Modlitwa

20.01.2013

„Na całym świecie dałem niezliczone rodzaje modlitwy poprzez Moje liczne narzędzia. Były one podawane dawniej, ale i współcześnie. Wystarczy teraz, abyście po prostu zechcieli chcieć modlić się szczerą, płynącą z serca modlitwą. Zawsze pamiętajcie, aby wasza modlitwa nigdy nie była pusta i jałowa. Dałem wiele różnych modlitw, różnym Moim dzieciom, lecz gdy człowiek będzie modlił się bezmyślnie, nic nie będzie otrzymywał. Tylko modlitwa szczerym sercem jest w cenie. Niektórym z racji ich obowiązków, wystarczy krótkie westchnienie do Boga, a to sprawi więcej niż długie modły wielu na klęczkach. Wszystko zależy, ile serca wkładacie w to, co robicie i czym się kierujecie. Jest wielu, co modli się całe dnie na kolanach, ale zaniedbuje swoje podstawowe obowiązki stanu. Taka modlitwa jest modlitwą jałową. Nie zniechęcajcie się na modlitwie. Jest pozorem to, że was nie słucham. Wiele razy było wam mówione: „Każda prośba to naczynie, które potrzeba napełnić modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem.

„Niech nikt z was słodkie dzieci, pochopnie, bez modlitwy, nie podejmuje żadnych decyzji, choćby wydawałyby się one błahe. Wszystko niech będzie przepojone modlitwą. Wiedzcie, że szatan zwłaszcza w tym czasie będzie się wciskał do waszego życia poprzez szczegóły i drobiazgi, które z czasem narastają do góry, której nie można pokonać. Potrzeba jednak ogromnej modlitwy i ofiary za kapłanów. Niech, kto może, mówi Różaniec Święty i inne modlitwy nieustannie. Polsko, padnij na kolana, proszę was o to Ja, Wasza Pani, Królowa i Matka!!! Niech każdy z was zabezpiecza się modlitwą. Wiedzcie, że jedynie modlitwa, dobre uczynki i miłość bliźniego, zapewni wam barierę ochronną, której złośliwe demony nie będą mogły przebyć. Pokora natomiast, ta prawdziwa święta pozwoli wam unikać grzechów ciężkich. Bezgrzeszność na ziemi jest niewykonalna, bo już Mój Boski Syn Jezus Chrystus powiedział, że „człowiek sprawiedliwy 7 razy na dzień upada”.

„Powierzcie swoje intencje w Moje Niepokalane Ręce. Nie martwcie się już o swoje problemy, o swoje sprawy. One stają się Moimi i Ja Sama pocznę je rozwiązywać. Niech jak największa liczba kapłanów odprawia co dzień dodatkową Mszę Świętą za darmo, według Mojej intencji (Matki Bożej). Jest to bardzo ważne. Wszystko schodzi obecnie na plan dalszy. Moje wybrane dzieci muszą się teraz zjednoczyć i działać w miłości i jedności. Nie czas na osobiste ambicje i unoszenie się pychą, którą szatan nazywa honorem.

Trwa Wielki Post. Pamiętajcie kochane dzieci, szczególnie o Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. W domu, kto umie i kto może, niech odmawia Różaniec Święty Stacji Męki Pańskiej. Warto, abyście postarali się o rozpowszechnienie tego nabożeństwa. Często rozważajcie Mękę Mojego Syna Jezusa Chrystusa, Różańcem Stacji Męki Pańskiej. Pragnę, abyście zorganizowali częste odmawianie Różańca Świętego przez rzeszę ludzi. Pragnę, abyście wylegli z Różańcem na ulice miast i wsi. Taka częsta praktyka, będzie działać cuda dla krajów i wielu narodów.„

„Nie bądźcie tacy wygodni w modlitwie. Trochę pokory i pokuty nie zaszkodzi. Jednakże kiedy klęczycie i rozprasza was ból, zmieńcie postawę na wygodniejszą, tak, aby rozproszenie minęło. Czasem wydaje się wam, że jakaś prośba lub polecenie nie ma sensu, lecz ja celowo ukrywam sens, abyście nie popsuli Moich planów. Wielu ludziom jest bardzo trudno się modlić, wypełniać najprostsze dobre uczynki. Jest to działanie złego ducha niemocy. Niewielu wie, że wszystko zawdzięcza Mnie i wszystko jest Łaską Bożą. To, że widzisz, chodzisz, kochasz i czujesz jest Moją zasługą i ode Mnie pochodzi. Za to wszystko powinniście dziękować i prosić o opiekę. Na 1000 osób, czyni to 1 osoba i to nie zawsze. Wielu chciałoby się modlić i pomimo wysiłków nie dają rady tego uczynić, bo to także jest Łaska Boża, o którą trzeba prosić.

Pragnę więcej ofiar, abyście więcej i częściej rozważali Moją Świętą Mękę, co da wam i waszym duszom, niezmierną korzyść. Najwięcej korzyści przynosi odmawianie Różańca Drogi Krzyżowej. Pragnę, aby On był odmawiany, co dzień na równi z Różańcem. Nade wszystko niech jak największa liczba ludzi modli się za duchowieństwo w parafii i w świecie. O! Polacy, Polacy!!! Podejmijcie dziejowe zadanie, podejmijcie modlitwę za Kościół i za hierarchię, a szczególnie za tych, co służą szatanowi. Największy skutek odniesie modlitwa Różańcowa i Nowenna do Najświętszej Eucharystii.

Oto łaski, jakie można otrzymać przez odmawianie Nowenny do Najświętszego Sakramentu:

  1. Dam szczególne łaski dla nawrócenia ciężkich grzeszników
  2. Dam możliwość dojścia do świętości życia swojego i bliskich.
  3. Dam łaskę pojednania skłóconych.
  4. Dam łaskę wzrostu świętości grupom ludzi (parafiom, diecezjom, nawet całym narodom).
  5. Dam łaskę, że dzięki odmawianiu tej nowenny będą uciekały w popłochu złe duchy.
  6. Dam łaskę miłości wszelkich nieprzyjaciół.
  7. Dam łaskę wzrostu świętości wśród kapłanów.
  8. Dam łaskę rozpoznania złych duchów, zwłaszcza w ich działaniu.
  9. Dam łaskę doskonałego wypełniania Woli Bożej.

Starajcie się uzyskać odpust zupełny, odmawiając modlitwy warunkujące jego uzyskanie, nie zaniedbujcie tego. Ofiarowujcie go zawsze poprzez Przeczyste Ręce Mojej Najświętszej Matki, a Ona już wie, komu potrzebne są te modlitwy. Wy sami też na tym skorzystacie. Módlcie się jak najwięcej za wizjonerów i za hierarchię, aby zrozumieli prawdziwą drogę Bożą. Niech nie walczą w swoim działaniu z Bogiem.”

„Nie zapominajcie o Moim Świętym Różańcu Świętym, który możecie, a nawet musicie odmawiać, jako egzorcyzm. Takie prawo i moc nadał już nasz ukochany Wikariusz Mojego Boskiego Syna - Jan Paweł II na Moją prośbę. Słowa egzorcyzmu z Różańcem już znacie (np. mocą tajemnicy Pierwszej Radosnej Różańca Świętego Świętego rozkazuje ci szatanie, odejść od nas, od kapłanów, biskupów, kardynałów, Ojca Świętego, od całego Kościoła Świętego i od tych wszystkich, od których rozkazuje ci odejść Matka Boża Niepokalana Maryja. Amen.) więc rozpowszechniajcie. Słowa egzorcyzmu Różańcowego odmawiajcie przed każdą dziesiątką, wtedy nękacie bardzo szatana, który pierzcha w popłochu. Jak tak będzie odmawiany Różaniec Święty, z mocą i wewnętrzną siłą, a zwłaszcza przez wiele osób na raz, to siła takiego Różańca Świętego spowoduje opuszczenie przez demonów miejsc, w których odmawia się w ten sposób Różaniec Święty.”

„Wielką moc włożyłem w ręce Świętego Michała Archanioła, więc wzywajcie Go, zwłaszcza wśród naporu pokus i zła. Kto może i chce, niech zapełnia cały wolny czas od obowiązków na szczerą głęboką modlitwę. Oddajcie Mi swoją wolną wolę przez Niepokalaną Dziewicę, a będę mógł w was i przez was naprawdę wiele zdziałać. Trójca Święta dała Moc wszystkim świętym ludziom, którzy będą odmawiać te modlitwy, egzorcyzmy pobożnie i we właściwej dla nich formie. Szatan będzie pierzchał z miejsca, gdzie stale odmawia się egzorcyzmy. Pragnę, aby wszystkie dzieci światłości potraktowały Moją prośbę poważnie i zaczęły odmawiać wszystkie egzorcyzmy, jakie znają, jako modlitwy obowiązkowe.

Teraz ma pierwszeństwo misja odnowy Kościoła, a inne schodzą na dalszy plan. Niech kto może i zdoła pomaga ci w tym. Diabeł widzi niebezpieczeństwo i bardzo będzie wam przeszkadzał. Tu nie ma zbędnych rąk. Każdy i każda przyda się do pomocy. Kto może niech pomaga modlitwą, cierpieniem, wynagrodzeniem. Apeluję do wszystkich dzieci Bożych, aby nie prosiły już w swoich sprawach, bo Ja wiem, co wam jest potrzeba do życia i zbawienia. Wszystkie modlitwy, pokuty i wynagrodzenia kierujcie do Mnie przez Niepokalaną Córkę Moją, Maryję. Pomóżcie, choć w części uratować ludzkość, bo tysiące dusz codziennie idzie na potępienie.

O jak bardzo wiele zmian potrzeba, tych na lepsze. Do tego, aby to mogło się wypełnić potrzeba naprawdę wiele, wiele modlitwy. Niech, kto może dołącza Ojca Świętego do swoich modlitw, aby mógł zrealizować Wolę Bożą. Pragnę od was dzieci światłości wielkiej modlitwy i ofiary za duchowieństwo, aby Duch Boży mógł ich pobudzić, aby mogli wypełnić zamiary i Wolę Bożą. Proście za sobą, ale i za innymi. Wiele jeszcze możecie wyprosić Łask. Dusze, którym pomożecie, będą wam bardzo wdzięczne i to na całą wieczność. Tak bardzo teraz brakuje modlitwy, która ratuje cały Kościół Święty, jak również kapłanów na wszystkich stopniach. Jest wielu pasterzy ślepych, zaślepionych przez szatana. Kto z was kochane dzieci Boże zechce pomóc reszcie Dziedzictwa Bożego?

Módlcie się za duchowieństwo, za kapłanów, aby zrozumieli, jaką błędną drogą kroczą i skorygowali wszystkie błędy. Módlcie się dużo za biskupów i kardynałów, aby zawrócili Świętą Matkę Kościół na właściwą drogę. Kapłani i hierarchia także posiadają wolną wolę i dobry Bóg nie może jej sam łamać i zmuszać kogokolwiek do czegokolwiek. Można jednak upraszać innym łaski potrzebne do zbawienia, do działania. Apeluję do was dzieci światłości o wielki szturm modlitwy za kapłanów i hierarchię. Pragnę, aby modlono się za kapłanów, aby otwarli swoje serca na pełnię działania Ducha Świętego. Odmawiajcie za nich co dzień egzorcyzmy, wszystkie jakie znacie. Trójca Święta pragnie Różańca nieustającego za kapłanów, najpierw w Polsce, później na świecie. Od tego właśnie rozpocznie się powiew tchnienia ożywczej Łaski Ducha Świętego dla Kościoła. Każdy, kto pomoże w rozwoju i wypełnieniu tej misji, otrzyma wiele Łask, jeszcze za życia.

Jak bardzo potrzeba ekspiacji za grzechy świata. Sprawiedliwość Boża zmusza do wykonania miłosiernych cięgów. Jeszcze cierpią nieliczni, lecz w progu są wydarzenia, które wstrząsną i poruszą wszystkich. Jeszcze kilka chwil, a Duch Święty zrealizuje Swój Sąd nad światem i przekona go o grzechu. Potrzeba teraz wielu nieustających (24 godzinnych) Różańców za kapłanów i biskupów. Dopiero Różaniec zmiękczy ich serca i poczną wówczas dopiero wtedy, podejmować właściwe decyzje. Zły duch uczyni dużo, aby zniszczyć i zdusić wszystko w zarodku.

Powoli kończy się możliwość odwiedzania, nawiedzania Świętych Miejsc. Niedługo będzie wam to zabrane całkowicie. Dopóki możecie, nawiedzajcie je. Nie wolno wyłącznie tylko się modlić, zapominając o wykonywaniu obowiązków stanu, to jest bardzo ważne. Wiele z was nie rozumie tego do końca, co znaczy dobrze wypełniać obowiązki stanu i jak bardzo jest to ważne. Tu także może wpłynąć na was szatan, że człowiek zaniedba podstawowe swoje obowiązki, a tylko skupi się na modlitwie. Modlitwa, która jest z krzywdą dla bliźniego, jest modlitwą jałową.

Najważniejszą obecnie intencją jest ta: O obudzenie ducha Bożego w Narodzie Polskim we wszystkich Polakach, aby przemieniły się serca wszystkich kapłanów, aby przemieniły się serca wszystkich biskupów. Dopiero, gdy obudzą się serca kapłanów i biskupów, dopiero wówczas będą mogli podjąć działanie według Serca Bożego i uratować wiele dusz. Nie stanie się to jednak, bez waszej wielkiej modlitwy i ofiary. Błagam was słodkie dzieci, nie odrzucajcie Mojej Matczynej dłoni wyciągniętej do was. Organizujcie Jerycha modlitewno - ekspiacyjne. Niech wszystkie one będą według Moich intencji. Już nie musicie mówić innych intencji, bo Ja, Jako Pośredniczka Wszelkich Łask i Współodkupicielka, tak wami pokieruję, aby było wszystko wyłącznie według Woli Bożej

Mało kto korzysta z naczynia, jakie podarowałem wam przez ręce Żywego Płomienia. Jednorazowe odmówienie tej modlitwy zapewnia ratunek jednemu milionowi dusz i zabezpiecza ratunek tym ludziom przed wiecznym potępieniem. Możecie ją odmawiać dowolną ilość razy w ciągu dnia. Chcąc zapewnić maksymalną jej skuteczność w dniu jej odmawiania, wskazane jest, być w tym dniu na całej Mszy Świętej i u Komunii Świętej. Uratowana w ten sposób dusza od ogni piekielnych, jednak skazana będzie przez Bożą Sprawiedliwość na odpowiedniej wagi czyściec. Przypominam także i o naczyniu największym dla dusz czyśćcowych, którym jest Różaniec Drogi Krzyżowej, niedoceniony i wzgardzony przez wielu. Jak wiele możecie uprosić u Boga modlitwą wstawienniczą. Nie traćcie tak wielkiego źródła Łask Bożych. Jak wiele możecie uzyskać. Przegońcie wasze lenistwo i opieszałość, pokonajcie marazm i stagnację, bądźcie twórczy i poddawajcie się ochotnie, aby Duch Święty mógł dawać wam natchnienia do działania bez żadnych oporów. Bardzo wiele znaczy i wiele zyskuje modlitwa grupowa.

Kto może, niech się modli za kapłanów w swojej parafii, a także za cały ich stan. Kto może, niech stworzy w ich intencji grupy wsparcia modlitewno – ekspiacyjnego. Szatan uderza w kapłanów coraz silniej i bardziej zaciekle, ponieważ widzi z ich strony wielkie zagrożenie. Atak demona jest tak silny, że sami sobie nie radzą i upadają w „bagno” szatana. Tych, co wspomagają modlitwą i ofiarą kapłanów, jest bardzo mało. To wielki błąd. Nadchodzi czas, że będzie wielka rzeź kapłanów. Wielu z nich grozi wieczne potępienie, nieliczni się ostaną. Potrzebuję modlitwy i ofiary wielu dobrych i odważnych serc. Chcę, aby kto tylko może i ma sposobność organizował Jerycha modlitewne prawdziwej, ofiarnej, szczerej modlitwy. Ofiarujcie ją w intencji odnowy całego Kościoła Świętego. Pragnę mieć w was Moje narzędzia, przez które odnowię Mój Kościół. Tym, którzy będą dobrymi narzędziami ofiaruję krocie specjalnych łask, cudów i nie dam się prześcignąć w ofiarności. Wesprzyjcie bardziej niż zwykle kapłanów – egzorcystów waszymi modlitwami i ofiarami. Jedynie szczera, gorąca modlitwa i ofiara obezwładni demona na tyle, aby zniwelować zakusy likwidacji funkcji egzorcysty w Kościele Świętym i przekierować ludzi potrzebujących pomocy, wyłącznie na tory medyczne, tłumacząc większym dobrem i pożytkiem „pacjentów”, ośmieszając przy tym tę funkcję, stwierdzając pozorną jej bezcelowość.”

Bóg pragnie, abyście wzywali orędownictwa Św. Józefa w sprawach trudnych i ważnych, zwłaszcza w trudnościach rodzinnych. Podejmijcie starania modlitewno – ekspiacyjne za cały Kościół, aby się podźwignął. Jest Wolą Boga, abyście zwiększyli kult Osoby Św. Józefa, bo wiele łask chce dać Bóg za Jego pośrednictwem. Jest On głównym patronem ze wszystkich świętych, którzy opiekują się Kościołem Świętym. Jest w stanie wiele wyprosić Kościołowi, ale niewielu się modli i prosi Go o pomoc. Nie ma zbyt wielu gotowych modlitw do czytania i modlenia się nimi, modlicie się więc sercem i używacie w modlitwie porywów waszych serc. Najbardziej jest wysłuchiwana szczera modlitwa dziecka, a także kapłana, a zwłaszcza biskupa.

Szczytem jednak wszelkich modlitw jest Msza Św. Daje Ona wam najwięcej, tak potrzebnych Łask.

Źródła informacji

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych

...

1. czytanie (Ef 4, 1-7. 11-13)

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a))

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano;
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce ziemi.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Albo: Alleluja

Aklamacja

Alleluja, alleluja, alleluja

Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 9, 9-13)

Powołanie Mateusza na Apostoła

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim.

Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”

On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Dodaj komentarz

Módlmy się

av
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa...
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa Miłosierdzia

O moja droga Matko Zbawienia, poproś swojego Syna, Jezusa Chrystusa,
aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich ...) podczas Ostrzeżenia
oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną przed twoim Synem.
Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców
Życia Wiecznego.
Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna,
aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.


O OBRONĘ WIARY

Matko Boża, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, Módl się, abyśmy pozostali wierni Prawdziwemu Słowu Bożemu w każdym czasie. Przygotuj nas do obrony wiary, by utrzymać Prawdę i odrzucić herezje. Chroń wszystkie swoje dzieci w trudnych czasach i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy będą od nas wymagać odrzucenia Prawdy i wyrzeczenia się twojego Syna. Módl się, Święta Matko Boża, aby została nam udzielona Boża Interwencja byśmy pozostali chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.

Godzina Ducha Świętego

av
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013