Niszczycielska rola masonerii

12.25.2012

„Polska jest krajem, który jest najwierniejszy ze wszystkich krajów. Szatan bardzo mocno atakuje nas i chce naszego całkowitego zniszczenia. Zaczął rozkład w dwóch poziomach: w głowie Kościoła, hierarchii i w reszcie, czyli w ludzie. Zagrożenie jest bardzo duże. Kto jeszcze tego nie widzi, jest ślepy i ogłupiony przez szatana. Masoneria realizuje II stopień zniszczenia Narodu i Państwa Polskiego. Będą poddawać upadkowi wszystkie kluczowe zakłady pracy.

Już wkrótce w Polsce nastąpi kryzys, który zapoczątkuje świat. Do głosu oficjalnie dojdzie Antychryst. W krótkim czasie opanuje rynki całego świata i zlikwiduje system monetarny na całym świecie, w tym i w Polsce. Wkrótce wielu może utracić wszystko, co ma, w myśl nowych, wprowadzanych właśnie przepisów. Coraz więcej osób traci pracę, egzystując na granicy ubóstwa. Jest wiele osób, które ten stan sztucznie wywołują, wprowadzając wiele pseudo reform, które dają możliwość wprowadzania takich zmian prawnych, aby działania takie dały im możliwość legalnego, w ich mniemaniu, szybkiego eliminowania dużej populacji obywateli, poprzez stosowanie morderczych szczepień. Obecnie rządzący umacniają się na stanowiskach, które zajęli.

Oto wzmaga się ucisk zwykłego człowieka, od dawna zaplanowany przez masonerię. Oni chcą, aby przeciętny człowiek, nie miał za co się leczyć ani wyżywić. Wszystko jest zaplanowane w taki sposób, aby ludzie w desperacji masowo targali się na swoje własne życie. Masoneria tak wszystko organizuje i ustawia, aby zlikwidować jak najwięcej miejsc pracy, a ludzie sami zaczęli zachowywać się desperacko. Chcąc ratować swój byt, zgodzą się na wszystkie warunki, które się im podyktuje, łącznie z chipowaniem. Mając prawie pełnię władzy, banki, media, sądownictwo, policję, wojsko, masoneria poprzez rządzących realizuje plan likwidacji państwa i narodu polskiego. Plan ten już jest zrealizowany, co najmniej w 83,7%. Prawa, jakie tworzy ten rząd, mają na celu utrudnienie jakiegokolwiek pozytywnego działania. Działając czysto po ludzku, rozumowo, intelektem, wciągani będziecie w coraz większy kryzys i uzależnienia, w tym też finansowe. Masoneria realizuje swój plan likwidacji Polski, a wprowadzenie Judeo-Polonii jest już bardzo bliskie. Kościół Polski prowadzony jest przez pasterzy, którzy w swojej większości wcielają ustalony wcześniej mistrzowski plan zniszczenia Świętego Kościoła Katolickiego od wewnątrz. Nie czynią tego wszyscy biskupi, lecz jedynie ci oszukani przez demona.

Masoneria chce, aby obecny rząd dokończył proces zniewalania polskiego Narodu. Systematycznie odwracana jest wasza uwaga przez media, abyście nie zwracali jej na to, co jest naprawdę ważne i istotne. Podobnie dzieje się w polskim kościele. Brak dostatecznej liczby modlących się w intencji duchowieństwa skutkuje coraz większym przenikaniem masonerii do wnętrza Kościoła. Jedynie modlitwa i ofiara wielu w ich intencji, spowoduje ich nawrócenie. Nie nawrócą się jedynie ci spośród kapłanów i biskupów, którzy popadli za swoje świadome przewinienia wraz z celowym, destrukcyjnym działaniem w stan grzechu wiecznego, grzechu przeciw Duchowi Świętemu.

Masoneria tak zadziałała, aby zdusić w samym zarodku wszelkich charyzmatycznych przywódców, takich ludzi, którzy będą mogli pociągnąć za sobą wielu ludzi.

Nadal w milionach rocznie mordowane są dzieci poczęte, a nienarodzone, zwłaszcza poprzez zastosowanie wszelkiej antykoncepcji i innych metod eksterminacji. W coraz większej ilości szpitali polskich stosuje się eutanazję osób starszych i mocno schorowanych. Demony królują w sercach coraz większej liczby lekarzy. Demony również zaciemniły serca wielu polskich hierarchów. Podejmują oni od dłuższego czasu jedynie pozorne działanie, a coraz więcej tychże wysiłków kierują na zakończenie wcielania w życie Kościoła, mistrzowskiego planu zniszczenia Kościoła Świętego od wewnątrz. Jednak jest już też wiele osób, które postanowiły ratować Kościół Polski i Ojczyznę poprzez swoje osobiste wynagradzanie, dobrowolną ofiarę i ekspiacją.”

Źródła informacji