Niemcy

12.01.2013

„Ten wielki naród jest tak bardzo narażony na niebezpieczeństwa. Bliska jest największa kara.”

Niemcy, widząc, że Chiny najechali na Rosję, wygrywają i eliminują Słowian (zostawiając ludność pochodzenia żółtej rasy). Pomyślą sobie, że mają wreszcie „historyczną szansę” na „ostateczne rozwiązanie” wielowiekowego problemu niemiecko-słowiańskiego tak, jak oni to rozumieją: odebrać im ziemie (no bo im zawsze brakuje przestrzeni życiowej), zaś samych Słowian – eliminować. Nagle zapomną o swojej tak rozreklamowanej po II Wojnie Światowej przyjaźni z Polakami i Rosjanami, a nawet zdradzą swoich sojuszników tejże Wojny – Czechów i Słowaków.

I tak, trochę za wcześnie spisawszy Rosję i jej niepokonaną dotąd Armię na straty (bo niby pokonaną przez Chiny), Bundeswehra (a może nawet znów Reichswehra, bo do władzy w Niemczech dojdzie NPD) śmiało wsadzi nóż w plecy, zaatakowawszy z morza– i to zwycięsko – Kaliningrad oraz Szczecin i Gdańsk (co wcale nie warto robić, bo i tak wszystkie te tereny zaleje morze!). Oczywiście, że Ruscy nie tylko później ich stąd znów wybiją, ale również, wściekli za zdradę najadą na całe Niemcy, tym bardziej, że znów będą mieli dobry pretekst do „sprawiedliwej świętej wojny z agresorem” i milczącą zgodę Anglii i Francji, nie będących pewnymi, czy po wyniszczeniu Słowian nie przyjdzie również ich kolej. Amerykanie zaś, zgodziwszy się formalnie na sojusz z Niemcami, realnie mało im pomogą, bo tak naprawdę też ich nie lubią, a chcąc zmniejszyć potęgę Rosji, wcale sobie nie życzą Supermocarstwa Niemieckiego czy Chińskiego (właśnie dlatego pomogą Rosji: z pomocą broni psychotropnej wygonią Chińczyków, kiedy oni, złamawszy tajną umowę, ruszą za Ural).

Wcześniej zaś Wojsko niemieckie wypowie wojnę nie tylko Polsce i Rosji, ale również Czechom i Słowacji, chcąc włączyć tereny Polski, Czech i Słowacji (a później również Ukrainy) bez ludności Słowiańskiej. Polska, Czechy i Słowacja wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka ich zagłada, stworzą wspólną obronę. Niemieckie wojsko wtargnie na teren Sudetów, aby niszczyć i mordować ludność Polską tam zamieszkałą. Mogą dotrzeć do Wałbrzycha i zaatakować Wrocław. Atak wojsk niemieckich runie z Berlina w kierunku Łodzi i Warszawy. Tylko wspólnie z Czechami i Słowacją, będzie można odeprzeć atak wojsk niemieckich na Polskę.

Po kilku dniach działań wojennych, walki przeniosą się w kierunku Niemiec Zachodnich, daleko od granic Polski. Niemiecki brat będzie występował przeciwko bratu. Nienawiść powróci do narodu, który ją stosował. Niemcy będą niszczyć się wzajemnie z nienawiścią, pasją i wściekłością. Prawo nienawiści wraca do tego, kto je stosuje.

Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę i wciągnie wszystkie państwa dawnego układu warszawskiego pomijając już działanie Polski, Czech i Słowacji widzących, że w razie zwycięstwa NRF czeka je zagłada. Walczyć będą ze sobą Niemcy a Rosja wywrze w tym kraju całą swą wściekłość za cios z tyłu, za przegrywanie na wschodzie, za widok klęsk. Dopiero, gdy dojdzie do Atlantyku ruszą inne narody zagrożone bezpośrednio. Rosjanie cofną się na wskutek walk na Ukrainę zostawiając za sobą spaloną ziemię i popioły miast.

Najbardziej zniszczone będą Niemcy, gdyż trudno ocalić jednostki jak winny jest naród. Ostrzega się wszystkich Polaków mieszkających na ziemiach niemieckich, jeżeli ocaleją z wojny, zgina w falach morza, które zaleje prawie cały kraj. Nad Niemcami użyta będzie broń jądrowa, ogień, powietrze, woda zbuntują się, gdyż skalane zostały wszystkie żywioły. Wszystkie siły przyrody wykorzystywali Germanie, aby niosły śmierć uwielokrotnioną. Dolina Renu stanie się dolina śmierci. Wielkie miasta zmienia się w popiół i dym, które zmyje fala morza.

Niemcy nie tylko będą mieli zalane nizinne tereny Północne, ale głębinowe trzęsienie ziemi pod rzeką Ren w „Zagłębiu Rury”, spowoduje zniszczenie miast i teren się zapadnie. Olbrzymia ilość ludzi może zginąć. Polacy powinni powrócić do Polski.

Austria

„Także tu odnajdujesz cuda Mego Niepokalanego Serca. Jak wspaniałomyślną odpowiedź otrzymuję od Moich najmilszych synów, a przede wszystkim od tylu wiernych, którzy Mnie słuchają, kochają i pozwalają Mi się ulegle prowadzić. Widziałeś, jak licznie przybyli ze wszystkich części tego kraju, aby wziąć udział w Wieczernikach modlitwy i odnowić poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu.”

Niestety, Austriacy zupełnie zapomnieli, komu zawdzięczają oswobodzenie od dziesięcioletniej Sowieckiej okupacji, i to – bez żadnej krwi, lecz – całonarodowej dziesięcioletniej modlitwy Różańcowej. Dlatego w Austrii i Tyrolu pojawią się ruchy górotwórcze, a z koryt rzecznych wyleją rzeki, wystąpią powodzie i obsunięcia ziemi. Innsbruck , Salzburg i Wiedeń zostaną jednak oczyszczone i oszczędzone – jako miasta (co wcale nie znaczy, że nie zostaną po wojnie zamieszkane przez inne narody!).

Szwajcaria

Szwajcarię tak podstępnie atakuje i uderza szatan, lecz Niebieska Mama tak kocha i broni. Tu Jej przeciwnik sprawuje swoją wielką władzę przez hedonizm, zezwalającą na wszystko moralność i nieczystość; tu zaciemnił blask Kościoła przez podział, rozszerzanie błędów oddalających wielu od prawdziwej wiary.

Obojętność na krzywdy, bogacenie się kosztem innych zaprzeczają prawom Bożym i nie pozostaną nie pomszczone, a przykładem będzie los Szwajcarii. W Szwajcarii pojawią się ruchy górotwórcze a z koryt rzecznych wyleją rzeki, wystąpią powodzie i obsunięcia ziemi.

Zostaną jedynie nieliczne rodziny, z krajów języka niemieckiego. To są Słowa ostrzeżenia, które można jeszcze złagodzić modlitwą, pokutą i ekspiacją. Odwołać się już tego nie da. I tak, wielowiekowy problem niemiecko-słowiański zostanie faktycznie „ostatecznie rozwiązany” – z tym, że nie po ich myśli, lecz według Sprawiedliwości Bożej. Ocalałym niemieckojęzycznym rodzinom zupełnie wystarczy przestrzeni życiowej – nawet tych żałosnych resztek „Wielkich Niemiec”(nawet jeśli zostaną oni włączone do innych – sąsiednich Państw, bo Niemcy jako Państwo – zniknie z mapy Europy, jak oni życzyli Państwom Słowiańskim.

Źródła informacji