Hiszpania i Portugalia

12.01.2013

„Zwłaszcza w waszych krajach szatan dąży do podzielenia was, przeszkadzając w waszym braterskim zrozumieniu i wzajemnej miłości, którą chciałabym widzieć doskonale królującą między wami. Powinniście być czujni, bo w waszych krajach Mój przeciwnik dąży do zniszczenia za wszelką cenę waszej jedności. Dawajcie też przykład życia we wszystkim zgodnego z Ewangelią. Pragnę doprowadzić was na najwyższy szczyt świętości, aby odeprzeć atak Mojego przeciwnika, dążącego – zwłaszcza w waszych krajach – do pozbawienia Kościoła blasku. Czyni to przez sekularyzację, która głęboko wniknęła w życie Moich poświęconych synów i w wiele domów zakonnych. Jak usilnie pracuje masoneria i komunizm, aby w sposób ukryty niszczyć Mój Kościół, który zawsze był wspaniały i silny w waszych krajach! Odpowiedzcie na te ataki rodzące ciemność, rozszerzając wszędzie Moje Światło. Zapewnijcie wszystkim bezpieczeństwo, które wam przygotowałam na czekające was krwawe dni: schronienie Mego Niepokalanego Serca. Walczcie przy pomocy modlitwy i pokuty! Niech Różaniec stanie się waszą zwycięską bronią. Jestem Królową Różańca Świętego. Jestem Matką Wiary. Jestem Królową Pokoju. Z tego miejsca, (Fatima, Portugalia), na którym objawiłam się jako Niewiasta obleczona w słońce, błogosławię was wszystkich w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

„Hiszpania jest tak przeze Mnie kochana, a szczególnie atakowana i uderzana przez Mojego przeciwnika. Przy pomocy trzech zasadzek szatan usiłuje was dziś zwieść i oddalić od Jezusa i ode Mnie:

– Pierwsza zasadzka dotyczy waszej ojczyzny, która oficjalnie zeszła z drogi swej wielowiekowej wierności tradycji chrześcijańskiej, by przyjąć ideologie ateistyczne i materialistyczne. W ten sposób przyjęto błąd obojętności w życiu politycznym i społecznym. W imię fałszywej wolności zalegalizowano rozwód, aborcję, wszelkie środki zapobiegania narodzeniu się życia. Cóż chrześcijańskiego pozostało dziś w waszym narodzie, który – dzięki przykładowi danemu przez tylu świętych i przez tylu męczenników – był przecież światłością dla całego świata? Powróć, o Hiszpanio, na drogę nawrócenia i twej największej wierności Chrystusowi!

– Druga zasadzka dotyczy Kościoła w waszym narodzie. Jest on przeniknięty sekularyzmem, który uderzył szczególnie w życie Kapłanów i wielu osób zakonnych. Kościół jest rozdarty głębokim wewnętrznym podziałem, zraniony w swych Pasterzach, którzy – z obawy przed narażeniem się na krytykę – milczą i nie bronią już stada powierzonego im przez Chrystusa. Z powodu waszego braku wiary, gorliwości, modlitwy i świętości kieruję dziś do was – którzy jesteście Aniołami Kościołów – pełne niepokoju upomnienie Mojego matczynego Serca. Pan ma was właśnie poprosić o zdanie rachunku z tego, jak zarządzaliście Jego winnicą. Pozwoliliście wejść do niej wilkom – porywaczom przebranym za baranki – by pożarły zdeptane i rozproszone stado.

– Trzecia zasadzka dotyczy życia Moich dzieci – szczególnie młodzieży, zagrożonej ogromnym szerzeniem się niemoralności. Proszę o powrót na drogę powszechnego nawrócenia do Pana – przez zachowywanie Prawa Bożego, przez praktykowanie cnót chrześcijańskich, zwłaszcza pokuty i miłości. Niech zapach waszej czystości rozpogodzi na nowo otaczającą was atmosferę wielkiego zagrożenia i niebezpieczeństw!

Powierzcie się opiece Aniołów Stróżów, zwłaszcza Archaniołów: świętego Gabriela, świętego Rafała i świętego Michała. Dzięki temu zostaniecie przyobleczeni cnotą męstwa, tak dziś koniecznego. Głębokie rany, które wam zadano, zostaną uleczone. Zwłaszcza święty Michał zawsze będzie was bronił w tej straszliwej walce toczącej się w ostatnich czasach pomiędzy Niebem i ziemią. Na koniec staniecie się częścią zwycięskiej armii – kierowanej przez waszego Niebieskiego Wodza, Niewiastę obleczoną w słońce – dla bardzo bliskiego tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w świecie.”

„Jest to ziemia tak atakowana przez Mojego przeciwnika, lecz Niebieska Mama kocha ją i chroni. Wylewacie balsam na rany Mego głębokiego bólu i leczycie je.

1) Poddaje się pod dyskusję i zaprzecza prawdom stanowiącym fundament katolickiej wiary. Naucza się błędów i podąża za nimi. Szerzy się utrata wiary. Wszędzie dokonuje się inwazja wielkiego odstępstwa wobec Jezusa i Jego Ewangelii.

2) Bądźcie właśnie wy mocnymi świadkami wierności Ewangelii, której jesteście sługami.

3) Nie zważajcie na zły przykład, jaki mogą wam dawać w tym względzie przełożeni i współbracia. Kontemplujcie jedynie głęboką boleść i krwawiącą ranę, jaką zadaje Sercu waszej Niebieskiej Mamy postępujące odstępstwo, szerzące się coraz bardziej w Kościele.”

Hiszpania zostanie gruntownie oczyszczona, zaś cały obszar Portugalii będzie, niestety, zatopiony. Co wcale nie oznacza, że Portugalczycy muszą zginąć jako naród. Przecież mogą wyemigrować do Hiszpanii, zaś później np. do Brazylii (oczywiście ci, którzy posłuchają ostrzeżenia).

Źródła informacji