Znaki Nieba

Komentarze

Dodaj komentarz
O Znakach Nieba czytajcie na http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ap/znaki_nieba.html

POWTARZAJĄCE SIĘ CUDA (które można zobaczyć na własne oczy, a nawet zbadać) http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/bl/2015-08-30-cuda.html
O Znakach Nieba czytajcie na http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ap/znaki_nieba.html

POWTARZAJĄCE SIĘ CUDA (które można zobaczyć na własne oczy, a nawet zbadać) http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/bl/2015-08-30-cuda.html
Idący z Chrystusem
Kraków 21.09.2023 r.

Początek. 1969 rok Sosnowiec. Tu zaczyna się moja droga, Piotr niewolnik wyrusza w nieznane. Uśpiony duch czeka, idąc przez życie brnę w grzechu systemu jedząc łyżką jego, upadam. Upadam coraz bardziej nie rozeznając grzechu. Chrystus puka do drzwi moich, milczę.
Przychodzi lato 2015 roku Kraków. Pierwszy anioł i pierwsza z Bogiem rozmowa. Dziś zrozumiałem te daty i Anioła stróża Polski. Jam z imienia Piotr i Paweł idąc z Chrystusem uroczyście przyrzekam chronić naród Polski z całych sił swoich, oddając serce swoje i duszę Królowej i Królowi, przyrzekam nieść prawdę by plemiona nasze w zjednoczeniu z Chrystusem, Króla obrały. Przyrzekam wam ludu Boży, sztandar...
Idący z Chrystusem
Kraków 21.09.2023 r.

Początek. 1969 rok Sosnowiec. Tu zaczyna się moja droga, Piotr niewolnik wyrusza w nieznane. Uśpiony duch czeka, idąc przez życie brnę w grzechu systemu jedząc łyżką jego, upadam. Upadam coraz bardziej nie rozeznając grzechu. Chrystus puka do drzwi moich, milczę.
Przychodzi lato 2015 roku Kraków. Pierwszy anioł i pierwsza z Bogiem rozmowa.
Dziś zrozumiałem te daty i Anioła stróża Polski. Jam z imienia Piotr i Paweł idąc z Chrystusem uroczyście przyrzekam chronić naród Polski z całych sił swoich, oddając serce swoje i duszę Królowej i Królowi, przyrzekam nieść prawdę by plemiona nasze w zjednoczeniu z Chrystusem, Króla obrały. Przyrzekam wam ludu Boży, sztandar Maryi Królowej naszej nieść, aż do śmierci przywracając hymn prawowity nasz - Bogurodzicą zwany. Umiłowani w Chrystusie, Polska to Chrystus, Polska to Maryja. Polska to słowiańskie plemiona zjednoczone w Chrystusie.
Innej drogi nie ma. Dwanaście plemion Izraela zjednoczyć się musi w iskrze Bożej. Bóg naszym Panem od wieków, niesie się po horyzont ziem naszych. Piszę te słowa, gdy Polski już prawie nie ma, nie ma tej prawdziwej z Bogiem połączonej, za to widzę rozdartą przez zaborców podzieloną. Idąc dalej spostrzegam przyczółki walczące i płaczę z swej niedoskonałości, niemożności.
Polska jeszcze walczy a oni wypatrują upadku jej. Pada deszcz zniewolenia, dookoła świat cały grzmi pogrążony w grzechu swoim czekając na cud, wszystko biegnie wypatrując Iskry Bożej. Obok nas oni, książęta Baala gaszący światło zniewalając masy śmieją się. Dusza moja woła dość! Świat płonie wstydem pociągany za sznurki niewiedzy swojej, umiera. Wokoło smrodliwy powiew zaciska swe dłonie. Idące dusze, króla szukając, na nas patrzą narodzie w zamyśleniu swoim żądając Chrystusa Króla. Mija czas i bestia drogę mą zagradza za przyzwoleniem Bożym bym księgi Janowej z bliskością serca swego przyjął. Idę powoli i widzę jak Apokalipsa Jana domem mym się staje i drogowskazem, ku innym księgom w Biblii zapisanych. Plemiona Izraela wychodzą mi na spotkanie z Prorokami swemi, bym poznał rzeki bieg, wiec idę. Dusza moja wzrasta odkrywając grzechu zniewolenie, pragnienia szuka Chrystusa. I nie ważne jest drogi wyboistość, bo pragnienie jest ponad czasem. Grzech systemu ciąży coraz to nowsze fortele szykując, przystaje i ruszam dalej. O Królowo nasza jasnogórskiej broniąc bramy, wolność nam dałaś za co wdzięczni jesteśmy dozgonnie. Od zarania Tyś naszą Matką Królowo.
Polsko! Bez Maryi i Pana naszego Jezusa Chrystusa istnieć nie możesz, my to wiemy i pozwalamy na zgniły powiew idący z zewnątrz, gaszący iskrę naszą przepowiedzianą. Chrystus dając nam Ewangelii słowo wybrał nas, by iskra na świat się rozlała.
Przeto jednoczmy się w Chrystusie i Maryi. Nie idźmy za głosem świata, zbudujmy dom na Ewangelii Chrystusa, wprowadźmy prawa Jego w życiu naszym, zmieńmy postrzeganie świata i ustawy, odnajdźmy ducha Bożej doskonałości.
Marzenie, które spełnić się może, gdy pójdziemy z Chrystusem. Amen.
Polska dusza ukryta
13.09.2023 r.

Polska stanęła przed nowym etapem, według Bożego spojrzenia. To czas wymagający
odważnego opowiedzenia się narodu za Jego Prawem i czas zachęcający do realizacji Woli
Boga na poziomie naszej państwowości.
Umiłowane dzieci Moje, nad którymi się nieustannie pochylam, wołając niestrudzenie
o przebudzenie, bowiem czas jest krótki, a plany szatana coraz bardziej jasne, narzucające się i bezwzględne wobec was. Dla Mnie odrażające i dla Nieba całego, wam zaś imponujące,
przesiąknięte przekonaniem o niby zdrowej tolerancji i wolności, do Mnie nie przynależącej. Wikła on was w swój świat, starając się doprowadzić do stanu, gdy powrót do Mnie nie będzie już możliwy,...
Polska dusza ukryta
13.09.2023 r.

Polska stanęła przed nowym etapem, według Bożego spojrzenia. To czas wymagający
odważnego opowiedzenia się narodu za Jego Prawem i czas zachęcający do realizacji Woli
Boga na poziomie naszej państwowości.
Umiłowane dzieci Moje, nad którymi się nieustannie pochylam, wołając niestrudzenie
o przebudzenie, bowiem czas jest krótki, a plany szatana coraz bardziej jasne, narzucające się i bezwzględne wobec was. Dla Mnie odrażające i dla Nieba całego, wam zaś imponujące,
przesiąknięte przekonaniem o niby zdrowej tolerancji i wolności, do Mnie nie przynależącej.
Wikła on was w swój świat, starając się doprowadzić do stanu, gdy powrót do Mnie nie będzie już możliwy, pomimo mocy Miłosierdzia Mego. Wybory wasze z czasem mogą was na trwałe odwrócić ode Mnie. Nie potraficie już zrozumieć zdrowej wiary, gdy człowiek nieustannie odwołuje się do Pana swego, by otrzymać rady, pomoc, poznać Wolę Moją i odważnie ją realizować. Dlaczego ludzi normalnych nazywacie faszystami, ultra katolikami, a oddanych szatanowi normalnymi, mimo iż utracili oni w sposób widoczny zdrowy rozsądek i nie kieruje nimi Prawo Moje? Smutny to obraz, dzieci Moje, gdy wyśmiewacie dziecięcą ufność Bogu i powierzanie Mi wszystkiego. Tylko ci, którzy to czynią, mieć będą błogosławieństwo Moje, a tym bardziej ci, którym prawdziwie zależy na dobru Ojczyzny i nie wahają się wystawiać na pośmiewisko, gdyż wiedzą, że Najwyższy jest z nimi i strzeże ich dróg, dając nadzieję realizacji planów, tożsamych z Moimi. Wydaje się wam, że Ja, Pan i Król świata całego, nic nie mam do powiedzenia w historii zbawienia ludzkości? Jestem zawsze z tymi, dla których życie stało się służbą dla rodziny, społeczeństwa i narodu całego, a przede wszystkim Bogu Jedynemu w Trójcy Świętej. Żyjący Dekalogiem, miłujący Mnie i w Duchu Świętym miłujący bliźnich i Ojczyznę swoją, liczyć mogą zawsze na wsparcie Moje, by zrealizowali plany swego Pana.
Jestem u ich boku, ceniąc ich odwagę w mówieniu o Mnie i Matce Mej Najświętszej.
Wynagradzam ich oddanie, czyniąc cuda w krótkim czasie. Nie lękajcie się więc i bądźcie jak
oni. Przyłączcie się do ich armii wojowników o lepszą przyszłość narodu i świata, a radość
wypełni serca wasze. Pokażcie wrogom Moim, że Panem jestem – serc i Ojczyzny. Nie
ustawajcie w modlitwach za nich, gdyż stawką jest ich zbawienie wieczne. W ten sposób armia wasza w siłę róść będzie i zadziwi świat. Powstrzymać trzeba zło czyniących, a któż zrobi to lepiej, jeśli nie dzieci całkowicie Mi oddane, ofiary całopalne dla zbawienia świata, te, które kochają Prawo Moje i wszystkich bliźnich? Otwieram Źródło Łask pełne, nagradzając odwagę waszą i chęć przemiany rzeczywistości politycznej, z wszechobecną prywatą, jak dotąd pełnej złych czynów, chaosu, niszczącej, często niechętnej wyzwoleniu Ojczyzny z wszelkich negatywnych wpływów i nacisków. Nie trzeba się lękać, a odważnie iść za Mną, by pokazać innym, z kim pragniecie świat zmieniać. To zdecydowanie wiele zmienić może i Serce Moje zamieni się w samą Hojność. Tam, gdzie błogosławieństwo Boga, tam sukces i realizacja planów Moich, a one zawsze stanowią korzyść wielką dla ludzi.
Stajecie w takim momencie historii, że musicie opowiedzieć się odważnie, za kim podążać chcecie. Albo Pan wasz i Bóg wasz, albo szatan. Nie ma pustki duchowej. Budować będziecie albo niszczyć. Jak na razie patrzeć muszę na destrukcję wielu poziomów życia waszego społecznego, rodzinnego. Ten proces ciągle postępuje i jest zatrważający dla przyszłości waszej jako narodu. Przebudzenia tu trzeba ogólnego i jego akceptacji u większości. Tylko wtedy, wsparci Mymi Łaskami, powstrzymacie zaplanowaną destrukcję.
Gdy jedni zaczęli uginać się pod naporem zła, wchodząc w przeróżne kompromisy, odwagę
zamieniając na srebrniki, posyłam wam innych, zdolnych głośno powiedzieć: „Nie, bo Bóg
tego nie chce!”. Pracujcie więc nad przemianą świadomość dzieci Moich, by zrozumiały, iż
beze Mnie nic nie są w stanie uczynić. Budujcie nowy naród, Mnie dogłębnie oddany, a uczynię was świadkami dla świata całego. Światło zostało postawione na świeczniku i świeci dla was i dla innych. Pójdźcie za Mną! Jestem Panem waszym!
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego jest nad ludem Mi wiernym i odważnym.
Czas nowy nastał i nowej odwagi potrzeba, bym siać mógł ziarno zdrowe na glebie podatnej i
żyznej. Zbierzecie wówczas owoc obfity. Zajaśnieje Prawda nad ludem Moim i będę nim
władał, Ja Król i Pan. Niech tak będzie.
JEZUS CHRYSTUS KTÓRY WAS SZCZEGÓLNIE UMIŁOWAŁ.
JMM
CUD SŁOŃCA W ŁOMŻY - 9.09.2023
CUD SŁOŃCA W ŁOMŻY - 9.09.2023
Cudowny Krzyż w niebie nad Jerozolimą
Cudowny Krzyż w niebie nad Jerozolimą
Idący z Chrystusem
Kraków 11.08.2023 r.

POLSKA ZAPŁONIE OGNIEM WIECZNYM
I widziałem ogień wieczny w duszach naszych, niosący korony blask w błękit wpadający witraża drzwiami. A serce moje czując rozkosz wiedziało, że blask ów korony złotej w ukryciu czeka na iskry eksplozje by świat zalać miłością. I stała się jasność, która nadejdzie dzięki nim, wojownikom wiernym Chrystusowi. Umiłowani w Chrystusie Panu te kilka słów otuchy daję wam byście siłę w wierze mieli. Pan nasz Jezus Chrystus wielce nas obdarował zaufaniem wytyczając drogę wyboistą byśmy z nim krzyż nieśli aż do śmierci, naśladując Chrystusa zniewagę,...
Idący z Chrystusem
Kraków 11.08.2023 r.

POLSKA ZAPŁONIE OGNIEM WIECZNYM
I widziałem ogień wieczny w duszach naszych, niosący korony blask w błękit wpadający witraża drzwiami. A serce moje czując rozkosz wiedziało, że blask ów korony złotej w ukryciu czeka na iskry eksplozje by świat zalać miłością. I stała się jasność, która nadejdzie dzięki nim, wojownikom wiernym Chrystusowi.

Umiłowani w Chrystusie Panu te kilka słów otuchy daję wam byście siłę w wierze mieli. Pan nasz Jezus Chrystus wielce nas obdarował zaufaniem wytyczając drogę wyboistą byśmy z nim krzyż nieśli aż do śmierci, naśladując Chrystusa zniewagę, obelgi, zdradę i upokorzenia przyjęli w chwale Bożej, jak pierwsi chrześcijanie na arenie ginąc. Krzyż w czasach drogi Syna Bożego tożsamością śmierci był, tako i my umierajmy w chwale Chrystusa, bez wahania i zwątpienia zbroję przywdziejmy i idźmy. Iskra, którą dał nam Bóg wywyższeniem jest ponad narody, więc wypełnijmy ją wedle woli Pana. Tak jak pisałem wcześniej jednoczmy plemiona w Chrystusie Królu i z Bogurodzicą królową naszą rozpalajmy ogień na świat, a gdy będzie trzeba do katakumb zejdźmy w chrześcijańskiej wierze. Modernizm odrzucając na zawsze. Wierni w uniesieniu Bożym ryt pierwotny powróci do serc naszych i przetrwamy. Faryzeusze, możni tego świata wiedzą o tym dobrze i zrobią wszystko byśmy pękli w wierze i znamię bestii przyjęli. Lecz nie martwmy się, mamy niebo po swej stronie i APOSTOŁÓW Chrystusa. Taki to czas jest właśnie, czas walki o duszę zabłąkane, miłość i wiary umacnianie, Bóg nasz syna swego nam posłał byśmy przetrwali. Więc idźmy kruszyć lody. Niech ziarno na pustkowiu plony wyda obfite. Gdy w czasach Izajasza wojownicy zebrawszy się na Łysej Górze ruszyli Babilon zniszczyć z woli Bożej tako i my ruszmy dziś Święty Krzyż ucałować na górze onej w sercu gór świętego krzyża i w modlitwie zanieśmy przed oblicze Pana. Chrobry wiedział co czyni pielgrzymki czyniąc w miejsce święte. Tak więc i my czyńmy, nadchodzi czas Szczerbca wykuwania, czynów naszych, czas skruszenia Babilonu, idąc z Chrystusem na ŚMIERĆ, bo czym jest śmierć w oczach naszych zadaje pytanie a odpowiedź przychodzie niczym blask. ŚMIERĆ to uczynki grzechu naszego, łaska dla tych którzy w Chrystusie umierają. Początek nowy. Plemiona nasze na ten czas łącze w modlitwie przebłagalnej i oddaję w ręce Pana. By udźwignęły ciężar nadchodzącej łaski, walcząc śmierci w oczy zajrzy nam, ale udźwigniemy brzemię jej, bo Bóg z nami. Kilka lat temu, gdy poznawałem iskrę ucząc się jej nie miałem pojęcia jak ważną rolę do spełnienia mają nasze plemiona. A teraz już wiem i idę z Chrystusem drogę utwardzając by dukt przejezdnym był na przyjście Zbawiciela. Patrzę i widzę wokoło duszę tak oddane Bogu, że serce się raduje, kapłański naród przetrwa i roznieci pożar serc naszych amen. Plemiona Chrystusa łączcie się, póki czas jest.

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
ariol0023
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0025
crucifix0026
crucifix0027
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
kwiat0013
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0013
noc0015
noc0016
noc0017
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013