Duchowieństwo

20.01.2013

„Jakże jest dziś potrzebna dla zbawienia świata świętość Kapłanów! Pocieszacie Mnie zaangażowaniem w kroczeniu drogą świętości. W świecie wziętym w posiadanie przez Złego, w Kościele zaciemnionym zeświecczeniem i moralnością zezwalającą na wszystko, trzeba, aby Kapłani stali się świętymi dla ukazania wszystkim pewnej drogi, prowadzącej do zbawienia i do pokoju. Zwalczajcie w sobie grzech jako zło największe ze wszystkich form zła. Bądźcie zawsze do dyspozycji dla udzielania sakramentu pojednania, tak dziś zaniedbanego. Udzielajcie Bożej łaski duszom zamroczonym przez zło. Kroczcie radośnie ukwieconą drogą wszelkich cnót. W ten sposób dojdziecie do świętości. Proszę was o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu: pragnę bowiem przekazać również wam, Moje małe dzieci, świętość waszej Niebieskiej Mamy. Pocieszacie Mnie przez wasze szczególne zobowiązanie się do wierności i jedności.”

„Nadeszła najwyższa pora, aby zastąpić szatańskiego ducha modernizmu w Kościele, duchem prawdziwej, autentycznej pobożności. Niech hierarchia przywróci wiele niepotrzebnie wycofanych praktyk religijnych, a szczególnie dotyczących ofiary Mszy Świętej. Żądam, aby Mnie nikt nie znieważał więcej przez przyjmowanie Mojego Ciała w postawie innej niż klęcząca. Stać mogą osoby konsekrowane i te, które fizycznie zrobić tego nie mogą ( chorzy). Żądam, aby Moje Święte Ciało rozdawali jedynie ci, co są konsekrowani i wyłącznie przy balaskach. Jak bardzo rani Mnie, jak dotykają Mnie świeccy. Żądam ekspiacji za te wszystkie zniewagi, które codziennie spadają na Mnie, uderzając i przebijając Moje i tak Obolałe Serce.

Jeżeli słodkie dzieci nie podejmą tego wezwania, a szczególnie dzieci z hierarchii (Biskupi i Kardynałowie), to będę musiał niestety dopuścić wkrótce, na Moją ukochaną Polskę wielką chłostę takich cierpień, jakich jeszcze nie było. Wbrew pozorom dostatku, Mogę zesłać głód i inne plagi, które będą dziesiątkowały cały naród. Mieć będziecie może pełne spichlerze i magazyny, lecz czy się to ostoi? Skąd wiecie czy nie dopuszczę do was plagi myszy, szczurów itp. Wiedzcie, że wierne dzieci światłości nie zginą i będą ochronione. Dlaczego o kapłani i biskupi niszczycie Dzieło, które Ja tworzę. Wiedzcie, że domy modlitwy św. Szarbela i inne grupy modlitewne podtrzymują jeszcze ten świat w istnieniu. Lecz czy jeszcze długo zdołają wynagradzać? Teraz wszystko zależy wyłącznie od was o hierarchowie, czy dacie się zaślepić szatanowi pychą i innymi sztuczkami demonów. Ja chcę zacząć odnowę Mojego Kościoła Świętego właśnie od Polski. Polskę szczególnie umiłowałem, lecz czy będziesz o Polsko Mnie, Twojemu Królowi wierna? Obudźcie się ze snu słodkie dzieci, ze snu marazmu, w którym się topicie. Religijność bardzo wielu ludzi i duchowieństwa, schodzi na poziom poniżej minimum. Jeszcze możecie siebie i wielu innych uratować z topieli szatana. Czy nie widzicie jak wasz kraj powoli przejmują masoni i komuniści? Czy jest czas na dysputy? Otrząśnijcie się i zacznijcie odnowę duchową. Najpierw niech odnowią ducha Polscy hierarchowie - biskupi. Niech nastanie prawdziwy pokój ducha i jego kompletne odnowienie w Bogu. Po biskupach będzie kolej na całe duchowieństwo, które Mnie tak mocno rani swoją arogancką postawą, prześladując Moje Dzieło.

Jak nastąpi odnowa duchowieństwa to na koniec, poprzez przeróżne rekolekcje, niech nastąpi odnowa duchowa ludu Bożego. Niech wszyscy przeprowadzą specjalne rekolekcje 7 dniowe. Począwszy od biskupów po lud. Ja sam pomogę wszystko zrealizować. Proszę was kochane dzieci o minimum wysiłku z waszej strony. Jeżeli zdecydujecie się Mnie posłuchać, to obiecuję, że szybko Polska wydźwignie się z dołka, w którym się obecnie znajduje. Jeżeli wydźwigniecie waszego ducha, to obiecuję szybki powrót do dobrobytu gospodarczego. Czy nie widzicie, że ustało Moje błogosławieństwo dla waszego kraju. Jak błogosławię to wszystko jest dobrze, lecz gdy Moje błogosławieństwo ustaje, wszystko wam się wali i idzie nie tak. Powiedzcie o słodkie dzieciny, jak Ja Mam do was mówić. Chcę, abyście mi zaufały bezgranicznie i Mnie kochały do szaleństwa, a Ja wam to odwzajemnię tysiąckrotnym błogosławieństwem.

Niech odnowa ducha dokona się wzorcowo najpierw w Polsce. Polskę szczególnie umiłowałem, lecz jeżeli wzgardzi Moim Miłosierdziem, srogo będzie za to ukarana. Chcę odnowy duchowej kapłanów. Niech wszyscy pozbędą się wstrętnej pychy i obrzydliwej zarozumiałości. Kto się wywyższa, będzie poniżony. Pragnę, abyście wszyscy nauczyli się prawdziwej, świętej pokory, która otworzy wam zdroje Łask. Polacy! Dopiero, gdy wszyscy poddacie się działaniu Ducha Bożego kraj wasz, Polska zacznie się dźwigać najpierw z kryzysu tego duchowego, później gospodarczego. Jeżeli hierarchia przyjmie wszystkie dzieła Boże, które w tym czasie z Dobroci Naszej podaliśmy dla ratowania Kościoła i ludzkości, wówczas w Narodzie i w Kościele tak zadziała Duch Święty, że szatan z Narodu pierzchnie, bojąc się działania w zuchwałości. W przeciwnym razie bezwład i anarchia ogarną również cały Kościół w Polsce i wtedy, aby go ratować, zacznę odwoływać do wieczności całą oporną hierarchię.

Niech kapłani obloką się w pokorę, bo pełnią bardzo ważne funkcje i godność, takie, jakich nie dostępują nawet Cherubini. O hierarchio, hierarchio, obudź się, czy nie widzisz jak duch w Kościele upada? Dzieci, czy nie widzicie, co się stało na zachodzie z Kościołem? Dlaczego więc przyjmujecie ślepo stamtąd wszystko? Pragnę, aby ci z hierarchii, co to rozumieją zjednoczyli się i zaczęli działać, ratując Kościół. Oczywiście bramy piekła nie przemogą Kościoła, lecz nie przetrwa on w takiej formie, w jakiej znajduje się obecnie. Powróci prześladowanie Kościoła i będzie znacznie większe niż w pierwszych wiekach, tylko, że w innej, o wiele bardziej wyrafinowanej formie.

Jeżeli hierarchia w Polsce, w porę podejmie misję ratunkową, to Kościół w Polsce i Naród, jako jedyny na świecie nie dozna najmniejszego uszczerbku. Wszyscy się zastanówcie, bo warto podjąć choćby największe ryzyko dla ratowania kraju. Brońcie zdrowych tradycji Świętej Matki Kościoła. Bądźcie świadome, że wszelki modernizm w Kościele pochodzi od szatana. Będzie on zwodził w sposób subtelny i delikatny. Wielu, nawet spośród biskupów i kardynałów da się zwieść szatanowi, który będzie używał całej swej perfidii przez swoich zwolenników, masonów, będących w łonie Kościoła. Oni są tą zgnilizną, która psuje resztę Mojego Mistycznego Ciała. Szatan wbija hierarchię i kapłanów w pychę, uzyskując to, co chce, a pycha toruje drogę innym przywarom i grzechom. Tak, jak pokora jest matką wszystkich cnót, tak pycha jest matką wszystkich wad i grzechów.

Pragnę, aby wszyscy kapłani rozpalili w sobie doskonałą miłość. Niech ci, którzy rządzą Kościołem, przeprowadzą rekolekcje, które odnowią ducha, powracając do świętej tradycji Kościoła. Gdzie się podziały Nieszpory i tyle innych pobożnych praktyk? Nie desakralizujcie Mszy Świętej, poprzez wprowadzanie praktyk, które podpowiada wam sam Lucyfer. Teraz on coraz bardziej zuchwale będzie niszczył Kościół, nie kryjąc się za swoim działaniem. Podejmijcie wielką modlitwę o świętość stanu kapłańskiego w jego życiu i posłudze. Niedługo już zacznie brakować kapłanów w niektórych rejonach ziemi. Nie wolno powoływać szafarzy świeckich do rozdawania Mojego Ciała. To sprawia Mi ogromny ból. Czy nie widzicie tego, że podpowiada to wam sam szatan?

Chcę, aby biskupi, kapłani oraz lud wierny odnowił swego ducha. Kto z hierarchii nie zauważa zagrożenia i faktu, że Kościół Mój się stacza coraz bardziej ku przepaści, to jest naprawdę ślepy i całkiem zaciemniony ma umysł przez demona ciemności. Niech kto może, prosi za nimi, o możliwość dotarcia do nich Łaski Ducha Świętego, aby Kościół zaczął się odradzać. Wielu z was nie wierzy w objawienia i wręcz prześladuje je z namowy złych duchów i tych, którzy w nie wierzą. Wszyscy będą sądzeni za swoje czyny. Dlaczego tak wielu biskupów pozwala, aby Mnie tak bardzo znieważano?! Dlaczego o hierarchio, aprobujesz tak wielkie świętokradztwa?! Nie życzę sobie, aby wyrzucano Tabernakulum na bok, bez względu na tłumaczenia, które wam podsuwa szatan. Nie życzę sobie, aby Moje Święte Ciało rozdawano na stojąco i do ręki, a nade wszystko, aby nie dawano Go zwierzętom, psom, tak jak się to dzieje na zachodzie!!! Nie życzę sobie, aby Moje Święte Ciało rozdawały osoby świeckie, a nade wszystko kobiety. Uszanujcie Moją Wolę. Ja wasz Bóg, waszą wolę szanuję aż do samego końca.

O biskupie! Nie pozwól, aby krew Unitów była przelana nadaremnie. Sami obecnie szykujecie sobie los. Jeśli powrócicie do Świętej tradycji, to Kościół zakwitnie, a Polska będzie w dobrobycie, lecz jeśli nie posłuchacie, to rychło spadnie bicz Bożej Sprawiedliwości na was. Dotąd będziecie chłostani, aż się opamiętacie i zrozumiecie. Wybór jeszcze należy do was, o słodkie dzieci. Wszystkim grupom, tylko wtedy prawdziwie będę błogosławić, kiedy upadną na kolana w pokorze serca. Moja ofiara nigdy nie była i nigdy nie będzie żadną ucztą, jak chciałby szatan. Czy zechcecie skorzystać z ostatniej szansy, z ostatniej deski ratunku.

Ja pragnę, aby nastąpiła odnowa Mojego Świętego Kościoła w Polsce i na świecie. Chcę, aby wszyscy po kolei odnowili swojego ducha, poczynając od hierarchii, kardynałów, biskupów, przez kapłanów, po lud. Pragnę, abyście wrócili do tradycji ojców i zaniechali wszelkiego modernizmu masońskiego. Zbadajcie kochane dzieci, co w Kościele pochodzi od masonerii, a co od Ducha Świętego. Ja chcę przywrócenia właściwych wartości w Kościele. Droga do naprawy Kościoła będzie ciężka, nie będzie niemożliwa.

Kapłani mają się nie wstydzić noszenia sutanny. Wiedzcie o kapłani, że będziecie hojnie wynagrodzeni za wierność poleceniom. Już tu na ziemi, będę wam zsyłał wiele łask, abyście tylko chcieli je brać. Najpierw niech odnowa rozwinie się w Polsce i to jak najszybciej, a od was przeniesie się na cały świat. To właśnie jest początek Zwycięstwa Niepokalanej. Synu Biskupie, jeśli pogardzicie Moimi Słowami, wiedz, że po śmierci, odpowiadać będziecie przed Moim Majestatem. Za wszystko zło odpowiecie, cierpiąc w czyśćcu. Niech biskupi zarządzą ponownie pielgrzymowanie obrazu Matki Bożej po diecezjach, parafiach i rodzinach. To podniesie religijność i cześć, a także uprosi wiele Łask i nawróceń. Ułóżcie plan działania w Kościele i rozwoju Ducha Bożego w was. Postarajcie się o prężne działanie, o sprawdzenie Pisma Świętego i wydajcie w przedwojennej wersji, dając przypisy dawnych autorów. Unowocześnić należy tylko język.

Niczego nie wolno pominąć, a wszystko należy dokładnie tłumaczyć. Wiele ludzi przez to, że się nie mówi o dogmatach i prawdach wiary, przestaje w nie wierzyć. Ja wasz Bóg i Pan jestem Czystą Miłością i Miłosierdziem. O tym także ma być mówione. Dobrą formą czci Najświętszego Sakramentu będą Rycerze Najświętszego Sakramentu. Oni to, będą motorem czci Najświętszego Sakramentu. Niech wszyscy kapłani, a więc także biskupi i kardynałowie, rozwijają swoją Świętość życia, zwiększając ilość i jakość modlitwy, tej prywatnej. Niech wszyscy pamiętają o czytaniu duchowym takim, które rozwija ducha.

Chcę, aby rozpoczęto procesy beatyfikacyjne wielu sławnych Polaków, albowiem wielu z nich, od dawna jest w Niebie i są w wielkim stopniu chwały. Jednym z nich jest Piotr Skarga. Kochane dzieci, wiedzcie, że Polska teraz jest krajem wybranym. To wy, macie u Mnie najwięcej łask. Nie zaprzepaśćcie tej szansy. Ukoronujcie Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Zapewni to Polsce „eksplozję” Łask Bożych. Ustanówcie specjalne Święto, które może być połączone ze Świętem Chrystusa Króla Wszechświata. Pragnę, aby i dla Mnie był wydzielony jeden dzień w roku, jako Moje Święto .

Pragnę, aby kapłani wyrzekli się telewizji oraz ograniczyli swoją rozrywkę. Jeżeli wierny poprosi kapłana o posługę kapłańską, to niech chętnie posłuży, również swoim samochodem. Niech wszyscy nastawią się na służbę bliźniemu. Ci kapłani, którzy należą do masonerii, niech powrócą na łono Kościoła. Niech odprawiają specjalną terminową pokutę. Ja sam dam wam wiele specjalnych łask, lecz ci kapłani masoni, muszą okazać skruchę i żal za grzechy. W tym wszystkim najwięcej łask zyska wierny lud. Wiedzcie słodkie dzieci i ty drogi biskupie, że wykonanie tego, zmusi niektórych dotąd leniwych kapłanów, wręcz do duchowego „galopu”. Efekty wytężonej pracy będą bardzo wielkie. Ześlę jeszcze wiele łask, zanim rozpocznę karanie tej ziemi, a nastąpi to bardzo szybko, jeśli się nie opamiętacie. To orędzie jest jednym z ostatnich orędzi ostrzegawczych, zanim rozpocznie się karanie.”

Jeżeli hierarchia i dzieci Boże posłuchają, tego co mówimy przez widzących, to unikniecie większości kar, które czekają na was. Mogę jeszcze je odwołać, dopóki się nie wydarzą i tylko od was zależy, jaka będzie kolej rzeczy. Nie zmarnujcie szansy, jaka wam daję. To wam Polakom, daję tę wielką szansę, nie zmarnujcie jej! Jeżeli Moi synowie sprawujący władzę powierzoną w Kościele nie odblokują się na działanie Ducha Świętego i nie przyjmą wołania Naszego (Nieba) przez usta ludzi, przecież równie godnych jak oni, a którzy uzurpują sobie niekiedy Boską wręcz władzę i w końcu zlekceważą wołanie, to będę smagał karami, kataklizmami i różnymi wydarzeniami, aż zrozumiecie. Uwierzcie, że naprawdę jesteście zbyt słabi, aby wytrzymać napór zła, jaki spadnie na was.

Wobec niszczącego działania w Kościele samej jego głowy, tzn. biskupów i kapłanów w dużej ich liczbie dam im specjalny znak, po czym, gdy nie usłuchają i tego, pocznę odwoływać ich, a dary dane im, dam innym. Wiele specjalnych łask włożyłem w ręce świeckich ludzi tylko dlatego, że ci, co powinni je przyjąć odrzucają je. Gdyby Mój Syn teraz powtórnie przyszedł tak, jak wówczas, przed blisko 2.000 lat, tylko bardzo nieliczna garstka wiernych świeckich ludzi i kilku kapłanów słucha, co mówię, lecz to za mało.

O kapłani, o hierarchio, obudźcie się!!! Zacznijcie działać!!! Słuchajcie Głosu swojego Boga! Nie czas na próżne, jałowe dysputy, czas nagli, działajcie! Sprawiedliwość Boża zaczęła już działać. Potrzeba wielkiej modlitwy i ekspiacji, potrzeba równoważyć Bożą Sprawiedliwość, bo Sprawiedliwy Gniew spada już na ziemię. Tak bardzo potrzeba odnowy Kościoła, całego Kościoła. Ta odnowa musi zacząć się właśnie w Mojej umiłowanej Polsce. Wiele teraz zależy od tego, jakie decyzje podejmie hierarchia w Polsce, bo dotychczasowe decyzje rujnują Kościół.

Każdy jeden biskup zda wkrótce sprawę ze swego włodarstwa. Wiedzcie, że wielu grozi potępienie. Jak wiele potrzeba modlitwy, także za nich, sami widzicie. Jak wiele trosk i bólów przysparzasz Mi Polsko! To, co się dzieje złego w Polsce można łatwo powstrzymać. Do tego potrzebna jest wasza wspólna, narodowa modlitwa i ekspiacja. Niech biskupi zaczną wykonywać zalecenia Boga. Szatan blokuje skutecznie wszystkie najważniejsze decyzje. Pierwszą decyzją, którą powinien podjąć Episkopat to Intronizacja Pana Jezusa, Mojego Boskiego Syna, na Króla Polski. Następna decyzja, to jest wcielenie duchowej odnowy Polski. Tak bardzo pragnę, aby Moi słudzy ołtarza, kapłani i hierarchia podjęli wezwanie, które im stawiam. Nie jest ono trudne, lecz wymaga od was wiele wysiłku.

Niech każdy z was o kapłani uczyni teraz solidny rachunek sumienia, a Sąd Ducha Świętego, który wkrótce nastąpi, otrzeźwi was i oczyści. Bardzo pragnę, abyście nie wpadali w pychę i samouwielbienie, lecz podejmujcie walkę ze złymi duchami. Przyjmijcie wszystko za dobre, jeśli się Mi nie sprzeciwia i nie rozprasza. Pozwalajcie ludziom wierzyć w objawienia nawet, jeśli wy nie wierzycie. Wiara ta nie przyniesie szkody, ale pożytek. Wam jest dane pasterzowanie, więc roztropnie wszystkim kierujcie i wszystko dokładnie badajcie, a sami naprawdę wiele się módlcie. Modlitwa i egzorcyzmy oraz współpraca z Aniołami na wzór choćby Świętego Jana Vianeya opłaci się wam, bo sami zauważycie, ile można odzyskać i w jak krótkim czasie, gdy zaufa się Bogu i z Nim działa.

O kapłanie, zastanów się dobrze, komu służysz? Czy dla Mnie? Czy aby na pewno dla Mnie? Dlaczego więc realizujesz swoją własną wolę? A ty Biskupie, co zostało z twojej pierwotnej świętości? Czy ty jeszcze wierzysz w to, co robisz? Przy otrzymaniu sakry Biskupiej składasz przysięgę. Co z niej realizujesz? Co z niej wcielasz w swoje życie? Wy także odpowiecie przed Bożą Sprawiedliwością, za niedotrzymanie tego, coście ślubowali. Nie myślcie, że jak jesteś kapłanem, albo biskupem, że to wam zapewni automatycznie Niebo? Wy, bardziej niż inni musicie na nie zasłużyć.

Przypominam kapłanom, biskupom i kardynałom, że fakt iż nimi jesteście, nie zapewnia wam Nieba automatycznie jak myśli wielu, ale musicie na nie zasłużyć bardziej niż inni. Porzućcie grzech, wygodnictwo i samozadowolenie. Chcę, abyście wszyscy ze Mną współpracowali. W przeważającej większości pełnicie wiele zła. Bardziej niż inni musicie stać się ludźmi modlitwy. Chcę działać wiele przez was, ale nie mogę pokonać zapory waszej wolnej woli.”

Źródła informacji

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Jk 1, 1-11)

To co wystawia wiarę na próbę, rodzi wytrwałość

Początek Listu świętego Jakuba Apostoła

Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu pokoleniom w rozproszeniu.

Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków.

Jeżeli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma. Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam.

...

1. czytanie (Jk 1, 1-11)

To co wystawia wiarę na próbę, rodzi wytrwałość

Początek Listu świętego Jakuba Apostoła

Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu pokoleniom w rozproszeniu.

Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków.

Jeżeli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma. Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam. Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana, bo jest mężem chwiejnym, niestałym we wszystkich swych drogach.

Niech się zaś ubogi brat chlubi z wyniesienia swego, bogaty natomiast ze swego poniżenia, bo przeminie niby kwiat polny. Wzeszło bowiem palące słońce i wysuszyło łąkę, kwiat jej opadł, a piękny jej wygląd zginął. Tak też bogaty przeminie w swoich poczynaniach.

Psalm (Ps 119, 67-68. 71-72. 75-76)

Okaż mi litość, niech ożyję, Panie

Błądziłem, zanim przyszło utrapienie,
teraz jednak strzegę Twego słowa.
Dobry jesteś i dobrze czynisz,
naucz mnie Twoich ustaw.

Okaż mi litość, niech ożyję, Panie

Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś,
bym się nauczył Twych ustaw.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
niż tysiące sztuk złota i srebra.

Okaż mi litość, niech ożyję, Panie

Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki,
że dotknąłeś mnie słusznie.
Niech Twoja łaska będzie mi pociechą
zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze.

Okaż mi litość, niech ożyję, Panie

Aklamacja (Hbr 4, 12)

Alleluja, alleluja, alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 8, 11-13)

Jezus nie chce dać znaku

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: «Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu».

A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.

Dodaj komentarz

35. Nowenna Pompejańska za Polskę

av
Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Ojczyzny, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 28 lutego do 21 kwietnia).

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w Kółkach Różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet cały różaniec. Poprzednie 34 Nowenny nie pozostały bez skutku: częściowe odsunięcie od władzy...
Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Ojczyzny, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 28 lutego do 21 kwietnia).

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w Kółkach Różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet cały różaniec.

Poprzednie 34 Nowenny nie pozostały bez skutku: częściowe odsunięcie od władzy otwarcie wrogich Polsce sił, totalna porażka totalnej opozycji oraz rozpoczęcie Aktu Intronizacji w Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, odnośnie którego Pan Jezus powiedział: Przyjmę intronizację od waszego Narodu, którą zaproponowali wasi biskupi... Gdy nastąpią w swoim czasie w Narodzie i hierarchii stosowne zmiany, których oczekuję, wówczas powtórzycie Intronizację, ulepszając Ją o brakujące szczegóły" (Przekaz Żywego Płomienia z dn. 25.10.2016). - zgodnie z Objawieniami dla Rozalii Celakówny: „JASNA GÓRA jest Stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i TU również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silną i potężną, o którą się rozbiją wszelkie ataki nieprzyjacielskie.” [263]

A więc I. szczegółowa INTENCJA tej Nowenny jest następująca:

O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

Współcześni polscy prorocy podają jej ważne szczegóły: „PRAGNĘ, BY MOJA INTRONIZACJA ODBYŁA SIĘ W SANKTUARIUM JASNOGÓRSKIM OBOK MOJEJ NAJDROŻSZEJ MATKI – KRÓLOWEJ WASZEJ OJCZYZNY. TO MIEJSCE JEST WYBRANE OD DAWNA NA PIELGRZYMKI CAŁEGO NARODU DO MOJEJ MATKI - MARYI. MOJE KONANIE I MOJA DROGA KRZYŻOWA BYŁY NIEROZŁĄCZNE Z MATKĄ BOŻĄ. DLATEGO MOJA KORONACJA TAKŻE MUSI BYĆ W POBLIŻU KLASZTORU JASNOGÓRSKIEGO. JAM, JEZUS CHRYSTUS, WAM TO PRZEKAZUJĘ I Z WIELKIEJ MIŁOŚCI DO WASZEGO NARODU TO WAM ROZKAZUJĘ, ŻE MOJE MIEJSCE JEST RAZEM Z MOJĄ MATKĄ, KTÓRA STAŁA POD KRZYŻEM I MNIE PORODZIŁA Z DUCHA ŚWIĘTEGO” (Przesłanie Heleny z dn. 16.09.2016).

oraz dostosowanie praw państwowych do Praw Bożych: Pragnę, aby rządzący Polską wycofali złe ustawy, które krzywdzą ludzi, począwszy od dzieci niewinnie zabijanych w aborcjach, po zabijanych przez użycie śmiercionośnych szczepionek. Polacy, we wszystkim bądźcie solidni i uczciwi. Dokonajcie uwłaszczenia wszystkiego tego, co zostało wyprzedane. Ustanówcie dobre prawa, takie, które nikogo nie krzywdzą. Uporządkujcie wszelkie podstawy prawne bytu narodowego, by były zgodne z Bożym duchem. Wykonanie tego będzie ważne i przydatne w niedługim czasie. Bądźcie konsekwentni w zaprowadzaniu dobrych zmian (Przekaz Żywego Płomienia z dn. 25.02.2017).

W myśl wykonania tego zadania został opracowany szczegółowy Plan Naprawy Polski.

Po raz kolejny (w osobnych różach) będziemy modlić się również w II. szczegółowej INTENCJI

ZA KAPŁANÓW I BISKUPÓW POLSKICH

Intencja ta szczegółowa też jest bardzo ważna i wpisuje się w ogólną intencję – za Ojczyznę, ponieważ od postawy Kapłanów (zwłaszcza Biskupów) bardzo zależy los Polski, a sprawa Intronizacji zależy przede wszystkim właśnie od nich.

Ale Pan Jezus prosił, żebyśmy się modlili jeszcze w III. szczegółowej INTENCJI (również w osobnych różach):

O JAK NAJSZYBSZE OGŁOSZENIE PRZEZ KOŚCIÓŁ V. DOGMATU MARYJNEGO (O WSPÓŁODKUPICIELCE, ORĘDOWNICZCE I POŚREDNICZCE WSZYSTKICH ŁASK).

Co to ma do Polski? Otóż Matka Boża jest od wieków naszą Królową, a teraz pragnie, żeby to właśnie Polacy przyczynili się do ogłoszenia tego Dogmatu. Czy możemy Ją zawieść?

Podczas zagrożenia zaś wybuchem wojny nuklearnej pomiędzy USA a Iranem Pan Jezus poprosił nas również, żebyśmy się modlili także O POKÓJ NA ŚWIECIE (w Przesłaniu Heleny z dn. 03.01.2020).
Udało się zahamować ten konflikt, ale już się szykują (i to – w najbliższym czasie) kolejne, tym razem – pomiędzy Europą a Rosją, a także w innych częściach świata (nawet tam, gdzie ich dawno nie było). Kontynuujmy więc Nowennę (oraz inne Modlitwy o Pokój) również w tej intencji.

Zgłaszać się można na mail msybirak@gmail.com lub na tym Forum.


Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Przed rozpoczęciem Różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

(Dotyczy to wszystkich uczestników Nowenny.)

Przez 27 dni: od 28 lutego do 25 marca odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni: od 26 marca do 21 kwietnia odmawiamy część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

„Modlitwy końcowe” obowiązkowo odmawiają osoby, które rozważają Piątą Tajemnicę w każdej części Różańca. Reszta też może je odmawiać, ale – nieobowiązkowo.

Niezależnie od modlitw końcowych, wszyscy kończymy Różaniec trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

Przypominam, że osoby, które rozważają Pierwszą Tajemnice Radosną, na początku, jak zwykle, odmawiają Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo).

Można również odmawiać następującą modlitwę:

Ojcze Niebieski, błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania - wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my - dzieci Twoje - błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski, przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

Najlepiej odmawiać tę modlitwę o godz. 21:37 („godzina JP II”), tj. wszyscy jednocześnie, co da tej modlitwie dodatkową moc.

„PROSZĘ, NIE PRZERYWAJCIE TEJ NOWENNY, PODYKTOWANEJ WAM PRZEZ MOJĄ MATEŃKĘ – TO JEST JEJ MISJA WSPÓŁODKUPICIELKI I POCIESZYCIELKI NA CZASY OSTATECZNE.”

Módlmy się

av
Santa Lucia
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa...
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa Miłosierdzia

O moja droga Matko Zbawienia, poproś swojego Syna, Jezusa Chrystusa,
aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich ...) podczas Ostrzeżenia
oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną przed twoim Synem.
Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców
Życia Wiecznego.
Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna,
aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.


O OBRONĘ WIARY

Matko Boża, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, Módl się, abyśmy pozostali wierni Prawdziwemu Słowu Bożemu w każdym czasie. Przygotuj nas do obrony wiary, by utrzymać Prawdę i odrzucić herezje. Chroń wszystkie swoje dzieci w trudnych czasach i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy będą od nas wymagać odrzucenia Prawdy i wyrzeczenia się twojego Syna. Módl się, Święta Matko Boża, aby została nam udzielona Boża Interwencja byśmy pozostali chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.

Godzina Ducha Świętego

av
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

MODLITWA O INTRONIZACJĘ

av
POLACY MÓDLMY SIĘ – PAN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI TO JEDYNY RATUNEK DLA NAS!!!
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


„Trzeba bowiem ażeby Królował aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26)
Pan Jezus prosi, aby modlić się tą Koronką w intencji : „O nawrócenie całego Episkopatu
-​ aby uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI.​ Rozważając Tajemnicę Bolesną Różańca Świętego”.​
Koronka do Miłosierdzia Bożego

MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i...
POLACY MÓDLMY SIĘ – PAN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI TO JEDYNY RATUNEK DLA NAS!!!
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


„Trzeba bowiem ażeby Królował aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26)
Pan Jezus prosi, aby modlić się tą Koronką w intencji : „O nawrócenie całego Episkopatu
-​ aby uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI.​ Rozważając Tajemnicę Bolesną Różańca Świętego”.​
Koronka do Miłosierdzia Bożego

MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:

Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
( podyktowana przez Pana Jezusa)
Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci. Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen
KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE!

MODLITWY O OCHRONĘ

av
MARYJO KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA NAMI POLAKAMI!
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Matka Boża:
„Ja Maryja, Matka Jezusa i wasza oraz Królowa Polski – otaczam opieką macierzyńską naród Polski. Na chwałę Trójcy Świętej ​odmawiajcie​ wszystkie modlitwy: Krucjaty, Różańce i Nowenny, którymi ratujecie wasz kraj i odwlekacie wojenne manewry. Matko Boża Różańcowa i Królowo Polski – bądź naszą Pośredniczką w ratowaniu naszej Ojczyzny, abyśmy nie utracili naszej Ojcowizny. Nieustannie błagamy Trójcę Przenajświętszą i Ciebie Mateńko – prowadź nasz naród polski i nie opuszczaj nas, gdyż otoczeni jesteśmy samymi wrogami. Przyrzekamy słuchać Ciebie i Trójcę Przenajświętszą, tylko kieruj nami, abyśmy wyprosili przyjaźń z Paulinami, aby chcieli...
MARYJO KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA NAMI POLAKAMI!
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Matka Boża:
„Ja Maryja, Matka Jezusa i wasza oraz Królowa Polski – otaczam opieką macierzyńską naród Polski. Na chwałę Trójcy Świętej ​odmawiajcie​ wszystkie modlitwy: Krucjaty, Różańce i Nowenny, którymi ratujecie wasz kraj i odwlekacie wojenne manewry.
Matko Boża Różańcowa i Królowo Polski – bądź naszą Pośredniczką w ratowaniu naszej Ojczyzny, abyśmy nie utracili naszej Ojcowizny. Nieustannie błagamy Trójcę Przenajświętszą i Ciebie Mateńko – prowadź nasz naród polski i nie opuszczaj nas, gdyż otoczeni jesteśmy samymi wrogami. Przyrzekamy słuchać Ciebie i Trójcę Przenajświętszą, tylko kieruj nami, abyśmy wyprosili przyjaźń z Paulinami, aby chcieli wynieść z ciemnych piwnic Klasztoru Jasnogórskiego piękny wizerunek naszego KRÓLA Jezusa Chrystusa i aby nasz umiłowany Zbawiciel chciał wziąć naród polski pod opiekę, gdyż giniemy. Błagamy Cię Maryjo, uczyń wszystko, co w Twojej mocy, aby Episkopat w Polsce chciał wywyższyć Pana Jezusa na KRÓLA POLSKI, który jest jedynym ratunkiem na uzyskanie pokoju na całym świecie. Błagamy Cię Trójco Przenajświętsza, ​ oświeć umysły biskupów i otwórz ich oczy, aby zrozumieli, że najważniejszy jest Bóg w Trójcy Przenajświętszej, a Jezus Chrystus dany jest nam na ziemię, abyśmy chcieli żyć według Ewangelii i Przykazań Bożych. Amen.

MODLITWY O OCHRONĘ
Egzorcyzm do Świętego Michała Archanioła:
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce; a przeciw niegodziwości i
zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do
piekła. Amen

POTĘŻNY EGZORCYZM ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
BOŻE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY,
błagam Cię pokornie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych
o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i w całym świecie.
Odwołujemy się do zasług MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,
Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran,
Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki
i przez całe ŻYCIE PANA NASZEGO I ZBAWCY.
Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów,
aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych,
aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało BOŻE KRÓLESTWO.
Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce,
aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć BOŻEGO POKOJU.
Nasza PANI I KRÓLOWO, błagamy Cię gorąco,
poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych,
wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.
A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie,
aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych.
Użyj całej Swej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów,
którzy się sprzeniewierzyli Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę a nam wyproś łaskę pokoju
i Bożej Miłości abyśmy podążali za CHRYSTUSEM do KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.
AMEN.
KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW. To wielka łaska, Pamiętajcie o tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za każdym razem, taka liczba złych duchów będzie strącona do czeluści piekielnych. Oto wielki dar od Boga przekazany przeze Mnie, Świętego Michała Archanioła w tym szczególnym dniu. Oto moce piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na całym świecie. /Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011r./

Modlitwa Krucjaty 33
Modlitwa Pieczęć Boga Żywego
O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,
mój ukochany Ojcze. Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.
Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.
Kocham Cię, drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.
Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie
za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci. Amen
Bóg Ojciec: „O uznanie Mojej Pieczęci i przyjęcie jej z miłością, radością i wdzięcznością”.
Bóg Ojciec pragnie, aby wszyscy przyjęli tę Pieczęć jako ochronę – dla każdego z osobna oraz dla naszych rodzin – w czasie przygotowań na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.
Jezus: „Pragnę, by każdy z was odmawiał od dzisiaj każdego dnia Modlitwę Krucjaty o numerze 33 i żebyście mieli egzemplarz Pieczęci Boga Żywego przy sobie”.
Amen.
Modlitwa Krucjaty 13
Modlitwa o Ochronę
O Ojcze Niebieski, przez Miłość Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, proszę, zbaw tych wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.
Obdarz ich dusze, drogi Ojcze, znakiem Twojej Miłości.
Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zachowaj te dusze od wiecznego potępienia.
W Swoim Miłosierdziu pozwól im, by mogły jako pierwsze wejść do
Nowej Ery Pokoju na ziemi.
Amen.
Bóg Ojciec: „Moja uroczysta obietnica, dzieci, dla was wszystkich, którzy wzywacie Mnie w Imię Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, abym zbawił waszych braci i siostry, jest taka, że zostanie im [tym braciom i siostrom] udzielona natychmiastowa Ochrona. Szczególne Łaski zostaną dane każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za ich dusze. Proszę was, byście to odmawiali”.

Modlitwa Krucjaty 87
Chroń nasz naród od zła
O Ojcze, przez wzgląd na Twojego Syna, zachowaj nas od komunizmu.
Zachowaj nas od dyktatury.
Chroń nasz naród przed pogaństwem.
Zachowaj nasze dzieci od krzywdy.
Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.
Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna.
Pomóż wszystkim kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu.
Błagamy Cię, abyś zachował nasze narody od prześladowań.
Najdroższy Panie, spójrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak bardzo Cię
obrażamy. Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.
Ratuj nas od sideł złego ducha. Błagamy Cię, drogi Boże, abyś zainterweniował
w tym czasie i powstrzymał zło od pochłonięcia świata.
Amen
Modlitwa Krucjaty 113
O pokonanie zła w naszym kraju
O Matko Zbawienia, przyjdź pomiędzy nas i okryj nasz kraj Swoją ochroną.
Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.
Pomóż Swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i głosić Prawdę,
gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.
Proszę, o Matko Boga, chroń nasz kraj i zachowaj nas silnymi,
abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi, gdy będziemy prześladowani.
Amen.
Modlitwa Krucjaty 122
O poświęcenie się Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa
Drogi Jezu, proszę Cię, byś poświęcił mnie, moją rodzinę, przyjaciół i
naród Ochronie Twojej Najdroższej Krwi.
Umarłeś za mnie i Twoje Rany są moimi ranami,
gdy z wdzięcznością przyjmuję cierpienie, które będę znosił podczas
przygotowań na Twoje Powtórne Przyjście.
Cierpię z Tobą, drogi Jezu, gdy próbujesz zebrać wszystkie dzieci Boże do
Twojego Serca, abyśmy mieli Życie Wieczne.
Okryj mnie i tych wszystkich, którzy potrzebują Twojej Ochrony, Twoją Najdroższą Krwią.
Amen.
Mehr Infos: https://www.internetgebetskreis.com/pl/modlitwy/
KTÓŻ JAK BÓG!

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013