Nowenna do Boga Ojca

 

Modlitwa wstępna

Ojcze Przedwieczny, który jesteś Nieogarniony, Wieczny, Sprawiedliwy - Surowy, lecz też bezgranicznie Kochający, daj mi Łaskę dobrego odprawienia tej Nowenny, aby przyniosła takie Dary i Owoce Ducha Świętego, jakie Ty Sam chcesz nam udzielić. Ojcze Godny Uwielbienia, proszę Cię o jak najwięcej Łask potrzebnych mnie i innym do okazywania Tobie miłości.

 

I dzień

Wiekuisty, Sprawiedliwy Boże, Ukochany Ojcze, Moje Schronienie, składamy Ci stokrotne dzięki, że stworzyłeś nas i cały wszechświat. Wszechpotężny Władco, nikt nigdy nie zdoła Ci podziękować za ogromne Dobra - Łaski, które nam zsyłasz Mocą Swej bezgranicznej Miłości. Czuwasz też wciąż nad nami Swą Miłosierną Opatrznością, mimo naszych wad i nędzy. Podnosisz nas z upadku i uczysz Swoich Dróg. Przepraszamy Cię za naszą niedoskonałość i obiecujemy szczerą poprawę w każdej dziedzinie duchowego oraz cielesnego życia. Najukochańszy Boże Ojcze, bądź uwielbiony i błogosławiony!

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

II dzień

Najlepszy Tatusiu, dziękujemy Ci za wszystkie Dobra i Łaski, które otrzymujemy z Twojej Ręki. Dziękujemy za odkupieńczą Ofiarę Twojego Syna, która nieustannie nas uświęca. Dziękujemy za Twojego Jednorodzonego Syna, który dziś też jest opuszczony i osamotniony w każdym Tabernakulum i roni Krwawe Łzy, powtarzając Swoją Agonię z Getsemani. Nasze pokolenie pełne nieprawości i grzechów wciąż na nowo zadaje Rany Twojemu Umiłowanemu Synowi. Chociaż my opuściliśmy Ciebie, Wierny Boże, Ty nie opuszczasz nas na zawsze i przebaczasz nam nasze winy. Ojcze Sprawiedliwy pełen Litości, Ty jesteś naszym Ocaleniem; porusz ostygłe nasze serca i zbałamucone umysły. Niech Twój Święty Duch rozproszy panujące ciemności, a Twoje Święte Łaski, które są naszym udziałem w życiu Bożym, rozkwitną Błogosławieństwem w naszych udręczonych sercach.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

III dzień

Najczulszy Ojcze Niebieski, składam Ci gorące dzięki za wszystkie cuda, którymi nas darzysz, głównie zaś za zbawienie naszych dusz. Ty, który raczyłeś ofiarować za nasze winy na haniebną śmierć Twojego Syna, ocal na Wieczność wszystkie zagrożone dusze, a zwłaszcza dusze teraz umierających i mających wkrótce umrzeć. Najświętszy Abba, pomóż nam w ratowaniu dusz ciężkich grzeszników, uwalniając ich na zawsze od jadu Żmii. Doprowadź wszystkich do szczęśliwej Wieczności.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IV dzień

Odwieczny Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi dziś prosimy Cię o ratunek dla dusz ludzi umierających. Błagam Cię o takie Łaski, aby ani jedna dusza nie poszła na potępienie wieczne. O, Abba, Najdroższy Tatusiu, który przyjąłeś ofiarę z Krwi Swojego Syna, spraw, abyśmy otrzymali Łaskę pomocy dla nich. Nas wszystkich bez wyjątku przygotuj na Godzinę Odejścia, byśmy umieli pokonać w drodze do Zbawienia piętrzące się przeszkody i nie marnowali ani jednej chwili życia, zasługując na udział w Niebieskiej Rodzinie. Wiekuisty Boże, udziel Swoich Łask tym duszom, które są już blisko bram Wieczności. Pomóż nieść ich własny Krzyż na wzór Twojego Ukrzyżowanego Syna. Nam zaś dodaj otuchy, abyśmy uwierzyli, że Twój Święty Duch przemieni ich serca.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

V dzień

Odwieczny Ojcze pełen Miłosierdzia, proszę Cię o uwolnienie z czyśćca jak największej ilości więźniów czyśćcowych. Najlepszy Tatusiu, Ty Sam nam dałeś wiele sposobów i środków do wybawienia dusz z czyśćca. Prosimy Cię o bezmiar Łask dla tych cierpiących dusz, aby jak najprędzej mogły oglądać Twoje Święte Oblicze i wysławiać Twój Majestat. Wprawdzie one wiele zawiniły w swoim grzesznym życiu, ale było to głównie wynikiem ich duchowej ułomności i ociężałości serca. Nie wspominaj już więcej ich popełnionych win. A jeżeli to możliwe, uwzględnij nasze prośby, daruj im karę i weź do Nieba.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VI dzień

Ojcze Sprawiedliwy, pomóż nam zawsze w życiu wypełniać Twoją Świętą Wolę. Wielokroć wskazywałeś całej ludzkości jak rozpoznać Twoje Drogi. Lecz oporny, grzeszny człowiek z powodu swej głupoty pogardził Twoimi Słowami i Twoją zbawienną Radą. Jednak Twoje Kochające Serce, Ojcze, nadal bije dla nas współczuciem. Z pokorą prosimy Cię, Najczulszy Tatusiu, o udzielenie nam silnych natchnień Twojego Ducha poprzez nasze myśli, abyśmy się nauczyli doskonale rozpoznawać, czego od nas pragniesz. Ocal nas, byśmy nigdy nie sprzeciwiali się Twojej Świętej Woli.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VII dzień

Ojcze Miłosierdzia, proszę Cię o pomoc w celującym wypełnianiu Twoich Doskonałych, Świętych Planów. Bowiem w ich realizacji zawsze będzie przeszkadzał diabeł. Mój uwielbiony Boże, spraw, abym zachowywał każde Słowo, które wypowiadasz. Spraw też, aby każdy człowiek na każdym miejscu mógł realizować Twoją Świętą Wolę. Ojcze, daj też do pomocy wykonawcom tylu Aniołów pomocników, ilu będzie potrzeba do realizacji powierzonych zadań. Ojcze Niebieski, udziel mi takiej Łaski, bym mógł zawsze i dokładnie wypełnić Twoją Wolę.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VIII dzień

Nieśmiertelny Ojcze, proszę Cię o pogromienie sił Zła - Szatana i jego zwolenników. Najlepszy Tatusiu, daj nam moc i pragnienie do przezwyciężania naszych słabości i złych skłonności. Broń mnie od wpadania w matnię pułapek sprytnie zastawionych przez złego ducha. Naucz mnie dobrej, skutecznej modlitwy, która ujarzmia siły nieczyste. Spraw, bym za wszelką cenę wybierał tylko Dobro. Ojcze Sprawiedliwy, udziel nam Łaski, abyśmy przy Tobie wytrwali do końca na naszych Bożych posterunkach.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IX dzień

Ukochany Ojcze z Nieba, dziś przedstawiamy Ci nasze prośby i błagania. Panie, spraw, by nade wszystko wypełniła się Twoja Święta Wola względem nas. Wysłuchaj wszystkiego, co w naszym imieniu przedstawi Ci Matka Twojego Świętego Syna. Mój Ojcze, usłysz moją prośbę, moje pokorne wołania, o ile jest to zgodne z Twoją Świętą Wolą. Nie dopuść, Wszechpotężny Panie, abym kiedykolwiek swoim postępowaniem wykroczył przeciw Twojej Świętej Woli.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Litania do Boga Ojca

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

 • Ojcze Przedwieczny, Stwórco Nieba i Ziemi - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, w Twojej Mądrości i Potędze - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Stworzycielu Aniołów - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Chwało i Celu naszej wędrówki - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Chwało Świętych w Niebie - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Chwało stworzenia - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Opatrzności Boża na naszej drodze - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, w niezliczonych Swych przymiotach - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Nieogarniony, Litościwy w Swym Miłosierdziu - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Nieszczędzący Syna Swojego dla naszego odkupienia - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Dający nam Matkę Syna Swojego - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Serdeczny, Czuły i Kochający - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Delikatniejszy niż dziecko - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Żarliwy i Płomienny - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Czysta Miłości - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Najdoskonalszy nasz Boże - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Niezgłębiony w uświęcaniu wszystkich i wszystkiego - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Wszechmocny i pełen Łaskawości - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Ogarniający wszystkich Swą Czułą Opieką - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Patrzący na nas przez Rany Syna Swojego - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Objawiający wszelkie Tajemnice Boże - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Opiekujący się Kościołem i stworzeniem - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, nasza Pociecho i Nagrodo - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Rozkoszy zbawionych i Duchów czystych - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Nadziejo zbawiających się - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Niewyczerpany w Swych Cudach - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Mądry w Swych Zarządzeniach - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Najmilszy, Najczulszy i Przedziwny - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Dający zawsze Dobre i Mądre Rady - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Czysta Sprawiedliwości - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Dający natchnienie naszej pobożności - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Wiedzący o wszystkim - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Widzący wszystko i wszędzie - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, przed którym nic ani nikt się nie ukryje - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Perło Najcenniejsza - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze przedwieczny, Niedający z nikim, ani z niczym się porównać - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Dochowujący  Przymierza na wieki - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Obietnico wypełniająca się zawsze - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Słowo zawsze wypełniające się - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, z Sercem gorejącym, jak ogień gorącym - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Siejący Cnoty dla dusz czystych - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Klejnocie Najcenniejszy - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Dający nam ze Swej Pełni - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, zawsze Hojny dla proszących Cię zgodnie z Twoją Wolą - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Źródło Życia i Świętości - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, grzechami naszymi Raniony - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Boże Stanowczy i Pokorny - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Źródło wszelkiej Pociechy - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Przyjmujący całopalenia - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Przyjmujący wszelkie dobre ofiary - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Natchnienie Świętych - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, mój Ojcze i Pasterzu - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Przewodniku, Doradco i Opiekunie - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Broniący uciśnionych - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Przyjacielu mój i Boże - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Tatusiu Najlepszy - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Hojny, Oświecający Kościół Swój - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, zawsze o nas Dbający - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Najsprawiedliwszy i Najroztropniejszy - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Przyjmujący i Słuchający naszych próśb i jęków - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Wypełniający wszystko, coś powiedział - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Królu rodzin - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Królu Kościoła - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Rozkoszy wszystkich Świętych - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Usprawiedliwienie nasze na Sądzie Bożym - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Miłości stworzeń wszystkich - ulituj się i zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Przedwieczny, Nadziejo w Tobie umierających - ulituj się i zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży,   który  gładzisz  grzechy  świata,  wysłuchaj   nas,  Boże  Ojcze.

Baranku Boży,  który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam nasze winy, Boże  Ojcze.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Boże Ojcze.

 

P. - Tyś Chwałą Twojego ludu wiernego.      

W. - Dający Zbawienie i Życie wieczne.

 

 

Módlmy się:

Wszechmogący Wieczny Ojcze Przedwieczny kocham Cię, na ile zdołam Cię kochać, jako Twoje stworzenie. Pozwól, bym mógł Cię kochać, wielbić i chwałę Ci oddawać, tak, jak mi na to pozwolisz. Proszę o pomoc w realizowaniu Twego Planu Odwiecznej Twojej Miłości. Amen.

 

Różaniec Św. V Tajemnica Bolesna  -  Śmierć P. Jezusa na Krzyżu

1x Ojcze nasz... 10x Zdrowaś Maryjo... 1x Chwała Ojcu...

 

Koronka do Boga Ojca

Na wstępie: 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... 3x Chwała Ojcu...

Na dużych paciorkach:

Ojcze Niebieski, naucz mnie pełnienia Twojej Świętej Woli. (1x)


Na małych paciorkach:

Ojcze Niebieski, kocham Cię, pomóż mi. (10x) 

Na zakończenie:

3 x Bądź Uwielbiony, Ojcze Niebieski, za wszystkie Dobro, które nam dajesz.

 

Modlitwa na zakończenie Nowenny

Niech będzie chwała i dziękczynienie Świętemu Świętych! Umiłowany nasz Tatusiu z Nieba, który Sam nas stworzyłeś i odkupiłeś. Spraw, abyśmy jak najlepiej wykorzystali wszystkie zesłane przez Ciebie w tej nowennie Łaski - Dary i nigdy ich nie utracili. Sprawiedliwy Boże, który jesteś Najdoskonalszym Źródłem wszelkiej Miłości i Świętości, zlituj się nad naszą nędzą. Spraw, abyśmy jak najwierniej starali się upodobnić do Ciebie i nauczyli się kochać na wzór Twojego Najświętszego Serca. Najwierniejszy Ojcze, ustrzeż wszystkich kochających Ciebie przed wielkim Złem. Wzmocnij w nas prawdziwą Wiarę i głęboką Nadzieję, abyśmy oczyszczeni Ciałem i Krwią Twojego Syna wraz z Armią Różańcową przygotowywali ludzkość do Wielkiego Ostrzeżenia. A także z pokorą oczekiwali na spełnienie Dnia Chwały w Twoim Świętym Kościele oraz na wieczny udział z Tobą w Twoim Królestwie. Amen.

Nowenna do Boga Ojca przyniesie wiele Łask wielu duszom. Niech wszyscy wiedzą, że Moc tej Nowenny jest znaczna. Każdy, kto będzie szerzył cześć do Mojego i waszego Ojca Niebieskiego, będzie bardzo jasno błyszczał w Niebie, a inne Łaski będą spływały już tu na ziemi. Boża Sprawiedliwość straci Swą Siłę, wobec miłości waszej, przejawianej w czci Samego Boga Ojca.

 

 

http://viviflaminis-deogracias.pl.tl/

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych

...

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a))

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano;
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce ziemi.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Aklamacja

Alleluja, alleluja, alleluja

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 9, 9-13)

Powołanie Mateusza na Apostoła

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim.

Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”

On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Dodaj komentarz

Módlmy się

av
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa...
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa Miłosierdzia

O moja droga Matko Zbawienia, poproś swojego Syna, Jezusa Chrystusa,
aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich ...) podczas Ostrzeżenia
oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną przed twoim Synem.
Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców
Życia Wiecznego.
Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna,
aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.


O OBRONĘ WIARY

Matko Boża, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, Módl się, abyśmy pozostali wierni Prawdziwemu Słowu Bożemu w każdym czasie. Przygotuj nas do obrony wiary, by utrzymać Prawdę i odrzucić herezje. Chroń wszystkie swoje dzieci w trudnych czasach i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy będą od nas wymagać odrzucenia Prawdy i wyrzeczenia się twojego Syna. Módl się, Święta Matko Boża, aby została nam udzielona Boża Interwencja byśmy pozostali chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.

Godzina Ducha Świętego

av
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013