Orędzia Współczesnych Proroków

Komentarze

Dodaj komentarz
BÓG MÓWI DO NAS DZISIAJ (KS. MICHAŁ KASZOWSKI) http://www.teologia.pl/m_k/zag01i.htm

INFORMACJE O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH http://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/strona_00_04.html

PROROCTWA PRAWDZIWE A FAŁSZYWE (autentyczne a fałszywe orędzia i objawienia) http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/bl/2015-06-28-proroctwa.html

STOSUNEK KOŚCIOŁA DO OBJAWIEŃ PRYWATNYCH: Papież Urban VIII (+1644): „W przypadkach, które dotyczą objawień prywatnych, lepiej jest wierzyć,...
BÓG MÓWI DO NAS DZISIAJ (KS. MICHAŁ KASZOWSKI) http://www.teologia.pl/m_k/zag01i.htm

INFORMACJE O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH http://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/strona_00_04.html

PROROCTWA PRAWDZIWE A FAŁSZYWE (autentyczne a fałszywe orędzia i objawienia) http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/bl/2015-06-28-proroctwa.html

STOSUNEK KOŚCIOŁA DO OBJAWIEŃ PRYWATNYCH:

Papież Urban VIII (+1644): „W przypadkach, które dotyczą objawień prywatnych, lepiej jest wierzyć, niż nie wierzyć, bo, jeśli wierzysz, i to jest udowodnioną prawdą, będziesz szczęśliwy, że uwierzyłeś, ponieważ nasza Święta Matka prosiła o to. Jeśli wierzysz, i zostanie to uznane za fałszywe, otrzymasz wszelkie błogosławieństwa, tak jakby to była prawda, ponieważ wierzyłeś, że to była prawda.”

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

W związku z tym zastrzegam od razu, że w tym Temacie wymagania będą najbardziej rygorystyczne. W żadnym wypadku nie będą tolerowane oskarżenia typu „są herezją” czy „nie są zgodne z Biblią” bez podania konkretów. Co więcej, w ogóle nie życzę sobie krytyki pod adresem Proroków, których osobiście uważam za prawdziwych: http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ap/zrodla.html .

Co prawda, większości z tych objawień Kościół na razie oficjalnie nie uznał (choćby ze względu na to, że minęło za mało czasu, albo nawet niektóre z nich nadal trwają), ale też nigdy oficjalnie nie potępił. Prywatnie zaś uznaje ich wielu spośród duchowieństwa (nawet hierarchów - łącznie z papieżami JPII i BXVI). „Potępia” je zatem wcale nie „kościół”, lecz tzw. masoneria kościelna, ponieważ odkrywają one jej podstępną rolę niszczenia Kościoła od wewnątrz.

Dobrze znam „argumenty” ich przeciwników (bo nie raz nawet do mnie pisali lub próbowali przekonać osobiście), i właśnie słabość tych „argumentów” dodatkowo przekonała mnie, że nic poważnego nie mają im do zarzucenia. Przekonałem się również, że nasze argumenty też ich nie przekonują, szkoda więc czasu na bezowocną dyskusję. Owszem, informacje, zawarte w różnych Orędziach, nie zawsze – na pierwszy rzut oka – są „zgodne pomiędzy sobą”, ale po dokładnym badaniu prawie zawsze można to „zgrać”. Ale takich „niezgodności” nie brakuje również w Biblii (nawet w 4 Ewangeliach!), co od dawna próbują wykorzystać ateiści – z bardzo słabym skutkiem (z powodów dobrze nam znanych).

Jest, natomiast, wiele innych Orędzi (także prawdziwych), których albo nie znam wcale, albo znam za słabo, żeby się do nich ustosunkować. Chętnie więc zapoznamy się z opiniami tych, którzy je dobrze znają. W tym wypadku dyskusja – merytoryczna i kulturalna – jest wskazana jak najbardziej.
CHOROBA SIĘ ROZMNOŻY PRZYBIERAJĄC RÓŻNE FORMY Orędzie Maryi
Czasy Ostateczne Luz de Maria
CHOROBA SIĘ ROZMNOŻY PRZYBIERAJĄC RÓŻNE FORMY Orędzie Maryi
Czasy Ostateczne Luz de Maria
Colle del Buon Pastore (Wzgórze Dobrego Pasterza)
Carbonia, Włochy 8 i 16 Stycznia, 8 Lutego 2019 – bardzo ważne przypomnienie

Styczeń 8, 2019
Zostawcie Kościół takim, jaki został wam przekazany, nie zmieniajcie reguł Bożych, aby umieścić swoje, och ludzie.
Bóg Ojciec Wszechmogący Jahwe, Bóg Zastępów! Jestem Tym, Kim Jestem! Jestem Alfą i Omegą! Jestem Początkiem i Końcem! Przyjmijcie mnie do swoich serc, och wszystkie narody, nie lekceważcie mnie, przychodzę, aby określić czas, zamknę teraz tę starożytną historię grzechu i będę promował Nową Erę, czyli zgodę i pokój. Przyjmijcie Moje Słowo w was, och ludzie, słuchajcie Mojego Głosu, nie zgubcie się w ciemności! Godzina jest decydująca, wywrócę...
Colle del Buon Pastore (Wzgórze Dobrego Pasterza)
Carbonia, Włochy 8 i 16 Stycznia, 8 Lutego 2019 – bardzo ważne przypomnienie

Styczeń 8, 2019
Zostawcie Kościół takim, jaki został wam przekazany, nie zmieniajcie reguł Bożych, aby umieścić swoje, och ludzie.
Bóg Ojciec Wszechmogący Jahwe, Bóg Zastępów! Jestem Tym, Kim Jestem! Jestem Alfą i Omegą! Jestem Początkiem i Końcem! Przyjmijcie mnie do swoich serc, och wszystkie narody, nie lekceważcie mnie, przychodzę, aby określić czas, zamknę teraz tę starożytną historię grzechu i będę promował Nową Erę, czyli zgodę i pokój.
Przyjmijcie Moje Słowo w was, och ludzie, słuchajcie Mojego Głosu, nie zgubcie się w ciemności! Godzina jest decydująca, wywrócę ziemię do góry nogami i odrodzę ją ponownie we Mnie.
Ja Jestem Bogiem Stwórcą, żadnemu człowiekowi nie jest dana Moja moc ani moja boskość, Ja Jestem! Słuchajcie Mojego wezwania do zbawienia, och ludzie, bądźcie roztropni, ukażcie się uważni na Moją Prawdę, Ja Jestem, och ludzie, Ja Jestem! Nie omieszkam was zbawić, jeśli dacie Mi swoją duszę, jeśli nawrócicie się do Mnie teraz, w tej godzinie, która teraz oznacza koniec czasu.
Wołam do was, och wszystkie narody, albo wszystkie ludy: słuchajcie Mojego głosu, to jest godzina ciemności, to jest godzina, aby szybko odpokutować, powrócić do Mnie, abym mógł być nad wami.
Popiół spadnie z nieba, nadejdzie ciemność na całej ziemi. Błyskawica uderzy, aby spalić wszystko, wasze stopy pozostaną przykute do miejsca, gdzie będziecie i będziecie w strachu przed śmiercią.
Oferuję wam, och niewdzięczni ludzie, abyście teraz pokutowali, w tych moich ostatnich słowach do was, dla waszego zbawienia. Mój gniew będzie wielki na zdrajców. Niegodziwi nie będą mieli ucieczki, ci, którzy postawili się przeciwko Bogu Stwórcy.
To jest głos Boga, och ludzie: słuchajcie, drżyjcie z powodu waszych występków, zdrajcy! Oto wasz Ojciec, który jest w Niebie, przychodzi, aby wypędzić kupców ze świątyni, przychodzi, aby odebrać zarządzanie złym zarządcom Kościoła Bożego!
Zostawcie Kościół takim, jaki został wam przekazany, nie zmieniajcie reguł Bożych, aby umieścić wasze własne, och ludzie, ponieważ nie będziecie mieli ucieczki.
Moja ręka już spada na przestępców, spalę ich niezdrową istotę! Dość! Nadszedł czas, aby zaprowadzić porządek w Kościele, szatan nie może zniszczyć tego, co należy do Boga!
Przyprowadźcie wasze dusze do Mnie, och ludzie, wybierzcie przynależność do Życia, a nie do Śmierci! Wybierzcie drogę Odkupienia, bądźcie usatysfakcjonowani z Prawa Bożego i odwróćcie się od niegodziwego człowieka. Nikt, kto nie jest we Mnie, nie może wołać o zwycięstwo!
Mój czas nadszedł! Ratujcie się, och ludzie, ratujcie siebie!
Bóg Ojciec Wszechmogący Jahwe, Bóg Zastępów!

Styczeń 16, 2019
Wkrótce będziecie świadkami największej schizmy w historii Kościoła!
Bóg ma być umieszczony poza murami swojego Domu!
Jestem Tym, Kim Jestem!
Ja Jestem Tym, który przychodzi, aby dać schronienie w tym, co nie należy do Niego!
Ja Jestem Tym, który zarządza historią!
Ja Jestem Tym, który was błogosławi!
Umiłowane dzieci, trwajcie we Mnie, trwajcie mocno w Mojej Miłości, Moje Wszystko należy do was. Po prostu powiedzcie swoje szczere "tak", a Ja umieszczę was we Mnie, abyście cieszyli się Mną na wieczność.
Tym razem robi się coraz ciemniej! W Kościele jest teraz schizma! Ale nic nie jest stracone, Bóg zainterweniuje, aby położyć temu kres. Ten, kto przejął władzę nad sprawami Bożymi, nie wie, że Bóg powraca, aby go wykluczyć na zawsze! Wypędzę kupców ze świątyni i umieszczę we Mnie Mój Kościół, On będzie świecić we Mnie i cieszyć się we Mnie na wieki.
Moje dzieci, wkrótce będziecie świadkami największej schizmy w historii Kościoła!
• Bóg ma być umieszczony poza murami swojego Domu.
• Świątynia jest zbezczeszczona, heretycy wychwalają Lutra, trucizna jest teraz na wszystkich kapłanach, którzy zostali skorumpowani za nędzny kawałek srebra.
Tutaj historia się powtarza: Judasz zdradza swoją Boską Miłość, aby faworyzować szatana!
To koniec, świątynia jest rozbita, straszliwe zło opanowało ziemski Kościół. Och, jaki to będzie ból dla was, którzy nie otworzyliście przede Mną waszych serc, dla was, którzy uważaliście się za wyższych od Moich Zarządzeń.
Och, wy, irytujący ludzie, zostaniecie skazani na śmierć, ponieważ Ja Jestem Tym, który wszystko stworzył i weźmie wszystko z powrotem do Siebie.
Ostrzegam tę grzeszną ludzkość, aby położyła kres tej scenie śmierci duszy i odzyskała posiadanie Prawdy i życia wiecznego!
Nie zostaniecie umieszczeni we Mnie, och wy, którzy Mnie zdradzacie, zostaniecie skazani na śmierć, ponieważ wasz wybór był wyborem "zdrajców" Miłości.
Jezus zostaje ponownie ukrzyżowany, Jego Kościół upada pod ciosami szatana, ale nie odniesie zwycięstwa, ponieważ Król Chwały zstąpi na niego, aby przejąć stery. Wszystko ma swój koniec i to jest koniec zdrajców!
Moi prorocy byli wyśmiewani, krzyżowani i skazywani na śmierć! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: powstaną we Mnie i będą dyktować wam Moje Prawo, to, które nigdy nie zniknie, to, które nigdy nie zostanie zniszczone, ponieważ jest częścią Życia.
Stwórca prosi wszystkich ludzi, aby pokutowali w czasie, zanim księżyc pociemnieje i śmierć zagrzmi nad wami. Czas sierpa nadchodzi, będę zbierał tylko dobre owoce i zaniedbywał te, które nie przyniosły żadnego dobra.
Naprzód, oblicze ziemi niebawem się odnowi, przygotujcie się do ostatecznej bitwy, niech Najświętszy Sakrament będzie waszą tarczą! Dom Boży odzyska siły dzięki swoim świętym kapłanom, którzy będą rozdawać Ciało i Krew Jezusa. Schrony są ustawione w pozycji, aby być gotowym we wszystkich swoich częściach.
Żniwo jest obfite, ale kapłanów jest niewielu, więc sprawcie, aby byli spokojni, kiedy pukają do drzwi Moich Domów.
Świątynia została zbezczeszczona, ale Bóg jest Tym, który sprawi, że historia Jego Kościoła w Nim samym stanie się nowa. Amen!
Błogosławię wasze serce, nie zdradzajcie mnie swoimi osobistymi interesami.
Wszystko się skończyło, historia kończy się tutaj tymi Moimi ostatnimi słowami.
Bóg z wami.

Luty 6, 2019
Rzym znajduje się w momencie największej obrzydliwości w historii Kościoła!
Ostrzegam moich ludzi przed okropną sytuacją, w której żyją w ziemskim Kościele.
Umiłowane dzieci, wasz Bóg kocha was nieskończenie i bierze was na swoje kolana. Trwajcie mocno we Mnie, niech wasza wiara we Mnie będzie mocna. Słuchajcie i podążajcie za Moim Słowem.
Dzisiaj, wraz z Najświętszą Maryją Panną, moją Matką, przybyłem do was na to wzgórze, aby wam przekazać szczególne pozdrowienia: wiatr Ducha Świętego powiał nad wami!
Dziatki, otwórzcie Mi wasze serca, ponieważ nadszedł czas, abym wszedł między was.
* Niech nie będzie w was żadnej zdrady, powstańcie we Mnie i wytrwajcie we Mnie.
* Słuchajcie Mojego głosu i Mojego pragnienia dla was we Mnie!
* Przyjmijcie Mnie z całą swoją miłością, abym mógł was usłyszeć we Mnie. Jestem z wami, wkrótce będziemy wspólnie świętować szczególne wydarzenie mojego zwycięstwa.
Najświętsza Maryja Panna będzie waszą Matką na zawsze! Ona okryje was swoją miłością do Mnie i zachwyci was Mną. On przygotuje was do wzniesienia i obdarzy łaską Nieba.
Trwajcie mocno we Mnie, nie stawajcie przeciwko Mnie, ale w łasce. Czytam w waszych sercach, znam wasze myśli, nie zawiedźcie mnie, aby nie stracić mojego miejsca u mego boku.
Jesteśmy u kresu tej starożytnej historii grzechu, teraz poprowadzę mój święty lud do zwycięstwa z Maryją, waszą Przywódczynią. Ona zmiażdży głowę starożytnego węża, z tymi wszystkimi dziećmi, które staną się pokorne i posłuszne Mnie. Po stronie Jezusa i z Jezusem w sercu odniosą zwycięstwo.
Wzgórze czeka na pierwsze pielgrzymki, Ja czekam na wszystkie moje dzieci, aby umieścić je we Mnie na miarach nieskończonej miłości. Przyjdźcie do Mnie, Moje dzieci, słońce już świeci nad wami, zjednoczcie się ze Mną, aby zadowolić was Mną. Dzielcie się wszystkim ze swoimi braćmi i siostrami i umieśćcie się w miłości do Mnie, waszym Jedynym i prawdziwym Bogu, Doskonałej Miłości!
Rzym znajduje się w największej obrzydliwości w historii Kościoła!
Stanie się to wkrótce, zobaczycie największą obrzydliwość dokonaną na Moim ołtarzu: ... Szatan zajmie Moje miejsce i zapieczętuje w sobie rzeszę ludzi, wszystkich tych, którzy nie słyszeli Moich wezwań do zbawienia. wszyscy ci, którzy stali się łatwym łupem szatana, zostaną przez niego zabrani i zniewoleni.
Ostrzegam mój lud przed potworną sytuacją, w jakiej żyje ziemski Kościół: o oszustwie, które w nim panuje! Bądźcie roztropne moje dzieci, nie wpadajcie w sieć fałszerzy, wszystko przedstawia się jako dobre, ale dobrem nie jest!
Szatan oślepia was swoimi fałszywymi światłami, uważajcie, aby nie popełniać błędów, przygotujcie się na ostateczne wyzwanie, moje miłosierdzie kończy się tutaj, wszystko teraz wchodzi w Moją Sprawiedliwość.
Mój ludu, mój ludu, jaką krzywdę ci wyrządziłem?
Dlaczego Mnie opuściliście?
Dlaczego oddaliście się świniom, tym, którzy są moimi zaciekłymi wrogami?
Gdzie skończysz, człowieku, ty, który nie byłeś w stanie zdjąć szat pychy? Ty, który nie stałeś się pokorny! Biedni ludzie, biedni, ponieważ nie odpowiedzieliście na wezwanie waszego Boga, teraz będziecie walczyć przeciwko sobie. Śmierć będzie w was, ponieważ woleliście szatana niż Mnie.
Kto może was zbawić, to tylko Ja, Bóg Stwórca, Ten, który stworzył wszystko i zniszczy wszystko, co nie należy do Niego.
Chwile są teraz u szczytu ostatecznego wyzwania!
Rzym spłonie, Watykan upadnie, ziemia otworzy się pod jego murami, a imperium zbudowane przez zdrajców upadnie! Oto wielka nierządnica zginie!
Oczekuję nawrócenia najmniejszych, wtedy rozpocznę moje wołanie o Sprawiedliwość! Amen!
Luz de Maria, 28 września, 2022
Orędzie Świętego Michała Archanioła do Luz de Marii

Ludu Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa:

W ADORACJI TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, W CZCI I WYNAGRODZENIU ZA WSZYSTKIE LUDZKIE STWORZENIA PRZYCHODZĘ DO WAS Z BOSKIEGO POLECENIA.
Przychodzę prosić Was o większe oddanie się Trójcy Przenajświętszej, aby modlitwy odmawiane „w duchu i prawdzie” nabrały siły potrzebnej do dotknięcia dusz, które w tej chwili bardziej niż kiedykolwiek potrzebują być dotknięte modlitwą wypowiadaną sercem. PRZYCHODZĘ, ABY WEZWAĆ WAS DO POŚWIĘCENIA SIĘ NASZEJ KRÓLOWEJ I MATCE, aby osoby konsekrowane mogły być stałymi...
Luz de Maria, 28 września, 2022
Orędzie Świętego Michała Archanioła do Luz de Marii

Ludu Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa:

W ADORACJI TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, W CZCI I WYNAGRODZENIU ZA WSZYSTKIE LUDZKIE STWORZENIA PRZYCHODZĘ DO WAS Z BOSKIEGO POLECENIA.
Przychodzę prosić Was o większe oddanie się Trójcy Przenajświętszej, aby modlitwy odmawiane „w duchu i prawdzie” nabrały siły potrzebnej do dotknięcia dusz, które w tej chwili bardziej niż kiedykolwiek potrzebują być dotknięte modlitwą wypowiadaną sercem.
PRZYCHODZĘ, ABY WEZWAĆ WAS DO POŚWIĘCENIA SIĘ NASZEJ KRÓLOWEJ I MATCE, aby osoby konsekrowane mogły być stałymi czcicielami Najświętszego Sakramentu Ołtarza.
Musicie być miłością wobec swoich braci: Szanując życie innych.
Pomagając innym w tym, czego potrzebują, zwłaszcza duchowo.
Wchodząc na ścieżkę Wiecznego Zbawienia opartego na znajomości Pisma Świętego, aby byli wypełniaczami Prawa Bożego i tego, co Prawo obejmuje.
Będąc spoiwem dla Sakramentów i Boskiej Miłości, skąd otrzymujecie łaski do dalszego działania.
Stworzenie ludzkie nie doszło do zrozumienia, jak w każdym swoim działaniu, w każdej pracy, którą wykonuje i w każdej myśli jest generatorem dobra lub zła.
ŚWIADOMOŚĆ, ŻE MODLITWA MUSI BYĆ „ODMAWIANA” I JEDNOCZEŚNIE WPROWADZONA W CZYN (Jk 1, 22-25) JEST W TYM CZASIE NIEZBĘDNA.
Stworzenie ludzkie, które odrzuca braterstwo, naraża się na niebezpieczeństwo, że stanie się przeszkodą dla swoich bliźnich.
MIEJCIE ŚWIADOMOŚĆ, ŻE JESTEŚCIE W CHWILI, ABY POKUTOWAĆ I ZWRÓCIĆ SIĘ KU BOGU RADUJĄC GO. W ten sposób więzy, które was wiążą, zostaną zerwane i staniecie się nowymi stworzeniami, nawróconymi i przekonanymi.
Kto nie ma wiary, ten nie może głosić.
Kto nie ma nadziei, ten nie głosi nadziei.
Kto nie jest Miłosierdziem, ten nie głosi z miłosierdziem.
Kto nie jest Miłością, ten nie głosi z miłością.
Lud Trójcy Przenajświętszej musi wiedzieć, że modlitwa kończy się praktykowaniem tego, o co się modli, aby przyniosła owoce Życia Wiecznego. Pusta wiara jest martwa (Jk 2,14-26), a ludzkie stworzenie bez miłości jest pustym stworzeniem.
CI, KTÓRZY CHCĄ STAĆ SIĘ CZĘŚCIĄ LUDU BOŻEGO, POWINNI BYĆ CHĘTNI DO WZNIESIENIA SIĘ PONAD SIEBIE, JEŚLI KONIECZNE, aby być na Boskiej drodze i zostawić za sobą brudy ludzkiej głupoty, aby żyć w nieustannym praktykowaniu miłości do Woli Bożej.
ZANIEDBALI STAN DUCHOWY, umniejszali go i nie chcą się odnawiać ani posiąść wspaniałomyślnego ducha. Materializm opanował was tak bardzo, że nie rozróżniacie, kiedy działacie interesowanie, a kiedy z miłości.
Ludzkość zostanie poinformowana o przerażającej bombie atomowej, a następnie cisza...
Będziecie poinformowani o upadku gospodarki i brakach żywności.
A czy lud Boży nawrócił się? Czy są nawróconymi ludźmi?
Ludzkość będzie cierpieć, a cierpienie będzie poznane przez całe stworzenie, dopóki Boska Ręka nie zatrzyma tego, co uczyniła ludzka istota i odczują ciężar Boskiej Ręki i grzechu, który popełnili przeciwko Bogu.
ZIEMIA PŁONIE I BĘDZIE PŁONĄĆ…
Stworzenie ludzkie nie woła do Boga, ale czyni zło bliźniemu, buntuje się na ulicach i przez swoją agresywność czyni z siebie istotę nieznaną.
Módl się Ludu Boży, módl się za Włochy i Francję, cierpią przez przyrodę.
Módl się Ludu Boży, módl się, Argentyna płacze i w swoim lamentowaniu patrzy na naszą Królową i Matkę z Luján (miejsce Maryjne w Argentynie) taką, jaką jest i została obrażona.
Módl się Ludu Boży, módl się za Hiszpanię, ludzie powstają, a przyroda ich biczuje.
Módl się Ludu Boży, módl się za Meksyk, trzęsie się, jego lud cierpi i płacze.
Umiłowany Ludu Trójcy Przenajświętszej:
CZY WYSŁANNIK PRZYBĘDZIE I CZY WAS ROZPOZNA? Zobacz, ile jest tyranii w ludzkim sercu i będzie cierpiał jak Chrystus. Odczuje hipokryzję w ludzkim stworzeniu i wezwie ich wszystkich do siebie.
NAWRÓĆCIE SIĘ!
Błogosławię was moim Mieczem. Ochronię was.
Święty Michał Archanioł

Witaj najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (3X)

Komentarz Luz de Marii
Bracia:
Nigdy nie wystarczy, aby Niebo ciągle przypominało nam o obowiązkach, jakie niesie ze sobą modlitwa. Modlitwa to coś więcej niż powtarzanie, to więcej niż zapamiętywanie, to wchodzenie w Boską Miłość, trzymanie się blisko Naszej Najświętszej Matki i uczenie się od Niej bycia uczniami Naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Żyjemy w poważnym momencie jako ludzkość i nie wierzymy w to. Zjednoczenie z Chrystusem zostało zepchnięte do pustki, istota ludzka została zdominowana przez materializm i wszystko, co go otacza.
Bracia, potrzebujemy naszego Pana Jezusa Chrystusa, Naszej Najświętszej Matki i potrzebujemy być bardziej z Bogiem.
Kochajmy Chrystusa, który dobrowolnie oddał swoje życie za każdego z nas.
Amen.

POŚWIĘCENIE SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
LUZ DE MARIA, SIERPIEŃ 2011R.

Ja…… poddaję się, Matko, Twojej opiece i Twojemu prowadzeniu;
Nie chcę chodzić samotnie pośród burzy tego świata.
Staję przed Tobą, Matko Boskiej Miłości, z pustymi rękami, ale sercem pełnym miłości i nadziei na Twoje wstawiennictwo.
Błagam Cię, naucz mnie kochać Trójcę Przenajświętszą Twoją własną Miłością, aby nie być obojętnym na Jego wezwania ani obojętnym na ludzkość.
Weź mój umysł, moje myśli, moje świadome i niewiadome serce, moje pragnienia, moje oczekiwania i zjednocz moją istotę w Woli Trynitarnej, tak jak Ty to uczyniłeś, aby Słowo Twojego Syna nie padło na jałową ziemię.
Matko zjednoczona z Kościołem, Mistycznym Ciałem Chrystusa: krwawiącym i pogardzanym w tej chwili ciemności, wznoszę do Ciebie mój błagalny głos, aby niezgoda między ludźmi i narodami została unicestwiona przez Twoją Matczyną Miłość.

UROCZYŚCIE POŚWIĘCAM DZISIAJ TOBIE BŁOGOSŁAWIONA MATKO, CAŁE MOJE ŻYCIE OD URODZENIA. Z PEŁNYM WYKORZYSTANIEM SWOJEJ WOLNOŚCI ODRZUCAM DIABŁA I JEGO MACHINACJE I ODDAJĘ SIĘ TWOJEMU NIEPOKALANEMU SERCU. WEŹ MNIE ZA RĘKĘ OD TEJ CHWILI, A W MOMENCIE MOJEJ ŚMIERCI PRZEDSTAW MNIE SWOJEMU BOSKIEMU SYNOWI.
Pozwól Matko Miłości, aby to moje poświęcenie zostało zaniesione w rękach aniołów do każdego serca, aby było powtarzane w nieskończoność w każdym ludzkim stworzeniu.
Amen.
Trevignano Romano 27 września 2022 Moje słodkie dzieci, dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie w swoim sercu i dziękuję za zginanie kolan w modlitwie. Moje dzieci, tak wiele jest moich łez za tych, którzy nie rozumieją, nie wierzą, bluźnią i nie nawracają się, jako Matka pragnę zbawić wszystkie moje dzieci. Mój Jezus obdarza Cię wieloma łaskami, ale często bardziej pociągają Cię rzeczy tego świata, które zapraszają Cię do zatracenia i nie zauważasz pięknych rzeczy, które masz na co dzień, niestety towarzyszy Ci duma i arogancja. Dzieci, uczcie swoje dzieci odmawiania Różańca Świętego. Moje dzieci, proszę was, abyście wyszli na ulice świata, aby głosić Ewangelię, powiedzcie wszystkim, że Jezus wkrótce powróci i będziecie musieli być przygotowani. Teraz błogosławię wam w...
Trevignano Romano 27 września 2022
Moje słodkie dzieci, dziękuję wam, że odpowiedziałyście na moje wezwanie w swoim sercu i dziękuję za zginanie kolan w modlitwie. Moje dzieci, tak wiele jest moich łez za tych, którzy nie rozumieją, nie wierzą, bluźnią i nie nawracają się, jako Matka pragnę zbawić wszystkie moje dzieci. Mój Jezus obdarza Cię wieloma łaskami, ale często bardziej pociągają Cię rzeczy tego świata, które zapraszają Cię do zatracenia i nie zauważasz pięknych rzeczy, które masz na co dzień, niestety towarzyszy Ci duma i arogancja. Dzieci, uczcie swoje dzieci odmawiania Różańca Świętego. Moje dzieci, proszę was, abyście wyszli na ulice świata, aby głosić Ewangelię, powiedzcie wszystkim, że Jezus wkrótce powróci i będziecie musieli być przygotowani. Teraz błogosławię wam w imię Trójcy Świętej, amen.
"INNY WIRUS NADCHODZI, BY MASOWO ZABIJAĆ" Orędzie św. Michała Czasy Ostateczne Luz de Maria
"INNY WIRUS NADCHODZI, BY MASOWO ZABIJAĆ" Orędzie św. Michała Czasy Ostateczne Luz de Maria

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
ariol0023
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0025
crucifix0026
crucifix0027
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
kwiat0013
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0013
noc0015
noc0016
noc0017
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013