Oczyszczenie przygotowujące

12.25.2012

Zanim jednak to wszystko nastąpi, Ziemię czekają okropne kataklizmy, w czasie których ucierpi także Polska. Co więcej, właśnie Polska będzie oczyszczona jako pierwsza , żeby być gotowa do wypełnienia swojej wyjątkowej misji na czasy III Wojny i Kataklizmów oraz Nowej Ery. W Polsce także kapłani będą zdziesiątkowani, jednak wśród tych wszystkich wydarzeń, to właśnie w Polsce będzie ich najwięcej. To Polska zasili świat kapłanami. Biskupów będzie bardzo niewielu. Jedynie modlitwa wybranych dusz, podtrzymuje miecz sprawiedliwości i gniewu Bożego. Jednakże już niedługo ten miecz opadnie, jest już tuż, tuż. Jeżeli wiele dusz włączy się do modlitwy oraz życia zgodnego z Ewangelią, to ten miecz może ominąć niektóre rejony w Polsce (na przykład Lubelszczyznę).

„Nie bójcie się, bo Ja, wasz Pan i Bóg oczyszczę was dokładnie. To oczyszczenie, które wam dam, będzie bardzo krótkie, ale intensywne. Polska i Polacy muszą być oczyszczeni. Jest wśród was więcej wilków w owczej skórze niż myślicie. Już niedługo będzie ich wielka dekonspiracja. Chcę, aby ci, co się jeszcze wahają, podjęli decyzję. Nadszedł czas, aby przegonić demona z wszystkich poziomów waszego życia. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.”

„Polacy, nie uda się wam dobrze działać, jeśli najpierw nie odnowicie ducha narodu. Nie chodzi Mi o odnowę spektakularną, jaką nieraz prezentujecie, lecz osobistą wszystkich i każdego z osobna. Każde z was musi samo siebie zmusić do czynu i podjęcia konkretnych decyzji. Wielu czeka ciężkie wyzwanie, do przezwyciężenia samego siebie. Nie lękajcie się zatem – odwagi, bo Ja, wasza Niebieska Matka, jestem z wami, aby wam pomóc i to pomóc skutecznie.”

Zapaść, w której się znalazła Polska powstrzymać może jedynie odnowa duchowa całego Narodu, począwszy od kapłanów i biskupów, po lud wierny.

Polsce grozi wielkie spustoszenie i zdziesiątkowanie. Pojawią się nowe choroby i epidemie, a śmiertelność wzrośnie kilkakrotnie. Będzie głód na całym świecie. Dotknie też Polskę. Jednak będzie on najmniejszy. Jeżeli w Polsce nastąpi zwrot ku właściwym wartościom i zostaną respektowane i wysłuchane prośby Nieba, wówczas Łaska Boża i Błogosławieństwo, będą dla Polski ratunkiem, a kary zostaną znacznie złagodzone. W przeciwnym wypadku, w wojnie, która nastąpi, zginie wielu Polaków.

„Polsko, Polsko, czy muszę was znów oddać w niewolę, abyście zrozumieli zło waszego postępowania? Chcę wywyższyć was w potędze i chwale, ale zanim to uczynię, zmuszony Jestem was oczyścić. Jeżeli nie będzie pokuty, zwłaszcza ze strony duchowieństwa, poleje się krew, wiele krwi – w tym krwi kapłańskiej oraz biskupiej. Obrzydzeniem jest dla Mnie wasza pycha i arogancja, ale będzie ona złamana. To przez waszą pychę będziecie oczyszczani wielopoziomowo. Jak rozpocznie się czas prawdziwej grozy, wówczas zamknę Moje uszy na wołanie występnych.”

Nadchodzi fala zniszczeń w Polsce, wywołanych silnymi trzęsieniami ziemi. Wiele domów legnie w gruzach i wielu ludzi zginie. Ataki ciężkiej zimy jeszcze się odwlekają. Kto chce przetrwać i zachować całą rodzinę, powinien wspólnie, rodzinnie się modlić. Jeśli któraś rodzina nie będzie się jednoczyć na modlitwie, rozpad jej będzie jedynie kwestią czasu.

„Polacy!!! Jeżeli nie wykonacie tego, o co was się prosi, wówczas złożycie największą w waszej historii daninę waszej krwi. Masakra pochłonie 80% waszej populacji. To wasz jest wybór! Intronizujcie Mojego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, na Króla Polski! Gdy tego dokonacie, uratuję was jako cały naród. Wiem, że to uczynicie. Jedynie od waszych najbliższych decyzji zależy, czy uczynicie to teraz, czy dopiero wtedy, gdy pozostanie was 20%, to jest około 8 000 000”

„Warszawa jest miastem szczególnie opanowanym przez złe moce i grzech. Będzie zatem zburzona, a z gruzów już się nie podniesie. Ocaleją pojedyncze domy, gdzie jest modlitwa. (Przed tym jednak, czeka je na krótko okres wspaniały – zostanie stolicą Europy.) Stolica Polski powróci na stare miejsce, do Krakowa. Wiele bloków w Białej Podlaskiej będzie zburzonych. Życie w blokach ustanie. W cenie będą zwykłe domostwa.

Wkrótce, Polska przejdzie gehennę oczyszczenia, już niebawem dotknie ją bicz przeznaczony dla niej. Oto już niedługo przejdzie przez nasz kraj oraz wiele ościennych, Anioł Śmierci, Wykonawca Sprawiedliwego Gniewu Bożego. Jest to rezultat braku dostatecznej pracy nad Bożym Błogosławieństwem przeznaczonym dla każdego z osobna i Narodu. Zetnie On wiele dusz, a nie będzie miał względu na osobę. Ścięte zostaną także osoby stanu kapłańskiego i zakonnego, wszyscy dopuszczający się wielkiej nieprawości. Stanie się tak, że wielu opłakiwać będzie swoich zmarłych bliskich. Nie będzie rodziny, w której ktoś nie umrze. Pozostawione będą jedynie te rodziny, które wspólnie, wszyscy razem się modlą, czynią pokutę. Przed tym każdy otrzyma osobiste ostrzeżenie i upomnienie.

Lipiec będzie pozornym miesiącem odpoczynku, jednakże w tym właśnie miesiącu wszystko się zacznie na świecie, bo w Polsce będzie stosunkowo spokojnie. Fala niepokoju dojdzie do Polski, ale nie wyrządzi tylu szkód, co w innych krajach zachodnich. Polsko! Masz być światłem świata, a nie gwoździem do trumny tej rzeczywistości!!! Polska obecnie znalazła się w ogromnym niebezpieczeństwie. Musimy bardziej zaufać i podjąć szturm modlitewny, aby ratować Polskę. Nie grzeszcie, pokazujcie wszystkim świętość życia.

Polsko, Polsko, obudź się z letargu!!! Pod względem świętości Polska na świecie zajmuje pierwsze miejsce, lecz i ona musi się nawrócić i ocknąć. I to nie tylko słowem, lecz i czynem pokazać wiarę, zaangażowanie i czynną miłość bliźniego. Po oczyszczeniu Polski, które nastąpi niebawem, będzie ona obfitować we wszystko i z Polski będzie brało żywność wiele narodów. Polska, a po niej Australia oraz Japonia, będą przygotowywały świat na Drugie Przyjście Syna Bożego.

Ze wszystkich jednak krajów świata, właśnie w Polsce będzie najlepiej pod każdym względem.

Apokalipsa musi się dopełnić w całości i dlatego pozwalam wam cierpieć więcej niż innym, aby uratować od wiecznej zguby, jak najwięcej ludzi. Trud i wysiłek wasz będzie wynagrodzony. Zmuszony jestem zatem, dopuścić do was o Polacy ucisk większy niż innym, aby wyzwolić w was miłość poprzez cierpienie. Sprawiedliwość Boża wyniszczać was będzie do tej pory, dopóki, jako naród się nie nawrócicie, podejmując sercem, ochotnie życie Boże w was samych, życie pełne wzajemnej miłości, sprawiedliwości i pokoju. Chcę wam błogosławić, ale nie mogę, bo zbyt wiele w was nieprawości.

Niejednokrotnie mówione wam było, abyście byli gotowi na głód, który staje u wrót waszego kraju i świata. Nie podążajcie za demonami i ich ułudą. Budujcie swoją pobożność, nauczcie się sprawiedliwej oceny samych siebie. Nigdy się nie wybielajcie, jak również nigdy nie zaniżajcie celowo swojej wartości. Stawajcie zawsze w prawdzie, także wedle samych siebie. Nigdy bez potrzeby nie stosujcie samoponiżania się. Stosowanie tego bez potrzeby, sprowadza na was demony depresji. Nauczcie się odczytywać prawdę, poznacie ją po owocach. Dobre dzieła dają zawsze dobre owoce. To co mówi demon, zawsze przynosi złe, demoniczne owoce. Miłość by trwać, musi być pielęgnowana. Nadchodzą ciężkie dni dla wielu, zatem przygotujcie się do nich już teraz.”

Źródła informacji