Orędzia Współczesnych Proroków

Komentarze

Dodaj komentarz
BÓG MÓWI DO NAS DZISIAJ (KS. MICHAŁ KASZOWSKI) http://www.teologia.pl/m_k/zag01i.htm

INFORMACJE O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH http://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/strona_00_04.html

PROROCTWA PRAWDZIWE A FAŁSZYWE (autentyczne a fałszywe orędzia i objawienia) http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/bl/2015-06-28-proroctwa.html

STOSUNEK KOŚCIOŁA DO OBJAWIEŃ PRYWATNYCH: Papież Urban VIII (+1644): „W przypadkach, które dotyczą objawień prywatnych, lepiej jest wierzyć,...
BÓG MÓWI DO NAS DZISIAJ (KS. MICHAŁ KASZOWSKI) http://www.teologia.pl/m_k/zag01i.htm

INFORMACJE O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH http://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/strona_00_04.html

PROROCTWA PRAWDZIWE A FAŁSZYWE (autentyczne a fałszywe orędzia i objawienia) http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/bl/2015-06-28-proroctwa.html

STOSUNEK KOŚCIOŁA DO OBJAWIEŃ PRYWATNYCH:

Papież Urban VIII (+1644): „W przypadkach, które dotyczą objawień prywatnych, lepiej jest wierzyć, niż nie wierzyć, bo, jeśli wierzysz, i to jest udowodnioną prawdą, będziesz szczęśliwy, że uwierzyłeś, ponieważ nasza Święta Matka prosiła o to. Jeśli wierzysz, i zostanie to uznane za fałszywe, otrzymasz wszelkie błogosławieństwa, tak jakby to była prawda, ponieważ wierzyłeś, że to była prawda.”

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

W związku z tym zastrzegam od razu, że w tym Temacie wymagania będą najbardziej rygorystyczne. W żadnym wypadku nie będą tolerowane oskarżenia typu „są herezją” czy „nie są zgodne z Biblią” bez podania konkretów. Co więcej, w ogóle nie życzę sobie krytyki pod adresem Proroków, których osobiście uważam za prawdziwych: http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ap/zrodla.html .

Co prawda, większości z tych objawień Kościół na razie oficjalnie nie uznał (choćby ze względu na to, że minęło za mało czasu, albo nawet niektóre z nich nadal trwają), ale też nigdy oficjalnie nie potępił. Prywatnie zaś uznaje ich wielu spośród duchowieństwa (nawet hierarchów - łącznie z papieżami JPII i BXVI). „Potępia” je zatem wcale nie „kościół”, lecz tzw. masoneria kościelna, ponieważ odkrywają one jej podstępną rolę niszczenia Kościoła od wewnątrz.

Dobrze znam „argumenty” ich przeciwników (bo nie raz nawet do mnie pisali lub próbowali przekonać osobiście), i właśnie słabość tych „argumentów” dodatkowo przekonała mnie, że nic poważnego nie mają im do zarzucenia. Przekonałem się również, że nasze argumenty też ich nie przekonują, szkoda więc czasu na bezowocną dyskusję. Owszem, informacje, zawarte w różnych Orędziach, nie zawsze – na pierwszy rzut oka – są „zgodne pomiędzy sobą”, ale po dokładnym badaniu prawie zawsze można to „zgrać”. Ale takich „niezgodności” nie brakuje również w Biblii (nawet w 4 Ewangeliach!), co od dawna próbują wykorzystać ateiści – z bardzo słabym skutkiem (z powodów dobrze nam znanych).

Jest, natomiast, wiele innych Orędzi (także prawdziwych), których albo nie znam wcale, albo znam za słabo, żeby się do nich ustosunkować. Chętnie więc zapoznamy się z opiniami tych, którzy je dobrze znają. W tym wypadku dyskusja – merytoryczna i kulturalna – jest wskazana jak najbardziej.
Nasz Pan do Luz de Maria de Bonilla 4 stycznia 2021 r.:

Moi umiłowani ludzie:

Błogosławię was, Moje dzieci.
Trzymam cię w moim sercu, w mojej woli, abyś nie opierał się Moim Apelom.

Bądźcie Mi wierni, pozostańcie uważni na Moje Apele - wzrost duchowy jest niezbędny, aby Mój Lud pozostał uważny i ugruntowany w tym, co jest ze Mnie, a tym samym nie poddał się hordom szatana.

Kocham was, Moje dzieci; nie akceptujcie ideologii, które powodują, że wpadacie w ręce Szatana za pomocą macek (1), które on utrzymuje wśród ludzi, przy wsparciu tych, którzy tworzą światową elitę, od której pochodzą dyrektywy dotyczące wszystkich ludzkich działań.

Wzywam światową elitę nie tylko do tych, którzy za pomocą władzy ekonomicznej kupują sumienia i wydają prawa według własnego uznania, aby unieważnić Mój Lud, ale także tych, którzy poprzez udział Mojego Kościoła poddają Mój Lud szkodliwemu fizycznemu rozlewowi krwi i jednocześnie śmierć duchową, zanurzając ich we współczesnych trendach, które sprawiają Mi wielki ból.

Bądźcie Mi wierni. Nie powinniście być uważani za dobrych chrześcijan - chcę doskonałych chrześcijan, oddanych Mojej Woli.

Dzieci, musicie ewangelizować swoją obecnością jako stworzeń żyjących na stałe we Mnie, nie stając się fanatycznymi ekstremistami, którzy zrażają Mnie waszych braci i siostry.

Wzywam was do modlitwy o dobro duszy, wzywam was do ewangelizacji ze względu na rozwój osobisty i aby zbliżyć do Mnie swoich braci i siostry.

Wraz ze wzrostem duchowym stworzenie rośnie, będąc napełnionym wiedzą, ale przede wszystkim wykorzystując ją dla dobra swoich braci i sióstr, będąc moją samą Miłością i będąc z Mojej Miłości, a „reszta będzie wam dodana” (Mt 6:33).

Ile Moich dzieci nie jest w stanie rozwijać się duchowo z powodu zachowywania gorzkiego serca, ślepego i upartego w swoim ludzkim ego, dumy, chciwości, obojętności na ból innych… Te i inne błędy w sercach ludzi co modernizm wstrzyknął Moim dzieciom, aby je zahartować i sprawić, by wyglądały na siebie.

Oto plan jednego rządu: obudźcie się, moje dzieci (2) - indywidualizujcie istotę ludzką, aż każdy z was utworzy w sobie własną świątynię, abyście uniezależnili się ode Mnie.

Wzywam was, abyście byli mocni w wierze, nie zaprzeczali mi, abyście byli wierni, szanowali prawdziwe Magisterium Mojego Kościoła.
Wzywam was, abyście byli mocni w miłości do Mojej Matki.
Zapraszam was do wezwania ochrony waszych Aniołów Stróżów, nie zapominając o Moim umiłowanym świętym Michale Archanioła.

Bądźcie odważni i niestrudzeni, nie słabnijcie w swojej miłości do Mnie; bądźcie niestrudzeni w swoim oddaniu Mnie.

Zbliża się żniwo - nie ostateczny sąd narodów, ale tego pokolenia, po wypełnieniu się proroctw, które zostały ogłoszone przez wolę Bożą, nie bez uprzedniego udzielenia Mojemu ludowi możliwości nawrócenia się poprzez Ostrzeżenie.

Moi drodzy umiłowani ludzie:

Moje Serce rozpacza się, widząc cię obojętnym i widząc wroga duszy poruszającego się swobodnie pośród całej ludzkości.

Żałuję Moich dzieci, które cierpią z powodu tak wielu okrucieństw popełnianych przez ludzką moc.

Jako Ojciec Miłości smucę się z powodu zbliżającej się wojny, przed bólem, który wy nadal cierpicie z powodu niewłaściwie używanej nauki, która szerzy choroby bezkrytycznie, i żałuję z powodu nieoczekiwanych i nieznanych chorób, które sam człowiek rozprzestrzeni, będąc ofiarą grzechy ciała.

Ludu mój, umiłowany Ludu Mojego Serca, przestańcie, nie obrażajcie mnie dalej!

Moja Matka ofiarowuje swoje łzy za każdego z was.
Moja Matka przyjęła was u stóp Mojego Krzyża Chwały, aby was prowadzić i chronić, szanując wolną wolę każdego z Moich.

Moi ludzie, w obliczu nieszczęść, w których żyjecie i tych, które mają nadejść, zwróćcie uwagę na to, co się wokół was dzieje; chrońcie się, chrońcie się.

Diabeł potrząsa Moim ludem, ale Mój umiłowany lud jest chroniony tarczą Miłości Mojej Matki, przed którą ucieknie Demon, a Moi Własni ujrzą Triumf Niepokalanego Serca Mojej Matki. W tym celu musicie pozostać niezachwiani w wierze.

Umiłowani ludzie, módlcie się, ziemia nadal będzie się trząść: módlcie się za Stany Zjednoczone, módlcie się za Amerykę Środkową.

Umiłowani ludzie, módlcie się, woda oceanu będzie płynąć w kierunku wybrzeża; wyspy i wulkany wynurzą się z morza, wywołując lęk Moje dzieci.

Mój ludu, Moja Matka uraczy cię cudem, jednym z tych, które tylko Ona potrafi dać tym, którzy ją kochają.

Wezwałem was, abyście czekali na Mojego Anioła Pokoju (3), którego poślę, aby Mój Lud mógł się wzmocnić i już więcej nie zachwiał się. Kochajcie Go - nie mówcie sobie: „Ja jestem… On jest tu czy tam”, ponieważ ten, którego posyłam, przyjdzie w czasie Naszej Woli.

To jest czas próby i Boskiej i macierzyńskiej miłości.
Czekaj cierpliwie z taką samą cierpliwością jak Nasza Trójca.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Nie wątpcie w Moją Miłość do każdego z Moich dzieci: wątpcie w miłość, z jaką Mnie kochacie.

Błogosławię cię, kocham cię wieczną miłością!
Ja jestem waszym Bogiem, a wy jesteście Moim ludem.

Twój Jezus

Zdrowaś Maryjo najczystsza, poczęta bez grzechu
Zdrowaś Maryjo najczystsza, poczęta bez grzechu
Zdrowaś Maryjo najczystsza, poczęta bez grzechu


KOMENTARZ LUZ DE MARII

To są słowa miłości do ludu ukochanego przez ich Pana i ich Boga. Wydarzenia te zostały nam ogłoszone za pośrednictwem tych Orędzi, zanim się one odbyły. Nasze doświadczenie Boskiej Miłości jest jak miód ukryty w tym Słowie, aby nas zniewolić i utrzymać w Boskiej Miłości, bez względu na to, jak poważne mogą być przyszłe wydarzenia. To właśnie mądrość tej Boskiej Miłości z taką słodyczą zwiastuje nadchodzący ból, prowadząc nas do czekania z cierpliwością i wiarą na czas Triumfu Niepokalanego Serca naszej Najświętszej Matki. Jako lud Boży otrzymujemy tę oliwę, abyśmy mogli dalej zapalać nasze lampy i nie żyć w ciemności. Amen.
OREDZIE.
03.01.2021r. Godz.15:51
Jezus: Aniu, córko Moja, duch lęku zaślepia wielu ludzi i nie widzą, że profanują Moje Ciało i Krew, i nie widzą, że jest deptane i znieważane, i nie widzą, jak zło zawładnęło ich życiem.
Imię Moje jest Święte i na dźwięk Mego Imienia zgina się każde kolano.
Tak, teraz przyjmuje się Mnie, Boga, na stojąco i coraz częściej profanując Moje Ciało i Krew. Ja Jestem waszym Bogiem i każdy, kto godnie Mnie przyjmuje, otrzyma Mój pokój i łaskę. Lecz dusze, co kierują się lękiem, śmierć sobie gotują, a śmierć duszy jest gorsza od śmierci ciała, bo to jest wieczna śmierć.
- Tak, Mój Jezu, teraz wielu ludzi boi się choroby, cierpienia i śmierci. Czym jest śmierć dla Chrześcijanina, co wierzy w życie wieczne? Jezus: Śmierć jest przejściem do życia w Niebie....
OREDZIE.
03.01.2021r. Godz.15:51
Jezus: Aniu, córko Moja, duch lęku zaślepia wielu ludzi i nie widzą, że profanują Moje Ciało i Krew, i nie widzą, że jest deptane i znieważane, i nie widzą, jak zło zawładnęło ich życiem.
Imię Moje jest Święte i na dźwięk Mego Imienia zgina się każde kolano.
Tak, teraz przyjmuje się Mnie, Boga, na stojąco i coraz częściej profanując Moje Ciało i Krew. Ja Jestem waszym Bogiem i każdy, kto godnie Mnie przyjmuje, otrzyma Mój pokój i łaskę. Lecz dusze, co kierują się lękiem, śmierć sobie gotują, a śmierć duszy jest gorsza od śmierci ciała, bo to jest wieczna śmierć.
- Tak, Mój Jezu, teraz wielu ludzi boi się choroby, cierpienia i śmierci. Czym jest śmierć dla Chrześcijanina, co wierzy w życie wieczne?
Jezus: Śmierć jest przejściem do życia w Niebie. Każda dusza, co tak myśli, tęskni za życiem w Niebie blisko Boga w Jego szczęściu.
Teraz wiele dusz kieruje się lękiem; lękiem o zdrowie, o życie, o byt. I wielu wierzy, że dzięki szczepieniom skończy się pandemia i wróci dawne życie. Złudne są ich oczekiwania, gdyż szczepienia będą ponawiane, i będą nowe wirusy i nowe choroby, przedtem nieznane. Ci, co się zaszczepią kierując się lękiem będą rozczarowani, gdyż nie skończy się pandemia, a oni zdrowia nie zyskają. Złość i frustracja sprawi, że będą waszymi wrogami. Dlatego strzeżcie się tych, co będą się szczepić, i nie ufajcie nikomu. Tylko Mnie możecie zaufać i Mej Matce, Maryi. Wierność wasza będzie nagrodzona, bo Ja zachowam was od zła i wskażę drogę wyjścia z każdej trudnej sytuacji.
Wierna jest miłość Boga, a Imię Moje, Jezus, orężem w walce. Wzywajcie Mego Imienia, a każdy zły duch przegra w tej walce.
- Tak, Mój Jezu, Imię Twoje ma wielką moc, i wiele razy tego doświadczyłam. To najkrótszy egzorcyzm. Ojcze, a co mają czynić dusze, co Tobie za mało ufają i wątpią, są chwiejne, mają do Ciebie żal albo pretensje, oskarżają Cię o zło na tym świecie?
Bóg Ojciec: Dusze wątpiące i nieufne, wiara ich jest mała i miłość jest mała. Często wiedza religijna bardzo słaba, nie wiedzą, gdzie prawda, a gdzie fałsz. Gubią się i złu ulegają, a potem mają pretensje do Boga: gdzie był Bóg, gdy krzywda mi się działa? Gdzie był Bóg, gdy były wojny, okupacja, zabory? Gdzie byłeś, Panie Boże, gdy gnębili nas komuniści? I gdzie teraz jesteś, gdy sprzedają nasz kraj i niszczą gospodarkę?
Dusze nierozumne, co nie kochają Boga i nie wiedzą, że grzech sprawia, iż zło zstępuje na ziemię. Każdy grzech ma swoje konsekwencje i jest źródłem działania szatana.
Wszelkie dobro pochodzi od Boga i całe stworzenie pokazuje Jego miłość do człowieka, gdyż świat został dla Niego stworzony, by cieszył się pięknem stworzenia.
Jednak człowiek często zło wybiera, i skłonność ta ma swoje korzenie w grzechu Adama i Ewy. Miłosierdzie Moje nie oznacza braku konsekwencji za grzechy, lecz łaskę wyrwania grzesznika ze złej drogi.
Historia Polski jest trudna, lecz dar męczeńskiej krwi uczynił tą ziemię godną Mojego Królestwa. Nie wszystkie narody wykupiły się krwią męczenników, dlatego znikną z mapy świata. Zaś Naród Polski, gdzie ziemia jest nasączona krwią przodków, krwią męczenników, jest Nowym Jeruzalem.
Ja Jestem Bogiem, co ofiarował swego Syna Jezusa Chrystusa, by umarł śmiercią Krzyżową, by cierpiał wiele mąk w ciemnicy, by szedł drogą Krzyżową. Droga Krzyżowa Mego Syna wciąż się ponawia i trwa, a śmierć Jego jest ponawiana na wszystkich Ołtarzach świata podczas Mszy Świętej każdego dnia. Gdy kapłan ofiarowuje Mojego Syna podczas konsekracji, On znów umiera, a Krew Jego Święta do Kielicha spływa.
Mocą Ducha Świętego kawałek chleba zamienia się w Jego Ciało, które za was umiera.
Czy wystarczy wam wiary, by wdzięczne stało się wasze serce?
Cierpliwy jest Bóg, co znosi zniewagi, gdyż zna słabość człowieka i czeka, aż powróci syn marnotrawny.
Wiele w tych słowach jest nauki. Kto chce zrozumieć, niech wzywa Ducha Świętego.
Księga Izajasza 55, 6 – 9
"Bliskość i wielkość Pana
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
wzywajcie Go, dopóki jest blisko!
Niechaj bezbożny porzuci swą drogę
i człowiek nieprawy swe knowania.
Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje
i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczeniu.
Bo myśli moje nie są myślami waszymi
ani wasze drogi moimi drogami -
wyrocznia Pana.
Bo jak niebiosa górują nad ziemią,
tak drogi moje – nad waszymi drogami
i myśli moje – nad waszymi myślami."

https://anna-od-jezusa.pl.tl/2021-Styczeń-#1.htm
Orędzie do Anny od Jezusa i NMP
06.01.2021r.
Jezus: Aniu, córko Moja, wiedz, że łaska Moja prowadzi ciebie i wszystkie wierne Mi dusze. Zaś miłość, która jest wielkim darem, jest największym szczęściem człowieka.
Miłość Boża, co wypełnia serce, niesie pokój i radość, i jest to prawdziwe szczęście.
Bez miłości Bożej dusza umiera. Tak narodziłem się dla ludzi, by miłość Boża wylała się na cały świat. Zaś Gwiazda Betlejemska, która zaprowadziła Trzech Króli na miejsce Mego narodzenia, nie była tylko zjawiskiem, lecz zdarzeniem zaplanowanym przez Boga od stworzenia świata. Nic się nie dzieje przypadkowo i znak ten, co jakiś czas się powtarza, by przypomnieć ludziom, że Bóg w małym Dziecięciu przyszedł do tego świata. - Dziękuję, Jezu, za wielki dar Twoich Narodzin, za miłość, za to,...
Orędzie do Anny od Jezusa i NMP
06.01.2021r.
Jezus: Aniu, córko Moja, wiedz, że łaska Moja prowadzi ciebie i wszystkie wierne Mi dusze. Zaś miłość, która jest wielkim darem, jest największym szczęściem człowieka.
Miłość Boża, co wypełnia serce, niesie pokój i radość, i jest to prawdziwe szczęście.
Bez miłości Bożej dusza umiera. Tak narodziłem się dla ludzi, by miłość Boża wylała się na cały świat. Zaś Gwiazda Betlejemska, która zaprowadziła Trzech Króli na miejsce Mego narodzenia, nie była tylko zjawiskiem, lecz zdarzeniem zaplanowanym przez Boga od stworzenia świata. Nic się nie dzieje przypadkowo i znak ten, co jakiś czas się powtarza, by przypomnieć ludziom, że Bóg w małym Dziecięciu przyszedł do tego świata.
- Dziękuję, Jezu, za wielki dar Twoich Narodzin, za miłość, za to, że jesteś wszędzie tam, gdzie Cię zaprosimy.
Maryja: Boża miłość pragnie być w każdym sercu, lecz wiele serc jest zamkniętych, wiele jest serc, co odrzuca miłość Boga i Mnie odrzuca.
Tak jak Trzej Królowie przyszli i uznali w małym Dziecięciu Króla i Boga, tak serca ludzkie nie są już zdolne przyjąć Jego bezwarunkowej, czystej miłości.
Tak, pragnę ponowić swą prośbę do dusz wiernych i oddanych Bogu, by oddały Mu pokłon i w ofierze złożyły Mu dar modlitwy, dar postu, dar ofiary ze swego życia. Te dary są bardzo cenne w oczach Boga, i On pragnie wam wszystko wynagrodzić.
Cenna jest miłość Boga, cenne są Jego łaski, cenna jest ręka Opatrzności, co czuwa nad każdą duszą. Tak, drogie dusze, wszystko, co ofiarujecie Bogu, po stokroć do was powróci.
Dziś bardzo zagrożone są rodziny, dlatego zapraszajcie Boga Ojca do swych domów, do swych rodzin. Tam, gdzie jest Bóg Ojciec, tam jest i Syn, i Duch Święty.
Ja, Maryja, pragnę być też zaproszona, wraz z swym mężem Józefem, opiekunem Mojego Syna. Teraz wasze dusze są bardzo zagrożone, gdyż zło wylewa się na świat, lecz Ja, Maryja, wstawiam się za wami bezustannie, we łzach. Pragnę was wyrwać ze słabości waszych, uzależnień, z przeszłości zła. Uciekajcie się do Mnie, proście Mnie o wszystko, a Ja zaniosę wasze modlitwy przed Oblicze Boga Ojca. Nie wszystkie wsze modlitwy są zgodne z wolą Bożą i tych nie mogę przedstawić Bogu. Jednak te, co są z nią zgodne, zawsze Mu przedstawię. Bóg pragnie dla was, Moje dzieci, tego, co jest dla was dobre, i zna wszystkie zamysły wasze, i tajniki serca.
Miłość Boga, to miłość matki i ojca, pełna troski i zrozumienia. Wiele zależy od waszych decyzji i postanowień. Pamiętajcie, szczera, prosta modlitwa oddana Bogu toruje łaskę. Ważna jest wdzięczność Bogu za wszystkie łaski. A wasze uwielbienie oddaje Chwałę Bogu i otwiera wasze serca na łaskę Boga, bo uwielbienie wam jest potrzebne, a nie Bogu. Modlitwa taka jest radością waszej duszy i daje przyzwolenie Bogu, by mógł działać w waszym życiu.
- Tak, Maryjo, nasza Matko ukochana, wiele dusz prosi Boga o różne łaski. A czy ktoś pyta, co może zrobić dla Boga, by Go uszczęśliwić?
Maryja: Tak, Aniu, są takie dusze, co służą Bogu z oddaniem, są dusze, co oddały się w niewolę miłości Bogu, i Mnie ofiarowały swe życie. Dusze te Bóg przeprowadzi i osłoni, a Ja, Maryja, ukryję je pod swoim płaszczem tak, że staną się niewidzialne dla wroga.
Czas ten trudny jest sprawdzianem dla wielu dusz. Dusza taka, co Mi się ofiarowała i przylgnęła całym sercem do Boga, nadziei nie straci i wszystko przejdzie zgodnie z wolą Boga. Ten rok burzliwy przetrwa dusza wierna i Bóg będzie przy niej. Zaś te, co ulegną lękowi i swe dusze zaprzedadzą, wiele cierpieć będą musiały. Czas ucisku trwa, i wielki trud przed wami, Moje drogie dzieci. Jednak Ja jestem z wami i otacza was Mój płaszcz. Ja jestem waszą Arką, Me Serce przystanią.
Ten, co Mi zaufał, nie zginie. Ten, co zaufał Menu Synowi, zwycięży. A ten, co wytrwa, zdobędzie Palmę Świętości, Palmę Zwycięstwa.
Trevignano Romano 4 stycznia 2021
Nadzwyczajna wiadomość:
Podczas Mszy Świętej, w momencie Eucharystii, Jezus powiedział mi: wszyscy, którzy otrzymali dar Ducha Świętego i nim przeżyli, w trudnych chwilach, które nadejdą, Pan będzie z nimi i będą w pokoju i radości. podczas gdy ci, którzy nie żyli w Duchu, będą kontynuować swoją podróż w rozpaczy i ciemności. Amen
Trevignano Romano 4 stycznia 2021
Nadzwyczajna wiadomość:
Podczas Mszy Świętej, w momencie Eucharystii, Jezus powiedział mi: wszyscy, którzy otrzymali dar Ducha Świętego i nim przeżyli, w trudnych chwilach, które nadejdą, Pan będzie z nimi i będą w pokoju i radości. podczas gdy ci, którzy nie żyli w Duchu, będą kontynuować swoją podróż w rozpaczy i ciemności. Amen
PRZYGOTUJCIE SIĘ MOI LUDZIE NA WIELKIE PRÓBY, KTÓRE WSTRZĄSNĄ WAMI W CIELE, DUSZY I DUCHU I SPRAWIĄ, ŻE BĘDZIECIE BŁYSZCZEĆ JAK TYGIEL!
04 STYCZNIA 2021
WEZWANIE BOGA OJCA DO WIERNEGO LUDU. PRZEKAZ DO ENOCHA
Ludu mój, Moje dziedzictwo, Mój pokój niech będzie z wami.
Ludu mój, już wkraczacie w dni oczyszczenia, wielkie próby dopiero nadejdą; Jeśli pozostaniecie niewzruszeni w wierze i ufności Bogu, nie utracicie ani jednego włosa. Wyzwolenie mojego ludu jest bliskie; radujcie się, ponieważ żadnego testu, bez względu na to, jak trudny może on być, nie można porównać z radością, szczęściem i spełnieniem, które czekają na was w moim Nowym Stworzeniu. Moje dzieci, wasza wiara zostanie wystawiona na próbę i tylko ci, którzy pozostaną w niej wytrwali, będą mogli jutro zdobyć Koronę...
PRZYGOTUJCIE SIĘ MOI LUDZIE NA WIELKIE PRÓBY, KTÓRE WSTRZĄSNĄ WAMI W CIELE, DUSZY I DUCHU I SPRAWIĄ, ŻE BĘDZIECIE BŁYSZCZEĆ JAK TYGIEL!
04 STYCZNIA 2021
WEZWANIE BOGA OJCA DO WIERNEGO LUDU. PRZEKAZ DO ENOCHA
Ludu mój, Moje dziedzictwo, Mój pokój niech będzie z wami.
Ludu mój, już wkraczacie w dni oczyszczenia, wielkie próby dopiero nadejdą; Jeśli pozostaniecie niewzruszeni w wierze i ufności Bogu, nie utracicie ani jednego włosa. Wyzwolenie mojego ludu jest bliskie; radujcie się, ponieważ żadnego testu, bez względu na to, jak trudny może on być, nie można porównać z radością, szczęściem i spełnieniem, które czekają na was w moim Nowym Stworzeniu.
Moje dzieci, wasza wiara zostanie wystawiona na próbę i tylko ci, którzy pozostaną w niej wytrwali, będą mogli jutro zdobyć Koronę Życia Wiecznego. Próby wiary, umartwienie zmysłów i oczyszczenie ciała to jedne z wielu prób, przez które przejdziecie. Kiedy Mój Syn zostanie wygnany z ich Domów przez Ohydę Spustoszenia, Duch Święty Boży na okres trzech i pół czasu oddzieli się od ogromnej większości ludzkości i będą wiedzieć, co to znaczy być bez Ducha Bożego, którym jest dawcą życia. Tylko ci, którzy chodzą z Bogiem i są Mu wierni, będą w stanie pokonać tę bardzo trudną próbę. W tych dniach duchowego spustoszenia wróg waszej duszy będzie was kusił, umartwiał i kradł dusze wszystkich, którzy pozostają w grzechu lub w duchowej oziębłości. To będzie czas żniw, w którym kąkol zostanie oddzielony od pszenicy; trzy i pół roku, czas ostatniego panowania mojego przeciwnika, w którym zostaniecie całkowicie oczyszczeni; Tylko w ten sposób, oczyszczeni, możecie jutro być Moim narodem wybranym, z którego wasz Ojciec będzie zadowolony.
Moi ludzie, nie traćcie więcej czasu na zmartwienia i ziemskie marności, ponieważ wszystkie te rzeczy są tak ulotne i są częścią tego świata, który wkrótce przeminie. Niech zbawienie duszy będzie waszym najwyższym priorytetem i skarbem, którego musicie szukać; ponieważ reszta jest próżnością i marnością, które służą jedynie zaspokojeniu waszego ego i stworzeniu przywiązań, które wiążą waszą duszę, kradną wasz pokój i radość od Ducha. Przygotujcie się, Mój ludu, na wielkie próby, które oczyszczą wasze ciało, duszę i ducha i sprawią, że będziecie świecić jak tygiel. Tylko w ten sposób, oczyszczeni, będziecie mogli jutro nazywać się: lud Mój, dziedzictwo Moje.
Moje dzieci, nie bójcie się, ufajcie swojemu Ojcu Niebieskiemu i próbom, chwalcie Chwałę Bożą, a wszystko potoczy się dla was jak sen. Nadszedł czas, abyście powierzyli się Woli waszego Ojca; zachowajcie spokój podczas prób; módlcie się, pośćcie i czyńcie pokutę, aby oczyszczenie było dla was bardziej znośne. Nie traćcie głowy ani nie czujcie się samotni; pamiętajcie, że Niebo was nie opuści; Moja Córka Maryja i wasza Matka będą z wami w towarzystwie Moich Aniołów. Ona wskaże wam drogę, a na koniec próby pokaże wam Mojego Syna Jezusa, Błogosławiony owoc Jej łona, który będzie czekał, aby powitać was w Nowym Stworzeniu.
Radujcie się, bo wasze wyzwolenie jest blisko, nie lękajcie się; pamiętajcie, że wasz Ojciec wie, jak daleko możecie znieść próby; przyjmijcie z miłością i zaufaniem Bogu nadchodzące dni oczyszczenia, ponieważ są one konieczne, abyście jutro mogli w pełni cieszyć się Moim niebiańskim Jeruzalem. Odwagi, już niewiele zostało, by wasze oczy ujrzały światło Nowego Świtu.
Trwajcie w Moim pokoju, Mój ludu, moje dziedzictwo.
Wasz Ojciec, Jahwe, Pan Stworzenia
Daj Moim dzieciom poznać przesłanie zbawienia dla całej ludzkości

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013