Nowenna do Trójcy Świętej

„Jam Jest, Który Jest, postanowiłem podać kolejny, tym razem specjalny ratunek dla świata. Będzie to specjalna 9 godzinna Nowenna do Trójcy Świętej, o wielkiej, przeogromnej mocy. Prośby proszących o ile zgadzały się będą z Wolą Bożą, na pewno będą wysłuchane i wypełnione. Jest to kolejne, tym razem największe naczynie, dzięki któremu wiele będzie można zyskać specjalnych Łask. Sposób odmawiania jest następujący. Nowennę zaczyna się odmawiać o całej godzinie (np. 7:00 rano) i odmawia się całość Nowenny ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej godziny odmawiania Nowenny. W następnej godzinie (np. 8:00) odmawia się już drugą godzinę Nowenny, itd. Nowenna do Trójcy Świętej składa się z modlitwy wstępnej, modlitwy na każdą poszczególną godzinę, modlitwy na zakończenie, Litanii do Trójcy Św., dziesiątka Różańca, Koronki do Trójcy Świętej.”

Modlitwa wstępna

O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, daj mi Łaskę dobrego, pobożnego odprawienia tej Nowenny. Daj mi Łaskę........., o którą Ciebie pokornie proszę, o ile zgadza się to z Twoją Świętą Wolą. Spraw o Panie, aby Twoja Łaska sprawiła gruntowną przemianę mojego serca. Spraw o Panie, aby moje serce stało się podatne na wszelkie działanie Twojej Świętej Łaski. Spraw o Panie, abym bez szemrania przyjął wszystkie Łaski i Dary, jakie zsyłasz do mojej duszy.

1. godz. Nowenny

O, najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, daj mojej duszy niezwykłą czułość i delikatność, aby stała się ona czuła na najmniejszy powiew Twojej Świętej Łaski. Daj skruchę mojemu sercu oraz sercu (wymień czyjemu sercu). Spraw, o Panie, aby Twa Łaska była stanowcza i dogłębna i aby pewnie poruszyła zatwardziałe serce. Niech Twa Święta Łaska zmiękczy moje serce oraz serce (wymień czyje) i spraw, o Panie, abyśmy ja oraz (kto) stali się poddani działaniu Twojej Świętej Ożywczej Łaski. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

2. godz. Nowenny

O, najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, zechciej poruszyć i zmiękczyć Swą Ożywczą Łaską wszystkie serca w całym Kościele św. Daj tyle i takich Łask, aby każdy członek Kościoła stawał się coraz bardziej święty i posłuszny Twojej Świętej Woli. Daj, o Trójco Święta, stosowne Łaski wszystkim kapłanom i biskupom na całym świecie, zwłaszcza w mojej ojczyźnie, diecezji, parafii i spraw, o Panie, aby wszyscy oni przyjęli Twoje Łaski i zechcieli zrealizować wszystkie Twoje plany i zamiary, jakie masz wobec nich. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

3. godz. Nowenny

O, najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, zechciej przemienić serca ludzi, którzy dzierżą jakąkolwiek władzę. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, spraw, aby na tyle otwarli oni swoje serca, aby zaczęli podejmować i realizować takie decyzje, które są zgodne z Twoją Świętą Wolą. Spraw, o Boże, aby wszyscy ludzie stali się otwartymi na wszelkie działanie Twojej Świętej Ożywczej Łaski. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

4. godz. Nowenny

O, najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, daruj Twoim wybranym, widzącym i słyszącym oraz wszelkim duszom uprzywilejowanym, krocie Łask i darów, potrzebnych do realizacji Twojej Świętej Woli. Spraw o Boże Wszechmogący, Mocą Swojej Łaski, aby wszyscy byli jedno i aby dążyli do jedności, miłości, wzajemnego zrozumienia. Spraw o Panie, aby przyjmowali oni wszystkie Dary i Łaski, jakie zechcesz im zesłać i udzielić. Oddal od nich wszelkie złe duchy i spraw, aby zawsze przekazywali Twoją Świętą, niczym nieskażoną Wolę. Broń ich przekazy od jakiegokolwiek wtrącenia szatana, złego ducha. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

5. godz. Nowenny

O najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, oddal wszelkiego rodzaju złe duchy od (wymień kogo) i spraw Swoją Świętą Odwieczną Wolą, aby odszedł od (wymień kogo) i usunął się i nie dręczył go (jej). Niech padnie na samo dno piekła. Usuń o Panie je z miejsc w których przebywają (podaj z jakiego miejsca). Spraw o Boże w Trójcy Świętej Jedyny, aby już nigdy więcej nie dręczył, ani nie szkodził miejscu w którym przebywa (w jakim miejscu). Daj o Panie dodatkowych Aniołów opiekunów, aby dopomogli w walce ze złymi duchami. Spraw o Panie, aby pomogli oni lepiej chwalić po wieki Twoje Święte Imię. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

6. godz. Nowenny

O najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, jeśli się to zgadza z Twoją Świętą Przemożną Wolą, oddal ode mnie, oddal od nas, wszelkie choroby, wojny, kataklizmy, klęski, plagi, itp. Niech Twój Święty Anioł, Wykonawca Twoich Świętych, Sprawiedliwych Wyroków, powstrzyma ich wykonywanie, a gdzie to możliwe, odwoła wszystkie zło, jakie zamierzałeś dopuścić do nas. Pogłębiaj we mnie i w nas cnotę bezgranicznej ufności i miłości, abym mógł tak nimi siać, aby dusze ludzi źle czyniących nawracały się. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

7. godz. Nowenny

O najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, jeżeli jest taka Twoja Święta Wola, to udziel mi tylu i takich specjalnych Łask, o które gdybym nie poprosił, nigdy nikomu nie byłyby udzielone. Ja nie znam tych Łask, zna je nasza kochana Matka, Pani i Królowa, Pośredniczka Wszelkich Łask. Poproś, o Matko Boża, o te Łaski, nazywając je właściwą im nazwą. Spraw o Trójco Święta, aby wszystkie Łaski Boże, jakich będę doznawał, zawsze służyły mnie oraz innym duszom do osiągnięcia zbawienia wiecznego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

8. godz. Nowenny

O najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, w tej godzinie ciemności proszę Cię dla mnie i innych o dar pełnego zrozumienia Twojej Świętej Woli i Drogi. Daj mi chęć oraz zdolności, abym zawsze chętnie zgadzał się na wszystko, co jest dobre i owocne dla mojej duszy. Spraw, o Panie, aby rozpaliła się we mnie Twoja Święta Miłość do tego stopnia, aby każda Twa Wola, nawet ta pozornie ciężka, była łatwa do wypełnienia. Stale potęguj we mnie bezgraniczną ufność do tego stopnia, abym swoją postawą mógł zawsze pociągać innych do jak największej świętości. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

9. godz. Nowenny

O najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, w tej ostatniej godzinie Nowenny, proszę Cię o wysłuchanie wszystkich naszych próśb i błagań, jakie do Ciebie zanoszę. Panie, proszę Ciebie zwłaszcza o (wymień prośbę). Jeśli się to nie sprzeciwia Twojej Świętej Woli, to proszę Cię, Trójco Święta, wysłuchaj tej prośby. Dziękuję Ci, o Panie, za wszelkie dobro, doznane z Twojej Woli. Poprzez wieczność nigdy się Tobie nie odpłacę za wszystkie dobro, jakiego doznałem, doznaję i doznam.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie

Dziękuję Ci o Trójco Święta za ogrom Łask, których doznałem do tej pory. Spraw, abym zawsze dobrze zagospodarowywał wszelkie Łaski, których doznaję, a zwłaszcza Łaski otrzymane dzięki tej Nowennie. Spraw, abym nigdy i nigdzie nie wystąpił przeciwko Twojej Świętej Woli. Amen.Litania do Trójcy Świętej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Trójco Święta stwarzająca świat cały - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w Patriarchach - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w Prorokach - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w Apostołach - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w Uczniach wszystkich czasów - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w Kościele Świętym - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w Hierarchii Kościoła Świętego - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w Kapłanach Kościoła Świętego - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w ludzie wiernym - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w wybranych dzieciach ostatnich czasów - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Św. działająca we wszystkich duszach, które pozwalają na Twoje Święte działanie - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca we wszystkich czasach i wiekach - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta pełna miłości i współczucia dla ludzi - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta obdarowująca ludzkość wielkimi Łaskami - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta chroniąca nas przed skutkami naszych złych decyzji - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta posyłająca na pomoc ludzkości zastępy Swoich Niebieskich Aniołów - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta ratująca ludzkość przemożnym wstawiennictwem Maryi - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta ratująca ludzkość wstawiennictwem wszystkich Świętych - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta błagająca ludzkość, aby zechciała skorzystać ze zbawienia - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta pragnąca zbawienia wszystkich dusz stworzonych od początku świata - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta, którą kochamy, czcimy, podziwiamy i chwalimy - kocham i wielbię Ciebie.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Trójco Święta.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam nasze winy, Trójco Święta.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Trójco Święta.

P. - Tyś chwałą Twojego ludu wiernego.
W. - Dający zbawienie i życie wieczne.

Módlmy się: Trójco Święta, dziękuję Ci za Łaski udzielone w tej Nowennie. Spraw, bym Je wykorzystał dobrze, według Twojej Świętej Woli, nigdy się Jej nie sprzeciwiając. Najświętsza Trójco, kocham Cię na ile zdołam, tak jak Twoje stworzenie. Pomóż mi kochać Cię ponad wszystko, wielbić i oddawać Ci największą Chwałę. Proszę Cię również o pomoc w realizacji Planu Odwiecznej Twojej Miłości. Amen.

1x Ojcze nasz... 10x Zdrowaś Maryjo... 1x Chwała Ojcu...

Koronka do Trójcy Świętej

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... 3x Chwała Ojcu...

Na dużych paciorkach:
O Trójco Święta, pozwól nieść wszędzie wiarę, nadzieję i miłość.
Na małych paciorkach:
O Trójco Święta, kocham i wielbię Cię, pomóż mi.
Na zakończenie:
3x Bądź uwielbiona i wychwalona Trójco Święta teraz i na wieki.

„Wiele, naprawdę wiele będziecie mogli przez tę Nowennę wyprosić. Jam Jest Bogiem Miłosiernym i Łaskawym. Daję wam wiele szans, abyście mogli się uratować. Jest Moją Świętą Wolą, aby dusza kochała Mnie ze wszystkich sił i możliwości.”

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych

...

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a))

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano;
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce ziemi.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Aklamacja

Alleluja, alleluja, alleluja

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 9, 9-13)

Powołanie Mateusza na Apostoła

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim.

Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”

On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Dodaj komentarz

Módlmy się

av
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa...
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa Miłosierdzia

O moja droga Matko Zbawienia, poproś swojego Syna, Jezusa Chrystusa,
aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich ...) podczas Ostrzeżenia
oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną przed twoim Synem.
Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców
Życia Wiecznego.
Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna,
aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.


O OBRONĘ WIARY

Matko Boża, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, Módl się, abyśmy pozostali wierni Prawdziwemu Słowu Bożemu w każdym czasie. Przygotuj nas do obrony wiary, by utrzymać Prawdę i odrzucić herezje. Chroń wszystkie swoje dzieci w trudnych czasach i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy będą od nas wymagać odrzucenia Prawdy i wyrzeczenia się twojego Syna. Módl się, Święta Matko Boża, aby została nam udzielona Boża Interwencja byśmy pozostali chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.

Godzina Ducha Świętego

av
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013