Kult Maryjny

Komentarze

Dodaj komentarz
Chwała Ojcu i Synow i Duchowi Świętemu jak było na początku,teraz zawsze i na wieki wieków amen..
Chwała Ojcu i Synow i Duchowi Świętemu jak było na początku,teraz zawsze i na wieki wieków amen..

Ostatnie Orędzie z Medziugorja,
2. stycznia 2018 r.

av

Drogie dzieci, kiedy na ziemi brakuje Miłości, kiedy nie odnajduje się Drogi Zbawienia, Ja, Matka, przychodzę, aby wam pomóc poznać prawdziwą wiarę, żywą i głęboką, by pomóc wam prawdziwie kochać. Jako Matka tęsknię za waszą wzajemną miłością, dobrocią i czystością. Moim pragnieniem jest, abyście byli sprawiedliwi i miłowali się. Moje dzieci, bądźcie radośni w duchu, bądźcie czyści, bądźcie dziećmi. Mój Syn mówił, że lubi przebywać pośród czystych serc, gdyż czyste serca zawsze są młode i wesołe. Mój Syn mówił wam, żebyście przebaczali i miłowali się wzajemnie. Wiem, że nie zawsze jest to łatwe. Cierpienie sprawia, że wzrastacie w duchu. Abyście mogli jeszcze bardziej wzrastać duchowo, musicie szczerze i prawdziwie przebaczać i kochać. Wiele Moich dzieci na ziemi nie zna Mojego Syna.

...

Drogie dzieci, kiedy na ziemi brakuje Miłości, kiedy nie odnajduje się Drogi Zbawienia, Ja, Matka, przychodzę, aby wam pomóc poznać prawdziwą wiarę, żywą i głęboką, by pomóc wam prawdziwie kochać. Jako Matka tęsknię za waszą wzajemną miłością, dobrocią i czystością. Moim pragnieniem jest, abyście byli sprawiedliwi i miłowali się. Moje dzieci, bądźcie radośni w duchu, bądźcie czyści, bądźcie dziećmi. Mój Syn mówił, że lubi przebywać pośród czystych serc, gdyż czyste serca zawsze są młode i wesołe. Mój Syn mówił wam, żebyście przebaczali i miłowali się wzajemnie. Wiem, że nie zawsze jest to łatwe. Cierpienie sprawia, że wzrastacie w duchu. Abyście mogli jeszcze bardziej wzrastać duchowo, musicie szczerze i prawdziwie przebaczać i kochać. Wiele Moich dzieci na ziemi nie zna Mojego Syna. Nie miłuje Go, lecz wy, którzy kochacie Mojego Syna, którzy Go nosicie w sercu, módlcie się, módlcie się, a modląc się odczuwajcie Mojego Syna w swoim wnętrzu. Niech wasza dusza oddycha Jego Duchem. Jestem pośród was i mówię o małych i wielkich sprawach. Nie ustanę w mówieniu wam o Moim Synu, Prawdziwej Miłości. Dlatego więc, Moje dzieci, otwórzcie Mi wasze serca. Pozwólcie Mi się po matczynemu prowadzić. Bądźcie apostołami Miłości Mojego Syna i Moimi apostołami. Jako Matka proszę was, nie zapominajcie o tych, których Mój Syn powołał, aby was prowadzili! Dziękuję wam.

Coroczne orędzie Matki Bożej przekazane przez Jakova 25. grudzień 2017r.

av
W czasie ostatniego codziennego objawienia w dniu 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Čolo, że będzie miał objawienia raz w roku w dniu Bożego Narodzenia – 25 grudnia. Tak też było w tym roku. Objawienie rozpoczęło się o 14:07 i trwało 10 minut. Następnie Jakov przekazał orędzie:
Drogie dzieci! Dziś, w tym Dniu Łaski, wzywam was, abyście poprosili Pana o Dar Wiary. Dzieci Moje, opowiedzcie się za Bogiem i zacznijcie żyć i wierzyć w to, do czego Bóg was wzywa. Dzieci Moje, wierzyć, znaczy oddać wasze życie w Ręce Boże, w Ręce Pana, który was stworzył i który was niezmiernie kocha. Nie bądźcie wierzącymi jedynie w słowach, ale żyjcie i dawajcie świadectwo wiary poprzez uczynki i poprzez wasz osobisty przykład. Rozmawiajcie z Bogiem jak z waszym Ojcem. Otwórzcie
...
W czasie ostatniego codziennego objawienia w dniu 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Čolo, że będzie miał objawienia raz w roku w dniu Bożego Narodzenia – 25 grudnia. Tak też było w tym roku. Objawienie rozpoczęło się o 14:07 i trwało 10 minut. Następnie Jakov przekazał orędzie:
Drogie dzieci! Dziś, w tym Dniu Łaski, wzywam was, abyście poprosili Pana o Dar Wiary. Dzieci Moje, opowiedzcie się za Bogiem i zacznijcie żyć i wierzyć w to, do czego Bóg was wzywa. Dzieci Moje, wierzyć, znaczy oddać wasze życie w Ręce Boże, w Ręce Pana, który was stworzył i który was niezmiernie kocha. Nie bądźcie wierzącymi jedynie w słowach, ale żyjcie i dawajcie świadectwo wiary poprzez uczynki i poprzez wasz osobisty przykład. Rozmawiajcie z Bogiem jak z waszym Ojcem. Otwórzcie się na Niego i oddajcie Mu wasze serca i zobaczycie, jak wasze serca się zmieniają i jak wasze życie będzie zachwycać Dziełami Bożymi w waszym życiu. Dzieci Moje, bez Boga nie ma życia i dlatego jako wasza Matka oręduję i proszę swego Syna, by odnowił wasze serca i by wasze życie wypełnił Swoją Niezmierną Miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie. 

Ostatnie Orędzie z Medziugorja,
25. grudnia 2017 r.

av

Drogie dzieci! Dziś niosę wam Mego Syna Jezusa, aby dał wam swój Pokój i Błogosławieństwo. Dziatki, wzywam was wszystkich, abyście żyli i dawali świadectwo łaski i darów, które przyjęliście. Nie bójcie się! Módlcie się, aby Duch Święty dał wam siłę, abyście byli radosnymi świadkami i ludźmi Pokoju i Nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Dziś niosę wam Mego Syna Jezusa, aby dał wam swój Pokój i Błogosławieństwo. Dziatki, wzywam was wszystkich, abyście żyli i dawali świadectwo łaski i darów, które przyjęliście. Nie bójcie się! Módlcie się, aby Duch Święty dał wam siłę, abyście byli radosnymi świadkami i ludźmi Pokoju i Nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Ostatnie Orędzie z Medziugorja,
2. grudnia 2017 r.

av

Drogie dzieci, zwracam się do was jako wasza Matka, Matka sprawiedliwych. Matka tych, którzy kochają i cierpią, Matka świętych. Moje dzieci, wy też możecie być świętymi, to od was zależy. Świętymi są ci, którzy bezgranicznie miłują Ojca Niebieskiego, ci, którzy miłują Go ponad wszystko. Dlatego, Moje dzieci, starajcie się zawsze stawać się coraz lepszymi. Jeśli staracie się być dobrymi, możecie stać się świętymi, choćbyście nawet tak o sobie nie myśleli. Jeśli zaś myślicie, że jesteście dobrzy, brak wam pokory, a pycha oddala was od świętości. W tym niespokojnym świecie, pełnym zagrożeń, wasze ręce, apostołowie Mojej Miłości, powinny być złożone do modlitwy i gotowe do uczynków miłosierdzia. Natomiast Mnie, Moje dzieci, składajcie w darze różaniec, róże, które tak

...

Drogie dzieci, zwracam się do was jako wasza Matka, Matka sprawiedliwych. Matka tych, którzy kochają i cierpią, Matka świętych. Moje dzieci, wy też możecie być świętymi, to od was zależy. Świętymi są ci, którzy bezgranicznie miłują Ojca Niebieskiego, ci, którzy miłują Go ponad wszystko. Dlatego, Moje dzieci, starajcie się zawsze stawać się coraz lepszymi. Jeśli staracie się być dobrymi, możecie stać się świętymi, choćbyście nawet tak o sobie nie myśleli. Jeśli zaś myślicie, że jesteście dobrzy, brak wam pokory, a pycha oddala was od świętości. W tym niespokojnym świecie, pełnym zagrożeń, wasze ręce, apostołowie Mojej Miłości, powinny być złożone do modlitwy i gotowe do uczynków miłosierdzia. Natomiast Mnie, Moje dzieci, składajcie w darze różaniec, róże, które tak bardzo kocham. Moimi różami są wasze modlitwy sercem tworzone, a nie wyrecytowane tylko ustami. Moimi różami są wasze dzieła, efekt modlitwy, wiary i miłości. Mój Syn, kiedy był mały, mówił mi, że będę mieć wiele dzieci, które będą Mi przynosić dużo róż. Nie pojmowałam Go. Teraz wiem, ze to wy jesteście tymi dziećmi, wy, którzy składacie Mi róże, kiedy ponad wszystko miłujecie Mojego Syna, kiedy modlicie się sercem, kiedy pomagacie najuboższym. To są Moje róże. To jest wiara, która sprawia, że w życiu wszystko czyni się z Miłością, nie znając pychy, zawsze w gotowości do przebaczenia, nigdy nie osądzając. Trzeba zawsze starać się zrozumieć swego brata. Dlatego, apostołowie Mojej Miłości, módlcie się za tych, którzy nie potrafią kochać, za tych, którzy was nie kochają. Za tych, którzy wyrządzili wam zło, za tych, którzy nie doświadczyli Miłości Mojego Syna. Moje dzieci, tego właśnie od was wymagam i zapamiętajcie: modlić się to znaczy kochać i przebaczać. Dziękuję wam.

PILNE !!!

Z soboty na niedzielę, tj. z 09 / 10.12, o północy będziemy łączyć się też w intencji podanej przez Matkę Zbawienia, która w tym czasie szczególnie prosi nas o modlitwę, aby zapobiec wojnie atomowej w Iranie….


https://gloria.tv/article/3dzCQFnjcZaz2biaxfNZfvgp8
PILNE !!!

Z soboty na niedzielę, tj. z 09 / 10.12, o północy będziemy łączyć się też w intencji podanej przez Matkę Zbawienia, która w tym czasie szczególnie prosi nas o modlitwę, aby zapobiec wojnie atomowej w Iranie….


https://gloria.tv/article/3dzCQFnjcZaz2biaxfNZfvgp8

Ostatnie Orędzie z Medziugorja,
25. listopada 2017 r.

av

Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy. Módlcie się i szukajcie pokoju, dziatki. Ten, który przyszedł tu na ziemię, by wam dać swój Pokój, bez względu na to, kim i czym jesteście. On - Mój Syn i wasz Brat, przeze Mnie wzywa was do nawrócenia, bo bez Boga nie ma dla was przyszłości ani życia wiecznego. Dlatego też wierzcie, módlcie się i żyjcie w łasce oczekując waszego osobistego z Nim spotkania. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy. Módlcie się i szukajcie pokoju, dziatki. Ten, który przyszedł tu na ziemię, by wam dać swój Pokój, bez względu na to, kim i czym jesteście. On - Mój Syn i wasz Brat, przeze Mnie wzywa was do nawrócenia, bo bez Boga nie ma dla was przyszłości ani życia wiecznego. Dlatego też wierzcie, módlcie się i żyjcie w łasce oczekując waszego osobistego z Nim spotkania. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Ostatnie Orędzie z Medziugorja,
2. listopada 2017 r.

av

Drogie dzieci, patrząc na was wszystkich, zgromadzonych wokół Mnie, swojej Matki, widzę wiele czystych dusz, poszukujących Miłości i pociechy, której nikt im nie daje. Widzę również tych, którzy czynią zło, gdyż nie mają dobrych przykładów. Nie poznali Mojego Syna. To dobro, które jest milczące, szerzy się poprzez czyste dusze i jest siłą podtrzymującą ten świat. Jest wiele grzechów, ale jest też Miłość. Mój Syn posyła wam Mnie, Matkę, tę samą dla was wszystkich, abym nauczyła was miłować, byście zrozumieli, że jesteście braćmi. Pragnę wam pomóc. Apostołowie Mojej Miłości, wystarczy żywe pragnienie Wiary i Miłości, a Mój Syn je przyjmie, lecz musicie być godni, mieć dobrą wolę i otwarte serce. Mój Syn przychodzi do otwartych serc. Ja, jako Matka pragnę, abyście jak najlepiej poznali

...

Drogie dzieci, patrząc na was wszystkich, zgromadzonych wokół Mnie, swojej Matki, widzę wiele czystych dusz, poszukujących Miłości i pociechy, której nikt im nie daje. Widzę również tych, którzy czynią zło, gdyż nie mają dobrych przykładów. Nie poznali Mojego Syna. To dobro, które jest milczące, szerzy się poprzez czyste dusze i jest siłą podtrzymującą ten świat. Jest wiele grzechów, ale jest też Miłość. Mój Syn posyła wam Mnie, Matkę, tę samą dla was wszystkich, abym nauczyła was miłować, byście zrozumieli, że jesteście braćmi. Pragnę wam pomóc. Apostołowie Mojej Miłości, wystarczy żywe pragnienie Wiary i Miłości, a Mój Syn je przyjmie, lecz musicie być godni, mieć dobrą wolę i otwarte serce. Mój Syn przychodzi do otwartych serc. Ja, jako Matka pragnę, abyście jak najlepiej poznali Mojego Syna, Boga Zrodzonego z Boga, abyście poznali Wielkość Jego Miłości, której tak bardzo potrzebujecie. On wziął na siebie wasze grzechy, uzyskał dla was Odkupienie, a w zamian żąda, byście się wzajemnie miłowali. Mój Syn jest Miłością. On, nie czyniąc różnicy, kocha wszystkich ludzi ze wszystkich krajów i narodów. Gdybyście, Moje dzieci, żyli Miłością Mojego Syna, Jego Królestwo już byłoby na ziemi. Dlatego więc, apostołowie Mojej Miłości, módlcie się. Módlcie się, aby Mój Syn i Jego Miłość była jak najbliżej was, abyście stali się przykładem Miłości i pomogli tym wszystkim, którzy nie poznali Mojego Syna. Nigdy nie zapominajcie, że Mój Syn w Trójcy Świętej jedyny, kocha was. Miłujcie swoich pasterzy i módlcie się za nich. Dziękuję wam.

Ostatnie Orędzie z Medziugorja,
25. października 2017 r.

av

Drogie dzieci! Wzywam was, byście w tym czasie Łaski byli modlitwą. Wszyscy macie swoje problemy, kłopoty, troski i niepokoje. Niech Święci będą dla was wzorem i zachętą do świętości, Bóg będzie blisko was i doświadczycie odnowy w poszukiwaniu poprzez osobiste nawrócenie. Wiara będzie dla was Nadzieją, a w waszych sercach zapanuje radość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie. 

Drogie dzieci! Wzywam was, byście w tym czasie Łaski byli modlitwą. Wszyscy macie swoje problemy, kłopoty, troski i niepokoje. Niech Święci będą dla was wzorem i zachętą do świętości, Bóg będzie blisko was i doświadczycie odnowy w poszukiwaniu poprzez osobiste nawrócenie. Wiara będzie dla was Nadzieją, a w waszych sercach zapanuje radość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie. 

Indie: grupa dzieci twierdzi, że objawiła się im Matka Boża. Sprawę bada archidiecezja


https://gloria.tv/article/y2pqeteg1K4q3xGVXLdSTMimQ
Indie: grupa dzieci twierdzi, że objawiła się im Matka Boża. Sprawę bada archidiecezja


https://gloria.tv/article/y2pqeteg1K4q3xGVXLdSTMimQ

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0006
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0030
bible0031
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0017
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013