Nikaragua

13.01.2013

„Znajdujesz się w kraju Ameryki Centralnej, w którym należące do Mnie dzieci szczególnie Mnie kochają, wzywają i uwielbiają. Znajdujesz się w tym narodzie, schwytanym w pułapkę i zaatakowanym przez Mojego Przeciwnika, lecz kochanym przez waszą Niebieską Mamę i chronionym w bezpiecznym schronieniu Jej Niepokalanego Serca. Otrzymałam dla niego dar uwolnienia od komunizmu i drogocenny dar pokoju.

Także Kościół, który w nim żyje i cierpi, musi nieść krzyż prześladowania i zdrady ze strony niektórych swoich dzieci. Jednak Ja zadziałałam w jego obronie i dla jego ochrony, bo został on poświęcony Mojemu Niepokalanemu Sercu. W ostatnich czasach Kościół został tu szczególnie doświadczony i dotknięty. Moje dzieci musiały nieść ciężar dotkliwej niewoli, narzucony przez system ateistyczny i komunistyczny. Przyjęłam jednak ich modlitwę, spojrzałam na ich dotkliwe cierpienie i zadziałałam osobiście, aby ich wybawić z tej niewoli. Teraz przyrzekam udzielić wielkiego daru Pokoju temu ludowi należącemu do Mnie, Mnie poświęconemu i tej ziemi Mnie powierzonej.

Podążajcie słodkim śladem waszej Niepokalanej Mamy, a również zostaniecie wyzwoleni z jarzma wszelkiego zniewolenia.

Wyzwalam was z niewoli grzechu, który trzyma was w mocy szatana, i prowadzę każdego dnia do życia wolnością dzieci Bożych.

Wyzwalam was z niewoli nieuporządkowanych namiętności, szczególnie z nieczystości, aby pozwolić wam kroczyć drogą świętości i czystości.

Wyzwalam was z niewoli egoizmu i nienawiści, aby umożliwić wam życie w miłości i jedności ze wszystkimi.

Wyzwalam was z niewoli systemów politycznych – zbudowanych na negacji Boga, na głoszonym i szerzonym ateizmie – abyście byli przygotowani do życia jako nowy lud Boży, otwarty na doskonały kult dla Jego chwały.

Wyzwalam was z niewoli złych czasów, w których żyjecie, aby was przygotować do wejścia w nowe, nadchodzące czasy. Zapraszam was dziś do podążania słodkim śladem Niepokalanej Mamy, abyście szybko dotarli do bezpiecznego portu waszego wybawienia.

Błogosławię z miłością tę nikaraguańską ziemię i wszystkich Moich synów, którzy Mnie tu czczą i wzywają z tak wielką ufnością i nadzieją.”

Tak więc i Nikaragua nie zginie, lecz zostanie oczyszczona.

Źródła informacji