Bóg Ojciec

20.01.2013

„Dziś 7. dzień miesiąca i dziś jest dzień Mojego Święta. Dziś udzielam światu specjalnych Łask, szczególnie tym, co o to proszą Mnie, jako Ojca całej ludzkości. Mało, kto o Mnie pamięta i czci Mnie, a przecież i Ja zasługuję na cześć. Ja Jestem twój Bóg i Pan i proszę, aby kto tylko będzie mógł i chciał niech uczci Mnie w każdy 7. dzień każdego miesiąca, a w sierpniu dodatkowo w 1. niedzielę sierpnia.

W tych dniach zyskacie wiele Moich Łask, jeśli godnie Mnie uczcicie. Kto może niech zamówi w tym dniu Mszę Świętą. Każdy, kto odprawi Mszę Świętą do Mnie pod tytułem Ojca Całej Ludzkości i przyjmie godnie na klęcząco i do ust Komunię Świętą, ten otrzyma ode Mnie bardzo wiele specjalnych Łask. Obiecuję, że kto czcić Mnie będzie, jako Ojca Całej Ludzkości, ten otrzyma przywilej, że wszystkie linie rodzinne przeszłe i przyszłe nie będą potępione. Jest to Łaska wielka, którą daję po wsze czasy! Kto zechce skorzystać z tak przeobfitego zdroju Łask Bożych? Jak bardzo ludzkość pędzi na oślep, na zatracenie. Tak bardzo pragnę rozlać na cały świat czarę Mojej Miłości! Krępuje Mnie wolna wola, którą wam dałem.

Proszę wszystkie dzieci światłości, o w miarę stałą i wierną współpracę z Moją Łaską, jaką wam daję. Tak bardzo miłuję Moje stworzenia i nie mogę unicestwić tego, co raz stworzyłem. Byt duchowy nie ulega kasacji. Wiedzcie słodkie dzieci światłości, że Ja wszystko mogę, ale jak powiedziałem, unicestwić nie mogę, bo Moje prawo jest wieczne, niezmienne, jest monolitem. To, co raz postanowię zdania nie zmieniam. Właśnie na samym początku, przed stworzeniem świata tak postanowiłem i tak się stało.

Wielu spośród was słodkie dzieci powie, ze mogłem nie dawać człowiekowi wolnej woli, że mogłem dać taką Łaskę, która przemieniłaby nawet szatana i ludzi, że nie byłoby piekła. Tak, mogłem to uczynić, lecz to nie był mój zamysł od początku. Jako pierwsze ustanowiłem prawa i zasady, jakie będą rządziły po stworzeniu wszystkiego. Jak już wspomniałem wcześniej, com raz postanowił, nie zmieniam. Nie mogę, więc uczynić nic z tych rzeczy, które były wyżej wymienione. Przeszkoda jest jedna, wolna wola, jaką dałem wam ludziom i bytom anielskim, którymi są również szatani, demony.

Zapytacie, dlaczego człowiekowi dałem szansę na poprawę, a szatanowi nie? Otóż, człowieka uczyniłem bytem niższym od anielskiego i człowiek, jako taki nie był w pełni wszystkiego świadomy i miał pewne braki. Sprawiedliwość Boża jest doskonała, więc zawyrokowała, aby dać szansę poprawy. Szatan miał pełne poznanie od samego początku. Jasno Mnie oglądał i popełnił wykroczenie, które co prawda nie unicestwia go, lecz nie pozwala mu przebywać koło Wiecznej Doskonałości.

Jestem Miłosierny, wiec tylko, dlatego utworzyłem piekło. Jest to jedyne miejsce dla tego typu bytów, które z wyboru wybierają dobrowolne, wieczne odrzucenie. Nie ja was odrzucam. To wy sami się odrzucacie. Ja Jestem Bogiem Świętym, Sprawiedliwym i Miłosiernym. Są to niektóre z bardzo wielu przymiotów, które posiadam od wieków, od zawsze. Moja natura jest Wielka i niczym Nieograniczona. To prawo, które ustanowiłem, jako niezmienne na wieki, powoduje różnicę miedzy Mną, a wami.

Spytacie, dlaczego nie uczyniłem wszystkich równymi sobie? Tak, mogłem to uczynić, lecz wiem, że gdybym to uczynił byłoby złe, niemające podstaw istnienia i przyniosłoby same złe rzeczy. Tylko dlatego ustanowiłem prawo takie, a nie inne, a całą resztę dostosowałem do prawa, które ustanowiłem.

Chcę, aby nikt z ludzi nie wgłębiał się w tematy, które go przerastają. Zgłębianie takie jest niepotrzebne i powoduje niepotrzebny zamęt w sercu i niepokój, czyli jest złe. Znając wszystko od początku zanim to stworzyłem, tak porozmieszczałem granice, aby były dobre dla człowieka i duchów anielskich. Każdy z was, Chóry Anielskie i ludzie, mają swój poziom poznania. Nie pozwolę poznać szybciej i więcej, bo tak to ułożyłem i tak jest słuszne. Niebianie już wiedzą w pełni, a wy dopiero poznacie. Jednak i Niebianie poznają stopniowo, bo tak jest lepiej. Stopniowanie poznania, daje więcej szczęścia i radości Moim stworzeniom, jakimi przecież jesteście.

Jak wspomniałem, proście w każdy 7. dzień każdego miesiąca na Mszy Świętej o wszystko, a Ja wypełnię to, co będzie zgodne z Wolą Trójcy Świętej. Chcę, pragnę Święta ku czci Mojej Świętej Osoby w Pierwszą Niedzielę Sierpnia. Niewielu ludzi modli się w tej intencji. Przytulam was z Ojcowską czułością do Mojego Serca i błogosławię wam krociami Łask Bożych. Jak bardzo pragnę, aby Kościół uznał Moje Święto i uczcił Mnie, choć jednym dniem w roku. Pragnę, aby wszyscy ludzie obchodzili, jako Moje Święto - każdy siódmy dzień miesiąca i pierwszą niedzielę sierpnia. Niech roztropni kapłani ułożą stosowne modlitwy i oficja, a czytań możecie znaleźć z Moją Osobą w Piśmie Świętym bardzo dużo. Pragnę w tym dniu zesłać wam łaskę pocieszenia i umocnienia. Jednak otrzyma ją jedynie ta dusza, która będzie prawdziwie przygotowana. Drogie dzieci obiecuję, kto czcić Mnie będzie i obchodzić Moje Święta ten na pewno nie pójdzie do piekła na wieczne potępienie, a gdy będzie gorliwy w tym rozpowszechnianiu, to dam duży stopień świętości jeszcze za życia, a po śmierci przyjmę najwyżej po krótkim czyśćcu w Moje Ojcowskie Święte Ramiona.

Poproście o to odpowiednie władze Kościoła, aby było ustanowione takie Święto. Zbierzcie od wszystkich wierzących podpisy i poprosić Kongregację do Spraw Kultu Bożego, aby zajęła się oficjalnie tą sprawą, aby to mogło być ogłoszone w całym Kościele. Jeżeli hierarchia uzna twoje starania o sprawy ci powierzone i jeżeli rozpocznie ten kult, Ja sam dam wam Łaskę, o Polsko, aby w bardzo krótkim czasie nastąpiły bardzo korzystne zmiany dla Polski. Wiedzcie o Polacy, że prymat w świecie może być wam odebrany i dany innym. O Polsko opamiętaj się. Czyż mam wam zesłać kolejne ostrzeżenia i upomnienia?

Tak bardzo pragnę, aby Mnie czczono, tak bardzo pragnę udzielać wam krocie łask. Wiedzcie, że wysłuchane są wszystkie prośby wasze, które są zgodne z Wolą Bożą. Tak bardzo pragnę, aby dzieci Boże żyły miłością i ją wcielały w swe ziemskie życie. Nie zajmujcie się niepotrzebnymi sprawami, nawet, kto czuje się na siłach, niech pozbędzie się telewizora i video. Szatan obecnie bardzo dużo ludzi opętuje używając tych środków przekazu.

Ja w swej Miłości chcę dobra dla wszystkich. Sprawiedliwość jednak zmusza Mnie, abym was chłostał, aż pojmiecie i wykonacie Wolę Bożą. Tak wiele Łaski daję ci Polsko! O Polacy, dlaczego odrzucacie Moją Miłość. O biskupi, kardynałowie i kapłani polscy, czy myślicie żem jest Bogiem starym i głuchym, a nawet głupim? Obrazy, gdzie się Mnie przedstawia, jako starca są karykaturą. Wiek, ilość lat, wygląd są pojęciem względnym, a Ja tym kryteriom nie podlegam. Nie jestem ani starszy, ani młodszy, od Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Życzę sobie, aby malowano i rysowano Mnie, jako 33 latka. Wygląd mój jest taki sam jak Syna i Ducha Świętego.

Są to wielkie, niepojęte dla was stworzeń tajemnice. Powoli zacząłem ujawniać wam o słodkie dzieci niektóre tajemnice. Pragnę, aby znalazł się malarz, który namaluje obraz Trójcy Świętej. Oto pokrótce opis całość ma się znajdować w kręgu światła, którego promienie mają być żółto - złotoróżowe. Ustawione trzy złote, bogato zdobione trony, na których My Trójca Święta zasiadamy. Ja pośrodku, po prawicy Mój Boski Syn Jezus Chrystus, a po lewicy Duch Święty. Twarze niech będą takie jak na całunie (NASA) Mamy białe tuniki, Ja mam świetlisto - złoty płaszcz, Mój Syn Jezus Chrystus płaszcz czerwony, a Duch Święty kolor zieleni srebrno - metalicznej.

Nimb (aureola) u Mnie ma być trójkątny, średniej wielkości, u Syna okrągły z oznaczonym krzyżem świetlistym, a Duch Święty okrągły. Na naszych skroniach korony tiary, lecz każda inna. Ja z symbolem Bożej Opatrzności, Syn z symbolem zbawienia Krzyżem, a Duch Święty z symbolem gołębicy. Włosy mają być takie same, koloru ciemny kasztan, oczy błękitne, odcień miedzy błękitem jasnym, a ciemnym. Ja trzymam w ręku buławę i jabłko z Krzyżem, Syn swój Krzyż, a Duch Święty z rąk skierowanych ku dołowi posyła siedem płomieni, swych siedmiu darów. Stopy bose z tym, że mają być widoczne stygmaty na nogach. Całość przykrywa, a raczej otacza świetlny obłok. Obrazowi temu dam Moc czynienia szczególnych Cudów i Łask. Ma być umieszczony ten obraz w Kościele w Budziszynie. Znaczenie i łaski poznacie w swoim czasie.

Nowenna do Boga Ojca, przyniesie wiele Łask, wielu duszom. Niech wszyscy wiedzą, że Moc tej Nowenny jest znaczna. Każdy, kto będzie szerzył cześć do Mojego i waszego Ojca Niebieskiego, będzie bardzo jasno błyszczał w Niebie, a inne Łaski będą spływały już tu na ziemi. Boża Sprawiedliwość straci swą siłę, wobec miłości waszej, przejawianej w czci samego Boga Ojca.

Jam Jest Który Jest postanowiłem podać kolejny, tym razem specjalny ratunek dla świata. Będzie to specjalna 9 godzinna Nowenna do Trójcy Świętej, o wielkiej, przeogromnej mocy. Prośby proszących o ile zgadzały się będą z Wolą Bożą, na pewno będą wysłuchane i wypełnione. Jest to kolejne, tym razem największe naczynie, dzięki któremu wiele będzie można zyskać specjalnych Łask. Wiele, naprawdę wiele będziecie mogli przez tę Nowennę wyprosić. Jam Jest Bogiem Miłosiernym i Łaskawym. Daję wam wiele szans, abyście mogli się uratować. Jest Moją Świętą Wolą, aby dusza kochała Mnie, ze wszystkich sił i możliwości.

Jam Jest Bóg Ojciec, Pierwsza Osoba Trójcy Świętej. Oto postanowiłem podać kolejny ratunek, kolejne Źródło Bożych Łask oraz ratunku, dla tego biednego świata. Chcę, pragnę, abyście prosili Bożą Opatrzność, zwłaszcza o duchową opiekę, jak również i o tę materialną. Obiecuję proszącym pomnożenie licznych Bożych Łask. Nowenna do Bożej Opatrzności będzie specyficzną, o wyjątkowej mocy modlitwą. Boża Opatrzność jest jedną z części składowych Bożego Miłosierdzia. To właśnie Boża Opatrzność opiekuje się wszelkim stworzonym przeze Mnie stworzeniem na ziemi. Chroni człowieka przed zgubnymi wpływami i działaniami „wszelkiej maści” demonów, złych nikczemnych duchów wraz ze zgubnymi skutkami ich działania.”

Źródła informacji

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych

...

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a))

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano;
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce ziemi.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Aklamacja

Alleluja, alleluja, alleluja

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 9, 9-13)

Powołanie Mateusza na Apostoła

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim.

Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”

On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Dodaj komentarz

Módlmy się

av
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa...
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa Miłosierdzia

O moja droga Matko Zbawienia, poproś swojego Syna, Jezusa Chrystusa,
aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich ...) podczas Ostrzeżenia
oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną przed twoim Synem.
Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców
Życia Wiecznego.
Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna,
aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.


O OBRONĘ WIARY

Matko Boża, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, Módl się, abyśmy pozostali wierni Prawdziwemu Słowu Bożemu w każdym czasie. Przygotuj nas do obrony wiary, by utrzymać Prawdę i odrzucić herezje. Chroń wszystkie swoje dzieci w trudnych czasach i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy będą od nas wymagać odrzucenia Prawdy i wyrzeczenia się twojego Syna. Módl się, Święta Matko Boża, aby została nam udzielona Boża Interwencja byśmy pozostali chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.

Godzina Ducha Świętego

av
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013