Zaszczytna rola i wspaniała przyszłość Polski

12.25.2012

Nasz kraj odegra niesłychanie ważną rolę w procesie duchowego odrodzenia świata. To właśnie nasz kraj będzie wzorem dla innych. Tu powstanie centrum, coś w rodzaju ośrodka, który obejmie zasięgiem cały świat. Będzie to centrum duchowe świata. Myśl z Polski będzie promieniowała na cały glob ziemski. Z naszego kraju wyjdzie iskra, która ogarnie płomieniem zmian cały świat i zmieni go na lepsze. Polska to wyjątkowo ważny kraj, z którego będą pochodzili ludzie, którzy odważą się przekazać wiedzę duchową dla reszty ludzkości. Właściwie Polska nie ma wyboru, czy podejmie powierzone jej zadanie, czy nie. Tak czy inaczej podejmie, pytanie tylko czy jako cały naród, czy – jako ocalała resztka. Według Św. Faustyny, niestety, najprawdopodobniej ta druga opcja. Kto zaś konkretnie trafi do tych wybranych ? – każdy zdecyduje sam po Małym Sądzie Ducha. Do 80% Polaków może zginąć. Reszta zaś będzie odbudowywać świat.

Nie warto jednak wyjeżdżać z naszego kraju. Polska ma wspaniałe położenie i jest jednym z nielicznych miejsc, w których ludzie podczas zbliżających się kataklizmów i wojen ucierpią najmniej (większość mających zginąć zginie w Trzy Dni Ciemności) . W Nowej Erze zaś Polskę czeka totalna zmiana klimatu: w Polsce będzie ciepło jak na równiku, a za oknami będą rosły owoce południowe.

„Dopiero, gdy się duch w Moim Narodzie podniesie, a morale i gorliwość będzie prawdziwa, a nie faryzejska, dopiero będzie mogła nastąpić odnowa gospodarcza. Wystarczy kilka miesięcy, a Polska stanie się potęgą gospodarczą pośród narodów.”

„Ogromny jest potencjał w Moim Królestwie, którym jest Polska. Pragnę, abyście pomogli Mi ruszyć go i wykorzystać do ratowania tego grzesznego świata. Moje słodkie dzieci, zacznijcie działać, a Ja sama dokonam reszty. Pragnę, aby w tym czasie, kto tylko może i czuje się na siłach, podjął abstynencję, krucjatę trzeźwości. Jest to ważne, zwłaszcza w tym Narodzie, którego jestem Królową.”

Licheń zostanie Nową Stolicą Apostolską, ponieważ Rzym wraz z Watykanem zginą (od wulkanu).

Już niedługo w Polsce pojawi się człowiek, który będzie znany na całym świecie. To on będzie tym, który zapali latarnie wiedzy, który poprowadzi wszystkich do odnowy całego polskiego Narodu i który powiedzie go według Woli i Myśli Bożej. Osoba ta, wskaże drogę oraz możliwości rozwiązania kryzysów. Będzie działać w mocy Eliasza, a Prawdziwa Boża Moc utwierdzi każde wypowiedziane przez niego słowo. Cuda, jakich dokona (diametralnie innych od tych, które małpować będzie demon i jego sługa Antychryst), nawróci wielu. Jedynie z Bożą Mocą będzie mógł ten wybraniec działać skutecznie. Gdy Polscy hierarchowie ujrzą tę moc, wielu z nich się nawróci. Na wielu z nich padnie strach, z powodu wielu szkód duchowych, jakie swoim postępowaniem uczynili. Ich winy zostaną przebaczone, ale będą musieli naprawić krzywdy i mocno zaangażować się w kontrreformację Kościoła, rozpoczętą przez Benedykta XVI.

„Przy tej osobie niechaj zjednoczą się Moje wszystkie, wybrane dzieci. Kto z wybranych będzie realizować jedynie własne wizje i pomysły, ten będzie zżęty z Ziemi i poddany surowemu, acz ze wszech miar sprawiedliwemu osądowi.”

Wiele krajów przekona się, że najlepsze są rządy, które były z Woli Bożej, tj. królestwa. Już niedługo w Polsce zostanie przywrócony, jako pierwszy w świecie, ustrój feudalny. Polska będzie miała króla, jak również Francja, Rosja i inne kraje. Teraz taka prognoza wyda się niektórym śmieszna, wręcz głupia, lecz niezbadane są Wyroki Boże.

Źródła informacji