Odrodzenie

20.01.2013

„Wkrótce wszyscy ujrzą Kościół na nowo rozkwitający i odnawiający się pod działaniem waszej Niebieskiej Mamy. Wtedy miejsce to ukaże się oczom wszystkich jako promienny znak Mojej matczynej obecności w ostatecznej godzinie waszego wielkiego ucisku. Stąd Moje światło rozszerzy się na wszystkie części świata, z tego źródła wypłynie woda Mego boskiego miłosierdzia, które zstąpi na was, aby wylać się na suszę świata, który stał się obecnie ogromną pustynią. Właśnie w tym Moim wspaniałym dziele miłości i zbawienia ukaże się wszystkim tryumf Niepokalanego Serca Tej, która wzywana jest jako Matka Miłosierdzia.

W końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje! Zwycięstwo jest już bardzo bliskie. Jednak nadal jeszcze wielu duszom grozi potępienie wieczne i walczący o nie muszą stoczyć wielkie batalie ze złym duchem dla ratowania ich. W najbliższym czasie bardzo rozpanoszą się sekty, zwiększając atak na Kościół. Zaś sam Kościół zaczyna się oczyszczać powoli przez odpadanie niezdrowych, zepsutych członków.”

„Słodkie dzieci nie lękajcie się, bo cała Trójca Święta jest przy swych wiernych dzieciach. Na całym świecie, w ciągu niedługiego czasu, cały Kościół przejdzie gruntowne oczyszczenie od samych podstaw, aż po szczyt. Szatanowi będzie się zdawać, ze wygrał, lecz jak mówił Mój Syn, bramy piekła nie przemogą Kościoła. Tego odnowionego Kościoła szatan nie zniszczy, bo będzie on bardziej święty niż Kościół pierwszych wieków.

Od Polski musi się rozpocząć odnowa duchowa Kościoła na świecie. Najpierw rozpocznie się przygotowanie hierarchii i krótka informacja, którą wydadzą do wiernych. Następnie nastąpi wzrost prześladowania Kościoła i wiernych, również w Polsce, więc trzeba się będzie przygotować do tego nawet ze strony duchowieństwa. Sami oni się spostrzegą, że teraz trzeba ratować Kościół w Polsce od wpływów zachodu, trzeba ratować tradycję w Polsce.

Wielu z was pragnie, aby powróciła tradycja w Kościele. Otóż w Kościele są już początki przełomowych wydarzeń zapowiadanych od wieków. Nie trwóżcie się zwłaszcza ci, którzy jesteście wierni, którzy znosicie obelgi i nazywani jesteście przez bliźnich - sektą. Już wkrótce prawda zatriumfuje, a prześladowcy będą mocno zawstydzeni. Przeprowadźcie odnowę Kościoła na wszystkich jego poziomach, a więc jak już wspomniałem najpierw wśród biskupów i kardynałów, później wśród kapłanów a na końcu lud wierny.

Bramy piekła nie przemogą Mojego Kościoła, bo przetrwa we wszystkich wspólnotach, które wybrałem na Czasy Ostateczne. Cała reszta, którą znacie dotąd ulegnie kompletnej ruinie. Ze wszystkich biskupów świata, tylko 10% jest Mi prawdziwie wierna i wypełnia Moje polecenia i drogi. Przy nich i przy Janie Pawle II i jego następcach odbuduję Mój Kościół.

W górę serca, bo nadchodzi czas Mojego triumfu i triumfu Mojej Niepokalanej Matki. Triumf i pokonanie piekielnego smoka nastąpi w krzyżu i poprzez krzyż. Wielu ludzi odda w tym czasie swojego ducha w Moje Ręce. Wielu spośród nich grozi wieczne potępienie. Tak bardzo pragnę, aby kto tylko może niech szturmuje Niebo z prośbą, o uratowanie jak najwięcej z tych dusz. Nie dziwcie się, ani nie trwóżcie, gdy posłyszycie o tym wszystkim. W tej grupie ludzi, których wkrótce zabiorę, jest wielu spośród wiernych dzieci światłości i ich rodzin. Nie trwóżcie się, ani nie załamujcie, bo to się musi stać.”

Duch Święty rozpoczął odnowę całego Kościoła Świętego, poprzez zaczątek: „Ja Sam wraz z Ojcem i Synem zadziałam, przeobrażając wszystko co możliwe będzie do takiego przeobrażenia. Dam wam natchnienia i pouczenia, kto z was ma co uczynić. W swoim sercu i sumieniu będziecie wiedzieli, które działanie pochodzić będzie od Mojej Świętej Osoby.

Żądam:

 1. Aktywnego rozwoju kultu do Najświętszego Sakramentu. Środkiem kultu jest Nowenna do Najświętszej Eucharystii.
 2. W każdej polskiej parafii, aby były odprawiane publicznie i prywatnie cały Różaniec Święty i Nowenny, które otrzymasz.
 3. Zakazu wprowadzania modernizmu w Kościele.
 4. Tabernakulum ma być zawsze w centrum prezbiterium, a nie z boku kościoła.
 5. Kapłani i służba ołtarza niechaj nie siadają tyłem do tabernakulum, ale bokiem.
 6. Niechaj wszędzie zostanie wprowadzony zwyczaj śpiewania Godzinek ku czci Niepokalanej Maryi Panny.
 7. Niech wszędzie będą odprawiane Nieszpory, Drogi Krzyżowe, Gorzkie żale.
 8. Niech wszędzie kapłani przywrócą odmawianie egzorcyzmów przed i po Mszy Świętej oraz modlitw do św. Michała Archanioła. Niech biskupi wprowadzą to jako obowiązkowe.
 9. Niech z Kościoła zostanie usunięty ruch New Age i wszelkie jego formy. Działa on destrukcyjnie i szatańsko.
 10. Chcę odnowy teologów, aby dobrze tłumaczyli ludziom prawdziwą naukę Kościoła.
 11. Pragnę wielkiej, wspólnej modlitwy w rodzinach. Niech zaczątkiem będą rekolekcje w parafiach.
 12. Pragnę wprowadzenia Wieczystych Adoracji w każdej miejscowości, jeżeli nie będzie można całodobowych, to przynajmniej dziennych.

Zakon oo. Marianów wypłynie na światło dziennie i będzie działał wraz ze swoją główną misją, dopiero po tych wielkich i ważnych wydarzeniach, jakie dopiero nastąpią. Główną misją tego zakonu, będzie orędownictwo za duszami w czyśćcu cierpiącymi. Już niedługo czyściec zapełni się i to po same brzegi i potrzeba będzie, aby znalazł się ktoś, kto by przewodził całej pracy, na rzecz krzewienia modlitwy i ofiary za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Daję ci o kapłanie Moje Specjalne Potrójne Błogosławieństwo, na realizację tego dzieła. Chcę, abyś zebrał chętnych, którzy zechcieliby przystąpić do tego dzieła, dzieła odnowienia – restauracji Zakonu Marianów w jego pierwotnej charyzmie. Sami kandydaci do tego dzieła i wszyscy w nim uczestniczący, jak i sympatycy, powinni wspierać to dzieło swoją modlitwą, ofiarą, postami, wynagrodzeniami. Naczynie prośby jest dość duże, a tych, co je napełniają swoją modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem jest o wiele za mało. Pragnę, aby zwiększyła się liczba egzorcystów z tego zakonu, bo potrzeb na dziś jest aż nadto. Pragnę, aby odrodzona gałąź zakonu, powróciła i kierowała sanktuarium w Licheniu.

Wielu oczekuje końca. Jednak Boża Miłość zdołała oddalić postawy proroka Jonasza i nie czekajcie z założonymi rękami, aż się to wszystko wydarzy, lecz zacznijcie przeciwdziałać i modlić się, abym jak najwięcej dusz Mógł uratować. Kocham was słodkie Moje dzieci i przytulam was do Mojego Świętego Serca i umacniam was teraz Moim błogosławieństwem w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie! ”

Źródła informacji

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych

...

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a))

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano;
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce ziemi.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Aklamacja

Alleluja, alleluja, alleluja

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 9, 9-13)

Powołanie Mateusza na Apostoła

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim.

Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”

On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Dodaj komentarz

Módlmy się

av
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa...
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa Miłosierdzia

O moja droga Matko Zbawienia, poproś swojego Syna, Jezusa Chrystusa,
aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich ...) podczas Ostrzeżenia
oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną przed twoim Synem.
Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców
Życia Wiecznego.
Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna,
aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.


O OBRONĘ WIARY

Matko Boża, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, Módl się, abyśmy pozostali wierni Prawdziwemu Słowu Bożemu w każdym czasie. Przygotuj nas do obrony wiary, by utrzymać Prawdę i odrzucić herezje. Chroń wszystkie swoje dzieci w trudnych czasach i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy będą od nas wymagać odrzucenia Prawdy i wyrzeczenia się twojego Syna. Módl się, Święta Matko Boża, aby została nam udzielona Boża Interwencja byśmy pozostali chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.

Godzina Ducha Świętego

av
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013