Filipiny

Wielki plan dotyczący tego narodu

„Jak bardzo kocham tę ziemię, z powodu jej miłości do Mnie, pobożności i okazywanej Mi czci! Znów z tej ziemi kieruję do świata pełne udręczenia wezwanie, z którym zwróciłam się tego samego dnia w Fatimie. Streszcza ono w kilku słowach orędzie, które przyszłam wam przekazać z Nieba: Nie grzeszcie już! Nie obrażajcie więcej Mojego Syna Jezusa, który jest już tak bardzo znieważany. Powróćcie do Boga przez wasze nawrócenie, drogą modlitwy i pokuty.

Niestety, Moje orędzie nie zostało wysłuchane. Ludzkość nadal podąża drogą buntu przeciw Bogu, uporczywego odrzucania Jego prawa miłości. Doszło nawet do zanegowania grzechu, do usprawiedliwiania najpoważniejszych wykroczeń moralnych – w imię fałszywie rozumianej wolności. W ten sposób szatanowi, Mojemu przeciwnikowi, udało się schwytać was w swoje sidła.

Wielu zatraciło świadomość grzechu, dlatego coraz częściej się go popełnia i usprawiedliwia. Prawie zupełnie zanikło poczucie żalu, który jest pierwszym krokiem na drodze nawrócenia. Nawet w narodach o najstarszej tradycji chrześcijańskiej doszło do zalegalizowania wielkiej zbrodni masakrowania małych dzieci w łonie matek. Zbrodnia ta woła o pomstę przed obliczem Boga.

Oto godzina sprawiedliwości i miłosierdzia. Oto godzina kary i zbawienia. Wasza Niebieska Mama wstawia się za wami u Boga, ponieważ nigdy nie byliście tak zagrożeni i tak blisko największej próby jak obecnie. Dlatego błagam was o nawrócenie i o powrót do Boga. Chcę, aby przez was – Moi umiłowani synowie, którzy Mi się poświęciliście, przez was, Moi apostołowie tych ostatnich czasów – to pełne niepokoju wezwanie dotarło do najdalszych krańców ziemi.

Popatrz na ten ogromny archipelag, a zobaczysz, jak w sposób nadzwyczajny Moje Dzieło również tutaj się rozszerza. Podziwiaj Moje cuda w każdym zakątku świata. Ujawniłam przed tobą czasy i miejsca, w których właśnie odnosi tryumf Moje Niepokalane Serce.

Popatrz na serca i dusze wszystkich Moich synów! Jakże są wierni Jezusowi, jakże Mi oddani i zjednoczeni z Kościołem! Za ich pośrednictwem Światłość Mojego Serca rozszerza się we wszystkich krajach kontynentu. Mam wielki plan w odniesieniu do tego narodu. On jest Mi miły z powodu swej prostoty, religijności, wielkiego ubóstwa, pokory i cierpliwości.

Jestem Matką wszystkich ludów. Patrzę w serca narodów, aby zebrać w nich ziarna dobra i doprowadzić je do rozkwitu w ogrodzie Niepokalanego Serca. Dzięki temu wiele z nich ocaleje w chwili decydującej próby, kiedy niektóre znikną z powierzchni ziemi. Patrzę z czułością i radością na Moich synów. Prowadzę cię do nich, abyś organizował tu Wieczerniki modlitwy i abyście wspólnie odnowili poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

W tym błogosławionym narodzie – co do którego mam wielki plan miłości i światłości – gromadzę was wszystkich w schronieniu Mojego Niepokalanego Serca.”

Filipiny zostaną, ale zostaną totalnie oczyszczone, zwłaszcza miasta i tereny przybrzeżne narażone są na zatopienie, jak również niektóre wyspy, już nie mówiąc o trzęsieniach ziemi, co jest tu na porządku dziennym, ale – nie na takiej skali.

Źródła informacji