Afryka

24.12.2012

„Otaczam szczególną miłością ten wielki kontynent, tak drogi Mojemu Sercu z powodu jego ubóstwa, prostoty i dobroci tylu jego dzieci. Potrzebują one Mojej matczynej czułości. Popatrz na serca wszystkich Moich dzieci! Są tak biedne i proste, a jakże Mnie kochają i czczą! Jak w ogóle wszyscy najbiedniejsi są oni najbardziej bezbronni, najbardziej narażeni na wykorzystywanie przez innych. Dlatego właśnie szczególnie tu szerzy się działalność Mojego przeciwnika. Nigdzie nie rzuca się on z taką wściekłością i w sposób tak gwałtowny i niebezpieczny jak na tym kontynencie. Dlatego mogę czynić cuda miłości Mego Niepokalanego Serca również tu, wśród Moich dzieci tak cierpiących i potrzebujących, tak prostych i dobrych – które przez to tak bardzo miłuję.

Wielu z nich trwa jednak jeszcze w błędzie pogaństwa lub należy do innych religii, nie będących prawdziwymi jak ta, którą objawił wam Jezus, Odwieczne Słowo Ojca, pragnące wszystkich doprowadzić do Niego, w Jego Duchu Miłości. Tych również Niebieska Mama, wraz z Jezusem, musi doprowadzić do pełni Prawdy. Już teraz gromadzę ich wszystkich w Moim Niepokalanym Sercu. Jestem Mamą wszystkich, zwłaszcza najbardziej oddalonych i błądzących jeszcze w ciemnościach. Jestem Mamą najuboższych, prostaczków, najbardziej opuszczonych, najbardziej zagrożonych.

Ileż miłości do Mnie znajdujesz na drogach Afryki! Tutaj, w sercu tak wielkiego ubóstwa, gdzie domy są jeszcze z gliny i gdzie Moje dzieci często nie mają ani pożywienia, ani ubrania, otrzymuję od nich więcej, niż Mi ofiarowują w innych bardziej rozwiniętych częściach świata. Otrzymuję czystą i szczerą miłość, wspaniałomyślną odpowiedź, więź entuzjastyczną i pełną radości, modlitwę żarliwą i wytrwałą. Czy widzisz, z jaką żarliwością odmawiają Różaniec, jaką czcią otaczają Moje obrazy, jak umieszczają Mnie w każdej izdebce swych biednych domów?

Będę im jeszcze bardziej dawać znać o Sobie poprzez objawienia i Moją matczyną obecność. Będę im pomagać i usilnie prosić Opatrzność, aby im nie brakowało ani pożywienia, ani ubrania. Niebieska Mama działa na drogach tego ogromnego kontynentu. Nadeszła godzina Moich największych cudów. To czas tryumfu Mojej macierzyńskiej Miłości.”

Jednak i ci biedacy potrzebują oczyszczenia. Właściwe – oczyszczają się prawie cały czas, ale nie ominą ich również globalne kataklizmy. Zwłaszcza kraje i miasta przybrzeżne narażone na zatopienie. Środek zaś kontynentu dosięgną inne żywioły, co prawda, w mniejszym stopniu niż na cywilizowanym i zepsutym Zachodzie.

Źródła informacji