Kult Maryjny

Komentarze

Dodaj komentarz
MARYJA DO NARODÓW ŚWIATA.

Ja, Maryja z Nazaretu, Matka Boga-Człowieka, Syna Mego, który oddal swe życie na krzyżu, by odkupić ludzkość, oznajmiam jako Królowa Świata i Królowa Polski wyroki Boga Wszechmogącego Trójcy Świętej Jedynego:
Oto skończył się czas miłosierdzia Bożego i nadchodzi czas sprawiedliwości. Szatan został osądzony przed wiekami, a cały obóz zła zorganizowany przez niego na Ziemi runie teraz w przepaść w kataklizmie, jakiego jeszcze świat nie widział. Dzień sądu idzie na świat, na wszystkie narody, które odrzuciły ofiar Odkupienia i odważyły się podjąć walkę, by zniweczyć zamiary Boga przez zniszczenie Kościoła Chrystusowego na Ziemi i ogłosić triumf absolutnego zła. Zginą w tej...
MARYJA DO NARODÓW ŚWIATA.

Ja, Maryja z Nazaretu, Matka Boga-Człowieka, Syna Mego, który oddal swe życie na krzyżu, by odkupić ludzkość, oznajmiam jako Królowa Świata i Królowa Polski wyroki Boga Wszechmogącego Trójcy Świętej Jedynego:
Oto skończył się czas miłosierdzia Bożego i nadchodzi czas sprawiedliwości. Szatan został osądzony przed wiekami, a cały obóz zła zorganizowany przez niego na Ziemi runie teraz w przepaść w kataklizmie, jakiego jeszcze świat nie widział.
Dzień sądu idzie na świat, na wszystkie narody, które odrzuciły ofiar Odkupienia i odważyły się podjąć walkę, by zniweczyć zamiary Boga przez zniszczenie Kościoła Chrystusowego na Ziemi i ogłosić triumf absolutnego zła. Zginą w tej katastrofie trzy zbrodnicze narody:
• Zginie naród żydowski, który ukrzyżował Chrystusa i wolał: „krew Jego na nas i na syny nasze!",
- który był organizatorem sieci spisku obejmującego obydwie półkule. Spisek ten kontroluje ekonomię, religię, politykę i naukę.
- który dla żądzy panowania nad światem organizował kryzysy, głosił szatańską ideologię marksizmu, aby zepchnąć ludzkość w przepaść,
- który stał się elementem rozkładu moralnego narodów, dążąc do ich podboju, ujarzmienia i zniewolenia,
- który był twórcą rewolucji bolszewickiej.
• Zginie naród rosyjski, który dokonał ludobójstwa na niespotykaną w dziejach świata skalę i stworzył pierwsze oficjalne państwo szatana na kuli ziemskiej,
- który stworzył lagry i obozy koncentracyjne i zamęczył głodem i wycieczeniem pracą kilkanaście milionów ludzi po to, aby szatańska ekipa z Kremla mogła terroryzować i podpalać świat, aby uczynić z wolnych narodów bydło robocze, aby z człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga uczynić uzbrojone w wiedzę i czołgi inteligentne zwierzę, które depcze wszystkie świętości i usiłuje wymazać imię Boga z mapy świata i z sumień ludzkich.
• Zginie naród niemiecki, który wyhodował na swym łonie prusactwo i przekształcił państwo Hitlera w jeden wielki obóz koncentracyjny,
- który podjął oficjalnie dzieło wyniszczenia ,,narodów niższych" w imię żądzy panowania ,,narodu panów" - w imię niemieckiej pychy Deutschland, Deutschland über alles ...,
- który wymordował miliony ludzi w obozach koncentracyjnych - bezbronnych mężczyzn, kobiety i dzieci i nie podjął żadnej ekspiacji za te zbrodnie.
Z wyroku Boga Wszechmogącego padną w tym kataklizmie obecne struktury społeczne Wschodu i Zachodu.
• Padnie struktura Wschodu, która hołduje systemowi emanatyzmu i nie zna innej formy rządów, jak tylko dyktaturę opartą na przemocy kierowaną przez wąską klikę, która wyrzekła się Boga i stała si posłusznym narzędziem w ręku Szatana.
• Padnie struktura Zachodu, która odrzuciła zasady moralne w życiu gospodarczym i politycznym, uczyniła pieniądz ,,bogiem", podeptała godność człowieka narzucając mniejszym narodom niewolę gospodarczą, wyzysk i upokorzenie w imię amoralnej demokracji, opartej na wierze w liczbę, na zasadzie, większość ma rację, na głoszeniu żydowsko ­ masońskiego stylu życia.
Większość bowiem tylko wówczas ma rację, gdy opiera się na prawie słuszności, tzn. na zgodności praw ludzkich z prawami Bożymi. Na ruinach i zgliszczach tych struktur narodzi się unia narodów, unia nowoczesnego humanizmu, która podejmie ideę budowania Królestwa Bożego na Ziemi.
Dla spełnienia tych zamiarów Bóg powołał te narody, które przeszły prób ognia i nie zaparły się Boga, te narody, które zostały zdradzone, doznały cierpień i upokorzenia, a w szczególności naród, którego jestem Królową - naród polski. Nastąpi jego oczyszczenie ze zła, które zasiał szatan w formie ludobójczej idei marksizmu - leninizmu, zginą ci, którzy poszli na służbę szatana i nie zawahali się użyć przemocy armii przeciwko bezbronnemu narodowi, aby utrzymać się przy władzy. To naród polski i Kościół w Polsce podejmą dzieło rechrystianizacji Europy i świata przejmując ideę mesjanizmu, którą utracił naród żydowski z chwilą ukrzyżowania Chrystusa. Będzie to mesjanizm polegający na służbie Bogu i pomocy narodom w znalezieniu Boga i spełnianiu Jego odwiecznych zamiarów.
W tej katastrofie, jaka się zbliża, Polska wypije najmniejszy kielich cierpienia, jeśli trwać będzie w modlitwie i w wierności Bogu.
Biada tym, którzy w imię własnych egoistycznych celów przelali niewinną robotniczą krew i poszli na służbę szatańskiej tyranii marksizmu - leninizmu. Przeklęte będą ich imiona w historii narodu i na całą wieczność.
Idzie dzień sądu nad Europą i światem. Oto moje ostatnie ostrzeżenie. Dziś jeszcze czas zawrócić z drogi zagłady, jutro może już być za późno. Dziś rozstrzyga się los tak wielu ludzi na wieczność.
Dla potwierdzenia słów moich przyjdzie szereg znaków ostrzegawczych i niezwykłych wydarzeń, by uprzytomnić wszystkim, ze zbliża się dzień sądu i sprawiedliwości.
Kto ze mną utrzyma łączność w modlitwie i czynem potwierdzi wierność Bogu - ten nie zginie! Słowa te przekazuję przez ukochanych moich żołnierzy:
Helenę - która zginęła w Powstaniu Warszawskim, i Władysława, żołnierza AK, który został w sposób cudowny ocalony, którzy wspólnie przygotują dzieło odbudowy dla nadchodzących pokoleń i tworzą symbol ,,człowieka twórcy", symbol zawiązania dwóch światów w jedną całość. Oby każdy człowiek stał się godny miana ,,człowieka twórcy".
Słowa te kieruję do wszystkich narodów świata, by pod przewodnictwem syna mego Jana Pawła II obchodzić mogły wspólnie ó00-letnią rocznicę mego panowania na Jasnej Górze w Polsce. Niech się tak stanie, jak chce Bóg Wszechmogący w Trójcy Święty Jedyny.
Maryja z Nazaretu, Królowa Polski.

Orędzie z Medziugorja,
25. sierpnia 2023 r.

av

otrzymane przez Mariję Pavlović

Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy sercem. Dziatki, niech wasze serca będą wzniesione w modlitwie w stronę Nieba, aby wasze serce poczuło Boga Miłości, który was leczy i kocha niezmierną Miłością. Dlatego jestem z wami, abym was prowadziła drogą nawrócenia serca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

otrzymane przez Mariję Pavlović

Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy sercem. Dziatki, niech wasze serca będą wzniesione w modlitwie w stronę Nieba, aby wasze serce poczuło Boga Miłości, który was leczy i kocha niezmierną Miłością. Dlatego jestem z wami, abym was prowadziła drogą nawrócenia serca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Cud nad Wisłą - czego Matka Boża dokonała w sierpniu 1920 roku? | Ewa Storożyńska
Cud nad Wisłą - czego Matka Boża dokonała w sierpniu 1920 roku? | Ewa Storożyńska
100-letni list opisujący Cud nad Wisłą
100-letni list opisujący Cud nad Wisłą
Przemilczana prawda - Cud nad Wisłą ks. Krzysztof Ziółkowski | NIEPOKALANÓW
Przemilczana prawda - Cud nad Wisłą ks. Krzysztof Ziółkowski | NIEPOKALANÓW

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
ariol0023
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0025
crucifix0026
crucifix0027
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
kwiat0013
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0013
noc0015
noc0016
noc0017
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013