Orędzia Współczesnych Proroków

Komentarze

Dodaj komentarz
BÓG MÓWI DO NAS DZISIAJ (KS. MICHAŁ KASZOWSKI) http://www.teologia.pl/m_k/zag01i.htm

INFORMACJE O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH http://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/strona_00_04.html

PROROCTWA PRAWDZIWE A FAŁSZYWE (autentyczne a fałszywe orędzia i objawienia) http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/bl/2015-06-28-proroctwa.html

STOSUNEK KOŚCIOŁA DO OBJAWIEŃ PRYWATNYCH: Papież Urban VIII (+1644): „W przypadkach, które dotyczą objawień prywatnych, lepiej jest wierzyć,...
BÓG MÓWI DO NAS DZISIAJ (KS. MICHAŁ KASZOWSKI) http://www.teologia.pl/m_k/zag01i.htm

INFORMACJE O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH http://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/strona_00_04.html

PROROCTWA PRAWDZIWE A FAŁSZYWE (autentyczne a fałszywe orędzia i objawienia) http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/bl/2015-06-28-proroctwa.html

STOSUNEK KOŚCIOŁA DO OBJAWIEŃ PRYWATNYCH:

Papież Urban VIII (+1644): „W przypadkach, które dotyczą objawień prywatnych, lepiej jest wierzyć, niż nie wierzyć, bo, jeśli wierzysz, i to jest udowodnioną prawdą, będziesz szczęśliwy, że uwierzyłeś, ponieważ nasza Święta Matka prosiła o to. Jeśli wierzysz, i zostanie to uznane za fałszywe, otrzymasz wszelkie błogosławieństwa, tak jakby to była prawda, ponieważ wierzyłeś, że to była prawda.”

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

W związku z tym zastrzegam od razu, że w tym Temacie wymagania będą najbardziej rygorystyczne. W żadnym wypadku nie będą tolerowane oskarżenia typu „są herezją” czy „nie są zgodne z Biblią” bez podania konkretów. Co więcej, w ogóle nie życzę sobie krytyki pod adresem Proroków, których osobiście uważam za prawdziwych: http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ap/zrodla.html .

Co prawda, większości z tych objawień Kościół na razie oficjalnie nie uznał (choćby ze względu na to, że minęło za mało czasu, albo nawet niektóre z nich nadal trwają), ale też nigdy oficjalnie nie potępił. Prywatnie zaś uznaje ich wielu spośród duchowieństwa (nawet hierarchów - łącznie z papieżami JPII i BXVI). „Potępia” je zatem wcale nie „kościół”, lecz tzw. masoneria kościelna, ponieważ odkrywają one jej podstępną rolę niszczenia Kościoła od wewnątrz.

Dobrze znam „argumenty” ich przeciwników (bo nie raz nawet do mnie pisali lub próbowali przekonać osobiście), i właśnie słabość tych „argumentów” dodatkowo przekonała mnie, że nic poważnego nie mają im do zarzucenia. Przekonałem się również, że nasze argumenty też ich nie przekonują, szkoda więc czasu na bezowocną dyskusję. Owszem, informacje, zawarte w różnych Orędziach, nie zawsze – na pierwszy rzut oka – są „zgodne pomiędzy sobą”, ale po dokładnym badaniu prawie zawsze można to „zgrać”. Ale takich „niezgodności” nie brakuje również w Biblii (nawet w 4 Ewangeliach!), co od dawna próbują wykorzystać ateiści – z bardzo słabym skutkiem (z powodów dobrze nam znanych).

Jest, natomiast, wiele innych Orędzi (także prawdziwych), których albo nie znam wcale, albo znam za słabo, żeby się do nich ustosunkować. Chętnie więc zapoznamy się z opiniami tych, którzy je dobrze znają. W tym wypadku dyskusja – merytoryczna i kulturalna – jest wskazana jak najbardziej.

Orędzie z Medziugorja,
2. października 2019

av

Drogie dzieci! Wola i Miłość Ojca Niebieskiego sprawia, że jestem tutaj między wami, abym pomogła wam Matczyną Miłością, by wzrastała wiara w sercu, tak byście prawdziwie mogli pojąć cel życia ziemskiego i wielkość niebieskiego. Dzieci Moje, życie ziemskie jest drogą do wieczności, ku Prawdzie i Życiu – Mojemu Synowi. Pragnę poprowadzić was tą drogą. Wy, dzieci Moje, wy, którzy zawsze bardzo pragniecie większej Miłości, Prawdy i Wiary, wiedzcie, że jest tylko jedno źródło, z którego możecie pić – zaufanie Ojcu Niebieskiemu, zaufanie Jego Miłości. Oddajcie się w pełni Jego Woli i nie lękajcie się. Wszystko to, co jest dla was najlepsze, wszystko, co prowadzi was do Życia Wiecznego, zostanie wam dane. Pojmiecie, że celem życia nie zawsze jest chcieć i brać, ale miłować i dawać.

...

Drogie dzieci! Wola i Miłość Ojca Niebieskiego sprawia, że jestem tutaj między wami, abym pomogła wam Matczyną Miłością, by wzrastała wiara w sercu, tak byście prawdziwie mogli pojąć cel życia ziemskiego i wielkość niebieskiego. Dzieci Moje, życie ziemskie jest drogą do wieczności, ku Prawdzie i Życiu – Mojemu Synowi. Pragnę poprowadzić was tą drogą. Wy, dzieci Moje, wy, którzy zawsze bardzo pragniecie większej Miłości, Prawdy i Wiary, wiedzcie, że jest tylko jedno źródło, z którego możecie pić – zaufanie Ojcu Niebieskiemu, zaufanie Jego Miłości. Oddajcie się w pełni Jego Woli i nie lękajcie się. Wszystko to, co jest dla was najlepsze, wszystko, co prowadzi was do Życia Wiecznego, zostanie wam dane. Pojmiecie, że celem życia nie zawsze jest chcieć i brać, ale miłować i dawać. Będziecie mieli prawdziwy Pokój i prawdziwą Miłość, będziecie apostołami Miłości, swoim przykładem sprawicie, że te Moje dzieci, które nie znają Mojego Syna i Jego Miłości, zapragną go poznać. Dzieci Moje, apostołowie Mojej Miłości, adorujcie ze Mną Mojego Syna i miłujcie Go ponad wszystko. Zawsze starajcie się żyć w Jego Prawdzie. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
25. września 2019 r.

av
Teska

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, byście się modlili w Moich intencjach, abym wam pomogła. Dzieci, módlcie się na Różańcu i rozważajcie Tajemnice różańcowe, ponieważ i wy w swoim życiu przechodzicie poprzez radości i smutki. W ten sposób Tajemnice różańcowe przemieniacie w swoje życie, gdyż życie jest tajemnicą, dopóki nie złożycie go w Bożych Rękach. Tak będziecie mieli doświadczenie wiary jak Piotr, który spotkał Jezusa i Duch Święty wypełnił jego serce. I wy jesteście wezwani, dzieci, by dawać świadectwo żyjąc Miłością, którą Bóg was otacza z dnia na dzień poprzez Moją obecność. Dlatego dzieci, bądźcie otwarci i módlcie się sercem w wierze. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, byście się modlili w Moich intencjach, abym wam pomogła. Dzieci, módlcie się na Różańcu i rozważajcie Tajemnice różańcowe, ponieważ i wy w swoim życiu przechodzicie poprzez radości i smutki. W ten sposób Tajemnice różańcowe przemieniacie w swoje życie, gdyż życie jest tajemnicą, dopóki nie złożycie go w Bożych Rękach. Tak będziecie mieli doświadczenie wiary jak Piotr, który spotkał Jezusa i Duch Święty wypełnił jego serce. I wy jesteście wezwani, dzieci, by dawać świadectwo żyjąc Miłością, którą Bóg was otacza z dnia na dzień poprzez Moją obecność. Dlatego dzieci, bądźcie otwarci i módlcie się sercem w wierze. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie z Medziugorja,
2. września 2019

av
Teska

Drogie dzieci! Módlcie się! Każdego dnia odmawiajcie różaniec – ten wieniec różany, jaki Mnie jako Matkę łączy bezpośrednio z waszymi bólami, cierpieniami, pragnieniami i nadziejami. Apostołowie Mojej Miłości, jestem z wami dzięki Łasce i Miłości Mojego Syna i proszę was o modlitwy. Świat tak bardzo potrzebuje waszych modlitw, aby dusze mogły się nawrócić. Otwórzcie wasze serca z pełnym zaufaniem przed Moim Synem, a On zapisze w nich krótkie podsumowanie swojego Słowa – a jest nim Miłość. Żyjcie w nieprzerwanej łączności z najświętszym Sercem Mojego Syna. Moje dzieci, jako Matka, mówię wam, że nadszedł najwyższy czas, aby uklęknąć przed Moim Synem, wyznać, że On jest waszym Bogiem – centrum waszego życia. Przynieście Mu dary, to, co On kocha najbardziej, czyli miłość do bliźniego,

...

Drogie dzieci! Módlcie się! Każdego dnia odmawiajcie różaniec – ten wieniec różany, jaki Mnie jako Matkę łączy bezpośrednio z waszymi bólami, cierpieniami, pragnieniami i nadziejami. Apostołowie Mojej Miłości, jestem z wami dzięki Łasce i Miłości Mojego Syna i proszę was o modlitwy. Świat tak bardzo potrzebuje waszych modlitw, aby dusze mogły się nawrócić. Otwórzcie wasze serca z pełnym zaufaniem przed Moim Synem, a On zapisze w nich krótkie podsumowanie swojego Słowa – a jest nim Miłość. Żyjcie w nieprzerwanej łączności z najświętszym Sercem Mojego Syna. Moje dzieci, jako Matka, mówię wam, że nadszedł najwyższy czas, aby uklęknąć przed Moim Synem, wyznać, że On jest waszym Bogiem – centrum waszego życia. Przynieście Mu dary, to, co On kocha najbardziej, czyli miłość do bliźniego, miłosierdzie i czyste serce. Apostołowie Mojej Miłości, wiele z Moich dzieci nie uznaje jeszcze Mojego Syna za swojego Boga, to ci, którzy jeszcze nie poznali Jego Miłości. Wy jednak sprawicie, poprzez wasze modlitwy, wypowiadane czystym i otwartym sercem, z darami, które ofiarujecie Mojemu Synowi, że nawet najtwardsze serca się otworzą. Apostołowie Mojej Miłości, moc modlitwy serca – potężnej modlitwy pełnej miłości – przemienia świat. Dlatego, Moje dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Ja jestem z wami. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
25. sierpnia 2019 r.

av
Teska

Drogie dzieci! Módlcie się, pracujcie i dawajcie świadectwo z miłością do Królestwa Niebieskiego, aby było wam dobrze tu – na ziemi. Dziatki, Bóg stukrotnie pobłogosławi wasz trud, będziecie świadkami w narodach, dusze niewierzących odczują łaskę nawrócenia i Niebo będzie wdzięczne za wasze wysiłki i poświęcenia. Dziatki, dawajcie świadectwo z różańcem w ręku, że należycie do Mnie i zdecydujcie się na świętość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Módlcie się, pracujcie i dawajcie świadectwo z miłością do Królestwa Niebieskiego, aby było wam dobrze tu – na ziemi. Dziatki, Bóg stukrotnie pobłogosławi wasz trud, będziecie świadkami w narodach, dusze niewierzących odczują łaskę nawrócenia i Niebo będzie wdzięczne za wasze wysiłki i poświęcenia. Dziatki, dawajcie świadectwo z różańcem w ręku, że należycie do Mnie i zdecydujcie się na świętość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie z Medziugorja,
2. sierpnia 2019

av
Teska

Drogie dzieci! Wielka jest Miłość Mojego Syna. Jeślibyście poznali wielkość Jego Miłości, nie przestalibyście Go adorować i Mu dziękować. Zawsze jest żywy z wami w Eucharystii, bo Eucharystia jest Jego Sercem. Eucharystia jest Sercem Wiary. On was nigdy nie porzucił. A kiedy próbowaliście odejść od Niego, On od was nie próbował. Dlatego Moje Matczyne Serce jest szczęśliwe, kiedy patrzę, jak napełnieni miłością wracacie do Niego; kiedy widzę, że przychodzicie do Niego drogą pojednania, miłości i nadziei. Wie Moje Matczyne Serce, że kiedy podążycie drogą wiary, jesteście młodymi pędami – pączkami. Ale poprzez modlitwę i post przyniesiecie owoc, będziecie Moimi kwiatami, apostołami Mojej Miłości; będziecie nieść światło i rozświetlać miłością i mądrością wszystkich dookoła siebie. Dzieci

...

Drogie dzieci! Wielka jest Miłość Mojego Syna. Jeślibyście poznali wielkość Jego Miłości, nie przestalibyście Go adorować i Mu dziękować. Zawsze jest żywy z wami w Eucharystii, bo Eucharystia jest Jego Sercem. Eucharystia jest Sercem Wiary. On was nigdy nie porzucił. A kiedy próbowaliście odejść od Niego, On od was nie próbował. Dlatego Moje Matczyne Serce jest szczęśliwe, kiedy patrzę, jak napełnieni miłością wracacie do Niego; kiedy widzę, że przychodzicie do Niego drogą pojednania, miłości i nadziei. Wie Moje Matczyne Serce, że kiedy podążycie drogą wiary, jesteście młodymi pędami – pączkami. Ale poprzez modlitwę i post przyniesiecie owoc, będziecie Moimi kwiatami, apostołami Mojej Miłości; będziecie nieść światło i rozświetlać miłością i mądrością wszystkich dookoła siebie. Dzieci Moje, jako Matka proszę was: módlcie się, rozmyślajcie i rozważajcie. Wszystko, co się wam wydarza pięknego, bolesnego czy radosnego – wszystko to sprawia, że wzrastacie duchowo, że Mój Syn wzrasta w was. Dzieci Moje, oddajcie się Mu, wierzcie Mu, zaufajcie Jego Miłości, niech On was prowadzi. Niech Eucharystia będzie miejscem, gdzie będziecie karmić swoje dusze, a potem będziecie szerzyć Miłość i Prawdę, dając świadectwo o Moim Synu. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
25. lipca 2019 r.

av
Teska

Drogie dzieci! Moim wezwaniem dla was jest modlitwa. Niech modlitwa będzie dla was radością i wieńcem wiążącym was z Bogiem. Dziatki, przyjdą pokusy, a wy nie będziecie silni i grzech zapanuje, ale jeśli należycie do Mnie – zwyciężycie, bo waszą ucieczką będzie Serce Mego Syna Jezusa. Dlatego, dziatki wróćcie do modlitwy, dopóki modlitwa nie stanie się dla was życiem w dzień i w nocy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Moim wezwaniem dla was jest modlitwa. Niech modlitwa będzie dla was radością i wieńcem wiążącym was z Bogiem. Dziatki, przyjdą pokusy, a wy nie będziecie silni i grzech zapanuje, ale jeśli należycie do Mnie – zwyciężycie, bo waszą ucieczką będzie Serce Mego Syna Jezusa. Dlatego, dziatki wróćcie do modlitwy, dopóki modlitwa nie stanie się dla was życiem w dzień i w nocy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie z Medziugorja,
2. lipca 2019

av
Teska

Drogie dzieci! Zgodnie z Wolą Miłosiernego Ojca dawałam wam i nadal będę wam dawać oczywiste Znaki Mojej Matczynej Obecności. Dzieci Moje, to jest matczyne pragnienie dla uzdrowienia dusz. To jest pragnienie, aby każde Moje dziecko miało prawdziwą wiarę, aby przeżyło cudowne doświadczenia, pijąc ze Źródła Słów Mojego Syna – Słów Życia. Dzieci Moje, Mój Syn, poprzez swoją Miłość i Ofiarę, przyniósł na świat Światłość Wiary i pokazał wam Drogę Wiary. Bo, dzieci Moje, wiara podnosi ból i cierpienie. Prawdziwa wiara sprawia, że modlitwa staje się mocniejsza, dokonuje dzieł miłosierdzia – jedna rozmowa, jeden dar łaski. Te Moje dzieci, które mają wiarę – prawdziwą wiarę – są szczęśliwe pomimo wszystkiego, bo przeżywają na ziemi początek niebiańskiej szczęśliwości. Dlatego, dzieci Moje,

...

Drogie dzieci! Zgodnie z Wolą Miłosiernego Ojca dawałam wam i nadal będę wam dawać oczywiste Znaki Mojej Matczynej Obecności. Dzieci Moje, to jest matczyne pragnienie dla uzdrowienia dusz. To jest pragnienie, aby każde Moje dziecko miało prawdziwą wiarę, aby przeżyło cudowne doświadczenia, pijąc ze Źródła Słów Mojego Syna – Słów Życia. Dzieci Moje, Mój Syn, poprzez swoją Miłość i Ofiarę, przyniósł na świat Światłość Wiary i pokazał wam Drogę Wiary. Bo, dzieci Moje, wiara podnosi ból i cierpienie. Prawdziwa wiara sprawia, że modlitwa staje się mocniejsza, dokonuje dzieł miłosierdzia – jedna rozmowa, jeden dar łaski. Te Moje dzieci, które mają wiarę – prawdziwą wiarę – są szczęśliwe pomimo wszystkiego, bo przeżywają na ziemi początek niebiańskiej szczęśliwości. Dlatego, dzieci Moje, apostołowie Mojej Miłości, wzywam was, byście dali przykład Prawdziwej Wiary, byście nieśli światło tam, gdzie jest ciemność, byście żyli Moim Synem. Dzieci Moje, jako Matka mówię wam: nie możecie iść drogą wiary i naśladować Mojego Syna bez waszych pasterzy. Módlcie się, by mieli siłę i miłość do prowadzenia was. Niech wasze modlitwy zawsze będą przy nich. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
2. czerwca 2019

av
Teska

Drogie dzieci! Jedynie czyste i otwarte serce sprawi, że naprawdę poznacie Mojego Syna i że wszyscy, którzy nie znają Jego Miłości, poprzez was Ją poznają. Jedynie Miłość sprawi, że pojmiecie, iż jest silniejsza od śmierci, bo Prawdziwa Miłość zwyciężyła śmierć i sprawiła, że śmierć nie istnieje. Dzieci Moje, przebaczenie jest najwznioślejszą formą Miłości. Wy, jako apostołowie Mojej Miłości, musicie się modlić, byście byli silni w duchu i mogli pojąć i przebaczyć. Wy, apostołowie Mojej Miłości, zrozumieniem i przebaczeniem dajecie przykład Miłości i Miłosierdzia. Móc zrozumieć i przebaczyć jest darem, o który trzeba się modlić i który trzeba pielęgnować. Poprzez przebaczenie pokazujecie, że umiecie kochać. Spójrzcie jedynie, dzieci Moje, jak Ojciec Niebieski miłuje was Wielką

...

Drogie dzieci! Jedynie czyste i otwarte serce sprawi, że naprawdę poznacie Mojego Syna i że wszyscy, którzy nie znają Jego Miłości, poprzez was Ją poznają. Jedynie Miłość sprawi, że pojmiecie, iż jest silniejsza od śmierci, bo Prawdziwa Miłość zwyciężyła śmierć i sprawiła, że śmierć nie istnieje. Dzieci Moje, przebaczenie jest najwznioślejszą formą Miłości. Wy, jako apostołowie Mojej Miłości, musicie się modlić, byście byli silni w duchu i mogli pojąć i przebaczyć. Wy, apostołowie Mojej Miłości, zrozumieniem i przebaczeniem dajecie przykład Miłości i Miłosierdzia. Móc zrozumieć i przebaczyć jest darem, o który trzeba się modlić i który trzeba pielęgnować. Poprzez przebaczenie pokazujecie, że umiecie kochać. Spójrzcie jedynie, dzieci Moje, jak Ojciec Niebieski miłuje was Wielką Miłością, zrozumieniem, przebaczeniem i sprawiedliwością, jak daje wam Mnie – Matkę waszych serc. I oto jestem tutaj między wami, abym błogosławiła was Matczynym Błogosławieństwem, abym wezwała was do modlitwy, postu, bym wam mówiła, żebyście wierzyli, byście mieli Nadzieję, przebaczali, modlili się za swoich pasterzy, a ponad wszystko bezgranicznie miłowali. Dzieci Moje, naśladujcie Mnie. Moja droga jest Drogą Pokoju i Miłości, Drogą Mojego Syna. To jest droga, która prowadzi do Triumfu Mojego Serca. Dziękuję wam.

Orędzie z Medjugorje, 25 maja 2019 r
„ D słuchaj dzieci! Bóg pozwolił mi, ze swojego miłosierdzia, pouczyć cię i poprowadzić ku drodze nawrócenia. Dziatki, wszyscy modlicie się o plan zbawienia. Dziatki, bądźcie świadomi, że życie jest krótkie, a życie wieczne czeka na was zgodnie z waszą zasługą. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby być godnymi narzędziami w rękach Boga. Dziękuję, że odpowiedziałeś na moje wezwanie. "
Orędzie z Medjugorje, 25 maja 2019 r
„ D słuchaj dzieci! Bóg pozwolił mi, ze swojego miłosierdzia, pouczyć cię i poprowadzić ku drodze nawrócenia. Dziatki, wszyscy modlicie się o plan zbawienia. Dziatki, bądźcie świadomi, że życie jest krótkie, a życie wieczne czeka na was zgodnie z waszą zasługą. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby być godnymi narzędziami w rękach Boga. Dziękuję, że odpowiedziałeś na moje wezwanie. "
Dzięki, jutro podam to jako "główny wpis"
Dzięki, jutro podam to jako "główny wpis"
Ale czemu nie podaje Pani linka do źródła?
Ale czemu nie podaje Pani linka do źródła?
Dzięki. Proszę zawsze podawać źródła informacji.
Dzięki. Proszę zawsze podawać źródła informacji.

Orędzie z Medziugorja,
2. maja 2019

av
Teska

Drogie dzieci! Z macierzyńskiej Miłości wzywam was, byście czystym i otwartym sercem, w pełnym zaufaniu, odpowiedzieli na Wielką Miłość Mojego Syna. Ja znam Wielkość Jego Miłości. Ja nosiłam Go w sobie, nosiłam hostię w Sercu, Światłość i Miłość świata. Moje dzieci, zwracanie się do was przeze Mnie, też jest znakiem Miłości i czułości Ojca Niebieskiego. To wielki uśmiech Mojego Syna, pełen Miłości, to jest zaproszenie do Życia Wiecznego. Krew Mojego Syna z Miłości została za was przelana. Ta Drogocenna Krew jest dla waszego zbawienia, na Życie Wieczne. Ojciec Niebieski stworzył człowieka do życia wiecznego. Nie jest bowiem możliwe, abyście umarli wy, którzy poznaliście Miłość Mojego Syna i którzy Go naśladujecie. Życie zwyciężyło! Mój Syn żyje! Dlatego, Moje dzieci, apostołowie Mojej

...

Drogie dzieci! Z macierzyńskiej Miłości wzywam was, byście czystym i otwartym sercem, w pełnym zaufaniu, odpowiedzieli na Wielką Miłość Mojego Syna. Ja znam Wielkość Jego Miłości. Ja nosiłam Go w sobie, nosiłam hostię w Sercu, Światłość i Miłość świata. Moje dzieci, zwracanie się do was przeze Mnie, też jest znakiem Miłości i czułości Ojca Niebieskiego. To wielki uśmiech Mojego Syna, pełen Miłości, to jest zaproszenie do Życia Wiecznego. Krew Mojego Syna z Miłości została za was przelana. Ta Drogocenna Krew jest dla waszego zbawienia, na Życie Wieczne. Ojciec Niebieski stworzył człowieka do życia wiecznego. Nie jest bowiem możliwe, abyście umarli wy, którzy poznaliście Miłość Mojego Syna i którzy Go naśladujecie. Życie zwyciężyło! Mój Syn żyje! Dlatego, Moje dzieci, apostołowie Mojej Miłości, niech wam wskazuje drogę modlitwa, sposób życia Mojego Syna, w jego najbardziej wzniosłej formie. Moje dzieci, wtedy, gdy staracie się żyć Słowami Mojego Syna, też się modlicie. Gdy kochacie ludzi, których spotykacie, szerzycie Miłość Mojego Syna. To Miłość otwiera wrota Raju. Moje dzieci, od początku modliłam się za Kościół, zatem i was, apostołów Mojej Miłości, wzywam do modlitwy za Kościół i jego sługi, za tych, których Mój Syn powołał. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
25. kwietnia 2019 r.

av

Drogie dzieci! To jest czas Łaski, czas Miłosierdzia dla każdego z was. Dziatki, nie dopuście, by wiatr nienawiści i niepokoju panował w was i wokół was. Dziatki, jesteście wezwani, abyście byli Miłością i modlitwą. Diabeł chce niepokoju i nieporządku, a wy, dziatki, bądźcie Radością Zmartwychwstałego Jezusa, który umarł i zmartwychwstał za każdego z was. On zwyciężył śmierć, aby dać wam życie, życie wieczne. Dlatego, dziatki, dawajcie świadectwo i bądźcie dumni, że zmartwychwstaliście w Nim. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! To jest czas Łaski, czas Miłosierdzia dla każdego z was. Dziatki, nie dopuście, by wiatr nienawiści i niepokoju panował w was i wokół was. Dziatki, jesteście wezwani, abyście byli Miłością i modlitwą. Diabeł chce niepokoju i nieporządku, a wy, dziatki, bądźcie Radością Zmartwychwstałego Jezusa, który umarł i zmartwychwstał za każdego z was. On zwyciężył śmierć, aby dać wam życie, życie wieczne. Dlatego, dziatki, dawajcie świadectwo i bądźcie dumni, że zmartwychwstaliście w Nim. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie z Medziugorja,
2. kwietnia 2019

av

Drogie dzieci! Jako Matka, która zna swoje dzieci, wiem, że wołacie do Mojego Syna. Wiem, ze wołacie o Prawdę, Pokój, o to co czyste i niezafałszowane. To dlatego Ja, przez Miłość Bożą, jako Matka, zwracam się do was i wzywam, byście modlili się czystym i otwartym sercem, sami poznawali Mojego Syna, Jego Miłość i Jego Miłosierne serce. Mój Syn widział piękno we wszystkich rzeczach. On szuka piękna we wszystkich duszach, nawet tego najmniejszego, trochę skrywanego, by wybaczyć zło. Dlatego więc wzywam was, Moje dzieci, apostołów Moje Miłości, byście Jego adorowali, byście Jemu nieustannie dziękowali i byli godnymi, gdyż On do was mówi Boskie Słowa, Słowa Boga, Słowa, które są dla wszystkich i na zawsze. Dlatego, Moje dzieci, żyjcie radośnie, pogodnie, w jedności i we wzajemnej Miłości.

...

Drogie dzieci! Jako Matka, która zna swoje dzieci, wiem, że wołacie do Mojego Syna. Wiem, ze wołacie o Prawdę, Pokój, o to co czyste i niezafałszowane. To dlatego Ja, przez Miłość Bożą, jako Matka, zwracam się do was i wzywam, byście modlili się czystym i otwartym sercem, sami poznawali Mojego Syna, Jego Miłość i Jego Miłosierne serce. Mój Syn widział piękno we wszystkich rzeczach. On szuka piękna we wszystkich duszach, nawet tego najmniejszego, trochę skrywanego, by wybaczyć zło. Dlatego więc wzywam was, Moje dzieci, apostołów Moje Miłości, byście Jego adorowali, byście Jemu nieustannie dziękowali i byli godnymi, gdyż On do was mówi Boskie Słowa, Słowa Boga, Słowa, które są dla wszystkich i na zawsze. Dlatego, Moje dzieci, żyjcie radośnie, pogodnie, w jedności i we wzajemnej Miłości. To jest to, czego wam trzeba w dzisiejszym świecie. Tak żyjąc będziecie apostołami Mojej Miłości i będziecie właściwie świadczyć o Moim Synu. Dziękuję wam.

29.03.2019; piątek

SŁOWA PANA JEZUSA SPRZED NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

DZIECKO MOJE!
TERAZ WIDZISZ MNIE NA OŁTARZU TWOJEGO KOŚCIOŁA W SZKARŁATNEJ SZACIE I W KORONIE CIERNIOWEJ – TAK JAK ZOBACZYŁAŚ MNIE WTEDY W TEJ WIZJI, GDY CHWYCIŁEM CIĘ ZA DŁONIE. REALNIE W TYM OBRAZIE JESTEM NA TYM OŁTARZU, A PRAGNĄŁBYM BYĆ JUŻ W KORONIE POLSKIEJ JAKO UZNANY PRZEZ WASZ NARÓD JAKO KRÓL.

POWIEDZ MOIM DZIECIOM, ŻE PREZYDENT DUDA ZOSTAŁ PRZEZE MNIE NAMASZCZONY I WYBRANY Z MOJEJ WOLI, I JA UPADŁEM PRZED NIM DO JEGO STÓP, ABY MNIE PODNIÓSŁ I WYWYŻSZYŁ. NIE ZROBIŁ TEGO, O CO PROSIŁEM, ALE NADAL JEST WASZYM KRÓLEM PRZEZE MNIE PODAROWANYM DLA WASZEGO NARODU. JEŚLI DOKONACIE INNEGO WYBORU, WASZE ŻYCIE ZAMIENI SIĘ W OKROPNE CIERPIENIE I DOZNACIE OGROMNYCH PRZEŚLADOWAŃ, A JA DLA MOICH DZIECI TEGO NIE CHCĘ. 

...

29.03.2019; piątek

SŁOWA PANA JEZUSA SPRZED NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

DZIECKO MOJE!
TERAZ WIDZISZ MNIE NA OŁTARZU TWOJEGO KOŚCIOŁA W SZKARŁATNEJ SZACIE I W KORONIE CIERNIOWEJ – TAK JAK ZOBACZYŁAŚ MNIE WTEDY W TEJ WIZJI, GDY CHWYCIŁEM CIĘ ZA DŁONIE. REALNIE W TYM OBRAZIE JESTEM NA TYM OŁTARZU, A PRAGNĄŁBYM BYĆ JUŻ W KORONIE POLSKIEJ JAKO UZNANY PRZEZ WASZ NARÓD JAKO KRÓL.

POWIEDZ MOIM DZIECIOM, ŻE PREZYDENT DUDA ZOSTAŁ PRZEZE MNIE NAMASZCZONY I WYBRANY Z MOJEJ WOLI, I JA UPADŁEM PRZED NIM DO JEGO STÓP, ABY MNIE PODNIÓSŁ I WYWYŻSZYŁ. NIE ZROBIŁ TEGO, O CO PROSIŁEM, ALE NADAL JEST WASZYM KRÓLEM PRZEZE MNIE PODAROWANYM DLA WASZEGO NARODU. JEŚLI DOKONACIE INNEGO WYBORU, WASZE ŻYCIE ZAMIENI SIĘ W OKROPNE CIERPIENIE I DOZNACIE OGROMNYCH PRZEŚLADOWAŃ, A JA DLA MOICH DZIECI TEGO NIE CHCĘ. PROSZĘ WAS O MODLITWĘ ZA WASZEGO PREZYDENTA, BO GROZI MU NIEBEZPIECZEŃSTWO, ALE WY WASZYMI MODLITWAMI MOŻECIE TO ZMIENIĆ.

WYBIERAJCIE: BŁOGOSŁAWIEŃSTWO LUB PRZEKLEŃSTWO.

JEZUS, KTÓRY KOCHA SWOJE OWCE I JE KARMI SWOIM SŁOWEM POMIMO SWOJEGO PONIŻENIA W... KOŚCIELE

Coroczne orędzie dane Mirjanie Soldo
18. marca 2019

av

Moje dzieci, jako Matka, jako Królowa Pokoju wzywam was do przyjęcia Mojego Syna, aby mógł udzielić wam pokoju duszy, aby mógł udzielić wam tego wszystkiego, co jest sprawiedliwe, co jest dla was dobre. Moje dzieci, Mój Syn zna was. On żył jako Człowiek i Bóg równocześnie. To było piękne życie. Ludzkie Ciało – Boski Duch. Dlatego też, drogie dzieci, kiedy Mój Syn patrzy na was swoimi Boskimi Oczyma, On przenika wasze serca. Jego łagodne, ciepłe oczy poszukują swojego Odbicia w waszym sercu. Czy może tam siebie odnaleźć, drogie dzieci? Przyjmijcie Go, a chwile bólu i cierpienia staną się chwilami ukojenia. Przyjmijcie Go, a będziecie mieć pokój w duszy, którym będziecie dzielić się ze wszystkimi wokół siebie, a tego przecież obecnie najbardziej potrzebujecie. Posłuchajcie Mnie,

...

Moje dzieci, jako Matka, jako Królowa Pokoju wzywam was do przyjęcia Mojego Syna, aby mógł udzielić wam pokoju duszy, aby mógł udzielić wam tego wszystkiego, co jest sprawiedliwe, co jest dla was dobre. Moje dzieci, Mój Syn zna was. On żył jako Człowiek i Bóg równocześnie. To było piękne życie. Ludzkie Ciało – Boski Duch. Dlatego też, drogie dzieci, kiedy Mój Syn patrzy na was swoimi Boskimi Oczyma, On przenika wasze serca. Jego łagodne, ciepłe oczy poszukują swojego Odbicia w waszym sercu. Czy może tam siebie odnaleźć, drogie dzieci? Przyjmijcie Go, a chwile bólu i cierpienia staną się chwilami ukojenia. Przyjmijcie Go, a będziecie mieć pokój w duszy, którym będziecie dzielić się ze wszystkimi wokół siebie, a tego przecież obecnie najbardziej potrzebujecie. Posłuchajcie Mnie, drogie dzieci. Módlcie się za pasterzy, za tych, których ręce mój Syn pobłogosławił. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
2. marca 2019

av

Drogie dzieci, nazywam was apostołami Mojej Miłości. Wskazuję wam na Mojego Syna, który jest Prawdziwym Pokojem i Prawdziwą Miłością. Jako Matka, z Łaski Bożej, pragnę prowadzić was ku Niemu. Przeto, Moje dzieci, wzywam was, abyście przyjrzeli się sobie (w świetle) Mojego Syna, abyście sercem wpatrywali się w Niego i sercem zobaczyli, gdzie wy jesteście i dokąd zmierza wasze życie. Moje dzieci, wzywam was do zrozumienia, że dziękując Mojemu Synowi, żyjecie z Jego Miłości i Ofiary. Prosicie Mojego Syna, by zmiłował się nad wami, natomiast Ja wzywam WAS do miłosierdzia. Prosicie Go, by okazał wam dobroć i wybaczenie, a ileż czasu Ja proszę was, Moje dzieci, abyście wybaczali i miłowali wszystkich ludzi, których spotykacie. Kiedy sercem pojmiecie Moje słowa, pojmiecie i poznacie

...

Drogie dzieci, nazywam was apostołami Mojej Miłości. Wskazuję wam na Mojego Syna, który jest Prawdziwym Pokojem i Prawdziwą Miłością. Jako Matka, z Łaski Bożej, pragnę prowadzić was ku Niemu. Przeto, Moje dzieci, wzywam was, abyście przyjrzeli się sobie (w świetle) Mojego Syna, abyście sercem wpatrywali się w Niego i sercem zobaczyli, gdzie wy jesteście i dokąd zmierza wasze życie. Moje dzieci, wzywam was do zrozumienia, że dziękując Mojemu Synowi, żyjecie z Jego Miłości i Ofiary. Prosicie Mojego Syna, by zmiłował się nad wami, natomiast Ja wzywam WAS do miłosierdzia. Prosicie Go, by okazał wam dobroć i wybaczenie, a ileż czasu Ja proszę was, Moje dzieci, abyście wybaczali i miłowali wszystkich ludzi, których spotykacie. Kiedy sercem pojmiecie Moje słowa, pojmiecie i poznacie Prawdziwą Miłość i będziecie mogli być apostołami tej Miłości, Moimi apostołami, Moimi drogimi dziećmi. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
25. lutego 2019 r.

av

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do Nowego Życia. Nie ważne, ile macie lat, otwórzcie wasze serce Jezusowi, który was przemieni w tym Czasie Łaski i wy, jak przyroda, będziecie się odradzać do Nowego Życia w Miłości Bożej i otworzycie wasze serce dla Nieba i rzeczy niebieskich. Jestem jeszcze z wami, bo Bóg, z Miłości do was, Mi zezwolił. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do Nowego Życia. Nie ważne, ile macie lat, otwórzcie wasze serce Jezusowi, który was przemieni w tym Czasie Łaski i wy, jak przyroda, będziecie się odradzać do Nowego Życia w Miłości Bożej i otworzycie wasze serce dla Nieba i rzeczy niebieskich. Jestem jeszcze z wami, bo Bóg, z Miłości do was, Mi zezwolił. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
Panie Jezu, czy możemy zaufać p.Grzegorzowi Braunowi pod każdym względem? Pan Jezus:
" Grzegorza Brauna Mój Ojciec powołał jako prezydenta do reprezentowania Polski.
A że wybraliście innego prezydenta, to dla was Polaków błąd oczywisty.
Nie można dwom bogom służyć, jak obecny prezydent Andrzej Duda,
chociaż udaje patriotę polskiego, ale to jest obłuda.
Zawsze w rodzinie mieszanej zwycięża żona, ale ona ma innego "patrona".
Gdzie tylko możecie i macie vacat wolny,
to proście Grzegorza Brauna do reprezentowania Polski i Polonii.
My w Niebie mamy nadzieję, że wasz prezydent zrozumie, że nie można polegać tylko na rozumie.
Każdy, kto...
NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
Panie Jezu, czy możemy zaufać p.Grzegorzowi Braunowi pod każdym względem? Pan Jezus:
" Grzegorza Brauna Mój Ojciec powołał jako prezydenta do reprezentowania Polski.
A że wybraliście innego prezydenta, to dla was Polaków błąd oczywisty.
Nie można dwom bogom służyć, jak obecny prezydent Andrzej Duda,
chociaż udaje patriotę polskiego, ale to jest obłuda.
Zawsze w rodzinie mieszanej zwycięża żona, ale ona ma innego "patrona".
Gdzie tylko możecie i macie vacat wolny,
to proście Grzegorza Brauna do reprezentowania Polski i Polonii.
My w Niebie mamy nadzieję, że wasz prezydent zrozumie, że nie można polegać tylko na rozumie.
Każdy, kto ma Boga w sercu i o Nim głośno mówi - nigdy swojej duszy nie zagubi.
TYLKO GRZEGORZ BRAUN JEST GODNY WAS REPREZENTOWAĆ,
gdyż on może u wielu dużo wynegocjować.
NIE BÓJCIE SIĘ GRZEGORZOWI BRUNOWI ZAUFAĆ,
gdyż on zna sposoby i wiele dobrego może dla was zrobić.
Powiedział wam Mój Ojciec, że na nim można polegać, gdyż on nie umie tak łatwo "przeciw" ulegać.
Módlcie się o Grzegorza rodzinę, gdyż on zasługuje na reprezentowanie Polaków i Polonię, w czasach zamętu powszechnego, gdyż taki stan szybko nie minie".
------------------------
NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS KRÓL I MARYJA KRÓLOWA POLSKI.

Panie Jezu - bardzo prosimy o ochronę Grzegorza Brauna na cały czas, a szczególnie gdy będzie podróżował do USA. Bardzo nam zależy, aby mógł tu przyjechać i mówić do Polaków. On wie, że Ty Panie Jezu jako KRÓL POLSKI oddalisz wszelkie nieszczęścia od naszego kraju i on bardzo by chciał widzieć Ciebie KRÓLEM POLSKI, a nie sługą, jak jesteś nazywany przez Episkopat w Polsce. Jaki to wstyd: BÓG - ich SŁUGA.
Pan Jezus:
" Tak, to prawda - Grzegorz Braun jest przez Ojca Mego wybrany
do reprezentowania Polski przed Trójcą Przenajświętszą i przed światem na czas wam dany.
To dla Nas jest bardzo przykre patrzeć jak duchowni służący dwom bogom nie wierzą nadchodzącym dla was trwogom.
To My w Niebie ubolewamy nad zgorszeniem na świecie,
ale doczekają się, że będą wrzuceni do piekła jak śmiecie.
Ja też nie rozumiem, że pyszny człowiek i nawet biskup nie zastanawia się nad przyszłością, a wtedy szatan będzie miał obfity łup. Na waszą prośbę będę go ochraniał, aby o zagrożeniu dla Polski was informował, a tym samym Ja będę przed wrogami was ochraniał.

Matka Moja ostrzegła go przed podróżą, ale wie, że on potrzebny jest wszędzie, aby ostrzegał przed nadchodzącą wojenną burzą.
MODLITWY w intencji patriotów polskich zanoście do Nieba, bo kto wam pomoże? My wiemy, że Polsce i Polakom pomóc trzeba.
Macie dużo przeciwników Mego Królowania w Polsce i na świecie.
Jest to bardzo przykre, że dużo osób duchownych jest przeciwnych, a wy ich przekonać nie umiecie.
Nimi to trzeba potrząsnąć mocą Bożą i oby wróg Mój nie uczyni tego "dzieła" przemocą.
Musicie wiedzieć, że żyjecie w "CZASACH OSTATECZNYCH",
które będą decydowały o waszych duszach na wieczność.

ZAWSZE WAM RADZĘ - WYBIERAJCIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE
I PRZYTULAJCIE SIĘ DO MNIE W POKORZE.

Mateńko Boża - prosimy Ciebie ochraniaj Polskę i naszego patriotę - Grzegorza Brauna, gdyż tylko on chce wywyższyć Pana Jezusa na KRÓLA POLSKI. Prosimy, pomóż mu w podróży do USA.
MATKA BOŻA:
" Tak, My wiemy, że on jest największym patriotą polskim z polityków
i nikt nie zliczy jakich dozna Bożych zaszczytów.
To jest Nasz syn ukochany - na te czasy ostateczne dla was dany.

BÓG GO BŁOGOSŁAWI I CAŁE NIEBO I WIELKA OCHRONA OD NAS JEST WIELKĄ POTRZEBĄ. MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ NIEUSTANNIE
I MSZE ŚWIĘTE ZAMAWIAJCIE W JEGO INTENCJI OFIARNIE".

Panie Jezu - bardzo proszę o błogosławieństwo dla Grzegorza Brauna, który na zaproszenie Polonii przyjechał do Chicago.
Pan Jezus:
" Ty Mój - Nasz Synu umiłowany, jesteś przez naszego Boga Ojca na prezydenta wybrany.
Otóż powiadam tobie i wam wszystkim, że Grzegorz Braun jest Naszym i Polaków człowiekiem bardzo bliskim.
Ja znam jego serce, które kocha Mnie i Nas coraz goręcej.
To uczucie zawdzięcza modlitwom waszym, bo wie, że oczekiwanie na wywyższenie Mnie na Króla Polski jest najważniejszym czasem.
Powiedziałem, że Grzegorz Braun jest jedynym patriotą polskim ze wszystkich polityków i nie widzę lepszego od niego, chociaż "udających" patriotów jest bez liku.

A ty Mój - Nasz synu Bogu ofiarowany - nawet tym, że głosisz Mnie KRÓLEM - goisz Moje rany.
Polska otoczona jest wrogów pajęczyną i to nie jest narodu winą.
Najbardziej winię Episkopat w Polsce "nie Mój", gdyż jest ich bardzo dużo "grających" przy Moim Ołtarzu wiele ról.
Pamiętajcie - ci duchowni, którzy nie uznają Mnie KRÓLEM, w momencie śmierci ich dusze okryją się okrutnym bólem.
Ale będzie już za późno na szkód naprawienie, gdyż bardzo dużo ludzi zmieni kierunek myślenia i to będzie największe utrapienie ich sumienia.

Dziękuję tobie Grzegorzu, że śmiało bronisz Mnie jako KRÓLA,
bo wiesz, że bez KRÓLA w Polsce będzie wieka awantura.
Otaczam cię Moimi Aniołkami oraz Moimi rozmodlonymi duszami,
bo Mnie - Nam zależy żeby wielki patriota Grzegorz Braun
mógł głosić bez strachu słowo Boże i patriotyczne, a nawrócenia są liczne.
Nie martwcie się - będzie ochraniany, gdyż otwiera ludziom oczy przez demonów otumanianych".
Serdecznie pozdrawiam z Panem Bogiem - Mieczysława Kordas

http://nachwaletrojcyswietej.com/
Nie uznaję tych orędzi
Nie uznaję tych orędzi

Orędzie z Medziugorja,
2. lutego 2019

av

Drogie dzieci, Objawienia są rezultatem Miłości i dobroci Ojca Niebieskiego , one sprawiają, że wzrasta Wiara, która jest objaśniana, wnosi Pokój, pewność i Nadzieję. Tak więc i Ja, moje dzieci, z Miłosiernej Miłości Ojca Niebieskiego, zawsze od nowa wskazuję wam drogę ku Mojemu Synowi, ku Zbawieniu wiecznemu. Jednakże, niestety, wiele Moich dzieci nie chce Mnie słuchać, wiele Moich dzieci ma wątpliwości. Natomiast Ja, Ja zawsze w czasie i poza czasem, wielbiłam Pana za wszystko co On uczynił we Mnie i przeze Mnie. Mój Syn oddaje się wam, łamie z wami chleb, przekazuje wam Słowa Życia Wiecznego, byście je nieśli wszystkim. A wy, Moje dzieci, apostołowie Mojej Miłości, czego wy się boicie, skoro Mój Syn jest z wami? Pokażcie Mu swoje dusze, aby On mógł w nich przebywać i uczynić z

...

Drogie dzieci, Objawienia są rezultatem Miłości i dobroci Ojca Niebieskiego , one sprawiają, że wzrasta Wiara, która jest objaśniana, wnosi Pokój, pewność i Nadzieję. Tak więc i Ja, moje dzieci, z Miłosiernej Miłości Ojca Niebieskiego, zawsze od nowa wskazuję wam drogę ku Mojemu Synowi, ku Zbawieniu wiecznemu. Jednakże, niestety, wiele Moich dzieci nie chce Mnie słuchać, wiele Moich dzieci ma wątpliwości. Natomiast Ja, Ja zawsze w czasie i poza czasem, wielbiłam Pana za wszystko co On uczynił we Mnie i przeze Mnie. Mój Syn oddaje się wam, łamie z wami chleb, przekazuje wam Słowa Życia Wiecznego, byście je nieśli wszystkim. A wy, Moje dzieci, apostołowie Mojej Miłości, czego wy się boicie, skoro Mój Syn jest z wami? Pokażcie Mu swoje dusze, aby On mógł w nich przebywać i uczynić z was świadków, świadków Wiary i Miłości. Moje dzieci, żyjcie Ewangelią, okazujcie bliźnim miłość miłosierną , lecz nade wszystko żyjcie miłością do Ojca Niebieskiego. Moje dzieci, nie jesteście przypadkowo zjednoczeni. Ojciec Niebieski nikogo nie jednoczy przypadkowo. Mój Syn przemawia do waszych dusz. Ja mówię do was sercem. Jako Matka mówię wam, pójdźcie ze Mną, miłujcie się wzajemnie, dajcie świadectwo. Nie bójcie się swoim przykładem bronić Prawdy, Słowa Bożego, które jest wieczne i nigdy się nie zmienia. Moje dzieci, kto działa w świetle Miłości Miłosiernej i Prawdy, jest wspomagany przez Niebo i nie jest sam. Apostołowie Mojej Miłości, niech inni rozpoznają was zawsze po cichości, miłości i pogodzie ducha. Ja jestem z wami. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
25. stycznia 2019 r.

av
Teska

Drogie dzieci! Dziś, jak Matka wzywam was do nawrócenia. Dziatki, to jest czas dla was, czas ciszy i modlitwy. Dlatego w cieple waszego serca niech rośnie ziarno Nadziei i Wiary i wy, dziatki, z dnia na dzień odczujecie potrzebę, by więcej się modlić. Wasze życie stanie się uporządkowane i odpowiedzialne. Dziatki, zrozumiecie, że jesteście tu na ziemi przemijający i odczujecie potrzebę, by być bliżej Boga i z miłością dawać świadectwo waszego spotkania z Bogiem, którym będziecie dzielić się z innymi ludźmi. Jestem z wami i modlę się za was, ale nie mogę bez waszego „Tak”. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Dziś, jak Matka wzywam was do nawrócenia. Dziatki, to jest czas dla was, czas ciszy i modlitwy. Dlatego w cieple waszego serca niech rośnie ziarno Nadziei i Wiary i wy, dziatki, z dnia na dzień odczujecie potrzebę, by więcej się modlić. Wasze życie stanie się uporządkowane i odpowiedzialne. Dziatki, zrozumiecie, że jesteście tu na ziemi przemijający i odczujecie potrzebę, by być bliżej Boga i z miłością dawać świadectwo waszego spotkania z Bogiem, którym będziecie dzielić się z innymi ludźmi. Jestem z wami i modlę się za was, ale nie mogę bez waszego „Tak”. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy
/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”/
Mówi mocą Ducha Świętego św. Jan Paweł II
"To jest koniec, Apokalipsa w pełni, na co czekacie?"
ZAWIERZYĆ AKTEM INTRONIZACYJNYM POLSKĘ KRÓLOWI CHRYSTUSOWI I NADAĆ TEN TYTUŁ „CHRYSTUS KRÓL POLSKI”.

Czytajcie: http://www.domymodlitwyjp2.pl/pl/ordzia-alicja-mmcz-iv-osobista-intronizacja-jezusa-na-krola
Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy
/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”/
Mówi mocą Ducha Świętego św. Jan Paweł II
"To jest koniec, Apokalipsa w pełni, na co czekacie?"
ZAWIERZYĆ AKTEM INTRONIZACYJNYM POLSKĘ KRÓLOWI CHRYSTUSOWI I NADAĆ TEN TYTUŁ „CHRYSTUS KRÓL POLSKI”.

Czytajcie: http://www.domymodlitwyjp2.pl/pl/ordzia-alicja-mmcz-iv-osobista-intronizacja-jezusa-na-krola
PAN JEZUS – HASŁO NA 2019 ROK
HASŁO na 2019 rok
„NIE GRZESZYĆ”
– Przestrzegać „Dziesięć Przykazań Bożych”, Kościelnych
i Sakramenty;
– Wyznawać grzechy z całego życia w Konfesjonale u kapłana katolickiego;
– Zaprzyjaźnić się z Trójcą Przenajświętszą;
– Wynagradzać za grzechy swoje, rodziny i całego świata;
– Modlić się za grzeszników i za dusze w czyśćcu będące;
– Przepraszać jedni za drugich i za siebie.
Apelować o uznanie Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI.
Apelować o uwolnienie Obrazu Chrystusa KRÓLA POLSKI z ciemnicy u Paulinów.
PRZYGOTUJCIE SIĘ NA SPOTKANIE ZE MNĄ OCZYSZCZENI. AMEN”.
Źródło: http://nachwaletrojcyswietej.com/
PAN JEZUS – HASŁO NA 2019 ROK
HASŁO na 2019 rok
„NIE GRZESZYĆ”
– Przestrzegać „Dziesięć Przykazań Bożych”, Kościelnych
i Sakramenty;
– Wyznawać grzechy z całego życia w Konfesjonale u kapłana katolickiego;
– Zaprzyjaźnić się z Trójcą Przenajświętszą;
– Wynagradzać za grzechy swoje, rodziny i całego świata;
– Modlić się za grzeszników i za dusze w czyśćcu będące;
– Przepraszać jedni za drugich i za siebie.
Apelować o uznanie Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI.
Apelować o uwolnienie Obrazu Chrystusa KRÓLA POLSKI z ciemnicy u Paulinów.
PRZYGOTUJCIE SIĘ NA SPOTKANIE ZE MNĄ OCZYSZCZENI. AMEN”.
Źródło: http://nachwaletrojcyswietej.com/

Orędzie z Medziugorja,
2. stycznia 2019

av
Teska

Drogie dzieci, niestety, jest pomiędzy wami, Moimi dziećmi,i wiele walki, nienawiści, własnych interesów, egoizmu. Moje dzieci, jakże łatwo zapominacie o Moim Synu, Jego Słowach, o Jego Miłości. Wiara gaśnie w wielu duszach, a serca są opanowane przez materialne sprawy tego świata. Jednakże Moje Matczyne serce wie, że są jeszcze ci, którzy wierzą i miłują, którzy chcą jak najbardziej zbliżyć się do Mojego Syna, którzy niestrudzenie szukają Mojego Syna - a więc i Mnie szukają. To są ci pokorni i łagodni, którzy swoje utrapienia i cierpienia znoszą w cichości, którzy mają Nadzieję, lecz przede wszystkim mają Wiarę. Ci są apostołami Mojej Miłości. Moje dzieci, apostołowie Mojej Miłości, uczę was, że Mój Syn nie żąda nieustannych modlitw, lecz uczynków i uczuć, wiary i modlitwy, abyście

...

Drogie dzieci, niestety, jest pomiędzy wami, Moimi dziećmi,i wiele walki, nienawiści, własnych interesów, egoizmu. Moje dzieci, jakże łatwo zapominacie o Moim Synu, Jego Słowach, o Jego Miłości. Wiara gaśnie w wielu duszach, a serca są opanowane przez materialne sprawy tego świata. Jednakże Moje Matczyne serce wie, że są jeszcze ci, którzy wierzą i miłują, którzy chcą jak najbardziej zbliżyć się do Mojego Syna, którzy niestrudzenie szukają Mojego Syna - a więc i Mnie szukają. To są ci pokorni i łagodni, którzy swoje utrapienia i cierpienia znoszą w cichości, którzy mają Nadzieję, lecz przede wszystkim mają Wiarę. Ci są apostołami Mojej Miłości. Moje dzieci, apostołowie Mojej Miłości, uczę was, że Mój Syn nie żąda nieustannych modlitw, lecz uczynków i uczuć, wiary i modlitwy, abyście przez osobistą modlitwę wzrastali w Wierze, wzrastali w Miłości. On żąda, byście się wzajemnie miłowali, bo to jest Droga do Życia Wiecznego. Moje dzieci, nie zapominajcie, że to Mój Syn przyniósł Światło na tę ziemię, a przyniósł je tym, którzy chcieli Go ujrzeć i przyjąć. Wy takimi bądźcie, gdyż to jest Światło Prawdy, Pokoju i Miłości. Ja po matczynemu prowadzę was do adorowania Mojego Syna, do miłowania Go wraz ze Mną; by wasze myśli, słowa i uczynki były ukierunkowane na Niego i w Jego Imię. Wtedy spełni się pragnienie Mojego Serca. Dziękuję wam.

ORĘDZIA NA 2019 ROK
NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
1 styczeń 2019 r.
Uroczystość tę wprowadził do Liturgii Papież Pius XI w 1931 r. na pamiątkę 1500- lecia Soboru Efeskiego i tam ogłoszono Dogmat, że Maryja jest Matką Bożą. Oktawa Bożego Narodzenia kończy się dziś Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY.
„Stworzyłem ludzi na podobieństwo Moje i nie pozwolę, aby dłużej niszczyli się przez demoniczne niepokoje. Jeszcze daję wam szansę powrotu do Mnie przez wiarę w Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego, gdyż wasze przeróżne grzechy bardzo ranią Syna Mojego. Ten ROK 2019 jest ROKIEM NADZIEI, chociaż już był wcześniej, ale teraz nie będzie powtórzony dla ludzkości zawikłanej w diabelskie porachunki....
ORĘDZIA NA 2019 ROK
NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
1 styczeń 2019 r.
Uroczystość tę wprowadził do Liturgii Papież Pius XI w 1931 r. na pamiątkę 1500- lecia Soboru Efeskiego i tam ogłoszono Dogmat, że Maryja jest Matką Bożą. Oktawa Bożego Narodzenia kończy się dziś Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY.
„Stworzyłem ludzi na podobieństwo Moje i nie pozwolę, aby dłużej niszczyli się przez demoniczne niepokoje. Jeszcze daję wam szansę powrotu do Mnie przez wiarę w Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego, gdyż wasze przeróżne grzechy bardzo ranią Syna Mojego. Ten ROK 2019 jest ROKIEM NADZIEI, chociaż już był wcześniej, ale teraz nie będzie powtórzony dla ludzkości zawikłanej w diabelskie porachunki. Ludzie – dlaczego nie chcecie żyć w zgodzie z Bogiem i Synem Jezusem Chrystusem Właścicielem świata całego – przecież zesłałem Go na Ziemię do nauczania was prowadzenia życia uczciwego. Dałem wam wolną wolę na próbę, ale ludzkość wybiera na własne życzenie swoją zgubę. Ten ROK jest ostatni do wyboru waszego – wybierajcie: „BÓG JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI czy WOLNOŚĆ ZAKŁAMANA, WOJNY, KATAKLIZMY i ŚMIERĆ. Gdy będzie panował Jezus Chrystus KRÓL, to inne państwa będą brały dobry przykład. Ludzie – Bóg jest sprawiedliwy, ale i gorliwy i już uznajcie Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, to cudownie zamieni wasze serca na miłosierne i POKÓJ na zawsze nastanie. Amen”.
Pan Bóg dał nam przeżyć kolejny rok dla swojej chwały. Przechodząc ze starego w nowe, bądźmy w świecie prawdziwym stworzeniem, które nie wraca do grzesznych przyzwyczajeń i odnawia się nieustannie na wzór Jezusa Chrystusa. Boże Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra i doprowadzisz je do pełnego rozwoju.
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


JEZUS CHRYSTUS
„Mój Narodzie Polski następuje czas rozliczenia ludzi do Boga z miłości. Już teraz spiszcie swoje grzechy i podchodźcie do konfesjonału zawczasu. Pragnę was Polaków oczyścić z powinności, abyście zaczęli żyć w szacunku i w miłości, która jest podstawą życia na Ziemi. Tylko Bóg może to wszystko „zło” na dobro zamienić. Wkrótce nastąpi oczyszczenie sumień, ale wy Polacy jesteście Narodem Wybranym przeze Mnie, ale i wypłakanym. Proszę was – módlcie się o uznanie Mnie KRÓLEM POLSKI, to wtedy KRÓL zapewni POKÓJ w Polsce i na świecie, bo już o Mnie piszą i mówią w internecie. Mój Drogi Narodzie Polski oświadczam wam, że od was zależy POKÓJ na świecie, gdyż znacie Moje ORĘDZIA na każdy ROK, a całe Niebo pragnie, aby wszystko mogło być piękne pod panowaniem KRÓLA Jezusa Chrystusa. Syn dla was zrodzony – Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny to MIŁOŚĆ, SZCZĘŚCIE i DOBROBYT i pragnie, aby nie było w waszych sercach diabelskich kopyt. Przez ciebie mówię ORĘDZIA dla ludzkości i nie doczekałem się od ludzi miłości. Natomiast osoby duchowne, które Mnie lekceważą, a szczególnie wasz Episkopat, a w nim są obcokrajowcy i akceptują mordowanie polskich dzieci. W waszym Kraju też nie Polacy rządzą, gdyż wszystko czynią przeciw Polsce. Powiadam wam Polacy w Ojczyźnie i za jej granicą – obcokrajowcy z was niemiłosiernie szydzą. Nie posłuchaliście Boga Ojca i nie wybraliście na prezydenta Polski osoby wybranej przez Boga, to w tym roku będziecie płakać nieustannie. Wszystkie te osoby, które namawiały Polaków na głosowanie na obcokrajowców będą ukarane, że was oszukali, a wy Polacy też, że uwierzyliście ludziom grzesznym a nie Bogu Ojcu, a tym samym nie będziecie mieli wolności. Już słyszę, że Żydzi straszą was podwyżkami na wszystko, bo chcą was zniszczyć. No, ale gdyby Mnie uznali KRÓLEM POLSKI, to i Polacy i Żydzi żyliby w dobrobycie. Teraz nadszedł czas ostatecznej rozgrywki i jeśli miłość do Boga i rozwaga ludzi zwycięży, to zapomnę wszystkim ich grzechy, zbawię i będą mieli szansę być w Niebie, gdy będą się modlili wszyscy w każdej potrzebie. Ten ROK – będą wielkie „niewiadome”. Bóg Ojciec dał wam życie, to strzeżcie Je i dziękujcie Mu za to i żyjcie według woli Bożej. Ja Jezus Chrystus kocham bardzo ludzi i czekam aż w ich serach wiara w Boga się obudzi.
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


DUCH ŚWIĘTY
„Tak Moi kochani Polacy wy wiecie co POKÓJ i niewola znaczy. Ponawiam Moje starania, abyście nie grzeszyli więcej i ze wszystkim zwracajcie się do swego Pana. Bardzo owocnie pracujcie na wasze DUSZE, lecz mam trudności z Żydów duszami. Ten Naród Żydowski sam się uwielbia i nie wierzy, że Bóg ich potępia”.
Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy Je przejęli dało moc, by się stali dziećmi Bożymi.

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

MATKA BOŻA
„Jestem KRÓLOWĄ POLSKI i nie pozwolę, aby Ją kto zniszczył. Wiele razy ratowałam swój – wasz Kraj i tym razem nie dopuszczę zniszczenia Polski przez Żydów. Niebo obserwuje i coraz częściej faryzeusze Żydowscy są na Ziemi polskiej i lepiej uwierzcie Moim słowom i opuście Moją Królowej Polski Ziemię. Czy mało wam przez 2000 lat wojen i podłości? Bóg jest Sprawiedliwy i Mnie posłał na Ziemię i to jest normalne, że za zdradę Boga Ojca, Boga Syna i Mnie zmiotę Was z Planety Ziemi przez wasze złości. Dlaczego nie chcecie żyć po Bożemu, cały czas mącicie wśród Narodów poprzez związki małżeńskie z wiernymi. Proszę was obudźcie się, otwórzcie oczy i serca na Boga, a wszystko wam daruje. Do tej pory, to piekło jest zawalone Żydami, bo tylko katolicy są w Niebie z Nami.


http://nachwaletrojcyswietej.com/

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013