59. Nowenna Pompejańska

Komentarze

Dodaj komentarz
Bóg zapłać wszystkim uczestnikom poprzednich oraz obecnej 59. Nowenny Pompejańskiej za Polskę. Tym razem utworzyliśmy 123 Róże. Wśród 854 uczestników modli się z nami 4 Biskupów, 96 Kapłanów, 17 Sióstr zakonnych, a także 11 obcokrajowców (w intencji o pokój) z kilku krajów świata.

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa„Kochani Polacy, drodzy Moi poddani, w was jest Moja nadzieja, na was najbardziej liczę, bo poza nielicznymi wyjątkami, tylko wy zostaliście wiernymi Bogu i Mnie… Prawdą jest, że jesteście nowym narodem wybranym, a wasze wybraństwo nie jest bezpodstawne. Jako naród wywodzicie się z jednej z odnóg potomstwa Abrahama... Wolą Bożą i Moją jest, aby w Nowej Erze to Polak prowadził Kościół Święty jako ostatni już Papież. Trójca Święta wyposaży go szczególnie, w specjalny sposób, on wszystko naprawi. Módlcie się za niego, aby przetrwał i wytrwał. Niczym się nie zniechęcajcie, lecz trwajcie wiernie przy Bogu i przy
...
Bóg zapłać wszystkim uczestnikom poprzednich oraz obecnej 59. Nowenny Pompejańskiej za Polskę. Tym razem utworzyliśmy 123 Róże. Wśród 854 uczestników modli się z nami 4 Biskupów, 96 Kapłanów, 17 Sióstr zakonnych, a także 11 obcokrajowców (w intencji o pokój) z kilku krajów świata.

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa„Kochani Polacy, drodzy Moi poddani, w was jest Moja nadzieja, na was najbardziej liczę, bo poza nielicznymi wyjątkami, tylko wy zostaliście wiernymi Bogu i Mnie… Prawdą jest, że jesteście nowym narodem wybranym, a wasze wybraństwo nie jest bezpodstawne. Jako naród wywodzicie się z jednej z odnóg potomstwa Abrahama...

Wolą Bożą i Moją jest, aby w Nowej Erze to Polak prowadził Kościół Święty jako ostatni już Papież. Trójca Święta wyposaży go szczególnie, w specjalny sposób, on wszystko naprawi. Módlcie się za niego, aby przetrwał i wytrwał. Niczym się nie zniechęcajcie, lecz trwajcie wiernie przy Bogu i przy Mnie. Zechciejcie nam zaufać, My was nigdy nie zawiedziemy...

Musicie zakończyć wszelką profanację Najświętszego Sakramentu, zwłaszcza czynioną tak masowo przez świeckich szafarzy i szafarki, a także wiernych przyjmujących Komunię Świętą na stojąco i do ręki. Trójca Święta żąda, aby wszyscy wierni bezwzględnie przyjmowali Komunię Świętą tylko na kolanach i do ust, z rąk kapłana i diakona...

Wszelkie Boże Błogosławieństwa, zwłaszcza z rąk kapłanów, powinniście przyjmować tak jak Ja, na klęcząco. Trójca Święta i Ja chcemy o wiele więcej Adoracji Najświętszego Sakramentu, tak, aby ludzie mogli Adorować godnie swojego Boga i spokojnie się pomodlić. Przypominam wam o potrzebie postu (prawdziwy post to nic do ust, oprócz Komunii Świętej, łagodniej o płynach, najsłabiej o chlebie i wodzie, nie jedzenie mięsa w środy i w piątki to tyko wstrzemięźliwość) i umartwieniu się, a to wszystko oddawane powinno być do Bożej dyspozycji, czyli do Bożego Skarbca.

Wiele razy mówiliśmy wam co macie robić, jak postępować, bo sama modlitwa, post i ofiary to nie wszystko, udajcie się przed wystawiony Najświętszy Sakrament, tam oddajcie imiennie wolną wolę osoby w jej imieniu, nie czyńcie tego hurtowo, ale tylko imiennie, to uratuje wieczność tych osób. Osoba taka gdy się nawróci, niech sama dokona aktu oddania, w Niewolę Miłości Trójcy Świętej przez Niepokalaną, lub w Niewolę Niepokalanej, te akty są równoznaczne. Chcę, abyście w ten sposób oddawali wolę swoich kapłanów i biskupów, módlcie się za nich, wszystkich powierzajcie Bożej opiece. Zechciejcie pomóc Mi ich zbawić, a przez nich liczne dusze z nimi związane...”
(Przekazy z dn. 06-26.08.2023)
Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Polski (a teraz nawet świata), do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 16 września do 8 listopada) . W obecnej 58. Nowennie wśród 856 uczestników w 123 Różach modli się z nami 4 Biskupów, 96 Kapłanów, 17 Sióstr zakonnych, a także 12 obcokrajowców (w intencji o pokój) z kilku krajów świata.

Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w Kółkach Różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet Cały Różaniec. Nadal będziemy się modlić (aż...
Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Polski (a teraz nawet świata), do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 16 września do 8 listopada) . W obecnej 58. Nowennie wśród 856 uczestników w 123 Różach modli się z nami 4 Biskupów, 96 Kapłanów, 17 Sióstr zakonnych, a także 12 obcokrajowców (w intencji o pokój) z kilku krajów świata.

Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w Kółkach Różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet Cały Różaniec.

Nadal będziemy się modlić (aż do skutku) w następujących szczegółowych intencjach:

I. O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

II. ZA KAPŁANÓW I BISKUPÓW POLSKICH

III. O JAK NAJSZYBSZE OGŁOSZENIE PRZEZ KOŚCIÓŁ V. DOGMATU MARYJNEGO (O WSPÓŁODKUPICIELCE, ORĘDOWNICZCE I POŚREDNICZCE WSZYSTKICH ŁASK).

IV. O POKÓJ NA ŚWIECIE

V. DZIECI ZAGROŻONYCH ABORCJĄ I NAWRÓCENIA BŁĄDZĄCYCH RODAKÓW
Zgłaszać się można na mail msybirak@gmail.com lub na tym Forum.


Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Przed rozpoczęciem Różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

(Dotyczy to wszystkich uczestników Nowenny.)

Przez 27 dni: od 16 września do 12 października odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni: od 13 października do 8 listopada odmawiamy część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

„Modlitwy końcowe” obowiązkowo odmawiają osoby, które rozważają Piątą Tajemnicę w każdej części Różańca. Reszta też może je odmawiać, ale – nieobowiązkowo.

Niezależnie od modlitw końcowych, wszyscy kończymy Różaniec trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

Przypominam, że osoby, które rozważają Pierwszą Tajemnice Radosną, na początku, jak zwykle, odmawiają Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo).

„PROSZĘ, NIE PRZERYWAJCIE TEJ NOWENNY, PODYKTOWANEJ WAM PRZEZ MOJĄ MATEŃKĘ – TO JEST JEJ MISJA WSPÓŁODKUPICIELKI I POCIESZYCIELKI NA CZASY OSTATECZNE.”
Proszę o dziesiątkę.
Proszę o dziesiątkę.
Proszę bardzo:
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Proszę bardzo:
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
av
Zbigniew Wiesław Wierciński
Tajemnica bolesne
Tajemnica bolesne
Oczywiście
Oczywiście
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Proszę o kontynuacje tajemnic różańca św tajemnica 3 części radosnej o Dogmat Maryjny ;taj 3 części swiatła o pokój ;taj 3 części bolesnej o zwieńczenie intonizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski ;taj 3 części chwalebnej za kapłanów. Z Panem Bogiem
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Proszę o kontynuacje tajemnic różańca św tajemnica 3 części radosnej o Dogmat Maryjny ;taj 3 części swiatła o pokój ;taj 3 części bolesnej o zwieńczenie intonizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski ;taj 3 części chwalebnej za kapłanów. Z Panem Bogiem
Na wieki wieków. Amen.
Proszę bardzo. Bóg zapłać!
Na wieki wieków. Amen.
Proszę bardzo. Bóg zapłać!
Proszę o przypisanie mi tajemnic. E.J.
Proszę o przypisanie mi tajemnic. E.J.
Proszę bardzo:
Część druga — Tajemnice Światła
Proszę bardzo:
Część druga — Tajemnice Światła

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
ariol0023
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0025
crucifix0026
crucifix0027
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0021
goleb0022
goleb0023
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
kwiat0013
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0013
noc0015
noc0016
noc0017
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013