Apostazja

Komentarze

Dodaj komentarz
Episkopat RUGA księży i świeckich! Dlaczego nie z katolewicy?
Maria Wiśniewska
31 stycznia o 23:18 ·
Abp. Viganò: "jesteśmy świadkami próby generalnej na rzecz ustanowienia królestwa Antychrysta”
Abp. Viganò rozmawia z dr Maike Hicson o pustym ołtarzu pontyfikalnym.
Omnes dii gentium demonia. Psalm 95,5
Wasza Ekscelencjo, w moim niedawnym artykule wskazałem, że papieski ołtarz bazyliki watykańskiej nie był używany, ponieważ został sprofanowany przez ofiarę złożoną bożkowi pachamamy. Przy tej okazji, w obecności Bergoglio i jego dworu, popełniono bardzo poważne świętokradztwo. Co o tym myślisz? Zbezczeszczenie bazyliki watykańskiej podczas ceremonii zakończenia Synodu dla Amazonii skaziło Ołtarz od chwili, gdy na stole postawiono naczynie poświęcone piekielnemu kultowi Pachamamy. Wydaje mi się, że ta i inne profanacje popełniane w...
Maria Wiśniewska
31 stycznia o 23:18 ·
Abp. Viganò: "jesteśmy świadkami próby generalnej na rzecz ustanowienia królestwa Antychrysta”
Abp. Viganò rozmawia z dr Maike Hicson o pustym ołtarzu pontyfikalnym.
Omnes dii gentium demonia. Psalm 95,5
Wasza Ekscelencjo, w moim niedawnym artykule wskazałem, że papieski ołtarz bazyliki watykańskiej nie był używany, ponieważ został sprofanowany przez ofiarę złożoną bożkowi pachamamy. Przy tej okazji, w obecności Bergoglio i jego dworu, popełniono bardzo poważne świętokradztwo. Co o tym myślisz?
Zbezczeszczenie bazyliki watykańskiej podczas ceremonii zakończenia Synodu dla Amazonii skaziło Ołtarz od chwili, gdy na stole postawiono naczynie poświęcone piekielnemu kultowi Pachamamy. Wydaje mi się, że ta i inne profanacje popełniane w kościołach i ołtarzach niejako przywołują takie czyny, które miały miejsce wcześniej i pozwalają nam zrozumieć ich prawdziwą naturę.
Co masz na myśli?
Mam na myśli czasy, kiedy szatan został uwolniony by działać przeciwko Kościołowi Chrystusowemu, od prześladowań pierwszych chrześcijan po wojnę Cristeros z Persji przeciwko Bizancjum; od obrazoburczej furii mahometan po splądrowanie Rzymu przez niemieckich lansquenetów; później nadeszła Rewolucja Francuska, potem XIX-wieczny antyklerykalizm, ateistyczny komunizm, wojna Cristero w Meksyku i hiszpańska krucjata wyzwoleńcza; następnie przerażające zbrodnie partyzantów komunistycznych podczas i po II wojnie światowej oraz różne formy chrześcijaństwa, które obserwujemy dziś na całym świecie. Zawsze, bez wyjątku, Rewolucja we wszystkich swoich formach potwierdza swoją lucyferiańską esencję, pozwalając na manifestację biblijnej wrogości między linią Węża i Kobietymiędzy dziećmi szatana a dziećmi Najświętszej Dziewicy. Nie ma innego wytłumaczenia tego okrucieństwa wobec Matki Bożej i jej dzieci.
Myślę w szczególności o intronizacji Rozumu Bogini, która miała miejsce 10 listopada 1793 r. W paryskiej katedrze Notre Dame, w okresie największego terroru. Również przy tej okazji piekielna nienawiść rewolucjonistów chciała zastąpić kult Matki Bożej kultem prostytutki, wzniesionym jako symbol religii masońskiej, zabrali ją na ramiona na krześle ciążowym i umieścili w sanktuarium. Ma to wiele analogii z pachamamą i oznacza piekielną mentalność, która to zainspirowała.
Nie zapominajmy, że 10 sierpnia 1793 r., Na kilka miesięcy przed zbezczeszczeniem Notre Dame, na Place de la Bastille wzniesiono posąg bogini Rozumu z rysami egipskiej bogini Izydy. Nadal jest znaczące, że ta aluzja do egipskich kultów znajduje się również w przerażającej szopce , która znajduje się obecnie na Placu Świętego Piotra. Ale jest jasne, że podobieństwom, które znajdujemy w tych rzeczach, towarzyszy coś zupełnie nowego.
Czy mógłbyś wyjaśnić, z czego składa się ten nowy element?
Mam na myśli to, że dopóki do soboru - lub mówiąc mniej surowo, do tego pontyfikatu -profanację i świętokradztwo dopuścili się zewnętrzni wrogowie Kościoła. Od tego czasu skandale osiągnęły najwyższe szczeble Hierarchii, nie wspominając o winnym milczeniu biskupów i zgorszeniu wiernych. Kościół Bergogliański przedstawia coraz bardziej niepokojący obraz, w którym zaprzeczaniu prawdom katolickim towarzyszy wyraźne potwierdzenie z natury antykatolickiej i antychrześcijańskiej ideologii, w której wyłonił się bałwochwalczy kult pogańskich bóstw, czyli demonów "oświeconych" i jest promowany przez świętokradcze akty i profanację świętych przedmiotów. Umieszczenie nieczystego naczynia na ołtarzu spowiedzi św. Piotra jest gestem liturgicznym o konkretnej wartości i celu wykraczającym poza symbolikę. Obecność bożka matki ziemi jest to wyraźna obraza Boga i Najświętszej Maryi Panny, namacalny znak, który w pewnym sensie wyjaśnia wiele lekceważących twierdzeń Bergoglio dotyczących naszej Najświętszej Matki.
Nic więc dziwnego, że ci, którzy zamierzają obalić Kościół Chrystusowy i papiestwo rzymskie, robią to z najwyższego tronu, jak mówi proroctwo Dziewicy de la Salette: „Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą Antychryst ». Powiedziałbym, że dziś nie możemy już mówić o zwykłej utracie wiary, ale musimy zwrócić uwagę na następny krok, który będzie wyrażony w autentycznej apostazji, w taki sam sposób, w jaki reforma liturgiczna ewoluuje w kierunku pogaństwa. co obejmuje systematyczną profanację Najświętszego Sakramentu. Zwłaszcza z nałożeniem (obowiązku) Komunii na rękę pod pretekstem covid. A także coraz bardziej widoczna niechęć do starej liturgii.
W gruncie rzeczy wiele form początkowej roztropności ukrywa prawdziwe intencje innowatorów, coraz bardziej odsłaniając prawdziwą naturę dzieła wrogów Boga. Pretekst wspólnej modlitwy o pokój, która legitymizowała rzeź kurczaków i inne skandaliczne obrzydliwości w Asyżu, nie jest już potrzebny, a są już tacy, którzy teoretyzują, że braterstwo między ludźmi może obejść się bez Boga i zbawczej misji Kościoła .
Co myślisz o wydarzeniach, które miały miejsce od października 2019 roku? W szczególności, że Bergoglio zrezygnował z tytułu Wikariusza Chrystusa, a także że zaprzestał celebrowania Mszy św. Przy ołtarzu papieskim oraz zawieszenie sprawowania Mszy publicznych w Santa Marta.
Zasada filozoficzna agere sequitur esse, („działanie wynika z istnienia”), sposób działania podąża za bytem, uczy nas, że wszystko działa zgodnie z tym, co jest. Kto rezygnuje z miana Wikariusza Chrystusa, sprawia wrażenie, jakby rozumiał, że tytuł mu nie odpowiada, a nawet że gardzi możliwością bycia wikariuszem Tego, którego Bergoglio pokazuje swoimi słowami i czynami, którego nie chce uznać i czcić jako Boga. Albo mówiąc prościej, nie wydaje mu się, aby jego misja jako najwyższego autorytetu Kościoła była zbieżna z katolicką koncepcją pontyfikatu, ale raczej z rzekomo zaktualizowaną i zdemitologizowaną wersją. Jednocześnie, ponieważ nie wierzy, że jest Wikariuszem Chrystusa, Bergoglio może zwolnić się od działania w takim charakterze, fałszując Magisterium jak nikt inny i gorsząc cały lud chrześcijański. Świętuj w pontyfikacie W ołtarzu wzniesionym nad grobem św. Piotra Apostoła uczyniłby Argentyńczyka niewidzialnym, przyćmił jego ekscentryczność i nieustanny wyraz obrzydzenia, którego nie może ukryć za każdym razem, gdy celebruje jako papież. Wręcz przeciwnie, dużo łatwiej jest mu wyróżnić się na placu św. Piotra w całkowitym odosobnieniu, przyciągając do siebie uwagę wiernych, którzy inaczej postawiliby na Boga.
Czy w takim razie uznajesz symboliczną wartość czynów Franciszka?
Symbole mają określoną wartość: wybrane przez niego imię, decyzja o zamieszkaniu w Santa Marta, rezygnacja z insygniów i szat typowych dla Biskupa Rzymu, takich jak czerwony kaptur, roquete i stuła, czy papieski herb na szarfa. Obsesja na punkcie wszystkiego, co profanum, jest symboliczna, podobnie jak nietolerancja wszystkiego, co wywołuje katolicki sens. I być może także symboliczny jest gest, którym w epiklezie, podczas Konsekracji, Bergoglio zawsze zakrywa kielich rękami, jakby chciał zapobiec wylaniu Ducha Świętego.
Tak samo, jak gdy ktoś klęka przed Najświętszym Sakramentem, daje świadectwo wiary w Rzeczywistą Obecność i dokonuje aktu latrii lub adoracji Bogu, nie klękając przed Najświętszym Sakramentem, Bergoglio publicznie ogłasza, że nie chce uniżyć się przed Bogiem. Oczywiście nie ma problemu, by padać na czworakach przed imigrantami lub urzędnikami republik afrykańskich. Niektórzy bracia, zakonnice, księża i świeccy, padając na twarz przed pachamamą, dokonali aktu autentycznego bałwochwalstwa, oddając cześć bożkowi i czcząc demona. Symbole, znaki i rytualne gesty są instrumentami, za pomocą których kościół bergogliański objawia się otwarcie.
Wszystkie te obrzędy neokościelne, te mniej lub bardziej wskazane obrzędy, te elementy zaczerpnięte ze świeckiej liturgii, nie są przypadkowe. Stanowią one jedną ze zmian w oknie Overtona, które Bergoglio wyprowadził już z teorii w swoich przemówieniach i aktach nauczania. Z drugiej strony czarownik, który czyni znak śiwy na czole Jana Pawła II i Budda czczony (podrzucony) koło tabernakulum kościoła w Asyżu, rozumieją się nawzajem w ich doskonałej spójności z dzisiejszymi okropnościami, dokładnie tak, jak w sferze społecznej przed rozważeniem „aborcja w dziewiątym miesiącu musiała być legitymizowana w bardziej ograniczonych przypadkach, a przed zalegalizowaniem małżeństw osób tej samej płci rozsądnie preferowano zasugerowanie, że ochrona sodomii nie podważyłaby instytucji naturalnego małżeństwa.
Czy Wasza Ekscelencjo wierzy, że te rzeczy się nasilą?
Jeśli Pan, Najwyższy i Wieczny Kapłan, nie raczy położyć kresu tej ogólnej wypaczeniu Hierarchii, Kościół katolicki będzie coraz bardziej przyćmiony przez sektę, która nadużywa go. Ufamy obietnicom Chrystusa i szczególnej pomocy Ducha Świętego, ale nie zapominajmy, że odstępstwo od szczytu Kościoła jest częścią wydarzeń eschatologicznych i nie można ich uniknąć.
Wierzę, że przesłanki, które widzieliśmy do tej pory, a które w dużej mierze sięgają soboru, nieuchronnie doprowadzą w coraz bardziej wyraźny sposób do wyznania apostazji ze strony przywódców kościoła bergogliańskiego. Wróg domaga się wierności swoim sługom i jeśli na początku wydaje mu się, że zadowala go drewniany bożek czczony w ogrodach watykańskich lub ofiara z ziemi i roślin na Ołtarzu Świętego Piotra, wkrótce zażąda publicznego i oficjalnego kultu, który zastąpić Nieustającą Ofiarę. W takim przypadku spełni się to, co prorokował Daniel o obrzydliwości spustoszenia w miejscu świętym. Uderza mnie precyzyjne wyrażenie, którego używa Pismo Święte: « Cum videritis abominationem desolationis stantem in loco sancto„[Gdy zobaczysz ohydę spustoszenia w miejscu świętym] (Mt 24,15). Jest wyraźnie napisane, że ta obrzydliwość będzie w bezwstydnym i aroganckim narzuceniu się w najbardziej obcym i nieodpowiednim dla niej miejscu. To będzie wstyd, skandal, coś bezprecedensowego i nie ma słów, aby to określić i potępić.
Co nas czeka, jeśli sprawy potoczą się w tym kierunku?
Moim zdaniem jesteśmy świadkami próby generalnej przed ustanowieniem królestwa Antychrysta, która zostanie poprzedzona głoszeniem Fałszywego Proroka, prekursora tego, który zapoczątkuje ostateczne prześladowanie Kościoła przed przytłaczającym i ostatecznym zwycięstwem Naszego Pan.
„Symboliczna pustka” papieskiego ołtarza to nie tylko ostrzeżenie dla tych, którzy udają, że nie widzą skandali tego „papiestwa”. Jest to w pewnym sensie sposób, w jaki Bergoglio chce, abyśmy przyzwyczaili się do zauważenia zasadniczej zmiany w papiestwie i w samym Kościele; widzieć w nim nie ostatniego z długiego szeregu rzymskich papieży, którym Chrystus nakazał karmić swoje owce i baranki, ale pierwszą głowę wielonarodowej filantropijnej korporacji, która uzurpuje sobie nazwę „Kościół katolicki” tylko dlatego, że mu na to pozwala cieszyć się prestiżem i autorytetem, którym trudno dorównać, nawet w czasach ogólnego kryzysu religijnego.
Paradoks jest zatem oczywisty: Bergoglio wie, że może skutecznie zniszczyć Kościół i papiestwo tylko wtedy, gdy zostanie uznany za papieża; ale jednocześnie nie może sprawować papiestwa w ścisłym tego słowa znaczeniu, ponieważ czyniąc to, z konieczności powinien mówić, zachowywać się i występować jako Wikariusz Chrystusa i Następca Księcia Apostołów. To ten sam paradoks, jaki obserwujemy w sferze obywatelskiej i politycznej, w której ci, którzy zostali ukonstytuowani jako autorytety do zarządzania sprawami publicznymi i promowania dobra wspólnego, są jednocześnie emisariuszami elity z misją zniszczenia kraju i pogwałcenia prawa obywateli. Za głębokim stanem i głębokim kościołem zawsze stoi ten sam podżegacz: Szatan.
Co mogą zrobić świeccy i duchowni, aby odwrócić ten pęd ku otchłani?
Kościół nie jest własnością papieża ani nie jest własnością kliki heretyków i rozpustników, którym udało się zdobyć władzę poprzez oszustwo i kłamstwo. Dlatego musimy zjednoczyć naszą nadprzyrodzoną wiarę, że Bóg nieustannie działa pośród swego ludu, z dziełem oporu, jak radzą Ojcowie Kościoła. Katolicy mają obowiązek stawić czoła niewierności swoich pasterzy, ponieważ przedmiotem posłuszeństwa, które są im winni, jest chwała Boża i zbawienie dusz. Dlatego potępiamy wszystko, co pociąga za sobą zdradę misji pasterzy, jednocześnie błagając Pana, aby skrócił te czasy próby. A jeśli pewnego dnia Bergoglio powiedział nam, że aby być z nim w komunii, musimy zrobić coś, co obraża Boga, będziemy mieli więcej potwierdzenia, że jest oszustem i jako taki nie ma autorytetu.
Módlmy się więc. Módlmy się dużo i żarliwie, świadomi słów Zbawiciela i Jego ostatecznego zwycięstwa. Nie będziemy sądzeni za skandale Bergoglio i jego popleczników, ale za naszą wierność naukom Chrystusa; wierność, która zaczyna się od życia w łasce Bożej, częstego przyjmowania sakramentów oraz składania ofiar i pokut za zbawienie sług Bożych.
Jakie jest Twoje życzenie na następne Święta Bożego Narodzenia?
Chciałbym, aby te trudne czasy pozwoliły nam zobaczyć, że tam, gdzie nie panuje Chrystus, ustala się bezpowrotnie tyrania szatana. Tam, gdzie nie króluje łaska, panuje grzech i występek. Tam, gdzie prawda nie jest kochana, ludzie popadają w błąd i herezję. Jeśli do tej pory wiele letnich dusz nie wiedziało, jak zwrócić się do Boga, uznając, że ich życie może znaleźć pełne i doskonałe spełnienie tylko w Nim, być może teraz zrozumieją, że życie bez Boga staje się piekłem.
Gdy pasterze pokłonili się w adoracji u stóp Dziecka Króla, leżącego w żłobie, ale w znacznym stopniu owiniętym w sukno, które dawniej było przywilejem królów, my również musimy gromadzić się na modlitwie wokół ołtarza, nawet jeśli znajduje się on na strychu lub w piwnicy, aby uniknąć prześladowań lub obejść zakaz gromadzenia się. Ponieważ nawet w ubóstwie , w potajemnej kaplicy lub opuszczonego kościoła Pan zstępuje na ołtarz, aby mistycznie poświęcić się dla naszego zbawienia.
Módlmy się, abyśmy pewnego dnia ujrzeli Papieża, który po raz kolejny sprawi Najświętszą Ofiarę na Ołtarzu Spowiedzi św. Piotra zgodnie z obrzędem, którego nasz Pan nauczył Apostołów i który był przekazywany w całości przez wieki. Będzie to znak, że papiestwo i Kościół Chrystusowy zostały przywrócone.
adelantelafe com/ ia-de-la-cupula-de-la iglesia/ (tłumaczenie automatyczne-błędy-mała korekta)

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013