Grecja i Turcja

12.01.2013

(Przeszłość i najbliższa przyszłość tych wrogich dla siebie krajów są tak mocno ze sobą związane, że najlepiej podać ich razem, żeby nie pisać dwa razy tego samego.)

Turcy, widząc, że Chiny i Niemcy najechali na Rosję, wygrywają i eliminują Słowian (zostawiając ludność pochodzenia żółtej rasy). Pomyślą sobie, że mają wreszcie „historyczną szansę” na „ostateczne rozwiązanie” wielowiekowego problemu turecko–greckiego. Zaczną więc przygotowania do najazdu na Grecję od prowokacji o spornych „sześć morskich mil”. Ale najechać nie zdążą (grecy pocierpią trochę jedynie z powodu blokady morskiej). Za wcześnie spiszą na straty Rosję, która nie tylko po raz kolejny w szczepy rozbije Niemców i spróbuje podbić całą Europę (co jej znów, na szczęście, nie uda się), ale również wykorzysta greko-turecki konflikt dla realizacji swoich wielowiekowych planów wyjścia ku Atlantykowi, a więc – podboju Istambule („oswobodzenie Konstantynopola”).

W tym celu flota Rosyjska wejdzie do Morza Śródziemnego (właściwe już tam weszła pod pretekstem manewrów morskich i ewakuacji 30 tys. Rosjan z Syrii). A mają jeszcze flotę podwodną, broń nuklearną i niewiadomo jaki wynalazki, do tego – wściekłą i doświadczoną Armią. Szansy więc Tyrków będą marne – ultimatum Zachodu Rosjanie zignorują, Turków – po raz kolejny – rozbiją, a Konstantynopol przejmą.

Wtedy – żeby urwać dla siebie tłuste kawałki – do Wojny przystąpią kraje Zachodu – Wielka Brytania, Francja, Włochy i jeszcze 6–7 państw UE. Zginie 600 mln. ludzi. Grecy zaś do tej wojny nie przystąpią i nie tylko nie ucierpią, lecz odzyskają na zawsze swoje ziemie, w tym – Konstantynopol, który będzie zarządzany przez nich oraz Zachód i Rosjan.

Turcja zaś zostanie starta z mapy świata (podzielona między Greków, Ormian, Kurdów i Gruzin). Jedna trzecia Turków przy tym zginie, jedna trzecia – przejdzie na chrześcijaństwo i jedna trzecia wyemigruje do Mezopotamii (no bo ktoś musi zasiedlić pozostałe po Arabach ziemie).

Jednak Grecja też za wszystkie swoje grzechy nie zostanie bez kary: będzie zaatakowana i zajęta przez Armię Chińską, wykorzystującą jej terytorium dla przechwycenia Arabskich Poli naftowych, bo Rosyjskie zostały zalane przez POTOP. Ale Amerykanie ich uratują.

Źródła informacji