Zaszczytna rola i wspaniała przyszłość Polski

12.25.2012

Nasz kraj odegra niesłychanie ważną rolę w procesie duchowego odrodzenia świata. To właśnie nasz kraj będzie wzorem dla innych. Tu powstanie centrum, coś w rodzaju ośrodka, który obejmie zasięgiem cały świat. Będzie to centrum duchowe świata. Myśl z Polski będzie promieniowała na cały glob ziemski. Z naszego kraju wyjdzie iskra, która ogarnie płomieniem zmian cały świat i zmieni go na lepsze. Polska to wyjątkowo ważny kraj, z którego będą pochodzili ludzie, którzy odważą się przekazać wiedzę duchową dla reszty ludzkości. Właściwie Polska nie ma wyboru, czy podejmie powierzone jej zadanie, czy nie. Tak czy inaczej podejmie, pytanie tylko czy jako cały naród, czy – jako ocalała resztka. Według Św. Faustyny, niestety, najprawdopodobniej ta druga opcja. Kto zaś konkretnie trafi do tych wybranych ? – każdy zdecyduje sam po Małym Sądzie Ducha. Do 80% Polaków może zginąć. Reszta zaś będzie odbudowywać świat.

Nie warto jednak wyjeżdżać z naszego kraju. Polska ma wspaniałe położenie i jest jednym z nielicznych miejsc, w których ludzie podczas zbliżających się kataklizmów i wojen ucierpią najmniej (większość mających zginąć zginie w Trzy Dni Ciemności) . W Nowej Erze zaś Polskę czeka totalna zmiana klimatu: w Polsce będzie ciepło jak na równiku, a za oknami będą rosły owoce południowe.

„Dopiero, gdy się duch w Moim Narodzie podniesie, a morale i gorliwość będzie prawdziwa, a nie faryzejska, dopiero będzie mogła nastąpić odnowa gospodarcza. Wystarczy kilka miesięcy, a Polska stanie się potęgą gospodarczą pośród narodów.”

„Ogromny jest potencjał w Moim Królestwie, którym jest Polska. Pragnę, abyście pomogli Mi ruszyć go i wykorzystać do ratowania tego grzesznego świata. Moje słodkie dzieci, zacznijcie działać, a Ja sama dokonam reszty. Pragnę, aby w tym czasie, kto tylko może i czuje się na siłach, podjął abstynencję, krucjatę trzeźwości. Jest to ważne, zwłaszcza w tym Narodzie, którego jestem Królową.”

Licheń zostanie Nową Stolicą Apostolską, ponieważ Rzym wraz z Watykanem zginą (od wulkanu).

Już niedługo w Polsce pojawi się człowiek, który będzie znany na całym świecie. To on będzie tym, który zapali latarnie wiedzy, który poprowadzi wszystkich do odnowy całego polskiego Narodu i który powiedzie go według Woli i Myśli Bożej. Osoba ta, wskaże drogę oraz możliwości rozwiązania kryzysów. Będzie działać w mocy Eliasza, a Prawdziwa Boża Moc utwierdzi każde wypowiedziane przez niego słowo. Cuda, jakich dokona (diametralnie innych od tych, które małpować będzie demon i jego sługa Antychryst), nawróci wielu. Jedynie z Bożą Mocą będzie mógł ten wybraniec działać skutecznie. Gdy Polscy hierarchowie ujrzą tę moc, wielu z nich się nawróci. Na wielu z nich padnie strach, z powodu wielu szkód duchowych, jakie swoim postępowaniem uczynili. Ich winy zostaną przebaczone, ale będą musieli naprawić krzywdy i mocno zaangażować się w kontrreformację Kościoła, rozpoczętą przez Benedykta XVI.

„Przy tej osobie niechaj zjednoczą się Moje wszystkie, wybrane dzieci. Kto z wybranych będzie realizować jedynie własne wizje i pomysły, ten będzie zżęty z Ziemi i poddany surowemu, acz ze wszech miar sprawiedliwemu osądowi.”

Wiele krajów przekona się, że najlepsze są rządy, które były z Woli Bożej, tj. królestwa. Już niedługo w Polsce zostanie przywrócony, jako pierwszy w świecie, ustrój feudalny. Polska będzie miała króla, jak również Francja, Rosja i inne kraje. Teraz taka prognoza wyda się niektórym śmieszna, wręcz głupia, lecz niezbadane są Wyroki Boże.

Źródła informacji

Komentarze

Dodaj komentarz

Módlmy się

av
Santa Lucia
Modlitwa za Kapłanów

Trójco Święta, Jedyny Boże, oto jednocząc się z Tobą polecam Ci kapłanów całego świata, a zwłaszcza kapłanów w naszym kraju.
Spraw o Boże, aby wzrosła we wszystkich kapłanach i hierarchii gorliwość, jak również Boża Miłość, która jest zaczątkiem wszystkiego. Amen.

Modlitwa o Pokój na Świecie

O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie dla dotkniętych strasznymi wojnami.
Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom,
które są ślepe na Prawdę Twojego Istnienia.
Proszę o udzielenie tym narodom Mocy Ducha Świętego, aby...
Modlitwa za Kapłanów

Trójco Święta, Jedyny Boże, oto jednocząc się z Tobą polecam Ci kapłanów całego świata, a zwłaszcza kapłanów w naszym kraju.
Spraw o Boże, aby wzrosła we wszystkich kapłanach i hierarchii gorliwość, jak również Boża Miłość, która jest zaczątkiem wszystkiego. Amen.

Modlitwa o Pokój na Świecie

O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie dla dotkniętych strasznymi wojnami.
Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom,
które są ślepe na Prawdę Twojego Istnienia.
Proszę o udzielenie tym narodom Mocy Ducha Świętego,
aby powstrzymały się od pogoni za władzą nad niewinnymi duszami.
Zmiłuj się nad wszystkimi krajami,
które są bezsilne wobec okropnych zbrodni,
ogarniających cały świat. Amen.

Poświęcenie swoich dzieci Jezusowi Chrystusowi

O droga Matko Zbawienia, poświęcam moje dzieci
(podać tutaj imię dziecka/dzieci) Twojemu Synowi,
tak aby obdarzył On je pokojem ducha i miłością serca.
Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w Miłosierne Ramiona Twojego Syna, i chroń je od krzywdy.
Dopomóż im pozostać wiernymi wobec Świętego Słowa Bożego,
a szczególnie w tych chwilach, gdy są kuszone,
aby od Niego się odwrócić. Amen.

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013