Oczyszczenie przygotowujące

12.25.2012

Zanim jednak to wszystko nastąpi, Ziemię czekają okropne kataklizmy, w czasie których ucierpi także Polska. Co więcej, właśnie Polska będzie oczyszczona jako pierwsza , żeby być gotowa do wypełnienia swojej wyjątkowej misji na czasy III Wojny i Kataklizmów oraz Nowej Ery. W Polsce także kapłani będą zdziesiątkowani, jednak wśród tych wszystkich wydarzeń, to właśnie w Polsce będzie ich najwięcej. To Polska zasili świat kapłanami. Biskupów będzie bardzo niewielu. Jedynie modlitwa wybranych dusz, podtrzymuje miecz sprawiedliwości i gniewu Bożego. Jednakże już niedługo ten miecz opadnie, jest już tuż, tuż. Jeżeli wiele dusz włączy się do modlitwy oraz życia zgodnego z Ewangelią, to ten miecz może ominąć niektóre rejony w Polsce (na przykład Lubelszczyznę).

„Nie bójcie się, bo Ja, wasz Pan i Bóg oczyszczę was dokładnie. To oczyszczenie, które wam dam, będzie bardzo krótkie, ale intensywne. Polska i Polacy muszą być oczyszczeni. Jest wśród was więcej wilków w owczej skórze niż myślicie. Już niedługo będzie ich wielka dekonspiracja. Chcę, aby ci, co się jeszcze wahają, podjęli decyzję. Nadszedł czas, aby przegonić demona z wszystkich poziomów waszego życia. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.”

„Polacy, nie uda się wam dobrze działać, jeśli najpierw nie odnowicie ducha narodu. Nie chodzi Mi o odnowę spektakularną, jaką nieraz prezentujecie, lecz osobistą wszystkich i każdego z osobna. Każde z was musi samo siebie zmusić do czynu i podjęcia konkretnych decyzji. Wielu czeka ciężkie wyzwanie, do przezwyciężenia samego siebie. Nie lękajcie się zatem – odwagi, bo Ja, wasza Niebieska Matka, jestem z wami, aby wam pomóc i to pomóc skutecznie.”

Zapaść, w której się znalazła Polska powstrzymać może jedynie odnowa duchowa całego Narodu, począwszy od kapłanów i biskupów, po lud wierny.

Polsce grozi wielkie spustoszenie i zdziesiątkowanie. Pojawią się nowe choroby i epidemie, a śmiertelność wzrośnie kilkakrotnie. Będzie głód na całym świecie. Dotknie też Polskę. Jednak będzie on najmniejszy. Jeżeli w Polsce nastąpi zwrot ku właściwym wartościom i zostaną respektowane i wysłuchane prośby Nieba, wówczas Łaska Boża i Błogosławieństwo, będą dla Polski ratunkiem, a kary zostaną znacznie złagodzone. W przeciwnym wypadku, w wojnie, która nastąpi, zginie wielu Polaków.

„Polsko, Polsko, czy muszę was znów oddać w niewolę, abyście zrozumieli zło waszego postępowania? Chcę wywyższyć was w potędze i chwale, ale zanim to uczynię, zmuszony Jestem was oczyścić. Jeżeli nie będzie pokuty, zwłaszcza ze strony duchowieństwa, poleje się krew, wiele krwi – w tym krwi kapłańskiej oraz biskupiej. Obrzydzeniem jest dla Mnie wasza pycha i arogancja, ale będzie ona złamana. To przez waszą pychę będziecie oczyszczani wielopoziomowo. Jak rozpocznie się czas prawdziwej grozy, wówczas zamknę Moje uszy na wołanie występnych.”

Nadchodzi fala zniszczeń w Polsce, wywołanych silnymi trzęsieniami ziemi. Wiele domów legnie w gruzach i wielu ludzi zginie. Ataki ciężkiej zimy jeszcze się odwlekają. Kto chce przetrwać i zachować całą rodzinę, powinien wspólnie, rodzinnie się modlić. Jeśli któraś rodzina nie będzie się jednoczyć na modlitwie, rozpad jej będzie jedynie kwestią czasu.

„Polacy!!! Jeżeli nie wykonacie tego, o co was się prosi, wówczas złożycie największą w waszej historii daninę waszej krwi. Masakra pochłonie 80% waszej populacji. To wasz jest wybór! Intronizujcie Mojego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, na Króla Polski! Gdy tego dokonacie, uratuję was jako cały naród. Wiem, że to uczynicie. Jedynie od waszych najbliższych decyzji zależy, czy uczynicie to teraz, czy dopiero wtedy, gdy pozostanie was 20%, to jest około 8 000 000”

„Warszawa jest miastem szczególnie opanowanym przez złe moce i grzech. Będzie zatem zburzona, a z gruzów już się nie podniesie. Ocaleją pojedyncze domy, gdzie jest modlitwa. (Przed tym jednak, czeka je na krótko okres wspaniały – zostanie stolicą Europy.) Stolica Polski powróci na stare miejsce, do Krakowa. Wiele bloków w Białej Podlaskiej będzie zburzonych. Życie w blokach ustanie. W cenie będą zwykłe domostwa.

Wkrótce, Polska przejdzie gehennę oczyszczenia, już niebawem dotknie ją bicz przeznaczony dla niej. Oto już niedługo przejdzie przez nasz kraj oraz wiele ościennych, Anioł Śmierci, Wykonawca Sprawiedliwego Gniewu Bożego. Jest to rezultat braku dostatecznej pracy nad Bożym Błogosławieństwem przeznaczonym dla każdego z osobna i Narodu. Zetnie On wiele dusz, a nie będzie miał względu na osobę. Ścięte zostaną także osoby stanu kapłańskiego i zakonnego, wszyscy dopuszczający się wielkiej nieprawości. Stanie się tak, że wielu opłakiwać będzie swoich zmarłych bliskich. Nie będzie rodziny, w której ktoś nie umrze. Pozostawione będą jedynie te rodziny, które wspólnie, wszyscy razem się modlą, czynią pokutę. Przed tym każdy otrzyma osobiste ostrzeżenie i upomnienie.

Lipiec będzie pozornym miesiącem odpoczynku, jednakże w tym właśnie miesiącu wszystko się zacznie na świecie, bo w Polsce będzie stosunkowo spokojnie. Fala niepokoju dojdzie do Polski, ale nie wyrządzi tylu szkód, co w innych krajach zachodnich. Polsko! Masz być światłem świata, a nie gwoździem do trumny tej rzeczywistości!!! Polska obecnie znalazła się w ogromnym niebezpieczeństwie. Musimy bardziej zaufać i podjąć szturm modlitewny, aby ratować Polskę. Nie grzeszcie, pokazujcie wszystkim świętość życia.

Polsko, Polsko, obudź się z letargu!!! Pod względem świętości Polska na świecie zajmuje pierwsze miejsce, lecz i ona musi się nawrócić i ocknąć. I to nie tylko słowem, lecz i czynem pokazać wiarę, zaangażowanie i czynną miłość bliźniego. Po oczyszczeniu Polski, które nastąpi niebawem, będzie ona obfitować we wszystko i z Polski będzie brało żywność wiele narodów. Polska, a po niej Australia oraz Japonia, będą przygotowywały świat na Drugie Przyjście Syna Bożego.

Ze wszystkich jednak krajów świata, właśnie w Polsce będzie najlepiej pod każdym względem.

Apokalipsa musi się dopełnić w całości i dlatego pozwalam wam cierpieć więcej niż innym, aby uratować od wiecznej zguby, jak najwięcej ludzi. Trud i wysiłek wasz będzie wynagrodzony. Zmuszony jestem zatem, dopuścić do was o Polacy ucisk większy niż innym, aby wyzwolić w was miłość poprzez cierpienie. Sprawiedliwość Boża wyniszczać was będzie do tej pory, dopóki, jako naród się nie nawrócicie, podejmując sercem, ochotnie życie Boże w was samych, życie pełne wzajemnej miłości, sprawiedliwości i pokoju. Chcę wam błogosławić, ale nie mogę, bo zbyt wiele w was nieprawości.

Niejednokrotnie mówione wam było, abyście byli gotowi na głód, który staje u wrót waszego kraju i świata. Nie podążajcie za demonami i ich ułudą. Budujcie swoją pobożność, nauczcie się sprawiedliwej oceny samych siebie. Nigdy się nie wybielajcie, jak również nigdy nie zaniżajcie celowo swojej wartości. Stawajcie zawsze w prawdzie, także wedle samych siebie. Nigdy bez potrzeby nie stosujcie samoponiżania się. Stosowanie tego bez potrzeby, sprowadza na was demony depresji. Nauczcie się odczytywać prawdę, poznacie ją po owocach. Dobre dzieła dają zawsze dobre owoce. To co mówi demon, zawsze przynosi złe, demoniczne owoce. Miłość by trwać, musi być pielęgnowana. Nadchodzą ciężkie dni dla wielu, zatem przygotujcie się do nich już teraz.”

Źródła informacji

Komentarze

Dodaj komentarz

Módlmy się

av
Santa Lucia
Modlitwa za Kapłanów

Trójco Święta, Jedyny Boże, oto jednocząc się z Tobą polecam Ci kapłanów całego świata, a zwłaszcza kapłanów w naszym kraju.
Spraw o Boże, aby wzrosła we wszystkich kapłanach i hierarchii gorliwość, jak również Boża Miłość, która jest zaczątkiem wszystkiego. Amen.

Modlitwa o Pokój na Świecie

O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie dla dotkniętych strasznymi wojnami.
Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom,
które są ślepe na Prawdę Twojego Istnienia.
Proszę o udzielenie tym narodom Mocy Ducha Świętego, aby...
Modlitwa za Kapłanów

Trójco Święta, Jedyny Boże, oto jednocząc się z Tobą polecam Ci kapłanów całego świata, a zwłaszcza kapłanów w naszym kraju.
Spraw o Boże, aby wzrosła we wszystkich kapłanach i hierarchii gorliwość, jak również Boża Miłość, która jest zaczątkiem wszystkiego. Amen.

Modlitwa o Pokój na Świecie

O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie dla dotkniętych strasznymi wojnami.
Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom,
które są ślepe na Prawdę Twojego Istnienia.
Proszę o udzielenie tym narodom Mocy Ducha Świętego,
aby powstrzymały się od pogoni za władzą nad niewinnymi duszami.
Zmiłuj się nad wszystkimi krajami,
które są bezsilne wobec okropnych zbrodni,
ogarniających cały świat. Amen.

Poświęcenie swoich dzieci Jezusowi Chrystusowi

O droga Matko Zbawienia, poświęcam moje dzieci
(podać tutaj imię dziecka/dzieci) Twojemu Synowi,
tak aby obdarzył On je pokojem ducha i miłością serca.
Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w Miłosierne Ramiona Twojego Syna, i chroń je od krzywdy.
Dopomóż im pozostać wiernymi wobec Świętego Słowa Bożego,
a szczególnie w tych chwilach, gdy są kuszone,
aby od Niego się odwrócić. Amen.

Dodaj komentarz

lub wybierz z poniższych
ariol0001
ariol0003
ariol0008
ariol0010
ariol0011
ariol0013
ariol0014
ariol0015
ariol0016
ariol0020
ariol0021
ariol0022
bible0004
bible0008
bible0014
bible0016
bible0018
bible0019
bible0020
bible0022
bible0027
bible0028
bible0031
bible0032
crucifix0004
crucifix0007
crucifix0008
crucifix0009
crucifix0011
crucifix0013
crucifix0018
crucifix0019
crucifix0022
crucifix0023
crucifix0024
crucifix0025
goleb0007
goleb0008
goleb0009
goleb0010
goleb0012
goleb0015
goleb0016
goleb0018
goleb0019
goleb0020
goleb0021
goleb0022
kon0001
kon0002
kon0003
kon0004
kon0005
kon0006
kon0007
kon0008
kon0009
kon0010
kon0011
kon0013
kot0001
kot0002
kot0003
kot0004
kot0005
kot0006
kot0007
kot0008
kot0010
kot0011
kot0012
kot0013
kwiat0001
kwiat0002
kwiat0003
kwiat0004
kwiat0005
kwiat0006
kwiat0007
kwiat0008
kwiat0009
kwiat0010
kwiat0011
kwiat0012
lebed0001
lebed0002
lebed0003
lebed0004
lebed0005
lebed0006
lebed0007
lebed0008
lebed0009
lebed0010
lebed0011
lebed0014
motyl0001a
motyl0002a
motyl0002b
motyl0002c
motyl0002d
motyl0003
motyl0004
motyl0004a
motyl0004b
motyl0006
motyl0007
motyl0008a
natura0002
natura0003
natura0004
natura0005
natura0006
natura0007
natura0009
natura0010
natura0011
natura0012
natura0013
natura0014
noc0001
noc0002
noc0003
noc0004
noc0006
noc0007
noc0008
noc0009
noc0011
noc0013
noc0014
noc0015
angel0014
angel0017
angel0018
angel0019
angel0020
angel0022
angel0023
angel0024
angel0025
angel0026
angel0027
angel0028
lew0001
lew0002
lew0003
lew0004
lew0005
lew0006
lew0007
lew0008
lew0009
lew0010
lew0012
lew0013
pies0003
pies0004
pies0005
pies0006
pies0007
pies0008
pies0009
pies0010
pies0030
pies0031
ptak0001
ptak0002
ptak0003
ptak0004
ptak0005
ptak0006
ptak0007
ptak0008
ptak0009
ptak0010
ptak0011
ptak0012
roza0001
roza0002
roza0002a
roza0003
roza0004
roza0005
roza0006
roza0007
roza0008
roza0009
roza0010
roza0011
ryba0001
ryba0003
ryba0004
ryba0005
ryba0006
ryba0007
ryba0008
ryba0009
ryba0010
ryba0011
ryba0012
ryba0013
serce0001
serce0003
serce0004
serce0005
serce0006
serce0007
serce0008
serce0010
serce0011
serce0012
serce0013
serce0015
tigr0001
tigr0003
tigr0004
tigr0005
tigr0006
tigr0007
tigr0008
tigr0009
tigr0010
tigr0011
tigr0012
tigr0013