Chile

13.01.2013

„Także w tym narodzie, który tak bardzo kocham, udawałeś się w różne miejsca, aby organizować Wieczerniki – z Moimi Kapłanami i z wieloma innymi Moimi dziećmi. Ileż miłości i czci wobec Mnie znajdujesz na wszystkich drogach świata!

Najbardziej wspaniałomyślna odpowiedź na Moje matczyne wezwanie pochodzi od biednych, małych, pokornych, cierpiących, grzeszników. Dzięki temu ciernie Mojego bólu zmieniają się w kwiaty, a łzy – w uśmiech. Widzę, że każdego dnia stajecie się coraz liczniejsi i bardziej wspaniałomyślni. Zewsząd dochodzi do Mnie coraz milszy głos waszej modlitwy.

Szczególnie miłuję Różaniec, który tak często odmawiacie, odpowiadając w ten sposób na naglące wezwanie waszej Niebieskiej Mamy! Podobnie z radością przyjmuję waszą odpowiedź na Mój bolesny apel o poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu. Wezwanie to spotyka się z wielką obojętnością ze strony większej części Moich biednych dzieci. Razem walczymy i codziennie dołączacie nowe siły do Mojej armii, aby odnieść zapowiedziane już zwycięstwo.”

Oczyszczenia nie uniknie także ten kraj. Zwłaszcza przybrzeżnym miastom grozi zatopienie.

Źródła informacji