Znaki Nieba

Komentarze

Dodaj komentarz
O Znakach Nieba czytajcie na http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ap/znaki_nieba.html

POWTARZAJĄCE SIĘ CUDA (które można zobaczyć na własne oczy, a nawet zbadać) http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/bl/2015-08-30-cuda.html
O Znakach Nieba czytajcie na http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ap/znaki_nieba.html

POWTARZAJĄCE SIĘ CUDA (które można zobaczyć na własne oczy, a nawet zbadać) http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/bl/2015-08-30-cuda.html
Piotr Tomasz Pawlik
• Amerykańscy naukowcy z Instytutu Badań Kosmicznych NASA po serii skomplikowanych badań Całunu wydali oświadczenie, w którym stwierdzają: „Dla nas, uczonych, możliwość sfałszowania odbicia na Całunie byłaby większym cudem aniżeli Zmartwychwstanie Chrystusa, oznaczałaby bowiem, że cała nauka XX wieku nie dorównuje umysłowi fałszerza z XV w., co chyba jest niedorzecznością”.
• Naukowcy dzisiaj oceniają, iż prawdopodobieństwo tego, że Całun nie pochodził od ciała Jezusa Chrystusa, wynosi na 1 do 10 miliardów!

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
• Całun nie został namalowany! Ilość barwnika odkryta na płótnie nie wystarczyła by nawet do...
Piotr Tomasz Pawlik
• Amerykańscy naukowcy z Instytutu Badań Kosmicznych NASA po serii skomplikowanych badań Całunu wydali oświadczenie, w którym stwierdzają: „Dla nas, uczonych, możliwość sfałszowania odbicia na Całunie byłaby większym cudem aniżeli Zmartwychwstanie Chrystusa, oznaczałaby bowiem, że cała nauka XX wieku nie dorównuje umysłowi fałszerza z XV w., co chyba jest niedorzecznością”.
• Naukowcy dzisiaj oceniają, iż prawdopodobieństwo tego, że Całun nie pochodził od ciała Jezusa Chrystusa, wynosi na 1 do 10 miliardów!

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


• Całun nie został namalowany! Ilość barwnika odkryta na płótnie nie wystarczyła by nawet do namalowania jednej kropli krwi znajdującej się na Całunie !
• Wizerunek Jezusa Chrystusa na Całunie nie posiada periodyczności, czyli „kierunkowości”, „powtarzalności” jakichkolwiek ruchów narzędzia nakładającego barwnik (barwnik, którego oczywiście nie było..). Oznacza to, że nie mógł namalować go żaden artysta, gdyż nie można namalować obrazu bez użycia pędzla ani barwnika !
• Z odległości do 90 cm wizerunek Jezusa niknie. To również wyklucza namalowanie obrazu. Malarz nie mógłby malować w momencie, gdyby nie widział, a nie jest w stanie malować z odległości większej niż zasięg ręki !
• Wizerunek Chrystusa odbił się jedynie na powierzchownej warstwie płótna, nie wnikając w ogóle w wewnętrzne struktury materiału. Na całej powierzchni obraz jest niewiarygodnie delikatny, ma zaledwie 40 mikronów grubości ! A mimo to – co wykazały badania przeprowadzone przy użyciu aparatury do badań kosmicznych – jest obrazem trójwymiarowym! Jest zaledwie muśnięciem, odpowiadającym grubości ściany komórkowej pojedynczego włókna materiału!
• Kolejny i niemożliwy do wyjaśnienia fakt - brak jest śladów odrywania ciała Chrystusa od płótna - nie ma śladów przesunięcia drobinek krwi, które MUSIAŁYBY wystąpić, gdyby Tego martwego człowieka z Całunu ściągano. Cokolwiek, jeśli odrywa się z zaschniętej rany, nie odpada pod idealnym kątem prostym. To jest niemożliwe. Zawsze pod mikroskopem widać przesunięcia w różnych kierunkach !
• Badania genetyczne potwierdzają, że krew na Całunie ma 2000 lat !
• Ślady krwi, co również jest niewytłumaczalne, są nadal czerwone !
• Odnaleziona na nim krew składa się z hemoglobiny i daje pozytywny test na obecność surowicy i albumin, a więc bez wątpienia należy do człowieka !
• Badania genetyczne krwinek z Całunu, które przeprowadzili specjaliści od badań DNA, w sposób jednoznaczny datują wiek krwinek, a tym samym także wiek Całunu na pierwsze stulecie naszej ery, na czasy życia Jezusa Chrystusa !
• Ujawniono, że w skład substancji wizerunku wchodzi bilirubina. Wątroba rzadko uwalnia tą substancję do krwi. Dzieje się tak np. podczas ogromnego wysiłku jaki mógł być w czasie męki.
• Układ plam krwi na Całunie był identyczny jak na Chuście z Oviedo ! Nie ma dziś wątpliwości, że oba te płótna okrywały tę samą osobę, tylko w innych momentach. Wszystkie ślady pozostawione na obu materiałach zgodne są również z biblijnym opisem męki, śmierci i pogrzebu Jezusa Chrystusa !
• Na całunie występuje grupa krwi AB. Grupę AB ma jedynie u 4-5% populacji ludzkiej, najczęściej natomiast jest spotykana wśród Żydów (18%)
• Ślady na całunie zostały porównane z Tuniką z Argeneuil, gdzie pokrywały się z ranami na Całunie Turyńskim na plecach. Również ślady z Całunu Turyńskiego, Całunu z Manopello i Chusty z Oviedo idealnie się pokrywają !
• Na powiekach Jezusa Chrystusa odkryto dwie monety z brązu o średnicy 15 milimetrów. Pochodzą one z szesnastego roku panowania Tyberiusza, tzn. z roku 29-30 n.e. Po jej powiększeniu mikroskopem elektronowym okazało się, że to jest lepton Piłata. Leptony były bite w czasie, kiedy Piłat był namiestnikiem Palestyny, w latach 26 do 36 n.e. Jest również na niej napisane (w języku łacińskim): Cesarzowi Tyberiuszowi.
• Na Całunie zidentyfikowano 58 różnych gatunków roślin, których pyłki zostały na nim. Spośród nich, tylko 17 stanowiły rośliny rosnące w Europie, pozostałe 41 charakterystycznych było natomiast dla flory Azji i Afryki. Istnieje natomiast tylko jeden obszar geograficzny, w którym spotyka się aż 38 z tych 41 rodzajów pyłków – jest to Judea !
• Splot tkaniny z której wykonany jest Całun jest identyczny ze splotem stosowanym w całunach pogrzebowych odnajdywanych w żydowskich grobach datowanych mniej więcej od 40 roku p.n.e. do 73 roku n.e.
• Na całunie widać sam fakt biczowania oraz koronowania cierniem. Widać przebity bok, potwornie zniszczoną jamę brzuszną. Chrystus był maltretowany przed śmiercią. Miał rozbity łuk brwiowy, zmiażdżony nos, spuchnięte usta od uderzeń i złamaną kość jarzmową. Na Jego twarzy, pomimo ogromnego cierpienia, nie widać złości !!
• Nie ulega wątpliwości, że człowiek z Całunu został przybity do krzyża. Gwoździe wbito w nadgarstki, by nie rozerwać rąk. Organizm był tak wyczerpany wcześniejszym biczowaniem i całą drogą krzyżową, że aż pękały pęcherzyki płucne. Ból podobny do rozrywanego serca i męki topielca ! Bezpośrednią przyczyną śmierci było niedotlenienie płuc, wlanie się płynu do osierdzia i pęknięcie serca !
• Wśród licznych dowodów potwierdzających autentyczność, znajdują się szczegółowe badania ran spod "korony cierniowej". Wypływ krwi zgadza się z rozmieszczeniem żył i tętnic ! Nie mogło to więc być średniowieczne fałszerstwo, gdyż układ krwionośny odkryto dopiero w XVI wieku.
• Całun potwierdza absolutną wierność anatomiczną, niemożliwą do zrealizowania w średniowiecznym obrazie.
• Szczegóły anatomiczne postaci jak i ślady ran na płótnie są z punktu widzenia medycyny zbyt dokładne, by mogły być dziełem malarza ! Całun oddaje całość tej męki w sposób wręcz anatomiczny !
• Na Całunie widać także przebity włócznią bok. Rana ta odpowiada wielkością i kształtem ostrzom ówczesnych włóczni !
• Osoba na Całunie nie ma pępka ! ! !
• Z rany polała się krew (czerwone ciałka) oraz bezbarwne osocze (czyli dla postronnego świadka krew i woda), które wytrąca się u osoby martwej, jeszcze przed stężeniem ciała. Ta sama krew wypłynęła również z nosa i znajduje się zarówno na twarzy Chrystusa z Całunu Turyńskiego, jak i na Chuście z Oviedo !
• Krew spływająca po rękach Jezusa Chrystusa pod różnymi kątami świadczy o pozycji Jego ciała na krzyżu. Widać też chwilowe podciągania się na lewej ręce w celu nabrania powietrza. Kąty spływania krwi byłyby nie do podrobienia przez malarza w tamtych wiekach !
• Stwierdzono brak otarć na szacie Chrystusa od belki na ramionach spowodowanych warstwą płótna. Jest to dziwne, gdyż skazańców krzyżowano zwykle nago. Można to wytłumaczyć prawem rzymskim. Otóż znane były dwie kary chłosty: pierwsza - 40 razów, oraz druga - chłosta do zemdlenia. Ilość razów postaci na Całunie dochodzi do 120. Musiał to więc być ten drugi sposób. Po chłoście drugim sposobem skazańca wypuszczano, o czym świadczą słowa Piłata w Ewangelii św. Łukasza: "Każę więc go wychłostać i uwolnię". Piłat, przymuszony przez Sanhedryna, musiał więc ukryć chłostę. Zrobił to przez nałożenie mu szaty !
• Odkryto również ślady aktu zgonu Jezusa Chrystusa ! W okolicach twarzy Chrystusa z Całunu zostały odkryte greckie i łacińskie litery. Dzięki analizie komputerowej zostały odkryte następujące napisy:
INNECEM (od łac. "in necem ibis" — "na śmierć"),
NNAZAPE(N)NUS (Nazareńczyk),
IHSOY (Jezus)
IC (Iesus Chrestus)
litery IBE(R?) zostały odczytane jako „Tyberiusz”
PEZO – "zaświadczam"
(O)PSE KIA(THO) – "zdjęty wczesnym wieczorem"
• Po wielu próbach i badaniach naukowcy jednoznacznie stwierdzili, że na dzień dzisiejszy, żadna technika naukowa, którą dysponujemy NIE JEST W STANIE UZYSKAĆ TAKIEGO EFEKTU ! NIE JEST MOŻLIWE wykonanie drugiego takiego całunu ! Po sześciu latach! stosowania supernowoczesnych laserów! udało się to tylko w 30%!!). Jedyna wg nich możliwa hipoteza, to "kontrolowany błysk termojądrowy". Jednak te trzy słowa przeczą sobie - jeśli termojądrowy, to nie błysk; jeśli błysk to nie kontrolowany; jeśli reakcja kontrolowana to nie termojądrowa.
• Całun powstał przez krótkotrwałe wydzielenie energii. Niewiarygodnie krótkotrwałe! Muśnięcie energii! Człowiek z Całunu po prostu wyemanował! Wyemanował na wszystkie strony! Innego wyjaśnienia nie ma ! Teoria błysku – czyli ogromnej energii, która uwolniła się w niebywale krótkiej chwili, tak, że nie zniszczyła materiału – jest JEDYNĄ teorią, która jest w stanie wyjaśnić powstanie Całunu Turyńskiego !
• Żadna z krytycznych koncepcji powstania wizerunku Chrystusa na Całunie nie wytrzymała na dłuższą metę krytyki ! !
„Ja żyję i wy żyć będziecie” (J 14,18)
ALLELUJA ! ! JEZUS ŻYJE ! !
źródło: Miłujcie się
FLORYDA
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Strażacy Los Mochis i Jose Manuel na Florydzie otrzymali wiadomość o ugaszeniu pożaru topoli w lesie AHome. Po przybyciu dwóch strażaków było całkowicie zszokowanych odkryciem, że całe drzewo spłonęło niemal całkowicie, ale zdjęcie dziewiczej Maryi Gwadelupy rzeźbionej przez kogoś na drzewie było nadal nietknięte. Zdjęcie jest nadal bardzo piękne, bez dymu i brudu. Byłem tak zaskoczony i niesamowity, że widziałem dwóch strażaków klęczących modlących się.
FLORYDA
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Strażacy Los Mochis i Jose Manuel na Florydzie otrzymali wiadomość o ugaszeniu pożaru topoli w lesie AHome. Po przybyciu dwóch strażaków było całkowicie zszokowanych odkryciem, że całe drzewo spłonęło niemal całkowicie, ale zdjęcie dziewiczej Maryi Gwadelupy rzeźbionej przez kogoś na drzewie było nadal nietknięte. Zdjęcie jest nadal bardzo piękne, bez dymu i brudu. Byłem tak zaskoczony i niesamowity, że widziałem dwóch strażaków klęczących modlących się.
Pan Jezus: "Interwencja Mojego Ojca rozpoczęła się, a Jego gniew wstrząśnie ziemią. Dość tego."

Sycylia Włochy – Dziesiąta erupcja wulkanu Etna w ciągu 16 dni

Wulkan Etna wybuchł kolejny raz w ciągu ostatnich kilku tygodni. Eksperci twierdzą, że choć aktywność wulkanu jest wzmożona, nie ma zagrożenia dla mieszkańców okolicy. Etna na Sycylii w czwartek 4 marca znów była niespokojna i wyrzuciła z siebie wysokie na 300 metrów fontanny lawy oraz chmury pyłu wulkanicznego. Najwyższy wulkan w Europie uaktywnił się już po raz dziesiąty od 16...
Pan Jezus: "Interwencja Mojego Ojca rozpoczęła się, a Jego gniew wstrząśnie ziemią. Dość tego."

Sycylia Włochy – Dziesiąta erupcja wulkanu Etna w ciągu 16 dni

Wulkan Etna wybuchł kolejny raz w ciągu ostatnich kilku tygodni. Eksperci twierdzą, że choć aktywność wulkanu jest wzmożona, nie ma zagrożenia dla mieszkańców okolicy.

Etna na Sycylii w czwartek 4 marca znów była niespokojna i wyrzuciła z siebie wysokie na 300 metrów fontanny lawy oraz chmury pyłu wulkanicznego. Najwyższy wulkan w Europie uaktywnił się już po raz dziesiąty od 16 lutego.

Etna wznowiła aktywność zaledwie sześć godzin po poprzednim przebudzeniu, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek. Wulkan jest stale monitorowany przez obserwatorium naukowe włoskiego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii (INGV) w pobliskim mieście Katania.

Nowa Zelandia – Trzy silne trzęsienia ziemi dokładnie w 6 godzin, pierwsze o magnitudzie 7,3 zaledwie 80 km od Wyspy Północnej, drugie 7,4 oddalone o 950 km, a trzecie 8,1 oddalone o 960 km [ Akt 2:28]

Trzy silne trzęsienia ziemi wystąpiły w czwartek 4 marca w pobliżu Nowej Zelandii. Pierwsze o 13:27 UTC zaledwie 80 km od Wyspy Północnej, początkowo ostrzegano przed tsunami, a część mieszkańców została wezwana do ewakuacji. Doszło do wstrząsów wtórnych i w ciągu dokładnie 6 godzin do dwóch jeszcze silniejszych trzęsień ziemi w pobliżu grupy wysp wulkanicznych Kermadec.

W ciągu najbliższych godzin na Islandii może dojść do dużej erupcji wulkanicznej

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/w-ciagu-najblizszych-godzin-na-islandii-moze-dojsc-do-duzej-erupcji-wulkanicznej


Islandia – W ciągu tygodnia wystąpiło około 17 tysięcy wstrząsów sejsmicznych, coraz bardziej prawdopodobna jest erupcja wulkanu, który spokojny był od XII wieku

https://losyziemi.pl/islandia-w-ciagu-tygodnia-wystapilo-okolo-17-tysiecy-wstrzasow-sejsmicznych-coraz-bardziej-prawdopodobna-jest-erupcja-wulkanu-ktory-spokojny-byl-od-xii-wieku


Interwencja Mojego Ojca rozpoczęła się, a Jego gniew wstrząśnie ziemią. Dość tego.


http://ostrzezenie.net/wordpress/2013/01/30/interwencja-mojego-ojca-rozpoczela-sie-a-jego-gniew-wstrzasnie-ziemia/


Matka Zbawienia: Obudźcie się dzieci. Musicie przyjąć prawdę

https://www.gloria.tv/post/QBM1eypLgn4f32A3jyBUf8k1i
Benjamin Fulford- fragment artykułu:
„Zanim jednak zagłębimy się w trwającą wojnę domową na Zachodzie, nadszedł czas aby przyjrzeć się dziwnym wydarzeniom w Układzie Słonecznym. Aby zrozumieć w jaki sposób wydarzenia zmieniające świat mogą być nieuchronne, spróbujcie wyszukać w Internecie używając słowa “zamknięcie obserwatorium.”

Szybko zdacie sobie sprawę, że obserwatoria na całym świecie są przymusowo zamykane. Rzekomo wynika to z “Covid-19” lub “usterek technicznych” itp. ale w rzeczywistości ma to na celu uniemożliwienie ludziom uświadomienia sobie, że planety poruszają się w sposób, którego nie da się wyjaśnić mechaniką Newtonowską. Na przykład, może miałem halucynacje (nie biorę żadnych narkotyków), ale Księżyc w pełni 2 października, wyglądał jak jasno żółty i miał szczęśliwą twarz na nim. Teraz mamy niebieski księżyc, księżyc łowcy i mikro księżyc pojawiające się...
Benjamin Fulford- fragment artykułu:
„Zanim jednak zagłębimy się w trwającą wojnę domową na Zachodzie, nadszedł czas aby przyjrzeć się dziwnym wydarzeniom w Układzie Słonecznym. Aby zrozumieć w jaki sposób wydarzenia zmieniające świat mogą być nieuchronne, spróbujcie wyszukać w Internecie używając słowa “zamknięcie obserwatorium.”

Szybko zdacie sobie sprawę, że obserwatoria na całym świecie są przymusowo zamykane. Rzekomo wynika to z “Covid-19” lub “usterek technicznych” itp. ale w rzeczywistości ma to na celu uniemożliwienie ludziom uświadomienia sobie, że planety poruszają się w sposób, którego nie da się wyjaśnić mechaniką Newtonowską.

Na przykład, może miałem halucynacje (nie biorę żadnych narkotyków), ale Księżyc w pełni 2 października, wyglądał jak jasno żółty i miał szczęśliwą twarz na nim. Teraz mamy niebieski księżyc, księżyc łowcy i mikro księżyc pojawiające się jednocześnie w Halloween.

To zostało nagle ogłoszone, chociaż jestem pewien, że zostaną stworzone na to uzasadnione wyjaśnienia. Podczas gdy niebieskie księżyce w rzeczywistości nie powinny być niebieskie, spójrzcie na własne oczy 31 października. Jeśli będzie on rzeczywiście niebieski, będziecie wiedzieli, że są to rzeczywiście niezwykłe czasy, w których żyjemy.

Ponadto planety Mars i Wenus wydają się świecić jasno i blisko siebie każdej nocy. Doniesienia prasowe wyjaśniają jasność Marsa, na przykład mówiąc: “Opozycja Marsa ma miejsce co dwa lata ale ten rok jest szczególnie godny uwagi, ponieważ jest najbliżej od Ziemi jak tylko może”


https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/mars-shine-bright-next-ten-days-1.5749742


Oczywiście to może być zbieg okoliczności, ale po co zamykać wszystkie obserwatoria? Źródła NSA mówią również, że planety poruszają się w niewyjaśniony sposób. Jednak nie wierzcie nam na słowo, po prostu idźcie spojrzeć w niebo na własne oczy.”
Na Słońcu powstała aktywna strefa która wygląda jak cyfra 2

Agencje kosmiczne cały czas obserwują zachowanie Słońca. Wszelkie zmiany na jego powerzchni nie pozostają już niezauważone, a naszą dzienną gwiazdę stale obserwuje kilka satelitów. Jeden z nich - SOHO - przesłał kilka dni temu niezwykłe obrazy, przedstawiające strukturę do złudzenia przypominająca arabską cyfrę 2.

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwahttps://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/na-sloncu-powstala-aktywna-strefa-ktora-wyglada-jak-cyfra-2
Na Słońcu powstała aktywna strefa która wygląda jak cyfra 2

Agencje kosmiczne cały czas obserwują zachowanie Słońca. Wszelkie zmiany na jego powerzchni nie pozostają już niezauważone, a naszą dzienną gwiazdę stale obserwuje kilka satelitów. Jeden z nich - SOHO - przesłał kilka dni temu niezwykłe obrazy, przedstawiające strukturę do złudzenia przypominająca arabską cyfrę 2.

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwahttps://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/na-sloncu-powstala-aktywna-strefa-ktora-wyglada-jak-cyfra-2
Może tylko tyle zostało do Ostrzeżenia? (np. 2 miesiąca i kropka)
Może tylko tyle zostało do Ostrzeżenia? (np. 2 miesiąca i kropka)

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013