Duchowieństwo

20.01.2013

„Jakże jest dziś potrzebna dla zbawienia świata świętość Kapłanów! Pocieszacie Mnie zaangażowaniem w kroczeniu drogą świętości. W świecie wziętym w posiadanie przez Złego, w Kościele zaciemnionym zeświecczeniem i moralnością zezwalającą na wszystko, trzeba, aby Kapłani stali się świętymi dla ukazania wszystkim pewnej drogi, prowadzącej do zbawienia i do pokoju. Zwalczajcie w sobie grzech jako zło największe ze wszystkich form zła. Bądźcie zawsze do dyspozycji dla udzielania sakramentu pojednania, tak dziś zaniedbanego. Udzielajcie Bożej łaski duszom zamroczonym przez zło. Kroczcie radośnie ukwieconą drogą wszelkich cnót. W ten sposób dojdziecie do świętości. Proszę was o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu: pragnę bowiem przekazać również wam, Moje małe dzieci, świętość waszej Niebieskiej Mamy. Pocieszacie Mnie przez wasze szczególne zobowiązanie się do wierności i jedności.”

„Nadeszła najwyższa pora, aby zastąpić szatańskiego ducha modernizmu w Kościele, duchem prawdziwej, autentycznej pobożności. Niech hierarchia przywróci wiele niepotrzebnie wycofanych praktyk religijnych, a szczególnie dotyczących ofiary Mszy Świętej. Żądam, aby Mnie nikt nie znieważał więcej przez przyjmowanie Mojego Ciała w postawie innej niż klęcząca. Stać mogą osoby konsekrowane i te, które fizycznie zrobić tego nie mogą ( chorzy). Żądam, aby Moje Święte Ciało rozdawali jedynie ci, co są konsekrowani i wyłącznie przy balaskach. Jak bardzo rani Mnie, jak dotykają Mnie świeccy. Żądam ekspiacji za te wszystkie zniewagi, które codziennie spadają na Mnie, uderzając i przebijając Moje i tak Obolałe Serce.

Jeżeli słodkie dzieci nie podejmą tego wezwania, a szczególnie dzieci z hierarchii (Biskupi i Kardynałowie), to będę musiał niestety dopuścić wkrótce, na Moją ukochaną Polskę wielką chłostę takich cierpień, jakich jeszcze nie było. Wbrew pozorom dostatku, Mogę zesłać głód i inne plagi, które będą dziesiątkowały cały naród. Mieć będziecie może pełne spichlerze i magazyny, lecz czy się to ostoi? Skąd wiecie czy nie dopuszczę do was plagi myszy, szczurów itp. Wiedzcie, że wierne dzieci światłości nie zginą i będą ochronione. Dlaczego o kapłani i biskupi niszczycie Dzieło, które Ja tworzę. Wiedzcie, że domy modlitwy św. Szarbela i inne grupy modlitewne podtrzymują jeszcze ten świat w istnieniu. Lecz czy jeszcze długo zdołają wynagradzać? Teraz wszystko zależy wyłącznie od was o hierarchowie, czy dacie się zaślepić szatanowi pychą i innymi sztuczkami demonów. Ja chcę zacząć odnowę Mojego Kościoła Świętego właśnie od Polski. Polskę szczególnie umiłowałem, lecz czy będziesz o Polsko Mnie, Twojemu Królowi wierna? Obudźcie się ze snu słodkie dzieci, ze snu marazmu, w którym się topicie. Religijność bardzo wielu ludzi i duchowieństwa, schodzi na poziom poniżej minimum. Jeszcze możecie siebie i wielu innych uratować z topieli szatana. Czy nie widzicie jak wasz kraj powoli przejmują masoni i komuniści? Czy jest czas na dysputy? Otrząśnijcie się i zacznijcie odnowę duchową. Najpierw niech odnowią ducha Polscy hierarchowie - biskupi. Niech nastanie prawdziwy pokój ducha i jego kompletne odnowienie w Bogu. Po biskupach będzie kolej na całe duchowieństwo, które Mnie tak mocno rani swoją arogancką postawą, prześladując Moje Dzieło.

Jak nastąpi odnowa duchowieństwa to na koniec, poprzez przeróżne rekolekcje, niech nastąpi odnowa duchowa ludu Bożego. Niech wszyscy przeprowadzą specjalne rekolekcje 7 dniowe. Począwszy od biskupów po lud. Ja sam pomogę wszystko zrealizować. Proszę was kochane dzieci o minimum wysiłku z waszej strony. Jeżeli zdecydujecie się Mnie posłuchać, to obiecuję, że szybko Polska wydźwignie się z dołka, w którym się obecnie znajduje. Jeżeli wydźwigniecie waszego ducha, to obiecuję szybki powrót do dobrobytu gospodarczego. Czy nie widzicie, że ustało Moje błogosławieństwo dla waszego kraju. Jak błogosławię to wszystko jest dobrze, lecz gdy Moje błogosławieństwo ustaje, wszystko wam się wali i idzie nie tak. Powiedzcie o słodkie dzieciny, jak Ja Mam do was mówić. Chcę, abyście mi zaufały bezgranicznie i Mnie kochały do szaleństwa, a Ja wam to odwzajemnię tysiąckrotnym błogosławieństwem.

Niech odnowa ducha dokona się wzorcowo najpierw w Polsce. Polskę szczególnie umiłowałem, lecz jeżeli wzgardzi Moim Miłosierdziem, srogo będzie za to ukarana. Chcę odnowy duchowej kapłanów. Niech wszyscy pozbędą się wstrętnej pychy i obrzydliwej zarozumiałości. Kto się wywyższa, będzie poniżony. Pragnę, abyście wszyscy nauczyli się prawdziwej, świętej pokory, która otworzy wam zdroje Łask. Polacy! Dopiero, gdy wszyscy poddacie się działaniu Ducha Bożego kraj wasz, Polska zacznie się dźwigać najpierw z kryzysu tego duchowego, później gospodarczego. Jeżeli hierarchia przyjmie wszystkie dzieła Boże, które w tym czasie z Dobroci Naszej podaliśmy dla ratowania Kościoła i ludzkości, wówczas w Narodzie i w Kościele tak zadziała Duch Święty, że szatan z Narodu pierzchnie, bojąc się działania w zuchwałości. W przeciwnym razie bezwład i anarchia ogarną również cały Kościół w Polsce i wtedy, aby go ratować, zacznę odwoływać do wieczności całą oporną hierarchię.

Niech kapłani obloką się w pokorę, bo pełnią bardzo ważne funkcje i godność, takie, jakich nie dostępują nawet Cherubini. O hierarchio, hierarchio, obudź się, czy nie widzisz jak duch w Kościele upada? Dzieci, czy nie widzicie, co się stało na zachodzie z Kościołem? Dlaczego więc przyjmujecie ślepo stamtąd wszystko? Pragnę, aby ci z hierarchii, co to rozumieją zjednoczyli się i zaczęli działać, ratując Kościół. Oczywiście bramy piekła nie przemogą Kościoła, lecz nie przetrwa on w takiej formie, w jakiej znajduje się obecnie. Powróci prześladowanie Kościoła i będzie znacznie większe niż w pierwszych wiekach, tylko, że w innej, o wiele bardziej wyrafinowanej formie.

Jeżeli hierarchia w Polsce, w porę podejmie misję ratunkową, to Kościół w Polsce i Naród, jako jedyny na świecie nie dozna najmniejszego uszczerbku. Wszyscy się zastanówcie, bo warto podjąć choćby największe ryzyko dla ratowania kraju. Brońcie zdrowych tradycji Świętej Matki Kościoła. Bądźcie świadome, że wszelki modernizm w Kościele pochodzi od szatana. Będzie on zwodził w sposób subtelny i delikatny. Wielu, nawet spośród biskupów i kardynałów da się zwieść szatanowi, który będzie używał całej swej perfidii przez swoich zwolenników, masonów, będących w łonie Kościoła. Oni są tą zgnilizną, która psuje resztę Mojego Mistycznego Ciała. Szatan wbija hierarchię i kapłanów w pychę, uzyskując to, co chce, a pycha toruje drogę innym przywarom i grzechom. Tak, jak pokora jest matką wszystkich cnót, tak pycha jest matką wszystkich wad i grzechów.

Pragnę, aby wszyscy kapłani rozpalili w sobie doskonałą miłość. Niech ci, którzy rządzą Kościołem, przeprowadzą rekolekcje, które odnowią ducha, powracając do świętej tradycji Kościoła. Gdzie się podziały Nieszpory i tyle innych pobożnych praktyk? Nie desakralizujcie Mszy Świętej, poprzez wprowadzanie praktyk, które podpowiada wam sam Lucyfer. Teraz on coraz bardziej zuchwale będzie niszczył Kościół, nie kryjąc się za swoim działaniem. Podejmijcie wielką modlitwę o świętość stanu kapłańskiego w jego życiu i posłudze. Niedługo już zacznie brakować kapłanów w niektórych rejonach ziemi. Nie wolno powoływać szafarzy świeckich do rozdawania Mojego Ciała. To sprawia Mi ogromny ból. Czy nie widzicie tego, że podpowiada to wam sam szatan?

Chcę, aby biskupi, kapłani oraz lud wierny odnowił swego ducha. Kto z hierarchii nie zauważa zagrożenia i faktu, że Kościół Mój się stacza coraz bardziej ku przepaści, to jest naprawdę ślepy i całkiem zaciemniony ma umysł przez demona ciemności. Niech kto może, prosi za nimi, o możliwość dotarcia do nich Łaski Ducha Świętego, aby Kościół zaczął się odradzać. Wielu z was nie wierzy w objawienia i wręcz prześladuje je z namowy złych duchów i tych, którzy w nie wierzą. Wszyscy będą sądzeni za swoje czyny. Dlaczego tak wielu biskupów pozwala, aby Mnie tak bardzo znieważano?! Dlaczego o hierarchio, aprobujesz tak wielkie świętokradztwa?! Nie życzę sobie, aby wyrzucano Tabernakulum na bok, bez względu na tłumaczenia, które wam podsuwa szatan. Nie życzę sobie, aby Moje Święte Ciało rozdawano na stojąco i do ręki, a nade wszystko, aby nie dawano Go zwierzętom, psom, tak jak się to dzieje na zachodzie!!! Nie życzę sobie, aby Moje Święte Ciało rozdawały osoby świeckie, a nade wszystko kobiety. Uszanujcie Moją Wolę. Ja wasz Bóg, waszą wolę szanuję aż do samego końca.

O biskupie! Nie pozwól, aby krew Unitów była przelana nadaremnie. Sami obecnie szykujecie sobie los. Jeśli powrócicie do Świętej tradycji, to Kościół zakwitnie, a Polska będzie w dobrobycie, lecz jeśli nie posłuchacie, to rychło spadnie bicz Bożej Sprawiedliwości na was. Dotąd będziecie chłostani, aż się opamiętacie i zrozumiecie. Wybór jeszcze należy do was, o słodkie dzieci. Wszystkim grupom, tylko wtedy prawdziwie będę błogosławić, kiedy upadną na kolana w pokorze serca. Moja ofiara nigdy nie była i nigdy nie będzie żadną ucztą, jak chciałby szatan. Czy zechcecie skorzystać z ostatniej szansy, z ostatniej deski ratunku.

Ja pragnę, aby nastąpiła odnowa Mojego Świętego Kościoła w Polsce i na świecie. Chcę, aby wszyscy po kolei odnowili swojego ducha, poczynając od hierarchii, kardynałów, biskupów, przez kapłanów, po lud. Pragnę, abyście wrócili do tradycji ojców i zaniechali wszelkiego modernizmu masońskiego. Zbadajcie kochane dzieci, co w Kościele pochodzi od masonerii, a co od Ducha Świętego. Ja chcę przywrócenia właściwych wartości w Kościele. Droga do naprawy Kościoła będzie ciężka, nie będzie niemożliwa.

Kapłani mają się nie wstydzić noszenia sutanny. Wiedzcie o kapłani, że będziecie hojnie wynagrodzeni za wierność poleceniom. Już tu na ziemi, będę wam zsyłał wiele łask, abyście tylko chcieli je brać. Najpierw niech odnowa rozwinie się w Polsce i to jak najszybciej, a od was przeniesie się na cały świat. To właśnie jest początek Zwycięstwa Niepokalanej. Synu Biskupie, jeśli pogardzicie Moimi Słowami, wiedz, że po śmierci, odpowiadać będziecie przed Moim Majestatem. Za wszystko zło odpowiecie, cierpiąc w czyśćcu. Niech biskupi zarządzą ponownie pielgrzymowanie obrazu Matki Bożej po diecezjach, parafiach i rodzinach. To podniesie religijność i cześć, a także uprosi wiele Łask i nawróceń. Ułóżcie plan działania w Kościele i rozwoju Ducha Bożego w was. Postarajcie się o prężne działanie, o sprawdzenie Pisma Świętego i wydajcie w przedwojennej wersji, dając przypisy dawnych autorów. Unowocześnić należy tylko język.

Niczego nie wolno pominąć, a wszystko należy dokładnie tłumaczyć. Wiele ludzi przez to, że się nie mówi o dogmatach i prawdach wiary, przestaje w nie wierzyć. Ja wasz Bóg i Pan jestem Czystą Miłością i Miłosierdziem. O tym także ma być mówione. Dobrą formą czci Najświętszego Sakramentu będą Rycerze Najświętszego Sakramentu. Oni to, będą motorem czci Najświętszego Sakramentu. Niech wszyscy kapłani, a więc także biskupi i kardynałowie, rozwijają swoją Świętość życia, zwiększając ilość i jakość modlitwy, tej prywatnej. Niech wszyscy pamiętają o czytaniu duchowym takim, które rozwija ducha.

Chcę, aby rozpoczęto procesy beatyfikacyjne wielu sławnych Polaków, albowiem wielu z nich, od dawna jest w Niebie i są w wielkim stopniu chwały. Jednym z nich jest Piotr Skarga. Kochane dzieci, wiedzcie, że Polska teraz jest krajem wybranym. To wy, macie u Mnie najwięcej łask. Nie zaprzepaśćcie tej szansy. Ukoronujcie Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Zapewni to Polsce „eksplozję” Łask Bożych. Ustanówcie specjalne Święto, które może być połączone ze Świętem Chrystusa Króla Wszechświata. Pragnę, aby i dla Mnie był wydzielony jeden dzień w roku, jako Moje Święto .

Pragnę, aby kapłani wyrzekli się telewizji oraz ograniczyli swoją rozrywkę. Jeżeli wierny poprosi kapłana o posługę kapłańską, to niech chętnie posłuży, również swoim samochodem. Niech wszyscy nastawią się na służbę bliźniemu. Ci kapłani, którzy należą do masonerii, niech powrócą na łono Kościoła. Niech odprawiają specjalną terminową pokutę. Ja sam dam wam wiele specjalnych łask, lecz ci kapłani masoni, muszą okazać skruchę i żal za grzechy. W tym wszystkim najwięcej łask zyska wierny lud. Wiedzcie słodkie dzieci i ty drogi biskupie, że wykonanie tego, zmusi niektórych dotąd leniwych kapłanów, wręcz do duchowego „galopu”. Efekty wytężonej pracy będą bardzo wielkie. Ześlę jeszcze wiele łask, zanim rozpocznę karanie tej ziemi, a nastąpi to bardzo szybko, jeśli się nie opamiętacie. To orędzie jest jednym z ostatnich orędzi ostrzegawczych, zanim rozpocznie się karanie.”

Jeżeli hierarchia i dzieci Boże posłuchają, tego co mówimy przez widzących, to unikniecie większości kar, które czekają na was. Mogę jeszcze je odwołać, dopóki się nie wydarzą i tylko od was zależy, jaka będzie kolej rzeczy. Nie zmarnujcie szansy, jaka wam daję. To wam Polakom, daję tę wielką szansę, nie zmarnujcie jej! Jeżeli Moi synowie sprawujący władzę powierzoną w Kościele nie odblokują się na działanie Ducha Świętego i nie przyjmą wołania Naszego (Nieba) przez usta ludzi, przecież równie godnych jak oni, a którzy uzurpują sobie niekiedy Boską wręcz władzę i w końcu zlekceważą wołanie, to będę smagał karami, kataklizmami i różnymi wydarzeniami, aż zrozumiecie. Uwierzcie, że naprawdę jesteście zbyt słabi, aby wytrzymać napór zła, jaki spadnie na was.

Wobec niszczącego działania w Kościele samej jego głowy, tzn. biskupów i kapłanów w dużej ich liczbie dam im specjalny znak, po czym, gdy nie usłuchają i tego, pocznę odwoływać ich, a dary dane im, dam innym. Wiele specjalnych łask włożyłem w ręce świeckich ludzi tylko dlatego, że ci, co powinni je przyjąć odrzucają je. Gdyby Mój Syn teraz powtórnie przyszedł tak, jak wówczas, przed blisko 2.000 lat, tylko bardzo nieliczna garstka wiernych świeckich ludzi i kilku kapłanów słucha, co mówię, lecz to za mało.

O kapłani, o hierarchio, obudźcie się!!! Zacznijcie działać!!! Słuchajcie Głosu swojego Boga! Nie czas na próżne, jałowe dysputy, czas nagli, działajcie! Sprawiedliwość Boża zaczęła już działać. Potrzeba wielkiej modlitwy i ekspiacji, potrzeba równoważyć Bożą Sprawiedliwość, bo Sprawiedliwy Gniew spada już na ziemię. Tak bardzo potrzeba odnowy Kościoła, całego Kościoła. Ta odnowa musi zacząć się właśnie w Mojej umiłowanej Polsce. Wiele teraz zależy od tego, jakie decyzje podejmie hierarchia w Polsce, bo dotychczasowe decyzje rujnują Kościół.

Każdy jeden biskup zda wkrótce sprawę ze swego włodarstwa. Wiedzcie, że wielu grozi potępienie. Jak wiele potrzeba modlitwy, także za nich, sami widzicie. Jak wiele trosk i bólów przysparzasz Mi Polsko! To, co się dzieje złego w Polsce można łatwo powstrzymać. Do tego potrzebna jest wasza wspólna, narodowa modlitwa i ekspiacja. Niech biskupi zaczną wykonywać zalecenia Boga. Szatan blokuje skutecznie wszystkie najważniejsze decyzje. Pierwszą decyzją, którą powinien podjąć Episkopat to Intronizacja Pana Jezusa, Mojego Boskiego Syna, na Króla Polski. Następna decyzja, to jest wcielenie duchowej odnowy Polski. Tak bardzo pragnę, aby Moi słudzy ołtarza, kapłani i hierarchia podjęli wezwanie, które im stawiam. Nie jest ono trudne, lecz wymaga od was wiele wysiłku.

Niech każdy z was o kapłani uczyni teraz solidny rachunek sumienia, a Sąd Ducha Świętego, który wkrótce nastąpi, otrzeźwi was i oczyści. Bardzo pragnę, abyście nie wpadali w pychę i samouwielbienie, lecz podejmujcie walkę ze złymi duchami. Przyjmijcie wszystko za dobre, jeśli się Mi nie sprzeciwia i nie rozprasza. Pozwalajcie ludziom wierzyć w objawienia nawet, jeśli wy nie wierzycie. Wiara ta nie przyniesie szkody, ale pożytek. Wam jest dane pasterzowanie, więc roztropnie wszystkim kierujcie i wszystko dokładnie badajcie, a sami naprawdę wiele się módlcie. Modlitwa i egzorcyzmy oraz współpraca z Aniołami na wzór choćby Świętego Jana Vianeya opłaci się wam, bo sami zauważycie, ile można odzyskać i w jak krótkim czasie, gdy zaufa się Bogu i z Nim działa.

O kapłanie, zastanów się dobrze, komu służysz? Czy dla Mnie? Czy aby na pewno dla Mnie? Dlaczego więc realizujesz swoją własną wolę? A ty Biskupie, co zostało z twojej pierwotnej świętości? Czy ty jeszcze wierzysz w to, co robisz? Przy otrzymaniu sakry Biskupiej składasz przysięgę. Co z niej realizujesz? Co z niej wcielasz w swoje życie? Wy także odpowiecie przed Bożą Sprawiedliwością, za niedotrzymanie tego, coście ślubowali. Nie myślcie, że jak jesteś kapłanem, albo biskupem, że to wam zapewni automatycznie Niebo? Wy, bardziej niż inni musicie na nie zasłużyć.

Przypominam kapłanom, biskupom i kardynałom, że fakt iż nimi jesteście, nie zapewnia wam Nieba automatycznie jak myśli wielu, ale musicie na nie zasłużyć bardziej niż inni. Porzućcie grzech, wygodnictwo i samozadowolenie. Chcę, abyście wszyscy ze Mną współpracowali. W przeważającej większości pełnicie wiele zła. Bardziej niż inni musicie stać się ludźmi modlitwy. Chcę działać wiele przez was, ale nie mogę pokonać zapory waszej wolnej woli.”

Źródła informacji

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (1 Tm 4, 12-16)

Bądź wzorem dla wiernych

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:

Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.

...

1. czytanie (1 Tm 4, 12-16)

Bądź wzorem dla wiernych

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:

Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.

Psalm (Ps 111, 7-8. 9. 10)

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił

Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy,
wszystkie Jego przykazania są trwałe,
ustalone na wieki wieków,
nadane ze słusznością i mocą.

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił

Zesłał odkupienie swojemu ludowi,
na wieki ustanowił swoje przymierze,
Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę,
bojaźń Pana jest początkiem mądrości.

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił

Wspaniała zapłata dla tych,
co według niej postępują,
a Jego sprawiedliwość
będzie trwać na wieki.

Wielkie są dzieła, które Pan uczynił

Aklamacja (Mt 11, 28)

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 7, 36-50)

Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowego olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła oblewać Jego nogi łzami i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.

Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: „Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą”.

Na to Jezus rzekł do niego: „Szymonie, muszę ci coś powiedzieć”.

On rzekł: „Powiedz, Nauczycielu”.

„Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?”

Szymon odpowiedział: „Sądzę, że ten, któremu więcej darował”.

On mu rzekł: „Słusznie osądziłeś”. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: „Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje”.

Do niej zaś rzekł: „Twoje grzechy są odpuszczone”.

Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: „Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?”

On zaś rzekł do kobiety: „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju”.

Dodaj komentarz

32. Nowenna Pompejańska za Polskę

av
Dziś rozpoczynamy 32. Nowennę Pompejańską za Polskę

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Przed rozpoczęciem Różańca, wymieniamy najpierw intencję, a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.
(Dotyczy to wszystkich uczestników Nowenny.)

Przez 27 dni: od 19 września do 15 października odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:...
Dziś rozpoczynamy 32. Nowennę Pompejańską za Polskę

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Przed rozpoczęciem Różańca, wymieniamy najpierw intencję, a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.
(Dotyczy to wszystkich uczestników Nowenny.)

Przez 27 dni: od 19 września do 15 października odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni: od 16 października do 11 listopada odmawiamy część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

„Modlitwy końcowe” obowiązkowo odmawiają osoby, które rozważają Piątą Tajemnicę w każdej części Różańca. Reszta też może je odmawiać, ale – nieobowiązkowo.

Niezależnie od modlitw końcowych, wszyscy kończymy Różaniec trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

Przypominam, że osoby, które rozważają Pierwszą Tajemnice Radosną, na początku, jak zwykle, odmawiają Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo).


http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/komentarze/temat/np-32
Nowenna Nr 32.119 – za Kapłanów

Część pierwsza — Tajemnice Radosne

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Aleksandra Pt
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Maria Cs z rodziną
Narodzenie Pana Jezusa – Teresa Km
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Joanna Błb
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Agata Wl

Część druga — Tajemnice Światła – Regina B. M.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu –...
Nowenna Nr 32.119 – za Kapłanów

Część pierwsza — Tajemnice Radosne

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Aleksandra Pt
Nawiedzenie świętej Elżbiety – Maria Cs z rodziną
Narodzenie Pana Jezusa – Teresa Km
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Joanna Błb
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni – Agata Wl

Część druga — Tajemnice Światła – Regina B. M.

Część trzecia — Tajemnice Bolesne

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu – Stanislava Ab. z Włoch
Biczowanie Pana Jezusa – Jolanta H. G.
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa – Alina M. Maria z USA
Dźwiganie Krzyża na Kalwarię – Krysia Srf z Brooklynu
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Marlena Hjn

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Danuta Agata B.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa –
Zesłanie Ducha Świętego – Ela
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Tereska
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i ziemi – Miłosława R. K.

Módlmy się

av
Oto oddaję się Tobie Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu Święty. Dziś oddaję się Tobie w niewolę miłości i zgadzam się na wszystko, co mi ześlesz i polecisz, abym czynił. Oto zgadzam się być i pozostać o Boże w Trójcy Świętej Jedyny na wieki w Świętej Unii z Tobą, przez całą wieczność. Ty Sam wydaj odpowiednie dyspozycje względem mojej osoby. Amen.

Pamiętaj, proś zawsze codziennie rano Mnie o ułożenie ci dnia oraz doskonałą organizację. Proś Mnie również, abym to Ja sam załatwiał wszystko, używając twojego ciała, jako narzędzia.

O pokonanie zła w naszym kraju O Matko Ocalenia, przyjdź do nas i obejmij...
Oto oddaję się Tobie Boże Ojcze, Boże Synu, Boże Duchu Święty. Dziś oddaję się Tobie w niewolę miłości i zgadzam się na wszystko, co mi ześlesz i polecisz, abym czynił. Oto zgadzam się być i pozostać o Boże w Trójcy Świętej Jedyny na wieki w Świętej Unii z Tobą, przez całą wieczność. Ty Sam wydaj odpowiednie dyspozycje względem mojej osoby. Amen.

Pamiętaj, proś zawsze codziennie rano Mnie o ułożenie ci dnia oraz doskonałą organizację. Proś Mnie również, abym to Ja sam załatwiał wszystko, używając twojego ciała, jako narzędzia.

O pokonanie zła w naszym kraju

O Matko Ocalenia, przyjdź do nas i obejmij nasz kraj ochroną.
Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.

Pomóż swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i mówić Prawdę,
gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.

Proszę, Matko Boża, chroń nasz kraj i uczyń nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi w naszych czasach prześladowań. Amen.

Modlitwa o Miłosierdzie

O moja droga Matko Zbawienia, proszę, zwrócić się do Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa, aby zechciał On im (tu wymienić wszystkie imiona)
udzielić Miłosierdzia podczas Ostrzeżenia, a także w Dniu Ostatecznym,
zanim staną oni przed Twoim Synem. Proszę, módl się, aby każdy z nich został ocalony i zaznał owoców życia wiecznego. Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do Swojego Syna, aby doświadczyli Jego obecności i aby dany im został pokój ducha i wielkie Łaski. Amen.

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013