Nowenna do Najświętszej Eucharystii

ŁASKI - obietnice

 1.  Obiecuję duszy, która czcić Mnie będzie w Najświętszej Eucharystii i odmawiać tę Nowennę oraz pokrewnym duszom z rodziny i znajomych, a także wszystkim, za których ofiarowana jest ta Nowenna, wzrost świętości i pobożności oraz nawrócenie zatwardziałych grzeszników.
 2. Obiecuję wzrost powołań kapłańskich i zakonnych, gorliwych dusz powoływanych, które będą pełne miłości i ofiarności, tej prawdziwej, świętej.
 3. Obiecuję odnowę duchową duchowieństwa w parafii oraz parafian.
 4. Obiecuję, że dzięki tej Nowennie będzie powstrzymywany szatan działający na osoby i miejsca, o które prosi w modlitwie odmawiający.
 5. Obiecuję, że dzięki tej Nowennie będzie mogła być wyproszona zgoda w rodzinach i między osobami, które będą wymieniane w intencji.
 6. Obiecuję specjalną ochronę na ostatnie dni.
 7. Obiecuję łaskę zachowania wierności w ostatnich czasach oraz łaskę zachowania siebie bez grzechu ciężkiego do końca!
 8. Obiecuję łaskę rozpoznawania złych duchów, działających na miejsca i osoby.
 9. Obiecuję łaskę głębokiej czci i miłości do Najświętszej Eucharystii.

 

 

Nowenna składa się z modlitw odmawianych przez dziewięć dni: modlitwy wstępnej, zasadniczej na każdy dzień i modlitw na zakończenie nowenny (to jest to, co Ja podałem). Na koniec dołączam już istniejącą Litanię do Najświętszej Eucharystii. 

Obowiązkowe są: modlitwa wstępna, zasadnicza (na każdy dzień) oraz litania i jedna z modlitw na zakończenie, dziesiątek Różańca V tajemnica światła, Ustanowienie Eucharystii, koronka i modlitwa na zakończenie. Można odmawiać wszystkie, a także te modlitwy, które są zawarte w książeczkach do nabożeństwa. Nowennę do Najświętszej Eucharystii można odmawiać w dwojaki sposób. Pierwszy zasadniczy, to: co dzień przez dziewięć dni po kolei; drugi, to: raz w miesiącu w wybranym dniu przez dziewięć miesięcy (najlepiej w pierwszą sobotę miesiąca) - będzie to wtedy tzw. Wielka Nowenna. Jeżeli cały Naród będzie odmawiać tę Nowennę, to szybko nastąpią korzystne zmiany na lepsze.

Chcę, aby wszyscy odmawiali tę Nowennę, a razem z nią Koronkę do Najświętszej Eucharystii, którą można też odmawiać oddzielnie.

Przez Koronkę będzie można wyprosić sobie i najbliższym wiele łask, a szczególnie łaskę zgody, miłości Bożej oraz łaskę opieki Bożej przed skutkami pułapek szatana.

 

Modlitwa wstępna

Najświętszy Zbawicielu, rzeczywiście Obecny w tym Najświętszym Sakramencie, jako Ofiara Doskonała! Ja, nędzny grzesznik, przepraszam Cię, mój Zbawco i Odkupicielu, za wszystkie moje i innych grzechy. Matko Boża, Współodkupicielko świata, oddaję się pod Twoją przemożną Opiekę i pokornie proszę o dobre odprawienie tej nowenny. Najświętsze Serce Jezusa, zsyłasz mi pocieszenie, że mogę zostać ofiarą Twojego Serca. Pouczasz, że dopiero pełen ufności, mogę wypełniać Twoją Świętą Wolę i że przez te ofiarowane modlitwy będzie pokonany Szatan, działający na mnie i bliźnich. Panie Jezu, chcę Cię kochać coraz bardziej, wyrzekam się mojej woli i chcę pełnić tylko Twoją Świętą Wolę. Przez Przeczyste Ręce Twojej Matki oddaję się Tobie bezgranicznie, do końca i na całą Wieczność. Ty i Twoja Święta Matka wiecie, czego mi potrzeba (wymienić intencję swoją i innych). Panie Jezu Chryste, moja Warownio, wysłuchaj mojego błagania, ale uczyń to, czego pragnie Twoje Serce. Lecz nie pozostawiaj mnie na pastwę woli Szatana. Dlatego proszę Cię - niech zawsze mnie prowadzi Twoja Święta Wola. Dozwól, abyśmy wszyscy w tych czasach Apokaliptycznych przez tę modlitwę-nowennę uzyskali potrzebne łaski do dobrego życia. Święty Mistrzu, dopomóż mi, abym do końca nigdy więcej nie popełnił śmiertelnego grzechu, trwając wytrwale w świętym życiu. Miłosierny Panie, udziel również łaski świętości moim najbliższym oraz wszystkim, za których się modlę. Niech będzie Najświętsza Chwała i Cześć dla Twej Świętej Obecności w Najświętszym Sakramencie Ołtarza! Tak nam dopomóż Bóg! Królu Chwały, proszę Cię o Łaskę głębokiej czci dla Najświętszego Sakramentu w całym świecie. Spraw też, aby wszyscy przyjmowali Twoje Święte Ciało - na klęcząco i do ust według Twojej Świętej Woli. Najłagodniejszy Baranku Boży, który jesteś Pięknem Doskonałym, ukrytym w Boskim Chlebie i Boskim Winie, bądź przez wszystkich uwielbiony i kochany na wieki! Oddal Szatana, który często bezcześci Twoje Święte Ciało i Krew w Najświętszej Eucharystii. Mój ukochany Zbawco, napełnij moją duszę głęboką pokorą; nadzieją, która ufa nawet w sytuacjach po ludzku beznadziejnych; wiarą, która przenosi góry i taką miłością, jak Twoja, w doskonałym pełnieniu Woli Twego Przedwiecznego Ojca. Naucz mnie, bym zawsze spełniał to, o co poprosisz i kochał innych, jak Ty kochasz!

 

I dzień

Najświętsze, Eucharystyczne Serce mojego Zbawcy i Odkupiciela, zlituj się nad biednymi grzesznikami i nawróć ich. Kochany, Słodki Panie Jezu, ja, nędzne stworzenie, proszę Cię o łaskę wzrostu świętości w naszym codziennym życiu poprzez udzielanie daru Bożej miłości i uwielbienia nade wszystko Najświętszej Eucharystii. Oby miłość do Twej Świętej Obecności nieustannie kwitła w moim sercu. Najświętszy Odkupicielu, spraw cud, aby w każdym sercu wzrastała miłość do Najświętszej Eucharystii, lecz głównie w sercach Twoich kapłanów. Panie, zmaż Twoimi Krwawymi Łzami wszelką niegodność ich postępowania, aż zapłoną takim Ogniem Miłości, że pociągną na wyższy poziom duchowy puste serca dusz letnich i lekkomyślnych. Miłosierny Panie, obdarz Swoich kapłanów łaską życia w świętej czystości. Udziel tej łaski także mnie i wszystkim ludziom, którzy są daleko od Gorącego Ognia Twego Najświętszego Serca. Lecz przede wszystkim ochroń czystość młodych dziewcząt i chłopców. Jezu Eucharystyczny, na nowo krzyżowany naszymi grzechami, które nas potępiają! Ofiaruj nam jeszcze raz Swoje przebaczenie. Wspomóż nas Duchem Świętym, by udzielił wszystkim Swych przemożnych Łask-Darów wraz z Owocami oraz wzmocnił w każdym Boże Cnoty: nieugiętą wiarę, niezachwianą nadzieję, nieobłudną Miłość Bożą. Niech wszyscy obdarzeni darami Twojego Najświętszego Serca staną się niewolnikami Twojej Miłości.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

II dzień

Najukochańszy, Słodki Boży Baranku, ja, marność nad marnościami, pokornie proszę Twój Wielki, Święty Majestat o liczne, święte powołania kapłańskie i zakonne. Spraw, Panie, aby w wielu sercach młodych chłopców zamieszkał Twój cichy Głos: "Pójdź za Mną". Napełnij dusze młodych kapłanów, aby realizowali łaskę kapłańskiej świętości w ich posługiwaniu. Proszę Cię też, Najwyższy Kapłanie, o łaskę powołania zakonnego dla wielu młodych chłopców i dziewcząt. Spraw, Panie, aby stali się oni wzorem chrześcijańskich cnót w życiu - ogromnej pokory, Bożego posłuszeństwa, prawdziwej czystości duszy i ciała oraz życia w duchu świętego ubóstwa. Najświętsza Ofiaro, Ukrzyżowany Królu, daj łaskę świętości wszystkim kapłanom świata. Zachowaj ich serca i umysły w prawdziwej miłości oraz roztropnej pobożności, aby jak najgodniej sprawowali Najświętszą Ofiarę, zwłaszcza piastując i rozdając Twoje Święte Ciało. Rozpal w sercach wszystkich kapłanów oraz sercach zakonnic i zakonników miłość do Najświętszego Sakramentu. Spraw, aby głównym źródłem ich duchowej siły stała się Eucharystia. Panie Jezu Chryste, udziel kapłanom Światła Twojego Ducha zarówno w postępowaniu jak i w Słowie, a zwłaszcza w nawracaniu zatwardziałych dusz. Niech ogarnięci Twoją Miłością wstrząsną siłą przekonywającej argumentacji sumienia tych moralnych rozbitków. Oby ci nawróceni nie lękali się i odtąd całą tylko ufność pokładali w Tobie, Najświętszy Panie, sami włączając się w podbój dusz dla Bożego Królestwa.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

III dzień

Bądź uwielbiony, mój Panie i Królu, który pozostałeś z nami na zawsze w Tajemnicy Eucharystii. Proszę Cię o duchową odnowę każdej parafii i w moim najbliższym otoczeniu. Najmilszy Odkupicielu, proszę Cię o świętych kapłanów w mojej parafii. Spraw, by mój proboszcz stawał się coraz bardziej święty. Pomóż dobrze i roztropnie kierować powierzoną mu z Woli Bożej parafią, dbać o lud Boży i mienie, a także troszczyć się o Twoją Cześć w Świętej Hostii oraz Bożej Matki i Świętych. Panie, posłuż się także świętymi wikariuszami, aby pełni gorliwości, pomagali proboszczowi w prowadzeniu ludu Bożego oraz dobrze nauczali podstaw wiary na kazaniach i katechezach. Udziel im daru wielkiej zażyłości z Bogiem, by zdołali odkrywać Bogactwa Twojego Najświętszego Serca. Najhojniejszy Panie, pomóż im godnie żyć w spokojnym pełnieniu swoich obowiązków bez zaprzątanie głowy troskami codziennego życia. Panie Jezu, spraw, aby tez organista oddał się całkowicie na Bożą służbę. Oby, rozwijając talent i łaskę, świecił przykładem pobożnego życia oraz dobrze prowadził śpiew w kościele. Słodki Jezu, pomóż również kościelnemu, aby jako święty człowiek, dobrze wypełniał swoje obowiązki. Daj, Panie, dobrych ministrantów i lektorów, by godnie służyli przy Ołtarzu, stając się wzorem w dążeniu do Ewangelicznych ideałów. Nasz Zbawicielu, oby Żarliwy Ogień Twojego Serca ogarnął także świeckich parafian, którzy kierowani przez swoich kapłanów będą Cię kochać coraz bardziej. Mój Święty Mistrzu, dopomóż, by w całej parafii na zawsze królowała świętość życia - w pokorze, miłości i pokoju.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IV dzień

Najmilszy, Słodki Jezu, który przychodzisz do nas delikatnie w Świętej Hostii z bijącym Miłością Sercem i pukasz do naszych serc! Błagam Cię, wypędź Bożą Mocą Szatana, który działa na mnie i na inne osoby oraz na miejsca, w których przebywa. Najdroższy Zbawicielu, pokornie Cię proszę - wyślij Swoich Świętych Aniołów do wszystkich Świątyń, aby stamtąd przegnali wszystkich szatanów udaremniając ich zgubne działanie na kogokolwiek. Spraw, by nikt więcej nie odważył się Ciebie znieważać w Najświętszym Sakramencie. Wygoń Szatana z naszych rodzin, zakładów pracy oraz z naszej Ojczyzny. Niech będzie wolne od wpływów Szatana całe duchowieństwo, a przynajmniej w naszym kraju. Jezu Chryste, proszę Cię o wyrzucenie Szatana modernizmu z Kościoła. Niech nie działa na nikogo!

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

V dzień

Ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami. W każdej godzinie w każdym Tabernakulum świata powtarza się w Twojej opuszczonej, zdradzonej duszy Twoja Agonia z Getsemani. Lecz świat mimo to nie rozdziera swoich serc, lecz nadal rozdziera go niezgoda i nienawiść. Zdradzony Baranku, ratuj nas. Módlmy się gorliwie, aby we wszystkich sercach zapanowała święta zgoda i na zawsze odszedł Szatan niezgody. Miłosierny Jezu, ożyw dusze każdego z nas Twoim Chlebem z Nieba, jedynym Chlebem Życia Doskonałego. Tobie, Panie, oddaję się na Twoją Służbę. Pragnę gorąco, by w mojej rodzinie zapanowały zgoda i pokój Boży. Spraw, Panie, byśmy zrozumieli, że fundamentem rodzinnej jedności jest gorliwa cześć dla Najświętszego Sakramentu. Panie, pojednaj wszystkie kłócące się osoby zsyłając Bożych Aniołów Pokoju, aby uśmierzyli istniejące wśród ludzi na całym świecie konflikty i umocnili więzy miłości i pokoju. Jezu, Światłości świata, odmień każde Twoje ziemskie dziecko, zanim przyjdzie Twój Dzień.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VI dzień

Najczulszy Pasterzu, proszę Cię o łaskę specjalnej czci i ochrony dla Najświętszego Sakramentu w tym ostatnim czasie Apokalipsy. Najdostojniejszy Królu, ześlij także dla mojej ochrony dodatkowych Aniołów, którzy pomogą osłonić mnie przed oczami szatanów. Spraw, aby duchy nieprawości z przestworzy nie widziały mnie ani nie słyszały, ani nie rozbijały jakichkolwiek moich dobrych dzieł, które służą Bożej Chwale. Wyzwól od Szatana te dusze, które znieważają Twoją Świętą Obecność w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VII dzień

Najukochańszy, Wszechmocny Boże, udziel w tych ostatnich Czasach mnie i moim najbliższym łaski zachowania wierności wobec Ciebie oraz Twoich posłańców, a także wobec wszystkich Twoich poleceń i rozkazów. Królu królów, ja nędzny proch proszę Cię gorąco o łaskę wytrwałości do końca życia bez grzechu ciężkiego. O, mój Jezu pełen Miłosierdzia, naucz mnie Twojej ogromnej Pokory i najdoskonalszej Miłości.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VIII dzień

Królu Boleści, udręczony naszymi winami, proszę Cię o łaskę rozpoznawania złych duchów działających na osoby, grupy ludzi oraz na miejsca, w których działa zły duch zadając śmiertelne ciosy duszom pozbawionym Bożego Oręża. Proszę Cię, Panie, o ten wielki Dar, aby wiedzieć, jaki duch jest, w kim. Dopomóż mi odkrywać w drugim człowieku diabelski jego wpływ, aby uniknąć wszelkich podstępów i zakusów demona, Żmii. Najświętszy Panie, pozwól mi też ustalić miejsca, w których działa zły duch. Ukrzyżowany Królu, uświęć nasze serca i umysły w walce z mocami królestwa ciemności. Ufamy, że otoczysz nas niezwyciężonym szańcem Twojej Eucharystycznej Najświętszej Obecności!

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IX dzień

Nasz Ukochany Zbawicielu, Zwycięzco piekła! Ty nas wykupiłeś ze szponów diabła Swoją drogocenną Krwią! Ty, jako Pokarm Nieśmiertelności, do końca pozostałeś z nami w Świętej Hostii! Bądź błogosławiony! Ja, grzesznik - sama nicość błagam Cię, mój Słodki Jezu, o wysłuchanie moich próśb, abym pokładał ufność w Tobie i kochał Cię ponad wszystko, a mojego bliźniego jak siebie samego. Pokornie proszę Cię o nawrócenie zatwardziałych grzeszników. Skrusz, Panie, nawet tych, którzy skamienieli w swej zatwardziałości. Daj łaskę opamiętania i skruchy cudzołożnikom, oszustom, pijakom oraz innym ciężko grzeszącym - tym, którzy sami nigdy nie podźwigną się z upadku. Panie Jezu, spraw, aby małżonkowie z mojej parafii i z mojej Ojczyzny dochowali sobie wierności wychowując przykładnie dzieci w głębokiej czci do Najświętszego Sakramentu. Każdy z nas w swej bezsilności, osłabiony atakami złego ducha nic sam nie może uczynić. Tylko Ty, Panie, jesteś naszą Pociechą, naszą Miłością, naszą Siłą i Ocaleniem. Do końca umiłowawszy ludzi stałeś się Żertwą Ofiarną za grzechy całego świata od początku po kres czasów. Ulituj się jeszcze raz nad nami i wysłuchaj wszystkich błagań marnotrawnych córek i synów.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Modlitwy na zakończenie 

O, Dobry i Najświętszy Jezu, pomimo mojej nędzy, stoję w pokorze przed Twoim Obliczem i proszę Cię, Żywy i Prawdziwy Boże, o wysłuchanie wszystkich próśb, które zanoszę w tej nowennie. Dziękuję gorąco za wszystko otrzymane od Ciebie Dobro i Łaski. Synu Boga Żywego, który widzisz udrękę ludzkich dusz, spraw, abym żył Twoim Słowem i wierzył, że tylko Ty jesteś Źródłem i Sensem naszego istnienia, że tylko w Tobie mogę odnaleźć radość. Mój Zbawicielu, wierzę, że tylko z Tobą mogę pokonać zło. Lecz powiększ w moich zmaganiach moją cześć dla Najświętszego Sakramentu, jako nieustannego Źródła duchowej Mocy i lotu wzwyż ku Bożym Wspaniałościom.

Nasz Obrońco, który zostawiłeś Swoje Święte Ciało, jako Świętą Obecność i Nieodzowną Pomoc, i Królewski Dar, spraw, aby udzielone przez Twoje Święte Ciało i Krew Łaski służyły do obrony nas, znękanych grzeszników przed zakusami i atakami złych duchów. Ukochany Jezu, proszę Cię o tyle sił ducha i ciała, na ile to będzie konieczne w mojej działalności poświęconej Tobie i bliźnim. 

O, Najmilszy odkupicielu, Cichy Baranku, przez wieki prowadzony na rzeź, naucz mnie cierpliwości w znoszeniu cierpień, które w Swej Dobroci na mnie dopuszczasz. Dziękuję Ci za te drobne krzyżyki, dzięki którym choć w niewielkim stopniu mogę Ci pomóc, Jezu, w zbawianiu dusz. Chociaż królestwo ciemności wciąż trwa i zbiera obfite żniwo, całą nadzieję pokładam w Tobie i Twoich Obietnicach. Wierzę, że ja najnędzniejsze stworzenie wraz z duszami ofiarnymi, pokutującymi mogę Ci pomóc odzyskać jak największą ilość dusz idących na wieczne potępienie. To Twoja ukryta Obecność, która jest Źródłem Wody Żywej i najpotężniejszą jej Siła sprawia, że zdolni jesteśmy pokonać nawet nasze najcięższe słabości, grzechy oraz dźwignąć się z upadków. Ona to strzeże nas na Życie Wieczne i sprawia, że szkarłat naszych grzechów przemieni się aż dusze nasze okryje najczystsza biel. O, Uwielbiany Najświętszy Sakramencie, pomóż mi, bym, jako narzędzie Twej Miłości mógł uratować jak najwięcej dusz! 

Matko Bożej Miłości, Ukochana Maryjo, uproś nam wszystkim niezwykłą moc w wypełnianiu Woli Bożej poprzez taką wiarę, jaką Ty posiadasz, taką samą miłość jak Twoja i takie samo zawierzenie jak Twoje. Naucz nas Dróg Świętości, abyśmy umieli ofiarować wszystko Bogu. Maryjo, powierzamy się Twojemu Niepokalanemu Sercu. Matuchno, naucz nas z żarliwością czcić i uwielbiać Twojego Boskiego Syna obecnego w Najświętszej Eucharystii. Jezu, który w każdej Mszy Świętej podczas misterium Swej Męki i Śmierci rodzisz się mistycznie na nowo i umierasz za grzechy całej ludzkości zmiłuj się nad nami w Swoim Miłosierdziu. O, Panie, Ty jesteś moim Zbawieniem! Moja Ucieczko, Najświętsza Boża Rodzicielko! Ja skruszony grzesznik chcę ze wszystkich sił pomóc Ci w zbawianiu świata. Mój Mistrzu! Ukształtuj nas wszystkich na wzór Twojego Boskiego Obrazu. Za wszelką cenę muszę pozostać Ci wierny do końca, by zostać Twoim świętym uczniem.

 

 

Litania do Przenajświętszego Sakramentu

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, 
                     zmiłuj się nad nami.

 • Jezu, w Najświętszym Sakramencie, jako Bóg i człowiek obecny - zmiłuj się nad nami. 
 • Przedwieczne Słowo Ojca, które stało się Ciałem i zamieszkało miedzy nami- zmiłuj się nad nami.
 • Żywy Chlebie, któryś zstąpił z Nieba - zmiłuj się nad nami.
 • Najwyższa Tajemnico Wiary pod osłoną Eucharystii utajona - zmiłuj się nad nami.
 • Owocu Drzewa Życia tryskający ogniem Najgorętszej Miłości -  zmiłuj się nad nami.
 • Odżywiający to umierające w niewoli grzechu pokolenie - zmiłuj się nad nami.
 • Światłości, Mocy, Życie i Chwało Kościoła -  zmiłuj się nad nami.
 • Hostio Święta, Czysta, Niepokalana, Wielkiej Chwały Najgodniejsza - zmiłuj się nad nami.
 • Nieustająca, Niekrwawa Ofiaro Nowego Przymierza - zmiłuj się nad nami.
 • Przebłaganie za żywych i umarłych - zmiłuj się nad nami.
 • Jezu Sakramentalny - Kapłanie i Ofiaro łącznie - zmiłuj się nad nami.
 • Pamiątko Cudów Bożych oraz Najświętszej Męki Pańskiej - zmiłuj się nad nami.
 • Najsłodsza Uczto, w której Aniołowie posługują - zmiłuj się nad nami.
 • Chlebie Nadprzyrodzony o odblasku Raju-… Źródło Łask wszelkich - zmiłuj się nad nami.
 • Pokarmie i Szczęśliwości wybranych - zmiłuj się nad nami.
 • Czystości Dziewic, Męstwo Męczenników, Zbawienie błądzących - zmiłuj się nad nami.
 • Skarbie Najcenniejszy wspomagający cierpiących i pokutujących - zmiłuj się nad nami.
 • Wiatyku i Ratunku w godzinie śmierci - zmiłuj się nad nami.
 • Zadatku Chwalebnego Zmartwychwstania -zmiłuj się nad nami.
 • Korono i nagrodo wszystkich Świętych - zmiłuj się nad nami. 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!

 • Od nie godnego pożywania Ciała i Krwi Twojej Najświętszej, - zachowaj nas, Panie. 
 • Od pożądliwości ciała, oczu i pychy żywota - zachowaj nas, Panie.
 • Od lekkomyślności umysłu - zachowaj nas, Panie.
 • Od wszelkich niebezpieczeństw oraz okazji do grzechu - zachowaj nas, Panie.
 • Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim - zachowaj nas, Panie.
 • Od grzechu każdego i śmierci wiecznej - zachowaj nas, Panie. 
 • Przez Najświętsze Wcielenie Twoje, - wybaw nas, Panie!
 • Przez gorzką Mękę i Śmierć Twoją - wybaw nas, Panie!
 • Przez nieskończoną Miłość, którą okazałeś ustanawiając Najświętszy Sakrament - wybaw nas, Panie!
 • Przez Swoją największą Pokorę, z jaką nogi uczniom umywałeś - wybaw nas, Panie!
 • Przez pięć Ran Twojego Najświętszego Ciała - wybaw nas, Panie!
 • Przez Najdroższą Krew Twoją, którą na Ołtarzu zostawiłeś - wybaw nas, Panie!
 • My grzeszni, - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
 • Abyś w nas Wiarę, Uszanowanie i nabożeństwo ku Najświętszemu Sakramentowi zawsze utrzymywał i pomnażał, - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
 • Abyś nas przez tę Tajemnicę Najświętszego Sakramentu Miłości z Sobą coraz doskonalej jednoczył i w Łasce Swojej zachował, - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
 • Abyś nas od wszelkich błędów, wiarołomstwa, ślepoty serca oraz zasadzek wszystkich nieprzyjaciół uwolnił, - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
 • Abyś nas w godzinę zgonu tym Niebieskim Pokarmem wzmocnił, udzielając Łaski szczęśliwej śmierci, - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
 • Abyś nas na wieczne i chwalebne Życie wskrzesił, - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
 • Synu Boży, Źródło Łaskawości i Miłosierdzia, - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży,  który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

Módlmy się:

Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę Swojej Męki w Cudownym Sakramencie, błagamy Ciebie, spraw, abyśmy czcząc Najświętsze Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, przez Twoje Boskie Zasługi zapewnili sobie Królestwo Niebieskie. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Różaniec Święty: V TAJEMICA ŚWIATŁA Ustanowienie Eucharystii

1x Ojcze nasz... 10x Zdrowaś Maryjo... 1x Chwała Ojcu...

 

Koronka do Najświętszej Eucharystii

Na wstępie: 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... 3x Chwała Ojcu...


Na dużych paciorkach:

Pełne Miłości i Bólu, Przeczyste Eucharystyczne Serce Jezusa, ratuj świat w tych czasach Apokalipsy. (1x)


Na małych paciorkach:

Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. (10x) 

Na zakończenie:

3 x Niech będzie pochwalone Przenajświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, Pana i Boga.

 

 Modlitwa na zakończenie

Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę Swojej Męki w cudownym Sakramencie, błagamy Ciebie, spraw, abyśmy czcząc Najświętsze Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, przez Twoje Boskie Zasługi, zapewnili sobie Królestwo Niebieskie. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

http://viviflaminis-deogracias.pl.tl/

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Jk 2, 1-9)

Godność ubogich w Kościele

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby.

Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: «Usiądź na zaszczytnym miejscu», do ubogiego zaś powiecie: «Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego», to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi?

Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują? Wy zaś odmówiliście ubogiemu

...

1. czytanie (Jk 2, 1-9)

Godność ubogich w Kościele

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby.

Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: «Usiądź na zaszczytnym miejscu», do ubogiego zaś powiecie: «Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego», to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi?

Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują? Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci uciskają was bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów? Czy nie oni bluźnią zaszczytnemu Imieniu, które wypowiedziano nad wami?

Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie Prawo: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego», dobrze czynicie. Jeżeli zaś kierujecie się względem na osobę, popełniacie grzech, i Prawo potępi was jako przestępców.

Psalm (Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 7a))

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Będę błogosławić Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Spójrzcie na Niego, rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Aklamacja (J 6, 63b. 68)

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 8, 27-33)

Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”

Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”.

On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”

Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.

Dodaj komentarz

35. Nowenna Pompejańska za Polskę

av
Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Ojczyzny, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 28 lutego do 21 kwietnia).

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w Kółkach Różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet cały różaniec. Poprzednie 34 Nowenny nie pozostały bez skutku: częściowe odsunięcie od władzy...
Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Ojczyzny, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 28 lutego do 21 kwietnia).

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w Kółkach Różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet cały różaniec.

Poprzednie 34 Nowenny nie pozostały bez skutku: częściowe odsunięcie od władzy otwarcie wrogich Polsce sił, totalna porażka totalnej opozycji oraz rozpoczęcie Aktu Intronizacji w Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, odnośnie którego Pan Jezus powiedział: Przyjmę intronizację od waszego Narodu, którą zaproponowali wasi biskupi... Gdy nastąpią w swoim czasie w Narodzie i hierarchii stosowne zmiany, których oczekuję, wówczas powtórzycie Intronizację, ulepszając Ją o brakujące szczegóły" (Przekaz Żywego Płomienia z dn. 25.10.2016). - zgodnie z Objawieniami dla Rozalii Celakówny: „JASNA GÓRA jest Stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i TU również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silną i potężną, o którą się rozbiją wszelkie ataki nieprzyjacielskie.” [263]

A więc I. szczegółowa INTENCJA tej Nowenny jest następująca:

O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

Współcześni polscy prorocy podają jej ważne szczegóły: „PRAGNĘ, BY MOJA INTRONIZACJA ODBYŁA SIĘ W SANKTUARIUM JASNOGÓRSKIM OBOK MOJEJ NAJDROŻSZEJ MATKI – KRÓLOWEJ WASZEJ OJCZYZNY. TO MIEJSCE JEST WYBRANE OD DAWNA NA PIELGRZYMKI CAŁEGO NARODU DO MOJEJ MATKI - MARYI. MOJE KONANIE I MOJA DROGA KRZYŻOWA BYŁY NIEROZŁĄCZNE Z MATKĄ BOŻĄ. DLATEGO MOJA KORONACJA TAKŻE MUSI BYĆ W POBLIŻU KLASZTORU JASNOGÓRSKIEGO. JAM, JEZUS CHRYSTUS, WAM TO PRZEKAZUJĘ I Z WIELKIEJ MIŁOŚCI DO WASZEGO NARODU TO WAM ROZKAZUJĘ, ŻE MOJE MIEJSCE JEST RAZEM Z MOJĄ MATKĄ, KTÓRA STAŁA POD KRZYŻEM I MNIE PORODZIŁA Z DUCHA ŚWIĘTEGO” (Przesłanie Heleny z dn. 16.09.2016).

oraz dostosowanie praw państwowych do Praw Bożych: Pragnę, aby rządzący Polską wycofali złe ustawy, które krzywdzą ludzi, począwszy od dzieci niewinnie zabijanych w aborcjach, po zabijanych przez użycie śmiercionośnych szczepionek. Polacy, we wszystkim bądźcie solidni i uczciwi. Dokonajcie uwłaszczenia wszystkiego tego, co zostało wyprzedane. Ustanówcie dobre prawa, takie, które nikogo nie krzywdzą. Uporządkujcie wszelkie podstawy prawne bytu narodowego, by były zgodne z Bożym duchem. Wykonanie tego będzie ważne i przydatne w niedługim czasie. Bądźcie konsekwentni w zaprowadzaniu dobrych zmian (Przekaz Żywego Płomienia z dn. 25.02.2017).

W myśl wykonania tego zadania został opracowany szczegółowy Plan Naprawy Polski.

Po raz kolejny (w osobnych różach) będziemy modlić się również w II. szczegółowej INTENCJI

ZA KAPŁANÓW I BISKUPÓW POLSKICH

Intencja ta szczegółowa też jest bardzo ważna i wpisuje się w ogólną intencję – za Ojczyznę, ponieważ od postawy Kapłanów (zwłaszcza Biskupów) bardzo zależy los Polski, a sprawa Intronizacji zależy przede wszystkim właśnie od nich.

Ale Pan Jezus prosił, żebyśmy się modlili jeszcze w III. szczegółowej INTENCJI (również w osobnych różach):

O JAK NAJSZYBSZE OGŁOSZENIE PRZEZ KOŚCIÓŁ V. DOGMATU MARYJNEGO (O WSPÓŁODKUPICIELCE, ORĘDOWNICZCE I POŚREDNICZCE WSZYSTKICH ŁASK).

Co to ma do Polski? Otóż Matka Boża jest od wieków naszą Królową, a teraz pragnie, żeby to właśnie Polacy przyczynili się do ogłoszenia tego Dogmatu. Czy możemy Ją zawieść?

Podczas zagrożenia zaś wybuchem wojny nuklearnej pomiędzy USA a Iranem Pan Jezus poprosił nas również, żebyśmy się modlili także O POKÓJ NA ŚWIECIE (w Przesłaniu Heleny z dn. 03.01.2020).
Udało się zahamować ten konflikt, ale już się szykują (i to – w najbliższym czasie) kolejne, tym razem – pomiędzy Europą a Rosją, a także w innych częściach świata (nawet tam, gdzie ich dawno nie było). Kontynuujmy więc Nowennę (oraz inne Modlitwy o Pokój) również w tej intencji.

Zgłaszać się można na mail msybirak@gmail.com lub na tym Forum.


Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Przed rozpoczęciem Różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

(Dotyczy to wszystkich uczestników Nowenny.)

Przez 27 dni: od 28 lutego do 25 marca odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni: od 26 marca do 21 kwietnia odmawiamy część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

„Modlitwy końcowe” obowiązkowo odmawiają osoby, które rozważają Piątą Tajemnicę w każdej części Różańca. Reszta też może je odmawiać, ale – nieobowiązkowo.

Niezależnie od modlitw końcowych, wszyscy kończymy Różaniec trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

Przypominam, że osoby, które rozważają Pierwszą Tajemnice Radosną, na początku, jak zwykle, odmawiają Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo).

Można również odmawiać następującą modlitwę:

Ojcze Niebieski, błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania - wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my - dzieci Twoje - błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski, przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

Najlepiej odmawiać tę modlitwę o godz. 21:37 („godzina JP II”), tj. wszyscy jednocześnie, co da tej modlitwie dodatkową moc.

„PROSZĘ, NIE PRZERYWAJCIE TEJ NOWENNY, PODYKTOWANEJ WAM PRZEZ MOJĄ MATEŃKĘ – TO JEST JEJ MISJA WSPÓŁODKUPICIELKI I POCIESZYCIELKI NA CZASY OSTATECZNE.”

Módlmy się

av
Santa Lucia
Oto oddaję się Tobie Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu Święty. Dziś oddaję się Tobie w niewolę miłości i zgadzam się na wszystko, co mi ześlesz i polecisz, abym czynił. Oto zgadzam się być i pozostać o Boże w Trójcy Świętej Jedyny na wieki w Świętej Unii z Tobą, przez całą wieczność. Ty Sam wydaj odpowiednie dyspozycje względem mojej osoby. Amen.

Pamiętaj, proś zawsze codziennie rano Mnie o ułożenie ci dnia oraz doskonałą organizację. Proś Mnie również, abym to Ja sam załatwiał wszystko, używając twojego ciała, jako narzędzia.

O pokonanie zła w naszym kraju O Matko Ocalenia, przyjdź do nas i obejmij...
Oto oddaję się Tobie Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu Święty. Dziś oddaję się Tobie w niewolę miłości i zgadzam się na wszystko, co mi ześlesz i polecisz, abym czynił. Oto zgadzam się być i pozostać o Boże w Trójcy Świętej Jedyny na wieki w Świętej Unii z Tobą, przez całą wieczność. Ty Sam wydaj odpowiednie dyspozycje względem mojej osoby. Amen.

Pamiętaj, proś zawsze codziennie rano Mnie o ułożenie ci dnia oraz doskonałą organizację. Proś Mnie również, abym to Ja sam załatwiał wszystko, używając twojego ciała, jako narzędzia.

O pokonanie zła w naszym kraju

O Matko Ocalenia, przyjdź do nas i obejmij nasz kraj ochroną.
Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.

Pomóż swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i mówić Prawdę,
gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.

Proszę, Matko Boża, chroń nasz kraj i uczyń nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi w naszych czasach prześladowań. Amen.

Modlitwa o Miłosierdzie

O moja droga Matko Zbawienia, proszę, zwrócić się do Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa, aby zechciał On im (tu wymienić wszystkie imiona)
udzielić Miłosierdzia podczas Ostrzeżenia, a także w Dniu Ostatecznym,
zanim staną oni przed Twoim Synem. Proszę, módl się, aby każdy z nich został ocalony i zaznał owoców życia wiecznego. Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do Swojego Syna, aby doświadczyli Jego obecności i aby dany im został pokój ducha i wielkie Łaski. Amen.

Godzina Ducha Świętego

av
Duchu Święty, który dajesz wielką Łaskę Bożej Bojaźni, spraw, abym nigdy nie odważył się wystąpić przeciw Twojej Świętej Woli. Duchu Święty Prawdy, naucz, aby przed Twoim Świętym Majestatem każdy człowiek zobaczył swoją niegodność i z wielką bojaźnią zbliżał się do Boga. Obdarz też moją nędzną duszę prawdziwą Bożą Bojaźnią, abym nigdy nie skalał swojego serca przeciwko Tobie - ani zuchwałością, ani lekceważeniem, ani buntem. Najwspanialszy Oświecicielu, prowadź mnie Swoimi Drogami, abym umiejętnie przekazywał tym wątpiącym i zagubionym w ciemnościach prawdziwe drogi wiodące do lepszego poznania Boga.
Duchu Święty, który dajesz wielką Łaskę Bożej Bojaźni, spraw, abym nigdy nie odważył się wystąpić przeciw Twojej Świętej Woli. Duchu Święty Prawdy, naucz, aby przed Twoim Świętym Majestatem każdy człowiek zobaczył swoją niegodność i z wielką bojaźnią zbliżał się do Boga. Obdarz też moją nędzną duszę prawdziwą Bożą Bojaźnią, abym nigdy nie skalał swojego serca przeciwko Tobie - ani zuchwałością, ani lekceważeniem, ani buntem. Najwspanialszy Oświecicielu, prowadź mnie Swoimi Drogami, abym umiejętnie przekazywał tym wątpiącym i zagubionym w ciemnościach prawdziwe drogi wiodące do lepszego poznania Boga.

MODLITWA O INTRONIZACJĘ

av
Tylko Pan Jezus Chrystus Król Polski może ocalić Polskę i świat. Stańmy wszyscy pod Sztandarem Chrystusa Króla!
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


„Trzeba bowiem ażeby Królował aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26)
Pan Jezus prosi, aby modlić się tą Koronką w intencji : „O nawrócenie całego Episkopatu
-​ aby uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI.​ Rozważając Tajemnicę Bolesną Różańca Świętego”.​
Koronka do Miłosierdzia Bożego

MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej...
Tylko Pan Jezus Chrystus Król Polski może ocalić Polskę i świat. Stańmy wszyscy pod Sztandarem Chrystusa Króla!
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


„Trzeba bowiem ażeby Królował aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26)
Pan Jezus prosi, aby modlić się tą Koronką w intencji : „O nawrócenie całego Episkopatu
-​ aby uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI.​ Rozważając Tajemnicę Bolesną Różańca Świętego”.​
Koronka do Miłosierdzia Bożego

MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:

Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
( podyktowana przez Pana Jezusa)
Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci. Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen
KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE!

MODLITWY O OCHRONĘ

av
MARYJO KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA NAMI POLAKAMI!
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Matka Boża:
„Ja Maryja, Matka Jezusa i wasza oraz Królowa Polski – otaczam opieką macierzyńską naród Polski. Na chwałę Trójcy Świętej ​odmawiajcie​ wszystkie modlitwy: Krucjaty, Różańce i Nowenny, którymi ratujecie wasz kraj i odwlekacie wojenne manewry. Matko Boża Różańcowa i Królowo Polski – bądź naszą Pośredniczką w ratowaniu naszej Ojczyzny, abyśmy nie utracili naszej Ojcowizny. Nieustannie błagamy Trójcę Przenajświętszą i Ciebie Mateńko – prowadź nasz naród polski i nie opuszczaj nas, gdyż otoczeni jesteśmy samymi wrogami. Przyrzekamy słuchać Ciebie i Trójcę Przenajświętszą, tylko kieruj nami, abyśmy wyprosili przyjaźń z Paulinami, aby chcieli...
MARYJO KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA NAMI POLAKAMI!
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Matka Boża:
„Ja Maryja, Matka Jezusa i wasza oraz Królowa Polski – otaczam opieką macierzyńską naród Polski. Na chwałę Trójcy Świętej ​odmawiajcie​ wszystkie modlitwy: Krucjaty, Różańce i Nowenny, którymi ratujecie wasz kraj i odwlekacie wojenne manewry.
Matko Boża Różańcowa i Królowo Polski – bądź naszą Pośredniczką w ratowaniu naszej Ojczyzny, abyśmy nie utracili naszej Ojcowizny. Nieustannie błagamy Trójcę Przenajświętszą i Ciebie Mateńko – prowadź nasz naród polski i nie opuszczaj nas, gdyż otoczeni jesteśmy samymi wrogami. Przyrzekamy słuchać Ciebie i Trójcę Przenajświętszą, tylko kieruj nami, abyśmy wyprosili przyjaźń z Paulinami, aby chcieli wynieść z ciemnych piwnic Klasztoru Jasnogórskiego piękny wizerunek naszego KRÓLA Jezusa Chrystusa i aby nasz umiłowany Zbawiciel chciał wziąć naród polski pod opiekę, gdyż giniemy. Błagamy Cię Maryjo, uczyń wszystko, co w Twojej mocy, aby Episkopat w Polsce chciał wywyższyć Pana Jezusa na KRÓLA POLSKI, który jest jedynym ratunkiem na uzyskanie pokoju na całym świecie. Błagamy Cię Trójco Przenajświętsza, ​ oświeć umysły biskupów i otwórz ich oczy, aby zrozumieli, że najważniejszy jest Bóg w Trójcy Przenajświętszej, a Jezus Chrystus dany jest nam na ziemię, abyśmy chcieli żyć według Ewangelii i Przykazań Bożych. Amen.

MODLITWY O OCHRONĘ
Egzorcyzm do Świętego Michała Archanioła:
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce; a przeciw niegodziwości i
zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy, a Ty, Książę niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do
piekła. Amen

POTĘŻNY EGZORCYZM ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
BOŻE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY,
błagam Cię pokornie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych
o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i w całym świecie.
Odwołujemy się do zasług MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,
Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran,
Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki
i przez całe ŻYCIE PANA NASZEGO I ZBAWCY.
Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów,
aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych,
aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało BOŻE KRÓLESTWO.
Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce,
aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć BOŻEGO POKOJU.
Nasza PANI I KRÓLOWO, błagamy Cię gorąco,
poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych,
wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.
A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie,
aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych.
Użyj całej Swej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów,
którzy się sprzeniewierzyli Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę a nam wyproś łaskę pokoju
i Bożej Miłości abyśmy podążali za CHRYSTUSEM do KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.
AMEN.
KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW. To wielka łaska, Pamiętajcie o tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za każdym razem, taka liczba złych duchów będzie strącona do czeluści piekielnych. Oto wielki dar od Boga przekazany przeze Mnie, Świętego Michała Archanioła w tym szczególnym dniu. Oto moce piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na całym świecie. /Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011r./

Modlitwa Krucjaty 33
Modlitwa Pieczęć Boga Żywego
O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,
mój ukochany Ojcze. Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.
Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.
Kocham Cię, drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.
Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie
za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci. Amen
Bóg Ojciec: „O uznanie Mojej Pieczęci i przyjęcie jej z miłością, radością i wdzięcznością”.
Bóg Ojciec pragnie, aby wszyscy przyjęli tę Pieczęć jako ochronę – dla każdego z osobna oraz dla naszych rodzin – w czasie przygotowań na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.
Jezus: „Pragnę, by każdy z was odmawiał od dzisiaj każdego dnia Modlitwę Krucjaty o numerze 33 i żebyście mieli egzemplarz Pieczęci Boga Żywego przy sobie”.
Amen.
Modlitwa Krucjaty 13
Modlitwa o Ochronę
O Ojcze Niebieski, przez Miłość Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, proszę, zbaw tych wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.
Obdarz ich dusze, drogi Ojcze, znakiem Twojej Miłości.
Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zachowaj te dusze od wiecznego potępienia.
W Swoim Miłosierdziu pozwól im, by mogły jako pierwsze wejść do
Nowej Ery Pokoju na ziemi.
Amen.
Bóg Ojciec: „Moja uroczysta obietnica, dzieci, dla was wszystkich, którzy wzywacie Mnie w Imię Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, abym zbawił waszych braci i siostry, jest taka, że zostanie im [tym braciom i siostrom] udzielona natychmiastowa Ochrona. Szczególne Łaski zostaną dane każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za ich dusze. Proszę was, byście to odmawiali”.

Modlitwa Krucjaty 87
Chroń nasz naród od zła
O Ojcze, przez wzgląd na Twojego Syna, zachowaj nas od komunizmu.
Zachowaj nas od dyktatury.
Chroń nasz naród przed pogaństwem.
Zachowaj nasze dzieci od krzywdy.
Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.
Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna.
Pomóż wszystkim kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu.
Błagamy Cię, abyś zachował nasze narody od prześladowań.
Najdroższy Panie, spójrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak bardzo Cię
obrażamy. Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.
Ratuj nas od sideł złego ducha. Błagamy Cię, drogi Boże, abyś zainterweniował
w tym czasie i powstrzymał zło od pochłonięcia świata.
Amen
Modlitwa Krucjaty 113
O pokonanie zła w naszym kraju
O Matko Zbawienia, przyjdź pomiędzy nas i okryj nasz kraj Swoją ochroną.
Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.
Pomóż Swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i głosić Prawdę,
gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.
Proszę, o Matko Boga, chroń nasz kraj i zachowaj nas silnymi,
abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi, gdy będziemy prześladowani.
Amen.
Modlitwa Krucjaty 122
O poświęcenie się Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa
Drogi Jezu, proszę Cię, byś poświęcił mnie, moją rodzinę, przyjaciół i
naród Ochronie Twojej Najdroższej Krwi.
Umarłeś za mnie i Twoje Rany są moimi ranami,
gdy z wdzięcznością przyjmuję cierpienie, które będę znosił podczas
przygotowań na Twoje Powtórne Przyjście.
Cierpię z Tobą, drogi Jezu, gdy próbujesz zebrać wszystkie dzieci Boże do
Twojego Serca, abyśmy mieli Życie Wieczne.
Okryj mnie i tych wszystkich, którzy potrzebują Twojej Ochrony, Twoją Najdroższą Krwią.
Amen.
Modlitwa Krucjaty 166
O ograniczenie mordowania niewinnych
Najdroższa Matko Zbawienia, prosimy, przedstaw to nasze błaganie o ograniczenie mordowania niewinnych Swojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.
Prosimy, aby w Swoim Miłosierdziu usunął groźbę każdej postaci ludobójstwa, prześladowań i terroru wobec dzieci Bożych.
Prosimy, błagamy Cię, droga Matko Zbawienia,
abyś usłyszała nasze wołania o miłość, jedność i pokój na tym smutnym świecie.
Prosimy, aby Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, chronił nas wszystkich w tych czasach wielkiego bólu i cierpienia na ziemi.
Amen.


https://www.internetgebetskreis.com/pl/modlitwy/

KTÓŻ JAK BÓG!

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013