Kult Maryjny

Komentarze

Dodaj komentarz

Orędzie z Medziugorja,
2. października 2018

av

Drogie dzieci, wzywam was, abyście byli odważni, abyście nie ustawali, gdyż nawet najmniejsze dobro, najmniejszy znak Miłości zwycięża coraz bardziej widoczne zło. Moje dzieci, posłuchajcie Mnie, by zwyciężyło Dobro, byście poznali Miłość Mojego Syna. To jest największe szczęście – Ramiona Mojego Syna, które tulą, Tego, który miłuje duszę, Tego, który oddał się za was i zawsze i wciąż odnowa oddaje się wam w Eucharystii. Tego, który ma Słowa Życia Wiecznego. Poznanie Jego Miłości i chodzenie za Nim Jego Śladami, oznacza posiadania bogactwa duchowego. To jest bogactwo, które daje dobre samopoczucie, wszędzie dostrzega Miłość i Dobro. Apostołowie Mojej Miłości, Moje dzieci, wy bądźcie jako te promienie słońca, które ciepłem Miłości Mojego Syna ogrzewają wszystkich wokół siebie. Moje

...

Drogie dzieci, wzywam was, abyście byli odważni, abyście nie ustawali, gdyż nawet najmniejsze dobro, najmniejszy znak Miłości zwycięża coraz bardziej widoczne zło. Moje dzieci, posłuchajcie Mnie, by zwyciężyło Dobro, byście poznali Miłość Mojego Syna. To jest największe szczęście – Ramiona Mojego Syna, które tulą, Tego, który miłuje duszę, Tego, który oddał się za was i zawsze i wciąż odnowa oddaje się wam w Eucharystii. Tego, który ma Słowa Życia Wiecznego. Poznanie Jego Miłości i chodzenie za Nim Jego Śladami, oznacza posiadania bogactwa duchowego. To jest bogactwo, które daje dobre samopoczucie, wszędzie dostrzega Miłość i Dobro. Apostołowie Mojej Miłości, Moje dzieci, wy bądźcie jako te promienie słońca, które ciepłem Miłości Mojego Syna ogrzewają wszystkich wokół siebie. Moje dzieci, światu są potrzebni apostołowie Miłości, świat potrzebuje wiele modlitwy, ale modlitwy wypowiadanej z serca i duszy, a nie tylko ustami. Moje dzieci, dążcie do świętości, lecz z pokorą. Z pokorą, która pozwala Mojemu Synowi, aby poprzez was czynił to, czego On pragnie. Moje dzieci, wasze modlitwy, wasze słowa, myśli i czyny, to wszystko wam otwiera lub zamyka wrota do Królestwa Niebieskiego. Mój Syn wskazał wam Drogę i dał Nadzieję, a Ja was pocieszam i dodaję odwagi. Gdyż, Dzieci Moje, Ja poznałam, czym jest ból, ale miałam Wiarę i Nadzieję, a teraz mam nagrodę, żyjąc w Królestwie Mojego Syna. Dlatego więc posłuchajcie Mnie, nie ustawajcie. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
25. września 2018 r.

av

Drogie dzieci! Również przyroda daje wam znaki swej miłości poprzez plony, które wam daje. Również wy poprzez Moje przyjście przyjęliście obfitość darów i plonów. Dziatki, Bóg wie, na ile odpowiedzieliście na Moje wezwanie. Wzywam was: Nie jest za późno, zdecydujcie się na świętość i życie z Bogiem w łasce i pokoju! Bóg was pobłogosławi i obdarzy stukrotnie, jeśli Jemu ufacie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Również przyroda daje wam znaki swej miłości poprzez plony, które wam daje. Również wy poprzez Moje przyjście przyjęliście obfitość darów i plonów. Dziatki, Bóg wie, na ile odpowiedzieliście na Moje wezwanie. Wzywam was: Nie jest za późno, zdecydujcie się na świętość i życie z Bogiem w łasce i pokoju! Bóg was pobłogosławi i obdarzy stukrotnie, jeśli Jemu ufacie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie z Medziugorja,
2. września 2018

av

 

Drogie dzieci, Moje słowa są proste, ale pełne Matczynej Miłości i troski. Moje dzieci, nadciągają nad was cienie ciemności i kłamstwa, a Ja wzywam was do Światła i Prawdy. Tylko On może przemienić rozpacz i cierpienie w pokój i spokój, tylko On może dać nadzieję w najgłębszym bólu. Mój Syn jest Życiem świata! Im lepiej Go poznacie, im bardziej się do Niego zbliżycie, będziecie Go bardziej kochać, gdyż Mój Syn jest Miłością, a Miłość wszystko przemienia. Czyni przepięknym to, co bez miłości wydaje się wam czymś nieznaczącym. Dlatego więc ponownie mówię wam, jeśli chcecie wzrastać duchowo, musicie bardzo kochać. Wiem, apostołowie Mojej Miłości, że nie zawsze jest łatwo, ale, Moje dzieci, bolesne drogi również prowadzą do wzrostu duchowego, wzrostu wiary w Mojego Syna. Moje dzieci,

...

 

Drogie dzieci, Moje słowa są proste, ale pełne Matczynej Miłości i troski. Moje dzieci, nadciągają nad was cienie ciemności i kłamstwa, a Ja wzywam was do Światła i Prawdy. Tylko On może przemienić rozpacz i cierpienie w pokój i spokój, tylko On może dać nadzieję w najgłębszym bólu. Mój Syn jest Życiem świata! Im lepiej Go poznacie, im bardziej się do Niego zbliżycie, będziecie Go bardziej kochać, gdyż Mój Syn jest Miłością, a Miłość wszystko przemienia. Czyni przepięknym to, co bez miłości wydaje się wam czymś nieznaczącym. Dlatego więc ponownie mówię wam, jeśli chcecie wzrastać duchowo, musicie bardzo kochać. Wiem, apostołowie Mojej Miłości, że nie zawsze jest łatwo, ale, Moje dzieci, bolesne drogi również prowadzą do wzrostu duchowego, wzrostu wiary w Mojego Syna. Moje dzieci, módlcie się, rozmyślajcie o Moim Synu. W każdym momencie swojego życia wznoście swoją duszę ku Niemu, a Ja będę zbierać wasze modlitwy jak kwiaty z najpiękniejszego ogrodu, by darować je Mojemu Synowi. Bądźcie prawdziwymi apostołami Mojej Miłości, nieście wszystkim Miłość Mojego Syna, bądźcie ogrodami najpiękniejszych kwiatów. Wspomagajcie modlitwą swoich pasterzy, aby mogli być duchowymi oczyma miłującymi wszystkich ludzi. Dziękuję wam!

 

Orędzie z Medziugorja,
25. sierpnia 2018 r.

av

Drogie dzieci! To jest czas łaski. Dziatki, więcej się módlcie, mniej mówcie i pozwólcie Bogu, by was prowadził drogą nawrócenia. Jestem z wami i kocham was Moją Matczyną Miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! To jest czas łaski. Dziatki, więcej się módlcie, mniej mówcie i pozwólcie Bogu, by was prowadził drogą nawrócenia. Jestem z wami i kocham was Moją Matczyną Miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie z Medziugorja,
2. sierpnia 2018

av

 

Drogie dzieci, z Matczyną Miłością wzywam was, byście otworzyli serca na pokój, byście otworzyli serca na Mojego Syna, aby w waszych sercach zabrzmiała pieśń Miłości do Mojego Syna, gdyż pokój jedynie przez tę Miłość przychodzi do duszy. Moje dzieci, wiem, że jest w was dobroć, wiem, że miłujecie miłością miłosierną. Jednakże wiele moich dzieci jeszcze ma zamknięte serca. Myślą, że mogą działać bez skierowania swoich myśli ku Ojcu Niebieskiemu, który oświeca, ku Mojemu Synowi, który wciąż od nowa jest z wami w Eucharystii i pragnie was słuchać. Moje dzieci, dlaczego do Niego nie mówicie? Życie każdego z was jest ważne i drogocenne, gdyż jest Darem Ojca Niebieskiego na wieczność. Dlatego nigdy nie zapominajcie o dziękczynieniu, mówcie do Niego. Moje dzieci, wiem, że nieznane jest wam

...

 

Drogie dzieci, z Matczyną Miłością wzywam was, byście otworzyli serca na pokój, byście otworzyli serca na Mojego Syna, aby w waszych sercach zabrzmiała pieśń Miłości do Mojego Syna, gdyż pokój jedynie przez tę Miłość przychodzi do duszy. Moje dzieci, wiem, że jest w was dobroć, wiem, że miłujecie miłością miłosierną. Jednakże wiele moich dzieci jeszcze ma zamknięte serca. Myślą, że mogą działać bez skierowania swoich myśli ku Ojcu Niebieskiemu, który oświeca, ku Mojemu Synowi, który wciąż od nowa jest z wami w Eucharystii i pragnie was słuchać. Moje dzieci, dlaczego do Niego nie mówicie? Życie każdego z was jest ważne i drogocenne, gdyż jest Darem Ojca Niebieskiego na wieczność. Dlatego nigdy nie zapominajcie o dziękczynieniu, mówcie do Niego. Moje dzieci, wiem, że nieznane jest wam to, co się dzieje potem (po życiu), ale kiedy nadejdzie to wasze „potem”, otrzymacie odpowiedź na każde pytanie. Moja Matczyna Miłość pragnie, abyście byli gotowi. Moje dzieci, niech wasze życie pozostawia dobre uczucia w sercach ludzi, których spotykacie, uczucie pokoju, dobroci i przebaczenia. Na modlitwie nasłuchujcie, co mówi do was Mój Syn i czyńcie to. Ponownie wzywam was do modlitwy za swoich pasterzy, za tych, których Mój Syn powołał. Pamiętajcie, że oni potrzebują modlitwy i miłości. Dziękuję wam.

 

Orędzie z Medziugorja,
25. lipca 2018 r.

av

Drogie dzieci! Bóg Mnie wezwał, bym prowadziła was do Niego, bo On jest waszą Siłą. Dlatego wzywam was, abyście się modlili do Niego i Jemu ufali, bo On jest waszą ucieczką od każdego zła, które czyha i zabiera dusze daleko od łaski i radości, do której wszyscy jesteście wezwani. Dziatki, żyjcie jak w raju tu na ziemi, aby było wam dobrze i niech Boże przykazania będą światłem na waszej drodze. Jestem z wami i wszystkich was kocham swoją Matczyną Miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Bóg Mnie wezwał, bym prowadziła was do Niego, bo On jest waszą Siłą. Dlatego wzywam was, abyście się modlili do Niego i Jemu ufali, bo On jest waszą ucieczką od każdego zła, które czyha i zabiera dusze daleko od łaski i radości, do której wszyscy jesteście wezwani. Dziatki, żyjcie jak w raju tu na ziemi, aby było wam dobrze i niech Boże przykazania będą światłem na waszej drodze. Jestem z wami i wszystkich was kocham swoją Matczyną Miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie z Medziugorja,
2. lipca 2018

av

 

Drogie dzieci, jestem Matką was wszystkich, dlatego nie bójcie się, ponieważ słyszę wasze modlitwy, wiem, że Mnie poszukujecie i dlatego modlę się za was do Mojego Syna - Mojego Syna, który jest zjednoczony z Ojcem Niebieskim i Duchem Świętym Pocieszycielem, Mojego Syna prowadzącego dusze do Królestwa, z którego przyszedł, Królestwa Pokoju i Światłości. Moje dzieci, została wam dana wolność, abyście dokonali wyboru, ale jako Matka proszę was, żebyście wybrali wolność do czynienia dobra. Wy, z czystymi i prostymi duszami pojmujecie - nawet jeśli czasami nie rozumiecie słów - i czujecie, co jest prawdą.

Moje dzieci, nie porzucajcie prawdy i prawdziwego życia, by naśladować to fałszywe. Dzięki prawdziwemu życiu Królestwo Niebieskie wchodzi do waszych serc, a jest to Królestwo Pokoju,

...

 

Drogie dzieci, jestem Matką was wszystkich, dlatego nie bójcie się, ponieważ słyszę wasze modlitwy, wiem, że Mnie poszukujecie i dlatego modlę się za was do Mojego Syna - Mojego Syna, który jest zjednoczony z Ojcem Niebieskim i Duchem Świętym Pocieszycielem, Mojego Syna prowadzącego dusze do Królestwa, z którego przyszedł, Królestwa Pokoju i Światłości. Moje dzieci, została wam dana wolność, abyście dokonali wyboru, ale jako Matka proszę was, żebyście wybrali wolność do czynienia dobra. Wy, z czystymi i prostymi duszami pojmujecie - nawet jeśli czasami nie rozumiecie słów - i czujecie, co jest prawdą.

Moje dzieci, nie porzucajcie prawdy i prawdziwego życia, by naśladować to fałszywe. Dzięki prawdziwemu życiu Królestwo Niebieskie wchodzi do waszych serc, a jest to Królestwo Pokoju, Miłości i Harmonii. Wtedy, Moje dzieci, nie będzie też egoizmu, który oddala was od Mojego Syna. Będzie za to Miłość i zrozumienie bliźnich. Ponieważ zapamiętajcie, ponownie wam to powtarzam, modlić się to znaczy także kochać innych ludzi, bliźnich i dawać im siebie. Kochajcie i dawajcie w imię Mojego Syna, wtedy On będzie działał w was, dla was. Moje dzieci, nieustannie myślcie o Moim Synu, kochajcie Go bezgranicznie, a będziecie mieć prawdziwe Życie, które pozostanie na Wieczność. Dziękuję wam apostołowie Mojej Miłości.

 

Uroczystości z okazji święta Matki Bożej Płaczącej – 3.07.2018

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


We wtorek 3 lipca 2018 r., w 69. rocznicę „cudu lubelskiego” [3.07.1949], obchodzić będziemy po raz piąty święto Najświętszej Maryi Panny Płaczącej. O godz. 19.00 na placu przed archikatedrą lubelską rozpocznie się pontyfikalna Msza św. pod przewodnictwem bpa Jana Śrutwy, biskupa seniora diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Po Mszy świętej ulicami Lublina przejdzie procesja różańcowa z Obrazem Matki Bożej Katedralnej, którą zakończy Apel Jasnogórski na Placu Katedralnym.

Obraz...
Uroczystości z okazji święta Matki Bożej Płaczącej – 3.07.2018

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


We wtorek 3 lipca 2018 r., w 69. rocznicę „cudu lubelskiego” [3.07.1949], obchodzić będziemy po raz piąty święto Najświętszej Maryi Panny Płaczącej. O godz. 19.00 na placu przed archikatedrą lubelską rozpocznie się pontyfikalna Msza św. pod przewodnictwem bpa Jana Śrutwy, biskupa seniora diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Po Mszy świętej ulicami Lublina przejdzie procesja różańcowa z Obrazem Matki Bożej Katedralnej, którą zakończy Apel Jasnogórski na Placu Katedralnym.

Obraz Matki Bożej z Archikatedry Lubelskiej jest głęboko wpisany w duchowe oblicze Lublina i całej Archidiecezji. Trzydzieści lat temu, 26 czerwca 1988 roku obraz został ukoronowany z inicjatywy Ks. Bpa Bolesława Pylaka. Wspominając to wydarzenie zgromadzimy się na Placu Katedralnym w dniu 3 lipca o godz. 19.00. Uroczystej Eucharystii będzie przewodniczył i słowo wygłosi Ks. Bp Jan Śrutwa, były biskup pomocniczy diecezji lubelskiej, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i biskup zamojsko-lubaczowski. Będziemy dziękować Bogu za 70. lat kapłaństwa Ks. Abpa Seniora Bolesława Pylaka. Niech ten piękny i rzadki jubileusz stanie się okazją do serdecznej modlitwy w intencji Czcigodnego Jubilata. [Komunikat Metropolity Lubelskiego z 1.07.2018 r.].

Uroczystą Eucharystię na Placu Katedralnym poprzedzi o godz. 18.30 nabożeństwo z modlitwą wstawienniczą. Tuż przed godziną. 19.00 zostanie uroczyście wniesiony obraz Matki Bożej i rozpocznie się pontyfikalna Msza święta. Po Eucharystii ulicami miasta wyruszy procesja różańcowa z cudownym obrazem Matki Bożej, Pani Katedralnej. Trasa będzie wiodła ul. Żmigród, Bernardyńską, Miedzianą, Prymasa S. Wyszyńskiego, Królewską na Plac Katedralny. Uroczystości zakończymy przed godz. 22.00 aktem zawierzenia Matce Bożej.

Msze święte w archikatedrze odprawiane będą 3 lipca br. o godz. 6.00; 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 i 19.00.

Główne uroczystości odpustowe rozpoczną się wieczorem na placu katedralnym.

18.30 – nabożeństwo z modlitwą wstawienniczą, w trakcie którego przywitani zostaną pielgrzymi przybywający do sanktuarium.

19.00 – wniesienie obrazu Matki Bożej Płaczącej i rozpoczęcie pontyfikalnej Mszy świętej.

Po Eucharystii ulicami miasta wyruszy procesja różańcowa (uczestników procesji prosimy o zabranie ze sobą świec)

22.00 – Apel Jasnogórski z aktem zawierzenia Matce Bożej

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwahttps://archidiecezjalubelska.pl/blog/uroczystosci-z-okazji-swieta-matki-bozej-placzacej-3-07-2018/

Orędzie z Medziugorja,
25. czerwca 2018 r.

av

Drogie dzieci! To jest dzień, który dał Mi Pan, abym Mu dziękowała za każdego z was, za wszystkich, którzy się nawrócili i przyjęli Moje Orędzia i poszli drogą nawrócenia i świętości. Radujcie się, dziatki, bo Bóg jest miłosierny i wszystkich was kocha niezmierną Miłością i prowadzi was w kierunku Drogi Zbawienia poprzez Moje Objawienia w Medziugorju. Kocham was wszystkich i daję wam Mego Syna, aby On dał wam Pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! To jest dzień, który dał Mi Pan, abym Mu dziękowała za każdego z was, za wszystkich, którzy się nawrócili i przyjęli Moje Orędzia i poszli drogą nawrócenia i świętości. Radujcie się, dziatki, bo Bóg jest miłosierny i wszystkich was kocha niezmierną Miłością i prowadzi was w kierunku Drogi Zbawienia poprzez Moje Objawienia w Medziugorju. Kocham was wszystkich i daję wam Mego Syna, aby On dał wam Pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie z Medziugorja,
2. czerwca 2018

av

Drogie dzieci, wzywam was, abyście w prostocie serca przyjmowali Moje słowa, które przekazuje wam jako Matka, byście szli droga pełnego światła, czystości, jedynej Miłości Mojego Syna, Człowieka i Boga. Wtedy radość, światłość, nie do opisania ludzkimi słowami, przeniknie waszą duszę, ogarnie was Pokój i Miłość Mojego Syna. Tego życzę wszystkim Moim dzieciom. Dlatego wy, apostołowie Mojej Miłości, wy, którzy umiecie kochać i wybaczać, wy którzy nie osądzacie, wy, których Ja inspiruję, bądźcie przykładem dla tych wszystkich, którzy nie idą drogą światłości i miłości lub też z niej zboczyli. Ukażcie im Prawdę swoim życiem. Okażcie im Miłość, gdyż Miłość pokonuje wszelkie trudności, a przecież wszystkie Moje dzieci są spragnione Miłości. Wasza jedność w Miłości jest darem dla Mojego Syna

...

Drogie dzieci, wzywam was, abyście w prostocie serca przyjmowali Moje słowa, które przekazuje wam jako Matka, byście szli droga pełnego światła, czystości, jedynej Miłości Mojego Syna, Człowieka i Boga. Wtedy radość, światłość, nie do opisania ludzkimi słowami, przeniknie waszą duszę, ogarnie was Pokój i Miłość Mojego Syna. Tego życzę wszystkim Moim dzieciom. Dlatego wy, apostołowie Mojej Miłości, wy, którzy umiecie kochać i wybaczać, wy którzy nie osądzacie, wy, których Ja inspiruję, bądźcie przykładem dla tych wszystkich, którzy nie idą drogą światłości i miłości lub też z niej zboczyli. Ukażcie im Prawdę swoim życiem. Okażcie im Miłość, gdyż Miłość pokonuje wszelkie trudności, a przecież wszystkie Moje dzieci są spragnione Miłości. Wasza jedność w Miłości jest darem dla Mojego Syna i dla Mnie. Jednakże, Moje dzieci, zapamiętajcie, że kochać oznacza również pragnąć dobra bliźniego swego i pragnąć nawrócenia jego duszy. Patrząc na was zgromadzonych wokół Mnie, Moje serce jest smutne, gdyż widzę tak mało braterskiej Miłości, Miłości miłosiernej. Moje dzieci, Eucharystia, Mój Syn żyjący pośród was, Jego Słowo, pomogą wam to pojąć, gdyż Jego Słowo jest Życiem. Jego Słowo sprawia, że dusza oddycha. Jego Słowo sprawia, że poznajemy Miłość. Drogie dzieci, ponownie proszę was jako Matka, która pragnie dobra dla swoich dzieci, miłujcie swoich pasterzy, módlcie się za nich! Dziękuję wam. 

Orędzie z Medziugorja,
25. maja 2018 r.

av

Drogie dzieci! W tym niespokojnym czasie wzywam was, abyście mieli więcej zaufania do Boga, który jest Ojcem waszym w Niebie i który Mnie posłał, abym was prowadziła do Niego. Otwórzcie swoje serca na Dary, które On wam pragnie dać i w cichości serca adorujcie Mego Syna Jezusa, który dał Swoje Życie, abyście żyli w Wieczności, do której was pragnie prowadzić. Niech waszą nadzieją będzie radość spotkania z Najwyższym w życiu codziennym. Dlatego wzywam was: nie zaniedbujcie modlitwy, bo modlitwa czyni cuda. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! W tym niespokojnym czasie wzywam was, abyście mieli więcej zaufania do Boga, który jest Ojcem waszym w Niebie i który Mnie posłał, abym was prowadziła do Niego. Otwórzcie swoje serca na Dary, które On wam pragnie dać i w cichości serca adorujcie Mego Syna Jezusa, który dał Swoje Życie, abyście żyli w Wieczności, do której was pragnie prowadzić. Niech waszą nadzieją będzie radość spotkania z Najwyższym w życiu codziennym. Dlatego wzywam was: nie zaniedbujcie modlitwy, bo modlitwa czyni cuda. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie z Medziugorja,
2. maja 2018 r.

av

Drogie dzieci, mój Syn, który jest Światłem Miłości, wszystko co czynił i czyni, czyni z Miłości. Tak więc i wy, Moje dzieci, kiedy żyjecie w miłości, miłujecie swoich bliźnich, pełnicie Wolę Mojego Syna. Apostołowie Mojej Miłości, stańcie się maluczkimi! Swoje czyste serca otwórzcie Mojemu Synowi, aby mógł działać poprzez was. Z pomocą wiary napełnijcie się miłością, lecz dzieci Moje, nie zapomnijcie, że Eucharystia jest Sercem Wiary. To jest Mój Syn, który karmi was Swoim Ciałem i wzmacnia Swoją Krwią, to jest Cud Miłości, Mój Syn , który Żywy wciąż na nowo przychodzi , aby ożywić dusze. Moje dzieci, żyjąc w miłości, pełnicie Wolę Mojego Syna, a On żyje w was. Moje dzieci, Moim matczynym pragnieniem jest, abyście zawsze więcej Go kochali, gdyż On przyzywa was Swoją Miłością, darzy

...

Drogie dzieci, mój Syn, który jest Światłem Miłości, wszystko co czynił i czyni, czyni z Miłości. Tak więc i wy, Moje dzieci, kiedy żyjecie w miłości, miłujecie swoich bliźnich, pełnicie Wolę Mojego Syna. Apostołowie Mojej Miłości, stańcie się maluczkimi! Swoje czyste serca otwórzcie Mojemu Synowi, aby mógł działać poprzez was. Z pomocą wiary napełnijcie się miłością, lecz dzieci Moje, nie zapomnijcie, że Eucharystia jest Sercem Wiary. To jest Mój Syn, który karmi was Swoim Ciałem i wzmacnia Swoją Krwią, to jest Cud Miłości, Mój Syn , który Żywy wciąż na nowo przychodzi , aby ożywić dusze. Moje dzieci, żyjąc w miłości, pełnicie Wolę Mojego Syna, a On żyje w was. Moje dzieci, Moim matczynym pragnieniem jest, abyście zawsze więcej Go kochali, gdyż On przyzywa was Swoją Miłością, darzy Miłością, abyście ją dawali wszystkim wokół siebie. To z Jego Miłości jestem z wami jako Matka, aby przemawiać do was Słowami Miłości i Nadziei, aby przemawiać do was Wiecznymi Słowami, które zwyciężyły czas i śmierć, aby was wszystkich wezwać, byście byli Moimi apostołami Miłości. Dziękuję wam! 

Orędzie z Medziugorja,
25. kwietnia 2018 r.

av

Drogie dzieci! Dziś was wzywam, abyście żyli waszym nowym życiem z Jezusem. Niech Zmartwychwstały da wam siłę, abyście w pokusach życia zawsze byli mocni i w modlitwie oddani i wytrwali, ponieważ Jezus zbawił was przez swoje Rany i przez Zmartwychwstanie dał Nowe Życie. Dziatki, módlcie się i nie traćcie nadziei. W waszych sercach niech będzie radość i pokój, i dawajcie świadectwo radości, że należycie do Mnie. Jestem z wami i wszystkich was kocham Moją Matczyną Miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Dziś was wzywam, abyście żyli waszym nowym życiem z Jezusem. Niech Zmartwychwstały da wam siłę, abyście w pokusach życia zawsze byli mocni i w modlitwie oddani i wytrwali, ponieważ Jezus zbawił was przez swoje Rany i przez Zmartwychwstanie dał Nowe Życie. Dziatki, módlcie się i nie traćcie nadziei. W waszych sercach niech będzie radość i pokój, i dawajcie świadectwo radości, że należycie do Mnie. Jestem z wami i wszystkich was kocham Moją Matczyną Miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie z Medziugorja,
2. kwietnia 2018 r.

av

Drogie dzieci, dzięki wielkiej Miłości Ojca Niebieskiego jestem przy was jako wasza Matka, a wy przy Mnie jako Moje dzieci, jako apostołowie Mojej Miłości, których nieustannie gromadzę wokół siebie. Moje dzieci, jesteście tymi, którzy modląc się, powinni w pełni oddać się Mojemu Synowi, abyście już nie żyli wy, lecz Mój Syn w was. By wszyscy, którzy nie znają Mojego Syna, widzieli Go w was i zapragnęli Go poznać. Módlcie się, aby ujrzeli w was zdecydowaną pokorę i dobroć, gotowość służenia innym. By zobaczyli w was, że sercem przeżywacie świeckie powołanie we wspólnocie z Moim Synem. By zobaczyli w was łagodność, czułość i miłość do Mojego Syna, jak również do wszystkich braci i sióstr. Apostołowie Mojej Miłości, musicie się dużo modlić, oczyścić serca, byście najpierw wy kroczyli

...

Drogie dzieci, dzięki wielkiej Miłości Ojca Niebieskiego jestem przy was jako wasza Matka, a wy przy Mnie jako Moje dzieci, jako apostołowie Mojej Miłości, których nieustannie gromadzę wokół siebie. Moje dzieci, jesteście tymi, którzy modląc się, powinni w pełni oddać się Mojemu Synowi, abyście już nie żyli wy, lecz Mój Syn w was. By wszyscy, którzy nie znają Mojego Syna, widzieli Go w was i zapragnęli Go poznać. Módlcie się, aby ujrzeli w was zdecydowaną pokorę i dobroć, gotowość służenia innym. By zobaczyli w was, że sercem przeżywacie świeckie powołanie we wspólnocie z Moim Synem. By zobaczyli w was łagodność, czułość i miłość do Mojego Syna, jak również do wszystkich braci i sióstr. Apostołowie Mojej Miłości, musicie się dużo modlić, oczyścić serca, byście najpierw wy kroczyli Drogą Mojego Syna, byście byli sprawiedliwymi, złączonymi ze Sprawiedliwością Mojego Syna. Moje dzieci, jako Moi apostołowie musicie być zjednoczeni we wspólnocie, która pochodzi od Mojego Syna, by Moje dzieci, które nie znają Mojego Syna, rozpoznały wspólnotę Miłości i zapragnęły kroczyć Drogą Życia, drogą jedności z Moim Synem. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
25. marca 2018 r.

av

Drogie dzieci! Wzywam was, abyście byli ze Mną na modlitwie w tym czasie Łaski, kiedy ciemność walczy przeciwko Światłu. Dziatki, módlcie się, spowiadajcie się i zacznijcie nowe życie w łasce. Wybierzcie Boga i On będzie was prowadził ku światłości i Krzyż będzie dla was znakiem zwycięstwa i nadziei. Bądźcie dumni, że jesteście ochrzczeni i wdzięczni w swoim sercu, że jesteście częścią Bożego Planu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie. 

Drogie dzieci! Wzywam was, abyście byli ze Mną na modlitwie w tym czasie Łaski, kiedy ciemność walczy przeciwko Światłu. Dziatki, módlcie się, spowiadajcie się i zacznijcie nowe życie w łasce. Wybierzcie Boga i On będzie was prowadził ku światłości i Krzyż będzie dla was znakiem zwycięstwa i nadziei. Bądźcie dumni, że jesteście ochrzczeni i wdzięczni w swoim sercu, że jesteście częścią Bożego Planu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie. 

Orędzie z Medziugorja,
Coroczne objawienie dla Mirjany Dragićević - Soldo
18. marca 2018 r.

av

Drogie dzieci, Moje ziemskie życie było proste. Kochałam i cieszyłam się z małych rzeczy, kochałam życie – Dar od Boga, choć ból i cierpienie przebijały Moje Serce. Moje dzieci, miałam siłę wiary i bezgraniczną ufność w Bożą Miłość. Wszyscy, którzy mają siłę wiary, są silniejsi. Wiara sprawia, że żyjesz Dobrem i wówczas Światłość Bożej Miłości zawsze przychodzi we właściwym czasie. To jest siła, która pokrzepia w bólu i cierpieniu. Moje dzieci, módlcie się o siłę wiary, zdajcie się na Ojca Niebieskiego i nie bójcie się. Wiedzcie, że żadne Boże stworzenie nie zginie, ale będzie żyć na wieki. Każdy ból ma swój koniec i wówczas zaczyna się życie w wolności tam, gdzie przychodzą wszystkie Moje dzieci, gdzie wszystko wraca. Moje dzieci, wasza walka jest trudna, a będzie jeszcze trudniejsza,

...

Drogie dzieci, Moje ziemskie życie było proste. Kochałam i cieszyłam się z małych rzeczy, kochałam życie – Dar od Boga, choć ból i cierpienie przebijały Moje Serce. Moje dzieci, miałam siłę wiary i bezgraniczną ufność w Bożą Miłość. Wszyscy, którzy mają siłę wiary, są silniejsi. Wiara sprawia, że żyjesz Dobrem i wówczas Światłość Bożej Miłości zawsze przychodzi we właściwym czasie. To jest siła, która pokrzepia w bólu i cierpieniu. Moje dzieci, módlcie się o siłę wiary, zdajcie się na Ojca Niebieskiego i nie bójcie się. Wiedzcie, że żadne Boże stworzenie nie zginie, ale będzie żyć na wieki. Każdy ból ma swój koniec i wówczas zaczyna się życie w wolności tam, gdzie przychodzą wszystkie Moje dzieci, gdzie wszystko wraca. Moje dzieci, wasza walka jest trudna, a będzie jeszcze trudniejsza, ale naśladujcie Mój przykład. Módlcie się o siłę wiary, zdajcie się na Miłość Ojca Niebieskiego. Jestem z wami, objawiam wam się, dodaję wam odwagi. Z niezmierzoną Matczyną Miłością miłuję wasze dusze. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
2. marca 2018 r.

av
gość

Drogie dzieci, wielkie dzieła uczynił Mi Ojciec Niebieski, tak jak czyni tym wszystkim, którzy Go szczerze kochają i służą Mu z oddaniem. Moje dzieci, Ojciec Niebieski kocha was i to z Jego Miłości jestem tutaj z wami. Zwracam się do was, dlaczego nie chcecie widzieć Znaków? Z Nim wszystko jest łatwiejsze, bo ból egzystencji łatwiej znieść, gdy istnieje Wiara. Wiara wspomaga w bólu, bowiem ból bez Wiary prowadzi do rozpaczy. Ból egzystencji, ofiarowany Bogu, wzmacnia. Czyż Mój Syn przez Swoją Bolesną Ofiarę nie odkupił świata? Ja, jako Jego Matka, byłam z Nim w bólu i cierpieniu, tak jak jestem z wami wszystkimi. Moje dzieci, jestem z wami w życiu, w bólu, cierpieniu, radości i miłości. Dlatego miejcie Nadzieję. Nadzieja sprawia, że łatwiej pojąć, że tu idzie o życie. Moje dzieci, to

...

Drogie dzieci, wielkie dzieła uczynił Mi Ojciec Niebieski, tak jak czyni tym wszystkim, którzy Go szczerze kochają i służą Mu z oddaniem. Moje dzieci, Ojciec Niebieski kocha was i to z Jego Miłości jestem tutaj z wami. Zwracam się do was, dlaczego nie chcecie widzieć Znaków? Z Nim wszystko jest łatwiejsze, bo ból egzystencji łatwiej znieść, gdy istnieje Wiara. Wiara wspomaga w bólu, bowiem ból bez Wiary prowadzi do rozpaczy. Ból egzystencji, ofiarowany Bogu, wzmacnia. Czyż Mój Syn przez Swoją Bolesną Ofiarę nie odkupił świata? Ja, jako Jego Matka, byłam z Nim w bólu i cierpieniu, tak jak jestem z wami wszystkimi. Moje dzieci, jestem z wami w życiu, w bólu, cierpieniu, radości i miłości. Dlatego miejcie Nadzieję. Nadzieja sprawia, że łatwiej pojąć, że tu idzie o życie. Moje dzieci, to Ja do was mówię, Mój głos mówi do waszej duszy, Moje Serce mówi do waszego serca. Apostołowie Mojej Miłości, o jak bardzo miłuje was Moje Matczyne Serce. O, jakże wiele rzeczy pragnę was nauczyć. Jak bardzo Moje Matczyne Serce pragnie, byście byli scaleni, a możecie być tacy tylko wtedy, gdy zostaną w was zespolone dusza, ciało i miłość. Proszę was, jako swoje dzieci, módlcie się intensywnie za Kościół i jego sługi, waszych pasterzy, aby Kościół był takim, jakim go mój Syn pragnie, czysty jako źródlana woda i pełen Miłości! Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
25. lutego 2018 r.

av

Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich, byście się otworzyli  i żyli przykazaniami, które dał wam Bóg , tak aby was prowadziły przez Sakramenty na Drodze Nawrócenia. Świat i jego pokusy  wystawiają was na próbę, a  wy, dzieci, patrzcie na Boże stworzenia, które On wam dał  w pięknie i z pokorą i kochajcie Boga, dziatki, ponad wszystko, a On was poprowadzi na Drodze Zbawienia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich, byście się otworzyli  i żyli przykazaniami, które dał wam Bóg , tak aby was prowadziły przez Sakramenty na Drodze Nawrócenia. Świat i jego pokusy  wystawiają was na próbę, a  wy, dzieci, patrzcie na Boże stworzenia, które On wam dał  w pięknie i z pokorą i kochajcie Boga, dziatki, ponad wszystko, a On was poprowadzi na Drodze Zbawienia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie z Medziugorja,
2. lutego 2018 r.

av

Drogie dzieci, wy, których mój Syn miłuje, wy, których Ja miłuję bezmierną Macierzyńską Miłością, nie pozwólcie, aby egoizm i samolubstwo władało światem. Nie pozwólcie, aby Miłość i Dobroć były w ukryciu. Wy, którzy jesteście kochani, którzy poznaliście Miłość Mojego Syna, pamiętajcie, że być kochanym znaczy kochać. Moje dzieci, miejcie wiarę. Kiedy macie Wiarę, jesteście szczęśliwi i szerzycie Pokój, a wasza dusza drży z radości. W tej duszy jest Mój Syn. Kiedy oddajcie się Wierze, kiedy oddajecie się Miłości, kiedy czynicie dobro bliźniemu, Mój Syn uśmiecha się w waszej duszy. Apostołowie Mojej Miłości, Ja , jako Matka zwracam się do was, gromadzę was wokół siebie i pragnę prowadzić was drogą Miłości i Wiary. Drogą, która prowadzi do światła świata. To dla Miłości i dla Wiary jestem

...

Drogie dzieci, wy, których mój Syn miłuje, wy, których Ja miłuję bezmierną Macierzyńską Miłością, nie pozwólcie, aby egoizm i samolubstwo władało światem. Nie pozwólcie, aby Miłość i Dobroć były w ukryciu. Wy, którzy jesteście kochani, którzy poznaliście Miłość Mojego Syna, pamiętajcie, że być kochanym znaczy kochać. Moje dzieci, miejcie wiarę. Kiedy macie Wiarę, jesteście szczęśliwi i szerzycie Pokój, a wasza dusza drży z radości. W tej duszy jest Mój Syn. Kiedy oddajcie się Wierze, kiedy oddajecie się Miłości, kiedy czynicie dobro bliźniemu, Mój Syn uśmiecha się w waszej duszy. Apostołowie Mojej Miłości, Ja , jako Matka zwracam się do was, gromadzę was wokół siebie i pragnę prowadzić was drogą Miłości i Wiary. Drogą, która prowadzi do światła świata. To dla Miłości i dla Wiary jestem tu, gdyż przez Macierzyńskie Błogosławieństwo pragnę wam dodać Nadziei i siły na waszej drodze, ponieważ droga do Mojego Syna nie jest łatwa. Wymaga wyrzeczeń, dawania, ofiary, przebaczenia i wiele, wiele Miłości, ale ta droga prowadzi do Pokoju i szczęścia. Moje dzieci, nie wierzcie kłamliwym głosom, które mówią o fałszywych sprawach, fałszywym blasku. Wy, Moje dzieci, powróćcie do Pisma. Patrzę na was z bezmierną Miłością, a ukazuję się wam z Łaski Bożej. Moje dzieci, pójdźcie za Mną. Niech wasza dusza drży z radości. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
25. stycznia 2018 r.

av

Drogie dzieci! Ten czas niech będzie dla was czasem modlitwy, aby Duch Święty poprzez modlitwę zstąpił na was i dał wam nawrócenie. Otwórzcie wasze serca i czytajcie Pismo Święte, abyście i wy poprzez świadectwa byli bliżej Boga. Dziatki, ponad wszystko szukajcie Boga i Bożych spraw, a pozostawcie ziemi to, co ziemskie, bo szatan was przyciąga do prochu i grzechu. Jesteście powołani do świętości i stworzeni dla Nieba. Dlatego szukajcie Nieba i niebiańskich spraw. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Ten czas niech będzie dla was czasem modlitwy, aby Duch Święty poprzez modlitwę zstąpił na was i dał wam nawrócenie. Otwórzcie wasze serca i czytajcie Pismo Święte, abyście i wy poprzez świadectwa byli bliżej Boga. Dziatki, ponad wszystko szukajcie Boga i Bożych spraw, a pozostawcie ziemi to, co ziemskie, bo szatan was przyciąga do prochu i grzechu. Jesteście powołani do świętości i stworzeni dla Nieba. Dlatego szukajcie Nieba i niebiańskich spraw. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Chwała Ojcu i Synow i Duchowi Świętemu jak było na początku,teraz zawsze i na wieki wieków amen..
Chwała Ojcu i Synow i Duchowi Świętemu jak było na początku,teraz zawsze i na wieki wieków amen..

Ostatnie Orędzie z Medziugorja,
2. stycznia 2018 r.

av

Drogie dzieci, kiedy na ziemi brakuje Miłości, kiedy nie odnajduje się Drogi Zbawienia, Ja, Matka, przychodzę, aby wam pomóc poznać prawdziwą wiarę, żywą i głęboką, by pomóc wam prawdziwie kochać. Jako Matka tęsknię za waszą wzajemną miłością, dobrocią i czystością. Moim pragnieniem jest, abyście byli sprawiedliwi i miłowali się. Moje dzieci, bądźcie radośni w duchu, bądźcie czyści, bądźcie dziećmi. Mój Syn mówił, że lubi przebywać pośród czystych serc, gdyż czyste serca zawsze są młode i wesołe. Mój Syn mówił wam, żebyście przebaczali i miłowali się wzajemnie. Wiem, że nie zawsze jest to łatwe. Cierpienie sprawia, że wzrastacie w duchu. Abyście mogli jeszcze bardziej wzrastać duchowo, musicie szczerze i prawdziwie przebaczać i kochać. Wiele Moich dzieci na ziemi nie zna Mojego Syna.

...

Drogie dzieci, kiedy na ziemi brakuje Miłości, kiedy nie odnajduje się Drogi Zbawienia, Ja, Matka, przychodzę, aby wam pomóc poznać prawdziwą wiarę, żywą i głęboką, by pomóc wam prawdziwie kochać. Jako Matka tęsknię za waszą wzajemną miłością, dobrocią i czystością. Moim pragnieniem jest, abyście byli sprawiedliwi i miłowali się. Moje dzieci, bądźcie radośni w duchu, bądźcie czyści, bądźcie dziećmi. Mój Syn mówił, że lubi przebywać pośród czystych serc, gdyż czyste serca zawsze są młode i wesołe. Mój Syn mówił wam, żebyście przebaczali i miłowali się wzajemnie. Wiem, że nie zawsze jest to łatwe. Cierpienie sprawia, że wzrastacie w duchu. Abyście mogli jeszcze bardziej wzrastać duchowo, musicie szczerze i prawdziwie przebaczać i kochać. Wiele Moich dzieci na ziemi nie zna Mojego Syna. Nie miłuje Go, lecz wy, którzy kochacie Mojego Syna, którzy Go nosicie w sercu, módlcie się, módlcie się, a modląc się odczuwajcie Mojego Syna w swoim wnętrzu. Niech wasza dusza oddycha Jego Duchem. Jestem pośród was i mówię o małych i wielkich sprawach. Nie ustanę w mówieniu wam o Moim Synu, Prawdziwej Miłości. Dlatego więc, Moje dzieci, otwórzcie Mi wasze serca. Pozwólcie Mi się po matczynemu prowadzić. Bądźcie apostołami Miłości Mojego Syna i Moimi apostołami. Jako Matka proszę was, nie zapominajcie o tych, których Mój Syn powołał, aby was prowadzili! Dziękuję wam.

Coroczne orędzie Matki Bożej przekazane przez Jakova 25. grudzień 2017r.

av
W czasie ostatniego codziennego objawienia w dniu 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Čolo, że będzie miał objawienia raz w roku w dniu Bożego Narodzenia – 25 grudnia. Tak też było w tym roku. Objawienie rozpoczęło się o 14:07 i trwało 10 minut. Następnie Jakov przekazał orędzie:
Drogie dzieci! Dziś, w tym Dniu Łaski, wzywam was, abyście poprosili Pana o Dar Wiary. Dzieci Moje, opowiedzcie się za Bogiem i zacznijcie żyć i wierzyć w to, do czego Bóg was wzywa. Dzieci Moje, wierzyć, znaczy oddać wasze życie w Ręce Boże, w Ręce Pana, który was stworzył i który was niezmiernie kocha. Nie bądźcie wierzącymi jedynie w słowach, ale żyjcie i dawajcie świadectwo wiary poprzez uczynki i poprzez wasz osobisty przykład. Rozmawiajcie z Bogiem jak z waszym Ojcem. Otwórzcie
...
W czasie ostatniego codziennego objawienia w dniu 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Čolo, że będzie miał objawienia raz w roku w dniu Bożego Narodzenia – 25 grudnia. Tak też było w tym roku. Objawienie rozpoczęło się o 14:07 i trwało 10 minut. Następnie Jakov przekazał orędzie:
Drogie dzieci! Dziś, w tym Dniu Łaski, wzywam was, abyście poprosili Pana o Dar Wiary. Dzieci Moje, opowiedzcie się za Bogiem i zacznijcie żyć i wierzyć w to, do czego Bóg was wzywa. Dzieci Moje, wierzyć, znaczy oddać wasze życie w Ręce Boże, w Ręce Pana, który was stworzył i który was niezmiernie kocha. Nie bądźcie wierzącymi jedynie w słowach, ale żyjcie i dawajcie świadectwo wiary poprzez uczynki i poprzez wasz osobisty przykład. Rozmawiajcie z Bogiem jak z waszym Ojcem. Otwórzcie się na Niego i oddajcie Mu wasze serca i zobaczycie, jak wasze serca się zmieniają i jak wasze życie będzie zachwycać Dziełami Bożymi w waszym życiu. Dzieci Moje, bez Boga nie ma życia i dlatego jako wasza Matka oręduję i proszę swego Syna, by odnowił wasze serca i by wasze życie wypełnił Swoją Niezmierną Miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie. 

Ostatnie Orędzie z Medziugorja,
25. grudnia 2017 r.

av

Drogie dzieci! Dziś niosę wam Mego Syna Jezusa, aby dał wam swój Pokój i Błogosławieństwo. Dziatki, wzywam was wszystkich, abyście żyli i dawali świadectwo łaski i darów, które przyjęliście. Nie bójcie się! Módlcie się, aby Duch Święty dał wam siłę, abyście byli radosnymi świadkami i ludźmi Pokoju i Nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Dziś niosę wam Mego Syna Jezusa, aby dał wam swój Pokój i Błogosławieństwo. Dziatki, wzywam was wszystkich, abyście żyli i dawali świadectwo łaski i darów, które przyjęliście. Nie bójcie się! Módlcie się, aby Duch Święty dał wam siłę, abyście byli radosnymi świadkami i ludźmi Pokoju i Nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Ostatnie Orędzie z Medziugorja,
2. grudnia 2017 r.

av

Drogie dzieci, zwracam się do was jako wasza Matka, Matka sprawiedliwych. Matka tych, którzy kochają i cierpią, Matka świętych. Moje dzieci, wy też możecie być świętymi, to od was zależy. Świętymi są ci, którzy bezgranicznie miłują Ojca Niebieskiego, ci, którzy miłują Go ponad wszystko. Dlatego, Moje dzieci, starajcie się zawsze stawać się coraz lepszymi. Jeśli staracie się być dobrymi, możecie stać się świętymi, choćbyście nawet tak o sobie nie myśleli. Jeśli zaś myślicie, że jesteście dobrzy, brak wam pokory, a pycha oddala was od świętości. W tym niespokojnym świecie, pełnym zagrożeń, wasze ręce, apostołowie Mojej Miłości, powinny być złożone do modlitwy i gotowe do uczynków miłosierdzia. Natomiast Mnie, Moje dzieci, składajcie w darze różaniec, róże, które tak

...

Drogie dzieci, zwracam się do was jako wasza Matka, Matka sprawiedliwych. Matka tych, którzy kochają i cierpią, Matka świętych. Moje dzieci, wy też możecie być świętymi, to od was zależy. Świętymi są ci, którzy bezgranicznie miłują Ojca Niebieskiego, ci, którzy miłują Go ponad wszystko. Dlatego, Moje dzieci, starajcie się zawsze stawać się coraz lepszymi. Jeśli staracie się być dobrymi, możecie stać się świętymi, choćbyście nawet tak o sobie nie myśleli. Jeśli zaś myślicie, że jesteście dobrzy, brak wam pokory, a pycha oddala was od świętości. W tym niespokojnym świecie, pełnym zagrożeń, wasze ręce, apostołowie Mojej Miłości, powinny być złożone do modlitwy i gotowe do uczynków miłosierdzia. Natomiast Mnie, Moje dzieci, składajcie w darze różaniec, róże, które tak bardzo kocham. Moimi różami są wasze modlitwy sercem tworzone, a nie wyrecytowane tylko ustami. Moimi różami są wasze dzieła, efekt modlitwy, wiary i miłości. Mój Syn, kiedy był mały, mówił mi, że będę mieć wiele dzieci, które będą Mi przynosić dużo róż. Nie pojmowałam Go. Teraz wiem, ze to wy jesteście tymi dziećmi, wy, którzy składacie Mi róże, kiedy ponad wszystko miłujecie Mojego Syna, kiedy modlicie się sercem, kiedy pomagacie najuboższym. To są Moje róże. To jest wiara, która sprawia, że w życiu wszystko czyni się z Miłością, nie znając pychy, zawsze w gotowości do przebaczenia, nigdy nie osądzając. Trzeba zawsze starać się zrozumieć swego brata. Dlatego, apostołowie Mojej Miłości, módlcie się za tych, którzy nie potrafią kochać, za tych, którzy was nie kochają. Za tych, którzy wyrządzili wam zło, za tych, którzy nie doświadczyli Miłości Mojego Syna. Moje dzieci, tego właśnie od was wymagam i zapamiętajcie: modlić się to znaczy kochać i przebaczać. Dziękuję wam.

PILNE !!!

Z soboty na niedzielę, tj. z 09 / 10.12, o północy będziemy łączyć się też w intencji podanej przez Matkę Zbawienia, która w tym czasie szczególnie prosi nas o modlitwę, aby zapobiec wojnie atomowej w Iranie….


https://gloria.tv/article/3dzCQFnjcZaz2biaxfNZfvgp8
PILNE !!!

Z soboty na niedzielę, tj. z 09 / 10.12, o północy będziemy łączyć się też w intencji podanej przez Matkę Zbawienia, która w tym czasie szczególnie prosi nas o modlitwę, aby zapobiec wojnie atomowej w Iranie….


https://gloria.tv/article/3dzCQFnjcZaz2biaxfNZfvgp8

Ostatnie Orędzie z Medziugorja,
25. listopada 2017 r.

av

Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy. Módlcie się i szukajcie pokoju, dziatki. Ten, który przyszedł tu na ziemię, by wam dać swój Pokój, bez względu na to, kim i czym jesteście. On - Mój Syn i wasz Brat, przeze Mnie wzywa was do nawrócenia, bo bez Boga nie ma dla was przyszłości ani życia wiecznego. Dlatego też wierzcie, módlcie się i żyjcie w łasce oczekując waszego osobistego z Nim spotkania. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy. Módlcie się i szukajcie pokoju, dziatki. Ten, który przyszedł tu na ziemię, by wam dać swój Pokój, bez względu na to, kim i czym jesteście. On - Mój Syn i wasz Brat, przeze Mnie wzywa was do nawrócenia, bo bez Boga nie ma dla was przyszłości ani życia wiecznego. Dlatego też wierzcie, módlcie się i żyjcie w łasce oczekując waszego osobistego z Nim spotkania. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0006
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013