Kanada

13.01.2013

„To ziemia bardzo przeze Mnie umiłowana, a tak zagrożona i zraniona przez Mojego przeciwnika! Na przykładzie tego wielkiego narodu widzisz, jak ludzkość, zwiedziona przez obłudne duchy, podąża drogą zła i wielkiej niemoralności. Dostrzegasz, że i Kościół jest coraz bardziej zagrożony przez błędy i grzechy, że zagraża mu niebezpieczeństwo utraty prawdziwej wiary.

Mój przeciwnik silnie zaatakował tę ziemię, prowadząc wiele Moich biednych dzieci na drogę materializmu, przesadnego poszukiwania przyjemności, pieniędzy, egoizmu, pychy i nieczystości. Rozpusta i niemoralność rozszerzyły się wszędzie – szczególnie przez prasę i telewizję. Tak psuje się też dusze małych i prostych.

Także Kościół jest tu szczególnie zagrożony przez rozszerzanie się błędów prowadzących do utraty wiary. Za tę bolesną sytuację odpowiedzialni są Pasterze, gdyż wielu z nich nie broni już odważnie Prawdy. Często milczą i tolerują wszelkiego rodzaju nadużycia, przez co nienaruszalna wiara katolicka jest coraz bardziej zagrożona.

Moja dusza jest przeszywana na widok sytuacji, w jaką wpadł ten wielki naród, w którym się znajdujesz. Popadł ponownie w pogaństwo, stał się ofiarą materializmu i nadmiernego szukania przyjemności. Prawo Boże jest coraz bardziej gwałcone i każdego dnia dokonuje się zamachu na dar życia poprzez niezliczone aborcje. Rozbicie, rozwód, uciekanie się do środków zapobiegających poczęciu, rosnąca ilość aborcji wołających o pomstę przed obliczem Boga – wszystko to usiłuje dziś zniszczyć rodziny.

Narody Stanów Zjednoczonych i Kanady stały się ofiarami materializmu i nadmiernego poszukiwania przyjemności. Prawo Boże jest coraz bardziej gwałcone, a nieczystość – szerzona przez wszystkie środki społecznego przekazu. Ucieka się do wszelkich środków przeszkadzających życiu. Aborcje wzrastają wszędzie i są zalegalizowane przez prawa niesprawiedliwe i niemoralne.

Pocieszyła Mnie wielka odpowiedź, jaką otrzymałam w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych podczas tych Wieczerników, ponieważ nigdy nie widziano tak wielkiego uczestnictwa Kapłanów i wiernych. Z powodu wspaniałomyślnej odpowiedzi, jaką wszędzie otrzymuję ze strony Moich najmniejszych dzieci, obiecuję wam zadziałać w godzinie wielkiej próby, aby was ocalić. Moja matczyna obecność pośród was jest niezawodnym znakiem opieki i ocalenia.”

Wielkiego oczyszczenia Kanada nie uniknie, w tym przez zalanie dużych obszarów terytoriów nisko położonych.

Źródła informacji