Orędzia Współczesnych Proroków

Komentarze

Dodaj komentarz
BÓG MÓWI DO NAS DZISIAJ (KS. MICHAŁ KASZOWSKI) http://www.teologia.pl/m_k/zag01i.htm

INFORMACJE O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH http://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/strona_00_04.html

PROROCTWA PRAWDZIWE A FAŁSZYWE (autentyczne a fałszywe orędzia i objawienia) http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/bl/2015-06-28-proroctwa.html

STOSUNEK KOŚCIOŁA DO OBJAWIEŃ PRYWATNYCH: Papież Urban VIII (+1644): „W przypadkach, które dotyczą objawień prywatnych, lepiej jest wierzyć,...
BÓG MÓWI DO NAS DZISIAJ (KS. MICHAŁ KASZOWSKI) http://www.teologia.pl/m_k/zag01i.htm

INFORMACJE O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH http://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/strona_00_04.html

PROROCTWA PRAWDZIWE A FAŁSZYWE (autentyczne a fałszywe orędzia i objawienia) http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/bl/2015-06-28-proroctwa.html

STOSUNEK KOŚCIOŁA DO OBJAWIEŃ PRYWATNYCH:

Papież Urban VIII (+1644): „W przypadkach, które dotyczą objawień prywatnych, lepiej jest wierzyć, niż nie wierzyć, bo, jeśli wierzysz, i to jest udowodnioną prawdą, będziesz szczęśliwy, że uwierzyłeś, ponieważ nasza Święta Matka prosiła o to. Jeśli wierzysz, i zostanie to uznane za fałszywe, otrzymasz wszelkie błogosławieństwa, tak jakby to była prawda, ponieważ wierzyłeś, że to była prawda.”

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

W związku z tym zastrzegam od razu, że w tym Temacie wymagania będą najbardziej rygorystyczne. W żadnym wypadku nie będą tolerowane oskarżenia typu „są herezją” czy „nie są zgodne z Biblią” bez podania konkretów. Co więcej, w ogóle nie życzę sobie krytyki pod adresem Proroków, których osobiście uważam za prawdziwych: http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ap/zrodla.html .

Co prawda, większości z tych objawień Kościół na razie oficjalnie nie uznał (choćby ze względu na to, że minęło za mało czasu, albo nawet niektóre z nich nadal trwają), ale też nigdy oficjalnie nie potępił. Prywatnie zaś uznaje ich wielu spośród duchowieństwa (nawet hierarchów - łącznie z papieżami JPII i BXVI). „Potępia” je zatem wcale nie „kościół”, lecz tzw. masoneria kościelna, ponieważ odkrywają one jej podstępną rolę niszczenia Kościoła od wewnątrz.

Dobrze znam „argumenty” ich przeciwników (bo nie raz nawet do mnie pisali lub próbowali przekonać osobiście), i właśnie słabość tych „argumentów” dodatkowo przekonała mnie, że nic poważnego nie mają im do zarzucenia. Przekonałem się również, że nasze argumenty też ich nie przekonują, szkoda więc czasu na bezowocną dyskusję. Owszem, informacje, zawarte w różnych Orędziach, nie zawsze – na pierwszy rzut oka – są „zgodne pomiędzy sobą”, ale po dokładnym badaniu prawie zawsze można to „zgrać”. Ale takich „niezgodności” nie brakuje również w Biblii (nawet w 4 Ewangeliach!), co od dawna próbują wykorzystać ateiści – z bardzo słabym skutkiem (z powodów dobrze nam znanych).

Jest, natomiast, wiele innych Orędzi (także prawdziwych), których albo nie znam wcale, albo znam za słabo, żeby się do nich ustosunkować. Chętnie więc zapoznamy się z opiniami tych, którzy je dobrze znają. W tym wypadku dyskusja – merytoryczna i kulturalna – jest wskazana jak najbardziej.

Orędzie z Medziugorja,
25. listopada 2023 r.

av

otrzymane przez Mariję Pavlović

Drogie dzieci! Niech ten czas będzie przeplatany modlitwą o pokój i dobrymi uczynkami, aby radość oczekiwania na Króla Pokoju zagościła w waszych sercach, rodzinach i na świecie, któremu brak nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

otrzymane przez Mariję Pavlović

Drogie dzieci! Niech ten czas będzie przeplatany modlitwą o pokój i dobrymi uczynkami, aby radość oczekiwania na Króla Pokoju zagościła w waszych sercach, rodzinach i na świecie, któremu brak nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Colle del Buon Pastore (Wzgórze Dobrego Pasterza)
Carbonia, Italia, 25 Listopada, 2023 r.

W Ziemię wkrótce uderzy asteroida!
Radujcie się, Moje dzieci, radujcie się!
* Oto stary czas już dobiegł końca:
* Teraz zaczyna się prawdziwe życie dla tych, którzy pozostali wierni Mnie, Bogu Miłości!
* Grajcie na harfach i lirach, grajcie na cymbałach:
* Oto Król Chwały przychodzi, by wesprzeć swoich synów,
* nieskończone dźwięki organów zjednoczą się i z pasją zagrają Chwała niech będzie Bogu!
* Wszechświat wszystko usłyszy…
* serca ludzi będą wibrować w miłości:
* …Oto nadchodzę!!! Amen
Moi synowie,
* otwórzcie przede mną drzwi swego serca, * upewnijcie się, że mogę was zabrać ze sobą i dać wam...
Colle del Buon Pastore (Wzgórze Dobrego Pasterza)
Carbonia, Italia, 25 Listopada, 2023 r.

W Ziemię wkrótce uderzy asteroida!
Radujcie się, Moje dzieci, radujcie się!
* Oto stary czas już dobiegł końca:
* Teraz zaczyna się prawdziwe życie dla tych, którzy pozostali wierni Mnie, Bogu Miłości!
* Grajcie na harfach i lirach, grajcie na cymbałach:
* Oto Król Chwały przychodzi, by wesprzeć swoich synów,
* nieskończone dźwięki organów zjednoczą się i z pasją zagrają Chwała niech będzie Bogu!
* Wszechświat wszystko usłyszy…
* serca ludzi będą wibrować w miłości:
* …Oto nadchodzę!!! Amen
Moi synowie,
* otwórzcie przede mną drzwi swego serca,
* upewnijcie się, że mogę was zabrać ze sobą i dać wam Mnie w nowym życiu.
* Przyjdźcie. Moi umiłowani, przyjdźcie i odbierzcie swoją nagrodę,
* przyjdźcie i cieszcie się z dobrodziejstw dziedziców Boga, ponieważ jesteście Jego dziećmi.
* Zjednoczcie się w jednym sercu i jednej duszy, Moje dzieci:
* Okazujcie radość ze wszystkimi!
Ja jestem Bogiem pokoju, szczęścia wiecznego:
* nie odwracajcie się ode Mnie!
* Dotarliście już do końca wyścigu:
* wkrótce zostaniecie porwani do Nieba.
Burza nie uderzy w dzieci Boże!
* obejmijmy się nawzajem, och ludzie,
* przestańcie się nienawidzić i ranić siebie nawzajem;
* Przekształćcie się:
* Moja Miłość jest nieskończona!
* Proście Mnie o przebaczenie za to, że brutalnie Mnie obraziliście…
* a Ja w Moim wielkim Miłosierdziu przebaczę skruszonemu.
Kochana córko,
napisz jeszcze raz do Mojego umiłowanego Ludu,
napisz, umiłowany pisarzu Boży, napisz, wykrzycz światu Moją Prawdę!
* W Ziemię wkrótce uderzy asteroida!
* Francja spłonie
* Włochy pójdą jej śladem!
* Europa zostanie zdeptana przez wroga!
* Ludzi spotka śmierć!!!
* Moje Oko patrzy na tę ludzką nędzę...
* Człowiek lekceważy Moje wezwanie do zbawienia…
* Nie będę w stanie pomóc tym, którzy oddalili Mnie od swojego życia!
* Poświęćcie się Mnie, och ludzie,
* nie przedkładajcie rzeczy tego świata ponad Mnie.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
* jesteście o krok od przepaści:
* Powróćcie do Mnie!
* Tylko Ja mogę was uwolnić:
* …Ocalę wszystkich, którzy zdecydują się być „Moimi”.
Nawracajcie się, och ludzie, nawracajcie się!!! …
Wasze nawrócenie jest pilne dla waszego zbawienia.
Moi synowie:
* Zwracam waszą uwagę na Moich prawdziwych proroków:
* przekazują Moje Święte Słowo,
* ogłaszają to, co Bóg im nakazuje dla dobra ludzkości.
* Nie depczcie Moich proroków..., ale pomóżcie im w ich trudnym zadaniu.
Umiłowane dzieci:
* podążajcie za Jezusem:
* bądźcie na Jego Obraz i Podobieństwo!
* Nie wypowiadajcie słów kłamstwa i zdrady...
* nie bądźcie Judaszami,
* ale… bądźcie święci.
* Przygotujcie drogę Panu, który nadchodzi:
* otwórzcie przed Nim swoje serca, och ludzie;
* oddajcie się Mu jako wierni „słudzy”.
* Bądźcie prawdziwymi przyjaciółmi Pana!
Powtarzam:
* Zjednoczcie się w jednym sercu i jednej duszy, Moje dzieci:
* Jestem Bogiem pokoju, wiecznego szczęścia!
* Nie oddalajcie się ode Mnie, Moje dzieci:
* dotarliście już do końca wyścigu;
* wkrótce zostaniecie porwani do Nieba.
Udzielam ostatecznych instrukcji Moim prorokom:
* niech Moje schronienia będą strzeżone,
* wkrótce zawołam po imieniu!
* Zbliża się czas!
* nie bądźcie głupcami...
* nie traćcie czasu:
* zima dla wielu dusz będzie mroźna...
* zagubią się.
Słuchajcie Mojego Głosu, och ludzie! Odpowiedzcie mi, Moje dzieci!
Pokutujcie!!! Pokutujcie!!! Pokutujcie!!!
Orędzie przekazane przez Pana Jezusa ojcu Łukaszowi 24.11.2023.
Dzisiaj podczas mistycznego doświadczenia ujrzałem Pana Jezusa o bardzo smutnym wyrazie twarzy ze łzami w oczach. Po chwili Pan Jezus powiedział.
Drogi Mój synu ubolewam nad tym, widząc jak inni ciebie ranią i wyśmiewają się z ciebie.
Proszę skryj się cały pod Moim sercem i zachowuj spokój. Nie odpowiadaj złem za zło, lecz miłością, która potrafi skruszyć najtwardsze serca. Ci wszyscy, którzy tak tobą poniewierają nie zdają sobie sprawy, że Mi zadają ból. Widzę Mój synu ile wylewasz łez martwiąc się o Moje rany, które nosisz na swoim ciele. Dzisiaj pragnę ciebie uspokoić, że w chwili kiedy nadejdzie zagrożenie, podczas którego Moje rany mogłyby stać się pośmiewiskiem dla innych, np. w czasie przesłuchań sądowych,...
Orędzie przekazane przez Pana Jezusa ojcu Łukaszowi 24.11.2023.
Dzisiaj podczas mistycznego doświadczenia ujrzałem Pana Jezusa o bardzo smutnym wyrazie twarzy ze łzami w oczach. Po chwili Pan Jezus powiedział.
Drogi Mój synu ubolewam nad tym, widząc jak inni ciebie ranią i wyśmiewają się z ciebie.
Proszę skryj się cały pod Moim sercem i zachowuj spokój. Nie odpowiadaj złem za zło, lecz miłością, która potrafi skruszyć najtwardsze serca. Ci wszyscy, którzy tak tobą poniewierają nie zdają sobie sprawy, że Mi zadają ból.
Widzę Mój synu ile wylewasz łez martwiąc się o Moje rany, które nosisz na swoim ciele. Dzisiaj pragnę ciebie uspokoić, że w chwili kiedy nadejdzie zagrożenie, podczas którego Moje rany mogłyby stać się pośmiewiskiem dla innych, np. w czasie przesłuchań sądowych, wówczas dla dobra twojego one zanikną i pojawią się nowo po wszystkich przykrych wydarzeniach.
Następnie pragnę to uczynić po to, aby nikt po raz kolejny nie mógł profanować Mojego ciała, jak to miało miejsce w chwili biczowania i ukrzyżowania.
Za wszystkich sprawców niszczących Mnie w tobie proszę módl się.
Błogosławię wszystkich, o których Mi dzisiaj mówiłeś i posyłam do nich Ojcowskie błogosławieństwo.
Jezus+++

https://www.facebook.com/profile.php?id=100077429887774
Colle del Buon Pastore (Wzgórze Dobrego Pasterza)
Carbonia, Italia, 24 Listopada, 2023 r.

Nadejście wielkiej burzy rzuci was na kolana. Bóg Ojciec, Bóg Wszechmogący, z bólem patrzy na sytuację tej ludzkości, która wpadła w pułapkę diabła. Umiłowane dzieci: pokutujcie! Nadszedł czas powrotu do domu:
* Bóg Ojciec czeka, aby ponownie objąć swoje umiłowane stworzenia.
* Nadeszła godzina wielkiego odstępstwa:
* ucisk panuje nad ziemią,
* Kościół wpadł w ręce szatana.
* Moje Najświętsze Serce woła o wasze nawrócenie!!!
* Drżyjcie, ludzie, drżyjcie!
* Nadejście wielkiej burzy rzuci was na kolana.
* Zachowajcie czujność, przygotujcie się!
* Módlcie się i pośćcie od rzeczy tego świata: * składajcie...
Colle del Buon Pastore (Wzgórze Dobrego Pasterza)
Carbonia, Italia, 24 Listopada, 2023 r.

Nadejście wielkiej burzy rzuci was na kolana. Bóg Ojciec, Bóg Wszechmogący, z bólem patrzy na sytuację tej ludzkości, która wpadła w pułapkę diabła. Umiłowane dzieci: pokutujcie! Nadszedł czas powrotu do domu:
* Bóg Ojciec czeka, aby ponownie objąć swoje umiłowane stworzenia.
* Nadeszła godzina wielkiego odstępstwa:
* ucisk panuje nad ziemią,
* Kościół wpadł w ręce szatana.
* Moje Najświętsze Serce woła o wasze nawrócenie!!!
* Drżyjcie, ludzie, drżyjcie!
* Nadejście wielkiej burzy rzuci was na kolana.
* Zachowajcie czujność, przygotujcie się!
* Módlcie się i pośćcie od rzeczy tego świata:
* składajcie ofiary i proście Mnie o przebaczenie,
* wzywajcie Mojego Miłosierdzia.
Grzmi Mój gniew!
* Świat jest w ognistym piecu szatana:
* on nic nie zauważa,
* czeka, aż wszystko przeminie i powróci spokój, ale nic nie będzie już takie samo jak wcześniej.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
* dawne rzeczy przeminą..., ale... Moje Słowo nigdy nie przeminie!
Moi synowie,
* Proszę o wasze nawrócenie,
* Pragnę waszego zbawienia.
* Płaszcz Najświętszej Dziewicy już się otwiera, aby chronić Jej dzieci:
* wszystkich, którzy w wierności i miłości oddali się z miłości do Miłości.
Oto ja Służebnica Pańska!
Mój umiłowany Jezu, Mój Synu: Przychodzę do Ciebie jako Twój Apostoł, aby z radością służyć Ci w powierzonym Mi poleceniu triumfu Ostatniego Dzieła ziemskiego w miłości i miłosierdziu.
* Raduję się z dzieci, które Mi dałeś: są dumne,
* idą obok Mnie i machają flagą miłości.
* Są wiernymi sługami,
* dzielnymi żołnierzami, gotowymi umrzeć za Ciebie, Mój Panie Jezu, ...
* z miłością oczekują Twojego Powrotu w chwale.
* Są posłuszni jak baranki,
* podążają za Twoim wychowaniem:
* Ja, Najświętsza Maryja, pouczam ich według Twoich Przykazań;
* padają na twarz z wierną miłością i radośnie podążają za Mną, bo wszystko pachnie Tobą.
Jakie cudowne dzieci dałeś Mi, Panie!
* Płaczę z radości z powodu tego wspaniałego daru dla Mnie, Twojej Matki i ich Matki...
* Kochają mnie, wyciągają swoje rączki, żeby im towarzyszyć na tym łez padole: przy Moim boku czują się bezpiecznie, uczę je o Tobie.
Naprzód, ludu Boży! Naprzód, dzieci Najwyższego! Oto dotarliśmy do ostatecznej bitwy z szatanem: …Wy, moje dzieci, już zwyciężyliście w Zwycięskim Bogu, waszym Królu: Królu królów! Amen.
Żywy Płomień – obszerne fragmenty
Warszawa Jelonki, 25 listopada 2023 r.
Jezus Chrystus

Jam Jest Jezus Chrystus, Syn Boży, Druga Osoba Trójcy Świętej. Witam was o Moje umiłowane dzieci w tym maleńkim mieszkanku, w Moim umiłowanym gołębniku. Cieszy Me Serce, że zechcieliście tu przybyć, tu się gromadzić, modlić się, składać w darze do Boga przez Ręce Maryi, Mojej Świętej, Kochanej Mamy swoje dary, swoje ofiary. Doskonale słyszę co mówicie, słyszę co myślicie, nic się przede Mną nie ukryje. Wiem, że czas biegnie jak szalony, a zły duch porywa z furią wasze serca zawsze wtedy, gdy zdoła, zwłaszcza waszych bliskich. Oto z miłością przybliżam się do każdej modlącej się osoby, wyjmuję z waszych serc...
Żywy Płomień – obszerne fragmenty
Warszawa Jelonki, 25 listopada 2023 r.
Jezus Chrystus

Jam Jest Jezus Chrystus, Syn Boży, Druga Osoba Trójcy Świętej. Witam was o Moje umiłowane dzieci w tym maleńkim mieszkanku, w Moim umiłowanym gołębniku. Cieszy Me Serce, że zechcieliście tu przybyć, tu się gromadzić, modlić się, składać w darze do Boga przez Ręce Maryi, Mojej Świętej, Kochanej Mamy swoje dary, swoje ofiary. Doskonale słyszę co mówicie, słyszę co myślicie, nic się przede Mną nie ukryje. Wiem, że czas biegnie jak szalony, a zły duch porywa z furią wasze serca zawsze wtedy, gdy zdoła, zwłaszcza waszych bliskich.
Oto z miłością przybliżam się do każdej modlącej się osoby, wyjmuję z waszych serc troski i kłopoty które w nich mimowolnie się znajdują, a zwłaszcza wyjmuję to co was obciąża. Tak bardzo chcę królować niepodzielnie wraz z Moim Niebieskim Tatą i z Duchem Świętym w sercu każdej osoby, ale nie pozwalacie Nam na to. Wraz ze mną przybył na to Błogosławione miejsce mój Tata Niebieski i Duch Święty a także Maryja, Moja Święta, Kochana Mama. A także wielu Aniołów. Wraz z nami przybył Święty Józef i wielu innych Świętych z Nieba.
Trójca Święta obdarza was dzisiaj wielką miłością, my chcemy być nieustannie w waszych sercach, w nich królować wam pomagać. Na mój wyraźny rozkaz wasi Aniołowie Stróżowie założyli wam na szyję poczwórne świetliste Różańce Święte. One będą was chronić przed nadmierną agresją demonów, ale tylko wtedy, gdy będziecie odmawiać cały, cztery części Różańca Świętego codziennie.
Pozwólcie o dziatki działać wewnątrz waszych serc i dusz, ale też poprzez was, nie zamykajcie swoich serc na Boże działanie, nie bądźcie samolubni i egoistyczni, a zwłaszcza nie bądźcie wyrachowani. Nigdy nie bójcie się Boga, ale zawsze miejcie w sobie niezbędną Bojaźń Bożą. Wszelki strach buduje w was szatan, to jemu zależy, abyście się sprzeciwiali całą swoją mocą wszelkim Bożym rozporządzeniom. Macie wolną wolę, to ona dość mocno ogranicza Trójcę Świętą nie pozwala Bogu w was swobodnie działać tak jak chce i pragnie.
Jedynym doskonałym, a przez to najlepszym rozwiązaniem jest dobrowolne, całkowite oddanie się z duszą i ciałem w dobrowolną Niewolę Miłości Trójcy Świętej przez Niepokalaną lub w Niewolę Niepokalanej.
Trójca Święta jest ze wszech miar Sprawiedliwa, bo taka jest natura każdej Bożej Osoby. Nie skarzę na wieczne męki kogoś, kto na nie, nie zasłużył. Nie dam nagrody Nieba komuś, kto szczerze gardzi Trójcą Świętą, a zwłaszcza Bożymi Prawami.
Zuchwałość, hardość, buta, brak szacunku itp. jest to cecha demoniczna. Żaden demon nie potrafi sam stanąć w prawdzie, do tego jest zmuszony siłą Trójcy Świętej. Każdy demon jest odstępcą, nieposłuszny Woli Bożej, nie chce i nie zamierza dobrowolnie pełnić Woli Bożej i do tego samego zachęca i wabi każdego człowieka. Prawie na nikogo nie może demon działać siłą fizyczną, na to musi dostać specjalne pozwolenie od Boga.
Żyjecie obecnie w czasie końca czasów, Trójca Święta pozwala demonom na to, aby wykorzystały cały swój spryt i energię, na kuszenie całej ludzkości. Prawie ¾ demonów wyszło z piekła, a jest ich wszystkich trzy tryliony, w piekle zostało ich około pięćset bilionów, na ziemię zeszło około dwóch i pół tryliona demonów, z czego na Polskę przypada około tryliona demonów. Nie musicie się ich bać, wystarczy jak będziecie trwać przy Bogu pełniąc Jego Świętą Wolę. Dlaczego, aż tylu demonów przypada na Polskę? Polska to jeden z ostatnich bastionów wiary, to nowy Naród Wybrany przez Trójcę Świętą. Tak jak Izrael, szatan chce zniszczyć Polskę, dlatego lucyfer wysłał na Polskę aż tylu demonów. To Lucyfer chce likwidacji wszystkich Polaków, dlatego wszędzie, gdzie zdoła psuje ludzi. To demony za sprawą swoich ludzi z masonerii obsadzają stanowiska w rządzie, na wszelkich stanowiskach decyzyjnych, a także na stanowiskach kościelnych.
Większość biskupów nie dba za bardzo o powierzoną ich pieczy owczarnię, niewiele się modli, prawie w ogóle się nie umartwia, zanika u nich wiara, stąd bierze się podejmowanych tak dużo złych decyzji. Wokół Polskiego Episkopatu krąży pięćset bilionów demonów. Mało który biskup tak naprawdę chce się modlić, oddaje siebie i swoją owczarnię bez walki, walkowerem demonom. Na jednego biskupa przypada co najmniej dziesięć miliardów demonów.
Wolą Boga jest, aby wszyscy biskupi i kardynałowie się nawrócili, zaczęli się o wiele więcej modlić, pościć i umartwiać się, używać sakramentaliów. Ofiarowałem Moim kapłanom, biskupom i kardynałom wielką moc przeciwko demonom, ofiarowałem wam Siebie Samego, Moją Świętą, Kochaną Mamę, na każde wasze zawołanie macie Ją a wraz z Nią sześć trylionów Aniołów. Chcąc coś zyskać w walce, to wy musicie od siebie wiele dać swojej pracy, modlitwy, wysiłku, postów, wynagrodzeń itp. dopiero wtedy Trójca Święta będzie wam dawała krocie specjalnych Łask.
O kapłani biskupi i kardynałowie, dlaczego w was jest aż tak wiele ogromnej pychy, buty? Dlaczego o wiele łatwiej słuchacie szatana, a nie chcecie słuchać swojego Boga i Maryję Moją Świętą, Kochaną Mamę? Dlaczego słuchacie z atencją szatana i jego bredni? Nie walczcie z pobożnością ludzi, nie profanujcie już Mojego, Świętego Ciała pozwalając udzielać Moje ciało świeckim szafarzom, a także przez udzielanie Mojego Świętego Ciała na stojąco i do ręki? Oto szatan was zwiódł, a Trójca Święta dopuściła, abyście popełnili wiele błędów.
Szatan jest pewien, że pokonał Polskę, teraz będzie chciał poddać was w niewolę dawnych wrogów, a także nowych. Ludzie szatana rządzą Polską, a także polskim Kościołem. Tych dobrych się dyskryminuje. Od wielu lat w niektórych grupach modlitewnych zwłaszcza na Jelonkach w warszawie, zamawiane są Msze Święte o uratowanie Polski. Wielu ludzi podjęło modlitwę i post za Polski Episkopat, to poskutkuje szybkim, ale mocnym oczyszczeniem Polski. Nie dam Polski zmarnować, Maryja, Moja Święta, Kochana Mama po raz kolejny uratuje Polskę, otrzymacie pomoc z najmniej oczekiwanej strony. Wydarzenia, które nastąpią wstrząsną wami, zmienią serca rządzących, zapoczątkowane będą zmiany, które uratują was w wirze wydarzeń.
Przez świat przetoczą się walki i rewolucje, głowę ponownie podniesie islam uzbrojony przez Żydowską Chazarię. To co będzie się działo sprowadzi na ludzkość pożogę, głód i nędzę. W Polsce pojawi się ktoś, kto faktycznie będzie rządził Polską w Moim Imieniu. Padnie Europa zachodnia i Unia Europejska. To Polska stworzy nową unię, na Bożych zasadach.
Zabraniam słuchania demonicznych rozkazów z Watykanu. Kościół Święty jaki znacie, upadnie, dobrzy kapłani i biskupi przejdą do podziemi, do katakumb. Polska ma szansę ocaleć w powodzi wydarzeń, które niebawem nastąpią. To nie Bóg przegra walkę, ale szatan, nim jednak to nastąpi, wy jednak musicie się natrudzić, wysilić.
Wiem, że słabi i nędzni jesteście sami z siebie, ale to Bóg w Trójcy Świętej Jedyny będzie waszą siłą i mocą. Sami z siebie nic nie znaczycie, jesteście bardzo słabi i ułomni, pełni wad i różnych skrajności. Zbyt często zwodzi was szatan, oszukuje was, uparcie realizujecie jego demoniczną wolę, zamiast Woli Bożej. To szatan mnoży waszą głupotę i bezsensowne działanie. Znacznie rośnie w was pycha, chciwość, zbyt wielu ma wysokie mniemanie o sobie, o wiele za mało opieracie się na Bogu, za bardzo liczycie na własne siły.
Gdy coś robicie dla Boga, za bardzo się nie spieszcie, ale też za nadto nie zwlekajcie.
Jest wiele cierpiących osób nie potrafiących się otworzyć na pełne działanie Trójcy Świętej. To szatan „buduje” w was opór, to jemu zależy na tym, abyście nie poszli dalej, dlaczego więc słuchacie tak bardzo złego ducha?
Trójca Święta wybiera sobie narzędzie i to Ona chce się tym narzędziem posługiwać. Nie liczysz się ty jako narzędzie, to Ja się tobą posługuję. Strzeż się pychy, buty i wyniosłości, służ zawsze innym, gdy jesteś w stanie, nigdy nie stroń od posługi. Każdemu Mojemu narzędziu daję czas, a także stosowne Łaski. Żadna Łaska Boża nie jest powodem do pychy i wyniosłości. Każdy mój prorok na chwilę wpada w szpony demonów, czy zechce to zauważyć? Nie wszystkie polecenia, które taki prorok słyszy pochodzą od Boga, są też takie, które dają demony.
Jeżeli uniesiesz się pychą, buta i wyniosłością, to już wpadłeś w szpony demona i pozostajesz w nich do tej pory, dokąd trwasz w pysze, bucie i wyniosłości. Czy prosisz osoby, które do ciebie przychodzi z Nieba o znak? Jeżeli tak, to doskonale, jeżeli jednak nie, to miej świadomość, że bardzo łatwo oszuka cię zły duch. Nie pora na gniew, na urazę, na osobisty przerost ambicji. To Trójca Święta sama wybiera sobie narzędzie, a nie odwrotnie.
Powierzając komuś zadanie, doskonale wiem kim jest narzędzie jak również jakie ma ułomności. Jeżeli nie wiesz, jak coś wykonać, módl się i pość, a Duch Święty nie poskąpi ci swojej Łaski. Łaska Boża nie zawsze przychodzi od razu, czasem musisz trochę na nią poczekać. Czasem nie rozpoznajesz Łaski Bożej, którą ci daję, nie opieraj się przy swoim zdaniu zwłaszcza wtedy, gdy nie masz racji. Każdy z was niech nauczy się słuchać i modlić się o poznanie prawdy. Nigdy nie powtarzaj czyjejś opinii o innych, zwłaszcza jak ona nie może być zweryfikowana. Twoje zdanie może być oparte na kłamstwie, dlatego gdy nie jesteś czegoś pewien, zawsze dodaj, że nie jesteś pewien wiarygodności tej informacji.
Starajcie się celowo nie kłamać, to jest nader obrzydliwe w Bożych Oczach. Gdy walczysz ze swoim grzechem, słabością, nie czyń tego samotnie. Czyń co możesz, wszystko to co zdołasz, nie załamuj się, gdy upadniesz, ale jak najprędzej oczyść się w sakramencie pokuty i postanów więcej nie upadać. Proś Trójcę Świętą i Maryję, Moją Świętą, Kochaną Mamę, a także Aniołów o pomoc w tej walce, a tę pomoc z pewnością otrzymasz, choć nie zawsze od razu.
Zastanów się, kiedy najczęściej upadasz, co jest tego przyczyną? Podejdź do swego problemu uczciwie. Jeżeli to jest mowa, naucz się milczeć, zastosuj post milczenia. Jeżeli jest to nieczystość, zastanów się uczciwie, co cię do niej doprowadza? Co jest jej przyczyną?
Jeżeli jesteś kapłanem, nie możesz spowiadać wspólnika grzechu, bo rozgrzeszenie nie nastąpi. Jeżeli ciebie ktoś prosi o pomoc, nigdy nie odmawiaj bądź pokorny, rozważny, walcz ze swoją pychą i butą, a jeżeli nacie tendencje do pychy, śmiało możecie stosować technikę samo poniżania się, lecz nade wszystko chcę, abyście stali w prawdzie, nie kłamali. Teraz chcę, aby w Polsce wzmogła się wasza dobrowolna modlitwa, post i ofiary składane Bogu, do Bożego Skarbca. Trójca Święta chce uratować kogo się tylko da od wiecznego potępienia.
Modlą się, poszczą i umartwiają wciąż te same osoby, a Ja chcę, aby do tego dzieła przyłączyli się nowo nawróceni. Chcę, abyście uczestniczyli w Mszach Świętych całym swoim sercem, a gdy przychodzą rozproszenia, ignorujcie je, nie zwracajcie na nie swojej uwagi, proście o pomoc w ich pokonaniu Trójcę Świętą i Maryję, Moją Świętą, Kochaną Mamę, a także swojego Anioła Stróża. Kto zechce posłuchać wołania Boga i Maryi? Kto z was zechce do końca wypełniać Wolę Bożą? Jest jeszcze wiele do zrobienia, kim mogę się posłużyć? Co którzy założyli własne grupy modlitewne niech poproszą Aniołów o pomoc w przyprowadzeniu do grupy nowych osób.
Nadszedł czas, kiedy powinniście się zabezpieczyć w wodę i żywność na zapas tak, abyście mieli na rozmnożenie, do własnego użytku, gdy nastanie głód. O wiele bardziej niż przygotowanie materialne, chcę, abyście przygotowali się duchowo. Zechciejcie przebaczyć tym, którzy wam zawinili, którzy was skrzywdzili. Zechciejcie nie pamiętać swojej krzywdy. Jeżeli to ty kogoś skrzywdziłeś, spróbuj to naprawić, wynagrodzić uczynione zło. Oddajcie swoje długi, aby nie ciążyły na was na wieczność.
Zechciejcie też pamiętać o długach duchowych, niespełnionych obietnicach. Przeproście tych którym jesteście coś winni. Jeżeli to tobie jest ktoś coś winien, a nie potrafi tego spłacić, oddać, ty bądź wspaniałomyślny, daruj bliźniemu ten dług, aby na nim nie ciążył. Jeżeli po dłuższym czasie zyskałeś możliwość spłaty długu, oddaj dług nawet po latach, a jeżeli ten ktoś umarł, oddaj to jego spadkobiercom lub równowartość daj na Mszę Świętą w intencji dusz w czyśćcu cierpiących.
Nigdy nikogo nie obgaduj, nie oczerniaj, o wiele lepiej zrobisz jak będziesz milczeć, nawet z krzywdą dla siebie. Jeżeli jesteś rodzicem już w starszym wieku, a masz osobisty majątek, uczyń sprawiedliwy podział dla swoich dzieci, nie pomiń żadnego. Jeżeli rodzic pominął jakieś dziecko w testamencie, ten hojniej obdarowany powinien sam uczciwie podzielić się spadkiem z tym kto nic albo zbyt mało dostał. Za niesprawiedliwe potraktowanie kogoś, będziesz dość srogo cierpieć w czyśćcu. Jeżeli wiecie o kimś, kto tak kogoś niesprawiedliwie potraktował, napomnijcie taką osobę, aby zaoszczędzić jej niepotrzebnych cierpień w czyśćcu.
Kroczcie Bożymi, a nie swoimi drogami ani autostradą złego ducha. Oddając Mi swoje serce i duszę, oddajcie także swoje ciało. Nigdy nie podążajcie w dół na wieczne potępienie, ale tylko w górę, dbając nieustannie o swój rozwój duchowy, nie oglądajcie się już na kapłanów, ale ogarnijcie ich stałą opieką modlitewną i ofiarą, aby uchronić ich od demonicznego pożaru ducha, a wy pilnujcie, aby duchowy Boży Ogień w was płonął i nigdy nie zagasł.
Niestety, ogień sam płonąć nie będzie, do tego by płonął, niezbędne jest duchowe paliwo. Wszelka wiara, zawsze rodzi się ze słuchania albo z czytania. Zechciejcie zadbać o dobrą lekturę na czele z właściwym Pismem Świętym, nigdy o Nim nie zapominajcie. Zawsze jak czytacie, czyńcie to rozważając, wówczas to co czytacie, docierać do was będzie o wiele głębiej. Starajcie się unikać zła, oraz złych wiadomości, nigdy nie nakręcajcie się nimi, bo to sprzyja rozwojowi w was złego ducha, oraz wszelkich demonicznych konsekwencji.
Kto może niech podejmie post milczenia, niech milczą usta, niech milczą myśli, używajcie ich tylko tyle co niezbędne, konieczne. Chcę, abyście przez to nauczyli się wyciszenia wewnętrznego. Składajcie w Moje dłonie to co zdołacie, to co możecie, każdy wasz dar jest bardzo cenny i ma swoją wielką wartość. Niczego nie bagatelizujcie, wszystko jest ważne. Trwajcie przy Mnie w pokoju.
Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię, w Imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego. † Amen. ††† Jezus
Manuela Strack, 6 Listopada, 2023 r.
Diabeł jest naszym oskarżycielem
Maria-Die-Makellose.de

Mówi Św. Teresa z Avila
Diabeł jest naszym oskarżycielem, drogi przyjacielu. Nieraz wzbudza w duszy strach przed przyjęciem miłości Boga, którą Jego Królewska Mość hojnie obdarza. Raz po raz oskarżyciel próbuje wlać w serce duszy niezadowolenie, że nie jest godzien chodzić drogami Bożymi. Żyjcie w sakramentach i kochajcie Boga, tak jak On, Jego Wysokość, kocha was nieskończenie. Wszystkich was, którzy Go kochacie, uszlachetnił swoją królewską Najdroższą Krwią, którą przelał na krzyżu. Jesteście odkupieni, wykupieni i przeznaczeni do Nieba. Po prostu kochajcie i ofiarujcie Najdroższą Krew Jego Królewskiego...
Manuela Strack, 6 Listopada, 2023 r.
Diabeł jest naszym oskarżycielem
Maria-Die-Makellose.de

Mówi Św. Teresa z Avila
Diabeł jest naszym oskarżycielem, drogi przyjacielu. Nieraz wzbudza w duszy strach przed przyjęciem miłości Boga, którą Jego Królewska Mość hojnie obdarza. Raz po raz oskarżyciel próbuje wlać w serce duszy niezadowolenie, że nie jest godzien chodzić drogami Bożymi.
Żyjcie w sakramentach i kochajcie Boga, tak jak On, Jego Wysokość, kocha was nieskończenie. Wszystkich was, którzy Go kochacie, uszlachetnił swoją królewską Najdroższą Krwią, którą przelał na krzyżu. Jesteście odkupieni, wykupieni i przeznaczeni do Nieba. Po prostu kochajcie i ofiarujcie Najdroższą Krew Jego Królewskiego Majestatu.
Pamiętajcie, że to Jego Majestat uszlachetnia, a nie wy. Bądźcie gotowi należeć całkowicie do NIEGO. Tylko Bóg wystarczy!

Manuela Strack, 21 Listopada, 2023 r.
Pozostańcie wierni Panu!

Objawienie Świętego Archanioła Michała w Domu Jerozolimskim
Widzę dużą złotą kulę światła unoszącą się nad nami na niebie i mniejszą złotą kulę światła. Piękne złote światło promieniuje do nas z dwóch kul światła. Otwiera się wielka, złota kula światła i przychodzi do nas Święty Michał Archanioł, ubrany w biel i złoto, w koronie książęcej z rubinem z przodu korony.
Miecz wznosi się ku niebu, a teraz opuszcza go w naszą stronę, a na jego mieczu jest napisane „Deus Semper Vincit”. Święty Michał Archanioł mówi do nas:
„Niech was błogosławi Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty! Amen. Quis ut Deus? W imię Trójcy Przenajświętszej przychodzę dziś do was. Wiernie służę Trójcy Przenajświętszej. Ja też jestem wiernym sługą Maryi, Matki Bożej, która niezliczoną ilość razy przychodziła do Was z nieba. Napominała Was, ale nie słuchaliście jej słów. Teraz Pan przychodzi do Was w postaci Dzieciątka jako Król Miłosierdzia. Przychodzę więc do was jako wierny sługa Trójcy Przenajświętszej i wołam do: „Quis ut Deus?” Pozostańcie wierni Panu! Nie odstępujcie od przykazań Bożych. Trwajcie wierni Pismu Świętemu, abyście nie zostali odrzuceni. Grzech nie jest przykazaniem Boga. Spójrzcie na krzyż Pana, spójrzcie na Pana! On ma odkupił was swoją Najdroższą Krwią! To najważniejsza i decydująca godzina ludzkości, a wy tego nie zrozumieliście. Dlatego Niebo objawia się dzisiaj, aby ujawnić wam plan zbawienia i stale o nim przypominać.”
Nad mieczem Świętego Michała Archanioła widzę teraz otwierające się Pismo Święte, Wulgatę i spływające z niej promienie światła. Widzę biblijny fragment Machabeusz 2, rozdział 6, 1 - 17.
Święty Archanioł Michał mówi:
„Pan was kocha, dlatego przyszedłem do was w przyjaźni ze względu na Niego. Uwielbiam, gdy prosicie o moją przyjaźń i tak miłuje to Pan i tak miłuje to Ojciec w niebie. Przyjęliście moją misję, która jest misją Ojca Przedwiecznego. To jest dla waszego zbawienia i to jest dla zbawienia krajów, które oszczędzę moim mieczem, taka jest wola Ojca, kiedy moja misja się wypełni, czyli misja Ojca niebieskiego wobec was.”
Teraz mała kula otwiera się i św. Joanna d'Arc wychodzi z tej kuli i schodzi do nas.
Mówi: „Chwała niech będzie Jezusowi Chrystusowi na wieki wieków! Amen. Skarby Pana, nie walczcie orężem ziemskim! Stoczcie tę walkę modlitwą i życiem w sakramentach. Walczcie na kolanach i wołajcie o zadośćuczynienie Ojcu Przedwiecznemu w niebie! Najdroższa Krew Jezusa Chrystusa jest waszym zbawieniem w czasie ucisku. Pan już was wykupił. On już zatriumfował na krzyżu! Bądźcie więc dobrej myśli! Zło już przegrało bitwę i chce tylko porwać ze sobą dusze. Ale Ojciec dał wam wolę, wolną wolę i to wy możecie decydować, czy przyjmiecie dobro, czy zło. Dlatego modlę się za was u tronu Bożego, abyście się nie zniechęcali i abyście pokochali święty Kościół katolicki, pomimo wszystkich jej wad! Nie zapominajcie, że w nim mieszka Pan i że w nim jest wasze zbawienie! Święci gromadzą się ze mną przed tronem Bożym, aby modlić się za was, drogie skarby Pana i wypraszać siły, abyście mogli stać się silni i pozostali wierni. Moc Boża objawi się w obfitości właśnie teraz, w tym czasie! Dlatego trwajcie niewzruszenie, drogie skarby Pana! Tak bardzo jesteście umiłowani przez Ojca niebieskiego, tak umiłowani przez samego Pana, który wszystko dla was poświęcił. Pamiętajcie, że Ojciec oddał za was Swego jedynego Syna. Czy może być większa miłość? Serwiam!”
Manuela: „Serviam, Joanno, serviam!”
Święty Archanioł Michał mówi:
„Rozważcie wszystkie słowa, które wam przekazałem! Rozważcie je w modlitwie, a szczególnie rozważcie słowa Pisma Świętego, fragmenty Biblii, które Pan i Ja wam daliśmy. Trwajcie w miłości Ojca Przedwiecznego. Trwajcie w miłości Pana mojego, Jezusa Chrystusa. Gdyż jestem Jego posłańcem, Jego sługą Drogocennej Krwi. Quis ut Deus?”
Manuela: „Dziękuję z całego serca!”
Święty Archanioł Michał mówi:
„Nie lękajcie się! Błogosławi was: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty! Amen”.
Święty Michał Archanioł pragnie, abyśmy odtąd odmawiali jego modlitwę po łacinie. Ponieważ nie mogłam tego zrobić, mój drogi przywódca modlitwy odmówił ją po łacinie. Ku mojemu zaskoczeniu udało mi się jednak odmówić tę modlitwę:
" Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen."

"Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio,
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperet illi Deus, supplices deprecamur:
tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
divina virtute in infernun detrude. Amen."

Święty Archanioł Michał odchodzi:
„Deus Semper Vincit!”
Potem wraca do światła i znika. Podobnie jest z Błogosławioną Dziewicą Orleańską, Joanną d'Arc.

Komentarz własny:
Najświętsza Dziewica Orleańska, Joanna d’Arc, miała dar motywowania ludzi. Już wtedy motywowała wojska francuskie do zwycięstwa. Słowa, które dzisiaj do mnie wypowiedziała, były absolutną zapowiedzią Bożej miłości, wezwaniem do nas, wzmocnieniem naszych serc.

Aby poznać przesłanie, spójrz na fragment Biblii 2 Mch 6, 1–17!
Niedługo potem król posłał pewnego starca z Aten, aby zmuszał Żydów do odstępowania od praw ojczystych i do tego, aby nie postępowali według praw Bożych, ale aby zbezcześcili zarówno świątynię w Jerozolimie, którą mieli oddać Zeusowi Olimpijskiemu, jak i tę na Garizim, którą - jak sobie życzyli mieszkańcy tego miejsca - mieli oddać Zeusowi Kseniosowi. Napór niegodziwości był ciężki i trudny do wytrzymania dla wszystkich. Świątynia była pełna rozpusty i uczt, na których poganie zabawiali się z nierządnicami, a na świętych dziedzińcach zbliżali się do kobiet, ponadto zaś jeszcze do wnętrza świątyni wnosili to, czego się nie godzi. Ołtarz był pokryty ofiarami niedopuszczalnymi przez Prawo i niegodziwymi. Nie było wolno ani zachowywać szabatu, ani obchodzić ojczystych świąt, ani nawet przyznawać się, że się jest Żydem. Każdego miesiąca w dniu urodzin króla gorzka konieczność prowadziła każdego do spożywania ofiar, kiedy zaś przyszło święto Dionizjów, zmuszano do tego, aby w bluszczowych wieńcach brać udział w pochodzie ku czci Dionizosa. Za namową Ptolemeusza zostało wydane dla sąsiednich miast greckich rozporządzenie, aby one w stosunku do Żydów tak samo postępowały, zwłaszcza co do uczt obrzędowych i aby karano śmiercią tych, którzy nie chcieli przejść na grecki sposób postępowania. Można więc widzieć z tego, jak wielki ucisk wtedy nastał.
Przed sąd przyprowadzono dwie kobiety, gdyż obrzezały swe dzieci. Zawiesiwszy im przy piersiach ich niemowlęta oprowadzono je publicznie po mieście, a następnie strącono z muru. Inni skryli się w pobliskich grotach, aby w tajemnicy obchodzić szabat. Kiedy jednak doniesiono o tym Filipowi, zostali wszyscy spaleni, gdyż obawiali się czynnie sobie pomóc przez cześć dla dnia świętego.
Proszę więc tych, którzy będą czytali tę księgę, aby nie wpadli w przygnębienie z powodu tego, co trzeba było znieść; żeby raczej na to zwracali uwagę, że prześladowania były nie po to, aby zniszczyć, ale aby wychować nasz naród. Znakiem bowiem wielkiego dobrodziejstwa jest to, iż grzesznicy nie są pozostawieni w spokoju przez długi czas, ale że zaraz dosięga ich kara. Nie uważał bowiem Pan, że z nami trzeba postępować tak samo, jak z innymi narodami, co do których pozostaje cierpliwy i nie karze ich tak długo, aż wypełnią miarę grzechów. Nie chciał bowiem karać nas na końcu, dopiero wtedy, gdyby grzechy nasze przebrały miarę. A więc nigdy nie cofa On od nas swojego miłosierdzia; choć wychowuje przez prześladowania, to jednak nie opuszcza swojego ludu. Zresztą niech nam wystarczy przypomnienie tej prawdy. Po tych kilku słowach trzeba powrócić do opowiadania.

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
ariol0023
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0025
crucifix0026
crucifix0027
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
kwiat0013
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0013
noc0015
noc0016
noc0017
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013