Europa Wschodnia

12.01.2013

„W imię waszej Niebieskiej Matki – tak, w imię Maryi – zostali pokonani Turcy, kiedy oblegali Wiedeń i grozili opanowaniem i zniszczeniem całego chrześcijańskiego świata. Przewyższali innych liczbą, siłą, uzbrojeniem i czuli, że do nich należy pewne zwycięstwo. Jednak wezwano Mnie publicznie i proszono. Moje Imię zostało wypisane na proporcach i było wzywane przez żołnierzy. Za Moim więc wstawiennictwem nadszedł cud waszego zwycięstwa, który uratował świat chrześcijański przed zniszczeniem. Dlatego też Papież ustanowił w tym dniu święto Najświętszego Imienia Maryi.

W imię Maryi został pokonany w tych narodach marksistowski komunizm, który od dziesiątków lat ukazywał swą moc i trzymał w ciężkiej i krwawej niewoli wiele Moich biednych dzieci. Nie z powodu polityków i ruchów, lecz dzięki Mojej osobistej interwencji nadeszło wreszcie wasze wyzwolenie.

Również w imię Maryi zostanie doprowadzone do końca Moje Dzieło i klęskę poniesie masoneria, wszelka diabelska moc, materializm i praktyczny ateizm. Cała ludzkość będzie się mogła przygotować na spotkanie z Panem, zostanie oczyszczona i całkowicie odnowiona. Moje Niepokalane Serce odniesie tryumf w świecie.”

„– Uczestniczcie w Mojej boleści, wywołanej przez wielkie rozszerzenie się materializmu i hedonizmu w tych narodach, które przez dziesiątki lat żyły pod bolesnym niewolnictwem ateistycznego komunizmu. Moje Niepokalane Serce wyjednało wielką łaskę ich uwolnienia. Jednak diabelskie i masońskie moce rozszalały się sprawiając, że w nie także weszło zło, które właśnie zaraziło cały świat, takie jak materializm, oburzające poszukiwanie przyjemności, pieniędzy, nieumiarkowanych i nieprzyzwoitych rozrywek, pornografii i prostytucji. Przez to Moje biedne dzieci są jeszcze bardziej zagrożone i narażone na największe niebezpieczeństwo zatracenia.

– Uczestniczcie w Mojej boleści wywołanej przez upowszechnianie w sposób podstępny i zdradziecki wrogości wobec duchowieństwa. Kościół był tu przez lata prześladowany, więziony, krzyżowany i prowadzony na męczeństwo. Pomiędzy wszystkimi Moimi umiłowanymi synami chcę wspomnieć Kardynała Józefa Mindszenty, który był symbolem i drogocenną ofiarą krwawego prześladowania. Teraz Kościół jest pozornie wolny, lecz ciągle przeszkadza się Mu w jego misji. Spowodowane to jest przez szerzenie ateizmu praktycznego, sekty, obojętność i nihilizm młodzieży, która tak jest uprzedzona do religii, że zbyt rzadkie są nowe powołania do życia zakonnego i kapłańskiego.

– Uczestniczcie w Mojej boleści, bo masoneria dominuje tutaj swą ukrytą mocą. Prowadzi ona do rozprzężenia obyczajów, do utraty zmysłu moralnego, do pochwalania swobody seksualnej, do zniszczenia rodziny przez rozwody, kontrolę urodzin i aborcję, która jest coraz bardziej upowszechniana i uprawomocniana.

Rozumiecie zatem, że upadek komunizmu – który przyszedł tu w 1989 r., przez szczególne działanie Mego Niepokalanego Serca – był jedynie znakiem i zapowiedzią Mego pełnego i największego zwycięstwa. Zwycięstwo nadejdzie wraz z upadkiem ateizmu praktycznego w całym świecie, wraz z pokonaniem sił masońskich i szatańskich, ze zniszczeniem wielkiej mocy zła i z pełnym tryumfem Boga w świecie – już całkowicie oczyszczonym przez wielką miłosierną karę. To dlatego zapraszam was do dziecięcego oddania się, do ufności i do wielkiej nadziei. Zapewniam was o Mojej matczynej opiece i proszę o zaniesienie do wszystkich krajów Wschodu Moich słów nadziei, pocieszenia i pokoju.

Wielki jest jednak Mój ból, kiedy widzę całą ludzkość znajdującą się ciągle w niewoli materializmu, praktycznego ateizmu, hedonizmu, buntu, nienawiści i nieczystości. Wielki jest Mój ból, ponieważ nie posłuchano ani nie spełniono Mojego matczynego i pełnego niepokoju wezwania do nawrócenia się i do powrotu do Pana.

Dlatego znowu zwracam się do was, Moi umiłowani i poświęceni Mi synowie, prosząc was o ofiarowanie Panu waszego życia modlitwy, ducha miłości i wynagrodzenia – dla zbawienia tej biednej ludzkości, podążającej drogą własnego zniszczenia. W ten sposób, za waszym pośrednictwem, mogę kontynuować Moje macierzyńskie dzieło miłosierdzia, które rozpoczęłam w tych krajach. Muszę je jeszcze doprowadzić do końca we wszystkich częściach świata – dla tryumfu Mojego Niepokalanego Serca.”

Źródła informacji