Argentyna

13.01.2013

„Znajdujesz się dzisiaj w Lujan, w najsłynniejszym sanktuarium tego wielkiego narodu, w którym jestem tak bardzo kochana i czczona. Widziałeś w tym ogromnym narodzie, jak wielka liczba Moich dzieci kocha Mnie i otacza chwałą. Tę ziemię wyjątkowo kocham i strzegę, i ze szczególną troską zajmuję się nią w bezpiecznym schronieniu Mojego Niepokalanego Serca.

Proszę, by mnożyły się wszędzie Wieczerniki rodzinne, które wam proponuję jako potężną pomoc dla ocalenia chrześcijańskiej rodziny od wielkich zagrażających jej niebezpieczeństw.

Ukazując Moją wdzięczność temu narodowi Argentyny za hołd miłości i modlitwy, jaki wszędzie otrzymałam, błogosławię was wszystkich, z Jezusem i Moim najczystszym małżonkiem Józefem, w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

Jednak, oczyszczenia nie uniknie również ten kraj. Zwłaszcza przybrzeżnym miastom grozi zatopienie.

Źródła informacji