Franciszek I

(uznawany przez jednych za prawowitego papieża, zaś innych – za FP)

Komentarze

Dodaj komentarz
"Duch Święty został bowiem obiecany następcom św. Piotra nie dlatego, aby z pomocą Jego objawienia ogłaszali nową naukę, ale by z Jego pomocą święcie strzegli i wiernie wyjaśniali Objawienie przekazane przez apostołów, czyli depozyt wiary. (...) Zatem ten nigdy nie ustający charyzmat prawdy i wiary został przez Boga udzielony św. Piotrowi oraz jego następcom na tej Stolicy dla wypełniania ich wzniosłego urzędu dla zbawienia wszystkich ludzi, aby cała owczarnia Chrystusa odwrócona przez nich od pokarmu skażonego błędem, karmiona była nauką z nieba, aby po usunięciu okazji do schizmy cały Kościół był zachowany w jedności i wsparty na swoim fundamencie trwał mocno przeciwko bramom piekielnym" (Konstytucja dogmatyczna Pastor aeternus)

W sprawach posłuszeństwa jakiemukolwiek przełożonemu św. Tomasz podaje nam...
"Duch Święty został bowiem obiecany następcom św. Piotra nie dlatego, aby z pomocą Jego objawienia ogłaszali nową naukę, ale by z Jego pomocą święcie strzegli i wiernie wyjaśniali Objawienie przekazane przez apostołów, czyli depozyt wiary. (...) Zatem ten nigdy nie ustający charyzmat prawdy i wiary został przez Boga udzielony św. Piotrowi oraz jego następcom na tej Stolicy dla wypełniania ich wzniosłego urzędu dla zbawienia wszystkich ludzi, aby cała owczarnia Chrystusa odwrócona przez nich od pokarmu skażonego błędem, karmiona była nauką z nieba, aby po usunięciu okazji do schizmy cały Kościół był zachowany w jedności i wsparty na swoim fundamencie trwał mocno przeciwko bramom piekielnym" (Konstytucja dogmatyczna Pastor aeternus)

W sprawach posłuszeństwa jakiemukolwiek przełożonemu św. Tomasz podaje nam takie oto zasady praktyczne: jeśli nasz przełożony nakazuje nam zrobienie czegoś złego, mamy obowiązek odmówić posłuszeństwa.

Swoje stanowisko na ten skomplikowany temat wyraziłem tu:

CZY OBECNY PAPIEŻ JEST FAŁSZYWYM PROROKIEM? http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/bl/2014-08-20-falszywy_prorok.html

O nowym papieżu czytajcie na http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/ks/papiez.html

Dramatyczny list katoliczki do papieża Franciszka http://dzieckonmp.wordpress.com/tag/list-do-franciszka/

O przyszłości Włoch i Watykanu czytajcie na http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/eu/wlochy-watykan.html
Tekst "Ojcze Nasz" zostanie zmieniony? Chce tego papież Franciszek, który uznał, że aktualna wersja to efekt złego tłumaczenia. Który fragment modlitwy "Ojcze Nasz" jest do zmiany? Chodzi o słowa "I nie wódź nas na pokuszenie". Zdaniem papieża fragment ten sugeruje, że Bóg prowadzi człowieka do grzechu. Wers ten powinien zostać zastąpiony przez "i nie pozwól, byśmy ulegli pokusie".

http://www.se.pl/wiadomosci/polska/papiez-zmieni-slowa-modlitwy-ojcze-nasz-tekst-jest-nieprawdziwy_1031393.html
Tekst "Ojcze Nasz" zostanie zmieniony? Chce tego papież Franciszek, który uznał, że aktualna wersja to efekt złego tłumaczenia. Który fragment modlitwy "Ojcze Nasz" jest do zmiany? Chodzi o słowa "I nie wódź nas na pokuszenie". Zdaniem papieża fragment ten sugeruje, że Bóg prowadzi człowieka do grzechu. Wers ten powinien zostać zastąpiony przez "i nie pozwól, byśmy ulegli pokusie".

http://www.se.pl/wiadomosci/polska/papiez-zmieni-slowa-modlitwy-ojcze-nasz-tekst-jest-nieprawdziwy_1031393.html
FRANCISZEK: Eucharystia, to uczta weselna


https://gloria.tv/article/JR6Us648QagC2MaQzB7hDQxpA
FRANCISZEK: Eucharystia, to uczta weselna


https://gloria.tv/article/JR6Us648QagC2MaQzB7hDQxpA
LIST DO FRANCISZKA o. Thomasa G. Weinandy’a


https://gloria.tv/article/SwDazuX7igX74wg7p1NAMLb9x
LIST DO FRANCISZKA o. Thomasa G. Weinandy’a


https://gloria.tv/article/SwDazuX7igX74wg7p1NAMLb9x
Kardynał Gerhard Müller: Franciszek otoczył się szpiegami, "informatorami" i denuncjatorami. Decyduje na podstawie ich donosów


https://gloria.tv/article/1jopRpV8WCcH2yNzaFJSftez8
Kardynał Gerhard Müller: Franciszek otoczył się szpiegami, "informatorami" i denuncjatorami. Decyduje na podstawie ich donosów


https://gloria.tv/article/1jopRpV8WCcH2yNzaFJSftez8

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0006
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013