Orędzia Współczesnych Proroków

Komentarze

Dodaj komentarz
BÓG MÓWI DO NAS DZISIAJ (KS. MICHAŁ KASZOWSKI) http://www.teologia.pl/m_k/zag01i.htm

INFORMACJE O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH http://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/strona_00_04.html

PROROCTWA PRAWDZIWE A FAŁSZYWE (autentyczne a fałszywe orędzia i objawienia) http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/bl/2015-06-28-proroctwa.html

STOSUNEK KOŚCIOŁA DO OBJAWIEŃ PRYWATNYCH: Papież Urban VIII (+1644): „W przypadkach, które dotyczą objawień prywatnych, lepiej jest wierzyć,...
BÓG MÓWI DO NAS DZISIAJ (KS. MICHAŁ KASZOWSKI) http://www.teologia.pl/m_k/zag01i.htm

INFORMACJE O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH http://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/strona_00_04.html

PROROCTWA PRAWDZIWE A FAŁSZYWE (autentyczne a fałszywe orędzia i objawienia) http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/bl/2015-06-28-proroctwa.html

STOSUNEK KOŚCIOŁA DO OBJAWIEŃ PRYWATNYCH:

Papież Urban VIII (+1644): „W przypadkach, które dotyczą objawień prywatnych, lepiej jest wierzyć, niż nie wierzyć, bo, jeśli wierzysz, i to jest udowodnioną prawdą, będziesz szczęśliwy, że uwierzyłeś, ponieważ nasza Święta Matka prosiła o to. Jeśli wierzysz, i zostanie to uznane za fałszywe, otrzymasz wszelkie błogosławieństwa, tak jakby to była prawda, ponieważ wierzyłeś, że to była prawda.”

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

W związku z tym zastrzegam od razu, że w tym Temacie wymagania będą najbardziej rygorystyczne. W żadnym wypadku nie będą tolerowane oskarżenia typu „są herezją” czy „nie są zgodne z Biblią” bez podania konkretów. Co więcej, w ogóle nie życzę sobie krytyki pod adresem Proroków, których osobiście uważam za prawdziwych: http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ap/zrodla.html .

Co prawda, większości z tych objawień Kościół na razie oficjalnie nie uznał (choćby ze względu na to, że minęło za mało czasu, albo nawet niektóre z nich nadal trwają), ale też nigdy oficjalnie nie potępił. Prywatnie zaś uznaje ich wielu spośród duchowieństwa (nawet hierarchów - łącznie z papieżami JPII i BXVI). „Potępia” je zatem wcale nie „kościół”, lecz tzw. masoneria kościelna, ponieważ odkrywają one jej podstępną rolę niszczenia Kościoła od wewnątrz.

Dobrze znam „argumenty” ich przeciwników (bo nie raz nawet do mnie pisali lub próbowali przekonać osobiście), i właśnie słabość tych „argumentów” dodatkowo przekonała mnie, że nic poważnego nie mają im do zarzucenia. Przekonałem się również, że nasze argumenty też ich nie przekonują, szkoda więc czasu na bezowocną dyskusję. Owszem, informacje, zawarte w różnych Orędziach, nie zawsze – na pierwszy rzut oka – są „zgodne pomiędzy sobą”, ale po dokładnym badaniu prawie zawsze można to „zgrać”. Ale takich „niezgodności” nie brakuje również w Biblii (nawet w 4 Ewangeliach!), co od dawna próbują wykorzystać ateiści – z bardzo słabym skutkiem (z powodów dobrze nam znanych).

Jest, natomiast, wiele innych Orędzi (także prawdziwych), których albo nie znam wcale, albo znam za słabo, żeby się do nich ustosunkować. Chętnie więc zapoznamy się z opiniami tych, którzy je dobrze znają. W tym wypadku dyskusja – merytoryczna i kulturalna – jest wskazana jak najbardziej.

Orędzie z Medziugorja,
25. września 2020 r.

av

Drogie dzieci! Jestem z wami tak długo, bo Bóg jest wielki w Swojej Miłości i Mojej Obecności. Dziatki, wzywam was - wróćcie do Boga i modlitwy. Miarą waszego życia niech będzie Miłość, i nie zapominajcie, dziatki, że modlitwa i post czynią cuda w was i wokół was. Wszystko, co czynicie, niech będzie na chwałę Bożą, a wtedy Niebo wypełni radością wasze serce i odczujecie, że Bóg was kocha i Mnie posyła, by zbawić was i Ziemię, na której żyjecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Jestem z wami tak długo, bo Bóg jest wielki w Swojej Miłości i Mojej Obecności. Dziatki, wzywam was - wróćcie do Boga i modlitwy. Miarą waszego życia niech będzie Miłość, i nie zapominajcie, dziatki, że modlitwa i post czynią cuda w was i wokół was. Wszystko, co czynicie, niech będzie na chwałę Bożą, a wtedy Niebo wypełni radością wasze serce i odczujecie, że Bóg was kocha i Mnie posyła, by zbawić was i Ziemię, na której żyjecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie z Medziugorja,
25. sierpnia 2020 r.

av

Drogie dzieci! To jest czas łaski. Jestem z wami i ponownie wzywam was, dziatki: wróćcie do Boga i modlitwy, dopóki modlitwa nie będzie dla was radością. Dziatki, nie macie przyszłości ani pokoju, dopóki wasze życie nie zacznie się od osobistego nawrócenia i przemiany w dobro. Zło się zatrzyma i pokój zapanuje w waszych sercach i na świecie. Dlatego, dziatki, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Jestem z wami i oręduję przed Moim Synem Jezusem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! To jest czas łaski. Jestem z wami i ponownie wzywam was, dziatki: wróćcie do Boga i modlitwy, dopóki modlitwa nie będzie dla was radością. Dziatki, nie macie przyszłości ani pokoju, dopóki wasze życie nie zacznie się od osobistego nawrócenia i przemiany w dobro. Zło się zatrzyma i pokój zapanuje w waszych sercach i na świecie. Dlatego, dziatki, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Jestem z wami i oręduję przed Moim Synem Jezusem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie z Medziugorja,
25. lipca 2020 r.

av

Drogie dzieci! W tym niespokojnym czasie, gdy diabeł zbiera żniwo dusz, by je do siebie przyciągnąć, wzywam was do wytrwałej modlitwy, abyście w modlitwie odkryli Boga Miłości i Nadziei. Dziatki, weźcie Krzyż do rąk. Niech będzie dla was wskazówką, że Miłość zawsze zwycięża, w szczególny sposób teraz, gdy Krzyż i Wiara są odrzucone. Bądźcie odbiciem i przykładem poprzez wasze życie, że Wiara i Nadzieja są wciąż żywe, i nowy Świat Pokoju jest możliwy. Jestem z wami i oręduję za wami przed Moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! W tym niespokojnym czasie, gdy diabeł zbiera żniwo dusz, by je do siebie przyciągnąć, wzywam was do wytrwałej modlitwy, abyście w modlitwie odkryli Boga Miłości i Nadziei. Dziatki, weźcie Krzyż do rąk. Niech będzie dla was wskazówką, że Miłość zawsze zwycięża, w szczególny sposób teraz, gdy Krzyż i Wiara są odrzucone. Bądźcie odbiciem i przykładem poprzez wasze życie, że Wiara i Nadzieja są wciąż żywe, i nowy Świat Pokoju jest możliwy. Jestem z wami i oręduję za wami przed Moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie z Medziugorja,
25. czerwca 2020 r.

av

Drogie dzieci! Słucham waszych wołań i modlitw i oręduję za wami przed Moim Synem Jezusem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dziatki, powróćcie do modlitwy i otwórzcie wasze serca w tym czasie łaski i pójdźcie drogą nawrócenia. Wasze życie jest przemijające i nie ma sensu bez Boga. Dlatego jestem z wami, aby was prowadzić ku świętości życia, aby każdy z was odkrył radość życia. Dziatki, wszystkich was kocham i błogosławię Moim Matczynym Błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Słucham waszych wołań i modlitw i oręduję za wami przed Moim Synem Jezusem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dziatki, powróćcie do modlitwy i otwórzcie wasze serca w tym czasie łaski i pójdźcie drogą nawrócenia. Wasze życie jest przemijające i nie ma sensu bez Boga. Dlatego jestem z wami, aby was prowadzić ku świętości życia, aby każdy z was odkrył radość życia. Dziatki, wszystkich was kocham i błogosławię Moim Matczynym Błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Jest nowa strona z orędziami od Boga Ojca Żywego. Szczęść Boże wszystkim.

https://gloswolajacynapustyni.blogspot.com/
Jest nowa strona z orędziami od Boga Ojca Żywego. Szczęść Boże wszystkim.

https://gloswolajacynapustyni.blogspot.com/
Nie wiem, czy są prawdziwe, bo wyglądają bardzo podejrzane.
Nie wiem, czy są prawdziwe, bo wyglądają bardzo podejrzane.

Orędzie z Medziugorja,
25. maja 2020 r.

av

Drogie dzieci! Módlcie się ze Mną o Nowe Życie was wszystkich. Dziatki, w swoich sercach wiecie, co trzeba zmienić: wróćcie do Boga i Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił wasze życie i oblicze tej ziemi, która potrzebuje odnowy w Duchu. Dziatki, bądźcie modlitwą za tych wszystkich, którzy się nie modlą, bądźcie radością za tych wszystkich, którzy nie widzą wyjścia, nieście światło w ciemności tego niespokojnego czasu. Módlcie się i szukajcie pomocy i opieki Świętych, abyście i wy mogli tęsknić za Niebem i niebiańską rzeczywistością. Jestem z wami i wszystkich was chronię i błogosławię Moim Matczynym Błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Módlcie się ze Mną o Nowe Życie was wszystkich. Dziatki, w swoich sercach wiecie, co trzeba zmienić: wróćcie do Boga i Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił wasze życie i oblicze tej ziemi, która potrzebuje odnowy w Duchu. Dziatki, bądźcie modlitwą za tych wszystkich, którzy się nie modlą, bądźcie radością za tych wszystkich, którzy nie widzą wyjścia, nieście światło w ciemności tego niespokojnego czasu. Módlcie się i szukajcie pomocy i opieki Świętych, abyście i wy mogli tęsknić za Niebem i niebiańską rzeczywistością. Jestem z wami i wszystkich was chronię i błogosławię Moim Matczynym Błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Początek cierpień przez które ludzkość musi przejść.

Orędzie do Henocha Dobrego Pasterza, 23 Marca, 2020

Owce mojej owczarni, mój Pokój niech będzie z wami. ‎
‎Moje trzódko, pandemie będą się nasilać, przez pewien czas ludzkość zostanie spustoszona przez wirusy chorobowe. Wirusy stworzone przez naukę ludzką w służbie mojego przeciwnika, których celem jest zdziesiątkowanie znacznej części światowej populacji. Tysiące wirusów chorobowych, z wielu już wytępionych, pojawi się ponownie i będzie bardziej odporne i śmiertelne. Nie lękaj się moja trzódko, moc mojej Krwi i Psalmu 91, wyzwoli was od wszystkich wirusów, plag i pandemii, jeśli modlicie się nimi z wiarą.‎‎Pamiętajcie, że z dużym wyprzedzeniem, ogłosiłem wam za pośrednictwem naszych posłańców przybycie tych wirusów, pandemii i

...

Początek cierpień przez które ludzkość musi przejść.

Orędzie do Henocha Dobrego Pasterza, 23 Marca, 2020

Owce mojej owczarni, mój Pokój niech będzie z wami. ‎
‎Moje trzódko, pandemie będą się nasilać, przez pewien czas ludzkość zostanie spustoszona przez wirusy chorobowe. Wirusy stworzone przez naukę ludzką w służbie mojego przeciwnika, których celem jest zdziesiątkowanie znacznej części światowej populacji. Tysiące wirusów chorobowych, z wielu już wytępionych, pojawi się ponownie i będzie bardziej odporne i śmiertelne. Nie lękaj się moja trzódko, moc mojej Krwi i Psalmu 91, wyzwoli was od wszystkich wirusów, plag i pandemii, jeśli modlicie się nimi z wiarą.‎
‎Pamiętajcie, że z dużym wyprzedzeniem, ogłosiłem wam za pośrednictwem naszych posłańców przybycie tych wirusów, pandemii i ucisku, które przychodzą do ciebie. Czy teraz w końcu wierzycie? Przyjęliście moje ostrzeżenia jako grę i nie zwracaliście uwagi na moje wołania. Prawdę mówiąc, powiadam wam, że wszyscy, którzy oddzielają się ode Mnie, zginą. Ogłosiłem wam nadejście wielkich ucisków, że mogliście być przygotowani, ale zignorowaliście moje ostrzeżenia. Dziś znowu mówię wam: wojna, schizma i kryzys gospodarczy będą kolejną próbą, którą będziecie musieli pokonać. Kiedy okażecie się bardziej zakłopotani, moje Ostrzeżenie nagle przyjdzie do was.‎
‎Wiele narodów zbankrutuje, a pieniądze, które Bóg będzie toczyć na ziemi, nigdy więcej nie powstaną. Emisariusze zła, którzy potajemnie rządzą losem tego świata i nazywają siebie Iluminaci, już chcą zdestabilizować światową gospodarkę, aby rozpocząć implantację znaku bestii, mikrochipa. Wirusy, plagi, pandemie, niedobór, głód, upadek gospodarki, wojna i schizma będą początkiem bólu, przez które ludzkość będzie musiała przejść.‎
‎Co za smutek mam wiedząc, że wszystkie te nieszczęścia idą do was i ogromna większość ludzkości, nadal śpi przez grzech i niedowierzanie!‎
‎Och, niewdzięczne i grzeszne człowieczeństwo! Czy uważasz, że wszystko jest mitem i że nic ci się nie stanie? Spójrzmy dzisiaj na istniejącą panikę, pandemię strachu, w połączeniu z pandemią wirusów, która zapanowała nad wami. Bóle dopiero się zaczynają, a pierwsze nieszczęścia zostały dopiero usłyszane. Zaprawdę powiadam wam: Jeśli nie pozostaniecie zjednoczeni ze Mną, jak gałąź winorośli, zginiecie! Pokój wam.
‎Zwróćcie uwagę na wezwania Nieba, które składamy wam przez naszych proroków czasów końcowych, abyście mogli przezwyciężyć próby, które do was przychodzą. Moje orędzia zbawienia poprowadzą was przez pustynię oczyszczenia. Wcielajcie je w życie, abyście mogli przetrwać dni udręki i rozpaczy, które nadchodzą. Nie bój się moja trzódko, Ja twój Wieczny Pasterz, idę przed wami, torując wam drogę. Posłuchajcie mojego Głosu poprzez moje wołania i zapewniam was, że żaden z waszych włosów nie zostanie utracony podczas przejścia mojej Boskiej Sprawiedliwości. Zaprawdę powiadam wam: Kto chce uratować swoje życie, straci je, ale ten, kto traci (swoje życie) dla Mnie, znajdzie je, bo beze mnie jesteście niczym.‎
‎Dlatego przygotujcie się moja trzódko, abyście zaczęli chodzić po pustyni oczyszczenia; Kochajcie się i pomagajcie sobie nawzajem, abyście mogli przezwyciężyć próby. Idźcie jak dzieci światła, z waszymi lampami oświetlonymi modlitwą, abyście rzucali światło w ciemności, które już buduje się na ziemi. Niebo i ziemia przeminą; ale moje słowa nie przeminą. Wszystko ma być skonsumowane w całości; Obudź moja trzódko, zbierzcie się wokół modlitwy, postu i pokuty i nie puszczajcie z ręki różańca mojej Matki, bo to kompas zabierze was bezpiecznie do bram mojego Nowego Stworzenia, gdzie będę na was czekał.‎
‎Mój pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Żałujcie za grzechy i nawracajcie się, ponieważ Królestwo Boże jest blisko.‎
Wasz Nauczyciel i Pasterz, Jezus Dobry Pasterz wszech czasów.‎
Przekażcie moje orędzia całej ludzkości, Owce mojego stada.‎

Orędzie z Medziugorja,
25. marca 2020 r.

av

Drogie dzieci! Jestem z wami przez wszystkie te lata, by was poprowadzić na Drogę Zbawienia. Wróćcie do Mego Syna, wróćcie do modlitwy i do postu. Dzieci, pozwólcie, żeby Bóg mówił do waszego serca, bo szatan panuje i pragnie zniszczyć wasze życia i ziemię, po której chodzicie. Bądźcie odważni i zdecydujcie się na świętość. Kiedy nawrócenie zobaczycie w waszych sercach i rodzinach, modlitwa będzie wysłuchana, Bóg usłyszy wasze wołanie i da wam Pokój. Ja jestem z wami i wszystkich was błogosławię Moim Matczynym Błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Jestem z wami przez wszystkie te lata, by was poprowadzić na Drogę Zbawienia. Wróćcie do Mego Syna, wróćcie do modlitwy i do postu. Dzieci, pozwólcie, żeby Bóg mówił do waszego serca, bo szatan panuje i pragnie zniszczyć wasze życia i ziemię, po której chodzicie. Bądźcie odważni i zdecydujcie się na świętość. Kiedy nawrócenie zobaczycie w waszych sercach i rodzinach, modlitwa będzie wysłuchana, Bóg usłyszy wasze wołanie i da wam Pokój. Ja jestem z wami i wszystkich was błogosławię Moim Matczynym Błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie – 18 marca 2020 r.

av

Drogie dzieci! Mój Syn jako Bóg zawsze patrzył ponad czasami. Ja, jako Jego Matka poprzez Niego widzę w czasie. Widzę piękne i bolesne rzeczy. Ale widzę, że jest jeszcze Miłość i że trzeba sprawić, by została poznana. Dzieci Moje, nie możecie być szczęśliwi, jeśli wzajemnie się nie miłujecie, jeśli nie macie miłości w każdej sytuacji i w każdej chwili swego życia. I ja, jako Matka, przychodzę do was przez Miłość by wam pomóc, abyście poznali prawdziwą Miłość i byście poznali Mego Syna. Dlatego was wzywam, abyście ciągle od nowa coraz bardziej pragnęli Miłości, Wiary i Nadziei. Jedynym źródłem, z którego możecie pić, jest zaufanie Bogu, Memu Synowi. Dzieci Moje, w chwilach niepokoju i wyrzeczeń szukajcie tylko Oblicza Mego Syna. Żyjcie Jego Słowami i nie lękajcie się. Módlcie się i

...

Drogie dzieci! Mój Syn jako Bóg zawsze patrzył ponad czasami. Ja, jako Jego Matka poprzez Niego widzę w czasie. Widzę piękne i bolesne rzeczy. Ale widzę, że jest jeszcze Miłość i że trzeba sprawić, by została poznana. Dzieci Moje, nie możecie być szczęśliwi, jeśli wzajemnie się nie miłujecie, jeśli nie macie miłości w każdej sytuacji i w każdej chwili swego życia. I ja, jako Matka, przychodzę do was przez Miłość by wam pomóc, abyście poznali prawdziwą Miłość i byście poznali Mego Syna. Dlatego was wzywam, abyście ciągle od nowa coraz bardziej pragnęli Miłości, Wiary i Nadziei. Jedynym źródłem, z którego możecie pić, jest zaufanie Bogu, Memu Synowi. Dzieci Moje, w chwilach niepokoju i wyrzeczeń szukajcie tylko Oblicza Mego Syna. Żyjcie Jego Słowami i nie lękajcie się. Módlcie się i kochajcie prawdziwymi uczuciami, dobrymi uczynkami i pomóżcie, aby świat się zmienił i Moje Serce zwyciężyło. Tak jak mój Syn, mówię wam, abyście się wzajemnie miłowali, bo bez Miłości nie ma Zbawienia. Dziękuję wam, dzieci Moje.

Orędzie z Medziugorja,
2. marca 2020 r.

av

Drogie dzieci, wasza czysta i szczera miłość przyciąga Moje Matczyne Serce. Wasza wiara i ufność Ojcu Niebieskiemu są pachnącymi różami, które Mi przynosicie, to najpiękniejszy bukiet róż złożony z waszych modlitw, uczynków miłosierdzia i miłości. Apostołowie Mojej Miłości, wy, którzy szczerym, czystym sercem staracie się naśladować Mojego Syna, wy, którzy Go szczerze kochacie, pomóżcie, bądźcie przykładem dla tych, którzy jeszcze nie poznali Miłości Mojego Syna. Lecz dzieci, pomóżcie nie tylko słowami, ale i uczynkami oraz czystymi uczuciami, którymi wielbicie Ojca Niebieskiego. Apostołowie Mojej Miłości, to czas czuwania i proszę was o Miłość. Nie osądzajcie nikogo, bo Ojciec Niebieski osądzi wszystkich. Proszę, żebyście kochali i szerzyli Prawdę, ponieważ Prawda jest stara, nie

...

Drogie dzieci, wasza czysta i szczera miłość przyciąga Moje Matczyne Serce. Wasza wiara i ufność Ojcu Niebieskiemu są pachnącymi różami, które Mi przynosicie, to najpiękniejszy bukiet róż złożony z waszych modlitw, uczynków miłosierdzia i miłości. Apostołowie Mojej Miłości, wy, którzy szczerym, czystym sercem staracie się naśladować Mojego Syna, wy, którzy Go szczerze kochacie, pomóżcie, bądźcie przykładem dla tych, którzy jeszcze nie poznali Miłości Mojego Syna. Lecz dzieci, pomóżcie nie tylko słowami, ale i uczynkami oraz czystymi uczuciami, którymi wielbicie Ojca Niebieskiego. Apostołowie Mojej Miłości, to czas czuwania i proszę was o Miłość. Nie osądzajcie nikogo, bo Ojciec Niebieski osądzi wszystkich. Proszę, żebyście kochali i szerzyli Prawdę, ponieważ Prawda jest stara, nie jest nowa, jest wieczna. Jest Prawdą. Świadczy o tym, że Bóg jest wieczny. Nieście Światło Mojego Syna i rozpraszajcie ciemność, która coraz bardziej pragnie was ogarnąć. Nie lękajcie się. Z Łaski i Miłości Mojego Syna jestem z wami. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
25. lutego 2020 r.

av

Drogie dzieci! W tym czasie Łaski pragnę widzieć wasze twarze przemienione podczas modlitwy. Jesteście tak zatopieni ziemskimi troskami, i nie odczuwacie, że wiosna jest u progu. Dziatki, jesteście wezwani do pokory i modlitwy. Tak jak przyroda walczy w ciszy o nowe życie i wy jesteście wezwani, abyście podczas modlitwy otworzyli się na Boga, w którym znajdziecie pokój i ciepło wiosennego słońca w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! W tym czasie Łaski pragnę widzieć wasze twarze przemienione podczas modlitwy. Jesteście tak zatopieni ziemskimi troskami, i nie odczuwacie, że wiosna jest u progu. Dziatki, jesteście wezwani do pokory i modlitwy. Tak jak przyroda walczy w ciszy o nowe życie i wy jesteście wezwani, abyście podczas modlitwy otworzyli się na Boga, w którym znajdziecie pokój i ciepło wiosennego słońca w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie z Medziugorja,
2. lutego 2020 r.

av

Drogie dzieci, na skutek Bożej decyzji i Miłości zostałam wybrana, aby być Matką Boga i waszą Matką. Lecz także z Mojej woli i dzięki Mojej niezmierzonej Miłości do Ojca Niebieskiego oraz Mojej całkowitej ufności w Niego. Moje ciało było kielichem Boga-Człowieka. Służyłam Prawdzie, Miłości i Zbawieniu. Tak jak teraz jestem między wami, by was, Moje dzieci, apostołowie Mojej Miłości, wzywać, abyście nieśli światu Prawdę, aby was wzywać, abyście z własnej woli i miłości do Mojego Syna szerzyli Jego Słowa – Słowa Zbawienia. Abyście swoimi uczynkami pokazali miłość Mojego Syna tym wszystkim, którzy Go nie poznali. Siłę znajdziecie w Eucharystii, Moim Synu, który karmi was swoim Ciałem i umacnia swoją Krwią. Moje dzieci, złóżcie ręce i patrzcie na Krzyż w ciszy. W ten sposób czerpcie

...

Drogie dzieci, na skutek Bożej decyzji i Miłości zostałam wybrana, aby być Matką Boga i waszą Matką. Lecz także z Mojej woli i dzięki Mojej niezmierzonej Miłości do Ojca Niebieskiego oraz Mojej całkowitej ufności w Niego. Moje ciało było kielichem Boga-Człowieka. Służyłam Prawdzie, Miłości i Zbawieniu. Tak jak teraz jestem między wami, by was, Moje dzieci, apostołowie Mojej Miłości, wzywać, abyście nieśli światu Prawdę, aby was wzywać, abyście z własnej woli i miłości do Mojego Syna szerzyli Jego Słowa – Słowa Zbawienia. Abyście swoimi uczynkami pokazali miłość Mojego Syna tym wszystkim, którzy Go nie poznali. Siłę znajdziecie w Eucharystii, Moim Synu, który karmi was swoim Ciałem i umacnia swoją Krwią. Moje dzieci, złóżcie ręce i patrzcie na Krzyż w ciszy. W ten sposób czerpcie Wiarę, by móc ją przekazywać, czerpcie Prawdę, abyście potrafili dostrzegać różnice, czerpcie Miłość, abyście potrafili prawdziwie kochać. Moje dzieci, apostołowie Mojej Miłości, złóżcie ręce, patrzcie na Krzyż, tylko w Krzyżu jest Zbawienie. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
2. lutego 2020 r.

av

Drogie dzieci, na skutek Bożej decyzji i Miłości zostałam wybrana, aby być Matką Boga i waszą Matką. Lecz także z Mojej woli i dzięki Mojej niezmierzonej Miłości do Ojca Niebieskiego oraz Mojej całkowitej ufności w Niego. Moje ciało było kielichem Boga-Człowieka. Służyłam Prawdzie, Miłości i Zbawieniu. Tak jak teraz jestem między wami, by was, Moje dzieci, apostołowie Mojej Miłości, wzywać, abyście nieśli światu Prawdę, aby was wzywać, abyście z własnej woli i miłości do Mojego Syna szerzyli Jego Słowa – Słowa Zbawienia. Abyście swoimi uczynkami pokazali miłość Mojego Syna tym wszystkim, którzy Go nie poznali. Siłę znajdziecie w Eucharystii, Moim Synu, który karmi was swoim Ciałem i umacnia swoją Krwią. Moje dzieci, złóżcie ręce i patrzcie na Krzyż w ciszy. W ten sposób czerpcie

...

Drogie dzieci, na skutek Bożej decyzji i Miłości zostałam wybrana, aby być Matką Boga i waszą Matką. Lecz także z Mojej woli i dzięki Mojej niezmierzonej Miłości do Ojca Niebieskiego oraz Mojej całkowitej ufności w Niego. Moje ciało było kielichem Boga-Człowieka. Służyłam Prawdzie, Miłości i Zbawieniu. Tak jak teraz jestem między wami, by was, Moje dzieci, apostołowie Mojej Miłości, wzywać, abyście nieśli światu Prawdę, aby was wzywać, abyście z własnej woli i miłości do Mojego Syna szerzyli Jego Słowa – Słowa Zbawienia. Abyście swoimi uczynkami pokazali miłość Mojego Syna tym wszystkim, którzy Go nie poznali. Siłę znajdziecie w Eucharystii, Moim Synu, który karmi was swoim Ciałem i umacnia swoją Krwią. Moje dzieci, złóżcie ręce i patrzcie na Krzyż w ciszy. W ten sposób czerpcie Wiarę, by móc ją przekazywać, czerpcie Prawdę, abyście potrafili dostrzegać różnice, czerpcie Miłość, abyście potrafili prawdziwie kochać. Moje dzieci, apostołowie Mojej Miłości, złóżcie ręce, patrzcie na Krzyż, tylko w Krzyżu jest Zbawienie. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
2. stycznia 2020 r.

av

Drogie dzieci, wiem, że jestem obecna w waszym życiu i waszych sercach. Odczuwam waszą miłość, słyszę wasze modlitwy i kieruję je do Mojego Syna. Lecz, Moje dzieci, pragnę być przez Matczyną Miłość obecna w życiu wszystkich Moich dzieci. Pragnę zgromadzić wokół siebie, pod Moim Matczynym płaszczem, wszystkie Moje dzieci. Dlatego wzywam was i nazywam was apostołami Mojej Miłości, abyście Mi pomogli. Moje dzieci, Mój Syn wypowiedział słowa „Ojcze Nasz” - Ojcze nasz, któryś jest wszędzie i w naszych sercach, ponieważ pragnie was nauczyć modlić się słowem i sercem. Pragnie, abyście zawsze byli lepsi, abyście żyli miłosierną Miłością, która jest modlitwą i bezgraniczną ofiarą za innych. Moje dzieci, ofiarujcie Mojemu Synowi miłość do bliźniego, ofiarujcie słowa pocieszenia i uczynki

...

Drogie dzieci, wiem, że jestem obecna w waszym życiu i waszych sercach. Odczuwam waszą miłość, słyszę wasze modlitwy i kieruję je do Mojego Syna. Lecz, Moje dzieci, pragnę być przez Matczyną Miłość obecna w życiu wszystkich Moich dzieci. Pragnę zgromadzić wokół siebie, pod Moim Matczynym płaszczem, wszystkie Moje dzieci. Dlatego wzywam was i nazywam was apostołami Mojej Miłości, abyście Mi pomogli. Moje dzieci, Mój Syn wypowiedział słowa „Ojcze Nasz” - Ojcze nasz, któryś jest wszędzie i w naszych sercach, ponieważ pragnie was nauczyć modlić się słowem i sercem. Pragnie, abyście zawsze byli lepsi, abyście żyli miłosierną Miłością, która jest modlitwą i bezgraniczną ofiarą za innych. Moje dzieci, ofiarujcie Mojemu Synowi miłość do bliźniego, ofiarujcie słowa pocieszenia i uczynki sprawiedliwości względem bliźnich. Apostołowie Mojej Miłości, wszystko to, co ofiarujecie innym, Mój Syn przyjmuje jako dar. I Ja jestem z wami, ponieważ Mój Syn pragnie, aby Moja Miłość, niczym promień światła, ożywiła wasze dusze; abym wam pomogła w poszukiwaniu pokoju i szczęścia wiecznego. Dlatego, drogie dzieci, miłujcie się nawzajem. Bądźcie zjednoczeni przez Mojego Syna, bądźcie dziećmi Bożymi, które wszystkie razem całym, otwartym i czystym sercem mówią „Ojcze Nasz”, i nie lękajcie się. Dziękuję wam.

Coroczne orędzie Matki Bożej przekazane przez Jakova 25. grudnia 2019 r.

av
W czasie ostatniego codziennego objawienia w dniu 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Čolo, że będzie miał objawienia raz w roku w dniu Bożego Narodzenia – 25 grudnia. Tak też było w tym roku. Objawienie zaczęło się o 14:25 i trwało 9 minut. Jakov przekazał następujące Orędzie:
Drogie dzieci! Dzisiaj, w ten Dzień Łaski, w szczególny sposób wzywam was, byście otworzyli wasze serca i prosili Jezusa, aby umocnił waszą wiarę. Dzieci, poprzez modlitwę sercem, wiarę i uczynki poznacie, co znaczy żyć szczerym życiem chrześcijańskim. Wielokrotnie, dzieci, wasze życie i wasze serca przytłacza ciemność, ból i krzyże. Nie chwiejcie się w wierze i nie pytajcie się "dlaczego", myśląc, że jesteście sami i pozostawieni, ale otwórzcie wasze serca, módlcie się i mocno wierzcie, a wtedy
...
W czasie ostatniego codziennego objawienia w dniu 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Čolo, że będzie miał objawienia raz w roku w dniu Bożego Narodzenia – 25 grudnia. Tak też było w tym roku. Objawienie zaczęło się o 14:25 i trwało 9 minut. Jakov przekazał następujące Orędzie:
Drogie dzieci! Dzisiaj, w ten Dzień Łaski, w szczególny sposób wzywam was, byście otworzyli wasze serca i prosili Jezusa, aby umocnił waszą wiarę. Dzieci, poprzez modlitwę sercem, wiarę i uczynki poznacie, co znaczy żyć szczerym życiem chrześcijańskim. Wielokrotnie, dzieci, wasze życie i wasze serca przytłacza ciemność, ból i krzyże. Nie chwiejcie się w wierze i nie pytajcie się "dlaczego", myśląc, że jesteście sami i pozostawieni, ale otwórzcie wasze serca, módlcie się i mocno wierzcie, a wtedy wasze serce odczuje Bożą bliskość i to, że Bóg was nigdy nie opuszcza i że jest w każdej chwili obok was. Poprzez modlitwę i wiarę Bóg odpowie na każde wasze "dlaczego", a każdy wasz ból, ciemność i krzyż przemieni w światłość. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
25. grudnia 2019 r.

av

Drogie dzieci! Niosę wam mojego Syna Jezusa, aby was błogosławił i odsłonił wam Swoją miłość, która pochodzi z Nieba. Wasze serce tęskni za pokojem, którego jest coraz mniej na ziemi. Dlatego ludzie są daleko od Boga, a dusze są chore i podążają ku duchowej śmierci. Jestem z wami, małe dzieci, aby was prowadzić po tej drodze zbawienia, na którą wzywa was Bóg. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Niosę wam mojego Syna Jezusa, aby was błogosławił i odsłonił wam Swoją miłość, która pochodzi z Nieba. Wasze serce tęskni za pokojem, którego jest coraz mniej na ziemi. Dlatego ludzie są daleko od Boga, a dusze są chore i podążają ku duchowej śmierci. Jestem z wami, małe dzieci, aby was prowadzić po tej drodze zbawienia, na którą wzywa was Bóg. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

1022. Przesłanie Jezusa z 10 października 2019 r.

Instrument: Maria Julianna (Węgry).

Zostanę z tobą przez wszystkie dni, aż do końca świata


Moje drogie dzieci, możecie zobaczyć, jak wielki chaos panuje na świecie. Wszystko po to, aby każdy wyraźnie zobaczył i zająć stanowisko, po której stronie chce stać. Teraz nawet niewtajemniczeni zobaczą, kto kogo reprezentuje. Moje...
1022. Przesłanie Jezusa z 10 października 2019 r.

Instrument: Maria Julianna (Węgry).

Zostanę z tobą przez wszystkie dni, aż do końca świata


Moje drogie dzieci, możecie zobaczyć, jak wielki chaos panuje na świecie. Wszystko po to, aby każdy wyraźnie zobaczył i zająć stanowisko, po której stronie chce stać. Teraz nawet niewtajemniczeni zobaczą, kto kogo reprezentuje.

Moje dzieci Moje serce krwawi, gdy myślę, że muszę ukarać ten grzeszny świat.

To, co powiedziałem Jonaszowi, to i dzisiaj wciąż myślę, że muszę żałować ludzi i wszystkich dóbr, które wyprodukowaliście. Ale mówię wam, o wiele, dużo więcej litości byłoby, gdyby dusza człowieka została zagubiona niż cały stworzony świat. Dlatego umarłem bolesną śmiercią na krzyżu, aby zbawić dusze. Teraz, gdy grzech zaobfitował tak wiele i zło przyciąga tak wiele dusz do piekła, muszę go powstrzymać. Od dzisiaj módlcie się gorliwie, abym jak najszybciej powrócił na tę ziemię i zabił zło tchnieniem moich ust. Aby blaskiem mej chwały pokazać ludowi, kto jest prawdziwym Chrystusem, Odkupicielem, który odkupił ich na krzyżu swoją śmiercią.

Kiedy powrócę, poznacie Mnie po tym: Moje rany, które wycierpiałem na krzyżu, będą świecić na moim chwalebnym Ciele jak świecąca poświata, jak błyszczące rubiny. Wtedy moi wrogowie zamkną uszy, mrużąc oczy, krzycząc, ponieważ nie chcą, aby prawda wyszła na jaw. Ktokolwiek umieści siebie na mojim miejscu, wszyscy zginą. Będą jak popioły dmuchane przez wiatr. Znikną, a nie będzie po nich ani śladu.

Moje dzieci, módlcie się, abym powrócił w chwale i osądził ziemię. Przywrócę oblicze Ziemi i rozpocznie się pokój tysiąc lat. Miłość i pokój wtedy się pocałują. W tym czasie przywrócę człowieka do jego pierwotnego stanu, stworzonego przez mojego Ojca. Będą zamieszkiwać razem ze mną w Ogrodzie Eden. Z tą różnicą, że nie będę już w ciele człowieka, ale będę z nimi w sakramencie ołtarza. Wyleję na nich mojego Ducha Świętego, a oni będą Mnie uwielbiać w sposób doskonały i zgodny z prawdą, jako nigdy przedtem. Chwała,cześć i uwielbienie będzie podobna jako była pierwszych chrześcijan.

Moje drogie dzieci, pomyślcie o tym! Nie zbierajcie śmieci. (Pan miał na myśli herezję i błędy). W duszy waszej nieustannie wielbcie i chwalcie Mnie. Dziękujcie za wszystko, zarówno za dobro, jak i za zło. Dlatego oczyszczenie i kara świata jest teraz najbardziej konieczna, aby całkowicie wymazać grzech i cały brud, który grzech przyniósł ze sobą. Gdybym tego nie zrobił, ludzie całkowicie wymazali by Mnie z powierzchni ziemi, a szatan byłby panem.

Uwielbiają Lucyfera w różnych brzydkich formach i składają mu ofiary. Popadliby w grzech aż do poświęcenia własnych czystych, małych i niewinnych dzieci dla tego ohydnego trupa. Pomimo tego, że te dzieci są moimi darami. Są znakiem ostrzegawczym dla świata, że ludzie powinni stać się tak czyści jak dziecko, które Ja stworzyłem.

Moje dzieci, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale nie mogą wyrządzić szkody waszej duszy. Bójcie się tylko grzechu! Kiedy będą was prześladować, dam wam, za pośrednictwem Ducha Świętego, wymowę, z której nie mogą sprowokować kłótni, ale niemniej jednak zniszczą was z powierzchni ziemi. Ponieważ reprezentujecie Mnie i jestecie dla nich uciążliwy.

Zobaczycie teraz wiele cudownych znaków, które nigdy wcześniej się nie zdarzyły, ani też nigdy nie zdarzą się na tej Ziemi. Proroctwo się spełni. Na niebie pojawią się również znaki symbolicznie pokazujące obecny stan.

Zderzenie dwóch planet oznacza konflikt między dobrem a złem. Dobro, wieczne prawo Boże, zniszczy moc zła.

Znak czystego krzyża na niebie oznacza moje Wiwaty, Chwałę i Odkupienie, które miało miejsce na krzyżu. Z góry pokazuje, że powrócę w chwale, w obłokach niebieskich, aby sądzić świat.

Ogień, którym spalę wszelkie grzechy i zło, oznacza, że Bóg jest ogniem trawiącym, a poprzez płomień swojej miłości niszczy ogień nienawiści. Ogień miłości pochłania wszystko w siebie.

Chociaż te elementy i kary są przerażające dla waszego kruchego ciała, w którym wielu umrze, cieszcie się i radujcie, że Bóg osądzi ten świat, zniszczy grzech, aby umieścić świętość na swoim miejscu.

Ten świat wije się teraz w bólach porodowych. Odzwierciedla to cały podstęp szatana, złą myśl, złość, z jaką chce on potępić dusze. Teraz jest straszna bitwa o dusze.

Złe hordy demonów uczynią wszystko, aby niczego niepodejrzewających ludzi złapać w pułapkę. Zamierzają ich przekonać, że dobro jest złem, a zło jest dobrem. Święte anioły walczą o was z demonami.

Ale tylko aniołowie stróże ludzi, którzy orędują za Prawdą i błagają mnie o zbawienie, mogą walczyć z demonami. Następnie rozkazuję moim świętym aniołom walczyć o te dusze. Odbiorę tych ludzi od szatana i uratuję ich, nawet jeśli zostaną zabici.

Moje dzieci, nie ma znaczenia, jak długo tu mieszkacie i jak, ale tylko dokąd zmierzacie po swoim ziemskim życiu. Staraj się ocalić swoją duszę, znając i przestrzegając moich Praw. Jeśli pozostaniecie Mi wierni, waszą nagrodą będzie wieczne szczęście.

Bardziej niż jakakolwiek modlitwa i święta praktyka świętości, podoba mi się, gdy dusza szuka mojej woli i wykonuje ją. To największa modlitwa, to świętość samego życia. Ponieważ poprzez was chcę realizować mój wieczny święty plan, abym mógł wam wynagrodzić za waszą służbę.

Moje małe dzieci, jestem zawsze z wami, ponieważ obiecałem: pozostanę z wami każdy dzień, aż do końca świata. Jeśli czujesz się opuszczony i samotny, to jestem najściślej związany z tobą. W tym czasie wasza wiara jest potrzebna, aby zaufać Mi w mojej obietnicy silną wiarą. Jeśli masz prześladowania i trudne przeznaczenie, pomyśl o tych moich słowach! Ten, kto ufa Bogu, nigdy się nie wstydzi. Bo jestem wieczny, wszechmogący i wierny.

Błogosławię was przepełnioną, nieskończoną, wieczną miłością mego serca, moim błogosławieństwem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Jezus

Wzmocnienie z Pisma Świętego: Mt 19,28.

28: Zaprawdę, powiadam wam, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.

Orędzie z Medziugorja,
2. grudnia 2019

av

Drogie dzieci! Kiedy patrzę na was, którzy kochacie Mojego Syna, Moje Serce napełnia się błogością. Błogosławię was Matczynym Błogosławieństwem. Matczynym Błogosławieństwem błogosławię także waszych pasterzy – was, którzy głosicie Słowa Mojego Syna, błogosławicie Jego rękami i kochacie Go tak bardzo, że jesteście gotowi z radością podjąć każdą ofiarę dla Niego. Wy podążacie za Nim, który był Pierwszym Pasterzem, Pierwszym Misjonarzem.

Dzieci Moje, apostołowie Mojej Miłości, żyć i pracować dla innych – dla tych wszystkich, których kochacie w Moim Synu – jest radością i pocieszeniem ziemskiego życia. Jeśli przez modlitwę, miłość i ofiarę Królestwo Boże jest w waszych sercach, to życie jest dla was radosne i pogodne. Pośród tych, którzy kochają Mojego Syna i którzy wzajemnie się

...

Drogie dzieci! Kiedy patrzę na was, którzy kochacie Mojego Syna, Moje Serce napełnia się błogością. Błogosławię was Matczynym Błogosławieństwem. Matczynym Błogosławieństwem błogosławię także waszych pasterzy – was, którzy głosicie Słowa Mojego Syna, błogosławicie Jego rękami i kochacie Go tak bardzo, że jesteście gotowi z radością podjąć każdą ofiarę dla Niego. Wy podążacie za Nim, który był Pierwszym Pasterzem, Pierwszym Misjonarzem.

Dzieci Moje, apostołowie Mojej Miłości, żyć i pracować dla innych – dla tych wszystkich, których kochacie w Moim Synu – jest radością i pocieszeniem ziemskiego życia. Jeśli przez modlitwę, miłość i ofiarę Królestwo Boże jest w waszych sercach, to życie jest dla was radosne i pogodne. Pośród tych, którzy kochają Mojego Syna i którzy wzajemnie się miłują przez Niego, nie potrzeba słów. Wystarczy spojrzenie, aby słyszało się niewypowiedziane słowa i niewyrażone uczucia. Tam, gdzie panuje Miłość, nie liczy się już czasu. Jesteśmy z wami.

Mój Syna was zna i kocha. To Miłość doprowadza was do Mnie i dzięki tej Miłości będę przychodzić do was i mówić wam o dziełach Zbawienia. Pragnę, aby wszystkie Moje dzieci miały wiarę i odczuwały Moją Matczyną Miłość, która prowadzi ich do Jezusa. Dlatego wy, dzieci Moje, tam, gdzie idziecie, promieniejcie miłością i wiarą jako apostołowie Miłości. Dziękuję wam.

Orędzie Żywego Płomienia
z 25 listopada 2019 r.

av

Fragmenty Przekazu nr 915

Jezus Chrystus:

…Jeżeli cała Polska spełni wszelkie Boże żądania, możecie być jedyni którzy będą wyłączeni ze strefy wpływu działania Antychrysta. Mając zapasy żywności i energii, będziecie mogli poświęcić gro czasu i energii na modlitwę oraz posty. Ważnym jest, abyście mieli własne źródła wody pitnej, lecz niechaj to nie będą otwarte studnie, te będą skażone w różny sposób.

W czasie działania syna zatracenia, Antychrysta zginie około 87,4% kapłanów i biskupów z całego świata. Najwięcej mimo wszystko może ocaleć polskich kapłanów i biskupów. Zginą wszyscy agenci i masoni z grona kapłanów i hierarchii. Przy życiu pozwolę zostać jedynie tym z nich, którzy są Mi wierni i posłuszni Moim nakazom, oraz tym, którzy się prawdziwie nawrócą…

Nie

...

Fragmenty Przekazu nr 915

Jezus Chrystus:

…Jeżeli cała Polska spełni wszelkie Boże żądania, możecie być jedyni którzy będą wyłączeni ze strefy wpływu działania Antychrysta. Mając zapasy żywności i energii, będziecie mogli poświęcić gro czasu i energii na modlitwę oraz posty. Ważnym jest, abyście mieli własne źródła wody pitnej, lecz niechaj to nie będą otwarte studnie, te będą skażone w różny sposób.

W czasie działania syna zatracenia, Antychrysta zginie około 87,4% kapłanów i biskupów z całego świata. Najwięcej mimo wszystko może ocaleć polskich kapłanów i biskupów. Zginą wszyscy agenci i masoni z grona kapłanów i hierarchii. Przy życiu pozwolę zostać jedynie tym z nich, którzy są Mi wierni i posłuszni Moim nakazom, oraz tym, którzy się prawdziwie nawrócą…

Nie ustawajcie w waszych modlitwach i ofiarach, a także w postach. Nadchodzi czas, kiedy trzeba będzie się ukryć przed wzrokiem syna zatracenia, Antychrysta. Kto może, niechaj powróci do Polski, granicą terminu powrotu będzie czas rozpoczęcia działania tego człowieka. Kto może, niechaj przygotuje sobie odpowiednie schronienie, w miejscu odosobnienia.

…W czasie braku kapłana, korzystajcie z nagranej na nośniki Mszy Świętej, uczestnicząc w Niej tak, jakby się na Niej było. W czasie Komunii Świętej, zechciejcie przyjąć Ją duchowo, a Ja wówczas wstąpię do wnętrza waszych dusz, w sposób rzeczywisty. Będąc w tym czasie w ukryciu, odetnijcie wszelkie środki komunikacji, aby syn zatracenia, Antychryst i jego słudzy was nie namierzyli. Jeżeli jednak musicie, używajcie ich minimalnie, a wszelkie porozumiewanie niech się odbywa tylko wam znanym sposobem, szyfrem…

…Pamiętajcie o swoich obowiązkach stanu, lecz nie może jedna osoba mieć ich nadmiar, a inna w tej samej rodzinie nudzi się i nie wie co uczynić z wolnym czasem. Módlcie się tyle ile możecie i zdołacie, lecz starajcie się modlić przynajmniej minimum modlitw ( codzienna Msza Święta, cały cztery części Różańca Świętego, Koronka do Bożego Miłosierdzia, a kto jeszcze da radę to Droga Krzyżowa).

Wielu z was ma w swojej rodzinie bliższej i dalszej osoby mniej lub bardziej zniewolone, bardzo podatne na wszelkie działanie złych duchów. Organizujcie się tam gdzie możecie w niewielkie grupy modlitewne, nawet 2-3 osobowe. Mogą to być osoby obce, znajomi, ale mogą to też być osoby z własnej rodziny.

Starajcie się oddać siebie samych w Niewolę Miłości Niepokalanej Mojej Świętej Mamy, lub w Niewolę Miłości Trójcy Świętej przez Niepokalaną. Następnie zechciejcie to uczynić względem osób na których wam zależy, nawet wrogo do was nastawionych. Oddajcie ich w podobną Niewolę, ale w ich imieniu. Gdy zyskają oni choć minimalną świadomość, niech taki akt odprawią sami. Zapewniam was, że to uratuje ich szczęśliwą wieczność…

Orędzie Żywego Płomienia
z 25 listopada 2019 r.

av

Fragmenty Przekazu nr 915

Jezus Chrystus:

…Jeżeli cała Polska spełni wszelkie Boże żądania, możecie być jedyni którzy będą wyłączeni ze strefy wpływu działania Antychrysta. Mając zapasy żywności i energii, będziecie mogli poświęcić gro czasu i energii na modlitwę oraz posty. Ważnym jest, abyście mieli własne źródła wody pitnej, lecz niechaj to nie będą otwarte studnie, te będą skażone w różny sposób.

W czasie działania syna zatracenia, Antychrysta zginie około 87,4% kapłanów i biskupów z całego świata. Najwięcej mimo wszystko może ocaleć polskich kapłanów i biskupów. Zginą wszyscy agenci i masoni z grona kapłanów i hierarchii. Przy życiu pozwolę zostać jedynie tym z nich, którzy są Mi wierni i posłuszni Moim nakazom, oraz tym, którzy się prawdziwie nawrócą…

Nie

...

Fragmenty Przekazu nr 915

Jezus Chrystus:

…Jeżeli cała Polska spełni wszelkie Boże żądania, możecie być jedyni którzy będą wyłączeni ze strefy wpływu działania Antychrysta. Mając zapasy żywności i energii, będziecie mogli poświęcić gro czasu i energii na modlitwę oraz posty. Ważnym jest, abyście mieli własne źródła wody pitnej, lecz niechaj to nie będą otwarte studnie, te będą skażone w różny sposób.

W czasie działania syna zatracenia, Antychrysta zginie około 87,4% kapłanów i biskupów z całego świata. Najwięcej mimo wszystko może ocaleć polskich kapłanów i biskupów. Zginą wszyscy agenci i masoni z grona kapłanów i hierarchii. Przy życiu pozwolę zostać jedynie tym z nich, którzy są Mi wierni i posłuszni Moim nakazom, oraz tym, którzy się prawdziwie nawrócą…

Nie ustawajcie w waszych modlitwach i ofiarach, a także w postach. Nadchodzi czas, kiedy trzeba będzie się ukryć przed wzrokiem syna zatracenia, Antychrysta. Kto może, niechaj powróci do Polski, granicą terminu powrotu będzie czas rozpoczęcia działania tego człowieka. Kto może, niechaj przygotuje sobie odpowiednie schronienie, w miejscu odosobnienia.

…W czasie braku kapłana, korzystajcie z nagranej na nośniki Mszy Świętej, uczestnicząc w Niej tak, jakby się na Niej było. W czasie Komunii Świętej, zechciejcie przyjąć Ją duchowo, a Ja wówczas wstąpię do wnętrza waszych dusz, w sposób rzeczywisty. Będąc w tym czasie w ukryciu, odetnijcie wszelkie środki komunikacji, aby syn zatracenia, Antychryst i jego słudzy was nie namierzyli. Jeżeli jednak musicie, używajcie ich minimalnie, a wszelkie porozumiewanie niech się odbywa tylko wam znanym sposobem, szyfrem…

…Pamiętajcie o swoich obowiązkach stanu, lecz nie może jedna osoba mieć ich nadmiar, a inna w tej samej rodzinie nudzi się i nie wie co uczynić z wolnym czasem. Módlcie się tyle ile możecie i zdołacie, lecz starajcie się modlić przynajmniej minimum modlitw ( codzienna Msza Święta, cały cztery części Różańca Świętego, Koronka do Bożego Miłosierdzia, a kto jeszcze da radę to Droga Krzyżowa).

Wielu z was ma w swojej rodzinie bliższej i dalszej osoby mniej lub bardziej zniewolone, bardzo podatne na wszelkie działanie złych duchów. Organizujcie się tam gdzie możecie w niewielkie grupy modlitewne, nawet 2-3 osobowe. Mogą to być osoby obce, znajomi, ale mogą to też być osoby z własnej rodziny.

Starajcie się oddać siebie samych w Niewolę Miłości Niepokalanej Mojej Świętej Mamy, lub w Niewolę Miłości Trójcy Świętej przez Niepokalaną. Następnie zechciejcie to uczynić względem osób na których wam zależy, nawet wrogo do was nastawionych. Oddajcie ich w podobną Niewolę, ale w ich imieniu. Gdy zyskają oni choć minimalną świadomość, niech taki akt odprawią sami. Zapewniam was, że to uratuje ich szczęśliwą wieczność…

Orędzie z Medziugorja,
2. listopada 2019

av

Drogie dzieci! Mój umiłowany Syn zawsze modlił się i wychwalał Ojca Niebieskiego. Zawsze mówił Mu o wszystkim i ufał Jego woli. Powinniście zrobić to samo, moje dzieci, ponieważ Ojciec Niebieski zawsze słyszy swoje dzieci. Serce złóżcie w Jego Sercu, w którym jest miłość, światło i życie. Ojciec Niebieski ofiarował wam samego siebie w ludzkim obliczu, a to oblicze jest obliczem mojego Syna. Wy, apostołowie mojej miłości, powinniście zawsze nosić oblicze mojego Syna w swoich sercach i umysłach. Zawsze powinniście myśleć o Jego miłości i poświęceniu. Powinniście modlić się, aby zawsze odczuwać Jego obecność, to bowiem – Apostołowie mojej miłości – jest sposób na udzielenie pomocy tym wszystkim, którzy nie znają mojego Syna, którzy nie poznali Jego miłości. Dzieci moje, czytajcie

...

Drogie dzieci! Mój umiłowany Syn zawsze modlił się i wychwalał Ojca Niebieskiego. Zawsze mówił Mu o wszystkim i ufał Jego woli. Powinniście zrobić to samo, moje dzieci, ponieważ Ojciec Niebieski zawsze słyszy swoje dzieci. Serce złóżcie w Jego Sercu, w którym jest miłość, światło i życie. Ojciec Niebieski ofiarował wam samego siebie w ludzkim obliczu, a to oblicze jest obliczem mojego Syna. Wy, apostołowie mojej miłości, powinniście zawsze nosić oblicze mojego Syna w swoich sercach i umysłach. Zawsze powinniście myśleć o Jego miłości i poświęceniu. Powinniście modlić się, aby zawsze odczuwać Jego obecność, to bowiem – Apostołowie mojej miłości – jest sposób na udzielenie pomocy tym wszystkim, którzy nie znają mojego Syna, którzy nie poznali Jego miłości. Dzieci moje, czytajcie Księgę Ewangelii. W niej znajdziecie zawsze coś nowego, coś, co wiąże was z moim Synem, który się narodził, aby przynieść słowa życia wszystkim moim dzieciom i oddać Siebie samego w ofierze za wszystkich. Apostołowie mojej miłości, niesieni miłością do mojego Syna, zanieście miłość i pokój wszystkim swoim braciom. Nie osądzajcie nikogo. Kochajcie wszystkich przez wzgląd na miłość do mojego Syna. W ten sposób zadbacie też o własną duszę, która naprawdę jest czymś najcenniejszym co posiadacie. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
25. września 2019 r.

av

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie ukojeniem waszej duszy, bo owocem modlitwy jest radość, darowanie, dawanie świadectwa o Bogu poprzez wasze życie. Dziatki, w pełnym oddaniu Bogu, On będzie się troszczył o wszystkich i będzie błogosławił was, a wasze ofiary będą miały sens. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię Moim Matczynym Błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie ukojeniem waszej duszy, bo owocem modlitwy jest radość, darowanie, dawanie świadectwa o Bogu poprzez wasze życie. Dziatki, w pełnym oddaniu Bogu, On będzie się troszczył o wszystkich i będzie błogosławił was, a wasze ofiary będą miały sens. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię Moim Matczynym Błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie z Medziugorja,
2. października 2019

av

Drogie dzieci! Wola i Miłość Ojca Niebieskiego sprawia, że jestem tutaj między wami, abym pomogła wam Matczyną Miłością, by wzrastała wiara w sercu, tak byście prawdziwie mogli pojąć cel życia ziemskiego i wielkość niebieskiego. Dzieci Moje, życie ziemskie jest drogą do wieczności, ku Prawdzie i Życiu – Mojemu Synowi. Pragnę poprowadzić was tą drogą. Wy, dzieci Moje, wy, którzy zawsze bardzo pragniecie większej Miłości, Prawdy i Wiary, wiedzcie, że jest tylko jedno źródło, z którego możecie pić – zaufanie Ojcu Niebieskiemu, zaufanie Jego Miłości. Oddajcie się w pełni Jego Woli i nie lękajcie się. Wszystko to, co jest dla was najlepsze, wszystko, co prowadzi was do Życia Wiecznego, zostanie wam dane. Pojmiecie, że celem życia nie zawsze jest chcieć i brać, ale miłować i dawać.

...

Drogie dzieci! Wola i Miłość Ojca Niebieskiego sprawia, że jestem tutaj między wami, abym pomogła wam Matczyną Miłością, by wzrastała wiara w sercu, tak byście prawdziwie mogli pojąć cel życia ziemskiego i wielkość niebieskiego. Dzieci Moje, życie ziemskie jest drogą do wieczności, ku Prawdzie i Życiu – Mojemu Synowi. Pragnę poprowadzić was tą drogą. Wy, dzieci Moje, wy, którzy zawsze bardzo pragniecie większej Miłości, Prawdy i Wiary, wiedzcie, że jest tylko jedno źródło, z którego możecie pić – zaufanie Ojcu Niebieskiemu, zaufanie Jego Miłości. Oddajcie się w pełni Jego Woli i nie lękajcie się. Wszystko to, co jest dla was najlepsze, wszystko, co prowadzi was do Życia Wiecznego, zostanie wam dane. Pojmiecie, że celem życia nie zawsze jest chcieć i brać, ale miłować i dawać. Będziecie mieli prawdziwy Pokój i prawdziwą Miłość, będziecie apostołami Miłości, swoim przykładem sprawicie, że te Moje dzieci, które nie znają Mojego Syna i Jego Miłości, zapragną go poznać. Dzieci Moje, apostołowie Mojej Miłości, adorujcie ze Mną Mojego Syna i miłujcie Go ponad wszystko. Zawsze starajcie się żyć w Jego Prawdzie. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
25. września 2019 r.

av

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, byście się modlili w Moich intencjach, abym wam pomogła. Dzieci, módlcie się na Różańcu i rozważajcie Tajemnice różańcowe, ponieważ i wy w swoim życiu przechodzicie poprzez radości i smutki. W ten sposób Tajemnice różańcowe przemieniacie w swoje życie, gdyż życie jest tajemnicą, dopóki nie złożycie go w Bożych Rękach. Tak będziecie mieli doświadczenie wiary jak Piotr, który spotkał Jezusa i Duch Święty wypełnił jego serce. I wy jesteście wezwani, dzieci, by dawać świadectwo żyjąc Miłością, którą Bóg was otacza z dnia na dzień poprzez Moją obecność. Dlatego dzieci, bądźcie otwarci i módlcie się sercem w wierze. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, byście się modlili w Moich intencjach, abym wam pomogła. Dzieci, módlcie się na Różańcu i rozważajcie Tajemnice różańcowe, ponieważ i wy w swoim życiu przechodzicie poprzez radości i smutki. W ten sposób Tajemnice różańcowe przemieniacie w swoje życie, gdyż życie jest tajemnicą, dopóki nie złożycie go w Bożych Rękach. Tak będziecie mieli doświadczenie wiary jak Piotr, który spotkał Jezusa i Duch Święty wypełnił jego serce. I wy jesteście wezwani, dzieci, by dawać świadectwo żyjąc Miłością, którą Bóg was otacza z dnia na dzień poprzez Moją obecność. Dlatego dzieci, bądźcie otwarci i módlcie się sercem w wierze. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie z Medziugorja,
2. września 2019

av

Drogie dzieci! Módlcie się! Każdego dnia odmawiajcie różaniec – ten wieniec różany, jaki Mnie jako Matkę łączy bezpośrednio z waszymi bólami, cierpieniami, pragnieniami i nadziejami. Apostołowie Mojej Miłości, jestem z wami dzięki Łasce i Miłości Mojego Syna i proszę was o modlitwy. Świat tak bardzo potrzebuje waszych modlitw, aby dusze mogły się nawrócić. Otwórzcie wasze serca z pełnym zaufaniem przed Moim Synem, a On zapisze w nich krótkie podsumowanie swojego Słowa – a jest nim Miłość. Żyjcie w nieprzerwanej łączności z najświętszym Sercem Mojego Syna. Moje dzieci, jako Matka, mówię wam, że nadszedł najwyższy czas, aby uklęknąć przed Moim Synem, wyznać, że On jest waszym Bogiem – centrum waszego życia. Przynieście Mu dary, to, co On kocha najbardziej, czyli miłość do bliźniego,

...

Drogie dzieci! Módlcie się! Każdego dnia odmawiajcie różaniec – ten wieniec różany, jaki Mnie jako Matkę łączy bezpośrednio z waszymi bólami, cierpieniami, pragnieniami i nadziejami. Apostołowie Mojej Miłości, jestem z wami dzięki Łasce i Miłości Mojego Syna i proszę was o modlitwy. Świat tak bardzo potrzebuje waszych modlitw, aby dusze mogły się nawrócić. Otwórzcie wasze serca z pełnym zaufaniem przed Moim Synem, a On zapisze w nich krótkie podsumowanie swojego Słowa – a jest nim Miłość. Żyjcie w nieprzerwanej łączności z najświętszym Sercem Mojego Syna. Moje dzieci, jako Matka, mówię wam, że nadszedł najwyższy czas, aby uklęknąć przed Moim Synem, wyznać, że On jest waszym Bogiem – centrum waszego życia. Przynieście Mu dary, to, co On kocha najbardziej, czyli miłość do bliźniego, miłosierdzie i czyste serce. Apostołowie Mojej Miłości, wiele z Moich dzieci nie uznaje jeszcze Mojego Syna za swojego Boga, to ci, którzy jeszcze nie poznali Jego Miłości. Wy jednak sprawicie, poprzez wasze modlitwy, wypowiadane czystym i otwartym sercem, z darami, które ofiarujecie Mojemu Synowi, że nawet najtwardsze serca się otworzą. Apostołowie Mojej Miłości, moc modlitwy serca – potężnej modlitwy pełnej miłości – przemienia świat. Dlatego, Moje dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Ja jestem z wami. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
25. sierpnia 2019 r.

av

Drogie dzieci! Módlcie się, pracujcie i dawajcie świadectwo z miłością do Królestwa Niebieskiego, aby było wam dobrze tu – na ziemi. Dziatki, Bóg stukrotnie pobłogosławi wasz trud, będziecie świadkami w narodach, dusze niewierzących odczują łaskę nawrócenia i Niebo będzie wdzięczne za wasze wysiłki i poświęcenia. Dziatki, dawajcie świadectwo z różańcem w ręku, że należycie do Mnie i zdecydujcie się na świętość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Módlcie się, pracujcie i dawajcie świadectwo z miłością do Królestwa Niebieskiego, aby było wam dobrze tu – na ziemi. Dziatki, Bóg stukrotnie pobłogosławi wasz trud, będziecie świadkami w narodach, dusze niewierzących odczują łaskę nawrócenia i Niebo będzie wdzięczne za wasze wysiłki i poświęcenia. Dziatki, dawajcie świadectwo z różańcem w ręku, że należycie do Mnie i zdecydujcie się na świętość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie z Medziugorja,
2. sierpnia 2019

av

Drogie dzieci! Wielka jest Miłość Mojego Syna. Jeślibyście poznali wielkość Jego Miłości, nie przestalibyście Go adorować i Mu dziękować. Zawsze jest żywy z wami w Eucharystii, bo Eucharystia jest Jego Sercem. Eucharystia jest Sercem Wiary. On was nigdy nie porzucił. A kiedy próbowaliście odejść od Niego, On od was nie próbował. Dlatego Moje Matczyne Serce jest szczęśliwe, kiedy patrzę, jak napełnieni miłością wracacie do Niego; kiedy widzę, że przychodzicie do Niego drogą pojednania, miłości i nadziei. Wie Moje Matczyne Serce, że kiedy podążycie drogą wiary, jesteście młodymi pędami – pączkami. Ale poprzez modlitwę i post przyniesiecie owoc, będziecie Moimi kwiatami, apostołami Mojej Miłości; będziecie nieść światło i rozświetlać miłością i mądrością wszystkich dookoła siebie. Dzieci

...

Drogie dzieci! Wielka jest Miłość Mojego Syna. Jeślibyście poznali wielkość Jego Miłości, nie przestalibyście Go adorować i Mu dziękować. Zawsze jest żywy z wami w Eucharystii, bo Eucharystia jest Jego Sercem. Eucharystia jest Sercem Wiary. On was nigdy nie porzucił. A kiedy próbowaliście odejść od Niego, On od was nie próbował. Dlatego Moje Matczyne Serce jest szczęśliwe, kiedy patrzę, jak napełnieni miłością wracacie do Niego; kiedy widzę, że przychodzicie do Niego drogą pojednania, miłości i nadziei. Wie Moje Matczyne Serce, że kiedy podążycie drogą wiary, jesteście młodymi pędami – pączkami. Ale poprzez modlitwę i post przyniesiecie owoc, będziecie Moimi kwiatami, apostołami Mojej Miłości; będziecie nieść światło i rozświetlać miłością i mądrością wszystkich dookoła siebie. Dzieci Moje, jako Matka proszę was: módlcie się, rozmyślajcie i rozważajcie. Wszystko, co się wam wydarza pięknego, bolesnego czy radosnego – wszystko to sprawia, że wzrastacie duchowo, że Mój Syn wzrasta w was. Dzieci Moje, oddajcie się Mu, wierzcie Mu, zaufajcie Jego Miłości, niech On was prowadzi. Niech Eucharystia będzie miejscem, gdzie będziecie karmić swoje dusze, a potem będziecie szerzyć Miłość i Prawdę, dając świadectwo o Moim Synu. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
25. lipca 2019 r.

av

Drogie dzieci! Moim wezwaniem dla was jest modlitwa. Niech modlitwa będzie dla was radością i wieńcem wiążącym was z Bogiem. Dziatki, przyjdą pokusy, a wy nie będziecie silni i grzech zapanuje, ale jeśli należycie do Mnie – zwyciężycie, bo waszą ucieczką będzie Serce Mego Syna Jezusa. Dlatego, dziatki wróćcie do modlitwy, dopóki modlitwa nie stanie się dla was życiem w dzień i w nocy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Moim wezwaniem dla was jest modlitwa. Niech modlitwa będzie dla was radością i wieńcem wiążącym was z Bogiem. Dziatki, przyjdą pokusy, a wy nie będziecie silni i grzech zapanuje, ale jeśli należycie do Mnie – zwyciężycie, bo waszą ucieczką będzie Serce Mego Syna Jezusa. Dlatego, dziatki wróćcie do modlitwy, dopóki modlitwa nie stanie się dla was życiem w dzień i w nocy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie z Medziugorja,
2. lipca 2019

av

Drogie dzieci! Zgodnie z Wolą Miłosiernego Ojca dawałam wam i nadal będę wam dawać oczywiste Znaki Mojej Matczynej Obecności. Dzieci Moje, to jest matczyne pragnienie dla uzdrowienia dusz. To jest pragnienie, aby każde Moje dziecko miało prawdziwą wiarę, aby przeżyło cudowne doświadczenia, pijąc ze Źródła Słów Mojego Syna – Słów Życia. Dzieci Moje, Mój Syn, poprzez swoją Miłość i Ofiarę, przyniósł na świat Światłość Wiary i pokazał wam Drogę Wiary. Bo, dzieci Moje, wiara podnosi ból i cierpienie. Prawdziwa wiara sprawia, że modlitwa staje się mocniejsza, dokonuje dzieł miłosierdzia – jedna rozmowa, jeden dar łaski. Te Moje dzieci, które mają wiarę – prawdziwą wiarę – są szczęśliwe pomimo wszystkiego, bo przeżywają na ziemi początek niebiańskiej szczęśliwości. Dlatego, dzieci Moje,

...

Drogie dzieci! Zgodnie z Wolą Miłosiernego Ojca dawałam wam i nadal będę wam dawać oczywiste Znaki Mojej Matczynej Obecności. Dzieci Moje, to jest matczyne pragnienie dla uzdrowienia dusz. To jest pragnienie, aby każde Moje dziecko miało prawdziwą wiarę, aby przeżyło cudowne doświadczenia, pijąc ze Źródła Słów Mojego Syna – Słów Życia. Dzieci Moje, Mój Syn, poprzez swoją Miłość i Ofiarę, przyniósł na świat Światłość Wiary i pokazał wam Drogę Wiary. Bo, dzieci Moje, wiara podnosi ból i cierpienie. Prawdziwa wiara sprawia, że modlitwa staje się mocniejsza, dokonuje dzieł miłosierdzia – jedna rozmowa, jeden dar łaski. Te Moje dzieci, które mają wiarę – prawdziwą wiarę – są szczęśliwe pomimo wszystkiego, bo przeżywają na ziemi początek niebiańskiej szczęśliwości. Dlatego, dzieci Moje, apostołowie Mojej Miłości, wzywam was, byście dali przykład Prawdziwej Wiary, byście nieśli światło tam, gdzie jest ciemność, byście żyli Moim Synem. Dzieci Moje, jako Matka mówię wam: nie możecie iść drogą wiary i naśladować Mojego Syna bez waszych pasterzy. Módlcie się, by mieli siłę i miłość do prowadzenia was. Niech wasze modlitwy zawsze będą przy nich. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
2. czerwca 2019

av

Drogie dzieci! Jedynie czyste i otwarte serce sprawi, że naprawdę poznacie Mojego Syna i że wszyscy, którzy nie znają Jego Miłości, poprzez was Ją poznają. Jedynie Miłość sprawi, że pojmiecie, iż jest silniejsza od śmierci, bo Prawdziwa Miłość zwyciężyła śmierć i sprawiła, że śmierć nie istnieje. Dzieci Moje, przebaczenie jest najwznioślejszą formą Miłości. Wy, jako apostołowie Mojej Miłości, musicie się modlić, byście byli silni w duchu i mogli pojąć i przebaczyć. Wy, apostołowie Mojej Miłości, zrozumieniem i przebaczeniem dajecie przykład Miłości i Miłosierdzia. Móc zrozumieć i przebaczyć jest darem, o który trzeba się modlić i który trzeba pielęgnować. Poprzez przebaczenie pokazujecie, że umiecie kochać. Spójrzcie jedynie, dzieci Moje, jak Ojciec Niebieski miłuje was Wielką

...

Drogie dzieci! Jedynie czyste i otwarte serce sprawi, że naprawdę poznacie Mojego Syna i że wszyscy, którzy nie znają Jego Miłości, poprzez was Ją poznają. Jedynie Miłość sprawi, że pojmiecie, iż jest silniejsza od śmierci, bo Prawdziwa Miłość zwyciężyła śmierć i sprawiła, że śmierć nie istnieje. Dzieci Moje, przebaczenie jest najwznioślejszą formą Miłości. Wy, jako apostołowie Mojej Miłości, musicie się modlić, byście byli silni w duchu i mogli pojąć i przebaczyć. Wy, apostołowie Mojej Miłości, zrozumieniem i przebaczeniem dajecie przykład Miłości i Miłosierdzia. Móc zrozumieć i przebaczyć jest darem, o który trzeba się modlić i który trzeba pielęgnować. Poprzez przebaczenie pokazujecie, że umiecie kochać. Spójrzcie jedynie, dzieci Moje, jak Ojciec Niebieski miłuje was Wielką Miłością, zrozumieniem, przebaczeniem i sprawiedliwością, jak daje wam Mnie – Matkę waszych serc. I oto jestem tutaj między wami, abym błogosławiła was Matczynym Błogosławieństwem, abym wezwała was do modlitwy, postu, bym wam mówiła, żebyście wierzyli, byście mieli Nadzieję, przebaczali, modlili się za swoich pasterzy, a ponad wszystko bezgranicznie miłowali. Dzieci Moje, naśladujcie Mnie. Moja droga jest Drogą Pokoju i Miłości, Drogą Mojego Syna. To jest droga, która prowadzi do Triumfu Mojego Serca. Dziękuję wam.

Orędzie z Medjugorje, 25 maja 2019 r
„ D słuchaj dzieci! Bóg pozwolił mi, ze swojego miłosierdzia, pouczyć cię i poprowadzić ku drodze nawrócenia. Dziatki, wszyscy modlicie się o plan zbawienia. Dziatki, bądźcie świadomi, że życie jest krótkie, a życie wieczne czeka na was zgodnie z waszą zasługą. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby być godnymi narzędziami w rękach Boga. Dziękuję, że odpowiedziałeś na moje wezwanie. "
Orędzie z Medjugorje, 25 maja 2019 r
„ D słuchaj dzieci! Bóg pozwolił mi, ze swojego miłosierdzia, pouczyć cię i poprowadzić ku drodze nawrócenia. Dziatki, wszyscy modlicie się o plan zbawienia. Dziatki, bądźcie świadomi, że życie jest krótkie, a życie wieczne czeka na was zgodnie z waszą zasługą. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby być godnymi narzędziami w rękach Boga. Dziękuję, że odpowiedziałeś na moje wezwanie. "
Dzięki, jutro podam to jako "główny wpis"
Dzięki, jutro podam to jako "główny wpis"
Ale czemu nie podaje Pani linka do źródła?
Ale czemu nie podaje Pani linka do źródła?
Dzięki. Proszę zawsze podawać źródła informacji.
Dzięki. Proszę zawsze podawać źródła informacji.

Orędzie z Medziugorja,
2. maja 2019

av

Drogie dzieci! Z macierzyńskiej Miłości wzywam was, byście czystym i otwartym sercem, w pełnym zaufaniu, odpowiedzieli na Wielką Miłość Mojego Syna. Ja znam Wielkość Jego Miłości. Ja nosiłam Go w sobie, nosiłam hostię w Sercu, Światłość i Miłość świata. Moje dzieci, zwracanie się do was przeze Mnie, też jest znakiem Miłości i czułości Ojca Niebieskiego. To wielki uśmiech Mojego Syna, pełen Miłości, to jest zaproszenie do Życia Wiecznego. Krew Mojego Syna z Miłości została za was przelana. Ta Drogocenna Krew jest dla waszego zbawienia, na Życie Wieczne. Ojciec Niebieski stworzył człowieka do życia wiecznego. Nie jest bowiem możliwe, abyście umarli wy, którzy poznaliście Miłość Mojego Syna i którzy Go naśladujecie. Życie zwyciężyło! Mój Syn żyje! Dlatego, Moje dzieci, apostołowie Mojej

...

Drogie dzieci! Z macierzyńskiej Miłości wzywam was, byście czystym i otwartym sercem, w pełnym zaufaniu, odpowiedzieli na Wielką Miłość Mojego Syna. Ja znam Wielkość Jego Miłości. Ja nosiłam Go w sobie, nosiłam hostię w Sercu, Światłość i Miłość świata. Moje dzieci, zwracanie się do was przeze Mnie, też jest znakiem Miłości i czułości Ojca Niebieskiego. To wielki uśmiech Mojego Syna, pełen Miłości, to jest zaproszenie do Życia Wiecznego. Krew Mojego Syna z Miłości została za was przelana. Ta Drogocenna Krew jest dla waszego zbawienia, na Życie Wieczne. Ojciec Niebieski stworzył człowieka do życia wiecznego. Nie jest bowiem możliwe, abyście umarli wy, którzy poznaliście Miłość Mojego Syna i którzy Go naśladujecie. Życie zwyciężyło! Mój Syn żyje! Dlatego, Moje dzieci, apostołowie Mojej Miłości, niech wam wskazuje drogę modlitwa, sposób życia Mojego Syna, w jego najbardziej wzniosłej formie. Moje dzieci, wtedy, gdy staracie się żyć Słowami Mojego Syna, też się modlicie. Gdy kochacie ludzi, których spotykacie, szerzycie Miłość Mojego Syna. To Miłość otwiera wrota Raju. Moje dzieci, od początku modliłam się za Kościół, zatem i was, apostołów Mojej Miłości, wzywam do modlitwy za Kościół i jego sługi, za tych, których Mój Syn powołał. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
25. kwietnia 2019 r.

av

Drogie dzieci! To jest czas Łaski, czas Miłosierdzia dla każdego z was. Dziatki, nie dopuście, by wiatr nienawiści i niepokoju panował w was i wokół was. Dziatki, jesteście wezwani, abyście byli Miłością i modlitwą. Diabeł chce niepokoju i nieporządku, a wy, dziatki, bądźcie Radością Zmartwychwstałego Jezusa, który umarł i zmartwychwstał za każdego z was. On zwyciężył śmierć, aby dać wam życie, życie wieczne. Dlatego, dziatki, dawajcie świadectwo i bądźcie dumni, że zmartwychwstaliście w Nim. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! To jest czas Łaski, czas Miłosierdzia dla każdego z was. Dziatki, nie dopuście, by wiatr nienawiści i niepokoju panował w was i wokół was. Dziatki, jesteście wezwani, abyście byli Miłością i modlitwą. Diabeł chce niepokoju i nieporządku, a wy, dziatki, bądźcie Radością Zmartwychwstałego Jezusa, który umarł i zmartwychwstał za każdego z was. On zwyciężył śmierć, aby dać wam życie, życie wieczne. Dlatego, dziatki, dawajcie świadectwo i bądźcie dumni, że zmartwychwstaliście w Nim. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Orędzie z Medziugorja,
2. kwietnia 2019

av

Drogie dzieci! Jako Matka, która zna swoje dzieci, wiem, że wołacie do Mojego Syna. Wiem, ze wołacie o Prawdę, Pokój, o to co czyste i niezafałszowane. To dlatego Ja, przez Miłość Bożą, jako Matka, zwracam się do was i wzywam, byście modlili się czystym i otwartym sercem, sami poznawali Mojego Syna, Jego Miłość i Jego Miłosierne serce. Mój Syn widział piękno we wszystkich rzeczach. On szuka piękna we wszystkich duszach, nawet tego najmniejszego, trochę skrywanego, by wybaczyć zło. Dlatego więc wzywam was, Moje dzieci, apostołów Moje Miłości, byście Jego adorowali, byście Jemu nieustannie dziękowali i byli godnymi, gdyż On do was mówi Boskie Słowa, Słowa Boga, Słowa, które są dla wszystkich i na zawsze. Dlatego, Moje dzieci, żyjcie radośnie, pogodnie, w jedności i we wzajemnej Miłości.

...

Drogie dzieci! Jako Matka, która zna swoje dzieci, wiem, że wołacie do Mojego Syna. Wiem, ze wołacie o Prawdę, Pokój, o to co czyste i niezafałszowane. To dlatego Ja, przez Miłość Bożą, jako Matka, zwracam się do was i wzywam, byście modlili się czystym i otwartym sercem, sami poznawali Mojego Syna, Jego Miłość i Jego Miłosierne serce. Mój Syn widział piękno we wszystkich rzeczach. On szuka piękna we wszystkich duszach, nawet tego najmniejszego, trochę skrywanego, by wybaczyć zło. Dlatego więc wzywam was, Moje dzieci, apostołów Moje Miłości, byście Jego adorowali, byście Jemu nieustannie dziękowali i byli godnymi, gdyż On do was mówi Boskie Słowa, Słowa Boga, Słowa, które są dla wszystkich i na zawsze. Dlatego, Moje dzieci, żyjcie radośnie, pogodnie, w jedności i we wzajemnej Miłości. To jest to, czego wam trzeba w dzisiejszym świecie. Tak żyjąc będziecie apostołami Mojej Miłości i będziecie właściwie świadczyć o Moim Synu. Dziękuję wam.

29.03.2019; piątek

SŁOWA PANA JEZUSA SPRZED NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

DZIECKO MOJE!
TERAZ WIDZISZ MNIE NA OŁTARZU TWOJEGO KOŚCIOŁA W SZKARŁATNEJ SZACIE I W KORONIE CIERNIOWEJ – TAK JAK ZOBACZYŁAŚ MNIE WTEDY W TEJ WIZJI, GDY CHWYCIŁEM CIĘ ZA DŁONIE. REALNIE W TYM OBRAZIE JESTEM NA TYM OŁTARZU, A PRAGNĄŁBYM BYĆ JUŻ W KORONIE POLSKIEJ JAKO UZNANY PRZEZ WASZ NARÓD JAKO KRÓL.

POWIEDZ MOIM DZIECIOM, ŻE PREZYDENT DUDA ZOSTAŁ PRZEZE MNIE NAMASZCZONY I WYBRANY Z MOJEJ WOLI, I JA UPADŁEM PRZED NIM DO JEGO STÓP, ABY MNIE PODNIÓSŁ I WYWYŻSZYŁ. NIE ZROBIŁ TEGO, O CO PROSIŁEM, ALE NADAL JEST WASZYM KRÓLEM PRZEZE MNIE PODAROWANYM DLA WASZEGO NARODU. JEŚLI DOKONACIE INNEGO WYBORU, WASZE ŻYCIE ZAMIENI SIĘ W OKROPNE CIERPIENIE I DOZNACIE OGROMNYCH PRZEŚLADOWAŃ, A JA DLA MOICH DZIECI TEGO NIE CHCĘ. 

...

29.03.2019; piątek

SŁOWA PANA JEZUSA SPRZED NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

DZIECKO MOJE!
TERAZ WIDZISZ MNIE NA OŁTARZU TWOJEGO KOŚCIOŁA W SZKARŁATNEJ SZACIE I W KORONIE CIERNIOWEJ – TAK JAK ZOBACZYŁAŚ MNIE WTEDY W TEJ WIZJI, GDY CHWYCIŁEM CIĘ ZA DŁONIE. REALNIE W TYM OBRAZIE JESTEM NA TYM OŁTARZU, A PRAGNĄŁBYM BYĆ JUŻ W KORONIE POLSKIEJ JAKO UZNANY PRZEZ WASZ NARÓD JAKO KRÓL.

POWIEDZ MOIM DZIECIOM, ŻE PREZYDENT DUDA ZOSTAŁ PRZEZE MNIE NAMASZCZONY I WYBRANY Z MOJEJ WOLI, I JA UPADŁEM PRZED NIM DO JEGO STÓP, ABY MNIE PODNIÓSŁ I WYWYŻSZYŁ. NIE ZROBIŁ TEGO, O CO PROSIŁEM, ALE NADAL JEST WASZYM KRÓLEM PRZEZE MNIE PODAROWANYM DLA WASZEGO NARODU. JEŚLI DOKONACIE INNEGO WYBORU, WASZE ŻYCIE ZAMIENI SIĘ W OKROPNE CIERPIENIE I DOZNACIE OGROMNYCH PRZEŚLADOWAŃ, A JA DLA MOICH DZIECI TEGO NIE CHCĘ. PROSZĘ WAS O MODLITWĘ ZA WASZEGO PREZYDENTA, BO GROZI MU NIEBEZPIECZEŃSTWO, ALE WY WASZYMI MODLITWAMI MOŻECIE TO ZMIENIĆ.

WYBIERAJCIE: BŁOGOSŁAWIEŃSTWO LUB PRZEKLEŃSTWO.

JEZUS, KTÓRY KOCHA SWOJE OWCE I JE KARMI SWOIM SŁOWEM POMIMO SWOJEGO PONIŻENIA W... KOŚCIELE

Coroczne orędzie dane Mirjanie Soldo
18. marca 2019

av

Moje dzieci, jako Matka, jako Królowa Pokoju wzywam was do przyjęcia Mojego Syna, aby mógł udzielić wam pokoju duszy, aby mógł udzielić wam tego wszystkiego, co jest sprawiedliwe, co jest dla was dobre. Moje dzieci, Mój Syn zna was. On żył jako Człowiek i Bóg równocześnie. To było piękne życie. Ludzkie Ciało – Boski Duch. Dlatego też, drogie dzieci, kiedy Mój Syn patrzy na was swoimi Boskimi Oczyma, On przenika wasze serca. Jego łagodne, ciepłe oczy poszukują swojego Odbicia w waszym sercu. Czy może tam siebie odnaleźć, drogie dzieci? Przyjmijcie Go, a chwile bólu i cierpienia staną się chwilami ukojenia. Przyjmijcie Go, a będziecie mieć pokój w duszy, którym będziecie dzielić się ze wszystkimi wokół siebie, a tego przecież obecnie najbardziej potrzebujecie. Posłuchajcie Mnie,

...

Moje dzieci, jako Matka, jako Królowa Pokoju wzywam was do przyjęcia Mojego Syna, aby mógł udzielić wam pokoju duszy, aby mógł udzielić wam tego wszystkiego, co jest sprawiedliwe, co jest dla was dobre. Moje dzieci, Mój Syn zna was. On żył jako Człowiek i Bóg równocześnie. To było piękne życie. Ludzkie Ciało – Boski Duch. Dlatego też, drogie dzieci, kiedy Mój Syn patrzy na was swoimi Boskimi Oczyma, On przenika wasze serca. Jego łagodne, ciepłe oczy poszukują swojego Odbicia w waszym sercu. Czy może tam siebie odnaleźć, drogie dzieci? Przyjmijcie Go, a chwile bólu i cierpienia staną się chwilami ukojenia. Przyjmijcie Go, a będziecie mieć pokój w duszy, którym będziecie dzielić się ze wszystkimi wokół siebie, a tego przecież obecnie najbardziej potrzebujecie. Posłuchajcie Mnie, drogie dzieci. Módlcie się za pasterzy, za tych, których ręce mój Syn pobłogosławił. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
2. marca 2019

av

Drogie dzieci, nazywam was apostołami Mojej Miłości. Wskazuję wam na Mojego Syna, który jest Prawdziwym Pokojem i Prawdziwą Miłością. Jako Matka, z Łaski Bożej, pragnę prowadzić was ku Niemu. Przeto, Moje dzieci, wzywam was, abyście przyjrzeli się sobie (w świetle) Mojego Syna, abyście sercem wpatrywali się w Niego i sercem zobaczyli, gdzie wy jesteście i dokąd zmierza wasze życie. Moje dzieci, wzywam was do zrozumienia, że dziękując Mojemu Synowi, żyjecie z Jego Miłości i Ofiary. Prosicie Mojego Syna, by zmiłował się nad wami, natomiast Ja wzywam WAS do miłosierdzia. Prosicie Go, by okazał wam dobroć i wybaczenie, a ileż czasu Ja proszę was, Moje dzieci, abyście wybaczali i miłowali wszystkich ludzi, których spotykacie. Kiedy sercem pojmiecie Moje słowa, pojmiecie i poznacie

...

Drogie dzieci, nazywam was apostołami Mojej Miłości. Wskazuję wam na Mojego Syna, który jest Prawdziwym Pokojem i Prawdziwą Miłością. Jako Matka, z Łaski Bożej, pragnę prowadzić was ku Niemu. Przeto, Moje dzieci, wzywam was, abyście przyjrzeli się sobie (w świetle) Mojego Syna, abyście sercem wpatrywali się w Niego i sercem zobaczyli, gdzie wy jesteście i dokąd zmierza wasze życie. Moje dzieci, wzywam was do zrozumienia, że dziękując Mojemu Synowi, żyjecie z Jego Miłości i Ofiary. Prosicie Mojego Syna, by zmiłował się nad wami, natomiast Ja wzywam WAS do miłosierdzia. Prosicie Go, by okazał wam dobroć i wybaczenie, a ileż czasu Ja proszę was, Moje dzieci, abyście wybaczali i miłowali wszystkich ludzi, których spotykacie. Kiedy sercem pojmiecie Moje słowa, pojmiecie i poznacie Prawdziwą Miłość i będziecie mogli być apostołami tej Miłości, Moimi apostołami, Moimi drogimi dziećmi. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
25. lutego 2019 r.

av

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do Nowego Życia. Nie ważne, ile macie lat, otwórzcie wasze serce Jezusowi, który was przemieni w tym Czasie Łaski i wy, jak przyroda, będziecie się odradzać do Nowego Życia w Miłości Bożej i otworzycie wasze serce dla Nieba i rzeczy niebieskich. Jestem jeszcze z wami, bo Bóg, z Miłości do was, Mi zezwolił. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do Nowego Życia. Nie ważne, ile macie lat, otwórzcie wasze serce Jezusowi, który was przemieni w tym Czasie Łaski i wy, jak przyroda, będziecie się odradzać do Nowego Życia w Miłości Bożej i otworzycie wasze serce dla Nieba i rzeczy niebieskich. Jestem jeszcze z wami, bo Bóg, z Miłości do was, Mi zezwolił. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
Panie Jezu, czy możemy zaufać p.Grzegorzowi Braunowi pod każdym względem? Pan Jezus:
" Grzegorza Brauna Mój Ojciec powołał jako prezydenta do reprezentowania Polski.
A że wybraliście innego prezydenta, to dla was Polaków błąd oczywisty.
Nie można dwom bogom służyć, jak obecny prezydent Andrzej Duda,
chociaż udaje patriotę polskiego, ale to jest obłuda.
Zawsze w rodzinie mieszanej zwycięża żona, ale ona ma innego "patrona".
Gdzie tylko możecie i macie vacat wolny,
to proście Grzegorza Brauna do reprezentowania Polski i Polonii.
My w Niebie mamy nadzieję, że wasz prezydent zrozumie, że nie można polegać tylko na rozumie.
Każdy, kto...
NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
Panie Jezu, czy możemy zaufać p.Grzegorzowi Braunowi pod każdym względem? Pan Jezus:
" Grzegorza Brauna Mój Ojciec powołał jako prezydenta do reprezentowania Polski.
A że wybraliście innego prezydenta, to dla was Polaków błąd oczywisty.
Nie można dwom bogom służyć, jak obecny prezydent Andrzej Duda,
chociaż udaje patriotę polskiego, ale to jest obłuda.
Zawsze w rodzinie mieszanej zwycięża żona, ale ona ma innego "patrona".
Gdzie tylko możecie i macie vacat wolny,
to proście Grzegorza Brauna do reprezentowania Polski i Polonii.
My w Niebie mamy nadzieję, że wasz prezydent zrozumie, że nie można polegać tylko na rozumie.
Każdy, kto ma Boga w sercu i o Nim głośno mówi - nigdy swojej duszy nie zagubi.
TYLKO GRZEGORZ BRAUN JEST GODNY WAS REPREZENTOWAĆ,
gdyż on może u wielu dużo wynegocjować.
NIE BÓJCIE SIĘ GRZEGORZOWI BRUNOWI ZAUFAĆ,
gdyż on zna sposoby i wiele dobrego może dla was zrobić.
Powiedział wam Mój Ojciec, że na nim można polegać, gdyż on nie umie tak łatwo "przeciw" ulegać.
Módlcie się o Grzegorza rodzinę, gdyż on zasługuje na reprezentowanie Polaków i Polonię, w czasach zamętu powszechnego, gdyż taki stan szybko nie minie".
------------------------
NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS KRÓL I MARYJA KRÓLOWA POLSKI.

Panie Jezu - bardzo prosimy o ochronę Grzegorza Brauna na cały czas, a szczególnie gdy będzie podróżował do USA. Bardzo nam zależy, aby mógł tu przyjechać i mówić do Polaków. On wie, że Ty Panie Jezu jako KRÓL POLSKI oddalisz wszelkie nieszczęścia od naszego kraju i on bardzo by chciał widzieć Ciebie KRÓLEM POLSKI, a nie sługą, jak jesteś nazywany przez Episkopat w Polsce. Jaki to wstyd: BÓG - ich SŁUGA.
Pan Jezus:
" Tak, to prawda - Grzegorz Braun jest przez Ojca Mego wybrany
do reprezentowania Polski przed Trójcą Przenajświętszą i przed światem na czas wam dany.
To dla Nas jest bardzo przykre patrzeć jak duchowni służący dwom bogom nie wierzą nadchodzącym dla was trwogom.
To My w Niebie ubolewamy nad zgorszeniem na świecie,
ale doczekają się, że będą wrzuceni do piekła jak śmiecie.
Ja też nie rozumiem, że pyszny człowiek i nawet biskup nie zastanawia się nad przyszłością, a wtedy szatan będzie miał obfity łup. Na waszą prośbę będę go ochraniał, aby o zagrożeniu dla Polski was informował, a tym samym Ja będę przed wrogami was ochraniał.

Matka Moja ostrzegła go przed podróżą, ale wie, że on potrzebny jest wszędzie, aby ostrzegał przed nadchodzącą wojenną burzą.
MODLITWY w intencji patriotów polskich zanoście do Nieba, bo kto wam pomoże? My wiemy, że Polsce i Polakom pomóc trzeba.
Macie dużo przeciwników Mego Królowania w Polsce i na świecie.
Jest to bardzo przykre, że dużo osób duchownych jest przeciwnych, a wy ich przekonać nie umiecie.
Nimi to trzeba potrząsnąć mocą Bożą i oby wróg Mój nie uczyni tego "dzieła" przemocą.
Musicie wiedzieć, że żyjecie w "CZASACH OSTATECZNYCH",
które będą decydowały o waszych duszach na wieczność.

ZAWSZE WAM RADZĘ - WYBIERAJCIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE
I PRZYTULAJCIE SIĘ DO MNIE W POKORZE.

Mateńko Boża - prosimy Ciebie ochraniaj Polskę i naszego patriotę - Grzegorza Brauna, gdyż tylko on chce wywyższyć Pana Jezusa na KRÓLA POLSKI. Prosimy, pomóż mu w podróży do USA.
MATKA BOŻA:
" Tak, My wiemy, że on jest największym patriotą polskim z polityków
i nikt nie zliczy jakich dozna Bożych zaszczytów.
To jest Nasz syn ukochany - na te czasy ostateczne dla was dany.

BÓG GO BŁOGOSŁAWI I CAŁE NIEBO I WIELKA OCHRONA OD NAS JEST WIELKĄ POTRZEBĄ. MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ, MÓDLCIE SIĘ NIEUSTANNIE
I MSZE ŚWIĘTE ZAMAWIAJCIE W JEGO INTENCJI OFIARNIE".

Panie Jezu - bardzo proszę o błogosławieństwo dla Grzegorza Brauna, który na zaproszenie Polonii przyjechał do Chicago.
Pan Jezus:
" Ty Mój - Nasz Synu umiłowany, jesteś przez naszego Boga Ojca na prezydenta wybrany.
Otóż powiadam tobie i wam wszystkim, że Grzegorz Braun jest Naszym i Polaków człowiekiem bardzo bliskim.
Ja znam jego serce, które kocha Mnie i Nas coraz goręcej.
To uczucie zawdzięcza modlitwom waszym, bo wie, że oczekiwanie na wywyższenie Mnie na Króla Polski jest najważniejszym czasem.
Powiedziałem, że Grzegorz Braun jest jedynym patriotą polskim ze wszystkich polityków i nie widzę lepszego od niego, chociaż "udających" patriotów jest bez liku.

A ty Mój - Nasz synu Bogu ofiarowany - nawet tym, że głosisz Mnie KRÓLEM - goisz Moje rany.
Polska otoczona jest wrogów pajęczyną i to nie jest narodu winą.
Najbardziej winię Episkopat w Polsce "nie Mój", gdyż jest ich bardzo dużo "grających" przy Moim Ołtarzu wiele ról.
Pamiętajcie - ci duchowni, którzy nie uznają Mnie KRÓLEM, w momencie śmierci ich dusze okryją się okrutnym bólem.
Ale będzie już za późno na szkód naprawienie, gdyż bardzo dużo ludzi zmieni kierunek myślenia i to będzie największe utrapienie ich sumienia.

Dziękuję tobie Grzegorzu, że śmiało bronisz Mnie jako KRÓLA,
bo wiesz, że bez KRÓLA w Polsce będzie wieka awantura.
Otaczam cię Moimi Aniołkami oraz Moimi rozmodlonymi duszami,
bo Mnie - Nam zależy żeby wielki patriota Grzegorz Braun
mógł głosić bez strachu słowo Boże i patriotyczne, a nawrócenia są liczne.
Nie martwcie się - będzie ochraniany, gdyż otwiera ludziom oczy przez demonów otumanianych".
Serdecznie pozdrawiam z Panem Bogiem - Mieczysława Kordas

http://nachwaletrojcyswietej.com/
Nie uznaję tych orędzi
Nie uznaję tych orędzi

Orędzie z Medziugorja,
2. lutego 2019

av

Drogie dzieci, Objawienia są rezultatem Miłości i dobroci Ojca Niebieskiego , one sprawiają, że wzrasta Wiara, która jest objaśniana, wnosi Pokój, pewność i Nadzieję. Tak więc i Ja, moje dzieci, z Miłosiernej Miłości Ojca Niebieskiego, zawsze od nowa wskazuję wam drogę ku Mojemu Synowi, ku Zbawieniu wiecznemu. Jednakże, niestety, wiele Moich dzieci nie chce Mnie słuchać, wiele Moich dzieci ma wątpliwości. Natomiast Ja, Ja zawsze w czasie i poza czasem, wielbiłam Pana za wszystko co On uczynił we Mnie i przeze Mnie. Mój Syn oddaje się wam, łamie z wami chleb, przekazuje wam Słowa Życia Wiecznego, byście je nieśli wszystkim. A wy, Moje dzieci, apostołowie Mojej Miłości, czego wy się boicie, skoro Mój Syn jest z wami? Pokażcie Mu swoje dusze, aby On mógł w nich przebywać i uczynić z

...

Drogie dzieci, Objawienia są rezultatem Miłości i dobroci Ojca Niebieskiego , one sprawiają, że wzrasta Wiara, która jest objaśniana, wnosi Pokój, pewność i Nadzieję. Tak więc i Ja, moje dzieci, z Miłosiernej Miłości Ojca Niebieskiego, zawsze od nowa wskazuję wam drogę ku Mojemu Synowi, ku Zbawieniu wiecznemu. Jednakże, niestety, wiele Moich dzieci nie chce Mnie słuchać, wiele Moich dzieci ma wątpliwości. Natomiast Ja, Ja zawsze w czasie i poza czasem, wielbiłam Pana za wszystko co On uczynił we Mnie i przeze Mnie. Mój Syn oddaje się wam, łamie z wami chleb, przekazuje wam Słowa Życia Wiecznego, byście je nieśli wszystkim. A wy, Moje dzieci, apostołowie Mojej Miłości, czego wy się boicie, skoro Mój Syn jest z wami? Pokażcie Mu swoje dusze, aby On mógł w nich przebywać i uczynić z was świadków, świadków Wiary i Miłości. Moje dzieci, żyjcie Ewangelią, okazujcie bliźnim miłość miłosierną , lecz nade wszystko żyjcie miłością do Ojca Niebieskiego. Moje dzieci, nie jesteście przypadkowo zjednoczeni. Ojciec Niebieski nikogo nie jednoczy przypadkowo. Mój Syn przemawia do waszych dusz. Ja mówię do was sercem. Jako Matka mówię wam, pójdźcie ze Mną, miłujcie się wzajemnie, dajcie świadectwo. Nie bójcie się swoim przykładem bronić Prawdy, Słowa Bożego, które jest wieczne i nigdy się nie zmienia. Moje dzieci, kto działa w świetle Miłości Miłosiernej i Prawdy, jest wspomagany przez Niebo i nie jest sam. Apostołowie Mojej Miłości, niech inni rozpoznają was zawsze po cichości, miłości i pogodzie ducha. Ja jestem z wami. Dziękuję wam.

Orędzie z Medziugorja,
25. stycznia 2019 r.

av

Drogie dzieci! Dziś, jak Matka wzywam was do nawrócenia. Dziatki, to jest czas dla was, czas ciszy i modlitwy. Dlatego w cieple waszego serca niech rośnie ziarno Nadziei i Wiary i wy, dziatki, z dnia na dzień odczujecie potrzebę, by więcej się modlić. Wasze życie stanie się uporządkowane i odpowiedzialne. Dziatki, zrozumiecie, że jesteście tu na ziemi przemijający i odczujecie potrzebę, by być bliżej Boga i z miłością dawać świadectwo waszego spotkania z Bogiem, którym będziecie dzielić się z innymi ludźmi. Jestem z wami i modlę się za was, ale nie mogę bez waszego „Tak”. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Dziś, jak Matka wzywam was do nawrócenia. Dziatki, to jest czas dla was, czas ciszy i modlitwy. Dlatego w cieple waszego serca niech rośnie ziarno Nadziei i Wiary i wy, dziatki, z dnia na dzień odczujecie potrzebę, by więcej się modlić. Wasze życie stanie się uporządkowane i odpowiedzialne. Dziatki, zrozumiecie, że jesteście tu na ziemi przemijający i odczujecie potrzebę, by być bliżej Boga i z miłością dawać świadectwo waszego spotkania z Bogiem, którym będziecie dzielić się z innymi ludźmi. Jestem z wami i modlę się za was, ale nie mogę bez waszego „Tak”. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy
/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”/
Mówi mocą Ducha Świętego św. Jan Paweł II
"To jest koniec, Apokalipsa w pełni, na co czekacie?"
ZAWIERZYĆ AKTEM INTRONIZACYJNYM POLSKĘ KRÓLOWI CHRYSTUSOWI I NADAĆ TEN TYTUŁ „CHRYSTUS KRÓL POLSKI”.

Czytajcie: http://www.domymodlitwyjp2.pl/pl/ordzia-alicja-mmcz-iv-osobista-intronizacja-jezusa-na-krola
Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy
/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”/
Mówi mocą Ducha Świętego św. Jan Paweł II
"To jest koniec, Apokalipsa w pełni, na co czekacie?"
ZAWIERZYĆ AKTEM INTRONIZACYJNYM POLSKĘ KRÓLOWI CHRYSTUSOWI I NADAĆ TEN TYTUŁ „CHRYSTUS KRÓL POLSKI”.

Czytajcie: http://www.domymodlitwyjp2.pl/pl/ordzia-alicja-mmcz-iv-osobista-intronizacja-jezusa-na-krola

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013