Nowenna do Trójcy Świętej

„Jam Jest, Który Jest, postanowiłem podać kolejny, tym razem specjalny ratunek dla świata. Będzie to specjalna 9 godzinna Nowenna do Trójcy Świętej, o wielkiej, przeogromnej mocy. Prośby proszących o ile zgadzały się będą z Wolą Bożą, na pewno będą wysłuchane i wypełnione. Jest to kolejne, tym razem największe naczynie, dzięki któremu wiele będzie można zyskać specjalnych Łask. Sposób odmawiania jest następujący. Nowennę zaczyna się odmawiać o całej godzinie (np. 7:00 rano) i odmawia się całość Nowenny ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej godziny odmawiania Nowenny. W następnej godzinie (np. 8:00) odmawia się już drugą godzinę Nowenny, itd. Nowenna do Trójcy Świętej składa się z modlitwy wstępnej, modlitwy na każdą poszczególną godzinę, modlitwy na zakończenie, Litanii do Trójcy Św., dziesiątka Różańca, Koronki do Trójcy Świętej.”

Modlitwa wstępna

O, Najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, daj mi Łaskę dobrego, pobożnego odprawienia tej Nowenny. Daj mi Łaskę........., o którą Ciebie pokornie proszę, o ile zgadza się to z Twoją Świętą Wolą. Spraw o Panie, aby Twoja Łaska sprawiła gruntowną przemianę mojego serca. Spraw o Panie, aby moje serce stało się podatne na wszelkie działanie Twojej Świętej Łaski. Spraw o Panie, abym bez szemrania przyjął wszystkie Łaski i Dary, jakie zsyłasz do mojej duszy.

1. godz. Nowenny

O, najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, daj mojej duszy niezwykłą czułość i delikatność, aby stała się ona czuła na najmniejszy powiew Twojej Świętej Łaski. Daj skruchę mojemu sercu oraz sercu (wymień czyjemu sercu). Spraw, o Panie, aby Twa Łaska była stanowcza i dogłębna i aby pewnie poruszyła zatwardziałe serce. Niech Twa Święta Łaska zmiękczy moje serce oraz serce (wymień czyje) i spraw, o Panie, abyśmy ja oraz (kto) stali się poddani działaniu Twojej Świętej Ożywczej Łaski. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

2. godz. Nowenny

O, najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, zechciej poruszyć i zmiękczyć Swą Ożywczą Łaską wszystkie serca w całym Kościele św. Daj tyle i takich Łask, aby każdy członek Kościoła stawał się coraz bardziej święty i posłuszny Twojej Świętej Woli. Daj, o Trójco Święta, stosowne Łaski wszystkim kapłanom i biskupom na całym świecie, zwłaszcza w mojej ojczyźnie, diecezji, parafii i spraw, o Panie, aby wszyscy oni przyjęli Twoje Łaski i zechcieli zrealizować wszystkie Twoje plany i zamiary, jakie masz wobec nich. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

3. godz. Nowenny

O, najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, zechciej przemienić serca ludzi, którzy dzierżą jakąkolwiek władzę. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, spraw, aby na tyle otwarli oni swoje serca, aby zaczęli podejmować i realizować takie decyzje, które są zgodne z Twoją Świętą Wolą. Spraw, o Boże, aby wszyscy ludzie stali się otwartymi na wszelkie działanie Twojej Świętej Ożywczej Łaski. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

4. godz. Nowenny

O, najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, daruj Twoim wybranym, widzącym i słyszącym oraz wszelkim duszom uprzywilejowanym, krocie Łask i darów, potrzebnych do realizacji Twojej Świętej Woli. Spraw o Boże Wszechmogący, Mocą Swojej Łaski, aby wszyscy byli jedno i aby dążyli do jedności, miłości, wzajemnego zrozumienia. Spraw o Panie, aby przyjmowali oni wszystkie Dary i Łaski, jakie zechcesz im zesłać i udzielić. Oddal od nich wszelkie złe duchy i spraw, aby zawsze przekazywali Twoją Świętą, niczym nieskażoną Wolę. Broń ich przekazy od jakiegokolwiek wtrącenia szatana, złego ducha. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

5. godz. Nowenny

O najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, oddal wszelkiego rodzaju złe duchy od (wymień kogo) i spraw Swoją Świętą Odwieczną Wolą, aby odszedł od (wymień kogo) i usunął się i nie dręczył go (jej). Niech padnie na samo dno piekła. Usuń o Panie je z miejsc w których przebywają (podaj z jakiego miejsca). Spraw o Boże w Trójcy Świętej Jedyny, aby już nigdy więcej nie dręczył, ani nie szkodził miejscu w którym przebywa (w jakim miejscu). Daj o Panie dodatkowych Aniołów opiekunów, aby dopomogli w walce ze złymi duchami. Spraw o Panie, aby pomogli oni lepiej chwalić po wieki Twoje Święte Imię. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

6. godz. Nowenny

O najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, jeśli się to zgadza z Twoją Świętą Przemożną Wolą, oddal ode mnie, oddal od nas, wszelkie choroby, wojny, kataklizmy, klęski, plagi, itp. Niech Twój Święty Anioł, Wykonawca Twoich Świętych, Sprawiedliwych Wyroków, powstrzyma ich wykonywanie, a gdzie to możliwe, odwoła wszystkie zło, jakie zamierzałeś dopuścić do nas. Pogłębiaj we mnie i w nas cnotę bezgranicznej ufności i miłości, abym mógł tak nimi siać, aby dusze ludzi źle czyniących nawracały się. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

7. godz. Nowenny

O najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, jeżeli jest taka Twoja Święta Wola, to udziel mi tylu i takich specjalnych Łask, o które gdybym nie poprosił, nigdy nikomu nie byłyby udzielone. Ja nie znam tych Łask, zna je nasza kochana Matka, Pani i Królowa, Pośredniczka Wszelkich Łask. Poproś, o Matko Boża, o te Łaski, nazywając je właściwą im nazwą. Spraw o Trójco Święta, aby wszystkie Łaski Boże, jakich będę doznawał, zawsze służyły mnie oraz innym duszom do osiągnięcia zbawienia wiecznego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

8. godz. Nowenny

O najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, w tej godzinie ciemności proszę Cię dla mnie i innych o dar pełnego zrozumienia Twojej Świętej Woli i Drogi. Daj mi chęć oraz zdolności, abym zawsze chętnie zgadzał się na wszystko, co jest dobre i owocne dla mojej duszy. Spraw, o Panie, aby rozpaliła się we mnie Twoja Święta Miłość do tego stopnia, aby każda Twa Wola, nawet ta pozornie ciężka, była łatwa do wypełnienia. Stale potęguj we mnie bezgraniczną ufność do tego stopnia, abym swoją postawą mógł zawsze pociągać innych do jak największej świętości. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

9. godz. Nowenny

O najukochańsza Trójco Święta, Jedyny Boże, w tej ostatniej godzinie Nowenny, proszę Cię o wysłuchanie wszystkich naszych próśb i błagań, jakie do Ciebie zanoszę. Panie, proszę Ciebie zwłaszcza o (wymień prośbę). Jeśli się to nie sprzeciwia Twojej Świętej Woli, to proszę Cię, Trójco Święta, wysłuchaj tej prośby. Dziękuję Ci, o Panie, za wszelkie dobro, doznane z Twojej Woli. Poprzez wieczność nigdy się Tobie nie odpłacę za wszystkie dobro, jakiego doznałem, doznaję i doznam.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie

Dziękuję Ci o Trójco Święta za ogrom Łask, których doznałem do tej pory. Spraw, abym zawsze dobrze zagospodarowywał wszelkie Łaski, których doznaję, a zwłaszcza Łaski otrzymane dzięki tej Nowennie. Spraw, abym nigdy i nigdzie nie wystąpił przeciwko Twojej Świętej Woli. Amen.Litania do Trójcy Świętej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Trójco Święta stwarzająca świat cały - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w Patriarchach - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w Prorokach - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w Apostołach - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w Uczniach wszystkich czasów - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w Kościele Świętym - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w Hierarchii Kościoła Świętego - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w Kapłanach Kościoła Świętego - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w ludzie wiernym - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca w wybranych dzieciach ostatnich czasów - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Św. działająca we wszystkich duszach, które pozwalają na Twoje Święte działanie - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta działająca we wszystkich czasach i wiekach - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta pełna miłości i współczucia dla ludzi - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta obdarowująca ludzkość wielkimi Łaskami - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta chroniąca nas przed skutkami naszych złych decyzji - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta posyłająca na pomoc ludzkości zastępy Swoich Niebieskich Aniołów - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta ratująca ludzkość przemożnym wstawiennictwem Maryi - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta ratująca ludzkość wstawiennictwem wszystkich Świętych - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta błagająca ludzkość, aby zechciała skorzystać ze zbawienia - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta pragnąca zbawienia wszystkich dusz stworzonych od początku świata - kocham i wielbię Ciebie.
Trójco Święta, którą kochamy, czcimy, podziwiamy i chwalimy - kocham i wielbię Ciebie.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Trójco Święta.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam nasze winy, Trójco Święta.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Trójco Święta.

P. - Tyś chwałą Twojego ludu wiernego.
W. - Dający zbawienie i życie wieczne.

Módlmy się: Trójco Święta, dziękuję Ci za Łaski udzielone w tej Nowennie. Spraw, bym Je wykorzystał dobrze, według Twojej Świętej Woli, nigdy się Jej nie sprzeciwiając. Najświętsza Trójco, kocham Cię na ile zdołam, tak jak Twoje stworzenie. Pomóż mi kochać Cię ponad wszystko, wielbić i oddawać Ci największą Chwałę. Proszę Cię również o pomoc w realizacji Planu Odwiecznej Twojej Miłości. Amen.

1x Ojcze nasz... 10x Zdrowaś Maryjo... 1x Chwała Ojcu...

Koronka do Trójcy Świętej

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... 3x Chwała Ojcu...

Na dużych paciorkach:
O Trójco Święta, pozwól nieść wszędzie wiarę, nadzieję i miłość.
Na małych paciorkach:
O Trójco Święta, kocham i wielbię Cię, pomóż mi.
Na zakończenie:
3x Bądź uwielbiona i wychwalona Trójco Święta teraz i na wieki.

„Wiele, naprawdę wiele będziecie mogli przez tę Nowennę wyprosić. Jam Jest Bogiem Miłosiernym i Łaskawym. Daję wam wiele szans, abyście mogli się uratować. Jest Moją Świętą Wolą, aby dusza kochała Mnie ze wszystkich sił i możliwości.”

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Jk 2, 1-9)

Godność ubogich w Kościele

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby.

Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: «Usiądź na zaszczytnym miejscu», do ubogiego zaś powiecie: «Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego», to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi?

Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują? Wy zaś odmówiliście ubogiemu

...

1. czytanie (Jk 2, 1-9)

Godność ubogich w Kościele

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby.

Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: «Usiądź na zaszczytnym miejscu», do ubogiego zaś powiecie: «Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego», to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi?

Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują? Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci uciskają was bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów? Czy nie oni bluźnią zaszczytnemu Imieniu, które wypowiedziano nad wami?

Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie Prawo: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego», dobrze czynicie. Jeżeli zaś kierujecie się względem na osobę, popełniacie grzech, i Prawo potępi was jako przestępców.

Psalm (Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 7a))

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Będę błogosławić Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Spójrzcie na Niego, rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Aklamacja (J 6, 63b. 68)

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 8, 27-33)

Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”

Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”.

On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”

Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.

Dodaj komentarz

35. Nowenna Pompejańska za Polskę

av
Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Ojczyzny, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 28 lutego do 21 kwietnia).

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w Kółkach Różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet cały różaniec. Poprzednie 34 Nowenny nie pozostały bez skutku: częściowe odsunięcie od władzy...
Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Ojczyzny, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 28 lutego do 21 kwietnia).

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w Kółkach Różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet cały różaniec.

Poprzednie 34 Nowenny nie pozostały bez skutku: częściowe odsunięcie od władzy otwarcie wrogich Polsce sił, totalna porażka totalnej opozycji oraz rozpoczęcie Aktu Intronizacji w Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, odnośnie którego Pan Jezus powiedział: Przyjmę intronizację od waszego Narodu, którą zaproponowali wasi biskupi... Gdy nastąpią w swoim czasie w Narodzie i hierarchii stosowne zmiany, których oczekuję, wówczas powtórzycie Intronizację, ulepszając Ją o brakujące szczegóły" (Przekaz Żywego Płomienia z dn. 25.10.2016). - zgodnie z Objawieniami dla Rozalii Celakówny: „JASNA GÓRA jest Stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i TU również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silną i potężną, o którą się rozbiją wszelkie ataki nieprzyjacielskie.” [263]

A więc I. szczegółowa INTENCJA tej Nowenny jest następująca:

O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

Współcześni polscy prorocy podają jej ważne szczegóły: „PRAGNĘ, BY MOJA INTRONIZACJA ODBYŁA SIĘ W SANKTUARIUM JASNOGÓRSKIM OBOK MOJEJ NAJDROŻSZEJ MATKI – KRÓLOWEJ WASZEJ OJCZYZNY. TO MIEJSCE JEST WYBRANE OD DAWNA NA PIELGRZYMKI CAŁEGO NARODU DO MOJEJ MATKI - MARYI. MOJE KONANIE I MOJA DROGA KRZYŻOWA BYŁY NIEROZŁĄCZNE Z MATKĄ BOŻĄ. DLATEGO MOJA KORONACJA TAKŻE MUSI BYĆ W POBLIŻU KLASZTORU JASNOGÓRSKIEGO. JAM, JEZUS CHRYSTUS, WAM TO PRZEKAZUJĘ I Z WIELKIEJ MIŁOŚCI DO WASZEGO NARODU TO WAM ROZKAZUJĘ, ŻE MOJE MIEJSCE JEST RAZEM Z MOJĄ MATKĄ, KTÓRA STAŁA POD KRZYŻEM I MNIE PORODZIŁA Z DUCHA ŚWIĘTEGO” (Przesłanie Heleny z dn. 16.09.2016).

oraz dostosowanie praw państwowych do Praw Bożych: Pragnę, aby rządzący Polską wycofali złe ustawy, które krzywdzą ludzi, począwszy od dzieci niewinnie zabijanych w aborcjach, po zabijanych przez użycie śmiercionośnych szczepionek. Polacy, we wszystkim bądźcie solidni i uczciwi. Dokonajcie uwłaszczenia wszystkiego tego, co zostało wyprzedane. Ustanówcie dobre prawa, takie, które nikogo nie krzywdzą. Uporządkujcie wszelkie podstawy prawne bytu narodowego, by były zgodne z Bożym duchem. Wykonanie tego będzie ważne i przydatne w niedługim czasie. Bądźcie konsekwentni w zaprowadzaniu dobrych zmian (Przekaz Żywego Płomienia z dn. 25.02.2017).

W myśl wykonania tego zadania został opracowany szczegółowy Plan Naprawy Polski.

Po raz kolejny (w osobnych różach) będziemy modlić się również w II. szczegółowej INTENCJI

ZA KAPŁANÓW I BISKUPÓW POLSKICH

Intencja ta szczegółowa też jest bardzo ważna i wpisuje się w ogólną intencję – za Ojczyznę, ponieważ od postawy Kapłanów (zwłaszcza Biskupów) bardzo zależy los Polski, a sprawa Intronizacji zależy przede wszystkim właśnie od nich.

Ale Pan Jezus prosił, żebyśmy się modlili jeszcze w III. szczegółowej INTENCJI (również w osobnych różach):

O JAK NAJSZYBSZE OGŁOSZENIE PRZEZ KOŚCIÓŁ V. DOGMATU MARYJNEGO (O WSPÓŁODKUPICIELCE, ORĘDOWNICZCE I POŚREDNICZCE WSZYSTKICH ŁASK).

Co to ma do Polski? Otóż Matka Boża jest od wieków naszą Królową, a teraz pragnie, żeby to właśnie Polacy przyczynili się do ogłoszenia tego Dogmatu. Czy możemy Ją zawieść?

Podczas zagrożenia zaś wybuchem wojny nuklearnej pomiędzy USA a Iranem Pan Jezus poprosił nas również, żebyśmy się modlili także O POKÓJ NA ŚWIECIE (w Przesłaniu Heleny z dn. 03.01.2020).
Udało się zahamować ten konflikt, ale już się szykują (i to – w najbliższym czasie) kolejne, tym razem – pomiędzy Europą a Rosją, a także w innych częściach świata (nawet tam, gdzie ich dawno nie było). Kontynuujmy więc Nowennę (oraz inne Modlitwy o Pokój) również w tej intencji.

Zgłaszać się można na mail msybirak@gmail.com lub na tym Forum.


Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Przed rozpoczęciem Różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

(Dotyczy to wszystkich uczestników Nowenny.)

Przez 27 dni: od 28 lutego do 25 marca odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni: od 26 marca do 21 kwietnia odmawiamy część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

„Modlitwy końcowe” obowiązkowo odmawiają osoby, które rozważają Piątą Tajemnicę w każdej części Różańca. Reszta też może je odmawiać, ale – nieobowiązkowo.

Niezależnie od modlitw końcowych, wszyscy kończymy Różaniec trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

Przypominam, że osoby, które rozważają Pierwszą Tajemnice Radosną, na początku, jak zwykle, odmawiają Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo).

Można również odmawiać następującą modlitwę:

Ojcze Niebieski, błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania - wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my - dzieci Twoje - błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski, przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

Najlepiej odmawiać tę modlitwę o godz. 21:37 („godzina JP II”), tj. wszyscy jednocześnie, co da tej modlitwie dodatkową moc.

„PROSZĘ, NIE PRZERYWAJCIE TEJ NOWENNY, PODYKTOWANEJ WAM PRZEZ MOJĄ MATEŃKĘ – TO JEST JEJ MISJA WSPÓŁODKUPICIELKI I POCIESZYCIELKI NA CZASY OSTATECZNE.”

Módlmy się

av
Santa Lucia
Oto oddaję się Tobie Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu Święty. Dziś oddaję się Tobie w niewolę miłości i zgadzam się na wszystko, co mi ześlesz i polecisz, abym czynił. Oto zgadzam się być i pozostać o Boże w Trójcy Świętej Jedyny na wieki w Świętej Unii z Tobą, przez całą wieczność. Ty Sam wydaj odpowiednie dyspozycje względem mojej osoby. Amen.

Pamiętaj, proś zawsze codziennie rano Mnie o ułożenie ci dnia oraz doskonałą organizację. Proś Mnie również, abym to Ja sam załatwiał wszystko, używając twojego ciała, jako narzędzia.

O pokonanie zła w naszym kraju O Matko Ocalenia, przyjdź do nas i obejmij...
Oto oddaję się Tobie Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu Święty. Dziś oddaję się Tobie w niewolę miłości i zgadzam się na wszystko, co mi ześlesz i polecisz, abym czynił. Oto zgadzam się być i pozostać o Boże w Trójcy Świętej Jedyny na wieki w Świętej Unii z Tobą, przez całą wieczność. Ty Sam wydaj odpowiednie dyspozycje względem mojej osoby. Amen.

Pamiętaj, proś zawsze codziennie rano Mnie o ułożenie ci dnia oraz doskonałą organizację. Proś Mnie również, abym to Ja sam załatwiał wszystko, używając twojego ciała, jako narzędzia.

O pokonanie zła w naszym kraju

O Matko Ocalenia, przyjdź do nas i obejmij nasz kraj ochroną.
Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.

Pomóż swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i mówić Prawdę,
gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.

Proszę, Matko Boża, chroń nasz kraj i uczyń nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi w naszych czasach prześladowań. Amen.

Modlitwa o Miłosierdzie

O moja droga Matko Zbawienia, proszę, zwrócić się do Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa, aby zechciał On im (tu wymienić wszystkie imiona)
udzielić Miłosierdzia podczas Ostrzeżenia, a także w Dniu Ostatecznym,
zanim staną oni przed Twoim Synem. Proszę, módl się, aby każdy z nich został ocalony i zaznał owoców życia wiecznego. Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do Swojego Syna, aby doświadczyli Jego obecności i aby dany im został pokój ducha i wielkie Łaski. Amen.

Godzina Ducha Świętego

av
Duchu Święty, który dajesz wielką Łaskę Bożej Bojaźni, spraw, abym nigdy nie odważył się wystąpić przeciw Twojej Świętej Woli. Duchu Święty Prawdy, naucz, aby przed Twoim Świętym Majestatem każdy człowiek zobaczył swoją niegodność i z wielką bojaźnią zbliżał się do Boga. Obdarz też moją nędzną duszę prawdziwą Bożą Bojaźnią, abym nigdy nie skalał swojego serca przeciwko Tobie - ani zuchwałością, ani lekceważeniem, ani buntem. Najwspanialszy Oświecicielu, prowadź mnie Swoimi Drogami, abym umiejętnie przekazywał tym wątpiącym i zagubionym w ciemnościach prawdziwe drogi wiodące do lepszego poznania Boga.
Duchu Święty, który dajesz wielką Łaskę Bożej Bojaźni, spraw, abym nigdy nie odważył się wystąpić przeciw Twojej Świętej Woli. Duchu Święty Prawdy, naucz, aby przed Twoim Świętym Majestatem każdy człowiek zobaczył swoją niegodność i z wielką bojaźnią zbliżał się do Boga. Obdarz też moją nędzną duszę prawdziwą Bożą Bojaźnią, abym nigdy nie skalał swojego serca przeciwko Tobie - ani zuchwałością, ani lekceważeniem, ani buntem. Najwspanialszy Oświecicielu, prowadź mnie Swoimi Drogami, abym umiejętnie przekazywał tym wątpiącym i zagubionym w ciemnościach prawdziwe drogi wiodące do lepszego poznania Boga.

Angelus Domini

av
s. Michalina


Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013