Odrodzenie

20.01.2013

„Wkrótce wszyscy ujrzą Kościół na nowo rozkwitający i odnawiający się pod działaniem waszej Niebieskiej Mamy. Wtedy miejsce to ukaże się oczom wszystkich jako promienny znak Mojej matczynej obecności w ostatecznej godzinie waszego wielkiego ucisku. Stąd Moje światło rozszerzy się na wszystkie części świata, z tego źródła wypłynie woda Mego boskiego miłosierdzia, które zstąpi na was, aby wylać się na suszę świata, który stał się obecnie ogromną pustynią. Właśnie w tym Moim wspaniałym dziele miłości i zbawienia ukaże się wszystkim tryumf Niepokalanego Serca Tej, która wzywana jest jako Matka Miłosierdzia.

W końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje! Zwycięstwo jest już bardzo bliskie. Jednak nadal jeszcze wielu duszom grozi potępienie wieczne i walczący o nie muszą stoczyć wielkie batalie ze złym duchem dla ratowania ich. W najbliższym czasie bardzo rozpanoszą się sekty, zwiększając atak na Kościół. Zaś sam Kościół zaczyna się oczyszczać powoli przez odpadanie niezdrowych, zepsutych członków.”

„Słodkie dzieci nie lękajcie się, bo cała Trójca Święta jest przy swych wiernych dzieciach. Na całym świecie, w ciągu niedługiego czasu, cały Kościół przejdzie gruntowne oczyszczenie od samych podstaw, aż po szczyt. Szatanowi będzie się zdawać, ze wygrał, lecz jak mówił Mój Syn, bramy piekła nie przemogą Kościoła. Tego odnowionego Kościoła szatan nie zniszczy, bo będzie on bardziej święty niż Kościół pierwszych wieków.

Od Polski musi się rozpocząć odnowa duchowa Kościoła na świecie. Najpierw rozpocznie się przygotowanie hierarchii i krótka informacja, którą wydadzą do wiernych. Następnie nastąpi wzrost prześladowania Kościoła i wiernych, również w Polsce, więc trzeba się będzie przygotować do tego nawet ze strony duchowieństwa. Sami oni się spostrzegą, że teraz trzeba ratować Kościół w Polsce od wpływów zachodu, trzeba ratować tradycję w Polsce.

Wielu z was pragnie, aby powróciła tradycja w Kościele. Otóż w Kościele są już początki przełomowych wydarzeń zapowiadanych od wieków. Nie trwóżcie się zwłaszcza ci, którzy jesteście wierni, którzy znosicie obelgi i nazywani jesteście przez bliźnich - sektą. Już wkrótce prawda zatriumfuje, a prześladowcy będą mocno zawstydzeni. Przeprowadźcie odnowę Kościoła na wszystkich jego poziomach, a więc jak już wspomniałem najpierw wśród biskupów i kardynałów, później wśród kapłanów a na końcu lud wierny.

Bramy piekła nie przemogą Mojego Kościoła, bo przetrwa we wszystkich wspólnotach, które wybrałem na Czasy Ostateczne. Cała reszta, którą znacie dotąd ulegnie kompletnej ruinie. Ze wszystkich biskupów świata, tylko 10% jest Mi prawdziwie wierna i wypełnia Moje polecenia i drogi. Przy nich i przy Janie Pawle II i jego następcach odbuduję Mój Kościół.

W górę serca, bo nadchodzi czas Mojego triumfu i triumfu Mojej Niepokalanej Matki. Triumf i pokonanie piekielnego smoka nastąpi w krzyżu i poprzez krzyż. Wielu ludzi odda w tym czasie swojego ducha w Moje Ręce. Wielu spośród nich grozi wieczne potępienie. Tak bardzo pragnę, aby kto tylko może niech szturmuje Niebo z prośbą, o uratowanie jak najwięcej z tych dusz. Nie dziwcie się, ani nie trwóżcie, gdy posłyszycie o tym wszystkim. W tej grupie ludzi, których wkrótce zabiorę, jest wielu spośród wiernych dzieci światłości i ich rodzin. Nie trwóżcie się, ani nie załamujcie, bo to się musi stać.”

Duch Święty rozpoczął odnowę całego Kościoła Świętego, poprzez zaczątek: „Ja Sam wraz z Ojcem i Synem zadziałam, przeobrażając wszystko co możliwe będzie do takiego przeobrażenia. Dam wam natchnienia i pouczenia, kto z was ma co uczynić. W swoim sercu i sumieniu będziecie wiedzieli, które działanie pochodzić będzie od Mojej Świętej Osoby.

Żądam:

 1. Aktywnego rozwoju kultu do Najświętszego Sakramentu. Środkiem kultu jest Nowenna do Najświętszej Eucharystii.
 2. W każdej polskiej parafii, aby były odprawiane publicznie i prywatnie cały Różaniec Święty i Nowenny, które otrzymasz.
 3. Zakazu wprowadzania modernizmu w Kościele.
 4. Tabernakulum ma być zawsze w centrum prezbiterium, a nie z boku kościoła.
 5. Kapłani i służba ołtarza niechaj nie siadają tyłem do tabernakulum, ale bokiem.
 6. Niechaj wszędzie zostanie wprowadzony zwyczaj śpiewania Godzinek ku czci Niepokalanej Maryi Panny.
 7. Niech wszędzie będą odprawiane Nieszpory, Drogi Krzyżowe, Gorzkie żale.
 8. Niech wszędzie kapłani przywrócą odmawianie egzorcyzmów przed i po Mszy Świętej oraz modlitw do św. Michała Archanioła. Niech biskupi wprowadzą to jako obowiązkowe.
 9. Niech z Kościoła zostanie usunięty ruch New Age i wszelkie jego formy. Działa on destrukcyjnie i szatańsko.
 10. Chcę odnowy teologów, aby dobrze tłumaczyli ludziom prawdziwą naukę Kościoła.
 11. Pragnę wielkiej, wspólnej modlitwy w rodzinach. Niech zaczątkiem będą rekolekcje w parafiach.
 12. Pragnę wprowadzenia Wieczystych Adoracji w każdej miejscowości, jeżeli nie będzie można całodobowych, to przynajmniej dziennych.

Zakon oo. Marianów wypłynie na światło dziennie i będzie działał wraz ze swoją główną misją, dopiero po tych wielkich i ważnych wydarzeniach, jakie dopiero nastąpią. Główną misją tego zakonu, będzie orędownictwo za duszami w czyśćcu cierpiącymi. Już niedługo czyściec zapełni się i to po same brzegi i potrzeba będzie, aby znalazł się ktoś, kto by przewodził całej pracy, na rzecz krzewienia modlitwy i ofiary za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Daję ci o kapłanie Moje Specjalne Potrójne Błogosławieństwo, na realizację tego dzieła. Chcę, abyś zebrał chętnych, którzy zechcieliby przystąpić do tego dzieła, dzieła odnowienia – restauracji Zakonu Marianów w jego pierwotnej charyzmie. Sami kandydaci do tego dzieła i wszyscy w nim uczestniczący, jak i sympatycy, powinni wspierać to dzieło swoją modlitwą, ofiarą, postami, wynagrodzeniami. Naczynie prośby jest dość duże, a tych, co je napełniają swoją modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem jest o wiele za mało. Pragnę, aby zwiększyła się liczba egzorcystów z tego zakonu, bo potrzeb na dziś jest aż nadto. Pragnę, aby odrodzona gałąź zakonu, powróciła i kierowała sanktuarium w Licheniu.

Wielu oczekuje końca. Jednak Boża Miłość zdołała oddalić postawy proroka Jonasza i nie czekajcie z założonymi rękami, aż się to wszystko wydarzy, lecz zacznijcie przeciwdziałać i modlić się, abym jak najwięcej dusz Mógł uratować. Kocham was słodkie Moje dzieci i przytulam was do Mojego Świętego Serca i umacniam was teraz Moim błogosławieństwem w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie! ”

Źródła informacji