KS. DR HAB. PIOTR NATANEK

21.05.2013

W Internecie można znaleźć dość sporo informacji na temat tego gorliwego Patrioty, prześladowanego przez rządzącą obecnie masonerię, jak niegdyś Bł. ks. Jerzy Popiełuszko był prześladowany przez rządzących wtedy komunistów. Nic w tym dziwnego, bo antychrześcijańska władza zawsze chce „uspokoić” księdza, który jako jedyny ośmielił się otwarcie mówić o tym, o czym większość innych boi się mówić nawet po cichu. Władza robi więc wszystko, co może, żeby utrwalić w nich ten strach, żeby nie poszli w jego ślady, nawet mając podobne poglądy, a przynajmniej z nim sympatyzując.

Niestety, nie znaleźliśmy jednej wyczerpującej temat strony, więc postanowiliśmy dać linki na kilka, przeważnie jego własnych lub jemu przychylnych. Krytykujących go artykułów też jest wiele, ale żaden z nich, poza ogólnymi dość ciężkimi oskarżeniami o niezgodności jego poglądów z nauczaniem Kościoła, nie podaje potwierdzających tę tezę konkretów. Z tego faktu można śmiało wnioskować, że takich „poważnych niezgodności” po prostu nie ma. Niezgodność z poglądami masonerii kościelnej – owszem, ale nie Kościoła nawet jako instytucji, nie mówiąc już o Kościele jako Ciele Chrystusowym.

Jedynym wyjątkiem jest Wikipedia, która ogólnie starając się zachować neutralność poglądową, w tym wypadku jej nie ma i nawet otwarcie ten fakt przyznaje. Ale przynajmniej podaje konkrety, dotyczące jego „kontrowersyjnych nauk”, z którymi można najwyżej dyskutować, ale w żadnym wypadku nie można ich uznać za herezję. Nawet JPII i BXVI oraz poprzedni Papieże, mając do tego pełne formalne prawo (a nawet – obowiązek w razie potrzeby) nigdy nie potępiali ani takich poglądów, ani ich autorów, wyznawców i propagatorów. Co prawda, publicznie ich też nie wspierali, ale prywatnie – jak najbardziej (np. księdza Stefano Gobbi czy Medjugorie).

Bardzo poważny i naprawdę kontrowersyjny (bo przy niektórych warunkach faktycznie może być herezją, i to – bardzo niebezpieczną!) temat Tysiącletniego Królestwa Chrystusa został rozważony osobno. Natomiast kwestia Chrystusa Króla czy przyjęcia komunii na klęcząco nie powinny w ogóle u chrześcijan budzić żadnych kontrowersji. Jego zaś walka z satanizmem (w tym – okultyzmem i masonerią) nie tylko nie jest żadną herezją, wręcz przeciwnie: oficjalnie Kościół za herezję uważa właśnie wsparcie tych ruchów (m.in. ekskomunikuje wszystkich powiązanych z masonerią).

Sprawę jego „nieposłuszeństwa” oficjalnej władzy duchownej dobrze rozważył Dr Michał Głos. Można tylko dodać, że podobna sytuacja już była na samym początku Kościoła, kiedy to Apostołowie Piotr i Jan odmówili posłuszeństwa ówczesnej oficjalnej władzy duchownej powołując się na oczywistą i bezsporną zasadę, że „Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi.” (Dzieje Apostolskie 5, 29b). Spór zaś o tym, jaki przepis Prawa Kościelnego ma w tym wypadku większą wagę trzeba rozwiązać w świetle ostatniego i najważniejszego kanonu w Prawie Kanonicznym: „ZBAWIENIE DUSZ JEST PRAWEM NAJWYŻSZYM”.

REGNUM CHRISTI (Strona oficjalna Ks. dr hab. Piotra Natanka)

ChristusVincit-TV (Telewizja Internetowa Ks. dr hab. Piotra Natanka)

Zobacz ostatnie kazania na Gloria TV

Niebo staje w obronie Ks. Dr hab. Piotra Natanka

Orędzie dla Agnieszki na temat Jezus Król Polski (18.03.2010)

Ks. dr hab. Piotr Natanek i jego prawdziwa historia (Aleksander Szumański)