Intronizacja Chrystusa na Króla Polski

Komentarze

Dodaj komentarz
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


+ INTRONIZACJA czysto i klarownie, bez domysłów i dogmatów http://www.apokalipsa.info.pl/top/chrystus_krol.htm

APEL do wszystkich, komu leży na sercu rychła Intronizacja Chrystusa na Króla Polski

http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ak/apel.html
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


+ INTRONIZACJA czysto i klarownie, bez domysłów i dogmatów http://www.apokalipsa.info.pl/top/chrystus_krol.htm

APEL do wszystkich, komu leży na sercu rychła Intronizacja Chrystusa na Króla Polski

http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ak/apel.html
"Intronizacja Mojego Boskiego Syna odbyła się z rażącym zaniedbaniem i celowym obniżeniem rangi, a także wymaganego standardu. Choć marna, to jednak została Ona przyjęta. Gdy odzyskacie zdolność do samostanowienia, poprawicie ten Akt dokonując Go poprawnie i z należnym Bogu szacunkiem."

22 czerwiec 2017 r
Przekaz 753

http://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2017.htm
"Intronizacja Mojego Boskiego Syna odbyła się z rażącym zaniedbaniem i celowym obniżeniem rangi, a także wymaganego standardu. Choć marna, to jednak została Ona przyjęta. Gdy odzyskacie zdolność do samostanowienia, poprawicie ten Akt dokonując Go poprawnie i z należnym Bogu szacunkiem."

22 czerwiec 2017 r
Przekaz 753

http://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2017.htm
Kardynał Raymond Leo Burke: Oddajmy się Sercu Jezusa, wszyscy!

Kardynał Raymond Leo Burke: Oddajmy się Sercu Jezusa, wszyscy!

Właściwa Intronizacja, według wizji Adama-Człowieka z 30 sierpnia 2011 r .


https://gloria.tv/article/hSSnMDx6QVSn21ePFqPiJaECN
Właściwa Intronizacja, według wizji Adama-Człowieka z 30 sierpnia 2011 r .


https://gloria.tv/article/hSSnMDx6QVSn21ePFqPiJaECN
Stowarzyszenie Sympatyków Gdynia, dnia 2 lutego 2017 r.
Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału „SŁOWIK”
81-364 Gdynia ul. 3 Maja 27/31

Email: biuro@gdyniapozarzadowa.pl Tel: 58-661-35-41

APEL

do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło, Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego
Szanownych Panów i Pań Posłów na Sejm RP i Senatorów RP
– o przyjęcie uchwały Zgromadzenia Narodowego uroczyście ustanawiającej Pana Jezusa Królem naszej Ojczyzny.

My, niżej podpisani członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Sympatyków Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału „SŁOWIK”, gorąco apelujemy do Pana Prezydenta RP, Pani Prezes Rady Ministrów oraz Ministrów Rządu, Pana Marszałka Sejmu oraz Pana Marszałka Senatu oraz do Posłów i Senatorów o przygotowanie i przegłosowanie przez Sejm RP oraz Senat RP uchwały Zgromadzenia Narodowego ustanawiającej Pana Jezusa Chrystusa za Króla naszej...
Stowarzyszenie Sympatyków Gdynia, dnia 2 lutego 2017 r.
Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału „SŁOWIK”
81-364 Gdynia ul. 3 Maja 27/31

Email: biuro@gdyniapozarzadowa.pl Tel: 58-661-35-41

APEL

do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło, Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego
Szanownych Panów i Pań Posłów na Sejm RP i Senatorów RP
– o przyjęcie uchwały Zgromadzenia Narodowego uroczyście ustanawiającej Pana Jezusa Królem naszej Ojczyzny.

My, niżej podpisani członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Sympatyków Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału „SŁOWIK”, gorąco apelujemy do Pana Prezydenta RP, Pani Prezes Rady Ministrów oraz Ministrów Rządu, Pana Marszałka Sejmu oraz Pana Marszałka Senatu oraz do Posłów i Senatorów o przygotowanie i przegłosowanie przez Sejm RP oraz Senat RP uchwały Zgromadzenia Narodowego ustanawiającej Pana Jezusa Chrystusa za Króla naszej Ojczyzny i wszystkich Polaków, a Pana Prezydenta o jej niezwłoczne podpisanie.

U Z A S A D N I E N I E

Pragniemy serdecznie podziękować Panu Prezydentowi, że był obecny na uroczystościach 19 listopada 2016 r. w Krakowie Łagiewnikach.
Ubolewamy jednak, że przy tej sposobności nie został dokonany pełny Akt Intronizacji Chrystusa Króla przy udziale wszystkich władz państwowych w jedności z władzami kościelnymi. Szczególnie zasmucający był fakt nieobecności na uroczystości Pani Premier i jej jednoczesna obecność w kraju bardzo dalekim od wiary Chrystusowej.

Powszechną opinią jest to, że Akt z 19 listopada był dobrym krokiem w kierunku całkowitej i pełnej Intronizacji, dlatego apelujemy o pilne dokonanie następnego kroku jakim jest przyjecie ustawy ustanawiającej Pana Jezusa za Króla naszej Ojczyzny i wszystkich Polaków. Jest to możliwe na podstawie art. 114, art. 120 zd. 2 oraz art. 140 Konstytucji RP. Także możliwe jest sporządzenie projektu tej ustawy przez Pana Prezydenta. (przysługuje Sz. Panu inicjatywa ustawodawcza – art. 118 Konstytucji RP).
Jesteśmy głęboko przekonani, ze skutki finansowe tej ustawy nie obciążą w ogóle budżetu, a perspektywiczne skutki finansowe dla naszej Ojczyzny będą olbrzymie.

Szanowni Państwo, do dnia 19 listopada praktycznie byliście bardzo ograniczeni w jakimkolwiek działaniu i to z wielu względów. Między innymi, nikt nie znał dokładnego harmonogramu uroczystości. Niewiele o tym pisano – większość mediów milczała. Teraz sytuacja stała się o wiele bardziej przejrzysta i możliwe jest przyjęcie tej uchwały przez Sejm i Senat oraz podpisanie jej przez Pana Prezydenta.

Pan Jezus jest dobry, cierpliwy i miłosierny – ufamy, że ten następny krok także będzie przez Niego przyjęty, i wybaczy braki i uchybienia oraz obdarzy nas i naszą Ojczyznę następnymi łaskami, tak bardzo potrzebnymi w dzisiejszej rzeczywistości i nie pozwoli na jej unicestwienie przez wrogów zewnętrznych i wewnętrznych.

My, członkowie Stowarzyszenia „SŁOWIK” zwolennicy Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla naszej Ojczyzny dokonaliśmy indywidualnego, uroczystego Akt Intronizacji Chrystusa Króla na Jasnej Górze w dniu 30 czerwca 2004 roku i wyraźnie odczuliśmy jego owoce w naszej działalności. Wiemy, że w szeregu miejscowościach, parafiach czy stowarzyszeniach dokonywane były akty Intronizacji Chrystusa Króla na skalę lokalną.

Prosimy o dokonanie takiego aktu na skalę ogólnokrajową. Prosimy o odwagę.
Nikt bardziej niż Wy, reprezentanci Narodu Polskiego, nie zdaje sobie sprawy w jak trudnej sytuacji znajduje się nasz kraj – nie mamy tu na myśli tzw. parlamentarnej „opozycji totalnej” ale sytuację ogólnoświatową i ogólnoeuropejską, zarówno w aspekcie polityczno-militarnym jak i ekonomiczno – finansowym.

Rok 2017 może być rokiem wielkiego zwycięstwa Polski, ale też jej wielkiej katastrofy. Doświadczenie życiowe, czyli historia, uczy nas, iż nie możemy liczyć na pomoc naszych „przyjaciół” , z bliska i z daleka. Wręcz przeciwnie, historia uczy nas, iż ludzie Ci, nauczeni od wieków handlować całymi narodami, zapatrzeni w swoje interesy, pozbawieni wiary w Boga Prawdziwego, niejednokrotnie zniewoleni i zaprzedani przeciwnikowi Boga i ludzkości, dążą do katastrofy, w tragicznych dla nas Polaków skutkach.
Zaufajcie BOGU, nie ludziom, których prawdziwych intencji nie znacie.
NIE ZMARNUJCIE TEJ WIELKIEJ SZANSY, bo na Sądzie Bożym przyjdzie Wam odpowiedzieć za wszystko coście uczynili i
​ ​ czegoście w sumieniu nie uczynili.
Raz zmarnowana szansa nie powtarza się już nigdy. Warto w tym kontekście przytoczyć kilka fragmentów z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny:
(62) O życie szare i monotonne, ile w tobie skarbów. Żadna godzina nie jest podobna do siebie, a więc szarzyzna i monotonia znikają, kiedy patrzę na wszystko okiem wiary. Łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, nie powtórzy się w godzinie drugiej. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czas przechodzi, a nigdy nie wraca.Co w sobie zawiera, nie zmieni się nigdy; pieczętuje pieczęcią na wieki.
Orędzia dane Siostrze Faustynie dotyczyły także czasów w których obecne żyjemy. Ich celowość dotyczyła największego daru Bożego – oferty łaski Bożego Miłosierdzia, zanim nadejdzie Sprawiedliwość Boża. Kto odrzuca ofertę Miłosierdzia Bożego ten musi służyć Sprawiedliwości Bożej. Trzeciej opcji nie ma. Tak jak nie ma niebytu, stanu nieistnienia dla nieśmiertelnej duszy człowieka.

Szczegóły ostatniego aktu Miłosierdzia Bożego – oferty Intronizacji Chrystusa Króla – dane zostały w Orędziach dla sł. Bożej Rozalii Celakówny żyjącej w latach 1901-1944, czyli w zbliżonym okresie co Św. Siostra Faustyna.
Proces beatyfikacyjny służebnicy Bożej Rozalii Celakówny rozpoczął ks. kard. Franciszek Macharski. 5 listopada 1996r. Został on zakończony na szczeblu diecezjalnym 17 kwietnia 2007r., a cała dokumentacja została przesłana do Rzymskiej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, która do dnia dzisiejszego nie znalazła żadnych przeszkód w ogłoszeniu beatyfikacji. Zakończony na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyjny Rozalii Celakówny – to wiele więcej niż Imprimatur i należy wszystkie jej przekazy traktować bardzo poważnie. Rozalia Celakówna doszła do mistycznego zjednoczenia z Panem Jezusem, Matką Przenajświętszą i ze Św. Józefem, czego efektem było przeżywanie proroczych wizji, w których zostaje pouczona o konieczności uznania przez Naród Polski Jezusa Chrystusa za swego Króla poprzez Akt Intronizacji. Zmarła w opinii świętości 13 września 1944 roku.

Jeszcze poważniejszym argumentem za rychłym przeprowadzeniem pełnej Intronizacji jest ukazana przez Pana Jezusa Rozalii Celakównie zapowiedź II i III wojny światowej.

Wizje i pouczenia dotyczące II wojny światowej spełniły się i miały charakter ostrzeżenia i ukazania realności totalnej zagłady świata z chwilą wybuchu III wojny światowej. Szansą na ocalenie, wskazaną przez Boga, w jednym i w drugim przypadku była i jest Intronizacja. Wydarzenia związane z II wojną światową uświadamiają nam – z racji niespełnienia warunku Intronizacji – że w obliczu zbliżającej się III wojny światowej, nie można dopuścić do powtórzenia się tej sytuacji.

Na dwa lata przed wybuchem II wojny światowej w wizji udzielonej Rozalii pojawiła się zapowiedź tej wojny oraz warunek: jeśli Polska uzna Jezusa za swego Króla i Boga, do wojny i zwią­zanych z nią zniszczeń nie dojdzie. We wrześniu 1937 roku Rozalia pisała w swoich wyznaniach:
„Widziałam następujące rzeczy. Znalazłam się duchem na Stradomiuw Krakowie, od ul. Św. Agnieszki. Zobaczyłam w mieście straszne zamieszanie wśród ludzi, którzy uciekali w panicznym popłochu w nieznanych kierunkach… Obok mnie stał poważny Pan. Zwrócony był w stronę uciekających ludzi. Twarz jego była smutna, ale pełna najwyższej powagi… zbliżył się do mnie i mówił: …Nastaną straszne czasy dla Polski. Pytam go, kiedy ta wojna wybuchnie? On mi mówi, że to niedługo się stanie...”

W objawieniach udzielonych Rozalii Celakównej do­tyczących III wojny światowej w lipcu 1938 roku otrzymała proroczą wizję i pouczenie dotyczące wtedy jeszcze dość dalekiej przyszłości, ale dla nas dziś żyjących wydaje się, że już bardzo bliskiej. Spójrzmy – co przynoszą nam kolejne dni na świecie. Eskalacja ognisk zapalnych i konfliktów w skali globalnej postępuje z dnia na dzień. Trzecia wojna światowa naprawdę jest bardzo realna, a niektórzy twierdzą że już się zaczęła.Rozalia Celakówna pisała o tym tak:

„Znalazłam się na wysokiej górze, na której zobaczyłam kulę zupełnie podobną do globusa, lecz bardzo dużą. (...) Rozpoznawałam części świata i poszczególne państwa. Wtem staje przede mną postać męża pełna powagi i majestatu. (...) wówczas ta osoba mówi do mnie głosem pełnym powagi i namaszczenia: Moje dziecko! Za grzechyi zbrodnie popełnione przez ludzkość na całym świecie, ześle Pan Bóg straszną karę. Sprawiedliwość Boża nie może znieść dłużej tych występków. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeśli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację (...) we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemii już nigdy nie powstaną. Zapamiętaj to sobie, dziecko moje, zginą i już nigdy nie powstaną!!! (…) Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona”.

Bolesna lekcja, jaką dostała Polska w postaci II wojny światowej, której mogła uniknąć, gdyby wykonała żądanie Pana Jezusa, objawione przez Rozalię Celakówną, może zostać dziś zaprzepaszczona. Skutki tej bolesnej lekcji wiele pokoleń Polaków odczuwa do dzisiaj.
Jesteśmy zaniepokojeni wszechobecnym przemilczaniem w mediach sprawy Intronizacji także po dniu 19 listopada. Na podstawie w/w Orędzi należy uznać, że Akt ten był znacząco ważniejszym wydarzeniem niż obchodzona w tym roku 1050 rocznica Chrztu Polski lub Światowe Dni Młodzieży i wizyta Papieża Franciszka.

Akt Intronizacji, jeżeli został przez Boga uznany, pomimo jego ewidentnych niedoborów, jak np. nieobecność Pani Prezes Rady Ministrów oraz Panów Marszałków Sejmu i Senatu, został już zapisany w historii Polski, na tym świecie i na tamtym na WIECZNOŚĆ. Nie da się go już wymazać. Tym bardziej trzeba odważnie o tym mówić i edukować naród, wszędzie, gdzie to jest możliwe. Prosimy i apelujemy o odwagę.

Z wyrazami szacunku i pamięcią w modlitwie

W załączeniu przekazujemy listę podpisów osób popierających powyższy Apel.
Właściwa Intronizacja, według wizji Adama-Człowieka z 30 sierpnia 2011 r .


https://gloria.tv/article/hSSnMDx6QVSn21ePFqPiJaECN
Właściwa Intronizacja, według wizji Adama-Człowieka z 30 sierpnia 2011 r .


https://gloria.tv/article/hSSnMDx6QVSn21ePFqPiJaECN

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0006
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0029
bible0030
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0017
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0021
crucifix0022
crucifix0023
goleb0006
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0012
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0013
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0002
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013