Modlitwy za Duchownych

Modlitwa za Kapłanów

 Trójco Święta Jedyny Boże, oto jednocząc się z Tobą polecam ci kapłanów całego świata, a zwłaszcza kapłanów w naszym kraju. Spraw o Boże, aby wzrosła we wszystkich kapłanach i hierarchii gorliwość, jak również Boża Miłość, która jest zaczątkiem wszystkiego. Amen.

http://viviflaminis-deogracias.pl.tl/

 

Modlitwa za Duchownych

O Najdroższy Jezu, dopomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać, jak w łonie Twojego Kościoła postępuje schizma. Pomóż Twoim wyświęconym sługom pozostać niezłomnymi i wiernymi Twemu Świętemu Słowu. Nie dopuść nigdy, aby światowe ambicje przyćmiły ich czystą miłość do Ciebie. Udziel im łask, by pozostali czyści i pokorni wobec Ciebie i aby czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii. Dopomóż im i poucz wszystkie te wyświęcone sługi, które mogą się okazać zbyt letnimi w ich miłości do Ciebie, i rozpal na nowo ogień Ducha Świętego w ich duszach. Dopomóż im rozpoznać, że pokusa, z którą staną oko w oko, służy temu, aby ich rozproszyć. Otwórz ich oczy, aby nieustannie widzieli Prawdę. Błogosław im w tym czasie, Drogi Jezu, i okryj ich Twoją Najdroższą Krwią, by zachować ich bezpiecznie od krzywdy. Obdarz ich siłą, aby oparli się zwodom szatana, gdyby byli kuszeni, aby zaprzeczyć istnieniu grzechu. Amen. 

 

Modlitwa o bezpieczeństwo dla Benedykta XVI

 O Mój Wieczny Ojcze, w imieniu Twojego kochanego Syna, Jezusa Chrystusa, i przez cierpienie, jakie znosił, aby uratować świat od grzechu, modlę się teraz o ochronę Twojego Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta, Głowy Twojego Kościoła na ziemi, i o to, aby on także mógł pomóc w ratowaniu Twoich dzieci i wszystkich wyświęconych sług od udręk szatana i wysłanników jego królestwa - upadłych aniołów, które krążą po ziemi, kradnąc dusze. O Ojcze, chroń Twojego Papieża, aby Twoje dzieci mogły być prowadzone właściwą drogą do Twojego Nowego Raju na ziemi. Amen.

 

http://paruzja.info/