Orędzia Współczesnych Proroków

Komentarze

Dodaj komentarz
BÓG MÓWI DO NAS DZISIAJ (KS. MICHAŁ KASZOWSKI) http://www.teologia.pl/m_k/zag01i.htm

INFORMACJE O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH http://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/strona_00_04.html

PROROCTWA PRAWDZIWE A FAŁSZYWE (autentyczne a fałszywe orędzia i objawienia) http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/bl/2015-06-28-proroctwa.html

STOSUNEK KOŚCIOŁA DO OBJAWIEŃ PRYWATNYCH: Papież Urban VIII (+1644): „W przypadkach, które dotyczą objawień prywatnych, lepiej jest wierzyć,...
BÓG MÓWI DO NAS DZISIAJ (KS. MICHAŁ KASZOWSKI) http://www.teologia.pl/m_k/zag01i.htm

INFORMACJE O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH http://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/strona_00_04.html

PROROCTWA PRAWDZIWE A FAŁSZYWE (autentyczne a fałszywe orędzia i objawienia) http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/bl/2015-06-28-proroctwa.html

STOSUNEK KOŚCIOŁA DO OBJAWIEŃ PRYWATNYCH:

Papież Urban VIII (+1644): „W przypadkach, które dotyczą objawień prywatnych, lepiej jest wierzyć, niż nie wierzyć, bo, jeśli wierzysz, i to jest udowodnioną prawdą, będziesz szczęśliwy, że uwierzyłeś, ponieważ nasza Święta Matka prosiła o to. Jeśli wierzysz, i zostanie to uznane za fałszywe, otrzymasz wszelkie błogosławieństwa, tak jakby to była prawda, ponieważ wierzyłeś, że to była prawda.”

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

W związku z tym zastrzegam od razu, że w tym Temacie wymagania będą najbardziej rygorystyczne. W żadnym wypadku nie będą tolerowane oskarżenia typu „są herezją” czy „nie są zgodne z Biblią” bez podania konkretów. Co więcej, w ogóle nie życzę sobie krytyki pod adresem Proroków, których osobiście uważam za prawdziwych: http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ap/zrodla.html .

Co prawda, większości z tych objawień Kościół na razie oficjalnie nie uznał (choćby ze względu na to, że minęło za mało czasu, albo nawet niektóre z nich nadal trwają), ale też nigdy oficjalnie nie potępił. Prywatnie zaś uznaje ich wielu spośród duchowieństwa (nawet hierarchów - łącznie z papieżami JPII i BXVI). „Potępia” je zatem wcale nie „kościół”, lecz tzw. masoneria kościelna, ponieważ odkrywają one jej podstępną rolę niszczenia Kościoła od wewnątrz.

Dobrze znam „argumenty” ich przeciwników (bo nie raz nawet do mnie pisali lub próbowali przekonać osobiście), i właśnie słabość tych „argumentów” dodatkowo przekonała mnie, że nic poważnego nie mają im do zarzucenia. Przekonałem się również, że nasze argumenty też ich nie przekonują, szkoda więc czasu na bezowocną dyskusję. Owszem, informacje, zawarte w różnych Orędziach, nie zawsze – na pierwszy rzut oka – są „zgodne pomiędzy sobą”, ale po dokładnym badaniu prawie zawsze można to „zgrać”. Ale takich „niezgodności” nie brakuje również w Biblii (nawet w 4 Ewangeliach!), co od dawna próbują wykorzystać ateiści – z bardzo słabym skutkiem (z powodów dobrze nam znanych).

Jest, natomiast, wiele innych Orędzi (także prawdziwych), których albo nie znam wcale, albo znam za słabo, żeby się do nich ustosunkować. Chętnie więc zapoznamy się z opiniami tych, którzy je dobrze znają. W tym wypadku dyskusja – merytoryczna i kulturalna – jest wskazana jak najbardziej.
Colle del Buon Pastore (Wzgórze Dobrego Pasterza)
Carbonia 14.04.2021

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Strzeżcie się fałszywych proroków, fałszywych objawień.
Ja Jestem! Wkrótce świat zauważy, jak wiele oszustw jest na ziemi!
To, co wydaje się majestatyczne, nie pochodzi ode Mnie, ale od diabła! Szatan w tym czasie musi poprowadzić ostateczne wyzwanie przeciwko Mnie, ale nie odniesie zwycięstwa.
Fałszywi prorocy objawiają się jako prawdomówni, będą za nimi podążać tłumy ludzi, ale upadną jak puste worki, ponieważ przez nich ... to nie Bóg mówi!
Powiedzcie Mi, wy niesławni prorocy, czy Bóg naprawdę jest w nich!
Łatwe rzeczy nie pochodzą od Boga!...
Colle del Buon Pastore (Wzgórze Dobrego Pasterza)
Carbonia 14.04.2021

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Strzeżcie się fałszywych proroków, fałszywych objawień.
Ja Jestem! Wkrótce świat zauważy, jak wiele oszustw jest na ziemi!
To, co wydaje się majestatyczne, nie pochodzi ode Mnie, ale od diabła! Szatan w tym czasie musi poprowadzić ostateczne wyzwanie przeciwko Mnie, ale nie odniesie zwycięstwa.
Fałszywi prorocy objawiają się jako prawdomówni, będą za nimi podążać tłumy ludzi, ale upadną jak puste worki, ponieważ przez nich ... to nie Bóg mówi!
Powiedzcie Mi, wy niesławni prorocy, czy Bóg naprawdę jest w nich!
Łatwe rzeczy nie pochodzą od Boga!
Życie proroka powołanego przez Boga nie jest tym, który odsłania stygmaty, którym można wierzyć, rany są cierpieniami przyjętymi i ofiarowanymi Bogu, aby zjednoczyć się z Nim, a nie podobać się światu: ... ubodzy idą, ukazując się w wielkości znaków.
Strzeżcie się, och ludzie, strzeżcie się fałszywych proroków, fałszywych objawień, które w tym czasie będą się objawiać na wielką skalę, poprzez znaki i cuda, ... one są fałszywe, są znakami, aby przyciągnąć tłumy. Szatan jest sprytny, jego plan został dobrze opracowany, szczegółowo przestudiowany.
Katapultuję każdą sytuację, która nie należy do Mnie i postawię w oskarżenie tych, którzy zaprzedali się wrogowi, ... tych, którzy postępowali zgodnie z planem człowieka, a nie Boga!
„Fałszywy kościół” opracował specyficzny szatański plan kwestionowania Moich prawdziwych proroków, tych, których wezwałem po imieniu i oznaczyłem znakiem krzyża.
Biedni ludzie, żyjecie w iluzji, że wszystko zatriumfuje nad tym, co opracowaliście, ale tak naprawdę mówię wam: Ja Jestem, a wy nie! To, co pochodzi od człowieka, upadnie, podczas gdy to, co jest naznaczone przez Boga, pozostanie w miejscu i odniesie zwycięstwo w Nim, Stwórcy.
Wciąż za mało, wszystkie znaki są teraz obecne, namiestnik Szatana porusza swoimi pionkami zgodnie z jego wytycznymi. Wkrótce Antychryst zwróci się do świata, aby go poznano, pokaże swoją twarz ... przez oszustwo przyciągnie do siebie wielu ludzi.
Wyjdźcie ze swoich nieprawości, och ludzie, wybierzcie drogę Miłości, przyjmijcie krzyż, oznaczcie się w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, aby nie wpaść w sieć szatana.
Otwórzcie Świętą Ewangelię i żyjcie nią!
Jezus zostawił wam swoje Słowo, swoje wskazówki!
Kto chce należeć do prawdziwego Kościoła Chrystusowego, musi żyć Jego świętym Słowem.
Amen!
Orędzie do Anny, 13.04.2021

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Jezus: Aniu, córko Moja, wiedz, że choroba Twoja się przedłuży. Jednak ufaj i wierz Mi, że czas ten jest przez ciebie dobrze wykorzystany, bo modlitwa złączona z cierpieniem wiele łask może wyjednać u Tronu Boga Najwyższego.
Jakże ważna jest teraz modlitwa o nawrócenie grzeszników i ważna jest modlitwa za rodziny, a także za kapłanów, za młodzież pogubioną w tym świecie. Wiele jest intencji, lecz tą najważniejszą, która dusze ratuje, jest modlitwa za grzeszników. Nie każde cierpienie jest darem Boga. Przeważnie cierpienie jest konsekwencją grzechów, złych wyborów. Jest też cierpienie...
Orędzie do Anny, 13.04.2021

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Jezus: Aniu, córko Moja, wiedz, że choroba Twoja się przedłuży. Jednak ufaj i wierz Mi, że czas ten jest przez ciebie dobrze wykorzystany, bo modlitwa złączona z cierpieniem wiele łask może wyjednać u Tronu Boga Najwyższego.
Jakże ważna jest teraz modlitwa o nawrócenie grzeszników i ważna jest modlitwa za rodziny, a także za kapłanów, za młodzież pogubioną w tym świecie. Wiele jest intencji, lecz tą najważniejszą, która dusze ratuje, jest modlitwa za grzeszników.
Nie każde cierpienie jest darem Boga. Przeważnie cierpienie jest konsekwencją grzechów, złych wyborów. Jest też cierpienie niewinnych, tych dusz czystych, co świat wraz ze Mną zbawiają. Cierpienie małych, niewinnych dzieci, zabijanych przez swoich rodziców, niechcianych, porzucanych.
Ja, Bóg, Jezus Chrystus, jestem najbliżej cierpiącej duszy i wraz z nią cierpię. Zło tego świata jest konsekwencją grzechów i Sprawiedliwość Moja dotknie wielu.
Zło szczepionek stało się jawne, lecz machina manipulacji wciąż działa i wielu się spieszy, by być zaszczepionym, nie chcą wiedzieć o zagrożeniach. Szukają argumentów, by się usprawiedliwić i potwierdzić, że nie jest błędem poddanie się szczepieniom. Lecz ta propaganda obróci się przeciwko tym, co ją rozpowszechniają, co zło dobrem nazywają, grzech przyjemnością, głupotę odpowiedzialnością.
Tak, ludzkość bardzo boi się choroby i śmierci, że we wszystko chce uwierzyć, nawet w największe kłamstwo.
Dzieci Moje, gdzie jest prawda?
Prawda jest w nauce Mojej. Nie słuchajcie ducha kłamstwa. Prawda jest w Moich przykazaniach i one nadają właściwy kierunek waszej drodze. Niech wasze ,,tak” dla Mnie będzie wierne.
- Mój Jezu Umiłowany. Co ma czynić człowiek, który chce w tych czasach zamętu wytrwać na Twojej drodze i co ma czynić, by być zawsze otwartym na Twojego Ducha?
Jezus: Droga Moja to droga prawdy i nie ma miejsca na tej drodze na kompromis.
Kiedy dusza się osłabia na drodze Mojej?
Każda dusza jest słaba, gdyż żyje w ciele i ma swoje słabości i złe skłonności. Tylko dzięki łasce Mojej jest w stanie iść wiernie Moimi śladami. Dusza ufna idzie za Mną mimo ciemności i zła, które je otacza, bo jest cicha i pokorna, wpatrzona w Moje ślady. Tam stawia swoje stopy i tak idzie za Mną pewną drogą. Zaś ta dusza, co w pełni nie przyjmuje Mojej drogi i ma swoje tak zwane poglądy i zasady, gubi się i schodzi z Mojej drogi. Duch chaosu i zamętu tego świata wciąż rozsiewa swoje kłamstwa i wielu z was zwodzi.
Czy jesteście pewni tego, co słyszycie? Czy znacie głos swego przewodnika?
Każda wierna dusza zna Mój głos i tylko Mego głosu chce słuchać. Zaś Szatan próbuje Mnie naśladować i wszystko może małpować oprócz pokory.
Jaka jest dusza pokorna i cicha?
Dusza pokorna i cicha nie szuka w niczym siebie, nie pragnie sukcesu, ani popularności.
Dusza pokorna często przystępuje do Spowiedzi Świętej i Szatan jej nie odwodzi od kratek konfesjonału.
Czym jest Sakrament Spowiedzi Świętej?
Sakrament Spowiedzi Świętej, to wielki dar Kościoła katolickiego, gdzie dusza, co szczerze wyzna swoje grzechy, doświadcza odpuszczenia win, doświadcza uwolnienia od Szatana, a przede wszystkim otrzymuje szatę łaski. Nie jest już naga i nie chodzi w łachmanach, lecz wstępuje na drogę życia.
Czyż nie wiecie, że Ja sam zasiadam w każdym konfesjonale? Dlaczego patrzycie na kapłana krzywym okiem?
To Ja oceniam każdą duszę i tylko Ja znam prawdę o każdej duszy.
Czy znacie prawdę o własne duszy? Czy wiecie do jakich grzechów jesteście zdolni?
Ja wiem o was wszystko, ale wami nie pogardzam, lecz was miłuję. I pragnę, byście jak najczęściej przystępowali do kratek konfesjonału i przychodzili do Spowiedzi Świętej, jako do Tronu Mojego Miłosierdzia. Ja jestem Bogiem przebaczania, a Mój Krzyż Tronem Mojego Miłosierdzia. Nikt tak jak Ja nie pragnie waszego odkupienia i nie ma innej drogi zbawienia, gdyż Moje Serce jest Bramą Zbawienia. Tam jest Moje Miłosierdzie.
Tak, dzieci Moje, teraz czas walki o dusze nastał. Włóżcie na siebie zbroję duchową, bądźcie zawsze odziani w szatę łaski. Ja jestem Królem i Panem tego świata i króluję nad waszym narodem. To czas walki, to czas oczyszczenia Polskiego narodu. Ducha nie gaście, lecz siebie nawzajem do walki zagrzewajcie, i pamiętajcie, że waszym orężem jest Różaniec.
- Dziękuję, Jezu, za każde Twoje słowo, za Twoje niepojęte Miłosierdzie. Wszystko jest łaską i łaską dla nas na te czasy jest nasza Matka i Królowa Polski, Maryja.
Maryja: Dzieci Moje, wiedzcie, że Moje Serce i Serce Mojego Syna wielce cierpi, bo każdego dnia tracimy wiele dusz. Dlatego pragnę prosić was raz jeszcze o Różaniec, o post i ofiary. Giną wasi bracia i siostry w czeluściach piekła, idą na mękę wieczną.
Wiem, jak cierpicie, gdy tak wiele dusz poddaje się szczepieniom. I są to wasi bliscy, są to znajomi. I widzicie, jak ciężko chorują, jak umierają, a ci, którzy żyją, jak bardzo ich dusze się zmieniają. Agresja, złość, wielka niegodziwość panoszy się na tym świecie. Tylko wasza modlitwa i ofiarne życie może zatrzymać falę zła, która nadchodzi. Serce Moje jest dla was schronieniem, i Ja pragnę przygarnąć każdą duszę. Ja jestem Arką zbawienia. Przyprowadzajcie do Mnie w modlitwie dusze, dusze waszych najbliższych, co żyją bez Boga, co teraz żyją w lęku i te, co się szczepią. To przeze Mnie przyjdzie dla nich ratunek.
Ufajcie, ufajcie Mi i Mojemu Synowi, bo czas jest krótki. Każdego dnia, w cichości i pokorze zwyciężajcie, bo Szatan nienawidzi maluczkich. Jednak wielkość wasza, to moc Boga samego, tylko przez dusze pokorne Bóg wielkie rzeczy może zdziałać.
Amen.
Psalm 56
1 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Gołębica z dalekich terebintów». Dawidowy. Miktam. Gdy go Filistyni zatrzymali w Gat.
2 Zmiłuj się nade mną, Boże, bo czyha na mnie człowiek,
uciska mnie w nieustannej walce.
3 Wrogowie moi nieustannie czyhają na mnie,
tak wielu przeciw mnie walczy.
Podnieś mnie, 4 ilekroć mnie trwoga ogarnie,
w Tobie pokładam nadzieję.
5 W Bogu uwielbiam Jego słowo,
Bogu ufam, nie będę się lękał:
cóż może mi uczynić człowiek?
6 Przez cały dzień mi uwłaczają,
przeciw mnie obracają wszystkie swe zamysły.
Ku [mojej] zgubie 7 się schodzą,
śledzą moje kroki,
godzą na moje życie.
8 Za niegodziwość - pomoc dla nich?
Boże, powal w gniewie narody!
9 Ty zapisałeś moje życie tułacze;
przechowałeś Ty łzy moje w swoim bukłaku:

10 Wtedy wrogowie moi odstąpią
w dniu, gdy Cię wezwę:
po tym poznam, że Bóg jest ze mną.
11 W Bogu uwielbiam Jego słowo,
wielbię słowo Pana.
12 Bogu ufam, nie będę się lękał:
cóż może mi uczynić człowiek?
13 Wiążą mnie, Boże, śluby, które Ci złożyłem,
Tobie oddam ofiary pochwalne,
14 bo ocaliłeś moje życie od śmierci
moje nogi od upadku,
abym chodził przed Bogiem
w światłości życia.
Amen. Wspaniałe słowa o potędze Sakramentu pokuty i pojednania
Amen. Wspaniałe słowa o potędze Sakramentu pokuty i pojednania
Trevignano Romano 14 kwietnia 2021 Moje drogie dzieci, dziękuję wam, że przyjęliście mnie do swoich serc. Umiłowane dzieci, chciałbym, abyście się zapytali, dokąd zmierzacie i jaką drogą wybraliście? Obawiam się, że jest to najwygodniejsze, co pokazuje ci diabeł, czasami widzę wiele moich dzieci apatycznych w modlitwie, a jednak jestem z tobą, cierpię, gdy widzę, że wybrali drogi świata, ale tak nigdzie nie prowadzą. Moi umiłowani, co zaraz nadejdzie, nastąpi nagle, a wy w międzyczasie, co robicie? Módlcie się, moje dzieci, módlcie się, aby nie dać się złapać nieprzygotowanym. Chcę ci dać cenną sugestię, idź i porozmawiaj o moim Synu, nie wahaj się, ale zaufaj swojej Matce, nie bój się niczego, bo będę wśród was, aby was chronić. Wkrótce chrześcijaństwo nie będzie już wyznawane, ale...
Trevignano Romano 14 kwietnia 2021
Moje drogie dzieci, dziękuję wam, że przyjęliście mnie do swoich serc. Umiłowane dzieci, chciałbym, abyście się zapytali, dokąd zmierzacie i jaką drogą wybraliście? Obawiam się, że jest to najwygodniejsze, co pokazuje ci diabeł, czasami widzę wiele moich dzieci apatycznych w modlitwie, a jednak jestem z tobą, cierpię, gdy widzę, że wybrali drogi świata, ale tak nigdzie nie prowadzą. Moi umiłowani, co zaraz nadejdzie, nastąpi nagle, a wy w międzyczasie, co robicie? Módlcie się, moje dzieci, módlcie się, aby nie dać się złapać nieprzygotowanym. Chcę ci dać cenną sugestię, idź i porozmawiaj o moim Synu, nie wahaj się, ale zaufaj swojej Matce, nie bój się niczego, bo będę wśród was, aby was chronić. Wkrótce chrześcijaństwo nie będzie już wyznawane, ale zostanie narzucona nowa religia, gdzie w centrum nie będzie już Chrystusa, uważajcie i bądźcie roztropni. Teraz zostawiam was z moim macierzyńskim błogosławieństwem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.
Colle del Buon Pastore (Wzgórze Dobrego Pasterza)
Carbonia 13.04.2021

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Teraz grzmot będzie odczuwalny w każdym zakątku ziemi!
Moja ukochana oblubienico, napisz do moich ukochanych ludzi.
Oto nadchodzi czas bolesny dla tych, którzy nie wrócili do Mnie, swojego Boga Miłości.
Minęły wieki od pierwszego przyjścia, oddałem swoje życie, aby ocalić tę ludzkość, ale Szatan zdołał mi je odebrać, uwiódł wiele dusz, które dały się oślepić jego fałszywym światłem, ... będą z nim w piekle. Dedykuję tę Moją Miłość wszystkim Moim dzieciom, wszystkim tym, którzy się Mi oddali, którzy pracowali, aby Plan Boży odniósł triumf, a szatan...
Colle del Buon Pastore (Wzgórze Dobrego Pasterza)
Carbonia 13.04.2021

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Teraz grzmot będzie odczuwalny w każdym zakątku ziemi!
Moja ukochana oblubienico, napisz do moich ukochanych ludzi.
Oto nadchodzi czas bolesny dla tych, którzy nie wrócili do Mnie, swojego Boga Miłości.
Minęły wieki od pierwszego przyjścia, oddałem swoje życie, aby ocalić tę ludzkość, ale Szatan zdołał mi je odebrać, uwiódł wiele dusz, które dały się oślepić jego fałszywym światłem, ... będą z nim w piekle.
Dedykuję tę Moją Miłość wszystkim Moim dzieciom, wszystkim tym, którzy się Mi oddali, którzy pracowali, aby Plan Boży odniósł triumf, a szatan został wrzucony z powrotem do piekła.
Klątwa szatana jest na świecie, w Moich kościołach dzisiaj nie czczą już Mnie, Zmartwychwstałego Chrystusa! W kościołach, które popadły w grzech, nie ma Mnie obecnego w celebracji!
Kocham nieskończenie i oddam uznanie wszystkim tym kapłanom, którzy są Mi wierni, tym, którzy nadal celebrują zgodnie z wytycznymi Matki Kościoła.
Moje dzieci, teraz grzmot będzie odczuwalny w każdym zakątku ziemi,
teraz zobaczycie upadek luksusowych budynków i dużych kont bankowych, teraz zobaczycie, że sytuacja wywróci się do góry nogami.
Teraz Ja, Bóg, zabiorę bogatym, aby dać biednym!
Każdy, kto nie uszanuje Moich próśb, by zabezpieczyć swoje udziały/interes, będzie biedny, zabierze go nędza!
Ci, którzy nie posłuchali Mojego głosu,
którzy będą szukać własnej korzyści,
którzy walczyli o posiadanie ziemskich rzeczy, stracą swoje życie.
Moje dzieci, gdzie skończyliście? … Nie widzę odpowiedzi na Moje apele, mówicie, że mnie kochacie, ale nie kochacie Mnie, kochacie siebie i swój blask, wszyscy jesteście chciwi, ale teraz zobaczycie swoją porażkę. Wydałem polecenie Moim prorokom, aby szli naprzód, nie czekając na wasze miłosierdzie… Nędza stała się!
Zaprawdę powiadam wam: będziecie gorzko płakać za swoją nieprawość, będziecie prosić o przebaczenie, ale przegapicie pociąg, który czekał na was na stacji: ... na ostatnim przystanku!
Biedni ludzie, zachowajcie swój łup, wszystko obróci się w popiół. Byliście przekonani o swojej sile ekonomicznej, ale dziś stracicie wszystko.
Nie igra się z Panem Bogiem, swoim Stwórcą, nie ciągnie się za sznurek, dopóki się nie zerwie.
A wy, potężni tej ziemi, będziecie troszkę dłużej ucztować na skórze Moich dzieci… oto Król Chwały powrócił! … Przygotujcie się!
Christus Vincit! Christus Regnat! Christus Imperat!
PRZESŁANIE OD NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
DO JEJ UKOCHANEJ CÓRKI LUZ DE MARÍI
12 KWIETNIA 2021

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca, błogosławię was.
MOJE NIEPOKALANE SERCE PRAGNIE ZATRZYMAĆ WAS W ŚRODKU, ABY WAS CHRONIĆ ...
Muszą spojrzeć na siebie, muszą spojrzeć na siebie, aby byli świadomi, że nawrócenie jest tym, co utrzyma ich w wierze. Fakt, że patrzą na siebie bez udawania, będąc przezroczystymi dla siebie, doprowadzi ich do życia. " duch i prawda ”(J 4, 23), bardziej przywiązani do Boskości i bardziej odlegli od tego, co przyziemne.
Ukochane dzieci: ŻYJECIE W TYCH NIEBEZPIECZNYCH CHWILACH, W KTÓRYCH...
PRZESŁANIE OD NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
DO JEJ UKOCHANEJ CÓRKI LUZ DE MARÍI
12 KWIETNIA 2021

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca, błogosławię was.
MOJE NIEPOKALANE SERCE PRAGNIE ZATRZYMAĆ WAS W ŚRODKU, ABY WAS CHRONIĆ ...
Muszą spojrzeć na siebie, muszą spojrzeć na siebie, aby byli świadomi, że nawrócenie jest tym, co utrzyma ich w wierze. Fakt, że patrzą na siebie bez udawania, będąc przezroczystymi dla siebie, doprowadzi ich do życia. " duch i prawda ”(J 4, 23), bardziej przywiązani do Boskości i bardziej odlegli od tego, co przyziemne.
Ukochane dzieci:
ŻYJECIE W TYCH NIEBEZPIECZNYCH CHWILACH, W KTÓRYCH SZATAN ROZPRZESTRZENIA SWOJE SKAŻENIE BEZ TRUCIZNY PROWADZĄCEJ WAS DO NYCHMIASTOWEJ ŚMIERCI, ALE POWOLI.
Cierpienie Ludu Bożego jest radością zła i dlatego, dzieci, musicie się przygotować, aby nie ulec pokusie.
Jesteście natychmiast uciszani, ponieważ światowa potęga nie akceptuje krytyki ani Prawdy, która by do was dotarła.
Zwróćcie uwagę na język, jakim posługują się wszystkie rządy, zwracając się do narodów, aby przy tej jednolitości wierni Mojemu Synowi byli prowadzeni do cierpienia.
Nie bójcie się, Mój Syn was nie opuści, Chóry Anielskie wam pomagają, a Matka wstawia się za wami.
DZIAŁAJCIE I ZACHOWUJCIE PRZYWIĄZANIE DO PRAWDZIWEGO MAGISTERIUM KOŚCIOŁA, ABY NIE ODEJŚĆ OD DROGI WIECZNEGO ZBAWIENIA, PRACUJĄC I DZIAŁAJĄC POZA WOLĄ BOŻĄ.
Módlcie się, medytujcie i zachowujcie wewnętrzną ciszę, koniecznie oddalcie się od ogłuszającego hałasu codziennego życia.
MUSICIE DOŁOŻYĆ STARAŃ ABY NAUCZYĆ SIĘ WEWNĘTRZNEGO WYCISZENIA, TO JEST PILNE, ABYŚCIE WYRAŹNIE WIDZIAŁY, MYŚLELI PRAWIDŁOWO I DZIAŁALI Z ROZWAGĄ.
Morze ludzkiej woli jest pobudzone przez zło, a lud Mojego Syna musi być roztropny.
Podnieście sztandar wierności Trójcy Świętej, wznieście osobistą wiarę i bądźcie uczestnikami wiary wspólnotowej, abyście zjednoczeni w Moim Synu byli ochroną dla innych.
Walka narasta, zło pragnie aby dobro zniknęło i z tego powodu powoduje spustoszenie we wspólnocie Mojego Syna.
Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca:
Módlcie się za Amerykę Środkową, będzie się trząść z mocą.
Módlcie się, módlcie się, ekonomia upada, a narody powstają przeciwko władcom.
Módlcie się, módlcie się, wulkany są aktywowane i blokują światło słoneczne na ziemi.
Módlcie się, módlcie się, Kościół Mojego Syna wkracza do walki.
To są ważne chwile dla ludu Mojego Syna, właśnie w tych chwilach dobry syn tej Matki jest dobrym uczniem i nie odłącza się od Krzyża Chwały.
Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca, koniecznie wzmocnijcie system odpornościowy, zaraza postępuje bez współczucia. W TYM CZASIE UŻYWAJCIE ROŚLINĘ LECZNICZĄ ARTEMISIA DO INFUZJI. (*)
Błogosławię was Moim Niepokalanym Sercem. Jestem z wami, nie jesteście sami.
Mamo Maryjo,
Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)
(*) Bylica roczna (Artemisia annua) to roślina rodzima dla Chin, gdzie rośnie naturalnie w prowincjach Chahar i Syczuan. Dziś uprawiana jest w wielu krajach świata, ponieważ wykazuje wyjątkowe właściwości. Pozyskuje się z niej artemizynę, która jest uznanym na świecie lekiem na malarię.
Infuzja: napar, wyciąg z ziół otrzymywany przez moczenie.

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013