Kult Maryjny

Komentarze

Dodaj komentarz
Matka Boża z Góry Karmel i brązowy szkaplerz
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

ŚWIĘTO 16 LIPCA

Pewnego dnia, dawno temu, spacerując ulicami Rzymu, wpadło na siebie trzech wybitnych mężów Bożych. Brat Dominik Guzmán który, rekrutował członków do założonego przez siebie Zakonu Kaznodziejskiego, znanego później jako „Dominikanie”. Brat Franciszek „Biedaczyna” z Asyżu, zebrał właśnie kilku mężczyzn, aby służyć kościołowi, który nazwał Panią Ubóstwa. Trzeci z nich, wielki kaznodzieja brat Anioł, pochodził z Góry Karmel w Palestynie został wezwany do Rzymu. Ci trzej, oświeceni Duchem Świętym, rozpoznali się wzajemnie i podczas rozmowy wypowiedzieli wiele...
Matka Boża z Góry Karmel i brązowy szkaplerz
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

ŚWIĘTO 16 LIPCA

Pewnego dnia, dawno temu, spacerując ulicami Rzymu, wpadło na siebie trzech wybitnych mężów Bożych. Brat Dominik Guzmán który, rekrutował członków do założonego przez siebie Zakonu Kaznodziejskiego, znanego później jako „Dominikanie”. Brat Franciszek „Biedaczyna” z Asyżu, zebrał właśnie kilku mężczyzn, aby służyć kościołowi, który nazwał Panią Ubóstwa. Trzeci z nich, wielki kaznodzieja brat Anioł, pochodził z Góry Karmel w Palestynie został wezwany do Rzymu.

Ci trzej, oświeceni Duchem Świętym, rozpoznali się wzajemnie i podczas rozmowy wypowiedzieli wiele proroctw. Na przykład, święty Anioł przepowiedział, że Bóg da świętemu Franciszkowi stygmaty. A święty Dominik prorokował:

„Pewnego dnia, bracie Aniele, Matka Najświętsza da twojemu Zakonowi Karmelitańskiemu nabożeństwo, które będzie znane jako Brązowy Szkaplerz, a mojemu Zakonowi Kaznodziejskiemu nabożeństwo, które będzie nazywane Różańcem. I pewnego dnia zbawi świat przez Różaniec i Szkaplerz”.

Na miejscu tego spotkania wybudowano kaplicę, która istnieje w Rzymie do dziś.

Matka i wspaniałość Karmelu

To właśnie na słynnej górze Karmel, na wybrzeżu Palestyny, święty Eliasz – „Prorok Ognia”, ujrzał małą chmurkę, która w okresie wielkiej suszy była zapowiedzią, że na spieczoną ziemię spadnie upragniony deszcz.

Dzięki nadprzyrodzonej intuicji domyślił się, że prosty obłok w formie odcisku ludzkiej stopy symbolizuje ową błogosławioną kobietę, o której później wspomina prorok Izajasz w rozdziale 7, wersecie 14 („Oto dziewica pocznie i porodzi Syna...”), która będzie Matką Odkupiciela.

Z Jej dziewiczego łona miał wyjść Ten, który obmywając swoją krwią ziemię wysuszoną przez grzech, otworzy życie łaski dla ludzkości.

Według tradycji, Zakon Karmelu, którego Maryja jest Matką i świetnością, zrodził się z naśladowców Eliasza i jego następców.

A według słów Izajasza: „Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu”. (Iz 35, 2)

Z Palestyny pustelnicy z Góry Karmel przenieśli się do Europy, zapuszczając korzenie w kilku krajach, w tym w Anglii, gdzie żył święty Szymon Stock.

Święty Szymon Stock: Szlachetny i święty

Święty Szymon urodził się w 1165 roku w zamku Harford, w hrabstwie Kent w Anglii. Przyszedł na świat dzięki modlitwie pobożnych rodziców, którzy byli zarówno bardzo cnotliwi, jak i pochodzili z najwyższej szlachty. Niektórzy autorzy uważają, że byli oni spokrewnieni z rodziną królewską.

Matka poświęciła go Matce Najświętszej jeszcze przed jego narodzinami. Przed karmieniem go piersią, w podzięce za szczęśliwy poród i prosząc o szczególną ochronę dla syna, młoda matka ofiarowywała go Matce Bożej i odmawiała na kolanach trzy Zdrowaś Maryjo. Cóż za piękna postawa tak szlachetnej pani!

Chłopiec nauczył się czytać w bardzo młodym wieku. Podobnie jak jego rodzice, zaczął modlić się Małym Oficjum o Matce Bożej, a wkrótce także Psałterzem. W wieku siedmiu lat młody geniusz zaczął studiować sztuki piękne w Oxford College i odniósł tak wielkie sukcesy, że jego profesorowie byli zadziwieni. W tym czasie przyjął też Pierwszą Komunię i poświęcił swoje dziewictwo Matce Najświętszej.

Szymon, prześladowany przez zazdrosnego starszego brata i słuchając wewnętrznego głosu, który dał mu pragnienie opuszczenia świata, w wieku dwunastu lat opuścił dom i znalazł schronienie w lesie, gdzie przez dwadzieścia lat żył w całkowitej samotności na modlitwie i pokucie.

Wizerunek przedstawiający Matkę Bożą przekazującą szkaplerz św. Szymonowi Stockowi
Zakon Karmelitów

Matka Boża objawiła wówczas świętemu Szymonowi swoje życzenie, aby przyłączył się do mnichów, którzy mieli przybyć do Anglii z Góry Karmel w Palestynie, „zwłaszcza że ci zakonnicy byli w szczególny sposób poświęceni Matce Bożej”. Szymon opuścił więc swoją pustelnię i posłuszny kolejnemu nakazowi z Nieba, studiował teologię i przyjął święcenia.

Poświęcił się głoszeniu kazań aż do 1213 roku, kiedy to w końcu przybyło dwóch braci karmelitów. Mógł wtedy przyjąć habit zakonu w Aylesford.

W 1215 r., gdy sława cnót św. Szymona dotarła do uszu św. Brocardo, łacińskiego generała Zakonu Karmelitów, zapragnął on uczynić Szymona porucznikiem generalnym Zakonu. W 1226 roku święty Brocardo mianował świętego Szymona wikariuszem generalnym wszystkich prowincji karmelitańskich w Europie.

Święty Szymon musiał stawić czoła prawdziwej burzy rozpętanej przeciwko Karmelitom w Europie, którą diabeł podniósł za pomocą mężczyzn rzekomo gorliwych dla praw kościelnych. Pod różnymi pretekstami ludzie ci chcieli za wszelką cenę zlikwidować cały Zakon. Ale papież wydał bullę uznającą istnienie zakonu karmelitańskiego za prawowite i zgodne z dekretami laterańskimi i pozwolił mu nadal zakładać nowe domy w Europie.

W 1237 r. św. Szymon uczestniczył w kapitule generalnej zakonu w Ziemi Świętej. W 1245 roku, podczas nowej kapituły, został wybrany szóstym przeorem generalnym karmelitów.

Przeczytaj również: Pochodzenie Różańca Świętego
Wielka obietnica

NIE PÓJDZIESZ W OGIEŃ PIEKIELNY

Chociaż bulla papieska chwilowo ułagodziła gniew wrogów Karmelu, to nie powstrzymała go całkowicie. Po okresie spokoju prześladowania rozpoczęły się na nowo z większą intensywnością.

Pozbawiony ludzkiej pomocy, święty Szymon z całym smutkiem serca uciekał się do Matki Najświętszej, prosząc Ją o pomoc dla swego oblężonego Zakonu i o zesłanie znaku Jej przymierza z nim.

Rankiem 16 lipca 1251 r. gorąco błagał Matkę Karmelu o opiekę, odmawiając piękną modlitwę, którą ułożył, Flos Carmeli. Jak relacjonował swojemu sekretarzowi i spowiednikowi, o. Peterowi Swayngtonowi:

Nagle ukazała mi się Dziewica z wielkim orszakiem, a mając w ręku habit zakonu, powiedziała mi: „Przyjmij, Mój ukochany synu, ten habit twojego zakonu: będzie to dla ciebie i dla wszystkich karmelitów przywilej, że kto umrze w nim odziany, nigdy nie będzie cierpiał ognia wiecznego. . . Będzie on znakiem zbawienia, ochroną w niebezpieczeństwie i zadatkiem pokoju. Kto umrze obleczony w ten szkaplerz, nie będzie cierpiał wiecznego ognia”.

Ta szczególna łaska została natychmiast rozpowszechniona w miejscach, w których założono nowe zakony Karmelitów i potwierdzona wieloma cudami do tego stopnia, że wrogowie Braci Najświętszej Dziewicy z Góry Karmel zamilkli.

Święty Szymon dożył starości w niezwykłej świętości, czyniąc wiele cudów, a także otrzymując dar języków. Oddał duszę Bogu 16 maja 1265 roku.

Przywilej szabatowy

UWOLNIENIE Z CZYŚĆCA W PIERWSZĄ SOBOTĘ PO ŚMIERCI

Oprócz tej szczególnej łaski wiecznego zbawienia, związanej ze Szkaplerzem, Matka Boża dała jeszcze jedną, która stała się znana jako Przywilej Szabatowy (Sobotni). W następnym stuleciu, 3 marca 1322 roku, ukazała się papieżowi Janowi XXII, przekazując tym, którzy noszą Jej szkaplerz: „Jako czuła matka, zstąpię do czyśćca w sobotę po ich śmierci, uwolnię ich i wprowadzę na świętą górę, do szczęśliwego pobytu w życiu wiecznym”.

Jakie są konkretne obietnice Matki Bożej?

1. Kto umrze obleczony w Szkaplerz, nie dozna ognia piekielnego.

Co Matka Boża miała na myśli wypowiadając te słowa? Po pierwsze, składając tę obietnicę, Maryja nie ma na myśli, że osoba, która umrze w grzechu śmiertelnym, będzie zbawiona. Śmierć w grzechu śmiertelnym i potępienie to to samo. Obietnica Maryi niewątpliwie przekłada się na te słowa: „Kto umrze obleczony w ten Szkaplerz, nie umrze w grzechu śmiertelnym”. Aby to wyjaśnić, Kościół często dodaje do przyrzeczenia słowo „pobożnie”. „Kto umrze pobożnie, nie dozna ognia piekielnego”.

2. Matka Boża uwolni z czyśćca osobę noszącą Szkaplerz w pierwszą sobotę po śmierci.

Chociaż przywilej ten jest często interpretowany dosłownie, to znaczy, że dana osoba zostanie uwolniona z czyśćca w pierwszą sobotę po swojej śmierci, „wszystko, co Kościół oficjalnie stwierdził przy kilku okazjach, aby wyjaśnić te słowa, polega na tym, że ci, którzy spełniają warunki przywileju szkaplerznego, za wstawiennictwem Matki Bożej zostaną uwolnieni z czyśćca wkrótce po śmierci, a zwłaszcza w sobotę”.

W każdym razie, jeśli będziemy wierni w przestrzeganiu słów Matki Najświętszej, Ona będzie o wiele bardziej wierna w przestrzeganiu swoich własnych, jak pokazuje poniższy przykład:

Szkaplerz brązowy

Podczas głoszenia pewnych misji pewien młody człowiek, który został dotknięty łaską, postanowił porzucić swoje grzeszne życie i przyjąć Szkaplerz. Jakiś czas później znowu popadł w nieuporządkowane namiętności i stał się jeszcze gorszy. Mimo to, nadal nosił święty Szkaplerz.

Najświętsza Panna jako Matka, dotknęła go ciężką chorobą. Podczas choroby młodzieńcowi śniło się, że znalazł się przed najsprawiedliwszym trybunałem Boga, który skazał go na wieczne potępienie za jego perfidię i nędzne życie.

Na próżno nieszczęsny młodzieniec przekonywał Najwyższego Sędziego, że ma na sobie Szkaplerz Jego Świętej Matki.

„A gdzie są zwyczaje, które pasują do tego Szkaplerza?” – zapytał go Bóg.

Nie wiedząc, co odpowiedzieć, nieszczęsny młodzieniec zwrócił się do Matki Bożej.

„Nie mogę cofnąć tego, co zrobił mój Syn” – odpowiedziała.

„Ależ, Pani!” – wykrzyknął młodzieniec – „Ja się zmienię!”.

„Czy obiecujesz?”

„Tak”.

„Żyj więc”.

W tym momencie obudził się przerażony na śmierć tym, co zobaczył i usłyszał, i postanowił odtąd nosić Szkaplerz Maryi z większą powagą. Rzeczywiście, został uzdrowiony i wstąpił do Zakonu Premonstratensów. Po godnym życiu oddał swoją duszę Bogu, jak podają kroniki zakonu.


Szkaplerz i Fatima

CZY SZKAPLERZ JEST W JAKIŚ SPOSÓB ZWIĄZANY Z FATIMĄ?

Tak. Po ostatnim objawieniu się Matki Bożej w Cova da Iria, pastuszkowie widzieli trzy różne sceny. W pierwszej z nich Matka Boża ukazała się jako Matka Boża Różańcowa, stojąca przy świętym Józefie i trzymająca na kolanach Dzieciątko Jezus. Następnie ukazała się jako Matka Boża Bolesna, przy bolesnym Chrystusie w drodze na Kalwarię. I wreszcie ukazała się w chwale, ukoronowana na Królową Nieba i Ziemi, jako Matka Boża Karmelitańska, ze Szkaplerzem w ręku.

„Jak myślisz, dlaczego w tej ostatniej wizji Matka Boża ukazała się ze Szkaplerzem?”, zapytano Łucję w 1950 roku.

„To dlatego, że Matka Boża chce, aby wszyscy nosili Szkaplerz”, odpowiedziała.

„I właśnie dlatego Różaniec i Szkaplerz, najstarsze, najbardziej uprzywilejowane, uniwersalne i cenne sakramentalia maryjne są dziś ważniejsze niż w jakimkolwiek minionym okresie historii”.

Pochodzenie i historyczna ewolucja szkaplerza

Zarówno szkaplerz (od łacińskiego scapulae – ramiona), jak i habit zakonny oraz szaty liturgiczne rozwinęły się z odzieży świeckiej.

Z czasem Szkaplerz klasztorny ewoluował aż do XII wieku, kiedy to osiągnął swoją obecną formę, stając się integralną częścią prawie wszystkich habitów klasztornych, w tym karmelitańskiego. Nie miał on jednak takiego znaczenia, jakiego nabrał później.

Wraz z rozwojem pierwszych zakonów (mnichów lub braci), pojawiły się drugie zakony (mniszki), a następnie trzecie zakony lub oblaci, tworzone przez samotnych lub żonatych świeckich żyjących z rodziną.

Członkowie Trzecich Zakonów byli związani z Pierwszymi Zakonami ślubami lub obietnicami w zależności od ich stanu i uczestniczyli w duchowych korzyściach Zakonu.

Członkowie Trzeciego Zakonu otrzymywali prostszy habit zakonny, który nosili na co dzień lub co zdarzało się częściej – tylko w niedzielę i święta.

Później powstały bractwa dla osób świeckich, które nie mogły wstąpić do Trzeciego Zakonu.

Według o. Maríi Simóna Besalducha, Bractwo Matki Bożej Karmelitańskiej jest tak stare jak Szkaplerz.

Szkaplerz, który ochronił młodą kobietę przed diabłem

Pewna młoda kobieta poszła do spowiedzi do proboszcza z Ars, św. Jana Vianney.

Zanim rozpoczęła spowiedź, święty Jan Vianney powiedział jej: „Pamiętasz, jak kilka dni temu w sali balowej pewien przystojny młodzieniec tańczył ze wszystkimi dziewczynami oprócz ciebie? I czułaś się zawstydzona? I pamiętasz, że widziałaś iskry sypiące się z jego stóp, kiedy wychodził? Wiedz, że to był diabeł w ludzkiej postaci, a jedynym powodem, dla którego nie tańczył z tobą, jest to, że miałaś na sobie Szkaplerz. Podziękuj za to Matce Najświętszej”.

https://polskakatolicka.org/pl/artykuly/matka-boza-z-gory-karmel-i-brazowy-szkaplerz

Orędzie z Medziugorja,
25. czerwca 2024 r.

av

otrzymane przez Mariję Pavlović

Drogie dzieci! Raduję się z wami i dziękuję Bogu, że Mi pozwolił być z wami i prowadzić was i kochać. Dziatki, pokój jest zagrożony, a rodzina atakowana. Dziatki, wzywam was, abyście wrócili do modlitwy w rodzinie. Postawcie Pismo Święte na widocznym miejscu i czytajcie je codziennie. Kochajcie Boga ponad wszystko, aby było wam dobrze na ziemi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

otrzymane przez Mariję Pavlović

Drogie dzieci! Raduję się z wami i dziękuję Bogu, że Mi pozwolił być z wami i prowadzić was i kochać. Dziatki, pokój jest zagrożony, a rodzina atakowana. Dziatki, wzywam was, abyście wrócili do modlitwy w rodzinie. Postawcie Pismo Święte na widocznym miejscu i czytajcie je codziennie. Kochajcie Boga ponad wszystko, aby było wam dobrze na ziemi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

1 Lipca 2024R Matka Najświętsza Oczekuje Nas W Gietrzwałdzie Ks Wiesław Pęskim
1 Lipca 2024R Matka Najświętsza Oczekuje Nas W Gietrzwałdzie Ks Wiesław Pęskim
Dziś jest 13 czerwca, 107. rocznica drugiego objawienia się Matki Bożej w Fatimie.
Dlaczego Fatima obiecuje nam zarówno karę, jak i triumf
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

W tym roku obchodzimy 107. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Daje nam to okazję do refleksji nad światem i problemami, z którymi obecnie mierzy się Kościół.

Prośby do Matki Bożej

Wielu uważa, że czeka nas mroczna przyszłość, ponieważ orędzie i prośby Matki Bożej zostały w większości zignorowane. Dziewica Maryja ostrzegała przed poważnymi konsekwencjami dla świata, jeśli ludzie nie nawrócą się i nie przestaną grzeszyć przeciwko prawu Bożemu....
Dziś jest 13 czerwca, 107. rocznica drugiego objawienia się Matki Bożej w Fatimie.
Dlaczego Fatima obiecuje nam zarówno karę, jak i triumf
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

W tym roku obchodzimy 107. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Daje nam to okazję do refleksji nad światem i problemami, z którymi obecnie mierzy się Kościół.

Prośby do Matki Bożej

Wielu uważa, że czeka nas mroczna przyszłość, ponieważ orędzie i prośby Matki Bożej zostały w większości zignorowane. Dziewica Maryja ostrzegała przed poważnymi konsekwencjami dla świata, jeśli ludzie nie nawrócą się i nie przestaną grzeszyć przeciwko prawu Bożemu.

Co się stało w Fatimie?

Dla tych, którzy nie znają historii objawień fatimskich, kilka podstawowych faktów.

Matka Boża po raz pierwszy objawiła się 13 maja 1917 r. trojgu pastuszkom, którzy pasali owce w pobliżu wioski Fatima. Poprosiła ich, aby wracali w to miejsce przez następnych pięć miesięcy, trzynastego dnia, kiedy to objawi im pilne przesłanie na nasze czasy.

Poświęcenie Rosji

W trakcie objawień nieustannie prosiła o modlitwę, pokutę i nawrócenie. Przepowiedziała przyszłe wydarzenia, które będą miały miejsce, jeśli ludzie nie będą pokutować. Prosiła również o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu i praktykowanie nabożeństwa Pierwszych Sobót, w którym wierni są proszeni o spowiedź, przyjęcie Komunii św., odmówienie pięciu dziesiątek różańca i dotrzymanie towarzystwa Matce Bożej przez piętnastominutowe rozważanie tajemnic różańcowych w pierwsze soboty pięciu kolejnych miesięcy.

Cud słońca

W dniu ostatniego objawienia Matka Boża dokonała najbardziej spektakularnego cudu w historii nowożytnej, kiedy to 70 tysięcy ludzi – w tym antykatoliccy dziennikarze – zobaczyło słońce obracające się na niebie w ten zimny i deszczowy dzień: cud słońca. W ciągu 107 lat od tych objawień wszystko wydarzyło się dokładnie tak, jak zapowiedziała Matka Boża. Fatima ma imponujące osiągnięcia w przewidywaniu przeszłości i teraźniejszości. Są jednak tacy, którzy twierdzą, że to przesłanie jest już za nami. To już koniec. To było ponad sto lat temu, a więc przesłanie jest przestarzałe i nie trzeba go już słuchać. Nic bardziej mylnego. Orędzie fatimskie jest bardziej naglące niż kiedykolwiek. Oto, dlaczego.


Kościół przeżywa miażdżący kryzys

Już w 1917 r. Matka Boża sama wezwała do nawrócenia grzeszników. Wielokrotnie ostrzegała, że jeśli jej prośba nie zostanie wysłuchana i ludzie nie nawrócą się, świat dozna wielkiej kary, łącznie z unicestwieniem niektórych narodów. Teraz, gdy minęło 107 lat, nikt nie może twierdzić, że stan świata uległ poprawie. Osłabienie wiary jest widoczne wszędzie. Kościół znajduje się w stanie miażdżącego kryzysu. Społeczeństwo rozpada się z powodu aborcji, zniszczenia małżeństwa i upadku moralności. Świat jest pełen kryzysów społecznych i politycznych oraz zagrożeń militarnych, które mogą się ujawnić w każdej chwili.

Fatima pilniejsza niż kiedykolwiek

Widać, że wielu ludzi się nie nawróciło. Nie ma wątpliwości, że prośby Matki Bożej nie zostały wysłuchane. A biorąc pod uwagę obecny stan rzeczy na świecie, jest mało prawdopodobne, że ludzie nawrócą się w najbliższej przyszłości. Dlatego Fatima jest bardziej nagląca niż kiedykolwiek, ponieważ przewiduje karę dla świata, który utracił poczucie porządku. Przesłanie mówi dokładnie to, co tak wielu woli ignorować: obecny kryzys jest kryzysem moralnym i dlatego wymaga moralnego rozwiązania.

Co jest potrzebne: przemiana serca

Społeczeństwo bez moralności zmierza do zatracenia. Wiele osób już to odczuwa. Widzą, że świat i jego instytucje rozpadają się. W samej rodzinie jest wiele sporów i niezgody. Albo nastąpi przemiana serca, albo ten świat zginie. I to jest właśnie wielkie piękno orędzia fatimskiego. Fatima to nie tylko orędzie dla tych, którzy odpowiedzieli na prośby Matki Bożej. Przemawia także do tych, którzy jej nie posłuchali i nie pokutują.

Niepokalane Serce Maryi

Fatima proponuje prawdziwą przemianę serca. Orędzie wzywa wiernych, aby schronili się w Niepokalanym Sercu Maryi jako sposobie osiągnięcia wielkiego powrotu do porządku w czasach próby i kary. Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi oznacza powierzać Jej sercu wszystkie nasze troski, próby i problemy. Oznacza również, że powinniśmy upodobnić nasze serca do Jej Niepokalanego Serca. Innymi słowy, unikanie wszelkiego grzechu i naśladowanie Jej wielkiej cnoty. Matka Boża powiedziała widzącym w Fatimie, że dusze, które przyjmą nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, znajdą w nim „zbawienie” i „miejsce schronienia”, a Jej Serce będzie „drogą, która zaprowadzi je do Boga”.

Najlepsze dopiero przed nami

Dlatego Orędzie Fatimskie jeszcze się nie skończyło. Znajdujemy się w przededniu wielkiej kary. Potrzebujemy ukierunkowania i siły. Potrzebujemy nadziei. A przesłanie fatimskie właśnie ją przynosi. Ci, którzy w czasie nadchodzącej burzy powierzą się Niepokalanemu Sercu Maryi, mogą oczekiwać spełnienia się Jej ostatniej zapowiedzi: „W końcu, moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i na pewien czas będzie światu dany pokój”.

W 106. rocznicę objawień musimy postanowić, że Fatima stanie się naszym drogowskazem. To jeszcze nie koniec. Najlepsza część, triumf, dopiero przed nami.

Ten artykuł jest tłumaczeniem artykułu Why the Fatima Chastisement and Triumph Await Us autorstwa Johna Horvata II i ukazał się na stronie tfp.org

https://polskakatolicka.org/pl/artykuly/dlaczego-fatima-obiecuje-nam-zarowno-kare-jak-i-triumf
4 czerwca Święto Matki Zbawienia

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Modlitwa Krucjaty 154
Modlitwa na święto Matki Zbawienia
Matka Zbawienia: „Musicie w tym szczególnym dniu, w nadchodzących latach (...) modlić się do Mnie, waszej umiłowanej Matki, o szczególne Łaski. Ogłaszam ten dzień, 4 czerwca 2014 roku, świętem Matki Zbawienia. Gdy będziecie tego dnia odmawiali tę Modlitwę, będę wstawiała się o Dar Zbawienia dla wszystkich dusz, a zwłaszcza dla tych, którzy są w wielkiej duchowej ciemności duszy”.

Modlitwa otrzymana w Orędziu z 04.06.2014, 14:13 O Matko Zbawienia, przedkładam przed Tobą dziś, w dniu czwartego czerwca, w święto Matki Zbawienia,...
4 czerwca Święto Matki Zbawienia

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Modlitwa Krucjaty 154
Modlitwa na święto Matki Zbawienia
Matka Zbawienia: „Musicie w tym szczególnym dniu, w nadchodzących latach (...) modlić się do Mnie, waszej umiłowanej Matki, o szczególne Łaski. Ogłaszam ten dzień, 4 czerwca 2014 roku, świętem Matki Zbawienia. Gdy będziecie tego dnia odmawiali tę Modlitwę, będę wstawiała się o Dar Zbawienia dla wszystkich dusz, a zwłaszcza dla tych, którzy są w wielkiej duchowej ciemności duszy”.

Modlitwa otrzymana w Orędziu z 04.06.2014, 14:13
O Matko Zbawienia, przedkładam przed Tobą dziś, w dniu czwartego czerwca, w święto Matki Zbawienia, następujące dusze: [wymień je tutaj]. Proszę, udziel mi i tym wszystkim, którzy Cię czczą, droga Matko, i którzy rozprowadzają Medalik Zbawienia, wszelkiej ochrony przed złym duchem i przed tymi wszystkimi, którzy odrzucają Miłosierdzie Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Amen.

Matka Zbawienia: Dzisiejsze święto Matki Zbawienia będzie ostatnim dniem przyznanym Mnie, Matce Boga
środa, 4 czerwca 2014 roku, godz. 14.13
Moje drogie dzieci, zbawienie może być przyznane przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, tylko tym duszom, które przyjmują Jego Boże Miłosierdzie.

Medalik Zbawienia jest jednak wyjątkowym Darem z Nieba danym światu z powodu wielkiej Miłości Mojego Syna, jaką darzy On wszystkie dzieci Boże. Poprzez moc daną Mi z polecenia Mojego Ojca Przedwiecznego, ten Medalik przyczyni się do zbawienia miliardów dusz. Jest to możliwe, bo skoro tylko dusza przyjmie ten Medalik z otwartym sercem, doprowadzi to do nawrócenia.

Moja rola Współodkupicielki, pomagania Mojemu Synowi w Jego wielkim planie zjednoczenia wszystkich i przyniesienia im Życia Wiecznego, została ustanowiona. Wszelkie moce, udzielone Mi, jako Matce Zbawienia, do zmiażdżenia głowy węża, sprawiają, że jego władza szybko zmaleje. Dlatego on, zły duch, gardzi tym Medalikiem i wykorzysta każdą duszę, którą zakazi, aby wykrzykiwała przekleństwa i go zwalczała. Musicie przez cały czas ignorować złego ducha, a w tym szczególnym dniu, w nadchodzących latach, modlić się do Mnie, waszej umiłowanej Matki, o szczególne Łaski. Ogłaszam ten dzień, 4 czerwca 2014 roku, świętem Matki Zbawienia. Gdy będziecie tego dnia odmawiali tę Modlitwę, będę wstawiała się w imieniu wszystkich dusz o Dar Zbawienia, zwłaszcza dla tych dusz, które są w wielkiej duchowej ciemności.

Modlitwa Krucjaty 154
Modlitwa na święto Matki Zbawienia
O Matko Zbawienia, przedkładam przed Tobą dziś, w dniu czwartego czerwca, w święto Matki Zbawienia, następujące dusze: [wymień je tutaj].

Proszę, udziel mi i tym wszystkim, którzy Cię czczą, droga Matko, i którzy rozprowadzają Medalik Zbawienia, wszelkiej ochrony przed złym duchem i przed tymi wszystkimi, którzy odrzucają Miłosierdzie Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości.

Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego.

Amen.

Dzieci, pamiętajcie, co wam powiedziałam, zawsze wzywajcie Mnie, swoją Matkę, abym przyszła wam z pomocą w czasach, gdy tego bardzo potrzebujecie. Zawsze będę się wstawiała za wami, aby w każdym czasie przynieść wam pokój i pocieszenie w waszym dążeniu do przybliżenia się do Mojego Syna.

Dzisiejsze święto Matki Zbawienia będzie ostatnim dniem przyznanym Mnie, Matce Boga. Cieszcie się, bo wszyscy aniołowie i święci jednoczą się w tej chwili z powodu dusz, które będą teraz chronione przed złym duchem i których los będzie teraz spoczywał w Rękach Mojego Syna.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

http://jezusdoludzkosci.pl/2014-06-04-14-13-matka-zbawienia-dzisiejsze-swieto-matki-zbawienia-bedzie-ostatnim-dniem-przyznanym-mnie-matce-boga

Orędzie z Medziugorja,
25. maja 2024 r.

av

otrzymane przez Mariję Pavlović

Drogie dzieci! W tym czasie Łaski wzywam was do modlitwy sercem. Dziatki, zakładajcie grupy modlitewne, grupy, gdzie będziecie się motywować do dobrego i wzrastać w radości. Dziatki, jesteście jeszcze daleko. Dlatego ciągle od nowa się nawracajcie i wybierajcie Drogę Świętości i Nadziei, aby Bóg dał wam pełnię Pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

otrzymane przez Mariję Pavlović

Drogie dzieci! W tym czasie Łaski wzywam was do modlitwy sercem. Dziatki, zakładajcie grupy modlitewne, grupy, gdzie będziecie się motywować do dobrego i wzrastać w radości. Dziatki, jesteście jeszcze daleko. Dlatego ciągle od nowa się nawracajcie i wybierajcie Drogę Świętości i Nadziei, aby Bóg dał wam pełnię Pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Co uratuje ten świat? - "Królowa Pokoju" - nabożeństwo majowe | o. Marcin Ciechanowski [Jasna Góra]
Co uratuje ten świat? - "Królowa Pokoju" - nabożeństwo majowe | o. Marcin Ciechanowski [Jasna Góra]

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
ariol0023
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0025
crucifix0026
crucifix0028
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
kwiat0013
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0013
noc0015
noc0016
noc0017
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
roza0012
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013