Honduras

13.01.2013

„Znajdujesz się tutaj, w tym narodzie Ameryki Centralnej, w którym wiele Moich dzieci szczególnie Mnie kocha i czci. Czy widziałeś, z jakim entuzjazmem zostało przyjęte orędzie Niebieskiej Mamy i jaką czułą i dziecięcą miłością Mnie darzą? W tych latach – w których Moje Serce jest głęboko zranione przez grzechy i niewierności, przez pychę i oschłość, przez uporczywe odrzucanie Moich macierzyńskich interwencji – pocieszają Mnie Moje najmniejsze dzieci.

Pocieszają Mnie najbiedniejsi, którzy dają Mi odpowiedź bogactwem swej miłości, pokory i uległości. Z jak wielkim otwarciem serca i duszy słuchają Mojego słowa, przyjmują je i żyją nim! Zaprawdę, dla tych ubogich materialnie i duchowo przygotowywane jest Królestwo Boże. Przyjdzie ono wkrótce do was w całej swej Boskiej wspaniałości.

Pocieszają Mnie ci najmniejsi, którzy żyją naprawdę jak dzieci, kształtowane przez Jezusa i chronione w niebieskim ogrodzie Jego Boskiej miłości. Z jakąż czułością niosę ich w Moich matczynych ramionach, aby przynieść im pociechę. Tylko im objawiam tajemnicę Mojego Niepokalanego Serca, światło Mojego zamysłu, plan bitwy i chwilę Mojego zwycięstwa.

Pocieszają Mnie nowe serca, ukształtowane w świetlistej zagrodzie Mego Niepokalanego Serca. Formuję nowe serca wbrew nienawiści, która się rozlewa; egoizmowi, który pochłania; oschłości, która ochładza; zatwardziałości, która paraliżuje wiele serc i sprawia, iż stają się zimne i niewrażliwe, twarde i zamknięte na potrzeby pozbawionych pieniędzy i biednych. Formuję nowe serca, które będą umiały szerzyć wszędzie bicie Mojej matczynej i miłosiernej miłości. Serca te potrafią kochać Boga. Tylko ta miłość uwielbia Boga i stanowi jedyną pociechę dla waszej Niebieskiej Mamy.

Pociesza Mnie ten mały naród w Hondurasie, jego serce ogromnie napełnione miłością do Mnie. Dziś byłeś w pałacu prezydenckim, aby dokonać wraz z Prezydentem Republiki poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Wezmę pod Moją szczególną opiekę ten Naród, ponieważ – uczyniwszy to, o co prosiłam was w Fatimie – pocieszył Mnie w szczególny sposób”, więc przeżycie temu krajowi jest zagwarantowane, choć i oczyszczenie też jest nieuniknione.

Źródła informacji