Japonia

12.01.2013

„ Polaków wybrałem, aby oczyścić świat i Kościół. Za wami pójdzie Mój drugi wybrany naród, Japonia. Jeżeli Polska wzgardzi danymi jej łaskami, to te łaski otrzyma Japonia.”

„To, co wydarzyło się w Nagasaki, może wkrótce zdarzyć się we wszystkich częściach świata, jeśli Moje dzieci nie przyjmą Mojego zaproszenia do powrotu do Boga. Popatrz na dziesiątki milionów twoich braci, którzy żyją pogrążeni jeszcze w ciemności pogaństwa i oczekują chwili wejścia do jedynej owczarni, aby wreszcie poznać pocieszający głos Dobrego Pasterza. Dziś ogłaszam wam, że ten wielki cud będzie miał wkrótce miejsce. W chwili tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w świecie cały ten wielki naród – obecnie pogański – wejdzie do owczarni, której Dobrym Pasterzem jest Jezus Chrystus. Przygotujcie się na tę chwilę w pokorze i ufności, słuchając ulegle głosu waszej Niebieskiej Mamy.

Jestem Mamą również dla wszystkich pogan – zatroskaną i zaniepokojoną o ich zbawienie. Troszczę się o kiełki życia i dobroci w ich sercach; pomagam im zachować Prawo, które Pan wyrył w głębinach serca każdego człowieka. Pobudzam ich umysły do pragnienia Prawdy i w ten sposób łagodnie prowadzę ich na spotkanie z Moim Synem Jezusem. Ich pełne i całkowite przylgnięcie do Ewangelii będzie nadzwyczajnym dziełem Mojego Niepokalanego Serca.

Nawet w tym wielkim narodzie, prawie całkowicie pogańskim, Moje małe dzieci odpowiedziały Mi radośnie i z wielką wspaniałomyślnością. Moje Serce Mamy drży z miłości i czułości wobec nich. Otwieram też dla nich drogę zbawienia. Wraz z tryumfem Mego Niepokalanego Serca wejdą do jedynej Owczarni, której Mój Syn Jezus jest dobrym pasterzem.

Chciałam, abyś mógł ofiarować całej Japonii bezpieczne schronienie Mego Niepokalanego Serca. Wejdźcie wszyscy do tego schronienia. Dzięki temu Ja będę was chronić i strzec, gdy przyjdzie na was wielki i straszny dzień Pana.”

Źródła informacji