12 piątków

Idą ciężkie czasy, więc warto poćwiczyć post

12 piątków

Opisane 12 piątków od naszego Pana Jezusa do papieża Klemensa XIII, który zatwierdził szczególne Łaski, jakich dostąpią ci, którzy będą pościć o chlebie i wodzie przez 12 piątków. Należy przy tym odmawiać 12 razy Ojcze nasz, 12 razy Zdrowaś Maryjo i raz Wierzę w Boga Ojca.

Są to następujące piątki:

Nr Piątek Przed Świętem 2024 Łaska
1. 09.II Przed Wielkim Postem 14.II przynosi dar Ducha Św.
2. 22.III Zwiastowania NMP 25.III o co tylko prosić będzie Ducha Św. – otrzyma
3. 29.III Zmartwychwstania Pańskiego 31.III od wszelkich nieprzyjaciół, widzialnych i niewidzialnych, uwolniony będzie
4. 10.V Wniebowstąpienia Pańskiego 12.V potępiony nie będzie
5. 17.V Zesłania Ducha Św. 19.V bez sakramentu nie umrze
6. 24.V Trójcy Przenajświętszej 26.V godzinę śmierci swojej znać będzie
7. 21.VI Narodzenia Jana Chrzciciela 24.VI od wszelkich zaraźliwych chorób zostanie uwolniony
8. 28.VI Piotra i Pawła 29.VI w grzechu nie umrze
9. 06.IX Narodzenia NMP 08.IX Sama NMP ukarze się w godzinie śmierci
10. 27.IX św. Michała 29.IX lękać się śmierci nie będzie
11. 25.X Wszystkich Świętych 01.XI nie dozna nigdy niedostatku w domu swoim
12. 20.XII Bożego Narodzenia 25.XII przy konaniu jego ukaże się Sam Bóg i Aniołowie

Uwaga: Piątek trwa 24 godz. i post trwa też 24 godz., tylko o suchym chlebie i wodzie. Jest to droga zbawienia.