PRZEŚLADOWANIE PRAWDZIWEGO KOŚCIOŁA

16.12.2012

„Złe duchy przystępują do końcowej walki o Kościół Święty i dusze. Syn zatracenia, Antychryst, jest już gotowy do działania. Trzy niezależne loże masońskie pilnują, aby wprowadzony już do wnętrza Kościoła Antychryst, zajął niebawem miejsce Papieża, a następnie zwodząc swoimi demonicznymi, fałszywymi cudami, zechce zająć miejsce Boskiego Syna Jezusa Chrystusa.

Demony przyśpieszają swoje działanie, posługując się masonerią, która wprowadziła już Antychrysta do wnętrza Watykanu. Gdy Antychryst wejdzie na tron, dokona on licznych zmian w liturgii kościoła sprawiając, że już wkrótce ustanie Najświętsza Ofiara. Wielu zwiedzionych demonicznie przyłączy się do niego. Omami on wielu kapłanów, biskupów, kardynałów. Kto z kapłanów będzie chciał odprawić Mszę Świętą, ten będzie narażony na utratę swojego życia. Fakt na ile uda się jemu to uczynić, zależy wyłącznie od składanych w Boże ręce poprzez Świętą Maryję ofiar, modlitw, postów i ekspiacji.

Mając wszystko w swoim ręku, Antychryst rozpocznie masową eksterminację (likwidację) tych, co się jemu i jego działaniu nie poddadzą. W tym czasie poleje się wiele krwi męczeńskiej, a Kościół Święty oczyści się we krwi swoich męczenników.

Właśnie w tym czasie, rozpocznie diabeł poprzez swego sługę Antychrysta prześladowanie prawdziwego Kościoła z taką siłą i wściekłością, że Kościół ten prawdziwy, będzie musiał ponownie zejść do podziemi. Kościół oraz kapłani przetrwają pośród swoich nielicznych wiernych dzieci, ukrywających się w dzisiejszej odmianie katakumb, którymi będą domy modlitwy, w tym Domy Modlitwy, Pokuty i Pojednania pod wezwaniem Świętego Szarbela. Kościół Mistyczny przejdzie swoje gruntowne oczyszczenie. Nie załamujcie się tym, co teraz ma nadejść, lecz zechciejcie się dobrze do tych wydarzeń przygotować.

Jeżeli na świecie ludzie Kościoła nie będą się dostatecznie modlić i pokutować, to może zginąć męczeńsko i nie tylko męczeńsko 9/10 członków Kościoła (około miliarda, na miliard dwieście milionów). Chcąc być zbawionymi, daninę krwi może złożyć także w podobnej proporcji tyle samo kapłanów, biskupów, kardynałów. Jeżeli będzie wielu gorliwych ofiarników, to straty kapłanów i biskupów ograniczą się, do 1/3, bo ta liczba stanowi minimum wynagradzające za ich grzechy i zniewagi, wobec Najświętszego Sakramentu, jakich się dopuścili na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Wydarzenia te oczyszczą ich na tyle, że staną się oni święci i gorliwi nawet ci, co do tej pory byli letni i leniwi. W tym czasie, kiedy to dziać się będzie, kto nie posłucha natchnienia Bożego i prowadzenia Aniołów, ten będzie narażony na męczeństwo, albo na bardzo liczne prześladowania. Prześladować będą nawet kapłani i hierarchia, lecz ta, która służyć będzie demonowi. Inni jak się zorientują w porę, to się opamiętają. To, co się będzie działo, zależeć będzie od postawy licznych wynagrodzicieli. Proście Boga i Świętą Maryję o niezbędną pomoc i osłonę na te trudne dni, które nadeszły, abyście wierni dotrwali do końca. Proście o świętość osobistą i osłonę przed atakami i mocą złych duchów, abyście wytrwali w pełni świętości życia i postępowania. Gdy nadejdą ciężkie dni, a kapłani zejdą do podziemia, to w tym czasie niewielu będzie mogło uczestniczyć we Mszy Świętej i spowiadać się, bo będzie brak kapłanów.”

Źródła informacji