Akt Oddania w Niewolę Miłości Trójcy Świętej

Akt Unii Świętej i oddania się Trójcy Świętej w Niewolę Miłości

(najlepiej wypowiedzieć przed wystawionym Najświętszym Sakramentem)

O Trójjedyny Boże, oto oddaję się Tobie w Niewolę Miłości poprzez Niepokalaną. 

Zgadzam się na wszelkie cierpienie, jakie na mnie ześlesz oraz wszelkie przeżycia. 

Niech nic nie znaczę od tej chwili, a Ty Sam posługuj się mną od tej pory. 

Oto będąc w pełni świadomości, ze skutkiem wiekuistym, wyrażam moją zgodę 

na zawarcie Świętej Unii z Bogiem Ojcem, Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym

oraz oddanie się całkowite i nieodwracalne w wieczną Niewolę Trójcy Przenajświętszej poprzez Niepokalaną. Ty Sam wydawaj dla mnie odpowiednie dyspozycje. 

Powierzam się cały Twoim Świętym Osobom Bożym na całą wieczność. 

Prowadź mnie, kieruj mną, według Twojej Woli tak, jaka będzie potrzeba i wymogi. 

Chcę być doskonałym narzędziem w Twoim Świętym Ręku. Oddaję Ci, Trójco Święta, poprzez Niepokalaną wszystkie moje modlitwy całego mojego życia, wszystkie cierpienia, wynagrodzenia, ekspiacje, całą moją duszę i cale moje ciało na wieczność. 

Zechciej przyjąć, o wieczny Boże, moją osobę w darze do wiecznej dyspozycji. 

Oto niewolnik Twój, o Panie, czeka na polecenia i rozkazy, 

niech się stanie we wszystkim Boża Wola nade wszystko.  Amen.

 

„Wystarczy, że Niewolnik raz jeden wypowie swój Akt oddania w tę Niewolę, My Trójca Święta to zapamiętujemy. Człowiek, Niewolnik Trójcy Świętej przez Niepokalaną jest bardzo cenny w Oczach Bożych. Nagroda i wszystko, co jest przeznaczone dla jego duszy, otrzyma w pełni dopiero w wieczności. 

Obiecuję każdej osobie, każdej duszy, która odda się takim aktem, że nigdy nie będzie na wieki potępiona w piekle. O ile będzie czynić wszystko, co w swojej mocy, by skrupulatnie realizować Wolę Bożą, obiecuję, że w Niebie osiągnie bardzo wysoki stopień chwały wraz z największymi świętymi. 

Nikt z bliższej i dalszej rodziny niewolnika nigdy nie będzie potępiony, ze względu na niewolnika. Osoby, które polecą się niewolnikowi, by się za nie modlił, są od tej pory, od tej chwili podłączone do oceanu Łaski Bożej. Obietnica Boża chroni przed wiecznym potępieniem, nie chroni przed czyśćcem.

Oddajcie samych siebie, waszych bliskich, znajomych, kapłanów do dyspozycji Trójcy Świętej przez Niepokalaną. Największą wartość w oczach Bożych ma samodzielne ofiarowanie się Bogu w Niewolę, do dyspozycji, oddanie wszystkiego.

Oddanie kogoś, bez jego wiedzy i zgody w Bożą Niewolę do dyspozycji, zyskuje dla tej duszy pewne Łaski Boże na tyle mocne, że dusza grzesznika może być przez to uratowana od swojego smutnego końca, od wiecznego potępienia.”   

( https://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2018.htm)

Uwaga: oddawać innych można swoimi słowami, ale też na klęcząco przed wystawionym NS 

Więcej o Niewolę Miłości czytajcie na stronie: https://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/bl/Niewola_Milosci.html