Wielka Brytania i Irlandia

12.01.2013

„Anglia i Irlandia – ziemia tak dziś zagrożona przez Mojego przeciwnika i tak przeze Mnie kochana i strzeżona. Zobaczcie, do jakiego stopnia Mój przeciwnik walczy w waszych krajach! Używa przede wszystkim nienawiści, rodzi wszędzie podziały i niezgodę, niepohamowany egoizm i przemoc. Przez to bardzo wielu Moich synów często upada – jako ofiary terroru – a krew przelewana jest na waszych ulicach.

Mój przeciwnik, zwłaszcza w waszych krajach, zwodzi was trucizną neopogaństwa i zdemoralizowania. Rozszerza się ona coraz bardziej, zbierając wśród Moich dzieci wiele ofiar. Jak liczni są młodzi zwiedzeni zepsuciem, poszukujący jedynie przyjemności! Przyciągnięci szeroko propagowaną nieczystością i narkotykami żyją jak chorzy i potrzebują pomocy, aby wyzdrowieć.

Doprowadźcie do tryumfu miłości i dobroci! Rosą waszej kapłańskiej miłości ugaście ogień nienawiści. Stańcie się Moimi narzędziami, budującymi wokół siebie wspólnotę i braterstwo. Z czułością Mojej matczynej miłości idźcie do wszystkich – zwłaszcza do najbardziej potrzebujących i najbardziej oddalonych.

W waszych krajach Kościół jest jeszcze podzielony i wielu odczuwa pilność doprowadzenia go do jedności. Błogosławię wysiłki tych, którzy pragną odbudować jedność Kościoła. Wyjawię wam jednak, dzieci, że może się to dokonać jedynie przez specjalny cud Ducha Świętego i dzięki szczególnej interwencji Mojego Niepokalanego Serca.

Bądźcie światłem i bezpieczeństwem dla wszystkich należących do innych wyznań chrześcijańskich i ukażcie im port, do którego powinni wejść, by wypełnić wolę Mego Syna Jezusa: Kościół święty i katolicki. Obiecuję wam, że po tryumfie Mego Niepokalanego Serca wasze kraje ponownie zakosztują radości oglądania odnowionego i zjednoczonego Kościoła. Zabłyśnie on wszędzie wspaniałością Chrystusa.”

Irlandia będzie oczyszczona. Południowa Anglia zniknie, jednak proces jej zatopienia będzie następował stopniowo, tak, że zdążą oni wyemigrować do Rosji, a potem mogą wyjechać do tak pogardzanej przez nich Australii. Szkocja zostanie.

Źródła informacji