Modlitwy

Komentarze

Dodaj komentarz
W tym Temacie nie umieszczamy modlitw powszechnie znanych oraz tych, których publikujemy na blogu codzienne, a raczej mało znanych i "oryginalnych"

Modlitwy na nasze trudne czasy http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ks/modlitwy_naszych_czasow.html
W tym Temacie nie umieszczamy modlitw powszechnie znanych oraz tych, których publikujemy na blogu codzienne, a raczej mało znanych i "oryginalnych"

Modlitwy na nasze trudne czasy http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ks/modlitwy_naszych_czasow.html
Modlitwa w Niedzielę Palmową
Modlitwa w Niedzielę Palmową
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

IX Dzień (10 lutego)

O chwalebna Matko Boża, do Ciebie wznosimy nasze serca i ręce, aby ubłagać Twoje potężne wstawiennictwo w uzyskaniu od łagodnego Serca Jezusa wszelkich łask potrzebnych dla naszego dobra duchowego i doczesnego, a zwłaszcza łaski szczęśliwej śmierci. O Matko naszego Boskiego Pana, kończąc tę nowennę o szczególną łaskę, o którą w tym czasie zabiegamy.

(Podaj swoją intencję) Czujemy się ożywieni ufnością, że Twoje modlitwy w naszym imieniu zostaną łaskawie wysłuchane. O Matko mojego Pana, przez miłość, jaką żywisz do...
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

IX Dzień (10 lutego)

O chwalebna Matko Boża, do Ciebie wznosimy nasze serca i ręce, aby ubłagać Twoje potężne wstawiennictwo w uzyskaniu od łagodnego Serca Jezusa wszelkich łask potrzebnych dla naszego dobra duchowego i doczesnego, a zwłaszcza łaski szczęśliwej śmierci. O Matko naszego Boskiego Pana, kończąc tę nowennę o szczególną łaskę, o którą w tym czasie zabiegamy.

(Podaj swoją intencję)

Czujemy się ożywieni ufnością, że Twoje modlitwy w naszym imieniu zostaną łaskawie wysłuchane. O Matko mojego Pana, przez miłość, jaką żywisz do Jezusa Chrystusa i dla chwały Jego Imienia, wysłuchaj naszych modlitw i przyjmij łaskawie nasze prośby.

O jaśniejąca gwiazdo czystości, Maryjo Niepokalana, Matko Boża z Lourdes, chwalebna w swoim wcieleniu, triumfująca w swojej koronacji, okaż nam miłosierdzie Matki Bożej, Dziewico Maryjo, Królowo i Matko, bądź naszym pocieszeniem, nadzieją, siłą i otuchą. Amen.

Modlitwa każdego dnia nowenny:

Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Boże, otacza mnie świat pełen egoizmu, pychy, indywidualizmu, obojętności. Trudno odnaleźć miłość, tę prawdziwą – Twoją. Ważniejsze staje się „mieć” niż „być”. Pragnę dziś wołać, bym potrafił zmieniać ten świat swoim świadectwem życia, bym niósł swoją postawą orędzie ratunku, uzdrowienia dla świata, bym był znakiem Twojej miłości.

Maryjo, matko Boga i ludzi, módl się za nami.

Święta Bernadetto, módl się za nami.

Ojcze nasz…,

Zdrowaś Maryjo…,

Chwała Ojcu…

Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści i objawił nam wartość tajemnicy cierpienia, wysłuchaj nasze prośby zanoszone za chorych i spraw, aby pamiętali, że należą do tych, którym Ewangelia obiecuje pociechę, i aby czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym za zbawienie świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Matko Boża z Lourdes, módl się za nami.

Matko pod krzyżem stojąca, módl się za nami.

Matko miłosierna, módl się za nami.

Niebieska Lekarko dusz naszych, módl się za nami.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Orędowniczko nasza u Syna, módl się za nami.

Pani łagodna i bardzo łaskawa, módl się za nami.

Nadziejo chorych i strapionych, módl się za nami.

Męstwo cierpiących i prześladowanych, módl się za nami.

Pocieszycielko zasmuconych, módl się za nami.

Oparcie niewinnych i pokrzywdzonych, módl się za nami.

Ostojo cichych i pokornych, módl się za nami.

Opiekunko rodzin dotkniętych cierpieniem, módl się za nami.

Zwiastunko Bożego pokoju, módl się za nami.

Wspomożycielko uciekających się do Ciebie, módl się za nami.

Wzorze cierpliwości, módl się za nami.

Ratunku ginących grzeszników, módl się za nami.

Abyśmy wiernie Synowi Twemu służyli, przyczyń się za nami.

Abyśmy we wszystkim pełnili Jego świętą wolę, przyczyń się za nami.

Abyśmy grzechami ciężkimi Go nie zasmucali, przyczyń się za nami.

Abyśmy cierpienia nasze przyjmowali z pokorą, przyczyń się za nami.

Abyśmy w rozpacz nie popadli, przyczyń się za nami.

Abyśmy chorym z miłością służyli, przyczyń się za nami.

Abyśmy w chorobie ducha nie tracili, przyczyń się za nami.

Abyśmy od niebezpieczeństw duszy i ciała zostali zachowani, przyczyń się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty okazujesz nam nieskończone miłosierdzie swoje poprzez znaki i cuda, dokonane przez wstawiennictwo naszej Matki, Niebieskiej Lekarki. Pokornie Cię prosimy, abyśmy za Jej przyczyną cieszyli się łaską zdrowia duszy i ciała oraz osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


https://polskakatolicka.org/pl/artykuly/nowenna-do-matki-bozej-z-lourdes
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

VIII Dzień Piątek, 9 lutego 2024 r.
O Niepokalana Matko Boża, z samego nieba przyszłaś, aby ukazać się małej Bernadetcie w skalnej Grocie w Lourdes! I tak jak Bernadetta uklękła u Twoich stóp, a cudowne źródło wytrysnęło, i tak jak od tego czasu rzesze ludzi klękają przed Twoim sanktuarium, o Matko Boża, klękamy dziś przed Tobą, aby prosić Cię, byś w swoim miłosierdziu błagała swego Boskiego Syna o udzielenie szczególnej łaski, o którą zabiegamy w tej nowennie.

(Podaj swoją intencję) O jaśniejąca gwiazdo czystości, Maryjo Niepokalana, Matko Boża z Lourdes, chwalebna w swoim wcieleniu, triumfująca w swojej koronacji,...
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

VIII Dzień Piątek, 9 lutego 2024 r.
O Niepokalana Matko Boża, z samego nieba przyszłaś, aby ukazać się małej Bernadetcie w skalnej Grocie w Lourdes! I tak jak Bernadetta uklękła u Twoich stóp, a cudowne źródło wytrysnęło, i tak jak od tego czasu rzesze ludzi klękają przed Twoim sanktuarium, o Matko Boża, klękamy dziś przed Tobą, aby prosić Cię, byś w swoim miłosierdziu błagała swego Boskiego Syna o udzielenie szczególnej łaski, o którą zabiegamy w tej nowennie.

(Podaj swoją intencję)

O jaśniejąca gwiazdo czystości, Maryjo Niepokalana, Matko Boża z Lourdes, chwalebna w swoim wcieleniu, triumfująca w swojej koronacji, okaż nam miłosierdzie Matki Bożej, Dziewico Maryjo, Królowo i Matko, bądź naszym pocieszeniem, nadzieją, siłą i otuchą. Amen.
Modlitwa każdego dnia nowenny:
Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Boże, otacza mnie świat pełen egoizmu, pychy, indywidualizmu, obojętności. Trudno odnaleźć miłość, tę prawdziwą – Twoją. Ważniejsze staje się „mieć” niż „być”. Pragnę dziś wołać, bym potrafił zmieniać ten świat swoim świadectwem życia, bym niósł swoją postawą orędzie ratunku, uzdrowienia dla świata, bym był znakiem Twojej miłości.
Maryjo, matko Boga i ludzi, módl się za nami.
Święta Bernadetto, módl się za nami.
Ojcze nasz…,
Zdrowaś Maryjo…,
Chwała Ojcu…
Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści i objawił nam wartość tajemnicy cierpienia, wysłuchaj nasze prośby zanoszone za chorych i spraw, aby pamiętali, że należą do tych, którym Ewangelia obiecuje pociechę, i aby czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym za zbawienie świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Matko Boża z Lourdes, módl się za nami.

Matko pod krzyżem stojąca, módl się za nami.

Matko miłosierna, módl się za nami.

Niebieska Lekarko dusz naszych, módl się za nami.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Orędowniczko nasza u Syna, módl się za nami.

Pani łagodna i bardzo łaskawa, módl się za nami.

Nadziejo chorych i strapionych, módl się za nami.

Męstwo cierpiących i prześladowanych, módl się za nami.

Pocieszycielko zasmuconych, módl się za nami.

Oparcie niewinnych i pokrzywdzonych, módl się za nami.

Ostojo cichych i pokornych, módl się za nami.

Opiekunko rodzin dotkniętych cierpieniem, módl się za nami.

Zwiastunko Bożego pokoju, módl się za nami.

Wspomożycielko uciekających się do Ciebie, módl się za nami.

Wzorze cierpliwości, módl się za nami.

Ratunku ginących grzeszników, módl się za nami.

Abyśmy wiernie Synowi Twemu służyli, przyczyń się za nami.

Abyśmy we wszystkim pełnili Jego świętą wolę, przyczyń się za nami.

Abyśmy grzechami ciężkimi Go nie zasmucali, przyczyń się za nami.

Abyśmy cierpienia nasze przyjmowali z pokorą, przyczyń się za nami.

Abyśmy w rozpacz nie popadli, przyczyń się za nami.

Abyśmy chorym z miłością służyli, przyczyń się za nami.

Abyśmy w chorobie ducha nie tracili, przyczyń się za nami.

Abyśmy od niebezpieczeństw duszy i ciała zostali zachowani, przyczyń się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty okazujesz nam nieskończone miłosierdzie swoje poprzez znaki i cuda, dokonane przez wstawiennictwo naszej Matki, Niebieskiej Lekarki. Pokornie Cię prosimy, abyśmy za Jej przyczyną cieszyli się łaską zdrowia duszy i ciała oraz osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


https://polskakatolicka.org/pl/artykuly/nowenna-do-matki-bozej-z-lourdes
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

VII Dzień (8 lutego)

O wszechmogący Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny przygotował godne mieszkanie dla Twojego Syna, pokornie Cię prosimy, abyśmy kontemplując objawienie Matki Bożej w Grocie w Lourdes, zostali obdarzeni zdrowiem duszy i ciała. O najłaskawsza Matko Maryjo, ukochana Matko naszego Pana i Odkupiciela, spójrz na nas z łaską, jak tego dnia na Bernadettę i wstaw się za nami u Niego, aby łaska, której teraz tak usilnie szukamy, została nam udzielona.

(Podaj swoją intencję) O jaśniejąca gwiazdo...
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

VII Dzień (8 lutego)

O wszechmogący Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny przygotował godne mieszkanie dla Twojego Syna, pokornie Cię prosimy, abyśmy kontemplując objawienie Matki Bożej w Grocie w Lourdes, zostali obdarzeni zdrowiem duszy i ciała. O najłaskawsza Matko Maryjo, ukochana Matko naszego Pana i Odkupiciela, spójrz na nas z łaską, jak tego dnia na Bernadettę i wstaw się za nami u Niego, aby łaska, której teraz tak usilnie szukamy, została nam udzielona.

(Podaj swoją intencję)

O jaśniejąca gwiazdo czystości, Maryjo Niepokalana, Matko Boża z Lourdes, chwalebna w swoim wcieleniu, triumfująca w swojej koronacji, okaż nam miłosierdzie Matki Bożej, Dziewico Maryjo, Królowo i Matko, bądź naszym pocieszeniem, nadzieją, siłą i otuchą. Amen.

Modlitwa każdego dnia nowenny:

Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Boże, otacza mnie świat pełen egoizmu, pychy, indywidualizmu, obojętności. Trudno odnaleźć miłość, tę prawdziwą – Twoją. Ważniejsze staje się „mieć” niż „być”. Pragnę dziś wołać, bym potrafił zmieniać ten świat swoim świadectwem życia, bym niósł swoją postawą orędzie ratunku, uzdrowienia dla świata, bym był znakiem Twojej miłości.

Maryjo, matko Boga i ludzi, módl się za nami.

Święta Bernadetto, módl się za nami.

Ojcze nasz…,

Zdrowaś Maryjo…,

Chwała Ojcu…

Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści i objawił nam wartość tajemnicy cierpienia, wysłuchaj nasze prośby zanoszone za chorych i spraw, aby pamiętali, że należą do tych, którym Ewangelia obiecuje pociechę, i aby czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym za zbawienie świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Matko Boża z Lourdes, módl się za nami.

Matko pod krzyżem stojąca, módl się za nami.

Matko miłosierna, módl się za nami.

Niebieska Lekarko dusz naszych, módl się za nami.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Orędowniczko nasza u Syna, módl się za nami.

Pani łagodna i bardzo łaskawa, módl się za nami.

Nadziejo chorych i strapionych, módl się za nami.

Męstwo cierpiących i prześladowanych, módl się za nami.

Pocieszycielko zasmuconych, módl się za nami.

Oparcie niewinnych i pokrzywdzonych, módl się za nami.

Ostojo cichych i pokornych, módl się za nami.

Opiekunko rodzin dotkniętych cierpieniem, módl się za nami.

Zwiastunko Bożego pokoju, módl się za nami.

Wspomożycielko uciekających się do Ciebie, módl się za nami.

Wzorze cierpliwości, módl się za nami.

Ratunku ginących grzeszników, módl się za nami.

Abyśmy wiernie Synowi Twemu służyli, przyczyń się za nami.

Abyśmy we wszystkim pełnili Jego świętą wolę, przyczyń się za nami.

Abyśmy grzechami ciężkimi Go nie zasmucali, przyczyń się za nami.

Abyśmy cierpienia nasze przyjmowali z pokorą, przyczyń się za nami.

Abyśmy w rozpacz nie popadli, przyczyń się za nami.

Abyśmy chorym z miłością służyli, przyczyń się za nami.

Abyśmy w chorobie ducha nie tracili, przyczyń się za nami.

Abyśmy od niebezpieczeństw duszy i ciała zostali zachowani, przyczyń się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty okazujesz nam nieskończone miłosierdzie swoje poprzez znaki i cuda, dokonane przez wstawiennictwo naszej Matki, Niebieskiej Lekarki. Pokornie Cię prosimy, abyśmy za Jej przyczyną cieszyli się łaską zdrowia duszy i ciała oraz osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

https://polskakatolicka.org/pl/artykuly/nowenna-do-matki-bozej-z-lourdes

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
ariol0023
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0025
crucifix0026
crucifix0028
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
kwiat0013
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0013
noc0015
noc0016
noc0017
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013