy modlitw powszechnie znanych oraz tych, których publikujemy na blogu codzienne, a raczej mało znanych i "oryginalnych"

Modlitwy na nasze trudne czasy http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ks/modlitwy_naszych_czasow.html
KSIĘGA PRAWDY
Nowa Modlitwa Krucjaty podyktowana przez Matkę Zbawienia w Uroczystość
Trójcy Przenajświętszej dla Marii Bożego Miłosierdzia, Irlandia, 26 maja 2024
„Oto bardzo szczególna Modlitwa Krucjaty, którą poleciła Mi Trójca Przenajświętsza, aby przekazać ją światu.
Należy ją odmawiać codziennie”.

Modlitwa Krucjaty 171

Modlitwa Matki o ochronę

O Święta Boża Rodzicielko, przyjdź do mnie teraz, w godzinie mojej potrzeby. Ofiaruj moje intencje swojemu...
KSIĘGA PRAWDY
Nowa Modlitwa Krucjaty podyktowana przez Matkę Zbawienia w Uroczystość
Trójcy Przenajświętszej dla Marii Bożego Miłosierdzia, Irlandia, 26 maja 2024
„Oto bardzo szczególna Modlitwa Krucjaty, którą poleciła Mi Trójca Przenajświętsza, aby przekazać ją światu.
Należy ją odmawiać codziennie”.

Modlitwa Krucjaty 171

Modlitwa Matki o ochronę

O Święta Boża Rodzicielko, przyjdź do mnie teraz, w godzinie mojej potrzeby.

Ofiaruj moje intencje swojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, kiedy tone w smutku.

Uwolnij mnie od strachu i bólu zadawanych mi za podążanie drogą Chrystusa.

Ochroń wszystkie dusze przed uciskiem fizycznym i psychicznym w czasach nadchodzącego zamieszania.

Módl się, módl się, módl się, aby ciemności na świecie zostały zniesione i uwolnij nas od niebezpieczeństw złego ducha i tych, którzy realizują jego przebiegłe plany zniszczenia ludzkości.

Napełnij mnie darem szukania pomocy u Boga, gdy moją duszę wypełniają wątpliwości co do Jego obietnic wybawienia ludzkości ze szponów zła.

Otocz nas swoją opieką i pokojem. Daj nam pocieszenie i siłę, których potrzebujemy, aby służyć Jezusowi aż do ostatniego tchnienia.

Módl się, aby nasze cierpienie przyniosło ulgę duszom pogrążonym w ciemności i pomogło im szukać zbawienia, które Bóg im obiecał przez śmierć Jezusa na krzyżu. Amen.

Matka Boga,

Matka Zbawienia

Notatka: Marii Bożego Miłosierdzia dano do zrozumienia, że ze względu na powagę sytuacji musimy:

- Nosić przez cały czas Szkaplerz z Pieczęcią Boga Żywego.*

- Codziennie odmawiać Modlitwę Krucjaty 33.

- Jeśli to możliwe, należy nosić krucyfiks z Pieczęcią lub krucyfiks św. Benedykta.

- Błogosławić się codziennie wodą święconą.

- Zawsze nosić przy sobie paciorki Różańca Świętego.

- Przystępować do Sakramentów tak często, jak to możliwe.

- Codziennie odmawiać Różaniec Święty.

Jestem Matką Boga, Matką Zbawienia, Niepokalane Poczęcie. Sobota, 1 czerwca 2024

Moje dziecko, dzisiaj otoczę wszystkich, którzy będą odmawiać Moją nową Modlitwę Krucjaty, niezwykłymi łaskami i ochroną.

Wszyscy, którzy codziennie odmawiają tę modlitwę, wzmocnią się w wierze i zbudują niezwykłą odporność na wszelkie zło.

Wszystkim w tej Misji udzielam szczególnych łask i ochrony, a zwłaszcza tym, którzy ją codziennie odmawiają.

Wasza kochana Matka, Matka Zbawienia
Matka Opieki
Orędzie dla Marii Bożego Miłosierdzia, Irlandia, Poniedziałek, 20 lutego 2012, godz.12.20

Bóg Ojciec: Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego

Moja ukochana córko, Moje Serce wstrząsa się z bόlu wobec grzechów Moich dzieci. Ich wzajemna nikczemna nienawiść rozdziera na dwoje Moje Serce, jak u każdego kochającego Ojca. Jest jak miecz ktόry przeszywa Moje Serce, który zawsze tam będzie. Ja Jestem Bόg Najwyższy, Który z powodu wolnej woli, jaką dałem wszystkim Moim dzieciom, będzie musiał cierpieć nieustający ból, dopóki na ziemi nie nastanie Nowy Raj. Wówczas wy, Moje dzieci, dołączycie się w zgodzie z Moją Świętą Wolą. Dopóki to nie nastąpi, nie będzie pokoju na ziemi. Tylko wtedy, gdy diabeł, i ci, którzy niewolniczo podążają za obiecanymi przez niego kłamstwami, zostaną ostatecznie zgładzeni, na świecie w końcu zapanuje pokόj. Moja córko, powiedz Moim dzieciom, że nie odczuwam przyjemności na myśl o karaniu Moich dzieci, bo Ja je kocham. One są Moje, Ja je z miłości stworzyłem. Widzieć, jak diabeł zdeprawował ich dusze jest ciągłą udręką dla Mnie, ich ukochanego Ojca. Pragnę zabrać wszystkich was, kochane dzieci, które znacie i rozumiecie Moją Miłość do was, do Mojego wspaniałego Nowego Raju na ziemi. Obiecuję wam, że prześladowanie nie będzie trwało długo, i że wy będziecie chronieni. Bo teraz przekazuję Pieczęć Mojej Miłości i Ochrony.

Dzięki niej nie będziecie dostrzegani przez tych, którzy spowodują trudności w waszych krajach. Moja Pieczęć jest Moją obietnicą Ocalenia. Z tą Pieczęcią Moja moc przepłynie przez was i żadna krzywda was nie dosięgnie. Dzieci, jest to cud i tylko ci, którzy jak małe dzieci z miłością dla Mnie w swoich sercach kłaniają się przede Mną, ich Panem i Stwórcą wszystkich rzeczy, mogą być pobłogosławieni tym Boskim Darem. Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego.


Odmawiajcie tą Modlitwę Krucjaty (33), aby podziękować za Moją Pieczęć i przyjąć ją z miłością, radością i wdzięcznością.

O Mój Boże, Mój kochający Ojcze, z miłością i wdzięcznością przyjmuję Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność. Kłaniam się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i lojalność, Mój Ukochany Ojcze. Błagam Cię, abyś chronił mnie i moich ukochanych tą specjalną Pieczęcią I ślubuję moje życie w Twojej służbie teraz i na wieki. Kocham Cię Drogi Ojcze.
Przynoszę Ci pocieszenie w tych czasach Drogi Ojcze. Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci. Amen.

Idźcie, Moje dzieci i nie obawiajcie się. Zaufajcie Mi, waszemu ukochanemu Ojcu, który z Miłością stworzył każdego z was. Znam każdą pojedynczą duszę, każda część was jest Mi znana. Ani jeden z was nie jest kochany mniej niż inni. Z tego powodu nie chcę utracić ani jednej duszy. Ani jednej. Proszę, módlcie się nadal codziennie Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia. Pewnego dnia zrozumiecie, dlaczego to oczyszczanie jest potrzebne.

Wasz kochający Ojciec w Niebie Bóg Najwyższy

W/Podane dwie Modlitwy do codziennego odmawiania:

Pieczęć Boga Żywego, Modlitwa Krucjaty (33)

O Mój Boże, Mój kochający Ojcze, z miłością i wdzięcznością przyjmuję Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność. Kłaniam się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i lojalność, Mój Ukochany Ojcze. Błagam Cię, abyś chronił mnie i moich ukochanych tą specjalną Pieczęcią I ślubuję moje życie w Twojej służbie teraz i na wieki. Kocham Cię Drogi Ojcze.
Przynoszę Ci pocieszenie w tych czasach Drogi Ojcze. Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci. Amen.

Modlitwa Matki o ochronę, Modlitwa Krucjaty (171)

O Święta Boża Rodzicielko, przyjdź do mnie teraz, w godzinie mojej potrzeby.

Ofiaruj moje intencje swojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, kiedy tone w smutku.

Uwolnij mnie od strachu i bólu zadawanych mi za podążanie drogą Chrystusa.

Ochroń wszystkie dusze przed uciskiem fizycznym i psychicznym w czasach nadchodzącego zamieszania.

Módl się, módl się, módl się, aby ciemności na świecie zostały zniesione i uwolnij nas od niebezpieczeństw złego ducha i tych, którzy realizują jego przebiegłe plany zniszczenia ludzkości.

Napełnij mnie darem szukania pomocy u Boga, gdy moją duszę wypełniają wątpliwości co do Jego obietnic wybawienia ludzkości ze szponów zła.

Otocz nas swoją opieką i pokojem. Daj nam pocieszenie i siłę, których potrzebujemy, aby służyć Jezusowi aż do ostatniego tchnienia.

Módl się, aby nasze cierpienie przyniosło ulgę duszom pogrążonym w ciemności i pomogło im szukać zbawienia, które Bóg im obiecał przez śmierć Jezusa na krzyżu. Amen.

Matka Boga,

Matka Zbawienia.

*Odnośnie noszenia Pieczęci, od wysyłającej: W r 2012, po otrzymaniu Orędzia o Pieczęci, była również prośba o noszenie jej na co dzień. Wówczas, nieżyjący już, tłumacz Orędzi z Łotwy, Janis Kaldavs zmniejszył tekst Pieczęci do rozmiarów znaczka pocztowego, została wydrukowana na materiale i szyliśmy Szkaplerze. Dzisiaj sugerowałabym zmniejszenie wysyłanej przeze mnie (poniżej) Pieczęci, wydrukowanie jej na papierze przylepnym i obłożenie folią. Można ją przyszyć do Brązowego Szkaplerza albo dodać troczki i nosić.

Pieczȩć powinna być pobłogosławiona przez kapłana. Były z tym duże kłopoty. Rozwiązał je na Facebook’u Ks. Dominik La Fleur z Kanady pisząc 29 czerwca 2012: „Na prośbę Marii Bożego Miłosierdzia [Maria Divine Mercy] pobłogosławiłem wszystkie Krucjaty - Pieczęci Boga Żywego, z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, aż do Powtórnego Przyjścia [Pana], dla wszystkich tych, którzy mają problem ze znalezieniem kapłana, diakona lub biskupa, aby je pobłogosławił ...

Ja próbuję! Pan Nasz wie o mojej intencji! Jeśli tylko macie szansę, to jednak poproście osobę duchowną o pobłogosławienie. Jeśli odmówią, to zawsze jeszcze jest moje błogosławieństwo. Jeśli satelity mogą to robić i technologia z czujnikami ruchu, to dlaczego nie może ręka kapłana z detektorami wiary, modlitw Kościoła i Świętych Obcowania. Wasz Anioł Stróż wie, co mam na myśli!”
Modlitwa o powrót upadłych katolików do sakramentów świętych
Czcigodny Sługa Boży ks. John A Hardon SJ (1914-2000)

Wszechmogący Ojcze,
Ty nie pragniesz śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i żył.
Wylej na nas swoje miłosierdzie i wysłuchaj modlitw Twoich sług. Zmiękcz serca Twoich dzieci, które zboczyły z prawdziwej drogi, którą ustanowiłeś dla ich zbawienia.
Zapominają teraz o swoich obowiązkach jako katolicy i gonią za przyjemnościami tego świata. Spraw, aby szybko powrócili do praktykowania wszelkich cnót chrześcijańskich, aby ich życie jaśniało nieskazitelnością wiary, żarliwą pobożnością i żarem miłosierdzia. Przywróć ich do Twoich sakramentów i życia w Twojej łasce, przez zasługi najdroższej krwi Twojego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Amen
Modlitwa o powrót upadłych katolików do sakramentów świętych
Czcigodny Sługa Boży ks. John A Hardon SJ (1914-2000)

Wszechmogący Ojcze,
Ty nie pragniesz śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i żył.
Wylej na nas swoje miłosierdzie i wysłuchaj modlitw Twoich sług. Zmiękcz serca Twoich dzieci, które zboczyły z prawdziwej drogi, którą ustanowiłeś dla ich zbawienia.
Zapominają teraz o swoich obowiązkach jako katolicy i gonią za przyjemnościami tego świata. Spraw, aby szybko powrócili do praktykowania wszelkich cnót chrześcijańskich, aby ich życie jaśniało nieskazitelnością wiary, żarliwą pobożnością i żarem miłosierdzia. Przywróć ich do Twoich sakramentów i życia w Twojej łasce, przez zasługi najdroższej krwi Twojego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Amen


Dziś wspomnienie św. Rity z Cascii - mojej świętej patronki

Modlitwa o nawrócenie do św. Rity
O, gorliwa święta Rito, dla ciebie ważna była chwała Boga i zbawienie dusz oddalonych od Pana przez grzech lub odchodzących od Kościoła. Ty jako sławna święta praktykowałaś wiele dzieł miłosierdzia i pokuty dla nawrócenia grzeszników. Zwróć swoje oczy na mnie, biednego grzesznika, i wyproś mi u Boga łaskę skruchy i szczerej spowiedzi. O tę łaskę proszę cię całym sercem, wyproś ją też dla wszystkich grzeszników na ziemi, a w szczególny sposób dla osób, które tego bardzo potrzebują. Spraw, abyśmy doceniali bogactwa miłosierdzia Bożego, ale jednocześnie nie nadużywali Jego cierpliwości, oczekując nawrócenia grzeszników, i abyśmy uznali brzydotę i słabość grzechu. Aby już więcej nie było profanowane Najświętsze Imię Jezusa, lecz by wszyscy je błogosławili jako jedyną i...


Dziś wspomnienie św. Rity z Cascii - mojej świętej patronki

Modlitwa o nawrócenie do św. Rity
O, gorliwa święta Rito, dla ciebie ważna była chwała Boga i zbawienie dusz oddalonych od Pana przez grzech lub odchodzących od Kościoła. Ty jako sławna święta praktykowałaś wiele dzieł miłosierdzia i pokuty dla nawrócenia grzeszników. Zwróć swoje oczy na mnie, biednego grzesznika, i wyproś mi u Boga łaskę skruchy i szczerej spowiedzi. O tę łaskę proszę cię całym sercem, wyproś ją też dla wszystkich grzeszników na ziemi, a w szczególny sposób dla osób, które tego bardzo potrzebują.

Spraw, abyśmy doceniali bogactwa miłosierdzia Bożego, ale jednocześnie nie nadużywali Jego cierpliwości, oczekując nawrócenia grzeszników, i abyśmy uznali brzydotę i słabość grzechu. Aby już więcej nie było profanowane Najświętsze Imię Jezusa, lecz by wszyscy je błogosławili jako jedyną i pewną rękojmię naszego zbawienia.

O, święta Rito, teraz i zawsze módl się za grzesznikami, a szczególnie za tymi, którzy umrą tego dnia.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Źródło: Święta Rita, patronka spraw trudnych i beznadziejnych. Modlitewnik, wyd. IV, OO. Augustianie, Kraków
O czystej, czyli dobrej intencji. Czystość intencji zależy na tem, aby wszystko spełniać z miłości Bożej, w celu podobania się Stwórcy. Pani P., niewiasta znana w mieście W. z rozumu i pobożności, spełniająca wiernie swe obowiązki, zwierzyła się raz, iż jej trudno nawet wyrazić, jak wielkie żywi w sercu pragnienie podobania się Panu Bogu. Z tej też pobudki, spełniała liczne miłosierne uczynki. Każdy uczynek, bez dobrej intencji, jest to trup bez duszy i nie zasługuje na nagrodę wieczną. Przeciwnie - i podniesienie słomki z ziemi z miłości Bożej, nie zostawi Pan Jezus bez nagrody. Kto pracuje dla próżnej chwały lub dla dogodzenia własnemu upodobaniu, ten według słów proroka Ageusza, „składa bogactwa w...
O czystej, czyli dobrej intencji.

Czystość intencji zależy na tem, aby wszystko spełniać z miłości Bożej, w celu podobania się Stwórcy. Pani P., niewiasta znana w mieście W. z rozumu i pobożności, spełniająca wiernie swe obowiązki, zwierzyła się raz, iż jej trudno nawet wyrazić, jak wielkie żywi w sercu pragnienie podobania się Panu Bogu. Z tej też pobudki, spełniała liczne miłosierne uczynki. Każdy uczynek, bez dobrej intencji, jest to trup bez duszy i nie zasługuje na nagrodę wieczną. Przeciwnie - i podniesienie słomki z ziemi z miłości Bożej, nie zostawi Pan Jezus bez nagrody. Kto pracuje dla próżnej chwały lub dla dogodzenia własnemu upodobaniu, ten według słów proroka Ageusza, „składa bogactwa w worach dziurawych”, t. j. pracuje bez zasługi.
Czystość intencji jest alchemią niebieską, przez którą żelazo przemienia się w złoto, t. j., iż najzwyczajniejsze sprawy, jako to: jedzenie, spanie, spełnianie obowiązków stanu, chwile odpoczynku, nieskończonej są ceny przed Bogiem, jeżeli je spełniamy z czystej intencji podobania się Panu Bogu. Gdybyśmy więc wszystko z takąż intencją spełniali, poszlibyśmy prosto do Nieba. Święty Stanisław Kostka, chociaż żył tak krótko, a że wszystko czynił, znosił i cierpiał z czystą intencją, całe serce bez poddziału oddał Panu Bogu, stał się Świętym, chlubą naszej Ojczyzny, Patronem młodzieży. Jak rysujący przez kalkę, po odjęciu tejże, ujrzy co narysował, tak po wyjściu dusz z ciała, jakby po odejściu kalki, każdy ujrzy wszystkie swoje myśli i uczynki takimi, jakie je rysował, czyli spełnił za życia. Całe życie chrześcijańskie polega na łączeniu wszystkich naszych myśli i czynów z Jezusem, z którego spływa na nas prawdziwa zasługa przed Bogiem.

Ofiarowanie krótsze: Najświętsze Serce Jezusa, z Twą ofiarą ofiaruję modły, sprawy, krzyże moje.

Z modlitewnika Laudater Iesus Christus!
Czym są Msze Gregoriańskie? Jak pomagają duszom w czyśćcu?

Rzeczywistość czyśćca
Prawie każdy z nas będzie musiał przejść przez czyściec, aby „oczyścić się” ze plam win popełnionych w ciągu życia. Żeby pójść do Nieba, nie możemy mieć najmniejszego cienia grzechu. Nawet śmierć w łasce Bożej i pobożne przyjęcie ostatnich sakramentów nie gwarantuje, że pójdziemy prosto do Nieba. Takie łaski zdarzają się tylko wielkim świętym. W zależności od naszych zasług i wad wszyscy przejdziemy przez mniej więcej długi okres w tym miejscu pokuty, wspomagani modlitwami Kościoła oraz krewnych i przyjaciół. Błogosławione dusze czyśćcowe nie mogą już same zdobywać zasług, aby odpokutować za swoje grzechy, ale muszą...
Czym są Msze Gregoriańskie? Jak pomagają duszom w czyśćcu?

Rzeczywistość czyśćca
Prawie każdy z nas będzie musiał przejść przez czyściec, aby „oczyścić się” ze plam win popełnionych w ciągu życia. Żeby pójść do Nieba, nie możemy mieć najmniejszego cienia grzechu.
Nawet śmierć w łasce Bożej i pobożne przyjęcie ostatnich sakramentów nie gwarantuje, że pójdziemy prosto do Nieba. Takie łaski zdarzają się tylko wielkim świętym. W zależności od naszych zasług i wad wszyscy przejdziemy przez mniej więcej długi okres w tym miejscu pokuty, wspomagani modlitwami Kościoła oraz krewnych i przyjaciół. Błogosławione dusze czyśćcowe nie mogą już same zdobywać zasług, aby odpokutować za swoje grzechy, ale muszą całkowicie polegać na pomocy tych, którzy są na ziemi.
Według nauki Świętej Matki Kościoła czyściec jest miejscem lub stanem kary doczesnej dla tych, którzy odchodząc z tego życia w łasce Bożej, nie są całkowicie wolni od grzechów powszednich lub nie odpokutowali za nie w pełni przed śmiercią.

Msza Święta najskuteczniejszym środkiem pomocy naszym zmarłym
Jednym z najskuteczniejszych środków, jakie mamy w rękach, aby pomóc naszym zmarłym, jest odprawianie Mszy świętych za dusze naszych bliskich, przyjaciół i dobroczyńców cierpiących w tym miejscu pokuty. Do niedawna bardzo powszechną praktyką było odprawianie Mszy tydzień, miesiąc lub rok po śmierci. Zwyczaj ten niestety zanika w naszym coraz bardziej pogańskim świecie.
Jak mówi Sobór Florencki: „Jeśli prawdziwie pokutujący odeszli w miłości do Boga, zanim zadośćuczynili godnymi owocami pokuty za grzechy popełnione i zaniechane, ich dusze zostają oczyszczone po śmierci przez kary czyśćcowe; i aby mogli zostać uwolnieni od tego rodzaju kar, korzystne są dla nich modlitwy żyjących wiernych, a mianowicie ofiary Mszy świętej, modlitwy i jałmużny oraz inne dzieła pobożne, które wierni zwyczajowo wykonują dla pozostałych wiernych według instytucji Kościoła.” 1 (Denzingera 1304).

Msze Gregoriańskie
Jedną ze starożytnych tradycji w tym sensie są tak zwane Msze Gregoriańskie. Polegają one na odprawianiu bez przerwy trzydziestu Mszy świętych przez kolejne dni. Do tej praktyki dołączony jest odpust gregoriański. Początki Mszy Gregoriańskich wywodzą się z wydarzenia, które miało miejsce w klasztorze św. Andrzeja w Rzymie, którego opatem był papież św. Grzegorz Wielki.
Sam święty opowiada o tym wydarzeniu w swojej Czwartej Księdze Dialogów.
Pewien mnich imieniem Justus zebrał trzy złote monety i starannie je ukrył. Wyjawił tę winę na łożu śmierci. To, co zrobił, było poważnym naruszeniem reguły wspólnoty, która nakazywała ducha ubóstwa. Aby go przykładnie ukarać, święty, który był już papieżem, zabronił wspólnocie odwiedzać go i modlić się wokół niego w zwykły sposób. Nakazał także pochować Justusa pod stertą gnoju wraz z trzema sztukami złota. Ponieważ jednak Justus okazał skruchę, Papież nie chciał pozbawić go modlitw Kościoła i nakazał sprawowanie za niego Najświętszej Ofiary Mszy Świętej przez trzydzieści kolejnych dni. Po trzydziestej Mszy św. Justus ukazał się bratu w klasztorze i oznajmił, że właśnie wstąpił do Nieba.
Idąc za przykładem tego wielkiego Doktora Kościoła, katolicy przez wieki zachowywali pobożny zwyczaj odprawiania trzydziestu Mszy św. za zmarłych krewnych i przyjaciół. Zwyczaj ten zainspirowany jest Starym Testamentem, kiedy Izraelici opłakiwali Mojżesza przez trzydzieści dni na łąkach Moabu (Pwt 34, 8).
Niestety, ta zdrowa praktyka zanikła podczas protestanckiej pseudo reformacji i późniejszych prześladowań Kościoła – zwłaszcza diabolicznych rewolucji francuskiej i komunistycznej, kiedy wiele zakonów zostało wypędzonych i prześladowanych. Kiedy jednak przywrócono porządek, miłość katolików do zmarłych stopniowo doprowadziła ich do powrotu do tej świętej praktyki.

Niektóre normy dotyczące Mszy gregoriańskich
Święta Kongregacja ds. Odpustów wydała dwa oświadczenia na temat tej praktyki, jedno w marcu 1884 r., a drugie w sierpniu 1888 r. Święta Kongregacja oświadczyła między innymi, że: „Ofiarowanie Mszy gregoriańskich jest szczególnie skuteczne w uzyskiwaniu od Boga szybkiego wyzwolenia dla duszy cierpiącej i że jest to pobożna i rozsądna wiara wiernych”.
Zgodnie z prawem kościelnym Msze gregoriańskie można odprawiać tylko za osobę zmarłą, a nie za żywych. Nie można ich ofiarować za kilka dusz zmarłych jednocześnie ani za dusze czyśćcowe w ogóle. Dlatego też księża proszą o podanie imienia zmarłego w intencji Mszalnej. Dopuszczalne, a nawet godne pochwały jest zamawianie więcej niż jednego kompletu Mszy gregoriańskiej za tę samą osobę zmarłą.

Zamawianie Mszy gregoriańskich po naszej śmierci
Ponieważ Mszy Gregoriańskich nie można odprawiać za żywych, wierni powinni zadbać o to, aby były one odprawiane jak najszybciej po własnej śmierci. W starożytnych czasach ludzie wielkiej wiary często zostawiali trochę pieniędzy, aby przez długi czas odprawiać Msze za ich dusze. Niektórzy władcy katoliccy, na przykład król Hiszpanii Filip II, zorganizowali na przestrzeni lat około 500 Mszy św. za jego duszę. Inni nawet postanowili, że będą obchodzone bez przerwy.
Księżom świeckim obciążonym obowiązkami parafialnymi na ogół trudno jest spełnić wszystkie warunki przyjmowania Mszy gregoriańskich. Dlatego też zazwyczaj łatwiej jest je zamówić w klasztorach czy rezydencjach księży emerytów, którzy mają stosunkowo mniej obowiązków duszpasterskich i mogą bez większych problemów odprawić 30 Mszy św. Jeśli zachorują, łatwiej będzie im znaleźć współbraci, którzy ich zastąpią.
Musimy dziękować Bogu za tę pomoc, jaką oferuje nam Kościół Święty, aby pomóc Jej dzieciom cierpiącym w czyśćcu. To prawdziwy dar z Nieba.
Dlatego też, gdy stracimy kogoś bliskiego, jak najszybciej zamówmy w jego intencji Msze gregoriańskie. Jest to największe dobrodziejstwo, jakie możemy dać duszom, być może cierpiącym w czyśćcu. Możemy być pewni, że będą nam wiecznie dłużni i będą się za nami wstawiać, gdy osiągną niekończące się szczęście i chwałę.

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
ariol0023
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0025
crucifix0026
crucifix0028
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
kwiat0013
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0013
noc0015
noc0016
noc0017
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
roza0012
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013